15
aug
Seneste opdatering: 15/8-22 kl. 1233
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Amalienborg  © Snaphanen.dk

Af Asger Aamund

Efter mit indlæg om Tyrkiet i NATO rejste debattører her på siden spørgsmålet, om Sverige som falleret demokrati hører hjemme i NATO nu da Tyrkiet, som er ved at omdanne sig til et islamisk kalifat, ikke opfylder kriteriet for medlemskab af NATO, der er skabt som en alliance af frie, demokratiske retsstater.

Dette rejser igen spørgsmålet, om dagens Danmark fuldt ud opfylder kriteriet for et ægte og velfungerende folkestyre, som er karakteriseret ved frie valg, en retsstat, hvor alle er lige for loven, en høj grad af tillid mellem borger og samfund og en fri og åben debat blandt medier, politikere og befolkning.

Læs mere » 15
aug
Seneste opdatering: 15/8-22 kl. 1644
3 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Det har længe været antydet med større eller mindre sikkerhed i mange videnskabelige artikler, at Covid-19 sprøjterne tilvænner, sløver og skader immunforsvaret og giver flere sygdomme, som forsvaret skulle have bekæmpet. Først og fremmest flere Covid-tilfælde. Nu bliver det bekræftet i en peer-reviewed undsøgelse af 19 britiske forskere i det ansete, 140 år gamle magasin, Science. Det står nu sort på hvidt, at ulemperne og farerne ved sprøjterne, overstiger fordelene. Originalartiklen i Science er krævende, så jeg indskrænker mig til omtaler af den:

“The vaccine itself is leading to widespread infection”

A team of 19 scientists from the United Kingdom have published new research that helps explain why countries with the highest vaccination rates are experiencing the highest numbers of what they call “breakthrough infections,” as well as reinfection with other variants of COVID-19.

This research article, published on June 14, 2022 in the peer-reviewed journal Science, has been downloaded nearly 277,500 times in less than two months. That is very unusual for a densely worded highly technical scientific study.

Læs mere » 14
aug
Seneste opdatering: 15/8-22 kl. 1611
3 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Illusionen om demokrati

Personlige frihedsrettigheder, demokratiet, friheden til at rejse eller køre i privatbil, ejedomsretten, friheden til at tale uden censur, friheden til at spise det du foretrækker, friheden til anonymitet uden statens indblanding’ og minutiøse overvågning. Det er selvfølgelig ikke altsammen sket, men det er det, som “pandemien” indvarslede, nu er sat igang af de hyperrige globalister.

Danske presse beskæftiger sig ikke med alt det, der peger på den afdemokratiseringsudvikling, vi er inde i. Deres rapportering om USA og Trump er en propagandistisk parodi, der var ikke et ord om canadiske truckere eller hollandske landmænd, og om Covid sprøjterne og deres fatale følger, er der dødelig tavshed. Pressen er domineret af globalisternes kapitalinteresser, og det bedste man kan gøre er at ignore den helt, for al hjernevask har nogen virkning. Vælgerne deltager i et mummespil, hvor de holdes for nar.

De fleste har endnu ikke forstået, hvordan Covid-sprøjterne passer ind i det puslespil, men det vil komme. Folkestyret har været på udsalg lige siden EU afstemningen i 1972, og der er snart ikke meget tilbage, hvorfor rigtige demokrater egentlig ikke burde stemme i det demokratiteater, vi er ladt tilbage med. Danske politikere har foræret det væk, og de har selv snart ikke andet tilbage end ligegyldige småemner, samt deres privillegier, deres flotte pensioner og deres indbyrdes kampe. Katie Hopkins har forstået det meste af det.

Neill Oliver: Det historisk normale er en elite der bestemmer alt

I Vesteuropa har vi levet levet i en atypisk tidslomme, hvor vi har haft flere frihedsrettigheder og lidt mere medbestemmelse, end det der er normalt. Alle der kigger efter kan nu se, at den periode er ved at ophøre. Eliten og deres organisation, EU, siger det såmænd selv. Resten kan man se på, hvad de gør og vil, f.eks. de kommende digitale ID, som indvarsler det kinesiske, sociale kreditsystem, som bliver den totale overvågning. Lige fra vaccinestatus til blodtryk, indkøb og bankbevægelser.

Læs mere » 14
aug
Seneste opdatering: 14/8-22 kl. 1744
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Rinkeby-Kista ska vara en stadsdel präglat av mångfald och inkludering. För alla. Som en symbol för det har vi nu satt ut fler regnbågsfärgade parkbänkar i Husby, Rinkeby, Kista och Akalla. Bänkarna har målats av våra feriearbetande ungdomar. Det blir så fint. Ole Jörgen Persson, formand for Rinkeby-Kista bydelsnævn (M) på Twitter.

I de nævnte Stockholmforstæder er næsten alle født i udlandet eller efterkommer af indvandrere, hvoraf man kan gætte hvad de føler for svenske LBTQ fremstød. Persson er desuden Moderat dvs. “konservativ.” Heraf kan man vurdere partiets fornemmelse for virkeligheden. Med sådan en talentmasse i Riksdagen kan det ikke undre meget, at Sverige siden 80’erne har været en forfaldshistorie. 13
aug
Seneste opdatering: 13/8-22 kl. 0510
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Oliver Janke is a German fireman who experienced a severe adverse reaction to the experimental mRNA treatment that is intended to mitigate the effects of infection with the Wuhan Coronavirus. After receiving his second (Pfizer) “vaccination”, Mr. Janke was afflicted with Guillain-Barré syndrome, which caused massive paralysis and almost killed him.

In the following video Oliver Janke tells his story. Many thanks to MissPiggy for the translation, and to Vlad Tepes and RAIR Foundation for the subtitling. Gates of Vienna 13
aug
Seneste opdatering: 13/8-22 kl. 1322
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Klanerne ‘Ali Khan’ og ‘Simmo’, Gøteborg. Prøv at se, hvor nær disse mennesker er ved at være stærkere end politiet, og hvor tydeligt de demonstrerer det. Denne magtkamp vil bryde ud i lys lue i løbet af et par årtier i form af guerillakrig, der vil blive udkæmpet og vundet på svenske gader. Se hela klankriget från polisens kameror: ”Ber er lämna snälla ni”.

Gunnar Sandelin: Masseimporteret kriminalitet

I den groveste kriminalitet er afrikanerne 8.3 gange mere kriminelle end svenskere.

När Brottsförebyggande Rådet (Brå) i höstas kom med sin stora studie om invandrare och brottslighet hade det gått 16 år sedan sist. Det stora tidsglappet berodde ytterst på ett politiskt motstånd där bland andra justitieminister Morgan Johansson upprepade gånger förklarat att om man tog hänsyn till socio-ekonomiska faktorer skulle ingenting nytt komma fram, jämfört med den tidigare studien från 2005. Till slut blev ändå trycket på en uppföljning för stort och Brå levererade en rapport för åren 2015-2018 (2021:9) .

Læs mere »