21
dec
Seneste opdatering: 21/12-04 kl. 0221
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Det er med beklagelse at jeg må sige : Mohammed fra Sundsvall har ganske ret – hvilken fremtid det bliver, forlyder der dog ikke noget om.

(læserbev i Aftonbladet)I dag är närmare 20% av den svenska befolkningen personer med utländsk bakgrund.Detta har ofta medfört att även andra högtider( oftast muslimska) än de svenska kommit att bli betydelsefulla.Julen och andra kristna helger har snart spelat ut sin roll. Fram t.o.m. år 2020 beräknar SCB att utrikes födda personer med utrikes födda föräldrar kommer att stå för för 90% av den svenska befolkningstillväxten. Det är vi invandrare som skall föra Sverige in i framtiden!

Ahamadi Mohammed Qusem


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.