1
nov
Seneste opdatering: 4/1-10 kl. 0539
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Svensk invandringspolitik är unik.Från en muslimsk population påett par tusen individer under 1960-talet har vi i dag 470 000 muslimer iSverige, detta enligt uppgifter frånMahmoud Aldebe, ordförande i Sveriges Muslimska Förbund. Ochden muslimska populationen växerallt snabbare, inte bara genommassinvandring utan även genomen hög nativitet.

og andre artikler. Hele det nye nummer af SD- Kuriren kan downloades  her, pdf

Spiller  Asmaa  ikke fodbold ?

– iflg Enhl har Danmark ingen Zlatan, fordi svenskerne tager tyve gange så mange  asylsøgere ind, og dertil 40.000 “familiesammenførte”, så klart. Nu har vi heller ingen Rosengård, Bergsjön eller Rinkeby, klar til at blive autonome, muslimske  enklaver i næste generation, noget Enhedslisten åbenbart er de første til at beklage.

Man kunne dog  indvende, at Sverige betaler en lovlig høj pris for én fodboldspiller, selv som spillermarkedet er nu.  Men hold ud,  der er håb – når nu Enhl. ryger nu af Folketinget, kan de allesammen søge asyl i Sverige. Og Asmaa  kan komme i Riksdagen som en mis, der er dobbelt så mange pladser, og de sidder godt fast så enhver lokalpamper  kan livstidsforsørges af det offentlige. Og en tankevækkende  iagtagelse: Jeg cykler en del rundt i Københavns  Kommune, hvor Asmaa er  opstillet. I mylderet af valgplakater ser  jeg ikke én  med  hende. Ikke engang på Nørrebro. Skal skal-ikke, Enhedslisten ?

Enhedslisten: Hvorfor har vi ingen Zlatan ?


Zlatan i dansk valkampanj

Politik på sprøjten
Weekendklummen: Henrik Gade Jensen skriver om din stemme, som risikerer at komme til at koste skatteyderne 100 kroner.
Af Henrik Gade Jensen

Dit X den 13. november belaster skatteyderne med 100 kroner!Sådan er de nøgne fakta med den nugældende partistøtte-ordning. Hvert parti modtager 24,25 kr. pr. stemme pr. år fra statskassen. I en normal fire-årig valgperiode bliver det til en hundredelap, som skatteyderne betaler.

Så de mange valgplakater i lygtepælene og helsides-annoncer i aviserne er betalt af os selv over skatten. I vid udstrækning. Partierne finansieres for en stor del over skattebilletten, fordi partierne for et par år siden satte sig selv på finansloven. Venstre modtager 23 mio. om året. Socialdemokraterne 21 mio. Hvert år.

Frivillige bidrag og brugerbetaling burde også her erstatte den tvangsmæssige inddrivelse. Det er svært for en sober borgerlig overhovedet at sætte et X den 13. november. Kan man moralsk belaste andre økonomisk ved at stemme?

De politiske partier lever i dag af støtten. Med den nuværende partistøtteordning betyder medlemmerne og deres kontingenter mindre økonomisk for partierne. Medlemmer er reduceret til billig arbejdskraft til at kravle i lygtepæle.

Og partistøtten gives uden særlige betingelser. En kontanthjælpsmodtager skal stå til rådighed for at få støtte. En studerende skal studere for at få SU. Men partierne kan skalte og valte, som de vil. I Tyskland stilles der f.eks. krav om såkaldt “innerparteiliche Demokratie”, dvs. partierne skal være demokratisk opbyggede ligesom det samfund, de vil vælges til.

Et af de positive træk ved det amerikanske demokrati er, at partierne og politikerne må kæmpe lige så meget for at holde fast i egne vælgere som at kapre nye. Derfor udfolder partiapparaterne så store anstrengelser for at få amerikanerne op af sofaen, registrere sig som vælgere og på valgdagen komme til stemmeurnerne.

Det amerikanske system tvinger politikerne til ikke at svinge for langt væk fra deres eget politiske grundlag, for ellers mistes baglandet. Kernevælgere skal plejes og holdes på i USA. Basis må ikke svigtes.

Modsat i Danmark, hvor CPR-registreringen af borgerne bevirker, at der kan sendes millioner af valgkort ud til vælgerne. Den traditionelt høje danske stemmeprocent afspejler ikke et velfungerende demokrati, men et overreguleret samfund.

Afskaf partistøtteordningen så det bliver gratis at stemme. Så hæderlige mennesker igen kan gå til valgurnerne.

Henrik Gade Jensen er projektleder ved CEPOS


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.