2
nov
Seneste opdatering: 3/11-07 kl. 1629
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

 En stribe brutale mord begået af rumænere har fået det italienske parlament til at vedtage et hastedekret, der gør det muligt at udvise EU-borgere. Cirka 5.000 står parat, oplyser italiensk politi.Walter Veltroni hævder, at rumænerne står for 75 procent af den italienske hovedstads kriminalitet. Ifølge den katolske organisation Caritas udgør rumænerne én procent af Italiens befolkning, men står bag 5,6 procent af landets mord.Ifølge Walter Veltroni kommer der hver uge op mod 1.000 rumænere til Rom. Det er først og fremmest romaer, også kendt som sigøjnere, der kommer for at arbejde i byggebranchen.Hastedekretet er ifølge italienske aviser i tråd med et europæisk direktiv, der siger, at EU-landene må udvise borgere, der ikke har ressourcer til at forsørge sig selv eller som udgør en trussel. Dekretet skal vedtages inden 60 dage, men træder i kraft med det samme. Ifølge avisen La Repubblica, er italiensk politi allerede ved at vurdere, hvor mange rumænere, der skal sendes hjem. Ifølge avisen kan der være tale om 5.000. De udviste skal vente i lejre, indtil en dommer bekræfter deres hjemsendelse.    Berlingske Tidende

Verden driver  mod krig

og Søvndal lover  nye lokummer  på skolerne. Det er de yderpunkter, vi skal kunne rumme:

In early 2006, I predicted “war with Iran on the worst terms”, and that is what the West is likely to get. I warned at the time, “if Washington waits another year to deliver an ultimatum to Iran, the results will be civil war to the death in Iraq, the direct engagement of Israel in a regional war through Hezbollah and Hamas, and extensive terrorist action throughout the West, with extensive loss of American life. There are no good outcomes, only less terrible ones. The West will attack Iran, but only when such an attack will do the least good and the most harm.”

Da  vakse-Villy  formentlig vil brokke  sig lige så meget over den næste  krig, kunne han jo komme den i forkøbet og selv tage ned  og forhandle med Ahamdinedjad, for at bevise at det er muligt.

Oswald Spengler: When you can’t deal with the devil   og  Medan världen driver mot krig..

Socialdemokraterne vil have endnu en chance……….

efter halvfjerdsernes massearbejdsløshed og økonomiske hasardspil, firsernes fodnotepolitik og halvfemsernes masseindvandring. Bedøm dem efter fortjeneste:

Det egentligt interessante ved Helle Thorning-Schmidts nye version af Socialdemokratiets politik dengang er som sagt: Hvem er hendes kilder? Hun burde for sin egen og sit partis skyld finde nogle mere troværdige.

 Bent Jensen: Kronik: Thorning-Schmidts utroværdige rådgivere

Stem hvad du vil……………… 

bare det ikke er på oppositionen, hvortil jeg trygt regner Ny Alliance. Hvorfor ikke  på Venstre ?  Poul F. Hansen :

Jeg udfordrer de danske halal-hippier til at forklare, hvorfor man i tolerancen og multikulturens navn skal forsvare eller blot acceptere et samfundssyn, der kun skaber fattigdom, undertrykkelse og vold. Hvorfor skal man ikke bruge alle ressourcer på at fortælle folk her i landet og på den anden side af floden, at hjulet er opfundet! Der findes et sæt af love, sædvane og traditioner, der kan gøre befolkningen i et land – nej snart et halvt hundrede lande – trygge, rimeligt lykkelige og tilfredse. Det er ikke kommet i en guddommelig åbenbaring! Det er noget vi langsomt har opbygget. I Danmark, i Nordvesteuropa, i Nordamerika! Det synspunkt er ikke et udslag af primitiv nationalisme eller naiv provinsialisme. Det er Sund Fornuft! Hvorfor kan folk i SF ikke se det?
 
Jeg udfordrer de danske muslimer til at svare. Hvorfor har I forladt jeres fødelande? Er det ikke fordi de ikke var i stand til at give jer velfærd, tryghed, frihed? Er jeres flugt ikke i sig selv et bevis for at på det materielle plan – ikke nødvendigvis det åndelige – er den vestlige kultur og tradition overlegen! Det handler ikke om religion, men om en måde at organisere vores verdslige, praktiske liv på jorden. Hvorfor vil I oprette Kalifatet i Europa? Hvorfor vil I tvinge os 1300 år tilbage i tiden? Hvorfor søger så mange af jer at forbyde hjulet?
 
Og til de muslimer, der ikke er ekstremister og fundamentalister: hvorfor accepterer I stiltiende, at jeres religion bliver misbrugt af landsbyældste, der forbyder hjulet? Hvorfor vælger I imamer, der hentes til Danmark fra middelalderlige samfund. Hvorfor vælger I ikke forkyndere, der ønsker et moderne Islam!

 PS: Politiken ville ikke trykke denne artikel. Hvorfor dog ?

Og apropos “nationalisme” – ikke bare svenskerne, men også danskerne kører rundt i forvirring  i dette  begreb, danskerne dog  først efter at ordet “fædrelandskærlighed/nationalfølelse” blev gjort  ukurante. Orwell´s  Notes on Nationalism sætter  begrebet på plads.

Poul F. Hansen, fhv. DR korrespondent

Bruce Bawer om karaktermordet på Hege Storhaug 

“It is absolutely crucial,” said Michelet in a radio interview, “that Hege Storhaug’s campaign to undermine the Muslim religious minority’s rights in Norway be stopped.”

Racist. Xenophobe. These are just a couple of the epithets Europe’s cultural elite like to hurl at critics of Islamic fundamentalism. Bruce Bawer reports on the character assassination of Hege Storhaug, author of the new book Covered. Uncovered. and a courageous advocate of freedom.

As Europe’s Islamization proceeds apace, the gap widens between ordinary folks’ growing recognition of the outrages that are going on all around them and the movers and shakers’ cynical insistence on pretending that everything’s just hunky-dory.

Pajamas Media

Christmas should be ‘downgraded’ to help race relations says Labour think tank

The leaked findings of its investigation into identity, citizenship and community cohesion also propose:

• “Birth ceremonies”, at which state and parents agree to “work in partnership” to bring up children

• Action to “ensure access” for ethnic minorities to “largely white” countryside

• An overhaul of Britain’s “imperial” honours system

• Bishops being thrown out of the House of Lords

• An end to “sectarian” religious education

• Flying flags other than the Union Jack.

Daily Mail

Roger Scruton 

 Altruism and Selfishness

If Not Islamofascism, What Name to Give?

Dr. Alamgir Hussain

Skolelærere tvunget til at gå med tørklæde
Skolelærere i England blev påbudt at klæde sig som muslimer for at fremme multikulturalisme

Burkaen er demokratiets fjende
Af Kirsten Ketscher, professor, dr. jur.

Valgkampens hidtil mest lavpandede udtalelse kommer fra den radikale næstformand Morten Østergaard, der vil forsvare kvinders ret til at bære burka i stemmelokalet. Han udtaler på de radikales vegne til Berlingske Søndag 28. oktober, at »Vi er fuldstændig ligeglade med, om folk kommer iført klaphat, burka eller præstekjole.«

Det burde han ikke være. Bemærkningen eksponerer hans mangel på indsigt i islamismens fremtrædelsesformer. Den er ydermere en støtte til en kvindeundertrykkende praksis, som jeg ellers skulle have troet, at de radikale ville holde sig for gode til.
Burkaen er et afskyeligt islamistisk klædningsstykke. Dets funktion er en usynliggørelse af kvinder. Kvinder må ikke kunne ses i det offentlige rum. De accepteres ikke som samfundsborgere. At forsvare kinders ret til at gå i burka som en demokratisk ret er derfor en selvmodsigelse. Der findes ingen demokratiske burkaer.

Islamismen er en snigende gift i et demokratisk samfund. Vi ser, hvordan islamistiske påfund hærger Europa og forfører ubefæstede sjæle som Morten Østergaard og minsandten også Bendt Bendtsen.

Et forbud mod burka i stemmelokalet og andre steder er ikke »et frontalangreb på grundlæggende frihedsrettigheder«, som Østergaard svinger sig op til at sige. Det er derimod burkaen, der er et frontalangreb på kvinders grundlæggende frihedsrettigheder og deltagelse i et demokratisk samfund. At forsvare kvinders ret til at stemme i burka i demokratiets navn er en pervertering af demokratibegrebet. Jeg vil med sindsro vove påstanden, at et burkaforbud aldrig ville blive tilsidesat af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Tværtimod vil vi formentlig se stadig flere burka- og tilsløringsforbud i Europa og andre vestlige samfund, netop som et led i et forsvar af demokratiet.

Men her i den hjemlige andedam skal vi altså finde os i at høre på, at danske politikere konkurrerer om, hvem der kan udvise mest tolerance over for den intolerance, som er burkaens væsen. Den norske forfatter og Nordisk Råds Litteraturprisvinder Lars Saabye Christensen har udtalt, at tolerance er et gensidigt forhold (OBOS-bladet 4/2007). Kun den, der selv viser tolerance, kan gøre krav på andres tolerance. Det er klogt og rigtigt sagt.

Det er rystende, at danske politikere er så dårligt klædt på til at gennemskue demokratiets ærkefjender, som Østergaards platte bemærkning afslører. Med lidt uheld får vi tilmed ved dette valg den første islamist i Folketinget, Enhedslistens Asmaa Abdol-Hamid. Hun klæder sig i hvert fald som en islamist, taler som en islamist og opfører sig som en islamist. Ikke mærkeligt, at hendes opstilling blev hilst med applaus af flere imamer, der så hende som en rollemodel for muslimske kvinder. Line Barfoed har i TV begrundet hendes opstilling med, at det er vigtigt, at vise, at religiøse kvinder kan komme i Folketinget. Hvorfor er det vigtigt og hvorfor er det vigtigt for Enhedslisten? Abdol-Hamid har ret til at mene, at et transcendentalt væsen styrer denne verden og at hendes opgave er at sikre, at dette samfund formes i overensstemmelse med dette væsens vilje. Men denne opfattelse er vanskelig at få til at hænge sammen med et demokratisk tankesæt. Kommer Enhedslisten i Folketinget, kan hun endog blive tungen på vægtskålen. Det er hyggelige udsigter.

I England har en muslimsk tandlæge netop fået en advarsel for at forlange, at hans kvindelige muslimske patienter skulle tildække sig i tandlægestolen. Han reklamerede oven i købet med en særlig rabat til til tildækkede kvinder! Et medlem af tandlægenævnet havde muslimsk baggrund. Han udtalte til BBC, at det var sådanne excesser, der gjorde livet svært for andre muslimer og bevirkede, at de generelt blev associeret med ekstreme og atypiske holdninger.
Det store problem med tolerancen over for burka og islamisme er derfor, at man stigmatiserer det store flertal af helt almindelige ikke særligt religiøse danskere med muslimsk baggrund. Østergaard og Bendtsen gør ikke dem en tjeneste ved at forsvare burkaen som en demokratisk rettighed.

Berlingske  Tidende, 2. nov 2007


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.