17
feb
Seneste opdatering: 17/2-08 kl. 2127
1 kommentar - Tryk for at kommentere!

The first act of DOGS, the musical by Lars Vilks and music by Neurobash, documenting the happenings around the so called “Modog”-affair – the conflict following Vilks’ drawing of the prophet Muhammad as a “round-about-dog” (svensk- engelsk – tekstet på arabisk)

 

Dagens bedste nyhed? – »Arabere vil boykotte Danmark«

Desværre er det nok den sædvanlige storskrydende arabiske overbudsretorik uden så meget substans, men ville det ikke bare være noget af det bedste der kunne ske? Ikke mere kræmmermentalitet forklædt som bekymring for “mindretal”, ikke nogen presserende grunde for statsministeren til at stå skoleret. Så mangler vi bare at boykotte islam i vores land (LFPC).

Formanden for en arabisk forbrugergruppe opfordrer til en “uigenkaldelig boykot” af danske varer som gengæld for genoptryk af en tegning af profeten Muhammed i danske aviser. “Boykotten af danske produkter er blevet en pligt, der skal efterleves af alle forbrugere i arabiske og islamiske lande i lyset af danske avisers manglende respekt for muslimernes følelser under påskud af friheden til at tænke og ytre sig,” lød det fra Mohammad Obeidat i Jordans hovedstad, Amman. Arabere vil boykotte Danmark

Ung bilist så rødt

Er disse eksplosive temperamenter en berigelse for Danmark? Er det udtryk for “krigstraumer som er vævet ind i familiens historie”, som et bud fra en ansat i behandlerindustrien lød forleden? Kan temperamenterne holdes permanent i ave med et “ungdomshus”? Eller med lommepenge, som foreslået af Kalundborg Kommune? Skyldes de udelukkelse fra det danske samfund? “Racisme”? Ydmygende visitationer fra politiets side? Skal vi forsørge dem på ubestemt tid, bare fordi de nu er her? Hvor er Charles Bronson, nu man har brug for ham? (LFPC)

En ung bilist, som kørte over for rødt, blev søndag ved middagstid så tosset over, at en buschauffør rystede på hovedet af ham, at han truede med at brænde buschaufføren af. Det skriver netavisen sjaellandske.dk. Buschaufføren på linje 500 i Korsør havde rystet på hovedet af bilisten i en grøn Opel Astra, som kørte over for rødt i et lyskryds. Det så bilisten, som siden satte efter bussen og indhentede den.[…] Bilisten fór ud af bilen og steg ombord i bussen, hvor buschaufføren fik besked på ikke at vise sig igen i Korsør. – Hvis du viser dig i byen igen, brænder vi dig af med fire liter benzin, lød truslen. Vidner har over for politiet beskrevet bilisten og passageren i den grønne bil som unge andengenerationsindvandrere. Ung bilist så rødt

 Engelsk blogger søger asyl i USA

A controversial ‘web logger’ from Dunstable is seeking asylum in America because he faces arrest in the UK for stirring up racial hatred.Paul Ray, who regularly writes an online diary as ‘Lionheart’, was due to attend Bedford’s Greyfriars Police Station on February 18 as part of Bedfordshire Police’s investigation into his blog.

However, he has decided to apply for political asylum in America because he risks charges which carry a maximum prison sentence of seven years. His blog includes his opinions on the heroin trade, Islamic fundamentalism and police corruption.Mr Ray, 31, speaking to told Luton on Sunday on the phone from South Carolina, said : “I was going to meet Bedfordshire Police on Monday. But I don’t want to come back to England and get arrested.

“I had death threats in Dunstable and I wrote everything down.I did it because if anything happened to me then I wouldn’t just be another statistic.I have just written my thoughts down while I have been on the run.I am applying for political asylum on the grounds of political persecution and human rights issues.”

Web logger seeks asylum in States via GoV der også har hele forhistorien. Interview med Lionheart i tre dele via V Universalgeniet fra 1 februar

Pia Kjaersgaard: »Fem minuter i tolv«

Vi kommer i fortsättningen att tvingas att vaccinera våra barn mot Islam.Politiker från alla Folketingets politiska partier kunde den 080212 mötas i ett gemensamtavståndstagande mot det avvärjda attentatet mot JP´s tecknare Kurt Westergaard. PET s (Säpo´s) resoluta ingripande aktualiserade på nytt åter debatten om islamisternas framväxande i Danmark. Det är nu fjärde gång på några få år som PET (Säpo) ingriper och förhindrar ett terrorangrepp i Danmark, vilket de skall ha ett stort beröm för.

Efterhand har det gått upp för de flesta av Folketingets partier, att vi i Danmark, såväl som i andra europeiska länder, har ett problem med extrema muslimer, som helt uppenbart har en påträngande önskan att spränga oskyldiga människor i luften.

Det har diskuterats otroligt mycket om orsakerna till den sk, radikaliseringsprocessen bland muslimer, som det heter på på politisk korrekt danska. Vi känner helt enkelt inte till orsakerna , att muslimer plötsligt känner ett starkt behov av att mörda människor, verkar det som .

Orsaken ligger i Koranen.

Jo visst är det så! Orsaken ligger i Koranen.Det är från Koranen som islamisterna hämtar ammunitionen till terror. Det är möjligt att där fortfarande finns politiker ,som hellre tassar som katten runt den heta gröten, än att identifiera problemet. Men så länge vi undviker att se på roten till ondskan, kommer vi aldrig detta in på livet.

Det verkar onödigt att nämna, att alla muslimer naturligtvis inte är terrorister! Men det är också så, att det alltid är muslimer, som gång på gång bliver avslöjade med att förbereda terrorangrepp i Danmark. Och eftersom tiden går kommer det hela att bli till en fråga, när det lyckas för terroristerna att utföra attentaten.

Tiden är därför inne att sätta handling bakom orden. Förutsättningen för att vi skall komma till rätta med islamismen är, att vi behandlar denna på samma sätt som vi skule bemöta andra ,våldsamma samhällsomstörtande rörelser, som utgör ett hot mot vårt samhälle. Först i det ögonblicket som vi erkänner, att vi står inför ett potensiellt dödsbringande hot, som kan utgöra slutet på hela den fria världen, vill vi vara rustade till tänderna för att gå emot hotet. Denna insikt har tyvärr inte alla fått i sig , ännu!

Kampen skall gå på alla fronter

Kampen mot islam är en kamp som måste tas på alla fronter. Det är en kamp där underrättelsetjänst kommer att spela en avgörande roll, därför islamisterna i motsättning mot tidigare totalitära motståndare av den fria världen inte spelar med öppna kort! Men det är ochså en kamp som måste bemötas med ett bestämt, öppet sinnelag.

Vi kommer att nödgas att berätta om hur ilvilliga och onda våra motståndare kommer till att vara i folkskolan, om de hemska terrorangreppen i London, Madrid, New York osv…om hur islamisterna skar halsen av på oskyldiga nödhjälpsarbetare och journalister i Irak och om hur islamisterna mördade sakslösa muslimer i Algeriet, och om hur islamisterna stenar kvinnor till döds och hänger homosexuella till offentligt spott och spe innan dödsstraffet. Vi har i åratal försummat att berätta om dessa ohyggliga historier för våra barn, och därmed har vi undlåtit att hjälpa våra barn med en vaccinering mot den fasansfulla sjukdom som heter islam.

Det skall upphöras med bidrag till islamska friskolor. Koranskolor och moskeer skall övervakas noga, och avslöjas det att här förkommerhat och terrorpredikningar skall skolorna omedelbart stängas! Hizb ut-Tahrir och liknande extremistiska rörelser skall totalförbjudas och och islamistiska terrroranhängare skall omedebart utvisas.

Invandrargängen som vi vet är rekryteringsbaser för islamisterna skall jagas upp. Varenda lagöverträdelse,om det så bara gäller att ha gått mot rött ljus-skall det slås ner på. Endast noll-tollerans kommer att få effekt.

De intiativ som vi hittills har tagit , har långt ifrån varit tillräckliga. Vi tvingas nu att ändra kurs 180gr. Vi skall helt enkelt inte acceptera en islamisk uppblomstring i detta land. Jag appellerar till alla partier om att först och ta till sig allvaret i detta, vårt fria samhälle är i stor fara-och klockan är fem minuter i tolv.?….

Pia Kjaersgaard, trykt i Jyllands Posten

Krigen er i gang
Af SVEN OVE GADE

»I, DER tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Gud er med de gudfrygtige.« (Sura 9, v.123).

Et budskab, eller snarere en befaling, der ikke er til at tage fejl af, og som er en del af virkeligheden for en ægte muslim, for, som det hedder i vers 89 i samme sura:

»Til dem har Gud beredt haver med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Det er den vældige sejr.« Paradis venter om hjørnet.

Nok kan stemmeføringen være forskellig, men det ildnende budskab går igen og igen i Koranen. Et eksempel er sura 4, v.76:

»De, der tror, kæmper for Guds sag, og de, der er vantro, kæmper for afgudernes sag. Så bekæmp Satans venner! Satans list er svag.«

At bekæmpe ”Satans venner”, dvs. de ikke-troende, er for en ægte muslim ikke noget midlertidigt, men en kamp, der ikke standser, før islam hersker overalt. Et led i denne kamp kan for den enkelte muslim være at dræbe en hollandsk filminstruktør eller at planlægge mord på en dansk tegner, som har trampet på hellige forestillinger. Det kan være at udstede fatwa, altså dødstrusler mod fremtrædende forfattere, som har dristet sig til at anfægte islam.

Eller det kan være krav om at indføre islamisk lov, shariaen, i de vesteuropæiske lande, hvor der efterhånden er over 30 millioner muslimer. En lovgivning parallel med den sekulære er således målet for euroislam, som for sekulære vesteuropæere er blevet identisk med moderation – et nærmest agtværdigt forsøg på at få islam til at glide ind i et moderne demokratisk samfund.

Men gå endelig stille med dørene, anbefaler ideologen bag euroislam, Tariq Ramadan, som forlængst har fundet ud af, at tilsyneladende moderation er mere effektiv i en vestlig sammenhæng end primitive trusler. Målet kan han dog ikke skjule: islamisk dominans, og for ham og ligesindede er midlet mission.

At ville dræbe en dansk tegner er indlysende et forsøg på at amputere ytringsfriheden, og det må forbløffe, at agtværdige aviser som Berlingske Tidende og Politiken skulle bruge flere år til at finde ud af denne denne kendsgerning. Men det er andet og mere, for det er ikke mindst et udtryk for det vanvid, der er indbygget i islam. Et vanvid, som sekulariserede vesteuropæere i deres automatiske tilbedelse af fornuften har vanskeligt ved at fatte. Integration råber de, men der er altså idéer, der ikke lader sig integrere, hvis man ønsker, at demokratiet skal være andet og mere end en abstraktion.

Hvad gør man? Man kunne for eksempel begynde med at læse Koranen i den nye danske udgave.

For man kan lige så godt se i øjnene, at krigen er i gang, utvivlsomt den vigtigste i dette århundrede, dog ikke en krig, hvor målet helliger alle midler, herunder overgreb, bevares formelt legale, på retssikkerheden. Men som i enhver anden krig er der brug for en effektiv efterretningstjeneste. Hvad er fjendens mål? Hvad er hans metoder?

Da religiøs-ideologiske trusler ligesom ligger uden for vor tidsregning, falder det toneangivende aktører i den herskende klasse naturligt at råbe fred i vor tid, uanset at krigen forlængst kører på flere fronter. Sande muslimer er i hvert fald ikke i tvivl.

Jyllands Posten 17.2 – S.O. Gade er fhv chefredaktør på Ekstrabladet

Pittelkow: Muslimer i offerrollen

Jeg sætter stor pris på Ralf Pittelkows klummer, for så vidt at de får nogle vigtige pointer ud til et stort publikum, men jeg betragter ham som en light-udgave af de synspunkter vi her i højreblogosfæren selv står for og udbreder dagligt. Der er ikke nye indsigter at hente for os, kun befriende klar tale – indtil et vist punkt. Klummen her er et godt eksempel. Han kommer med nogle fine betragtninger om offerrolleretorik, om selvhadet i vores kultur der bytter rundt på gerningsmand og offer, og på det underbelyste faktum at problemerne findes i de muslimske miljøer, ikke i andre etniske grupper. Der hvor jeg så synes at han tøver, er i udeladelsen af at påpege offerrollen som en naturlig konsekvens af islamisk supremacisme, ikke blot noget der opdyrkes af de “islamister” som Pittelkow og Jespersen gerne standser ved:

Denne særlige muslimske offermentalitet kan ikke forklares med sociale forhold eller med islamdebatten i Danmark. Den findes overalt i Europa og bunder i kultursammenstød – de forstærkes så yderligere af politiske konflikter.

De unge muslimers offerrolle henter næring i flere ting: Frustrationer i de muslimske lande. Religiøse og politiske dogmer. Æresbegreber. Manglende debatkultur. Islamistisk påvirkning.

Men den henter i høj grad også næring fra den politisk korrekte skyldfølelse, som bekræfter de unge mennesker i, at de bliver frygtelig dårligt behandlet af samfundet.

[…]

Tidligere var det sådan, at shariaen kun gjaldt for muslimer og muslimske lande. Det var således almindeligt accepteret blandt muslimer, herunder hjemlige imamer, at ikke-muslimer måtte følge deres egne regler for ytringsfrihed.

Men det ændrede sig med Muhammed-konflikten. Nu lød kravet, at også ikke-muslimer i et ikke-muslimsk land som Danmark skulle rette sig efter de islamiske regler.

Dermed blev det gjort til en kæmpekrænkelse af muslimer, at man holdt fast i den danske tradition for ytringsfrihed. Denne nye opfattelse fandt støtte hos de altid forstående politisk korrekte kræfter, som bekræftede muslimerne i, at JP-tegningerne bevidst krænkede dem.

Offermentaliteten udvidede sit territorium. Det mærker vi igen i disse dage.

Den muslimske offermentalitet er en afgørende barriere for integration. Desværre virker den så stærk som nogensinde.

Jo, Pittelkow nævner “religiøse og politiske dogmer”, men dette kan siges at være utilstrækkeligt, og måske oven i købet udtryk for berøringsangst, i og med at det religiøse og det politiske er uadskillelige i islam – ikke blot i “islamismen”. Så længe mainstreamislam er supremacistisk – og det er den, alle fire sunni-lovskoler bekræfter dogmet om islams dominans som mål – lige så længe kan rettroende gøre islam til et offer for alskens ugudelige konspirationer, når den nu ikke hersker som det tilkommer den. Derfor er alle velmente tiltag formentlig også forgæves, fordi de er oppe imod solid mainstreamdogmatik, som ikke engang erkendes af vores side. Hvor Sven Ove Gade går mere ind til benet, mangler Pittelkow så vidt jeg kan se, at gå det sidste stykke (LFPC).

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Mackety
Mackety
14 years ago

Jeg tænkte det samme, da jeg læste om den lovede boykot i aviserne.

Jeg tænkte, ja gid det dog bare var så vel, men de skide arabere holder sku aldrig hvad de lover.

Næh, lad os få al dansk eksport til Mellemøsten stoppet. Om ikke af andre grunde, så bare for at forræderne i Arla kan få deres løn som fortjent.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x