15
apr
Seneste opdatering: 15/4-08 kl. 1426
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Bruce Bawer: Marchen mod mørket

”Et uhyre informativt værk”, kalder Bruce Bawer Helle Merete Brix’ nye bog Mod mørket: Det Muslimske Broderskab i Europa.
”Ved at udgive den gør hun alle os en betydelig tjeneste, vi, der marcherer mod mørket uden at vide, hvad vi foretager os”. [..]

På tur til sharia
Den titel, Brix har givet sin bog, er desværre helt passende. Oplysningstiden for tre hundrede år siden markerede begyndelsen til den moderne verden og den sekulære stat. Nu lever vi i en tid, hvor tilhængere af arabiske edikter, tabuer og straffe fra det 7. århundrede gradvis indtager flere og flere indflydelsesrige positioner i demokratiske samfund. Som Brix præciserer er disse mænd, ”der skal bygge bro mellem den muslimske verden og Europa” deltagere i en kulturkamp med en meget velformuleret strategi. Trin 1: Voldsomme og bevæbnede medlemmer af Broderskabet ”eskalerer en konflikt langt ud over, hvad det ikke-muslimske samfund kunne forestille sig”. Trin 2: ”En anden fløj af de samme Brødre” – nemlig de, som bruger ord i stedet for kugler og jakkesæt i stedet for jelleba (traditionel, muslimsk, løsthængende klædning, red.) fordømmer volden og foreslår løsninger.

Dermed, forklarer Brix, kan sidstnævnte ”tiltage sig en rolle som ”brandslukkere” som myndighederne og politikere kan have tillid til under kommende konflikter”. Og når de nye konflikter opstår – som de altid gør – kan disse ”brandslukkere” kræve visse godtgørelser for muslimer og presse myndighederne til at vise mere ”følsomhed” over for muslimske ”bekymringer” og derved undgå en ny ”eskalering”. anmeldelse, Sappho.dk

Det islamiske netværkssamfund

Af Mikael Jalving

Det er forbandet med de navne. De er svære at læse, udtale, endsige huske, men der er ingen vej uden om, hvis vi vil vide, hvem vi er oppe imod i tiden, der kommer. Vi er pinedød tvunget til at kende dem én for én og alle til hobe. For de er fjender. Fjender. Fjender. Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Yusuf al-Qaradawi, Hassan al-Turabi, Yussuf Nada, Hamza Yusuf, Ahmed Jaballah, Farid Abdelkrim, Hassan Iquioussen, Tariq Suweidan, Amr Khaled, Tariq Ramadan – for blot at nævne et dusin.

Det er fandens til navne. Men lær dem, gerne udenad og i søvne, ligesom du i sin tid lærte at sige og stave til Vladimir Lenin, Leo Trotskij, Joseph Goebbels, Giovanni Gentile, Benito Mussolini, Charles Maurras, Fidel Castro, Leonid Bresjnev – eller andre af det forrige århundredes intellektuelle og politiske galninge.

De er derude, men opererer – modsat hvad mange af kommunismens, nazismens og fascismens for længst afdøde ikoner gjorde – i det skjulte og ved hjælp af det, George Orwell kaldte for “double-speak”. Shiamuslimer har endda et ord for det: taqiyya, kunsten at lyve om sine motiver.

Hvad du ser og hører er Hitzb ut-Tahrir, og Villy Søvndal der hidser sig op, men hvad du ikke ser og ikke hører, er de dunkle og vidt forgrenede mekanismer bag tilsyneladende moderate grupper som f.eks. Islamisk Trossamfund, hvis reelle, undergravende hensigter med parallelsamfund og siden sharia, offentligheden fik et smugkig på takket være en modig fransk tv-dokumentar for et par år siden.

Det er om en bestemt gruppe af disse panarabiske, islamiske revolutionære, hvem de europæiske befolkninger af lutter barmhjertighed har været så letsindige at lukke indenfor, mens den politiske elite fejlagtigt troede, at demokratiet ville læge alle sår, at forfatter og journalist Helle Merete Brix i dag, tirsdag, udgiver en stærkt oplysende og skræmmende bog, som nok skal skabe furore.

“Mod mørket” hedder den, med undertitlen “Det Muslimske Broderskab i Europa” (Forlaget Lysias), og det er lutter mørkemænd, hun beskriver i sin personlige og journalistiske gennemgang, der retter et længe savnet, kritisk lys mod én – muligvis den værste – af de islamiske organisationer, der gennem de seneste 30 år og i kraft af saudiske milliardbeløb har skabt sig magtbastioner i Europa for at komme den vestlige levevis til livs – hvis de kan slippe af sted med det.

Og det kan de måske, måske ikke. Det afhænger først og fremmest af, hvorvidt Vesten formår at dæmme op for den politiske islamisering i tide. Hertil kræves i første omgang oplysning à la den, Helle Merete Brix her lægger frem, med vægt på franske forhold og det uformelle netværk mellem Det Muslimske Broderskab – grundlagt helt tilbage i 1928 samtidig med de andre totalitære samfundssystemer – og en lang række andre såkaldte “moderate organisationer”, såsom Unionen af Frankrigs Islamiske Organisationer, Det Europæiske Råd for Fatwa og Forskning, Tablieg-bevægelsen samt direkte militante grupper som f.eks. Hamas i Mellemøsten.
En lignende analyse kunne laves på de danske, britiske, hollandske, tyske, spanske eller italienske forhold med fokus på det islamiske netværkssamfund.

Bogen flytter med andre ord fokus væk fra de spektakulære terrorhandlinger, som alle frygter, og hen på den rolle, som politisk islam spiller i dagens Europa, herunder i EU, blandt mainstreampolitikere, mainstreammedier, menneskerettighedsorganisationer, dialoggrupper og græsrødder. Denne islamisering fra neden er nemlig meget mere farlig på længere sigt, konkluderer flere af bogens talrige kilder, fordi den i ly af modeord som anti-racisme, kulturel identitet, rettigheder, minoriteter, multikultur, islamofobi, religiøse følelser, stolthed, værdighed – og forstærket af den demografiske udvikling – skridt for skridt svækker de vestlige friheds- og lighedsidealer og gøder jorden for en glidende accept af særlovgivning og specielle hensyn i forhold til den dobbelte politisk-religiøse dagsorden, som islam udgør.

“Mod mørket” er en sjælden øjenåbner, let fortalt, men med dystre perspektiver. Den er skrevet til vores børn, vi andre gamle røvhuller skal formentlig nok klare os, men rummer stof til eftertanke for alle, ikke mindst retskafne, borgerlige mennesker, som hidtil har ment, at det ikke var deres sag, om folk troede på det ene, det andet eller slet ingenting. Beskeden til dem er, at islam ikke blot er en religion, men en samfundsutopi med fatale konsekvenser for fred, frihed og velstand, og at man sagtens kan være liberalist og samtidig mene, at vores kultur er værd at forsvare. I modsat fald kan man ligeså godt bo på månen.

Mikael Jalving er historiker og forfatter til flere bøger, senest “Magt og ret – Et opgør med godheden”. Han driver til daglig skribent- og foredragsvirksomheden Ord der Virker

Klik her og bestil Helle Merete Brix’ bog “Mod mørket – Det Muslimske Broderskab i Europa” hos Saxo.com for 238,- kroner

180 Grader

Islam: Truslen fra broderskabet
Helle Merete Brix: MOD MØRKET. Det Muslimske Broderskab. i Europa. 228 sider, 238 kr. Trykkefrihedsselskabets. Bibliotek. UDKOMMER I DAG. Fem stjerner.

Af LONE NØRGAARD

»Prøv at få jeres eget lille samfund i samfundet. Prøv at få jeres egen muslimske ghetto.« Således lyder opfordringen fra den 80-årige Yusuf al-Qaradawi, som er en magtfuld formand for Det Europæiske Råd for Fatwa og Forskning – en af Det Muslimske Broderskabs vigtigste bastioner i Vesten. Citatet er ét blandt en stribe af tilsvarende gysere i en ny bog af Helle Merete Brix.
Broderskabet blev grundlagt i Ægypten i 1928 af Hassan al-Banna, som var en varm beundrer af nazismen, ligesom nazismen og Hitlers Mein Kampf har tjent som inspiration for en anden af broderskabets mest radikale og indflydelsesrige ideologer, Sayyid Qutb.
Men er der nogen grund til at tage mørkemænd som al-Qaradawi, al-Banna og Qutb alvorligt? Er de ikke bare ekstremister uden den store politiske betydning? Gid det var så vel.
Broderskabet har god vind i sejlene i disse år, hvilket bliver dokumenteret side op og side ned i Mod mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa. Titlen lægger ikke skjul på forfatterens optik: Europa er på vej mod afgrunden, medmindre islamiseringen/koloniseringen bliver bremset. Mord, trusler og selvmords-terrorisme tvinger os til at se i øjnene, at totalitære ideologier så langt fra er en saga blot med nazismens og kommunismens sammenbrud.

Stærkt netværk

I islamiserings-processen er Det Muslimske Broderskabs netværk en krumtap, og det er derfor uhyre væsentligt, at organisationens målrettede radikalisering af Europas muslimer kommer til offentlighedens kendskab.
Broderskabets politiske redskaber er moskéer, knopskydende islamiske organisationer med forskellige politiske formål, internettet, konferencer, islamiske undervisningsinstitutioner og boghandlere, dvd’er og kassetter med foredrag af broderskabets ideologer.

Naive europæere

Hvor naive europæerne har været i forhold til Det Muslimske Broderskabs projekt, at-omdanne-Europa-til-Eurabia, afdækker kapitlet om Tariq Ramadan, al-Bannas barnebarn. Mange har håbefuldt troet, at den karismatiske Ramadan skulle være brobygger mellem Vesten og islam med sin moderate og demokratiske euroislam.
Imidlertid afslørede den franske politolog Caroline Fourest i sin bog Frére Tariq (2004) hans tvetungede tale og dobbelte dagsorden: En demokratisk røst til den vestlige verden, en islamistisk til de muslimske brødre.
Med den uvidenhed, som mange udviser i forhold til islamismen, er det vanskeligt ikke at blive overfaldet af pessimisme. For hvad stiller konsensus-orienterede og dialog-søgende europæere op imod fanatikere, der elsker døden højere end livet og opfatter en integreret muslim som en muslim, der er tabt for ummaen?
Måtte Mod mørket derfor finde mange læsere, for først når europæerne forstår truslen, kan de forsvare de frihedsrettigheder, det har taget årtusinder at tilkæmpe sig.

Jyllands Posten

“Aber og svin”: Tampen brænder, men hele sandheden kan endnu ikke siges

Koranen, Sura 5 (Bordet) vers 60
Sig: “Skal jeg underrette jer om en gengældelse hos Gud, der er værre end dette? Dem, som Gud forbandede og vrededes på, og hvoraf Han gjorde nogle til aber og svin, og de, der dyrker afguderne, de er værre stillet og har forvildet sig længere bort fra den rette vej.”

En lille sejr mod vanviddet, at en lærer i Storbritannien får erstatning for uberettiget afskedigelse efter at han påtalte brugen af betegnelsen “aber og svin” om de vantro i skolebøger. Men bemærk, at det sidste figenblad ikke er faldet, så man tør fortælle læserne at udtrykket er fuldstændigt mainstream-islamisk, da det stammer fra Koranen, og ikke fra særlige ekstremistiske retninger af Fredens Religion (via Dhimmi Watch) (LFPC):

A former teacher at an Islamic school, who alleged that it taught an offensive and racist view of non-Muslims, has been awarded £70,000 by an employment tribunal after winning his case for unfair dismissal.

Colin Cook told the tribunal in Watford that pupils were taught from Arabic books that likened Jews and Christians to “monkeys” and “pigs” at The King Fahad Academy, which is funded and run by the Saudi Arabian Government.

The tribunal ruled that Mr Cook, a British Muslim, was unfairly dismissed from his £36,000-a-year post at the school in Acton, West London, in December 2006 after blowing the whistle on systematic cheating at a GCSE exam. […]

Mr Cook told the hearing that after leaving the school another member of staff gave him extracts from an Arabic textbook, which encouraged students to believe that all religions other than Islam were worthless.

The books referred to “the repugnant characteristics of the Jews”. Another passage said: “Those whom God has cursed and with whom he is angry, he has turned into monkeys and pigs. They worship Satan.”

Mr Cook alleged that the books were spreading race hatred. “They should not be brought into this country and they should not be used in this country,” he said.

The school denied ever teaching any form of racial hatred and insisted that the offending passages in the books were “misinterpreted” and were never used in class. But it later got rid of the books. […]

Teacher accuses Islamic school of racism

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] http://snaphanen.dk/2008/04/15/%C2%BBmod-m%C3%B8rket%C2%AB-to-anmeldelser/Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Yusuf al-Qaradawi, Hassan al-Turabi, Yussuf Nada, Hamza Yusuf, Ahmed Jaballah, Farid Abdelkrim, Hassan Iquioussen, Tariq Suweidan, Amr Khaled, Tariq Ramadan – for blot at nævne et dusin. … […]

Onkel A
13 years ago

Tak for tippet! Køber en med det samme.

/Onkel A

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x