29
maj
Seneste opdatering: 4/4-13 kl. 2128
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!

“Mon der vel nogensinde har været noget som dette Tredie Rige? Af de foreteelser, som jeg i mit liv personlig har kendt til, er den, der kommer nærmest, Islam, den muhammedanske verden og verdensanskuelse. – Ordet Islam betyder ‘hengivelse’, det er vel det samme, som Det Tredie Rige udtrykker i sin håndsoprækning: Din i liv og død.

Den muhammedanske verdensanskuelse har som nazismen en uhyre selvfølelse. Den rettroende står over alle vantro, een rettroende sjæl er mere værd end hele verdens guld. Den er i sit væsen klasseudslettende som Det Tredie Rige, den ene muhammedaner er, om han er vandbærer eller emir, ligeså god som den anden. (..) I sine ritualer har Islam lighed med Det Tredie rige: de rettroende får ikke tid til at blive fremmede for hinanden. Nogle ting i “Mein Kampf” ligner kapitler i koranen.

Islam bærer præg af sin ørken-oprindelse, der er sandstorme i den og store luftspejlinger. Til gengæld, synes jeg, har Det Tredie Rige en rent ekstatisk respektabilitet, honnet ambition på liv og død, i himlen og på jorden. Hvilken af de to mentaliteter der er den farlligste, er ikke godt at vide.”

“Karen Blixen Samlede essays Gyldendal 1997″, v. besøg i Berlin 1940.  (det kendte maleri fotograferede jeg på nationalsamlingen på Frederiksborg Slot, det er  malet af Kay Christensen i 1955.  I 30 erne var der ingen der orkede at læse Mein Kampf. Jeg læste den i tresserne, og jeg forstår godt hvorfor. Idag er der ingen der orker at læse det litterære makværk Koranen, der ellers tages bogstaveligt. Man må ikke håbe for Gud, at det virkelig er hans ord. Sådan er gamle nyheder dømt til at falde én i ryggen) Washington Post, 28 maj : Islam and the Nazi Analogy

Kasper Støvring: “Institutioner, tak”

Når gamle hierarkier brydes ned, opstår der ikke et magtfrit rum.
Hierarkier bliver derimod mere uigennemskuelige, og karismatiske ledere vil hurtigt sætte sig på magten. Mennesket er ondt.

Af Kasper Støvring – Ph.d.-stipendiat i litteraturvidenskab og forfatter og debattør

68’er-oprøret, der har 40-års jubilæum i disse dage, betød en frisættelse af mennesket. Men mennesket er et risikabelt væsen, et »ondt« væsen. Derfor må man modsat 68’erne reagere institutionsvenligt på friheden. Institutioner tilbyder nemlig måder at kultivere mennesket, så man kan få noget godt ud af det.Var individets frigørelse fra det gamle samfund med dets faste normer af det gode eller af det onde? Svaret afhænger af, om man opfatter mennesket som netop godt eller ondt.

Den franske oplysningsfilosof Rousseau var på mange måder 68’er-oprørets egentlige guru. Ifølge Rousseau er mennesket fundamentalt godt af naturen, men fordærvet af sociale omstændigheder, der gør det ondt. Hvis vi som 68’erne følger Rousseaus opfattelse, er frigørelsen af det gode. For al elendighed skyldes samfundets undertrykkende normer og institutioner, og selv det fredeligste menneske kan blive krigerisk af at blive undertrykt.Denne idealistiske idé om en harmonisk naturtilstand strider dog mod oparbejdet biologisk og historisk viden. Rousseaus menneskesyn er imidlertid ikke kun forkert. Det er også kritisabelt. For det undskylder og bortforklarer menneskets onde handlinger med henvisning til dårlige sociale forhold. Dermed banes der vej for socialterapi: ondskaben skal udryddes én gang for alle, og mennesket skal under behandling, så det kan blive et godt menneske.Det indebærer, at man antaster menneskers ret til at være i fred, og at man sygeliggør mennesker med en anden livsform. De stemples som »reaktionære«, »nationalister«, »chauvinister«, ja, fortsæt selv listen.

Der var meget af dens slags moralisme og formynderi 68’er-oprøret. Dertil kom virkelighedsfornægtelsen. 68’erne ville ikke indse, at f.eks. aggression er nedfældet dybt i menneskets natur.68’erne havde ret i enkelte dele af deres kritik, men tog fejl i det store på grund af det underliggende menneskesyn. Mennesket er ikke godt, men »ondt« af natur. Det vil sige risikabelt og ufuldkomment. Det onde benævner således det illusionsløse forhold, at mennesker må leve med risici. Mennesker har nemlig friheden til at ødelægge sig selv og hinanden, som den tyske filosof Rüdiger Safranski har skrevet.At mennesket er ondt skyldes også, at det er drevet af ønsket om magt. Dem, der skyr magtkampen, overvinder ikke deres magtvilje. Skal man være grov, kan man sige, at de blot lyver sig bedre, end de er af naturen.

Mennesket har brug for institutioner

Æstetisk apartheid

Af Uwe Max Jensen

Den norske litteraturfestival i Lillehammer blev åbnet med lidt af et brag, da ytringsfrihedsaktivisten Shabana Rehman truede med at sætte ild til koranen for at understrege litteraturens magt.

“Denne bog (koranen, red.) har mere magt end nogen anden i vor tid. Hvis jeg brænder den…får den måske endda mere magt. Der burde være flere bogbål i dette land (Norge, red.), det burde der. Frygt ikke at bøger de bliver brændt, frygt at den ikke bliver brændt,” sagde Shabana Rehman, mens hun holdt en brændende tændstik under et medbragt eksemplar af koranen.

Den norske koran led imidlertid ingen overlast, da Shabana Rehman afsluttede sin optræden med at puste tændstikken ud.

De fleste af de 600 publikummer klappede Shabana Rehman af scenen, men blandt publikum var også forlæggeren William Nygaard. Han nøjedes med at ryste svagt på hovedet. Om Nygaards hovedrystning skal tolkes som et tegn på afstandtagen fra Shabana Rehmans optræden, eller forlæggeren blot opfattede Rehman som unødigt dumdristig, vides ikke.

William Nygaard har nemlig selv stiftet bekendtskab med den islamiske fundamentalisme på nærmeste hold. I april 1989 udgav han som forlagschef for norske Aschehoug Salman Rushdies roman “De sataniske vers”. Udgivelsen førte til trusler mod Nygaard og oversætteren Kari Risvik. Begge var i en periode under intens politibeskyttelse.

I 1993 blev William Nygaard imidlertid skudt tre gange i ryggen udenfor sit hjem i Oslo. Han var dermed tæt på at lide samme skæbne som den japanske oversætter af “De sataniske vers”, der blev knivdræbt 11. juli 1991. Samme år blev den italienske oversætter af bogen også udsat for et knivattentat. Han blev svært såret, men overlevede.

Attentatet mod William Nygaard er uopklaret, men flere – heriblandt Nygaard selv – mener, at det bunder i udgivelsen af “De sataniske vers”.

Shabana Rehmans sammenkobling af religiøse bøger og ild bliver særlig interessant i en dansk sammenhæng. I perioden 23. februar til 19. april 2008 opførte Nørrebro Teater forestillingen “Biblen”. En forestilling, der satte passager fra bibelen i scene tilsat stand up og rapmusik. I marts overværede jeg forestillingen. Jeg ligger nok aldersmæssigt udenfor målgruppen (jeg er 35) og følte mig kun lejlighedsvist underholdt. Desuden står det soleklart, at forestillingen fokuserer ret ensidigt på en straffende gammeltestamentlig gud, mens teaterdirektør Jonathan Spang næppe har fattet ret meget af det radikale kærlighedsbudskab, som Jesus præsenterer i ny testamente. I hvert fald er dette budskab næsten fraværende i “Biblen”.

Men det er andre interessante ting i forbindelse med forestillingen, der knytter an til Shabana Rehmans optræden i Lillehammer. Til forestillingens plakat valgte Nørrebro Teater et foto, hvor skuespilleren Rune Klan omgivet af sine kolleger sidder med en brændende bibel i hænderne. Dette foto var også tilgængeligt på postkort og som pressefoto, mens “Biblen” spillede på Nørrebro Teater.

Som en del af forestillingen – der i flere passager arbejder med direkte henvendelse til publikum – fortæller Rune Klan, hvordan fotoet er blevet til. Rune Klan fortæller, at han i flere omgange har sat ild til bibelen og herefter slukket ilden ved at klappe bogen i. På et tidspunkt havde ilden imidlertid fået så godt fat, at den metode ifølge Rune Klan ikke længere virkede, og han var derfor nødt til at spytte på bibelen for at få ilden til at gå ud.

Rune Klans fortælling om tilblivelsen af Nørrebro Teaters plakat med en brændende bibel sætter naturligvis Shabana Rehmans optræden i yderligere relief. Man stikker rask væk ild til bibelen og slukker ilden ved at spytte på bogen – endda i et kommercielt øjemed – mens alene tanken om at brænde koranen af offentligt er kontroversiel, og af nogle mødes med hovedrysten og afstandtagen.

Historien om “Biblen” på Nørrebro Teater kunne slutte her. Men det gør den ikke. Under den opførelse af stykket, som jeg overværede i marts, var der nemlig flere iøjnespringende momenter.

I flere omgange henvendte Rune Klan sig til publikum. En af de publikummer, som Rune Klan fik i tale, hed Allan. Det fik Rune Klan i flere omgange til Allah. Nu skal man ikke koge for meget suppe på den pind, da de to navne jo ligger tæt på hinanden. Det er kun h’et i enden, der adskiller Allah fra Allan. Men Rune Klans gentagne fortalelse synes at understrege den gamle freudianske sandhed:

Det fortrængte vender tilbage i forvrænget form.

“Biblen” var nemlig – udover Rune Klans sproglige smutter – kemisk renset for henvisninger til islam. Til trods for at islam er Danmarks foreløbig næststørste religion og har teologisk del i Mosebøgerne og det ny testamente.

I stedet valgte Nørrebro Teater at fokusere på – i en dansk sammenhæng – så inferiøre religioner som buddhisme og asatro. I en scene sidder Jesus spillet af Jonathan Spang sammen med Buddha og Odin. Det virker unægteligt påfaldende, at islams profet Muhammed er fraværende fra scenen, da han spiller en noget større rolle i den danske religiøse offentlighed end både Buddha og Odin tilsammen.

Scenen understreger, at kulturlivet – ikke bare på Nørrebro Teater, men i vesten generelt – efterhånden opererer med en agenda, der må betegnes som æstetisk apartheid. Mens kristendommen og andre religioner vedvarende kommer under mere eller mindre kærlig behandling, er islam fraværende (som andet end skandale) i det offentlige kulturelle rum.

Man kan tolke denne æstetiske apartheid som en kærkommen respekt for et religiøst europæisk mindretal. Et synspunkt som Politiken og proselytter i en dansk sammenhæng har gjort sig til talsmænd for. Denne æstetiske apartheid forklædt som respekt rummer imidlertid også i sig sin egen modsætning, da den i sig selv er en særlig subtil form for diskrimination og ekskludering fra den offentlige samtale.
Artikkelen er skrevet av journalist og symbolforsker Uwe Max Jensen, og er innsendt til document av forfatteren. (foto Snaphanen: Shabana Rehman løfter Document.no´s redaktør i Tivoli – der var ingen anvendelige mullaher i sigte)

Bishop Michael Nazir-Ali: Radical Islam is filling void left by collapse of Christianity in UK

Biskop Nazir-Ali har uden tvivl ret i sine betragtninger om årsagerne til det åndelige tomrum han opstiller her, og i at dette så bliver erstattet af islam – mon ikke “radical Islam” er et retorisk figenblad som den gode biskop føler det nødvendigt at dække sig bag? – så meget desto mere fordi en lovreligion umiddelbart, for mere enfoldige sjæle, kan give et liv uden mål og mening svar på alt mellem himmel og jord – lige til toiletvaner og regler for seksuelt samkvem med får og geder. Måske er forfaldet endnu mere vidtgående end blot et resultat af 68-generationen og almindelig vellevned, men bunder også i kristendommens vægtlægtning på den enkeltes samvittighed, og mindre på institutioners og klerikales autoritet. Dette er bare mine uinformerede spekulationer, men hvis kristendommen ender med at save den gren den sidder på over, og der ude i kulissen står en aggressiv, fremadstormende afløser klar, så skal det da gå helt, helt galt. Og ingen forsøg på at imødegå afviklingen med kald på nypuritanisme vil kunne få ånden tilbage i flasken igen.

Dette drama kommer til at udspille sig efter sine egne indre dynamikker, og biskoppen har helt ret i det håbløse i det britiske establishments bovlamme søgen tilflugt i plusord som respekt og tolerance (LFPC). Via Dhimmi Watch:

The Bishop of Rochester, the Rt Rev Michael Nazir-Ali, claimed the “social and sexual” revolution of the 1960s had led to a steep decline in the influence of Christianity over society which church leaders had failed to resist.
He said that in its place, Britain had become gripped by the doctrine of “endless self-indulgence” which had led to the destruction of family life, rising levels of drug abuse and drunkenness and mindless violence on the streets.

The bishop warns that the modern politicians’ catchphrases of respect and tolerance will not be strong enough to prevent this collapse of traditional virtues, and said radical Islam is now moving in to fill the void created by the decline of Christianity.His claims, in an article published in the new political magazine Standpoint, come just days after he accused the Church of England of failing in its duty to convert British Muslims to Christianity.[…]

But he said the Church’s influence began to wane during the 1960s, and quotes an academic who blames the loss of “faith and piety among women” for the steep decline in Christian worship.

He says Marxist students encouraged a “social and sexual revolution” to which liberal theologians and Church leaders “all but capitulated”.

“It is this situation that has created the moral and spiritual vacuum in which we now find ourselves. While the Christian consensus was dissolved, nothing else, except perhaps endless self-indulgence, was put in its place.” […] Bishop Michael Nazir-Ali: Radical Islam is filling void left by collapse of Christianity in UK

Ann Coulter: Without a stick, there’s only a carrot

[…] Liberals view talk as an end in itself. They never think through how these talks will proceed, which is why Chamberlain ended up giving away Czechoslovakia. He didn’t leave for Munich planning to do that. It is simply the inevitable result of talking with madmen without a clear and obtainable goal. Without a stick, there’s only a carrot.[…] You Can’t Appease Everybody….

Merkel ønsker positiv særbehandling – dvs. positiv for os

En højst usædvanlig lille nyhed i ‘mand bider hund’-kategorien: En europæisk politiker der uden omsvøb kæder flygtningepolitik sammen med vores egne interesser her i Europa. Noget ganske uhørt, fordi import af mennesker fra førmoderne kulturer i det herskende multikulturalistiske paradigme aldrig problematiseres i forhold til den skade disse mennesker vil påføre vores gode samfund i form af kriminalitet, uforenelige ‘æres’begreber, manglende villighed til assimilation, og en vis supremacistisk ideologi forklædt som religion. Vores godhed skal ikke være en selvmordspagt, synes Merkel at sige. Ikke en nyhed der vil rokke ved den fatale kurs vi er på med demografisk selvmord og voksende problemer med uassimilérbare ghettoer, men når man som jeg spejder efter de mindste sprækker i EU-landenes facade, giver det håb om at ketchupeffekten på et tidspunkt vil sætte meget mere igang (LFPC). Via Dhimmi Watch:

Chancellor Angela Merkel’s Christian Democrats on Wednesday said they would like to see Germany take on thousands of refugees from Iraq. The hitch? They only want the Christians.For months, ethnic violence has been on the ebb in war-torn Iraq. But that has done little to ease the pressure of over 2 million refugees seeking shelter in neighboring Syria and Jordan. Indeed, for many of them — particularly those once part of Iraq’s Christian minority — going back may never be an option.

On Wednesday, German Chancellor Angela Merkel’s Christian Democratic Union (CDU) party said it would like to see Germany do its part to help out. At a press conference in Berlin, parliamentarian Erika Steinbach, the CDU’s human rights spokeswoman, said her party wanted to see Germany accept thousands of Iraqi refugees. In particular, she said, the CDU wants to extend its welcoming hand to Iraqis who have suffered religious persecution in Iraq. In particular, that means the Christians.

“One would be doing a good thing were a long-term solution to be found,” Steinbach said. […]  ONLY CHRISTIANS, PLEASE – Germany’s CDU Interested in Accepting Refugees from Iraq

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Frederik
Frederik
13 years ago

Shabana i JP: “Komiker ville brænde Koranen Af JESPER STEIN LARSEN Offentliggjort 02.06.08 kl. 13:54 Den norsk-pakistanske komiker og satiriker Shabana Rehman chokerede publikum på Litteraturfestivalen i Lillehammer, da hun med en tændt fakkel i den ene hånd og koranen i den anden annoncerede, at hun ønskede flere bogafbrændinger. Det skriver en række norske aviser. »Denne bog har mere magt end nogen anden i vor tid. Hvis jeg brænder den, får den måske endnu mere magt. Der burde være flere bogbål i dette land, burde der. Vær ikke bange for, at din bog bliver brændt, vær bange for, at den… Read more »

petter
petter
13 years ago

Norske forhold:

“Danmark og Norge er de første målene for den islamske revolusjonen i Europa, sier Sheik Issam Amira. Etter en revolusjon i Norge skal ikke hovedstaden hete Oslo, men Medina. ”

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1163976.ece

petter
petter
13 years ago

Naser Khader sagde noget interessant i Aftenshowet på DR i går i forbindelse med debatten om Miss Tørklæde.

“Det er mændene, der bør gå med bind for øjnene.”

(Underforstået: Det er ikke kvinderne, der bør tildække sig. Det er mændenes eget problem, hvis de ikke kan tåle synet af kvinder uden slør.)

Naser Khader har stadig noget at tilbyde på den værdipolitiske front. Men de faktiske løsningsforslag, han kommer med, er næppe brugbare. De synes at være ren utopi.

Janne
Janne
13 years ago

“Denne æstetiske apartheid forklædt som respekt rummer imidlertid også i sig sin egen modsætning, da den i sig selv er en særlig subtil form for diskrimination og ekskludering fra den offentlige samtale.”

Det kan tolkes som at en enkelt religions tilhængere/tilbedere behandles som pattebørn – også i stand-up kredse – og det kan tolkes som frygt for trusler, eller ønsket om kun at lave satire over kristendommen.

Janne
Janne
13 years ago

LFPC

Hvilken vild og kulørt macho konstruktion. Og det kaldes religion…

Mænds seksualitet gøres utæmmelig og dyrisk og mænd fritages for ansvar, og kvinder pakkes ind i dyds-uniform og hver mand må have fire indpakkede koner. Det er altså perverst, hvis du spørger mig.

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

Nej, det er ikke svært at se hvorfor Venstrefløjen, + de Radikale,finder ideologien islam attraktiv. Men som med deres gamle,imploderede ideologi er denne, deres nye betagelse, et bedrag. Som de oikofober Venstrefløjen + de Radikale er, har de gjort sig blinde overfor den hæslige segregering der kan læses overalt i Islams tekster og som praktiseres overalt i den Islamiske verden. Et sådant eksempel er opdelingen af menneskeheden i 1.klasses mennesker og 2. klasses mennesker. Oikofoberne er ikke sarte i deres valg af redskaber og metoder. Når blot disse effektivt kan medvirke til, i første omgang at gengive dem troen på… Read more »

LFPC
13 years ago

Janne: snappost (snabel a) yahoo (punktum ) dk Tak for dine velskrevne og -gennemtænkte kommentarer, altid en fornøjelse at læse. “her af en figur der var en mægtig, siger nogen, kriger og åbenbart havde så meget rå og utæmmelig, dyrisk seksualitet (gad vide om han ikke kunne styre sig og om det var patologisk – det burde undersøges” Dette er jo, meget opportunt, netop hvad man hører fra fromme islamiske ledere i dag, at ‘skyld’ for voldtægt ligger hos kvinden, der har opført sig uden passende ærbarhed. Manden har i denne sammenhæng intet ansvar for at styre sig. Der var… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

Jeg har en mail som jeg gerne vil sende til jer der har ansvaret for Snaphanen. Hvilken mail adr skal jeg skrive til?

Hilsen Janne

Janne
Janne
13 years ago

“Dem, der skyr magtkampen, overvinder ikke deres magtvilje. Skal man være grov, kan man sige, at de blot lyver sig bedre, end de er af naturen.”

Minder mig om Poul Nyrup Rasmussen der i interview har vrænget af magt og siger at han foragter magt, men er der nogen der er et magtdyr så er det da ham. Hvor er han altså ækel. For søren det er godt han ikke er statsminister mere. Sådan en selvfed, slesk kanalje.

Janne
Janne
13 years ago

“Rousseaus menneskesyn er imidlertid ikke kun forkert. Det er også kritisabelt. For det undskylder og bortforklarer menneskets onde handlinger med henvisning til dårlige sociale forhold.”

Måske derfor der jævnligt trækkes en psykolog ind i diverse medier for at forklarer os, at mennesker der kører andre ihjel og så stikker af, ikke selv kan gøre for det. Vi SKAL være rummelig og tolerant overfor ham eller hende der kører et menneske ned eller ihjel og derpå forlader personen på vejen.

Janne
Janne
13 years ago

“Den rettroende står over alle vantro, een rettroende sjæl er mere værd end hele verdens guld. Den er i sit væsen klasseudslettende som Det Tredie Rige, den ene muhammedaner er, om han er vandbærer eller emir, ligeså god som den anden.” Det er ikke svært at se hvorfor venstrefløjen er så vild med islams stive dogmer. Alt udjævnes. Ingen er bedre end andre. Kun ikke det religiøse helt vildt strikse og udemokratiske hierarki og kønsapartheid og den religiøse og klasseløse fællesskabsfølelse og persondyrkelsen – her af en figur der var en mægtig, siger nogen, kriger og åbenbart havde så meget… Read more »

queer jihad
queer jihad
13 years ago

Shabana Rehman skriver (skrev?) i Information hver fredag:

http://www.information.dk/emne/shabana-rehmans-fredag

queer jihad
queer jihad
13 years ago

Apropos “De sataniske vers” og William Nygaard:

“Rushdie lovpriser sine støtter

Salman Rushdie hylder alle dem, der støttede ham og gik imod den fatwa, der blev udstedt over ham for 20 år siden for at skrive romanen “De sataniske vers”

Evelina Gold

Salman Rushdie var i år et af hovednavnene på en litteraturfestival i Wales.

Og sin taletid brugte han på at hylde alle de mennesker, der støttede ham i den svære tid, efter at Irans Ayatollah Khomeini havde udstedt en fatwa over ham for romanen “De sataniske vers”. Det skriver BBC News.”

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/287409:–Rushdie-lovpriser-sine-stoetter

13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x