14
jun
Seneste opdatering: 25/5-10 kl. 2101
78 kommentarer - Tryk for at kommentere!

wilders-6-014

wilders-iii-0061

(Alle fotos + video: © Snaphanen/Trykkefrihedsselskabet, klik f. helstørrelse. Wafa Sultan, Bjørn Larsen, Geert Wilders. Videos følger.)

Snaphanen blogger live fra Trykkefrihedsselskabets konference om “Free speech and Islam”. Der vil naturligvis komme meget mere i de kommende dage. Foreløbig har vi oplevet de to amerikanske talere Diana West og Ann Fishman med fremragende indlæg om ytringsfrihed i amerikansk og international sammenhæng. West fokuserede på selvpålagt tavshed blandt amerikanske journalister – en noget paradoksal situation for så vidt som USA har ytringsfrihed forankret i en grad vi kun kan misunde dem. Man vælger desværre ikke at gøre brug af den. Hvad er det egentlig med Ph.D-studerende? Wests lysende klare indlæg affødte et bizart spørgsmål fra en Ph.D-studerende i publikum, som ønskede at indvende at hun ikke følte behov for at bruge sin ytringsfrihed til at krænke muslimer, og at hun ikke opfattede dette som undertrykkende. En god illustration af at dette er en ‘uphill struggle’. West tog det i strakt arm, og forklarede – endnu engang – at det der udgør angivelig ‘krænkelse’ for muslimer også indbefatter fri diskussion om denne religions dogmer. Fra pålidelig kilde har vi i øvrigt fået oplyst, at den pågældende akademiker havde kradset ordene ‘Dansk Folkeparti’ væk på sit navneskilt – dette parti stod i overensstemmelse med gældende regler som formel arrangør af konferencen. Vi håber ikke hun nåede at blive smittet.

Ann Fishman fokuserede på det juridiske, især den forskydning væk fra juridisk forsæt som hate speech-lovgivning åbner op for.

Mishra fra Trykkefrihedsselskabet fortalte fængslende om Indiens århundredlange erfaringer med islam (60-70 millioner døde over nogle århundreder efter nogle opgørelser). På trods af oplagte forskelle med den vestlige kultur, giver situationen der måske nogle fingerpeg om hvad der venter Europa lidt senere i dette århundrede når demografien her indhenter Indien.

Wafa Sultan er utvivlsomt kendt af mange fra det famøse klip på Al-Jazeera hvor hun på smældende arabisk læser teksten for religiøse – og målløse – mørkemænd. Ingen tvivl om at hun er et af vores meget stærke kort, fordi hun som frafalden med den autentiske etniske baggrund ‘må’ sige ting vi bliver udskammet for at sige. De pæne og anstændige klarer oftest dette ubehagelige dilemma ved at ignorere hende, i hvert fald er den opmærksomhed der tildeles hende langt mindre end den der bliver f. eks. Geert Wilders til del – og hun gav i øvrigt sin opbakning til samme Wilders få meter fra hende. Der er ingen slinger i valsen: “Islam must be defeated”. Stærke ord fra en stærk og modig kvinde, som gør stort indtryk hos publikum her.

Et vanskeligt spørgsmål hun gør opmærksom på: De “sugar coated” oversættelser af Koranen til vestlige sprog der ikke formidler hele det grundlæggende aggressive budskab.

wilders-iv-076

Mainstreammediernes gengivelse af Geert Wilders’ indlæg og interviews er utvivlsomt omdrejningspunktet for denne konference. Vil de være i stand til at forholde sig til det faktuelle i hans ord (noget han selv lagde vægt på i talen) i stedet for bevidstløst at associere de skræmmende perspektiver ude i virkelighedens verden med hans egen person? Altså at ‘høre’ hans tale om hadefuld retorik og deraf slutte at det er ham selv der er hadefuld? Svaret er bestemt ikke oplagt, og det siger mere end meget andet noget vigtigt om vores tid.

Der burde ikke være noget at komme efter: Ingen knyttede næver, heller ikke verbalt, men nogle krav til handling som nok vil blive det der bliver fokuseret på – lukning af ‘ekstremistiske’ moskeer, udvisning af kriminelle, udvisning af hele familier i tilfælde at tvangsægteskaber, lukning af koranskoler (“fascist organizations”) vil bekræfte hans kasteløshed i journaliststanden, men før jeg kan respektere dette må de altså forholde sig til problemerne de skal løse, enten ved at argumentere for at de ikke er store problemer, eller at de kan løses på anden og mere stueren vis. Jeg tror der er større chance for bemærkninger om hans frisure end for faktuel debunking, desværre.

Meget spørgetid blev tildelt Wilders’ måske mest notoriske udtalelse, nemlig forslaget om at forbyde Koranen i Holland. Svaret var igen at hans pointe var at ligestille denne bog med Mein Kampf, der ligeledes er forbudt i Holland, hvilket Wilders understregede skete med den daværende venstrefløjs tilslutning. I dag har vi “shari’a socialists”, et ord han brugte gentagne gange, og her mindedes man om den ofte hørte påstand at traditionelt venstreorienterede dyder i dag varetages af højrefløjen – med eller uden anførselstegn.

På dette tidspunkt var debatten ude i de mest ‘farlige’ områder, fordi hele spørgsmålet om hvad der burde gøres er så uendeligt uaktuelt. Der er jo ikke engang enighed om at der er nogen trussel mod vores samfund. Derfor vil jeg gentage hvad jeg tidligere har skrevet, at dette uigennemførlige forslag aldrig burde have været stillet. Wilders må nu som følge af dette igen og igen forklare sig, og det trækker debatten væk fra fokus på problemets eksistens, og det bruges lystigt af vores modstandere.

Dagens skarpeste øjeblik for undertegnede: Konfrontationen i de  afsluttende øjeblikke mellem den syriskfødte ateist Wafa Sultan og den syriskfødte ultra-ultra-light muslim Naser Khader, en de facto frafalden der ikke siger det højt – Sultan spurgte ham om Muhammed var “islamist” eller “muslim”, og om han var en rollemodel som hævdet i Koranen. Khader måtte veje sine ord på en guldvægt, men sagde dog at han ikke opfattede Muhammed som et forbillede. Kudos for det, men det handlede meget om semantik – Khader vil ikke indrømme at muslimers moderat-hed er ligefrem proportional med den grad de reelt er frafaldne. Wafa vandt argumentet i denne bloggers øjne (LFPC). (Se også Uriasposten, som har haft tid til at læse aviser og se TV i dag.)  (Foto øv. Diana West, Ann Fishman.)

wilders-iv-067

khader-jespersen1
wilders-belien1

(foto herovenfor: Geert Wilders og Paul Belien.) Wilders var i DR 2, Deadline. Vi har ikke haft tid til at se det, men vi har hørt om det: Geert Wilders in Denmark: – Intro in Danish

Medierne, Wilders og det faktuelle

For mig handlede konferencen i går først og fremmest om hvilken linje eller hvilke tendenser som mainstreammediernes dækning ville udtrykke: Ville de nu i mødet med Geert Wilders gøre det der er en selvfølge i blogverdenen, nemlig at tage udgangspunkt i de facts og de fortolkninger som han fremlægger, og ikke bevidstløst holde ham ud i arms længde med brug af fortærskede klicheer som “omstridt”, “islamkritisk” eller “højreekstremistisk”? Ville traditionelle journalistiske dyder som ‘nysgerrighed’ og ‘faktuel kritik’ få en renæssance? Mere om journaliststandens skrivearbejder senere.

Infomedia er vores ven, og er et fortræffeligt værktøj til at danne sig et indtryk af tendenser. Således kan jeg i skrivende stund konstatere, at Wilders i de sidste to døgn tegner sig for ca. 25-30 unikke hits på Infomedia. Wafa Sultan, derimod, kun for tre artikler af redaktionel oprindelse. To fra JP, én fra Politiken. Sultan gav som refereret i går Wilders sin opbakning, og hendes kritik af islam lader ikke Wilders’ noget tilbage at ønske, tværtimod.

Dette perspektiv har altså ikke interesseret medierne, selv om det unægteligt ville sætte hollænderen i et andet lys: En afhopper fra Camp Islam, en person der er født og opvokset i et muslimsk land og har oplevet denne ideologi på egen krop, deler den angiveligt “hadefulde” og “højreekstremistiske” politikers usentimentale syn på den. Mon ikke godt man kan antage at journalister viger udenom ubehagelige kendsgerninger der ville besværliggøre skrivearbejdet (LFPC)?

wilders-iv-257

Medierne, Wilders og det faktuelle II

JPs artikel illustrerer nok den bedst mulige omtale af Wilders i mainstreammedierne lige nu: Fair, ikke med manipulerende eller patroniserende ordvalg, men uden interesse for at afdække den virkelighed der også er journalistens eller dennes efterkommeres. Dvs. fokus er på Wilders’ person, ikke på den virkelighed han forholder sig til:

Geert Wilders forklarer Frihedspartiets gode EU-valg med, at det tør tage diskussionen om samfundets stigende islamisering. De vestlige demokratier er præget af svagt lederskab, mener hollænderen. […]

Kort efter deltog Geert Wilders i et pressemøde, hvor han afmålt redegjorde for, hvilket budskab han havde med til konferencen. […]

»Vi er i kontakt med folket, og de problemstillinger almindelige mennesker møder på gaden hver dag. Vi mister vore frihedsrettigheder og ytringsfrihed i form af blasfemilove og andre tiltag. […]

»Vi har svage ledere i Europa – for få Churchills og for mange Chamberlains – og i øvrigt også i USA. De forsøger at tage den nemme vej ud, men den går ikke længere,« sagde Geert Wilders , der adskillige gange betonede, at han ikke er imod muslimer. Det er den islamiske ideologi, han anfægter. […] Michael Enggaard: Wilders : For mange svage ledere [JP 15.6.2009, ikke online]

At nogen vil betale for at læse journalister der betragter deres publikum som mindre begavede, er hinsides min fatteevne. Mads Kastrup gør intet forsøg på at relatere Wilders til virkelighedens verden. Virkeligheden stirrede ellers Mads i øjnene: Her var en mand der lagde beslag på mindst fem livvagter og et ukendt antal politifolk, bare for at udtrykke sin mening. Alligevel var journalistens eneste interesse en infantiliseret fremstilling af Wilders som en billig demagog med et godtroende publikum. Bemærk udsagnsord og tillægsord:

[…] En stærkt kontroversiel hollandsk sejrherre gik på talerstolen på Christiansborg i går eftermiddag. »Islam er ikke en religion. Islam er en trussel mod alt, hvad vi står for.« Muslimer er roden til alle Vestens problemer, lød det dertil fra en insisterende og urokkelig Geert Wilders i København. Den hollandske politiker skuffede ikke sine kernelyttere, […]

»Sharia-socialisterne«, kaldte han dem, fordi han mener, at Socialdemokraterne med årelangt knæfald for kulturrelativisme har givet islamister frit spil. Socialdemokrater og kultureliten i Europa er imidlertid blevet gennemskuet af vælgerne, og de har straffet dem for at være enige med muslimer i alt, hævdede Geert Wilders. Han medgav, at der findes muslimer, som integrerer sig i Vesten og følger skik, love og regler. Men det er få, mente han.

Wilders bebrejdes manglende fodnoter i talen – er dette nogensinde set før? Journalisten gør intet forsøg på at checke disse aldeles korrekte oplysninger (LFPC):

»Fakta lyver ikke,« sagde den hollandske politiker. Og han opremsede en række tal fra forskellige lande, som var uden kildeangivelse. Eksempelvis at fire ud af ti britiske muslimer ønsker sharilov, at halvdelen af hollandske muslimske studerende har forståelse for terrorangrebet 11. september eller at en tredjedel af franske muslimer ikke ønsker at fordømme selvmordsbombere. […] Mads Kastrup: Geert Wilders kaldte til kamp [Berlingske Tidende 15.6.2009]

Medierne, Wilders og det faktuelle III: Fjogethed og fortrængning

Nogle gange bliver det absurde noget taget-for-givet, og det synes umuligt at gøre det sande perspektiv synligt. Jeg tænker her på det forhold at Geert Wilders, en demokratisk, folkevalgt politiker, nu i flere år har måttet mandsopdækkes af bevæbnede vagter og skifte opholdssted konstant. Dette uhyrlige forhold er netop i mainstreammedierne noget taget-for-givet som kun er baggrund, ikke fokus for historierne her. Tag Informations Marchen Neel Gjertsen som gennemgik det samme grundige sikkerhedscheck med metaldetektor og gennemlysning af bagage som os andre, og som stod der i landstingsalen og kunne se alvorlige livvagter i mørkt jakkesæt og med øresnegl holde Wilders under skarpt opsyn. Hun registrerer lige akkurat sikkerhedsopbudet, men ænser ikke situationens alvor. Jeg vil godt vove den påstand at historien her var skrevet på forhånd: Wilders som den suspekte demagog med et ukritisk følge af aldrende mænd.

Der er her at tilføje, at Gjertsen lyver så det står ud af samtlige kropsåbninger. Der er ganske rigtigt et stabilt fremmøde af ældre mænd til disse arrangementer, men at gøre dette til en pointe (hvad er problemet?) har intet hold i virkeligheden fordi både kvinder og yngre aldersgrupper også var talstærkt til stede. Gjertsen lyver også med påstanden om at der ingen kritiske spørgsmål var. Jeg nævnte den kritiske Ph.D-studerende før, og flere rejste også indvendinger mod ideen om at forbyde Koranen. Gjertsen lyver ligeledes ved at gøre dette til en ren Wilders-event, når sandheden efter mit skøn var at Wafa Sultan blev mødt med mere begejstring end Geert Wilders. Hun nævner overhovedet ikke Sultan, og det kan man godt forstå fordi dette ville få hendes patroniserende stykke skrivearbejde til at falde sammen.

Alt dette munder ud i spørgsmålet: Når både Gjertsen her og Mads Kastrup uden videre overser elefanten i rummet – Wilders’ mandsopdækning – og begge skriver i samme fjogede stil baseret på usande fordomme, kan der så ligge en eller anden dynamik bag? Jeg har vist ved flere lejligheder omtalt den  fjogede stil netop når journalister skulle beskæftige sig med konkrete forhold og personer der udfordrer den multikulturelle ønsketænkning. Skal jeg udlægge fænomenet optimistisk kunne man formode at det er en afværgereaktion i forhold til en grim virkelighed der bliver stadig vanskeligere at fornægte. Virkeligheden trænger sig på, og de vante journalistiske klicheer kommer på en prøve. I stedet for at begynde at kigge nærmere på virkeligheden vælger journalisterne her og nu det bedste kneb de kender: Fjoget afvisning (LFPC).

[…] “Der er han,” hvisker flere af de fremmødte til deres sidemænd, der glor og synker deres konferencesandwich en ekstra gang. Den hollandske politiker Geert Wilders er ankommet med bodyguards og journalister sværmende omkring sig.[…]

Gæsterne har betalt 250 kroner for at se og høre blandt andre Geert Wilders tale. En god forretning, for “han er jo ikke hvem som helst”, forklarer en gæst. I dette forum er Wilders mere end bare en kontroversiel hollandsk politiker, som har vakt opsigt verden over med en meget direkte fremstilling af sin islamkritik. Her er han frontkæmper i bevægelsen mod islamisering af Europa og en helt, der siger det, de andre kun tænker. Folk spidser ører, når han taler, og et hav af lommekameraer og videofilmende telefoner kører i den propfyldte Landstingssal på Christiansborg. […]

Under alle omstændigheder lod gæsterne til at være tilfredse med udbyttet. Flere gange i løbet af konferencen, rejste publikum, der primært var midaldrende mænd, sig i jublende applaus og hujen. Ikke et eneste kritisk spørgsmål blev der stillet, og de danske politikere, der deltog i paneldebatten, Naser Khader, Søren Espersen og Karen Jespersen, gav langt hen ad vejen Wilders ret i sine analyser. Vesten er under pres, og hvis kerneværdier som ytringsfrihed, skal bestå, så kræver det handling. Wilders var blandt venner. Marchen Neel Gjertsen: Ytringsfrihed: Wilders var blandt venner [Information 15.6.2009]

DAMP-børnenes dialog

Indenfor sad vi og hørte på en række gode talere hver belyse bestemte facetter af islams møde med Vesten. Gode, tankevækkende taler som selv for hærdede konsumenter af læsestof om dette emne kunne bidrage med noget nyt. På tilhørerpladserne sad overvejende folk der delte talernes og arrangørernes bekymringer, hvilket dog ikke betød at kritiske eller uddybende spørgsmål ikke blev stillet. Blandt publikum var også adskillige velkendte ansigter fra de folkevalgtes rækker – men her øjnedes en markant tendens: Samtlige navne var politikere der er kendt i debatten for lignende synspunkter som de øvrige deltagere. Hvorfor? Tja, Lars Hedegaard fortalte at der også var sendt invitationer til de øvrige partier, men ingen havde fundet lejlighed til at møde op. ‘Dialogens’ tilstand anno 2009.

Udenfor, og aldeles ubemærket af konferencedeltagerne, en lille prut af en manifestation fra personer helt berøvet enhver evne til at argumentere og formulere en kritik af noget de ikke bryder sig om. Vi taler formentlig om et segment ikke helt ulig den håndfuld blogterrorister der hærger især avisernes blogs med ubehjælpsomt sammensat nonsens og tilsvining (LFPC).

To unge kvinder blev her til eftermiddag anholdt for at kaste med maling i Rigsdagsgården ved Christiansborgs hovedtrappe, oplyser politiet. Ifølge politiet var det tilsyneladende en protestaktion mod den omstridte hollandske politiker og islamkritiker Geert Wilders, der kort forinden havde talt i landstingssalen. […] Kastede maling under Wilders-besøg

Geert Wilders: Nej til immigration – ja tak til integration

Rapport fra dagens pressemøde på Christiansborg af Helle Merete Brix, Sappho

“Hvorfor er du så kontroversiel?”, lød et spørgsmål til den hollandske politiker Geert Wilders på dagens pressemøde på Trykkefrihedsselskabets konference om Free Speech and Islam.

Wilders i Westergaards streg

Men selvom Wilders stadig anses for kontroversiel, vil der, som han udtalte på pressemødet, komme et tidspunkt, hvor regeringschefer og regeringer ikke længere kan undgå ham. Den nylige valgsejr ved Europaparlamentsvalget i Holland kan betyde, vurderer Wilders, at han om to år bliver Hollands premierminister. Så vil for eksempel den danske statsminister ikke længere kunne undslå sig for at mødes med ham.

Ligesom der var stuvende fuldt i Landstingssalen, hvor konferencen blev holdt, var der fulde huse til pressemødet og journalister fra både ind-og udland.
Wilders kunne afvise forestillingen om, at hans parti ønsker at sende muslimer ud af landet. Nej, siger Wilders, han vil stoppe immigrationen fra muslimske lande, men gerne hjælpe de hollandske muslimer med at blive ordentligt integreret. Han er også af den opfattelse, at “de fleste muslimer er lovlydige og fredelige”.
Man kan spekulere på, hvordan disse udmeldinger må lyde i ørerne på de journalister, der i årevis aldrig har undladt at føje et “ekstremistisk” eller “radikal” eller “højreekstrem” til Wilders, når de har omtalt ham.

Wilders afviste på pressemødet ikke blot ideen om Tyrkiet i EU – hvad der er velkendt – ikke kun fordi Tyrkiet er et muslimsk land men også fordi han ikke ønsker at EU skal have grænser til for eksempel Iran. Og han afviste tanken om en europæisk islam:
“Jeg tror ikke, på en moderat islam. Jeg tror på, at mennesker kan ændre sig. Des flere moderate muslimer, des bedre”. Og så kunne Wilders også fortælle, at han endda modtager støttemails fra muslimer i lande som Pakistan, Saudi Arabien med mere.
Wilders opfatter islam som en ond ideologi, og han vil have forbudt koranskolerne. Ligesom han har arbejdet på at få koranen forbudt: For hvorfor skal kun Adolf Hitlers bog Mein Kampf forbydes, når man kan finde tilsvarende frygtelige ting i koranen?

Intet normalt liv

Der blev på pressemødet også spurgt til Wilders private situation. Lever han stadig med de samme stærke sikkerhedsforanstaltninger? Spørgsmålet var næsten overflødigt, for der var sikkerhedsfolk i lange baner, ligesom det var tilfældet ved middagen aftenen før. Wilders kunne svare, at det endda var blevet en smule værre efter at han havde produceret Fitna:
“Det bliver næppe i dag eller i morgen, at jeg kan leve et normalt liv”.
På pressemødet var dagens øvrige panel også tilstede: Den syrisk-amerikanske psykiater og forfatter Wafa Sultan, amerikanske Diana West, journalist og vicepræsident i International Free Press Society, den amerikanske advokat Ann Fishman fra The Liberty Legal Project, Mrutyuanjai Mishra, bestyrelsesmedlem i Trykkefrihedsselskabet samt Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Espersen deltog senere på dagen i politikerdebatten sammen med Karen Jespersen fra Venstre og Naser Khader fra Det Konservative Folkeparti.
Sappho og Trykkefrihedsselskabet arbejder på at få dagens taler lagt ud på hjemmesiden så hurtigt som muligt.

(foto: Ann Fishman, Wafa Sultan, Diana West, Mrutyuanjai Mishra, Geert Wilders). Wilders besøget på hollandske aviser og  blogs: Wilders: miljoenen moslims moeten weg,Probleemmoslims Europa uit‘, Wilders: Miljoenen moslims Europa uitzetten,Geert wilders in DenmarkGeert Wilders is psychotischGeert Wilders in Denmark: “Deporting millions of Muslims may be necessary”.  Jeruslam Post har i dag et interview med Wilders: Geert Wilders: EU is not Israel’s friend. Med  lidt held holder The European Jewish Congress også den avis.

wilders-iiii-096

wilders-iiii-013

Wilders tale, Snaphanens video

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

78 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] ejlighed kan man også høre Nonie Darwish. Wafa Sultan har været i Danmark tre eller fire gange, her,  her og her. Første gang var for ti år siden, men Muhammedkrisen var på sin […]

trackback

[…] Steen has some photos and a live-blog of today’s events (in […]

trackback

[…] måbende tavshed ved Christiansborgkonferencen sidste år, da han (efter hukommelsen) af Wafa Sultan blev spurgt om Muhammed var muslim eller […]

trackback

[…] én af de bekymringer den svenske riksdag har at tænke på to måneder senere. I svenske medier i modsætning til danske, eksisterer Wilders stort set ikke. Det kan blive nødvendigt at ændre på. Engelsk tekstede […]

trackback

[…] Happy New Year, Bonne année, Glückliches Neujahr. Der  bliver  ingen sammenfatning i år, der har vært for meget. Et  år der startede med Gregorius Nekschot og Ehsan Jami og på Stortorget i Malmø og Rådhuspladsen i København. Og sluttede med..ja,det ved I selv. Hvis jeg skulle fremhæve noget særligt, skulle det være min lærde kollegas online rapportering fra Christiansborg den 14 juli. […]

trackback

[…] jihad”. Også deltager på Axess´ sommerseminar med Hirsi Ali, 2006 og flere møder med Geert Wilders i Danamrk og England 2009. In […]

trackback

[…] Snaphanen – Christiansborg online, sondag d. 14.6. […]

Mette
Mette
14 years ago

Det er unødvendigt at undskylde, jeg læser aviser, og der har været skrevet rigeligt om mødet med Dalai Lama. Det var logikken, jeg påpegede og statsministerens latterlige syn på egen manøvrefrihed.

Thomas Bolding Hansen
14 years ago

Undskyld den manglende forklaring, Dalai Lamas besøg var hvad Løkke skyndte sig at forsøge at omdøbe besøget til, da Kina lobbyen havde talt.

Giv diktaturer en særtold for at ikke være demokratiske.

Økonomi eller frihed, nogle gange kan man ikke få begge. Men hvis vi meldte os ud af EU og selv bestemte hvem vi lukker ind, samtidigt med at vi giver diktaturer særtold, kunne det nok løbe rundt, mildt sagt.

Mette
Mette
14 years ago

Et møde med Geert Wilders ville i alle tilfælde være blevet af privat karakter, eftersom Wilders ikke var på officielt besøg.

Thomas Bolding Hansen
14 years ago

Fint og fint, han endte alligevel med at kalde mødet et privat møde, i stedet for at holde fast i et officielt.

Mette
Mette
14 years ago

Vivi, jeg er helt enig med dig i alt, hvad du har skrevet ovenfor. Jeg har gemt artiklen fra den 19. oktober, men medmindre man har et Master abonnement på JP, har man ikke adgang til artikler, der er mere end tre måneder gamle, og nogle artikler har man i alle tilfælde kun adgang til med et abonnement, det er ofte de bedste, fx dem af Anders Raahauge, som jeg sætter så stor pris på. Sommetider er det også svært at finde artiklerne, selv om man burde kunne det, jeg synes ikke, at arkivet fungerer særlig godt. Der er nogle… Read more »

Mette
Mette
14 years ago

JensH Det må vel siges at være staten, hun lagde sag an mod, mere specifikt Folketinget ved direktør Henrik Tvarnø. Der ligger meget på nettet om det, her er et link til en af de letbenede omtaler. http://www.tv2fyn.dk/article/32607 En anden findes i Bente Dalbæks bog “Med underkop”, uden at hun dog direkte henviser til retssagen. I bogen nægter hun, at hun skulle have knappet op for barmen og skriver, at det kunne hun aldrig finde på. Men Tvarnø mener, at hun gjorde det, og hendes advokat synes også at mene det, og at det var nødtvungent. På en eller anden… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
14 years ago

Mette

Hvor finder jeg dette interview med Khader om dette hemmelige broderskab på det hemmelige slot i Frankrig ?

Jeg læste det og mener også jeg har gemt det et eller andet sted – men kan ikke finde det !

Ved du hvordan det går med det selskab ?

Forøvrigt tænkte jeg dengang, at nu krænger han over, nu vælter han sgu.

Det jeg havde i tankerne var naricissistens handlemåder.

For det er jo det billede man får af manden, at han er en fuldblods af slagsen.

Vivi Andersen
Vivi Andersen
14 years ago

Når man begynder forstå nogle af de metoder som er accepterede ( af Allah) og anvendes i den islamiske Jihad mod Infidels, så er der foruden Taqiyya også Takfir og Kitman. Khader har gennem sin adfærd adskillige gange givet os eksempler på Kitman og Taqiyya. Men det er ikke alle vantro der har opfattet dette. For han blev længe set og taget imod med en overvældende begejstring, som er let at forstå, når man tænker på hvor taknemmelig danskerne i grunden har været og er for hver muslim der udviser glæde og taknemmelighed over at være netop her i landet.… Read more »

JensH
JensH
14 years ago

@Janne

“Måske Wilders frihedsprojekt får samme indflydelse på verden, som Al Gores projekt har fået…”

Fat chance!! Wilders har ikke just den samme ‘medvind’ i medierne som Gores kostog har ahft lige fra start. Hele den vestlige kulturverden har jo nærmest stået på nakken af hinanden for at melde sig ind i ‘Church of Gore’

JensH
JensH
14 years ago

@AN

“hvor hans vigtigste og eneste personlige mærkesag var Mere Asyl til Flere Muslimer?”

Ja, han tog et lille smut til Grønland kort før valgkampen i 2007, og da han blev sputgy om sit indtryk af denne fantastiske ø med dens fantastiske natur, så var hans eneste kommentar at Grønland burde tage imod asylansøgere fordi han oplevede det Grønlandske folk som værende meget gæstfrit.

Janne
Janne
14 years ago

“DET ER LIDT som om, at Wilders på den måde bliver opfinderen af den kamp, som mange frihedskæmpere i den islamiske verden har taget alvorligt og betalt for med deres liv i årevis. Det minder mig lidt om dengang Al Gore ‘ opfandt’ debatten om klimaforandringer. Men jeg tror trods alt, at Al Gore ved mere om klimaforandringer, end Geert Wilders ved om islamisme eller om Islam.”

Måske Wilders frihedsprojekt får samme indflydelse på verden, som Al Gores projekt har fået…

li
li
14 years ago

@ Mette Jamen i lige måde 🙂 Som sagt bliver jeg bare distraheret af Khaders bæløjne der peger ind imod næsen ligesom jødeforfølger præsidenten i Iran, måske fokusere jeg bare på denne detalje, fordi hans øjne nok afspejler hans altid forvirrende forsøg på at legitimitere volds idelogien iSLAM eller hans noget kluntede forsøg på at tage os ved næsen! …jeg er endnu ikke kommet så langt til at kigge ham i øjnene, da jeg har mere fokus på i hvilken retning de ser! Du har sikkert ret, hans øjne afspejler nok også hvad der foregår i hans hoved! Så kan… Read more »

AN
AN
14 years ago

Khader frafalden eller ultra, ultra light? Hvorfor stiftede han så Asylpartiet (“NA”), hvor hans vigtigste og eneste personlige mærkesag var Mere Asyl til Flere Muslimer?

JensH
JensH
14 years ago

@Mette

“i et europæisk parti, der arbejder grænseoverskridende (i flere henseender) for muslimers rettigheder.”

Parti eller interesseorganisation, men det lyder også som et muligt scanarie for Khadars fortsatte karriere. Men jeg var lige ovre på JP.dk og læse Bente Dalsbæks blog, og hun holder sig ikke tilbage skal jeg love for, (heller ikke i kommentator-sporet). Har hun sagsøgt staten?? For hvad??

Mette
Mette
14 years ago

JensH. Indenfor følelsesporno skulle der være gode muligheder for at blive bekræftet dag og nat i pressen. Måske kan han slå sig sammen med “Bente”, som har averteret et kursus til salg, der hedder noget i retning af “Fra hjerte til hjerte”. Det sidder tilsyneladende lidt langt nede i den familie. Efter at have sagsøgt staten, har hun måske svært ved at få et job som jurist. Nå, spøg til side, jeg plejer ikke at være så vovet, i hvert fald ikke ret tit, og så mere diskret, men jeg forestiller mig, at alt kan have interesse. Især forestiller jeg… Read more »

Mette
Mette
14 years ago

Det var godt gået LFPC, og vi kan jo alle se af dine eksempler, at Khader skyder sig selv med maskingevær i foden. Han er jaloux på Wilders og Trykkefrihedsselskabets konference, Det med frihedkæmperne var Khaders yndlingsmetafor for sig selv og det hemmelige broderskab på det hemmelige franske vinslot. Derom udbredte han sig i JP den 19. oktober 2008, hvor man bl.a. side 5 kan læse: “Naser Khader omtaler kampen mod islamismen som Tredje Verdenskrig, mens islamismekritikkerne i og omkring det hemmelige netværk er “frihedskæmpere”. Artiklen starter på side fire og er skrevet af Maz Plechinger og Anders Langballe, og… Read more »

JensH
JensH
14 years ago

@Mette “men det skulle ikke undre mig, om han kommer igen i en helt ny rolle” Det er meget muligt, og det er måske i det lys man skal se hans komes blogning på JP.dk?? Jeg har en eller anden fornemmelse af, at de tilhører det segment der ‘skal være på’. d.v.s. de ikke kan leve uden meidernes opmærksomhed, og den deraf afledte følelse af at være ‘betydningsfulde’. Men jeg har bare svært ved at se hvilken (offentlig) rolle Naser Khadar kan spille. Han bliver næppe ansat i en af disse proffesionaliserede godgørenhedsorganisationer, som andre afdankede politkere er blevet det,… Read more »

Mette
Mette
14 years ago

Hyggeligt at “se” dig igen li. Hvad er det med de øjne helt præcist? Jeg synes, at de ser sløve ud, der er ikke noget spil i dem. Men der er absolut rollespil over resten. Man lægger knap så meget mærke til det, når Khader interveiwes af journalister, der er med på, at han glider af på ubehagelige spørgsmål med en sterotyp latter, ændring i kropssprog osv. I politiske dueller kommer han derimod meget hurtigt til kort og lyder som en grammofonplade, hvor pickup’en sidder fast i samme rille. I de palarabiske kredse, som Khader kommer i, har man altid… Read more »

LFPC
14 years ago

Lad mig prøve at grave lidt i et helt aktuelt stykke skrivearbejde fra Naser Khader: Debat: Wilders og Villy har det kun i munden FRA BLOGGEN Af NASER KHADER, MF ( K) SÅ KOM WILDERS til Danmark – og man kan ikke ligefrem sige, at han kom, han så og han sejrede. Vi lader nådigt glemslens niqabslør falde over Khaders indlæg på konferencen. Sjældent har jeg oplevet så usikker og kludrende taler. På et tidspunkt gik han simpelthen i stå og kunne ikke finde ord. Efter min mening gav han den en hajtand for meget. Meget mere end han plejer.… Read more »

JensH
JensH
14 years ago

@li “Nej, jeg vil aldrig, aldrig betro ham mit Folketings kryds” Det er der vist i det hele ikke ret mange der vil. Ved Folketingsvalget i 2007, hvor han var partiformand for Ny Alliance, (der til det sidste lignede det parti der ville blive ‘tungen på vægtskålen’), fik han faktisk ikke mere end cirka 7.500 personlige stemmer, hvilket var nogenlunde det samme som han havde fået ved valget i 2005, hvor han stillede som ‘menig’ radikal politiker. Naser Khadar stiller altså op i København, så jeg synes ikke det er særligt imponerende personlige stemmetal han har. jeg tror iøvrigt heller… Read more »

li
li
14 years ago

@Mette Du er ikke alene med din holdning til Khader. Jeg har heller ingen tillid til denne mand. Nogle gange virker han yderst fornuftig, men i pressede situationer syntes jeg han røber sin dobbelte “spille rolle model” Rent fysisk er der noget fætter/kusine indavl over hans øjne! ligesom vandskabningen! Irans jødeforfølger præsident, som igen er blevet demokratisk valgt..altså så demokratisk at forstå, at han er en af de få godkendte kandidater der har fået lov til at opstille af diktatur Vogternes Råd! Selvfølgelig mener jeg ikke folks skavanker er afgørende for bedømmelsen af dem, det er bare en ligegyldig detalje… Read more »

CKH-8700
CKH-8700
14 years ago

@ hyllemor: Er det da ikke godt med et forbud mod opildning til vold? Helt så enkelt er det ikke. Udgangspunktet i et demokrati er efter min mening, at du i princippet må sige, hvad du vil….men at du efterfølgende står til regnskab for det foran en domstol. Og for at kunne skride ind mod “opildning til vold” skal denne “opildning” være betydeligt mere konkret end en gammel bog uden konkret afsender og uden en konkret trussel rettet mod konkrete personer. Her ser jeg helt bort fra, at koranen jo ER et religiøst dokument, så ved at forbyde den, forbyder… Read more »

Knud Larsen
Knud Larsen
14 years ago

@ Mette Khader har sine fejl, hvem har ikke det. Jeg tror ikke på at han skulle modsige sin opdagelse af Ramadans dobbelt-snak. Jeg troede som sagt også, at vi – desværre – ikke kunne forvente noget bedre en Ramadans nyfortolkning af islam, – manden skriver jo som en engel og er meget overbevisende. Det krævede læsning af “Brother Tariq” og forfatterens tusindtimers forskning at se mønstret fra De Muslimske Broderskab. OG det samme har Naser Khader sagt gjaldt for ham. JEG kan så til gengæld godt lide Khader, – hvorfor tror du at “alle” muslimer hader ham? Han bliver… Read more »

Mette
Mette
14 years ago

Knud Larsen skrev: “Khader HAR indrømmet, at han tog fejl af Tariq Ramadan. Det gjorde jeg også, så det tror jeg på” Emnet har været taget op flere steder, og Khader har også reageret stik modsat af, hvad du skriver. Sådan er det hele tiden. Er du politiker, cand.polit., af palæstinensisk afstamning, har du hele dit liv jævnligt opholdt dig i Mellemøsten blandt de såkaldte palæstinensere og blandt syrere? Næppe, hvis du er den, du giver dig ud for, og derfor er din reaktion heller ikke sammenlignelig med Naser Khaders. Jeg er ellers holdt op med at kommentere ham, dette… Read more »

JensH
JensH
14 years ago

Mads Kastrup er lige præcis en sådan ‘borgerlig’ journalist/blogger som passer ind i Lisbeth Knudsens Berlingske Tidende. Ham ville aldrig skrive noget -hverken sine artikler eller sin Berlingske blog- der på nogensomhelst måde for alvorlig ville kunne støde den ‘gode smag’ i det politisker centrum-venstre. Bevares, han kan måske engang imellem skrive noget, som dette segment kan være (marginalt) uenige med ham i, men aldrig noget der for alvor ville kunne støde deres ‘anstændige menneskesyn’. Ligesom Niels Krause Kjær kan han sidde og pludre lidt under betegnelsen ‘borgelig’, men kommer aldrig med meninger der kan være ‘farlige’ for dem på… Read more »

Janne
Janne
14 years ago

“Information og de tre kvinder minder i uklædelig grad om socialistisk folkepartis formand, der fravalgte dialog og i stedet for gik til familie tamtam eller kastede med ‘maling’/vrøvl.”

Maling skal i den forbindelse sættes i anførelsestegn, naturligvis.

Vedr. Grød, maling og politik:

“Børnehaveklasselæreren fortalte, at hun havde taget poser med havregrød farvet brunlig med frugtfarve med sig til Christiansborg”

h t t p://www.bt.dk/article/20090615/krimi/906150382/

Gad godt at vide hvilken skole børnehaveklasselæreren er ansat på?

Janne
Janne
14 years ago

Fantastisk stykke arbejde I laver, Snaphaner! Og det er skægt at se hvad avisen Informations kvindelige journalist har fået ud af den saglige og frihedsberøvede (qua de desværre nødvendige og mange vagter) Wilders besøg i Danmark. Hun er grundigt med til at gøre Information til en pludre-pamflet. Det lader til at hun ikke aner hvordan hun skal gribe mødets tema og Wilders aktuelle og presserende pointer an og i stedet for fokuserer hun så på tilhøreres køn og alder. Hun gør næsten det samme som de to kvinder der smed med maling. Alle tre fremstår uartikulerede. Information og de tre… Read more »

trackback

[…] Steen has some photos and a live-blog of today’s events (in Danish). Photo © Snaphanen. Geert Wilders is in Denmark […]

Peter Buch
Peter Buch
14 years ago

At det skete på Christiansborg og en del perspektivering begivenheden relateret kan ses af interesserede her er fremragende. En god orientering og prisværdig rapportering uden klip.
Noget andre burde kunne inspireres af, efter min mening.

Dog er det beklageligt hvis navnlig store mediers publikum stadig ikke ved, eller er oplyst om at reportager og kommentarer som Snaphanens, Trykkefrihedsselskabet og Sappho findes.

trackback

[…] Christiansborg online söndag d. 14.6, Snaphanen […]

PeterK
PeterK
14 years ago

Det er nødvendigt at læse Koranen med tilbehør, og andre bøger der beskriver den arabiske tankegang. Men hvor er det dog forstemmende, at man skal læse den slags bøger for at forstå hvad der sker i ens eget land.

Gerd
Gerd
14 years ago

Ad “bryder korset”: Det var dette link http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=97 jeg ville have skrevet. Beklager

Gerd
Gerd
14 years ago

Jannes spørgsmål til Proclus: ligner Jesus og Muhammed hinanden? Det har jeg lyst at kommentere. Forskellene mellem dem: http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=260 For at finde ligheder kan sammenligningen fortættes med søgning på ord som sværd, dolk, krig osv i Ny Testamente http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/SoegIBibelen.aspx Der er nærmest nul og nix ligheder. Men sammenholdes islams Jesus (Isa) med Muhammed forholder det sig sikkert anderledes. Bl.a. bryder Isa, som den allerbedste muslim og anti-krist, korset og bekæmper de kristne. http://www.islamist.dk/forum/showpost.php?p=3411&postcount=16 Så når muslimer siger Jesus er en stor profet for dem, er det højest sandsynlig ikke tale om Jesus Kristus men Jesus = Isa. Jeg kender ikke… Read more »

Knud Larsen
Knud Larsen
14 years ago

@ Mette

Khader HAR indrømmet, at han tog fejl af Tariq Ramadan. Det gjorde jeg også, så det tror jeg på.

Churchill sammenlignede Koranen med Mein Kampf.

Mette
Mette
14 years ago

Nej, Khader kan ikke være så uvidende.. Man får en tydelig fornemmelse af det, når man oplever, hvad han glider af på. For eksempel hans oversættelser af almindelige arabiske begreber bag i bogen “Ære og Skam”, og hvilke begreber han undgår at nævne. Som halvt palæstinenser og ofte på besøg i Mellemøsten kan han simpelthen heller ikke være uvidende om Det Muslimske Broderskabs rolle, og at Hamas har broderskabet indskrevet i sit charter. Han kán ikke være uvidende om Tariq Ramadans meritter og har alligevel rost manden til skyerne. Jeg ser, at Bruce Bawer i sin nye bog har taget… Read more »

LFPC
14 years ago

At Muhammed anses for at være “uswa hasana” og “al-insan al-kamil”, rollemodel og fuldkomment menneske, har mig bekendt altid været en hjørnesten i islam så længe den har været sejrrig. Der kan ikke pilles ved dette dogme uden at hele korthuset braser sammen, selv om virkelighedens moderate individer sikkert finder forskellige måder at forlige sig med dette uspiselige dogme – sikkert ofte fortrængning. Antaster du Muhammeds perfekte status udløser du oftest vildt raseri hos muslimer, fordi tæppet trækkes væk under dem. Kognitiv dissonans, anomi. Kritik fra vantro kan ikke skelnes fra angreb. Abrogering som jeg nævnte er den måde at… Read more »

Mette
Mette
14 years ago

LFPC – jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener, men jeg er kommet i tanke om, at i de mange diskussioner, jeg har læst, hvor den ene part har argumenteret ud fra den tese, at muslimer anser Muhammed for at have været det perfekte menneske, har der af og til været islamkyndige, som har anført, at sådan har det ikke altid været, og at man tværtimod førhen har været omhyggelig med ikke at kanonisere Muhammed som det sker i dag. Dette kunne jo være en forklaring på, at de mange frastødende historier om hans handlinger har fået lov… Read more »

Proclus
14 years ago

Janne Ram Sita Goel var hardcore hindunationalist, hvilket ofte skævvrider hans værker en smule, men hvad ingen er jo 100% objektiv! Han sætter velsagtens pga. Indiens kolonihistorie ofte lighedstegn mellem Islam og Kristendom da han mener den ene udspringer af den anden (Se bogen “Hindu and Christian encounters”). Hvilket heller ikke er helt forkert, omend man må sige det er som et troldspejl! Tilmed vil jeg endog påstå at Kristendom og Hinduisme tydeligvis er afledt af de samme tidligere indo-euro´ske prototyper! Feks. den inkarnerede gud, alså gud som menneske: Vorherre som Jesus Kristus vs. Vishnu som Rama, Krishna plus flere.… Read more »

LFPC
14 years ago

Jeg må blankt erkende at jeg er ved at være agnostiker hvad angår Khader. Jesper Langballe citerer ham i Berlingske i dag for dette tindrende nonsens:

»I Koranen findes passager, der understøtter totalitære systemer, men også passager der understøtter demokrati. Det er et spørgsmål om vilje og nyfortolkning, og på den måde er Koranen – som Bibelen – et katalog, hvor der er noget for enhver smag. Det er taknemlige bøger. Søg, og du skal finde!«

Ingen skal fortælle mig at Naser Khader ikke har hørt om abrogering.

Mette
Mette
14 years ago

Jeg er helt uenig i, at Naser Khader knap nok er muslim og mener tværtimod, at han er muslim med hud og hår og desuden ved mange lejligheder har demonstreret, at nok er han for en ydre betragtning integreret i et vestligt samfund, men han reagerer fortsat i de afgørende situationer som en typisk araber. Det er svært at få øje på andre interesser hos Khader end muslimers vilkår og islam. For eksempel interesserer han sig ikke et klap for økonomi, selv om han er økonom, og det er der med rette mange, der har undret sig over, for han… Read more »

hyllemor
hyllemor
14 years ago

@CKH-8700

Er det da ikke godt med et forbud mod opildning til vold?

intel
intel
14 years ago

Wafa Sultan is fantastic.

Peter Buch
Peter Buch
14 years ago

PVV Geert Wilders partis side om hr. Wilders udtalelser i København:
http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2044&Itemid=1

78
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x