4
nov
Seneste opdatering: 5/11-09 kl. 1009
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!

September 2009 i to dele. NonieDarwish.com, An American woman born Muslim in Egypt warns the West of the dangers of Radical Islam and Sharia law. Video: Strategy Room: Heather Nauert explores Islamic Fundamentalism within the United States with Robert Spencer, Frank Gaffney, Tarek Fatah and Nonie Darwish.

At fratage børn livsmodet

Det er en sport som perfide, pædagogisk sindsforstyrrede “voksne” har slået sig på i årtier: I 70’erne skulle småbørn helst tro de ville omkomme af forurening, i 80’erne at kernevåben ville udslette deres liv inden de blev voksne. I 90’erne led dommedagsprofeterne af midlertidig emnemangel , men nu er de kommet stærkt tilbage og de er sig selv lig: Klimaambassadørenes’ mentale børnemishandling. Og englænderne har opfundet endnu en måde at plage småbørn på:

Accused: Children are being told they are racist but do they understand what they have said wrong? A six-year-old child cowers tearfully in her school’s office. She knows she is in serious trouble for uttering a ‘bad’ word. Her fear is compounded by confusion. She has been accused of racism but is far too young to understand the gravity of the charge or grasp its dire implications. But she knows her transgression is a dreadful one: a phone call has been made to her parents; official forms have been filled in; the adults around her wear dutifully censorious expressions. The little girl is in tumult. She has to be reassured that the police will not come and take her away. What heinous crime has she committed? During the course of a playground game, she has called another child ‘blacky’.The ‘victim’ has neither complained about, nor even noticed, the remark. But a playground supervisor has. […]
A recent survey reported 5,000 ‘racist’ incidents in Yorkshire schools alone, between 2006 and 2007.In Essex 1,566 cases were noted in the three years up to 2005. Spurred on by a notion that even two-year-olds are capable of prejudice, Kent kindergartens have finalised a project to train staff in challenging racist statements from toddlers. Could your child be branded a racist next? Thousands of primary school children are being reported by the authorities

Udlændingepolitikken et tema i finansloven

Udlændinge og krisehåndtering står i centrum for årets finanslovforhandlinger. Dansk Folkeparti og regeringen tog i går hul på de afsluttende forhandlinger. Kommunerne har ikke fulgt ordentligt op på integrationen, og der har vi et mål om, at man belønner de kommuner, som kan sende de udlændinge hjem, som ikke skal være i Danmark, siger hun med henvisning til den repatrieringspakke, som partiet har krævet som en del af finanslovforhandlingerne.

Pakken går blandt andet ud på, at flygtninge og indvandrere, som modtager sociale ydelser, skal kunne fratages disse ydelser, hvis det “skønnes nødvendigt”, ligesom det kan komme på tale at tvangsflytte familier fra bestemte områder eller ghettoer som Vollsmose. Kassen skal kunne smækkes i over for indvandrere, som kommunerne skønner ikke kan integreres. KrD og  DF’s krav til finansloven.

Præstetanker

Karlskronapræsten taler modigt om den forfølgelse, mennesker der forlader Islam i Sverige er udsat for:

”Det talas bara om att alla religioner är välkomna för vi har religionsfrihet i vårt land, men inget om dess innehåll. Vi säger ju inte att alla politiska partier är välkomna. Vi är noga att, i demokratins namn, skärskåda innehållet så att partierna följer svensk lagstiftning. Gäller inte detta islam också? Det undrar Helene Sturefelt, präst i Karlskrona stadsförsamling.” Alla religioner är inte lika. Islam har ett helt annat mål än kristendomen.

”Vi, som kristet land, som ger uppehållstillstånd till muslimer, kallas alltså för otrogna och har inte alls samma värde som en rättrogen. Är beslutsfattarna medvetna om detta? Helene Sturefelt, präst i Karlskrona stadsförsamling.Var inte så naiva om islam, Karlskronapräst kritisk till islam.

Præsten interviewes i Radio Blekinge – 7 minutter inde i indslaget. sammen med en uhyre aggressiv og fornærmende imam, der påstår at der ingen sanktioner er, for at forlade islam. Det står som bekendt i en autoritativ hadith: Muhammed: “If anyone changes his religion, kill him” (Bukhari vol. 9, bk. 84, no. 57). Imamen kører “dialogen” ynkeligt i grøften. Man kan nok frygte for præstens fredelige fremtid. Jeg studerede forleden antallet overfald, chikanerier og endda mord på kristne i England fra år 2000 til idag. De var mange, mange flere end jeg troede: Anti-Christian sentiment in the United Kingdom. Jeg har ikke talt op hvor mange overfald der er begået af muslimer, men alle kilder er med på linket, hvis nogen skulle have lyst. – Den evige Jan Hjärpe er i farten igen: Der findes ingen religion, kun mennesker.

»Vi ved også, at de typisk er socialdemokrater«

frankfremmed_390949h-1

Socialdemokraternes kandidat til overborgmesterposten i København, Frank Jensen, vil have de tosprogede vælgere op af sofaen og hen til stemmeurnerne. Derfor går han nu målrettet efter sofavælgere til kommunalvalget, der klarer sig bedre på tyrkisk, urdu, arabisk eller engelsk end dansk.

»Vi har et mål om at banke på 25.000 døre i København, og til de husstande hvor man læser nemmere på urdu, tyrkisk eller arabisk, har vi så materiale med på deres sprog. Det er også vores måde at vise respekt for de forskellige vælgergrupper i København«, siger Frank Jensen.Jensen vil have Muhammed i stemmeboksen

Det står : Respekt for København.  Hvad vil Frank Jensen give i returkommision ?  Mona Sahlin har fundet ud af det: Om socialdemokraterna vinner valet 2010 kommer de att ta bort de restriktivare reglerna för anhöriginvandring som Alliansen håller på att införa. Det lovade Mona Sahlin i Tensta centrum i går eftermiddag. Noget for noget.

En fremstrakt hånd, når hænderne er bundet på ryggen?

Min interesse for mere eller mindre kreative løsningsforslag på problemer skabt af uintegrerbare mindretal er begrænset. Sennels’ forslag her under er i sidste ende det eneste der vil kunne genoprette freden i vores samfund. Alligevel skal assertive tiltag være mere end velkomne blot som bevis på en rest sund aggressivitet i selvopholdelsesdriftens tjeneste. Omvendt er assertivitet-med-løse-håndled som her demonstreret af Mikkel Warming fra Enhedslisten, den politiske gren af ‘Antifascistisk Aktion’, værre end ingen handling. Historierne her demonstrerer to velkendte reflekser når talen handler om indgreb: Vestlige ‘løsninger’ der kun kan tolkes som svaghed i førmoderne parallelsamfund, og forslag om mere kontante indgreb der mødes med en byge af forargelse og påstande om at det ikke kan lade sig gøre eller at de vil være kontraproduktive. I baggrunden anes et frembrydende post-Lissabon EU der måske vil gøre enhver diskussion af disse forhold meningsløs (LFPC).

[…] Det er Socialforvaltningen i København, som vil flytte de 25 familier med kriminelle teenagere og sociale problemer til nye boliger, skriver DR København. Det vil dog kun ske, hvis familierne selv ønsker det, understreger socialborgmester Mikkel Warming (EL). […] De første familier i Tingbjerg vil formentlig modtage flyttetilbuddet inden for de nærmeste par uger, samtidig med at de bl.a. vil blive tilbudt mentorordninger og jobtræningsforløb. […] 25 familier skal flytte fra Tingbjerg

Et forslag om at forbyde mindreårige under 13 år at færdes ude om aftenen og natten skydes ned af adskillige grupper i det franske samfund. […] Forslaget om et udgangsforbud kritiseres ikke blot af oppositionen, men også af politifolk og dommere, der betragter det som urealistisk. […] Franske unge skal forbydes udgang

Statssponsoreret repatriering er den eneste win-win løsning

Af Nicolai Sennels, Jyllands Posten blog

Betaling af dårligt eller ikke-integrerede indvandrere for at UDVANDRE, er den eneste løsning på integrationen, hvor alle parter får noget positivt ud af det. Repatriering – også kaldet statssponsoreret udvandring – er kommet for at blive! Danmark har en stor gruppe indvandrere, som er så dårligt integreret i det danske samfund, at både de selv og omgivelserne direkte lider under det.

De dårligt integrerede lider ved, at de ikke føler sig hjemme i vores land; de er ofte utrygge og forvirret over måden, vores samfund fungerer på; de oplever deres kulturelle og religiøse vaner sat under pres; de formår ikke at skabe sig et succesfuldt liv i vores kultur. Omgivelserne lider under det, fordi dårlig integration suger kolossale menneskelige og økonomiske resurser fra resten af samfundet og befolkningen (herunder folkeskoler, hospitaler, offentlige lønninger osv.).

Løsningen er at betale denne gruppe indvandrere for at udvandre. Repatriering er den eneste udvej, hvor alle får fordel:

1) Den udvandrende får økonomisk hjælp til at starte et nyt liv i et land, hvor de føler sig hjemme og godt tilpas med omgivelserne. Der kan de bo i en kultur de forstår og accepterer, og hvor det omgivende samfund gengælder denne forståelse og accept. Den økonomiske hjælp kunne bestå i en starthjælp på f.eks. 50.000 kr., samt at de får lov at tage deres sociale ydelser med sig i 5 år (eller f.eks. 100.000 i starthjælp, og ingen sociale ydelser med i bagagen). For de penge vil de kunne købe eller tage lån til en ny bolig, samt få tid til at finde sig et arbejde og skabe sig et liv i et land blandt mennesker, som føler sig godt tilpas med og hvis kulturelle og sociale “koder”, de forstår og respekterer.

2) Det land, som personen flytter til, vil få tilført borgere med attraktive resurser. Med vestlig skolegang, et indgående kendskab til velfærdssamfundets mange fortræffeligheder og oplevelsen af velfungerende demokratier og den store tryghed, det er at leve under ægte menneskerettigheder, vil de virke som ambassadører for friere og mere demokratiske samfund i de på disse områder så trængende dele af verden. Med denne baggrund har disse borgere gode forudsætninger for at skabe de forbedringer i modtagelandet, som forhåbentligt alle, der er flyttet fra deres families hjemland af nød, drømmer om at bidrage til i de områder, de oprindeligt flyttede fra. Varige forbedringer, som kun mennesker – og ikke krudt, kugler, politi og soldater – kan skabe.

3) Danmark får frigivet de nødvendige resurser til at vedligeholde og udbygge vores velfærdssamfund. Dette indebærer støtte til de indvandrere, som rent faktisk har potentialet og viljen til at blive en positiv og bidragende del af vores samfund. Vi vil dermed kunne bruge vores arbejdskraft og penge på folk, som har det godt her, som passer fint ind det øvrige samfund og som har lyst og evner til at yde noget til gengæld – til alles fordel.

Hvor skal pengene komme fra?
Pengene skal komme fra de enorme summer, som danske skatteydere betaler til de indvandrere, som ikke kan eller vil integrere sig. Tallene taler for sig selv:

a) Ifølge Nationalbanken ville vores statskasse have 23.000.000.000 kr. mere i kassen hvert år, hvis vi kun havde indvandrere, som integrerede sig fuldt ud:

“Perfekt integration vil forbedre de offentlige budgetter med ikke mindre end 23 milliarder kroner.”

Nationalbankens beregninger viser også, at hver indvandrer eller flygtning fra mindre-udviklede lande i gennemsnit koster danskerne 2 mio. kr.:

“Beregningen vedrører 5.000 flere indvandrere hvert år fremover, hvilket medfører, at indvandrernes andel af både befolkning og arbejdsstyrke vil være stadig stigende.Hvis der er tale om indvandrere fra mindre-udviklede lande vil det forværre de offentlige budgetter så meget, at der enten skal spares knap 10 milliarder kroner om året, eller også skal skatterne stige med et tilsvarende beløb.” (Weekendavisen, 26. september 2008 “Nationalbanken om indvandring: Sats på superindvandring”).

b) CEPOS bekræfter Nationalbankens beregninger, når de peger på, at gennemsnitsprisen for en indvandrer fra et mindre-udviklet land er 29.600 kr. om året (det giver 2 mio. kr. på 67 år).

I øvrigt koster deres efterkommere, 2. generationsindvandrerne, 29.000 kr. Fortsætter denne tendens vil det tage knap 50 år, førend disse indvandreres tip-tip-tip…-tipoldebørn vil arbejde så meget, at de bidrager til samfundsøkonomien:

“For indvandrere fra mindre udviklede lande er der tale om et negativt nettobidrag af størrelsesordenen 29.600 kr. pr. år, at personen er i Danmark. For efterkommere fra mindre udviklede lande udgør det negative nettobidrag 29.000 kr. pr. år” (Cepos, 1/5 2009 “Indvandreres og danskeres påvirkning af de offentlige finanser“).

—–

Helle Thorning-Schmidt: Hjemsendelseschecken er også et tilbud til alle dem som aldrig rigtigt er faldet til …

– Hvor meget skal man have for at rejse hjem?

HTS: Det synes jeg vi skal kigge på. Hvad er det der skal til for at det virkelig er et reelt valg? … Og vi skal måske også give den hjemsendelsescheck til mennesker der allerede har fået statsborgerskab.

– Men der er jo i nogle tilfælde tale om mennesker, der er opvokset her i Danmark, er født her i Danmark. Det er vel noget andet at sige til dem at de skal rejse til et andet land med en check?

HTS: Jeg siger ikke at de skal rejse til et andet land med en check. Jeg siger at hver enkelt borger, der bor i Danmark skal helst være her af de rigtige årsager; fordi de ønsker at leve i Danmark, fordi de godt kan lide Danmark og danskerne. Så det her er et bud om, at hver enkelt skal gøre op med sig selv, om man egentlig har lyst til at være i Danmark med al det demokrati vi har, al den frihed vi har. Er det det man ønsker? Og derfor skal hjemsendelseschecken være af en størrelse så det bliver et reelt valg for de her borgere som ikke ønsker at være i Danmark. Hvorfor skal de være her?

(Helle Thorning-Schmidt i DRs Politisk Debat, foråret 2008)

Nicoali Sennels, JP, med forfatterens tilladelse

I P 1 featuren 40 år i Danmark siger historikeren Bent Østergaard i dag, at vi får brug for masser af indvandrere for at holde velfærdssamfundet kørende. Han kommer ikke nærmere ind på cost benefit erfaringer som denne:

Immigrants can be good for an economy, but their contributions tend to go to the private sector through cheap labour. As for the public sector, almost everywhere, immigrants and their dependants take more out than they put in. Native Germans between the ages of 20 and 65 pay out more in taxes than they collect in services, but Turks in Germany do that only between the ages of 28 and 57. These figures worsen over time. The number of foreign residents in Germany rose steadily between 1971 and 2000 – from 3m to about 7.5m – but the number of employed foreigners in work held steady at roughly 2m people. Immigration and welfare: a bad mix, How benefits can be a divisive force in a pluralist society

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

Morten

Fra desperate mennesker kan man forvente desperate udtalelser !

Og sosserne ER mere eller mindre desperate – alt efter hvor erkendende de er om partiets situation.

De vil på landsplan sikkert blive slanket – men sikkert ikke i Kbh.s området.

Og så et fromt håb :

at Det Radikale Venstre vil forsvinde under spærregrænsen….og at det samme vil ske for EHL !

Den dag de Radikale er under spærregrænsen hejser jeg Dannebrog !

Morten - - -
Morten - - -
12 years ago

»Vi ved også, at de typisk er socialdemokrater«

Det er simpelthen det mest hysterisk morsomme Frank Jensen-citat, som tænkes kan. Hjemme var de bestemt ikke socialdemokrater – men så snart de kommer her, bliver de det 🙂

Noget mere kompromitterende for Socialdemokratiets politik kan man næppe opfinde.

– – –

PeterK
PeterK
12 years ago

Det kræver ikke så meget, her er lidt fra vejledningen: “Det er ikke alt, der ligner religion, der er religion. Det gælder f.eks. totalitære politiske systemer, sportsgrene, storkoncerner, soldaterforeninger eller lignende.” På den baggrund kan det undre meget, hvor islam har fået status som godkendt. De har det i forvejen meget svært med mange af de andre ufravigelige krav. Jeg synes i øvrigt at vejledningen er friseret i forhold til en tidligere udgave jeg har. Det må jeg lige checke. Men her er lidt om hvad man ellers skal opfylde: a. At der må foreligge en trosbekendelse eller anden tekst,… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

Mona Sahlins løfte om at lempe på familiesammenføringsreglerne mod at få de muslimske stemmer bliver nok et fænomen vi i stigende grad vil komme til opleve i Europæisk politik. I første omgang vil det nok blive på lokal-politisk plan i de store byer. Således er Gauleiter Thielemanns i Bryssel allerede i dag afhængig af den muslimske stemmeblok, hvilket helt åbenlyst påvirker hans politiske beslutninger. I Rotterdam er det venstreorienterede styre vistnok også afhængig af den muslimske stemmeblok, og mon ikke også Ilmar Reepalu skeler lidt til den hastigt voksende stemmeblok når han til daglig udformer sin politk for Malmø by.… Read more »

Anne Marie Buch
Anne Marie Buch
12 years ago

“Franske” unge skal forbydes udgang? Det hjælper da vist ikke. Det er jo ikke dem der laver ballade.

Janne
Janne
12 years ago

“Vi har et mål om at banke på 25.000 døre i København, og til de husstande hvor man læser nemmere på urdu, tyrkisk eller arabisk, har vi så materiale med på deres sprog. Det er også vores måde at vise respekt for de forskellige vælgergrupper i København…” Hvor er respekten for den helt almindelige dansker hos socialdemokraterne? Og hvor er partiets respekt for det danske sprog og kultur? Socialdemokraterne laver apartheidkultur i Danmark med sin sprogopdeling. Deler mennesker op efter sprog og kultur. Det er samme parti der nu også vil bygge stormoskeer og har indført hijab til kvinder i… Read more »

Jan Christensen
12 years ago

Jeg skrev allerede om betalt repatriering i sommeren 2007: http://kortlink.dk/6nzd , men når man er en lille blogfisk, og ikke har den nemme adgang til de store aviser, som en lang række kendte debattører har, er det svært at komme igennem med sit budskab. Jeg sendte dog artiklen til Dansk Folkeparti umiddelbart før valget samme år, så i min galopperende megalomani går jeg rundt og tror, DF måske alligevel er blevet en lille smule inspireret af mig. Socialdemokraterne kom som nævnt ovenfor også på de samme tanker et halvt år senere, og da jeg ved, at enkelte medlemmer af partiet… Read more »

Anonymous
Anonymous
12 years ago

Èn lang stribe af løgne, utroligt det kan lade sig gøre i et land med 500.000 muslimer, ved man virkelig intet som helst om islam? Denne præstedame burde have brugt bare et par timer på at studere emnet “frafald”, og kende den almindelige afledning “til dig din religion, til mig min” – som jo kun holdt mens profeten havde højst 70 tilhængere i Mekka.

Hvornår mon man begynder at undervise generelt i islam, og i “generel” sharia, så sådanne løgnehoveder kan stoppes. Det er jo en forhånelse uden lige, at sende sådan en gang hamperøg i hovedet på lytterne.

Janne
Janne
12 years ago
Reply to  Anonymous

Måske er det en god ide med et tilbud om at få en check med sig hvis man rejser tilbage til der, hvor man kom fra. Blot synes jeg ikke at det skal være et tilbud til de mennesker der hærger hele områder af Danmark. De må rejse tilbage uden penge. Det skal aldrig på nogen måde belønnes at hærge i Danmark. Den socialdemokratiske borgmesterkandidat skulle også tage at overveje at rejse til et andet land, når han nu så gerne vil leve i et land med tyrkisk og urdu som sprog og hijabs, burka, kønsapartheid, halal mad og stormoskeer.… Read more »

Anonymous
Anonymous
12 years ago
Reply to  Janne

Jeg er enig Janne. deter da noget af det mest perverse, som jeg har hørt længe. De er blevet opvartet i begge ender her i landet, og så skal vi BETALE(!?) dem penge, for at rejse ud af landet. Hvor defaistisk, hvor masochistisk. Forestil jer den tyrkiske stat eller Algeriet betale fulde, hærgende, voldelige danskere for allernådigst at ville forlade deres lande! Nej los dem ud af landet, og sæt dem på vand og brød i et fængsel, hvis de ikke rejser.

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
12 years ago

I religionsfrihetens namn borde man kanske starta en satanist-kyrka och kräva att man får lov att offra spädbarn med hänvisning till att muslimerna får allting dom pekar på. Om så bara för att retas med dom politiskt korrekta.

11
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x