27
maj
Seneste opdatering: 28/5-10 kl. 0035
31 kommentarer - Tryk for at kommentere!

London: “We will never give up … until you are subdued to the law of Sharia”. Sharia4Belgium/Muslim Rise were not allowed to protest in Brussels as planned, but their friends in the UK and Ireland showed us what we missed by protesting in front of the Belgian embassies in those countries. London: “We will never give up … until you are subdued to the law of Sharia” inkl video II.

I Holland ville De Telegraaf ikke lade Wilders anvende en tegning af Gregorius Neckshot. I Sydafrika undskylder bladet Mail and Guardian at have bragt en karikatur af tegneren Zapiro. Ordvalget lader til at være blevet en standarformular. Og genlæs evt. : Why the Peaceful Majority is Irrelevant. – I Tyskland er ZDF kommet på andre tanker og sender et interview med Kurt Westergaard i aften på Markus Lanz Show kl 23.15. Kurt Westergaard gæster ZDF.

Man ved at multikulturen er i vanskeligheder, når ….

… vi endnu en gang fra politisk hold ‘indtrængende’ bedes om at få øjnene op for islams vidunderlige verden. Denne gang fra ingen mindre end ‘den tyske Margaret Thatcher’. “Urged” er et usvigeligt stikord der afslører desperation. Og hvad er det så vi skal ‘lære’ om iflg. Frau Merkel? Undertvingelsen af kristne lande i de første århundreder? Omars Pagt om regler for dhimmier? Devshirme (dhimmi-)-systemet i østeuropæiske områder? Arabisk slavehandel med afrikanere? Millioner af dræbte hinduer? De fire store sunni-retsskolers fastholden af verdensherredømmet som mål? At den meget opblæste islamiske guldalder byggede på tyveri af opfindelser fra erobrede folk? At kristne og jøder levede som dhimmier i Cordoba?

Memo til Frau Merkel: Nogle af os bruger faktisk tid hver eneste dag på at lære om islam – og vi ved særdeles godt at det ikke er denne viden der tales om her. Det vi lærer på egen hånd er uønsket og tabubelagt viden. Det handler derimod om et ynkeligt, rådvildt fruentimmers fortvivlede appel om at rette ind af egen vilje, når nu alskens folkeopdragelse har vist sig at være spild af ufattelige ressourcer.

German Chancellor Angela Merkel urged Europeans Thursday to discover Islamic civilization as she gave a major speech on her view of the troubled ties between Islam and Christendom. She said Europeans had to get it into their heads that European intellectual leadership was not something set in stone.

‘We in Europe sometimes forget the fact that over many centuries, the Arab world was far ahead of us in science and the arts,’ she told told an audience in the Museum of Islamic Art in the Qatar capital, Doha, where many treasures of Islamic art are on display.

Europeans were generally not well informed about Islamic art and civilization, she added. […]

Når sølle 5% giver anledning til forkrampede forsøg på at få den tyske befolkning til at rette ind, hvad siger det så om en fremtid hvor procenten er højere?

Merkel heads a party, the Christian Democratic Union (CDU), which has been moving cautiously to engage with Islam and has been conducting government talks with the 5 per cent of German residents who are Muslim. […]

Memo II til Frau Merkel: Løgn og ønsketænkning skaber ikke den ønskede fremtid (LFPC).

Merkel said religious tolerance and freedom of opinion were important on both sides. […] Merkel urges Europeans to discover Islamic civilization

Berlin: Muslimske skoleelever må ikke bede offentligt i frikvartererne

Den højeste forvaltningsdomstol for Berlin-Brandenburg har forbudt en 16-årig muslimsk studerende at bede offentligt i frikvartererne.

Berlinerskoler kan nu forbyde en muslimske studerende at bede i skolen uden for religionsundervisningen. Dette blev besluttet af overforvaltningsdomstolen for Berlin-Brandenburg torsdag, der tilsidesatte dermed en lavere retsinstans´ kendelse. Til støtte for kendelsen gav man, at en begrænsning af religionsfriheden var begrundet i hensynet til beskyttelsen af andre forfatningsmæssige rettigheder. Disse kan dreje sig om andre elevers religionsfrihed i andre elever, forældres rettigheder og statens pædagogiske krav til skolen. En appel til Forbundsdomstolen er mulig.

Den konkrete sag drejer sig om en 16-årig muslim, som af en lokaldomstol havde fået lov til at bede en gang om dagen på Diesterweg-Gymnasiets grund. Denne beslutning ophævede dommerne af særligt hensyn til faren for “skolefreden.””Konflikten vil blive forværret hvis den muslimske bøn ikke er tilladt,” sagde Fitzner-Hildegard Steinmann, med henvisning til de mange religioner, der er repræsenteret på skolen.””Dette er en god dag for Berlins skoler ” sagde gymnasiets rektor skolelederen Brigitte Burchardt sagde om dommen. Muslimischer Schüler darf in der Pause nicht öffentlich beten. (Snaphanens oversættelse.)

Om enhjørninge og ulve i fåreklæder

Her er en helt konkret samfundsmæssig problemstilling som mange finder relevant: Vi har et politisk/religiøst trossystem, islam, hvis dogmatik kan fastslås er i erklæret modsætning til os og vores samfundsform. Dets udøvere er i større eller mindre grad i overensstemmelse med denne dogmatik. Da trossystemet tillader løgn og manipulation, taqiyya og kitman, i dets tjeneste, kan vi ikke umiddelbart sige at erklæringer om loyalitet over for demokratiet kan tages for gode varer. Og af dem der er oprigtige, kan vi ikke vide hvilken loyalitet de vil have i fremtiden eller under pres. Og de helt passive medlemmer vil glide i ét med de fjendtligtsindede, og derved komplicere problemet for os gennem enabling.

De troende er vitterligt en sammensat gruppe, men som antydet her er det ikke noget der i sig selv hjælper os en disse. Når det er en stående punchline i den akademiske verden at fastslå den endeløse mangfoldighed blandt muslimer som en pointe, har man altså ikke så meget som forholdt sig til det der er væsentligt for os. Se således det seneste beskæmmende eksempel på ph. d-candy floss jeg citerer fra i posten herunder. Dét der skulle forskes i skulle have truslen mod os som udgangspunkt. Reelt glider man imidlertid af og pludrer om mangfoldigheden. Spørgsmålet er kun om dette er bevidst, eller skyldes berøringsangst og kognitiv dissonans.

Som positivt modeksempel anbefales symposiet på Frontpage Magazine om jagten på enhjørningen ‘moderat islam’. Navnene til trods er Timothy Furnish, Tawfik Hamid, M. Zuhdi Jasser, M.D. og Robert Spencer ikke synderligt uenige. Det er svært at citere fra denne længere debat, her blot et perspektiv der går lidt i rette med Spencers fokus på retsskolernes dogmatik:

[…] To pigeon-hole many Muslims into one theological construct is misleading given the lack of any Islamic mandate for a “Church” which communicates or excommunicates Sunni members. Many of the sects Tim describes have this type of regimented circumscribed Islam with fealty to their leaders that gives the sect’s thought leaders better control on the central message. However, most Sunnis I know (non-Islamists) do not have such a fealty to any specific imam or school and are profoundly decentralized.

Now certainly the Wahhabis and Salafists of the world practice takfir (defining who is and who is not Muslim) in an effort to control “membership” and ideology in the faith community. However, we, as anti-Islamists reject takfir and will not give up the domain of Islam to Islamists. […] Symposium: The World’s Most Wanted: A “Moderate Islam”

Jeg anbefaler at man læser debatten med disse spørgsmål i baghovedet: Er dette nogen hjælp i kampen for vores frihed? Hvordan skelner man de moderate individer fra de rettroende? Ligegyldigt hvordan man vender og drejer dette, vil situationen nogensinde kunne siges at være fuldt så god som dengang islam ingen rolle spillede? (LFPC)

Times Square-bombemanden i telefonisk kontakt med jihadi-officer

Og næppe for at få gode råd om den tvangsauktion som gode mennesker håbede kunne forklare udåden. Der vil ikke tegne sig en learning curve for det utal af lignende sager der vil komme. Dynamikken vil ikke hedde forsøg på at forstå handlingerne med henblik på egen og samfundets sikkerhed, men derimod kreative forsøg på at udskyde ubehagelig erkendelse (LFPC).

Pakistani and US sources say there is evidence that mobile phone calls were exchanged between Major Adnan Ejaz and the suspected would-be bomber, Faisal Shahzad, who was arrested on May 3 as he attempted to fly out of New York.

A Pakistani law enforcement sources said that the major had mobile phone contact with Shahzad on the day of the attempted bombing, including one conversation at the same time the bomber was allegedly parking his car loaded with propane tanks and explosives. […] Times Square bomb plot: Pakistani Army major arrested

5. 937 anmeldte voldtægter – 617 ord i Riksdagens spørgetid

Det er ni en halv voldtægt  pr. ord, og hvilke ord fra næringsminister Maud Olofsson. Spørgeren er fra Ørebro, hvor der har været et dusin upklarede voldtægter og forsøg de seneste måneder:

Anf. 73 EVA-LENA JANSSON (s):

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till regeringens företrädare, som i det här fallet är Maud Olofsson.
Förra året anmäldes 6 000 våldtäkter i Sverige, 250 ledde till åtal. Detta är naturligtvis ganska bekymmersamt. Vi talar här i riksdagen ganska mycket om den personliga integriteten. Men den kroppsliga integriteten för många kvinnor och flickor kränks varje år utan att det leder till någon som helst rättslig åtgärd.
Min fråga till regeringen är: Vad tänker regeringen göra åt detta? Hade 6 000 personer utsatts för någonting annat, till exempel en trafikolycka, hade vi haft en haverikommission.

Anf. 74 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c):

Fru talman! Tack för frågan! Tyvärr är inte detta någon ny information, utan det pågår dagligdags.
När vi tillträdde lovade vi en handlingsplan om mäns våld mot kvinnor, och den har vi levererat. Där har vi en hel rad av åtgärder för att möta den här problematiken. Det gäller att stärka polisens möjligheter att undersöka mäns våld mot kvinnor, det vill säga när kvinnor blir misshandlade.
Vad det handlar om väldigt ofta, säger polisen själv, är att dokumentera när brottet har skett så att man har tillräckligt på fötterna när man kommer till domstol. Här pågår ett förbättringsarbete inom polisväsendet med utbildning och annat. Samma sak är det med rättsväsendet. Det är också en utbildningsinsats som måste göras för att stärka kunskapen på det här området så att det blir lättare att lagföra dem som behöver bli lagförda.
Beträffande dem som våldtar gäller det att sätta in resurser så att de inte gör det igen, eftersom en del återkommer. Det finns anledning att öka insatserna på det området.

Anf. 75 EVA-LENA JANSSON (s):

Fru talman! I Andrakammarsalen pågår just nu ett seminarium om våldtäkter som anordnats av S-kvinnor. Olga Persson från Alla Kvinnors Hus redovisade bland annat att trots att kvinnor anmäler våldtäkt använder man sig inte av det kit som man har tagit fram för att undersöka och se till att säkra bevis. Det ligger massor av kit för att kunna användas, men man gör det inte. Det är en del av detta att man inte går vidare mot åtal.
Jag var inne på det tidigare. Man tillsätter en haverikommission när det skett en flygolycka. Här är det 6 000 personer som anmäler att de utsatts för våldtäkt. Det borde leda till en granskningskommission eller haverikommission av något slag. Det är uppenbart att det inte räcker med att anmäla, eftersom det bara är 250 fall som leder till åtal.
Jag inser att vi inte har olika uppfattning politiskt i den här frågan. Men det är viktigt att komma till slutsatser så att dessa kvinnor kan känna att de får en rättsprocess i det här fallen.

Anf. 76 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c):

Fru talman! Det är fruktansvärt och avskyvärt. Jag var personligen mycket engagerad i att det under denna mandatperiod skulle komma fram en handlingsplan om mäns våld mot kvinnor.
Som jag sade har vi ett antal åtgärder som vi har satt in inte minst för att öka underlaget i de undersökningar som poliserna ska göra. Det av avgörande för att man sedan ska kunna gå till domstol.
Om det inte används måste vi följa upp och se till det används. Men nu finns en rad åtgärder för att förstärka, och vi är beredda att göra mer om det krävs. Det ska inte accepteras i vårt samhälle. Det ska inte tillåtas en enda kränkning.
Vi måste vara extremt tydliga från det politiska systemet och använda de rättsliga resurser vi har för att stävja detta. Vi har gjort en massa saker. Vi är beredda att göra mer om det skulle krävas.
Vi är också beredda att se till att de åtgärder vi har satt in följs upp inom polisväsendet och rättsväsendet men också när det gäller att ta hand om dem som våldtar.

7 § Frågestund i Riksdagen 27 maj, Utredningen av våldtäkter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

31 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] rette lys. 16.9 anmeldte voldtægter om dagen i Sverige, muligvis 160 om dagen alt iberegnet. Kan Maud – Jag var personligen mycket engagerad i att det under denna mandatperiod skulle komma fr… fransk […]

Hans Jensen
Hans Jensen
14 years ago

Lone Nørgaard, med et helt livs erfaring som underviser i gymnasiet, har svaret: “Luk Danmarks Pædagogiske Universitet, om nødvendigt ved bombning”. Her, og på RUC, findes den største koncentration af overlevende munkemarxister.

Emeritus
Emeritus
14 years ago

Jeg skrev:
‘Uanset paradigmet af 1958 møder skoleeleven i sin skoletid intet, der med GENSYN til abstraktionsniveau, kommer til at….
Jeg beklager.
Ikke ‘gensyn’, men …hensyn…

Med venlig hilsen

Emeritus
Emeritus
14 years ago

‘…Berlinerskoler kan nu forbyde en muslimske studerende at bede i skolen uden for religionsundervisningen…’ Godt så… Carsten Bjerg fra Grundfos er citeret for at mene: ‘Det er helt rigtigt med et eftersyn af den danske folkeskole. Nu håber jeg blot, at det fører til mere leg og læring frem for flere afrapporteringer og pointssystemer’. Siden den blå betænkning, der kom som en åbenbaring og et ægte paradigmeskift i den danske Folkeskole, er der løbet meget kloakvand i stranden siden. Uanset paradigmet af 1958 møder skoleeleven i sin skoletid intet, der med gensyn til abstraktionsniveau, kommer til at ligge på et… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
14 years ago

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danske_historikere/Niels_Thomsen
Jeg var ( aktiv ) historiestuderende 1984- omkring 1991, hr. Thomsen var da – blandt nogle- kendt som en yderst kompetent forsker og en underviser med høje krav til de studerende, jeg havde dog ham aldrig selv.

Gunnar Biering
Gunnar Biering
14 years ago
Reply to  steen

Tak for svar og link, Steen, det var det, jeg havde håbet på.

Tilbage står spørgsmålet: Når Niels Thomsen og mange andre kvalificerede, seriøse personer har fremlagt disse synspunkter så tidligt og så overbevisende – hvorfor har der så ikke været større respons hos resten af befolkningen, incl. magthaverne?

Guds mølle maler i sandhed langsomt! Nå, måske skal livet ikke være så nemt og problemfrit – I har selv været inde på noget i den retning.

Et eksempel er villa Belvedere i Helsingør. Hvorfor genindfører man ikke husvildeboliger af beskeden standard til den slags tilfælde? Eva Gredals epoke er forbi.

Peter Buch
Peter Buch
14 years ago
Reply to  Gunnar Biering

Billige energieffektive huse er mulige at bygge, der er dog ikke just den store interesse for sagen, som jeg tolker markedet.
http://www.dr.dk/DR2/Friland/Levende+Huse/2005/20060629170134.htm

Større modeller kan give billigere kvadratmeterpris, indtil et vist punkt.
http://www.dr.dk/DR2/Friland/Levende+Huse/2005/20060629160324.htm
http://www.dr.dk/DR2/Friland/Levende+Huse/2005/20060629165840.htm

Gunnar Biering
Gunnar Biering
14 years ago

Forleden ryddede jeg nødtvungent lidt op i mine reoler og faldt da over nogle indlæg, jeg havde sakset fra Berlingske Tidende i 2001, skrevet af professor Niels Thomsen. Det første var et indlæg fra 13. oktober 2001 om “Ytringsfriheden til revision”, det andet var en kronik fra 24. november 2001 om “Stands folkevandringen”. Det er slående, hvor relevante de begge er. Han taler bl.a. om social kapital, og tonen er saglig, men direkte. (Jeg ved ikke, om artiklerne findes elektronisk – i så fald kunne redaktørerne overveje at linke til dem.) Min pointe er, at den debat, vi fører her… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
14 years ago

Glemte at skrive, at jeg ikke tror på det på sigt vil lykkes dem at overtage, erobre, de vestlige lande. Men hold da op hvor de kan nå at lave megen ravage – hvis vi ikke snart for stoppet dem ! Vi skal have tvunget vores politikere, EU-politikerne som de hjemlige, til at sætte et 100% stop for al yderliger tilvandring til Europa fra de arabisk-islamiske lande. Og vi skal IKKE acceptere EUs afsindige plan om at lukke 50+ millioner mandlige, sorte, muslimske afrikanere ind i de eruopæiske lande + naturligvis deres familier som de vil kræve at blive familiesammenført… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
14 years ago

Peerpede Det er også den konklussion jeg er kommet frem til gennem 5-6 års studie af ideologiens tekster og dens historie. De nuværende arabisk-islamiske lande giver heller ikke noget som helst indtryk af, at muslimer evner at få deres lande og områder til at fungere på en efter vestlig opfattelse vellykket måde. Hvad der også er temmelig forklarende er selve islams historie. Det de rettroende har været rimelig gode til var at føre fysisk JIHAD mod deres omverden. De metoder de tager i anvendelse i nutidens JIHAD, som er i fuld sving mod de vestlige lande, er ganske anderledes. Og… Read more »

peerpede
14 years ago

Det är bortom all tvivel att muslimer kan ställa till en massa problem, men att tro dessa ofta inavlade människor kan styra upp något gemensamt, bygga ett samhälle eller ta över Europa, är nog att tillägna dessa människor förmåga de inte har.
Människor där vilar i en tro där säger jorden är platt och dessutom på grund av religiösa dogmer inte tillåts bilda sig, forska och utveckla kritiska tänkande, blir aldrig annat än ett kapitel i människans utveckling, även det likt vår Europeiska inkvisition blir en mörk och blodig affär innan vi har gjort upp med eländet och fortsätter utvecklingen.

Peter Andersen
14 years ago
Reply to  peerpede

Så sandt! Men de kan gi’ os en hel del problemer, inden både De og Vi når frem til den konklusion…

Hans Jensen
Hans Jensen
14 years ago

“Det er en del mord siden!” Der er gået knap en måned. Da det var på det værste i Hisingen med en skudepisode om dagen, udtalte en svensk betjent “Det er ikke så galt, i Stockholm har de 2 skudepisoder om dagen”.

Nu ændrer de den svenske grundlov, så Sverige ligger pivåbent. Vi må have den klap i broen, opsige pasunionen og genindføre grænsekontrollen.

Victor
Victor
14 years ago
Reply to  steen

Steen – citat fra artikeln:

“en 18-årig dansk-irakisk mand “.

Duh, som amerikanerne siger. Når han kan udvises, så er kongeriget Danmarks aktier i ungersvenden, vel ret små.

Gunnar Biering
Gunnar Biering
14 years ago
Reply to  steen

Hvis denne dom bliver stående, er retshåndhævelsen endelig ved at være på linie med – tror jeg – folkeflertallets retsfølelse. Det tog så en 30 år. I de gode gamle dage havde Fremmedpolitiet ekspederet ham ud af landet administrativt.

Men – hvad sker der om 6 år? Forbryderen kan vel ikke komme tilbage til landet til den tid?

Pk
Pk
14 years ago

Tak Steen . Ved man i Sverige, at hun blev stenet??
Ved du noget om det, eller måske een kan få oplysning fra en læser fra Sverige?

PK: Har du et link til den “stening” ? Såvidt jeg ved, blev hun dræbt med “stump vold” – muligvis fra en sten. Det er ikke præcis en stening i min bog. Det er jo desværre allerede en del mord siden, så jeg har det ikke præsent.

Pk
Pk
14 years ago

Hej Snaphane.
Kan du hjælpe mig?
Læser en linie på en svensk blog om 16-årige Beatrice i Vesterås, som
blev stenet til døde??
Hvad sker der ? ER en ung svensk pige blevet stenet til døde?
DET er da løgn eller hur?

Sune
Sune
14 years ago

Ach..! Victor – Nicht Viktor – Entschuldigung..!

Victor
Victor
14 years ago
Reply to  Sune

De nada.

Sune
Sune
14 years ago
Reply to  Victor

Merci..!

Sune
Sune
14 years ago

ZDF 23.15 – som Viktor omtaler ovenfor: ZDF omtale af aftenes udsendelse: Markus Lanz … Kurt Westergaard Als der dänische Karikaturist Kurt Westergaard im Herbst 2005 seine Zeichnung bei der Tageszeitung “Jylland Posten” abgibt, ahnt er nicht, welches Ausmaß dieser Auftrag mit sich bringen wird. Von ihm stammt die berühmte Mohammed – Karikatur (Mohammed, mit einer Bombe als Turban). Die Zeichnung erschüttert die Beziehungen Dänemarks zur islamischen Welt, bringt die Pressefreiheit in Bedrängnis und entfacht den Kulturkampf zwischen der westlichen und der islamischen Welt. Auch Kurt Westergaard selbst bleibt von diesen Unruhen nicht verschont: Ein Kopfgeld von angeblich mehreren Millionen… Read more »

Johansen
Johansen
14 years ago

De vederstyggelige sharia-tilhængere hører ikke hjemme i Belgien, men i et islamisk teokrati i Mellemøsten.
Føj for nogle klamme opfordringer på deres skilte.

Sune
Sune
14 years ago

«Wenn ich schon das Wort Scharia höre, entsichere ich meine Pistole!»

I ved hvem talemåden er hugget og omskrevet fra..!

Henrik Petersen
Henrik Petersen
14 years ago

Nogle vil nok undre sig over, at der overhovedet findes en muslim på et tysk gymnasium: Forklaringen er selvfølgelig, at et tysk gymnasium ikke – som i DK – er en overbygning på grundskolen, men en del af denne for en del af eleverne. Man kan derfor godt gå i gymnasiet som 13-årig i Tyskland, hvilket ikke kan lade sig gøre i DK.

I øvrigt er muslimer på videregående uddannelser i Tyskland lige så hyppige som Enhjørninger……

Victor
Victor
14 years ago

Glemte at sige – helt sikkert er det ikke.

Victor
Victor
14 years ago

For de af jer, som kan forstå Adolfs og Bests modersmål:

En lille fugl har fortalt mig, at Kurt Westergaard i aften skal diskutere sine blasfemiske tegninger med en imam på ZDF.

23.15 i programmet Markus Lanz.

Victor
Victor
14 years ago
Reply to  steen

Jeg havde den nu fra Tyskland….

31
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x