8
nov
Seneste opdatering: 8/11-10 kl. 2256
31 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Overskriften skal selvfølgelig læses ud fra de rette og de relevante perspektiver for at give mening. Robert Spencer i debat med sin gamle underviser Peter Kreeft, Thomas More College of the Liberal Arts i New Hampshire (LFPC).


Forbud mod sharia i strid med den amerikanske forfatning?

Vi lever i vanvittige tider, og egentlig burde intet længere overraske. At Oklahomas forbud mod anerkendelse af sharialovgivning (og international lovgivning under ét) i delstatens justits overhovedet kan anfægtes, siger, uanset den endelige afgørelse fra højesteret, at vestlige lande har bundet sig selv på hænder, fødder og mund. End ikke åbenlyst totalitær ideologi kan som udgangspunkt længere antages at være en fjende af landet. Skal man se eventuelt positive perspektiver må det være at CAIRs indklagelse af lovgivningen kan ende med at blive sådan en lussing til dem selv, hvis den amerikanske højesteret ender med at konkludere at forfatningen ligesom ikke helt harmonerer med den islamiske justits.

A federal judge has issued a temporary restraining order blocking a state constitutional amendment that prohibits state courts from considering international or Islamic law when deciding cases. […]

It was issued in a lawsuit filed by the executive director of the Council on American-Islamic Relations in Oklahoma. Muneer Awad said during the hearing that the law stigmatizes his religion. Court order blocks Okla. amendment on Islamic law

Jeg skal ikke gøre mig klog på disse argumenter vedrørende sharias kompatibilitet med amerikansk lovgivning, men denne kommentar på Jihad Watch fra en Tom Davis giver en interessant udlægning af juraen i denne forbindelse (LFPC):

Ultimately the Lemon Test cannot be applied to Sharia. Here is the test:

1. The government’s action must have a secular legislative purpose;

2. The government’s action must not have the primary effect of either advancing or inhibiting religion;

3. The government’s action must not result in an “excessive government entanglement” with religion.

The Oklahoma law obviously passes #1. It passes #2 and #3 if one supposes that Sharia is designed to inhibit other religions and is designed to entangle government.

Or to put it another way, test #3 fails only if the government does not inhibit Sharia and admits the purpose of Sharia is to entangle and dominate government. The OK law fails Lemon only if the Court is ignorant or is bent on submission.

»Atter vinden om til nord«
(Fra Helsingør mod Helsingborg, kan skimtes hvis man klikker foto.)

Forslaget til Danmarks nye udlændingepolitik

Lapperiet på 17 katastrofalt dyre og socialt nedbrydende år fra 1983 til 2001 fortsætter og vil givetvis fortsætte i meget lang tid fremover, i den udstrækning de kan repareres. Om politikken nogensinde kommer på omgangshøjde med problemerne, forbliver et åbent spørgsmål. Her er hele forligsteksten. Nu venter vi bare på fordømmelsen fra the usual suspects i indland og udland, – 18.000 svenske journalister spidser allerede pennene, – men når de Radikale reagerer sådan her, må DF og regeringen have ramt noget rigtigt:

Nu lægger staten ikke bare en aldersgrænse for, hvornår man kan få sin ægtefælle til landet. Man går ind og laver en konkret nytteværdi af ens ægtefælle. Det er jo et ekstremt indgreb i den personlige frihed, siger næstformanden for De Radikales folketingsgruppe, Morten Østergaard.R: Groft indgreb i den personlige frihed

De Radikale mener også at aftalen er “usympatisk”, en typisk Radikal kategori. Det er også en god dag, når Politiken skriver: DF jubler: Vi får den strammeste indvandringspolitik i Europa. Information holder sig mere tørt konstaterende: Venstre-profiler: Integration er passé. Det er derimod småt med reaktioner fra S og SF, man kan jo gætte hvorfor – det er næppe af skam over at være direkte årsag til hele elendigheden. Det er penibelt at være socialdemokrat eller folkesocialist. Pittelkow:

Aftalen pres på oppositionen. De Radikale og Enhedslisten har straks været ude at undsige den og udstille oppositionens uenigheder.Socialdemokraterne og SF har i første omgang forholdt sig uklart afventende. De to partier vil gøre meget for at hægte sig på, fordi det er en afgørende del af deres valgtaktik at tilslutte sig den stramme udlændingepolitik.
Spørgsmålet er bare, om SF kan holde sammen om at sige ja til den nye aftale. Der kan komme protester fra dele af partiet, måske også fra nogle socialdemokrater.Fordømmelse af aftalen fra De Radikale og Enhedslisten, intern ballade i SF og rumlen hos Socialdemokraterne – det ville være et mareridt for oppositionen ved valget.Valg på udlændingepakken?

Der er passager i aftalen, der har ligheder med den tekst, schweizerne skal stemme om den 28 november, f.eks. tre års fængsel for overtrædelse af indrejseforbud, men den mangler et kapitel om udvisning af groft kriminelle udlændinge. “Udredning af hvad indvandring koster det danske samfund” er løfterigt og på høje tid. Af særlig svensk interesse bliver den nøjere granskning af “kærlighedsindvandringen”fra Sverige:

“2009 indvandrede i alt 5.378 personer fra Sverige til Danmark. 1.553 af indvandrerne var svenske statsborgere, og 3.825 personer var ikke-svenske statsborgere. Ifølge de registrerede oplysninger i Danmarks Statistik var 1.748 personer indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Mikael Jalving skriver om Sveriges kontinuerlige undergravning af sig selv og nærmeste omgivelser i “kærlighedens” navn:

Kædeindvandringen skyldes, at de generøse velfærdsstater i Nordeuropa næsten er for gode til at være sande, hvis man sidder i Pakistan, Tyrkiet, Eksjugoslavien, Libanon, Marokko eller andre mislykkede stater og længes væk. Ved at bruge det pivåbne Sverige som transitland har et stort antal indvandrere systematisk omgået de danske regler. Det er disse omgåelser der har gjort stramningerne nødvendige, hvis vi skal undgå at blive til grin i vores eget land.

Se ikke mindst Sapphos saftige kommentar: Sensationen bag udlændingeaftalen

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 7. november 2010 Nye Tider. Nye krav.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring Danmark. Det sker ved en modernisering af 24-årsreglen og et skærpet tilknytningskrav. Formålet med aftalen er at sikre, at også de udlændinge, der gennem ægtefællesammenføring ønsker at tage fast og varigt ophold i Danmark, dokumenterer, at de har forudsætningerne og viljen til at bidragetil det danske samfund.

De nuværende regler for ægtefællesammenføring har haft en meget markant og positiv effekt. Da der i dag imidlertid ikke stilles krav til den udefrakommende udlændings kvalifikationer, er der stadig alt for mange ægtefællesammenførte, der har vanskeligt ved at blive integreret og dermed tilegne sig danske værdier og har vanskeligt ved at træde ind på det danske arbejdsmarked

Derfor er tiden kommet til at stille nye håndfaste krav om, at den enkelte ægtefællesammenførte udlænding som en betingelse for ægtefællesammenføring er i besiddelse af integrationsrelevante kvalifikationer, der også gør den ægtefællesammenførte i stand til at bidrage til det danske samfund og på den måde understøtte integrationen og aftaleparternes mål om vækst og velstand.

De nye krav om, at man skal besidde integrationsrelevante kvalifikationer, ligger i naturlig forlængelse af forårets aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om reform af reglerne for permanent ophold. En politik som den skitserede vil betyde, at de, der ikke opfylder en række håndfaste ufravigelige kvalifikationskrav vil få afslag på ægtefællesammenføring. Dette gælder helt uanset ansøgers alder. Man skal således ikke længere kunne vente sig til en ægtefællesammenføring. Det betyder også, at det umuliggør, at forældrene kan indgå forhåndsaftaler om ægteskab.

Baggrund

Udlændingeaftalen i 2002 mellem regeringen og Dansk Folkeparti var et helt grundlæggende opgør med mange års ansvarsløse udlændingepolitik og perspektivløse integrationspolitik. Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt.
Antallet af tilladelser til ægtefællesammenføring er faldet fra 6.499 i 2001 til 3.662 i 2009. I 2001 blev der givet flest tilladelser til ansøgere fra Tyrkiet, efterfulgt af Irak, Thailand, Afghanistan og Somalia. I 2009 blev der givet flest tilladelser til ansøgere fra Thailand, Tyrkiet, Filippinerne, Kina og USA.

2

Den målrettede og effektive integrationspolitik har været til gavn for Danmark og til gavn for de udlændinge, der bor her. Mange af de nye indvandrere – hvoraf en større del i dag kommer fra vestlige lande – er veluddannede og har derfor langt bedre forudsætninger for at lære det danske sprog og tilegne sig dansk kultur, finde et arbejde og respektere de grundlæggende værdier, som det danske samfund bygger på, herunder vore frihedstraditioner, retskulturen og principperne om ligestilling.

Den intelligente indvandringspolitik har sikret, at flere højtuddannede og kvalificerede indvandrere i dag bidrager til vækst og velstand i Danmark, hvilket dansk erhvervsliv og samfundsøkonomien nyder godt af. Antallet af erhvervs- og studieopholdstilladelser er mere end tredoblet siden 2001. Parterne er enige om, at de udenlandske studerende skal have de fornødne kompetencer, og ikke bruge opholdstilladelsen til f.eks. at arbejde ulovligt i Danmark.
I foråret 2010 gennemførte regeringen og Dansk Folkeparti en reform af reglerne for permanent ophold. Reformen betød, at velintegrerede udlændinge hurtigere kan få permanent ophold i Danmark. Samtidig er det blevet vanskeligere eller umuligt for dårligt integrerede udlændinge at få permanent ophold.

Nye tider. Nye udfordringer.

Selvom mange flere indvandrere og efterkommere i dag er i uddannelse eller i beskæftigelse end før systemskiftet i 2001, finder for få familiesammenførte vej til det danske arbejdsmarked. Det er dårligt for samfundsøkonomien og går bl.a. ud over børnenes muligheder for at klare sig godt i Danmark. Selvom flere børn og unge klarer sig godt i uddannelsessystemet, falder for mange fortsat fra – og nogle finder i stedet sammen i kriminalitet og parallelsamfund.

Til trods for at flere indvandrere og efterkommere bidrager positivt til vækst og velstand i Danmark, modtager for mange fortsat offentlige ydelser. Det er utilfredsstillende.

Samtidig har den økonomiske krise forandret vilkårene i Danmark. Det er helt afgørende, at vi erkender dette, og at vi anerkender, at vi har en fælles udfordring. Derfor skal de, der får ægtefællesammenføring i Danmark, i højere grad bidrage til samfundsøkonomien.

Nye krav til ægtefællesammenføring

Regeringen og Dansk Folkeparti er på den baggrund enige om at modernisere reglerne for ægtefællesammenføring. Aftaleparterne ønsker, at ægtefællesammenføring betinges af, at den herboende ægtefælle er integreret i det danske samfund. Samtidig stilles der som noget nyt krav om, at ansøger besidder relevante kvalifikationer, der sikrer en hurtigere integration.

3

Reformen af ægtefællesammenføringsreglerne bygger på følgende principper:

• En modernisering af 24-årsreglen. Ægtefællerne kan som udgangspunkt få ægtefællesammenføring,
når de er fyldt 24 år og sammen og hver for sig opfylder en række nye håndfaste ufravigelige krav.
• Det skal være vanskeligere for herboende udenlandske statsborgere, som ikke er fuldt integrerede i
samfundet, og som ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, at opnå ægtefællesammenføring.
• Ansøgere skal opfylde en række nye håndfaste kvalifikationskrav for at blive ægtefællesammenført.
• Det skal være muligt for særligt kvalificerede personer at blive ægtefællesammenført på et tidligere
tidspunkt end i dag, hvis ansøger opfylder helt særlige kvalifikationer. Det gælder f.eks. kandidater
fra verdens top 20 universiteter.
• Et skærpet tilknytningskrav

Reformen har den konsekvens, at de, der ikke opfylder kvalifikationskravene og det skærpede tilknytningskrav, ikke kan få ægtefællesammenføring. Dette gælder helt uanset parternes alder. De nye krav vil sikre en hurtigere og bedre integration både for den ægtefællesammenførte og eventuelle børn. Reformen vil medvirke til økonomisk vækst og færre offentlige udgifter. Reformen vil endvidere understøtte ghettopolitikken.

Pointkrav

Ansøger skal opnå et vist antal point i forhold til en række integrationsrelevante kriterier. De integrationsrelevante kriterier vedrører bl.a. sprogkundskaber, erhvervserfaring og færdiggjort uddannelse. For bedre at styre beboersammensætningen i udsatte boligområder vil der endvidere blive tildelt point, såfremt parret bosætter sig udenfor et udsat boligområde. Pointsystemet er nærmere beskrevet nedenfor.

Skærpet tilknytningskrav

Regeringen og Dansk Folkeparti er endvidere enige om at skærpe det nuværende tilknytningskrav. I dag skal den herboende og ansøgers samlede tilknytning til Danmark være større end deres samlede tilknytning til et andet land. I fremtiden skal parrets samlede tilknytning til Danmark være væsentligt større end deres samlede tilknytning til et andet land. Det betyder f.eks. i forhold til den udefrakommende, at det ikke længere er tilstrækkeligt med ét visumophold, men at den pågældende nu skal have flere visumophold i Danmark.
Derudover skal ansøger i forbindelse med visumopholdet gennemføre et kursus i dansk, som ansøgeren selv betaler for.

Skærpede krav til herboende

Regeringen og Dansk Folkeparti har tidligere i 2010 gennemført en markant reform af reglerne for opnåelse af permanent ophold.

4

I fremtiden skal alle herboende udlændinge opfylde de skærpede krav til permanent opholdstilladelse, som blev vedtaget i 2010, uanset hvornår de har opnået permanent ophold. Det betyder, at også herboende, der har fået permanent ophold efter de gamle regler, skal opfylde kravet om fuldtidsbeskæftigelse i mere end 2½ år inden for de sidste 3 år. Der stilles endvidere krav til bestået danskprøve. Endelig må herboende ikke have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven inden for de sidste 3 år og ikke være idømt ubetinget fængselsstraf i 1 ½ år eller mere. Derudover forhøjes den økonomiske sikkerhedsstillelse fra 50.000 kr. til 100.000 kr. (pristalsreguleres).

5

Regeringen og Dansk Folkeparti er derudover blevet enige om følgende initiativer:

Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere

Udlændinge, der efter asylmyndighedernes grundige behandling af deres asylansøgning har fået afslag på at få asyl, har pligt til at forlade Danmark. Efter de senere års historiske fald i antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition er der i 2010
sket en stigning i antallet af udlændinge uden lovligt ophold, som ikke frivilligt vil rejse ud af landet. Der etableres derfor en specialenhed i Integrationsministeriet, der koordinerer og understøtter Rigspolitiets udsendelsesarbejde og sikrer, at antallet af personer i udsendelsesposition hurtigt og effektivt bringes ned.

Specialenheden skal også indgå i et styrket samarbejde med politiet om kontrolinitiativer og udsendelseskontroller på opholds- og asylområdet, internationalt samarbejde og samarbejde med øvrige myndigheder m.v. Der afsættes en ramme på 8,0 mio. kr. årligt.

Udenlandske studerende skal være reelle studerende

Udlændinge, der får opholdstilladelse til at studere i Danmark, skal have de fornødne kompetencer til at gennemføre en uddannelse. Den danske studieordning skal ikke kunne bruges til at skaffe udlændinge en lovlig indrejse med henblik på at arbejde ulovligt. Der er gennemført en række initiativer, og udlændingemyndighederne har allerede i dag et stærkt fokus på kontrolindsatsen i forhold til udlændinge, der har opholdstilladelse med det formål at studere her i landet.

Der er behov for at sætte yderligere ind i forhold til, om en udenlandsk studerende kan imødekomme det sprogkrav, der stilles som betingelse for at blive optaget på en given uddannelse. Og der er behov for at sætte yderligere ind i forhold til, at den udenlandske studerende har midler til at forsørge sig selv på lovlig vis.

Der stilles ikke i dag krav om, at alle studerende skal dokumentere at have bestået en egentlig sprogtest. Det er således uddannelsesinstitutionerne, der vurderer, om udlændingen opfylder de krav, herunder sprogkrav, som uddannelsesinstitutionen stiller til den studerende for at blive optaget på en given uddannelse. Politiet oplever derfor at træffe udlændinge med studieopholdstilladelse, der ikke kan svare på simple spørgsmål på engelsk. Hertil kommer en stigende interesse fra agenter i fattige lande for den danske ordning om studie kombineret med mulighed for at arbejde.

6

Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor skærpe kravene til udenlandske studerendes engelskkundskaber, således at der stilles krav om, at en ansøgning om studieopholdstilladelse skal ledsages af dokumentation for, at udlændingen har bestået en egenfinansieret sprogtest, der ved hjælp af en score angiver vedkommendes engelskniveau.

I dag kan dokumentationen for selvforsørgelse i visse sager f.eks. være en udskrift fra bankkonto i eget navn. En udskrift fra en udenlandsk eller dansk bank giver imidlertid kun et øjebliksbillede af, om den studerende har tilstrækkelige midler til at være selvforsørgende under opholdet i Danmark.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil skærpe dokumentationskravet til visse udenlandske studerendes selvforsørgelse, således at udstedelse af en studieopholdstilladelse betinges af, at udlændingen dokumenterer at have oprettet en spærret konto i en dansk bank med et beløb stående svarende til et års SU.

Bekæmpelse af parallelsamfund

Aftaleparterne ser med stor bekymring på, at der er opstået en slags huller i Danmarkskortet. Vi har i Danmark i generationer opbygget et trygt og rigt og frit samfund. Men det afgørende har været og skal være vore værdier. Det skal stå helt klart, at forudsætningen for at være i Danmark er, at man integrerer sig og respekterer de værdier, der bærer det danske samfund, herunder de danske frihedstraditioner og ligestilling mellem kønnene.

Det er derfor helt uacceptabelt, at der er områder i Danmark, hvor respekt for medborgerne er erstattet af kriminalitet, og der er områder, hvor politi – og brandvæsen ikke kan arbejde uden at blive angrebet, og hvor boliger og institutioner udsættes for hærværk. Dertil kommer, at der synes at være områder, hvor loven tages i egen hånd, hvor vidner trues til ikke at anmelde forbrydelser til politiet, hvor kvinder udsættes for social kontrol, og hvor der aftales sanktioner og straf uden om de danske myndigheder og uden om det danske retssystem. Der skal sættes markant ind over for denne foragt for danske værdier ved en kontant indsats i udsatte boligområder.

Som et led i ghettostrategien ”Ghettoerne tilbage til samfundet” vil integrationsloven blive ændret således, at kommunerne ikke kan anvise nyankomne flygtninge til en bolig i et ghettoområde eller i et område, som er opført på Socialministeriets liste over områder, der kan anvende kombineret udlejning.
Samtidig vil Integrationsministeriets kontor for forebyggelse af radikalisering fokusere sin indsats på oplysning om dansk ret og retskultur. Aftaleparterne iværksætter hurtigst muligt inden for en ramme på 3,5 mio. kr. en undersøgelse, der skal afdække omfanget af parallelle retssamfund, trusler mod vidner, tendenser til social kontrol mv.

7

Derudover udarbejder Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Rigspolitiet en redegørelse om problemer med parallelle retssamfund. Redegørelsen vil blive afgivet til forligspartierne inden 1. marts 2011. Undersøgelsen omfatter besvarelse af problemets omfang og dets nærmere karakter. Redegørelsen skal angive de tiltag, der måtte være behov for i indsatsen mod parallelle retssamfund og evt. behovet for lovændringer.Aftaleparterne vil følge arbejdet og drøfte det videre forløb snarest efter redegørelsens afgivelse.

Reform af ægtefællesammenføring og gebyrbetaling

Det indgik i regeringens og Dansk Folkeparti aftale om genopretning af dansk økonomi fra 25. maj 2010, at der fra 1.januar 2011 skal indføres omkostningsdækkende gebyrer for ansøgninger på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet.

Reformen af reglerne for ægtefællesammenføring har konsekvenser for gebyropgørelsen, og vil indebære, at der med virkning fra ikrafttræden af den lov, der udmønter reformen om ægtefællesammenføring, sker en justering af gebyret.De bevillingsmæssige rammer for Udlændingeservice for 2011 korrigeres herfor.

Skærpelse af straffen for overtrædelse af et indrejseforbud

Det er helt uacceptabelt, at udlændinge forsøger at indrejse i Danmark i strid med et indrejseforbud. Dette gælder særligt i gentagelsestilfælde. Aftaleparterne er derfor enige om, at gentagelse gøres til en skærpende omstændighed, og at strafferammen forhøjes fra fængsel i 2 år til fængsel i 3 år.

Fortsættelse af den særlige Metock kontrol

Regeringen og Dansk Folkeparti har taget en række initiativer, der har dæmpet konsekvenserne af EUDomstolens afgørelse i den såkaldte Metock-sag. Antallet af opholdstilladelser har været faldende. Der er enighed om, at initiativerne har været effektive, og at initiativerne derfor skal fortsætte. Det betyder, at den styrkelse af sagsbehandlingen og den løbende kvalitetssikring, der fandt sted i 2010, fastholdes, og at der fortsat vil blive udtaget 50 % af de sager, der ikke har givet anledning til tvivl i forbindelse med sagsbehandlingen, til en grundig stikprøvekontrol.

8

Udredning af pendleres grænsepassage og ægteskabsmønstre

I 2009 indvandrede i alt 5.378 personer fra Sverige til Danmark. 1.553 af indvandrerne var svenske statsborgere, og 3.825 personer var ikke-svenske statsborgere. Ifølge de registrerede oplysninger i Danmarks Statistik var 1.748 personer indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Der findes imidlertid kun begrænset viden om de nærmere karakteristika for disse flytninger. Dettegælder tilsvarende flyttemønstrene fra Norge.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der igangsættes en nærmere analyse af pendleres grænsebevægelser og indvandringen til Danmark fra Norden af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige og vestlige lande.

Analysen kan bl.a. belyse oprindelsesland, ægteskabsmønster (hvem er tilflytterne gift med), familiesammenføring, bopæl i Danmark samt beskæftigelse og sociale ydelser. Når analysen foreligger, vil det videre forløb blive drøftet mellem aftaleparterne.

Udredning af hvad indvandring koster det danske samfund

Med systemskiftet i dansk udlændingepolitik i 2002 er der sikret en hel markant ændring af indvandringen til Danmark. Der skal være åbenhed om, hvad indvandringen før 2002 har betydet økonomisk, og hvilken effekt den ændrede udlændinge- og integrationspolitik efter 2002 har haft. Konsekvenserne skal stå klart.

Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at der igangsættes en udredning, der skal belyse de økonomiske virkninger af indvandringen og de økonomiske konsekvenser, hvis den tidligere udlændingepolitik fra før 2002 var blevet videreført.

Undersøgelsen skal derudover bl.a. afdække, hvad forskellige grupper af indvandrere koster i direkte udgifter (fx udgifter til asylområdet, tolke, integrationsprogram) og i udgifter til særforanstaltninger i skoler og institutioner. Derudover skal undersøgelsen afdække, hvad forskellige grupper af henholdsvis ikke-vestlige og vestlige indvandrere samt etniske danskere i gennemsnit koster og bidrager med til samfundet set over et livsforløb i dag set i forhold til før regeringens tiltræden. Integrationsministeriets udredning vil ske på baggrund af eksisterende materiale med henblik på at skabe
et samlet overblik.

Når udredningen foreligger, vil aftaleparterne mødes og aftale det videre forløb, herunder om inddragelse af ekstern ekspertbistand. Der afsættes en ramme på 3 mio. kr. til gennemførelse af udredningen og eventuel ekstern bistand.

9

BILAG 1
Pointkrav til ansøger
I dag: Ingen krav

I fremtiden:

Færdiggjort uddannelse

PhD/kandidatuddannelse i Danmark eller top 20 universitet
PhD/kandidatuddannelser andre universiteter
Bacheloruddannelser i Danmark eller top 20 universitet
Bacheloruddannelser andre universiteter
Korte og mellemlange uddannelser i Danmark (udover studentereksamen)
Korte og mellemlange uddannelser (udover studentereksamen)

Erhvervserfaring

Kvalificeret erhvervserfaring (positivliste-job) i 2 år i Danmark
Kvalificeret erhvervserfaring (positivliste-job) i 2½ år ud af de seneste 3 år
Anden erhvervserfaring i 2½ år ud af de seneste 3 år

Sprogkundskaber

Dansk, svensk og norsk, Engelsk, tysk, fransk, spansk

Øvrige

Aktiv deltagelse i samfundet i hjemlandet (f.eks. i forening)
Hvis ansøger ikke bosætter sig i et udsat boligområde
Selvforsørgelse (kan ikke kombineres med erhvervsarbejde)

Krav til herboende

I dag:

– Skal have dansk eller nordisk statsborgerskab, eller opholdstilladelse som flygtning eller have haft tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste tre år
– Må ikke inden for de sidste tre år forud for afgørelsen om opholdstilladelse have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.
– Skal godtgøre at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse (højst 2 personer pr. beboelsesrum eller mindst 20 m2 pr. person)
– Må ikke inden for de sidste 10 år for tidspunktet for afgørelsen være dømt for vold o.lign. begået mod en ægtefælle eller samlever
– Skal underskrive en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund.
– Skal stille økonomisk sikkerhed på 50.000 kr. (pristalsreguleres)

I Fremtiden:

– Skal have dansk eller nordisk statsborgerskab, eller opholdstilladelse som flygtning eller have haft tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste tre år
– Må ikke inden for de sidste tre år forud for afgørelsen om opholdstilladelse have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.
– Skal godtgøre at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse (højst 2 personer pr. beboelsesrum eller mindst 20 m2 pr. person)
– Må ikke inden for de sidste 10 år for tidspunktet for afgørelsen være dømt for vold o.lign. begået mod en ægtefælle eller samlever
– Skal underskrive en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund
– Skal stille økonomisk sikkerhed på 100.000 kr. (pristalsreguleres)
– Må ikke være idømt ubetinget fængselsstraf i 1 år og 6 måneder eller mere
– Må ikke være idømt ubetinget fængselsstraf i 60 dage eller mere for terror-relaterede forbrydelser.
– Må ikke have forfalden gæld til det offentlige.
– Må ikke have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven i de seneste 3 år
– Skal have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab.
– Skal have bestået Prøve i Dansk 2.
– Skal have haft fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2 år og 6 måneder indenfor de sidste tre år.
– Skal have arbejdet mere end 4 år, have færdiggjort en uddannelse i Danmark eller have bestået
Prøve i Dansk 3.

Tilknytning

Ægteparrets/partnernes samlede tilknytning til Danmark skal være væsentligt større end deres samlede tilknytning til et andet land (et skærpet tilknytningskrav), medmindre den herboende har været dansk statsborger i 28 år eller har haft ophold her i landet i 28 år fra barnsben af.
Øvrige krav

– Ægteskabet/partnerskabet skal kunne anerkendes efter dansk ret
– Ægteskabet/ partnerskabet skal være indgået frivilligt
– Ægteskabet/ partnerskabet må ikke være indgået proforma
– Ægteparret/partnerne skal bo sammen på samme adresse i Danmark, når der meddeles opholdstilladelse
– Ægteparret/partnerne må ikke være nærtbeslægtede (fætter-kusine reglen)
– Ansøger skal bestå indvandringsprøven
– Begge parter skal som udgangspunkt være 24 år.

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 7. november 2010, Nye Tider. Nye krav.

Og apropos Schweiz:

Integration should become mandatory

The new justice minister, Simonetta Sommaruga, wants to see integration measures for immigrants made mandatory.
In an interview  the recently-elected cabinet minister from the centre-left Social Democratic Party said the approval or extension of residency permits should be closely linked to the efforts immigrants make to integrate themselves.

“Compulsory schooling must be respected. Children should attend all courses and exceptions made on religious or other grounds, for example in swimming classes, should no longer be possible,” Sommaruga told the SonntagsZeitung.

“The approval or extension of residency permits or the withdrawal of this right for anyone in violation of the integration rules is not only a way to apply pressure but is also in the interest of one and all,” the justice minister said. “Everyone living here should be able to stand on their own two feet.”

Sommaruga said it would be possible to implement the stricter requirements as part of a proposal the government has put forward to counter a plan by rightwing parties to automatically deport foreigners convicted of crimes. The issue comes to a nationwide vote on November 28.
Her support of the counter proposal, which restricts deportation to cases involving the most serious crimes, has put her at odds with her own party.

swissinfo.ch and agencies

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] “Nye tider. Nye krav” hedder overskriften, og nu er V og K sandelig gået med til at stille kvalitetskrav både til dem, der ønsker at sammenføre fremmede på dansk grund, og til dem, de vil have […]

trackback

[…] tider. Nye krav” hedder overskriften, og nu er V og K sandelig gået med til at stille kvalitetskrav både til dem, der ønsker at sammenføre fremmede på dansk grund, og til dem, de vil have […]

.
.
11 years ago

@ Emeritus

Ved ikke. Der er vel ingen alternativer. Men læste på Uriaspostens kommentarspor, at det også giver points (15) at sidde i en bestyrelse. Det betyder i praksis, at man kan få points for at sidde i en kulturforenings (læs:moskés) bestyrelse. Det tegner ikke lyst, at vi dermed belønner stærkt praktiserende muslimer.

Peter Andersen
11 years ago
Reply to  .

Der skal vel, i sidste ende, ( må man vel formode ) foretages en selvstændig vurdering af integrations-potentialet. Ellers kan det hele jo være ligemeget.

Prudentius
11 years ago

God video, med en (som altid) fremragende Spencer!

Kreeft pjatter sig igennem.

Den underlige katolske dyrkelse af jomfru Maria, har jeg aldrig rigtig vidst hvad jeg skulle mene om, men den er bestemt bedre end dyrkelsen af Muhammed. 🙂

LFPC
11 years ago
Reply to  Prudentius

Tak for anmeldelse – har ikke selv fået set det endnu 🙂 . Er der ikke noget med at Mariakulten er en katolsk appropriering (hedder det vist) af tidligere tiders Isisdyrkelse?

Prudentius
11 years ago
Reply to  LFPC

Jo, Isis-kulten var den store konkurrent til kristendommen op igennem 200-tallet og overgik langt Mithras-dyrkelsen, som vel ellers er mere berømt. Isis lå lidt i forlængelse af romernes “magna mater”, hvilket forklarer hendes popularitet og også Marias. Det berømte motiv af Maria med Jesus-barnet er så tydeligt overtaget fra den egyptiske kunst Isis med Horus. En anden parallel jeg kommer i tanke om er katolikernes opfattelse af Maria, som permanent jomfru altså efter Jesu fødsel, en attribut der også tilhørte Isis, der ligeledes igen blev “intakt” efter Horus. En kvalitet som himmeljomfruerne (Houris) i Allahs “Bordello in the sky” deler.… Read more »

LFPC
11 years ago
Reply to  Prudentius

Eller mere præcist måske en fremhævelse af dele af kristendommen der havde resonans med tidligere hedenskab, og derfor kunne give førstnævnte en umiddelbar kontinuitet i sammenhæng med den øvrige hellenistiske verden i Middelhavsområdet?

Prudentius
11 years ago
Reply to  Prudentius

Det er spørgsmålet! Kigger man på hedenske kritikere af kristendommen, som Celsus, Porhyry og kejseren Julian forekommer det mig, at de havde forbavsende svært ved at forstå dens egentlige indhold. Julian var endda blevet opdraget som kristen. Inkarnationen, korsfæstelsen og genopstandelsen forblev problematiske i den gamle verden. Hedningene der nok havde Zeus og hans mange børn, var fremmede og ofte fjendtlige overfor tanken om Kristus, som Gud. De kristne blev betragtet med undren og ofte anset for ateister, i et imperium der ellers sejlede i guder og mysterie-kulter. At kirken endte op som den antikke kulturs beskytter og bevarer, tror… Read more »

Prudentius
11 years ago
Reply to  Prudentius

Jeg svarede, i min iver, lidt ved siden af din formulering. 🙂

Der er nemlig helt sikkert tale om at “fremhæve” eller optage genkendelige attributer, uden at bryde med den centrale dogmatik.

Marias “perpetual virginity” kender jeg, i det jeg tror er dens tidligste formulering, fra Kyril af Alexandria der ellers er kendt fra sin rolle i den nestorianske strid.

Kyril var indfødt ægypter, så Isis har utvivlsomt luret i hans (og mange andres) bevidsthed.

LFPC
11 years ago
Reply to  Prudentius

Det er klart at kigger man rent historisk/kritisk på kristendommens rødder vil den kunne ‘forklares’ som en jødisk-hellenistisk religion, og derfor også med overlappende forestillinger til mange andre trosformer fra samme tid. Den kristne teologiske tolkning, derimod, vil ikke afvise sammenhængen med hellenismen, men vil se den som den virkelighed Gud har åbenbaret sig i. I en troende sammenhæng er Mariadyrkelsen derfor ikke forklædt eller overleveret hedenskab, men den sande manifestation af det som Isiskulten udtrykte – hvis jeg har forstået det ret.

Prudentius
11 years ago
Reply to  Prudentius

Det er klart! Katolikkerne vil yderligere hente argumenter fra det gamle testamente og det der i den reformerte Bibel er pillet ud som apokryfe skrifter, Judits bog især. Når man/jeg som protestant bliver lidt nervøs ved Maria-dyrkelsen er det fordi den fjerner fokus fra Jesus, mens påstanden om hendes fortsatte jomfruelighed, ligger i åbenlys modsætning med det nye testamente der i Mattæus Evangeliet (1:25) erklærer det følgende om Josefs forhold til hende: “Og han KENDTE hende ikke , FØREND hun havde født en søn; ham gav han navnet Jesus”. Katolikkerne hævder yderligere hendes frihed fra synd og hendes kropslige opstigen… Read more »

LFPC
11 years ago
Reply to  Prudentius

Ja, mildest talt spændende. Der er jo også omtalen af Jesu brødre, som også må udfordre dogmatikken.

Mette
Mette
11 years ago
Reply to  LFPC

Tak for videoen fra The Thomas More College. Jeg nyder at følge den slags diskussioner.

Høgsbro
Høgsbro
11 years ago
Reply to  Prudentius

Katolicismen har skæbnetroen til fælles med islam, og savner i nogen grad det protestantiske samfunds individuelle ansvar. Hm, jeg må så være ateistisk protestant?!? Men Mariadyrkelsen ser smuk ud, med al røgelsen osv. men fri mig for at være underlagt både den og islam.

tavsen
tavsen
11 years ago

Radikale burde juble over pointsystemet

http://www.fyens.dk/article/610081:Odense–Raadmand–Indvandrere-snyder-stort 06. marts 2006

Anklagerne om snyd blandt flygtninge og indvandrere kommer han med, efter at fire radikale politikere forleden i en kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten foreslog, at udlændinge skal optjene et vist antal point gennem arbejde og uddannelse, inden de får ret til sociale ydelser, under mottoet “først yde, så nyde”.

Emeritus
Emeritus
11 years ago

‘…Ved at bruge det pivåbne Sverige som transitland har et stort antal indvandrere systematisk omgået de danske regler. Det er disse omgåelser der har gjort stramningerne nødvendige, hvis vi skal undgå at blive til grin i vores eget land…’ I TV-avisen var problemet vendt om. Her jamrer en dansk kvinde over, at hun ikke kan forelske sig, i hvem hun vil og importere en flittig tjener, der arbejder 14 timer i døgnet fra et tredjeverdens land og hertil. Ham ska’ hun da ha’ – det ska’ hun da. I opdragelsens ABC er det vigtigt at sætte grænser for de børn,… Read more »

Jens A
Jens A
11 years ago
Reply to  Emeritus

DR vender altid historierne på hovedet. Hver gang de bringer indslag om de “stramme” familiesamførings regler (og det gør de hver gang lejlighed byder sig), finder de altid en etnisk dansker, der gerne vil giftes med en amerikaner, en fra Sydamerika eller måske en russer. Det aktuelle indslag i Tv-avisen, var således meget voved i forhold til den almindelige standard, idet den etniske dansker ville giftes med en inder (naturligvis ikke muslim). I DR ved man godt, at det ikke har så meget propapanda værdi, at stille op med en (tørklæde klædt) muslim, der gerne vil giftes med fætteren fra… Read more »

Gunnar Biering
Gunnar Biering
11 years ago
Reply to  Jens A

TV2-nyhederne kl.22 havde søreme fået fat i den samme danske kvinde, der ville giftes med en indisk tjener. Nu mente hun, at de måtte bosætte sig i Indien. Ja, hvad er der galt med det? Men TV2 holder den samme linie som DR eller værre. De havde diskussion mellem M. Vestager og Karsten Lauritsen, og hele snakken gik stadig på forelskede danskere – ingen talte om kædeindvandring fra fattige lande, der medfører ghettodannelse, der igen tvinger pæne gutmenschen til at sætte deres børn i privatskole. Men a propos Metock: Hvis EU saboterer det her, kan det blive anledning til et… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
11 years ago

Thomas og andre

Nej der foreligger ingen facitliste som kan vise om de nye tiltag vil virke.

Men de er under alle omstændigheder et skridt i den rigtige retning !

Ved næste forbedring af disse regler og love skal repatrieringer med – og desuden skal muligheden for at stoppe for al videre tilvandring hertil fra de arabisk-islamiske lande også indføres.

Thomas Bolding Hansen
11 years ago

Jeg er heller ikke overbevist om, at det virker, men det ser nu lidt bedre ud, end jeg havde forestillet mig.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Er man længe ved at vågne op til virkeligheden i Norge? Tromsø dropper saudiske penge til moské 😀 http://jp.dk/udland/europa/article2239423.ece Tromsø dropper saudiske penge til moské Offentliggjort 08.11.10 kl. 15:50 Norge påpeger, at det er et problem, at midler fra Saudi-Arabien skal finansiere en moské i Tromsø. Derfor takker folk bag planen nu nej til saudiske penge. Et islamisk center i Tromsø dropper planer om at få finansieret en moské i byen med penge fra Saudi-Arabien, efter kritik fra det norske udenrigsministerium. …. Norges udenrigsministerium påpegede for nylig, at det er et problem, at Saudi-Arabien vil finansiere en moské i Norge,… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Bjovulf

“langt om længe”, naturligvis 😉

Emeritus
Emeritus
11 years ago

Til pessimisten.

Om det, VKO her forsøger, virker, kan vi ikke vide, men alt bør forsøges – måtte den, der kan gøre det bedre, komme til.
Sig mig – Hvem vil bedre kunne?

Med venlig hilsen

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago

M Østergaards andre ord i JP, “Pointsystemer kan være udmærket, hvis man vil tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Men her taler vi om danskere og deres ægtefæller. Det sætter nye standarder for, hvor langt en liberal regering vil gå i indgreb i den personlige frihed”, citat slut, er nok så sigende om hvor segmentperspektivet ligger, nemlig ikke i stillen nogen som helst krav, dette naturligvis udelukkende tolket ud fra disse få ord. “Bureacracies have no soul, no memory, and no conscience.”. Som der stod i en boganmeldelse på Amazon. Full liberalism is just as bad, taking nothing in man nor society into… Read more »

.
.
11 years ago

Kald mig pessimist. Men jeg tror ikke en døjt på, at det virker. Men på den anden side: Hvad er alternativet?

Emeritus
Emeritus
11 years ago

‘…Nu lægger staten ikke bare en aldersgrænse for, hvornår man kan få sin ægtefælle til landet. Man går ind og laver en konkret nytteværdi af ens ægtefælle…’ Det turde være indlysende, at åbne samfund stiller desto større krav til sine rammer desto større, den grad af frihed er, et sådant samfund tilbyder. Men det er desværre ikke indlysende. En illustration: I halvfjerdserne eksperimenterede arkitekterne i Upper Midlands i England på foranledning af ‘The Plowden Report’, meget seriøst med lige nøjagtigt åbenhed i deres offentlige skolebyggerier – specielt hvad angik de strukturelle problemer, det medførte at åbne en bygnings indre med… Read more »

trackback

[…] på Snaphanen konstaterer man det indlysende: Når “The Usual Suspects” (De Radigale, Einhetzlisten, […]

Anonymous
Anonymous
11 years ago

De radikale; det onde parti for de onde.
Der voldelige indvandrer Danmark kalder jeg JELVED LAND.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Fint – men desværre er det alt, alt for lidt – mindst 25 år for sent ;-( Nå, men det er vel trods alt bedre end ingenting, og nu venter vi så bare med tilbageholdt åndedræt på, at de svenske medier går totalt amok i helllig PK-foragelse, mens majoriteten af den svenske befolkning sukker efter danske regler, og resten af Europa så småt begynder at lempe lignende regler ind i det skjulte 😉 Forhåbentligt kan det så medvirke til at skubbe den gryende svenske integrationsdebat i den rigtige retning. Og hvordan har man så tænkt sig at gribe problemet an… Read more »

Peter Andersen
11 years ago

Ja, så begynder det jo, at ligne noget. Så skal det bare implementeres i hele Europa, som allerede er kommet alt for langt ud ad den gale vej. Bare det ikke er for sent.

31
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x