5
okt
Seneste opdatering: 7/10-20 kl. 0110
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

“Orange man bad”

Trump er formentlig hjemme fra Walter Reed allerede i morgen. I eftermiddags kørte han en runde for at hilse på de mange tilhængere, der har samlet sig ved hospitalet. Se også Hospitalized Trump Has More Energy Than ‘Healthy’ Biden og Joe Biden didn’t just compromise with segregationists. He fought for their cause in schools.

Rojas & Brinkemo: Sverige har nått vägs ände

Landet uden egenskaber –   “Landet Annorlunda”

Da chileneren Mauricio Rojas for tolv år siden ville indfører lidt realisme i Riksdagen, blev han mobbet ud af den og landet af svenske anstændighedsmadammer af grøn-kommunistisk tilsnit. Nu styrer Sverige mod akut krise, madammerne er ved at gøre landet til en ubeboelig ‘failed state’, for selvfølgelig havde Rojas og vi få andre ret for mange år siden.

“Det nye Sverige” er ikke sødygtigt, det vil gå til bunds akkurat som orlogsskibet Wasa. “Flygtninge” var ikke grunden, de var bare midlet til at fremstille “FN landet” nemlig nationen Sverige bestående af 193 nationer. En drøm kun langvarigt fredsskadede kunne finde på at realisere.

Ødelæggelsen af Sverige var i virkeligheden ikke andet end en elites utopi. Det bliver ekstremt svært at se i øjnene for samme elite, at den kæntrer. Derfor er det også kun misliebige personer der som undertegnede siger, at Sverige  ikke har en chance for at overleve deres  45 årige mordforsøg på det. Processen er selvkørende, se ANDERS LEION: De hycklande.

Alle ser det, men meget få vover endnu at sige, at “kejseren ikke har noget tøj på.” En dag råber de det allesammen, og man har lov at formode at kriseerkendelsen nøje vil følge de økonomiske nøgletal. Da vil man nødig være en Løfven eller Reinfeldt eller en af de mange andre totalitære maddammer m/k, der afskaffede Sverige. Formentlig vil historikerne engang i fremtiden sige, at Sveriges død blot skyldtes en fiks ide og en psykologisk forstyrrelse i de mere moderigtige overklasser. En tankevirus med gigantiske konsekvenser.

Sverige har nått vägs ände på migrations- och integrationsområdet. De problem som kunde skönjas för ett trettiotal år sedan har nu fått så stora proportioner att till och med samhällsordningens fundament, rättsstaten, befinner sig i farozonen och statens våldsmonopol har de facto upphävts.

Invandringens volym och sammansättning har sedan länge överskridit landets integrationskapacitet, med en växande utslagning och ett omfattande utanförskap som följd. De så kallade utanförskapsområdena multiplicerades från några få stycken 1990 till närmare 200 år 2012, enligt de kartläggningar som gjordes i successiva upplagor av Utanförskapets karta, och allt pekar på att denna utveckling har fortsatt med oförminskad styrka till våra dagar.

Att tydligt prioritera kampen mot utanförskapet som politikens övergripande inriktning, i synnerhet det utanförskap som präglar tillvaron i områden där livsvillkoren radikalt skiljer sig från landet i övrigt och främjar uppkomsten av parallella maktstrukturer.

En serie åtgärder syftande till att försvåra och bestraffa medverkandet i kriminella nätverk måste också till. Det är avgörande att förstärka de polisiära befogenheterna och resurserna både vad gäller personalen och kunskapsläget, men strängare strafftider och utvisning som normal påföljd för utländska medborgare som begår allvarliga brott är också viktiga. Vid stöd till eller medverkan i terrorverksamheter ska också medborgarskapet kunna återkallas.

Ett inifrånperspektiv måste komplettera det rådande utifrånperspektivet, där ”samhället” eller myndigheterna har till uppgift att integrera ”dem”, oftast invandrade personer och deras barn, genom olika insatser. Denna ensidiga ansats har påtagligt misslyckats och utanförskapet kommer inte att kunna brytas om det inte är krafter inifrån de utsatta områdena som spelar en avgörande roll i förändringsprocessen.

Arbetslinjen måste förstärkas på ett radikalt sätt. Aktivitetskraven kopplade till försörjningsstödet och etableringsersättningen måste skärpas och incitamenten att gå från bidrag till arbeta höjas väsentligt. Den nuvarande situationen, där olika bidragsformer kombinerat med svart arbete ger en utkomst som inte kan matchas av ett vanligt arbete, är inte acceptabel – inte minst för att den främjar framväxten av illegala aktiviteter som lätt kan organiseras eller kontrolleras av maffialiknande strukturer.

Det är dags att se till att Sverige kommer på rätt köl innan det är för sent

Sist men inte minst, måste forskningsresurser omdirigeras kraftigt, så att insatserna koncentreras på allt som, både inifrån och utifrån, förhindrar integrationen och främjar uppkomsten av parallellsamhällen. Utanförskapet som forskningsfält måste också våga betrakta de så ofta tabubelagda kulturella aspekterna avseende illegal verksamhet, samt redovisa trovärdig brottsinformation.

En nödvändig förutsättning för att ett sådant program ska kunna förverkligas är en bestämd åtstramning av migrations- och flyktingpolitiken, i linje med vad andra nordiska länder sedan länge utövat som praxis. Sverige behöver kunna ta itu med de redan existerande integrationsproblemen och landet har redan gjort en unik insats vad det gäller att ta emot människor som behöver skydd eller vill söka ett nytt land att leva i. Det är nu dags att se till att Sverige kommer på rätt köl innan det är för sent. Per Brinkemo och Mauricio Rojas i SvD – log in


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.