11
dec
Seneste opdatering: 11/12-21 kl. 0923
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Det nye Testamente er Buddhas Testamente. En tese om Kristendommen som kopi af Buddhismen af Christian Lindtner, mag.art, dr.phil.

En bogomtale
af Bitten-Kirsti Nielsen

Kristendommen er en tro kopi af Buddhismen, og Det Nye Testamente, som Kristendommen jo bygger på, har sit udspring i buddhistiske tekster, som buddhistiske munke udbredte. Det er det tema, som religionsforskeren Christian Lindtner her forsvarer.

Jamen er Jesus da kun en myte? Det mener bogens forfatter, ja selv eksistensen af den historiske Jesus afvises.

Hvad så med Kristendommen, som hele den vestlige kultur hviler på og nærmere Det Nye Testamente, hvis tekster der prædikes over i Folkekirken, spørger jeg undrende, mens jeg læser videre. Sorry, er svaret fra bogen. Det Nye Testamente er hentet direkte fra de buddhistiske originalskrifter og er en efterligning af Buddhas testamente. Det betyder dermed, at Jesu livsforløb er en kopi af legenden om Buddha, født 500 år f.Kr., der var en “ksatriyas” (på græsk khristos), en adelmand, en kronprins, hvis opvågning til Dharma (retfærdighed) bliver oversat til Jesu dåb, som også her finder retfærdigheden.

Buddha-barnet, der fødtes i en lotus, blev sendt til jorden i et vindpust (læs Helligånden) fra Brahmas himmel. Buddha, der omtaler sig selv som profet, indtager et sidste måltid med sine munke og dør mellem to træer og indgår i Nirvana. Jesus dør på et kors mellem to andre personer og stiger derefter til himmels.
At der er tale om kopiarbejde, understøttes af de utallige navne på personer og steder, som går igen og genkendes let med en lille omskrivning. Ja selv kalkmalerierne i de ældste kirker har motiver, som oprindeligt er buddhistiske, skriver forfatteren.

Et af Mahâyâna buddhismens mest kendte evangelier er Sad-harma-pundarika-sûtra, der nævnes som hovedkilden til Matthæusevangeliet. Den siges at skulle være en yngre, mere folkelig udgave af Buddhismen henvendt til jøderne. I denne sutra er der mange små lotus-sønner eller pundarikaer, der flyver omkring. Også Jesus var en pundarika (= søn af), og Lindtner forklarer her, hvordan han ved brug af buddhistisk-kristen geometri når frem til. at Buddha og Jesus var sol-sønner og delte livsforløb.

Saddharma-pundarika-sûtraen beskrives som en slags skuespil, et eventyr med mange fortællinger, hvor den store helt i skuespillet er Tathâgatas. Det er en kærlig far, og hans børn er disciplene, som han spreder Dharma dråber ud over. Troen på ham kan helbrede for sygdom og frelse fra al elendighed, og så lever han evigt

Buddha, der har mange navne, omtaler ofte sig selv som Tathâgatas. Men også Jesus er en tanthâgâtas, og begge har de en ufattelig visdom, som ingen kan fatte, og som derfor er hemmelig.

Lotusevangeliet handler især omTathâgatas. Han optræder i utallige roller på utallige steder og i flere forklædninger. Om Tathâtagatas skal det siges, at sutraen, som han sad i, da han ankom i et vindpust, er vigtig for den, som bærer den, for han bærer Tathâgatas legeme, den evige udødelige.

For Buddha er livet en lidelse ud fra den dobbelte erfaring, at alt er forgængeligt, men at der samtidig findes en uforgængelig virkelighed eller bevidsthedstilstand. Sjælen eller jeg’et er en midlertidig kombination af karma og de elementer, som alt i verden er opbygget af. Hos begge religioner er der derfor en form for liv efter døden. så mens Jesus farer til himmels for senere at komme igen, tror Buddha på karma og genfødsel.

En interessant historie at dykke ned i, men for at forstå Kristendommen må vi kende Buddhismen. Man forstår nemlig først kopien, når man kender originalen, skriver Lindtner.

Nu kom Christian Lindtner jo ikke sovende til den erkendelse, idet han som religionsforsker i mere end 30 år havde studeret de buddhistiske skrifter og med denne bog ønskede at fremstille sine resultater i deres logiske sammenhæng.

Der er fire evangelier, og fire evangelister, som har været involveret i omtalte kopiering, hvor Matthæus menes at være den første med at hente stof fra Buddhismen. Markus og Johannes tog også del, men sammenligner man de fire evengelier med den buddhistiske original, er Matthæus den, som kommer tættest på originalen, får vi her at vide.

Matthæus, der har stået bag en stor del – måske den største – af arbejdet med at sammenligne og kopiere fra de buddhistiske skrifter til Det Nye Testamente, har anvendt en højst snedig og fascinerende teknik, som Lindtner bruger en stor del af bogen på at forklare. For at nærme os de buddhistiske rødder må vi gøre brug af begrebet matria, som rigtigt nok er beslægtet med ordet geometri. Her bliver bogen for alvor spændende både for matematikere og for en sprognørd som mig. Der handler om en fantasifuld fortolkningsmetode, som vandt udbredelse ca 200 år e.Kr.

Teknikken gik ud på at benytte sig af lyd- og talværdier ved sammenligningen mellem græsk og sanskrit, og der gives talrige eksempler i bogen. Men det handler også om geometriske tegninger, ved hvis hjælp forfatteren når frem til figurer, der kan løse gåder f.eks. om korset eller om den mere spøjse, der handler om hvordan Maria foruden at være moder også kunne være jomfru på samme tid. Problemet løser matematikken.

Det er ikke helt let læsning, men underholdningsværdien mangler ikke. Lad os tage nogle eksempler på tal- og lydværdier.

I Det Nye Testamente må ophavsmændene have tillagt Buddha nogle bestemte grundtal, og efter lidt brøkregning og sammentælling når vi frem til Buddhas tal, som er 2-400-9-1-200 = 612 (dd tæller en dental konsonant). Alt har talværdier, og de er meget vigtige for forståelsen af baggrunden for Lindtners tese.

Personer trækkes direkte ud af Buddha teksterne og over i Det Nye Testamente. Som Buddha gjorde det, helbredte og vækkede Jesus også folk op fra døden. Sanskrit for død er narakas = n-k-r-s, og på græsk er det nekros = n-k-r-s. At de passer tal- og lydmæssigt er afgørende for studiet af de mange efterligninger, som bogen vrimler med.

I Matthæus 8:2 helbreder Jesus hele fire grupper af vanføre, lamme, blinde, stumme. Man ser, at sanskrit kula-putras er blevet til græsk paralutikos (at være besat). Både i lyd- og talværdi passer de to ord: k-l-p-t-r-s = p-r-l-t-k-s.

Om de døde og om helvede siges i øvrigt intet i evangelierne, som ikke er sagt i de buddhistiske skrifter.

Men ud over at fordybe os i lyd- og talværdier er der også adskillige andre sammenfald på navnene. Jesus kaldes Davis søn, på sanskrit devas putras. Jesus er også søn af Abraham. Buddhabarnet, Bodhisattvas, som kom ned fra himlen, var søn af Brahma. Kopieringen er igen tydelig.
Og så var der kvinden i Jesu liv.

Hun hed Âmra-Pâli og ville besøge Tathâgatas, og hun var meget dejlig. Derfor blev munkene usikre på, om de ville blive fristet, og de bad en bøn, som skulle komme til at danne grundlag for bønnen “Fader vor … led os ikke i fristelse ..”. Hun indbød altså Tathâgatas til middag, shinede sig omhyggeligt op og gjorde sig stor umage med arrangementet. (Hvordan mon det endte?)

Lidt anderledes med skøgen, der opsøgte Jesus. Hun var vist mere beskeden, men hældte dråber af kostbar olie ud over hans hoved. Begge anbragte de sig derefter ved mesterens fødder.

Lukas omtaler hende, der kom til Jesus, som kvinden, gunaika på græsk og kvinden hos Tathâgatas på sanskrit hed ganikâ. g-n-k og g-n-k. (kâ i ganikâ er et spørgende stedord og skal ikke med). Og vi glædes endnu en gang over at det hele passer.

Bogen er rig på paraller i beskrivelsen af Buddha og Jesus, deres gang på jorden og deres handlinger, hvis slående lighed ikke er til at overse. Det måtte selvfølgelig vække til eftertanke hos nogle og til stor fortrydelse hos andre ikke mindst teologerne, der må føle sig truet på deres brød. Det kom der også en del skænderier ud af, for i sine kommentarer til diverse meningsmodstandere trækker Lindtner overtroen skarpt op.

Her står vi så og ser på alt det fantastiske, Kristendommen har lagt navn til. De smukke historier, kunsten, den storslåede musik, salmerne og den trøstende Gud. Nogle vil måske sige, lad gå, Jesus var en Buddha, mens andre vil trøste sig med, at intet fjerner den guddommelige kraft og energi, som findes i livet – eller bagom livet. Kristendommen kan ses som en gave – en juvel. Så Matthæus var nok ikke helt dum.

Lindtners sensationelle afsløring skete i tavshed, skriver han ærgerligt, og han tilføjer, at “Høsten er stor, men arbejderne få”. Tja, men måske er tiden ikke inde. Er det ikke sådan, at tingene sker, når tiden er til det?

Lindtner anlagde en dristig vinkel her, og i bogens sidste tredjedel gengiver forfatteren en række kommentarer i form af læserbreve og kritik af den sovende folkekirke, der ikke ønsker at se det absurde i jomfrufødsel og himmelfart. Nå ikke? Men sig os så lige, hvor i himlen Jesus sidder ved sin faders højre hånd. Har nogen været ude i rummet for at se efter?

Naturligvis blev der rabalder med både universitet og præsteskab. Og dog var Lindtner ikke i tvivl om, at hans tese måtte vinde indpas en dag.

Problemet for mig, der skriver dette her, er, om tidspunktet er det bedste lige nu til at gøre Kristendommen til en smuk fortælling og måske derved lade pladsen vige for Islam. Det får mig til at gyse, og det ville jeg gerne have talt med Christian Lindtner om, men det nåede jeg ikke.

Christian Lindtner døde i november 2020.

Bogen er netop udkommet på Rostras Forlag

2.5 8 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Den Nervøse
Den Nervøse
9 months ago

Hmm. Jeg køber den ikke helt, for skal vi lede efter ligheder, er det nok snarere med den noget mere nærliggende ægyptiske mytologi, hvor Horus barnet, søn af Isis og Osiris, på mange måder minder om historien om Jesusbarnet! Men de tidlige religioner stjæler hinandens historier med arme og ben. F.eks er historien om syndfloden og Noas Ark en førkristen fortælling fra Mesopotamien! I virkeligheden viser det bare at folk rejste mere tidligere, end vi hidtil har været klar over. Og at religion er noget der er opstået i menneskenes hjerner. Noget som ikke er andet end en samling af… Read more »

Tim Pallis
Tim Pallis
9 months ago

I min optik er det her helt bimmelim. Jeg undrer mig over, at en sanskrit ekspert i det format, som lavede en fremragende dansk oversættelse af Nargarjunas Madhyamika-karika, der er det ypperste om buddhistisk non-dualisme, at han kan misforstå buddhismen og kristendommen på den måde.   På et tidspunkt så hoppede kæden af og vrøvlet tog over. Det sker når ideologi fortrænger sund fornuft og almen logik. Desværre kom Lindtner for langt ud på overdrevet og tabte orienteringen. Han var en skarp sanskrit filolog, men var blind på flere punkter med holocaust benægtelse og antisemitisme i stil med David Irving.… Read more »

- Torben Snarup Hansen.
- Torben Snarup Hansen.
9 months ago

Lindtner var ikke den eneste, der mener at finde stor lighed mellem Buddha-dharma og kristendom. Et eksempel skulle være titlen “ksatriya”, som var den indiske krigerkaste. Men Lindtner mener at ordet betyder “kristus”. Her skal det dog huskes, at denne betegnelse var det hebraiske “konge” – ca. 500 år før Jesus. Der er andre tvivlsomme hypoteser. For undertegnede er der en afgrundsdyb forskel mellem Buddha-dharma og den religion, missionæren Paulus lancerede.

Marina
Marina
9 months ago

Der er intet mærkeligt i, at religoner kan have meget tilfælles, for de skal opfylde de samme behov: give håb, trøst, hjælp, forklaringer og fungere som fader og moderfigurer, dæmpe eksistentiel angst og virke stabilisereende i stort og småt. På den måde bliver de også et magt- og lovinstrument for andre, og det er fx tydeligt, at islam har stjålet med arme og ben fra både jødedommen, kristendommen og ældre arabiske stammereligioner. Berlingske havde for et stykke tid siden en artikel om, at buddhismen egner sig fint for narcissister og derfor i vor tid. Skillelinjen mellem religioner og ideologier kan… Read more »

Klodshans
Klodshans
9 months ago

Man skal høre på meget før ørene falde af.
Hvis Christian Lindtner havde været afbildet med en sølvpapirshat, kunne jeg forstå hans udlægning!
Evolutionsteorien er ikke andet end en teori. Ingen beviser, er ikke fakta!
Religion er langsomt ved at blive afskaffet! Præcis som det er skildret åbenbaringen bog!

Niels Henriksen
Niels Henriksen
9 months ago
Reply to  Klodshans

Du misforstår desværre bare lige ordet “teori” anvendt i en videnskabelig sammenhæng – der er faktisk masser af beviser i form af fossiler og fakta og målinger fra flere videnskabelige grene, som uafhængigt af hinanden underbygger evolutionslærens forklaringsmodel (teori) – biologi, biokemi, palæontologi, lægevidenskab, geologi og geografi etc.

Klodshans
Klodshans
9 months ago

jeg misforstår ingenting! Man kan ikke bevise noget som ikke er sandt, uanset hvad man påstår! “Forskere”!
Håber blot vi er enige ang flygtninge og migranter fra MENAP landene! Ut a min butik 😘

Niels Henriksen
Niels Henriksen
9 months ago
Reply to  Klodshans

” … som ikke er sandt ….”?!?

Bare fordi du har vedtaget det med dig selv, at det ikke er sandt – eller det ikke må være sandt? 🙄😂

Læs dog nogle seriøse bøger om emnet og om videnskabelige dateringsmetoder mv., og så kan vi tales ved igen på et fornuftigt plan i stedet for ud fra fikse ideer og virkelighedsfjerne fantasier om verdens sande indretning.

Pallas Athene
Pallas Athene
9 months ago

PS: Kristendommen er under alle omstændigheder langt bedre, og langt mere civiliseret og menneskevenlig end kommunismen og islamismen, som begge er ideologier som fører til barbari.

Hansen
Hansen
9 months ago

Magen til vrøvl! Næh, hør nu her, børnlille. Det var min oldemors moster, som i en tidligere inkarnation som mand grundlagde både buddhismen og kristendommen samtidig år 7747 før Freuds ulvemand blev født. Læser man kilderne rigtigt, er der ingen tvivl. Og de er let tilgængelige. De findes i en kloak i Karachi sådan ca. en halv mil østen for Solen og vesten for Månen. De er nemmest at finde en torsdag eftermiddag efter kl. 3. Snaphane dog! Nok er du tolerant, men der skal være grænser for galskaben. Så hellere noget mere Arne Rud fra Esbjerg. – I øvrigt… Read more »

Hansen
Hansen
9 months ago
Reply to  Hansen

Ja, jeg er lettere chokeret. Og jeg har hverken kristne eller buddhistiske kager at mele. Du har bragt artikler af fornuftige folk som Karl-Olov Arnstberg, Bent Jensen, Asger Aamund med flere. Jeg synes, du skulle melde dig ind i Cancelkulturen for et øjeblik og se at få det slettet. Så taler vi ikke mere om det. Det er for pinligt. Det er også chokerende, at flere i kommentarfeltet tager det lidt eller meget alvorligt. Der er noget, der hedder selvuddannelse. Der er noget, der er så dumt, at ingen med bare en lille smule indsigt i sagen gider spilde tid… Read more »

Klodshans
Klodshans
9 months ago
Reply to  Hansen

Rolig nu!

Hansen
Hansen
9 months ago
Reply to  Hansen

Jeg ville selv slette sidste sætning, men det kan jeg ikke. Lukket for edit. Hvorfor?

Roland Salomonsson
Roland Salomonsson
9 months ago

Det är sedan gammalt känt att enligt en traditionslinje vistas Jesus hos släktingar i det då Budistiska och Hinduiska Kashmir. Där finns också en “helig man” “Issa”, som är dokumenterad till rätt tid för att vara Jesus. Man måste förstå hur handel bedrevs vid tiden. D v s handelssläkterna upprättade system av “handelsstationer” vid valda orter för att köpa in passande varor, samla dem och sedan skicka större partier till hemorten. De varor som var åtråvärda, kom oregelbundet och i så pass små volymer att annan metod inte fungerade. Bemanningen hos en handelsstation var släktingar. I ytterligare traditioner tillhörde Jesus… Read more »

trackback

[…] om Kristus er blevet anmeldt af Bitten-Kirsti Nielsen. Hendes anmeldelse kan læses her. Bogen kan købes hos bl.a. saxo.com eller direkte hos forlæggeren. Se også fars […]

Ham der også har studeret religion
Ham der også har studeret religion
9 months ago

Sjældent har jeg læst sådan en gang vrøvl fra en klog mand. Hvordan forklarer man at Jesus er beskrevet på 3 kontinenter samtidig med at Buddha og buddhismen allerede var en ideologi? Hvordan forklarer man hans diciples valfart til de omkringliggende lande og deres fortællinger om Jesus, som også er bekræftet gennem romerne? Det her var bare de første spørgsmål jeg kunne finde på 🙂 Jeg tror du skal kigge mere på hvad Jesus lavede fra han blev født til hans død, da han sikkert kan have studeret buddhisme selv og derfra kan man trække tråde mellem disse religioner, men… Read more »

Bitten-Kirsti Nielsen
Bitten-Kirsti Nielsen
9 months ago

Og som altid i dette land skyder man budbringeren frem for at kontrollere tingene selv i det omfang, det lader sig gøre og ud derfra diskutere sagligt. Jeg tager hverken stilling for eller imod Lindtners tese, men at religionerne kopierede hinanden, kommer vi næppe uden om.

Pallas Athene
Pallas Athene
9 months ago

Når nu ateisten Den Nervøse er så klog at han kan fastslå at Gud ikke er til, og at universet og naturlovene er opstået helt af sig selv, synes jeg at han skal tage at forklare os dummernikker hvad tyngdekraften er for noget, hvor den enorme energi i atomerne kommer fra, hvad tiden er for noget, og hvad der ellers er af gåder, når man dykker ned i den moderne astronomi og videnskab. Påstanden om at al tale om en guddommelig styrelse er det rene sludder, er ikke noget argument. Det er OK at være ateist i de tilfælde hvor… Read more »

Pallas Athene
Pallas Athene
9 months ago

Nå, man skal lige lære hvordan den her debat fungerer. Venligst se den kommentar der er placeret under Nielsens to linjer.

Nielsen
Nielsen
9 months ago
Reply to  Pallas Athene

Tre linier.

Nielsen
Nielsen
9 months ago

Nordens Grænse nordensgraense pnktm com har et udmærket interview med Christian Lindtner,som desværre ikke er blandt os længere. Der er også ét med hans søn,hvis jeg ikke husker forkert.

Nielsen
Nielsen
9 months ago
Reply to  Nielsen

@Roland Salomonsson
Før under og efter blev guldmønterne iblandet bl.a. kobber,hvilket gjorde at pengeudlånerne med hjælp fra guldsmedene kunne begynde den udvikling som fører os til inflation,altså at varerne bliver mindre værd,fordi pengenes troværdighed falder. Det siges at mordet på Caesar havde forbindelse til dette falskmøntneri.
Årsag til rettelse er at navn og mail fejlagtigt kom i teksten.

Last edited 9 months ago by Nielsen
Nielsen
Nielsen
9 months ago
Reply to  Nielsen

@Pallas Athene
Han var sprogkyndig. -Havde kendskab til indiske sprog og filosofier. Asger Aamund er kemiker/købmand,som har frembragt pilletrillerier blandt andet.
Jeg er ofte enig med Aamund,men mere med Lindtner.
Om gud eksisterer er ganske trivielt. For selvfølgelig gør de det.

Pallas Athene
Pallas Athene
9 months ago
Reply to  Nielsen

Det er muligt at Lindtner var en ærlig mand. Det er også muligt at han var kommunist eller nihilist. I EU er de nu ude på at afskaffe både den kristne kultur, julen, ytringsfriheden og nationerne. Se Asger Aamunds blog. Kommunisterne har længe påstået at videnskaben har bevist at Gud ikke findes. Det er så deres fortolkning. Men andre mener at den moderne videnskab er meget tæt på at have bevist at uden en guddommelig styrelse og intelligens ville der ikke have været naturlove og universet ville have været eet stort kaos eller eet stort mørke, hvor der hverken var… Read more »

Den Nervøse
Den Nervøse
9 months ago
Reply to  Pallas Athene

Ah mon dog. Det er vist kun videnskaben i det amerikanske bibelbælte, der hævder at have bevist det! Det er vel omtrent ligeså videnskabeligt, som at Kommunismen hævder at være videnskabelig!
undskyld mig, men det rene sludder!

Ole Larsen
Ole Larsen
9 months ago

Det er en temmelig udbredt opfattelse blandt historikere at folk ikke kan finde på noget spændende selv. F.eks.skulle historierne om Skjoldungerne foregå hos hunnerne og goterne på grund af navneligheder. Adils-Attila, Halvdan-Huldin, Roar-Ruas osv. Og det er en meget udbredt opfattelse hos de højlærde at sandheden kun findes i de bøger som de er blevet undervist i. Derfor er der mange virkelig spændende ting som ikke kommer med i den officielle historieskrivning.

Pallas Athene
Pallas Athene
9 months ago

Er debatten her ikke lidt hulter til bulter? En kronologisk rækkefølge ville nok være bedre. Vil man svare nogen kan man jo blot starte med deres navn og evt. klokkeslet.

Pallas Athene
Pallas Athene
9 months ago

Var det ikke bedre med en opdeling så nyeste kommentar blev sat på øverst eller nederst? Og hvorfor en meget tynd skrift til svar?

ino
ino
9 months ago

Det er da en teori der giver god mening, særdeles interessant.

29
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x