8
feb
Seneste opdatering: 9/2-08 kl. 1001
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

panik på SR p1:

 Hederskultur som börjat bli en vardag i vårt samhälle och som kostade Kalmar kommun ca 2,5 miljoner kronor under 2007.

»Lars Åberg: Önskas: fri invandring av upplysta tankar«

 Varför inte fri invandring?

»Medan Sverige sover«

Det er trivielt at nævne det (nu hvor P 1 Orientering lader ærkebiskoppen af Canterbury forklare sig grundigt og uden opponent, selvfølgelig) at notere, at svenske læsere som sædvanligt næsten intet skal vide noget om sharias fremmarch i Europa. Lidt her og her. Svenskerne kan selvfølgelig også nøjes med at tælle balkonpiger, hvis de vil følge lidt med. Eneste artikel på søgning “biskop, sharia” er fra aldrig svigtende Världen Idag, indtil videre kun om biskop Michael Nazir-Ali, en noget mindre naivist.

Det råder en skrämmande och farlig tystnad. Medan politiker tassar tyst omkring i det politiskt korrekta rummet så islamiseras Europa. Svenska mediers medlöperi består av en öronbedövande tystnad. Men den som kan engelska och söker sig till BBC, The Times, The Telegraph, The Economist och många andra källor, upptäcker snart att verkligheten inte står att finna i Aftonbladet, DN eller Rapport.

Nogle af dem Orientering ikke ville høre : Reaction in quotes: Sharia law row Og mere der ikke fandt plads i DR´s selektive verdensbillede. Familieret, my foot :

Sharia law “courts” are already dealing with crime on the streets of London

The Archbishop said parts of civil law could be dealt with under the sharia system but already some communities have gone much further – and it was revealed today that a teenage stabbing case among the Somali community in Woolwich had been dealt with by a sharia “trial”. […] Youth worker Aydarus Yusuf, 29, who was involved in setting up the hearing, said a group of Somali youths were arrested by police on suspicion of stabbing another Somali teenager. The victim’s family told officers the matter would be settled out of court and the suspects were released on bail. A hearing was convened and elders ordered the assailants to compensate the victim. “All their uncles and their fathers were there,” said Mr Yusuf. “So they all put something towards that and apologised for the wrongdoing.” An Islamic Council in Leyton also revealed that it had dealt with more than 7,000 divorces while sharia courts in the capital have settled hundreds of financial disputes. The British sharia ‘crime’ court in a cafe where knifemen walk free

Én ting er at man ikke kan forbyde virkeligheden, men man skal forhåbentlig være ærkebiskop, chefredaktør på Politiken, eller kirkeminister i en – angiveligt – borgerlig regering, for ligefrem at opmuntre en opsplitning af retsstaten. Hvad sidstnævnte Birthe Rønn Hornbech egentlig vil, bliver for os på Snaphanen mere og mere gådefuldt. At Hornbech kæmper indædt og med temperament for islam i Danmark, og imod kritiske røster mod samme, er ubestrideligt og indlysende; hvad det mere præcist er for et Danmark hun forestiller sig skal komme ud i den anden ende, hvis bare vi her ville holde vores mund, hvis bare medierne ville fokusere på det positive omkring ideologien hvis navn betyder ‘underkastelse’, ja, dette kan man spørge i sit stille sind om hun egentlig selv er klar over. BRH har, ligesom Uffe Ellemann-Jensen og Tøger Seidenfaden, undergået en forvandling, som har haft som konsekvens en aflæringsproces som psykologien næppe kan redegøre for – fra at være skarpe, illusionsløse kritikere af totalitære strømninger, til noget der på forunderlig vis ligner tabula rasa hvad islam angår. Et yderst besynderligt fænomen, som i sig selv burde være et studie værd. Dagen i dag skulle dog ikke bringe afklaring med hensyn til kirkeministerens begrebsverden. (Steen/LFPC)

De religiøse forskelle er til at leve med

Således talte Birthe i en kommentar i Kristeligt Dagblad. Endnu en gang desværre efterladende gnavende ubesvarede spørgsmål, som hendes noget dunkle retorik – som man kunne være næsvis og sammenligne med islams begreb ‘kitman’, dvs. ufuldstændig fremstilling eller tilbageholdelse af virkeligheden, ikke bidrog til at besvare fuldt tilfredsstillende. Er hun en smagsdommer der skal afgøre hvad der er til at leve med? Har hun overhovedet forudsætningerne fra dagliglivet i Danmark? Hvad mener bøsser, jøder, eller forældrene hvis barn er påtvunget halalmad i skolen? Hvad mener blasfemiske tegnere og kunstnere? Et par eksempler med klar manipulativ apologi:

Selv de mest inkarnerede nationalister skriver under på lokale opråb, når landsbyens asylsøger skal udsendes. For ham kender man jo, og så er det en ganske anden sag.

Kritikere = “inkarnerede nationalister”. Ikke blot er dette en stråmand, men også en antydning af hvordan nationalisme er en hindring for jubel-liberalister, for hvem feta og mælk er gud. Endnu værre er den skamløst manipulerende appel til at udskamme kritikerne, fordi det handler om enkeltpersoner der jo gerne er flinke nok. Ubehagelig demagogi, som snor sig uden om at forholde sig til makrofænomener som trusselskultur og offerstatus tilkæmpet ved utålelig optræden igen og igen.

Alligevel forsætter den offentlige debat, som stadig er meget luftig og konfliktsøgende. Vi drøfter stadig religiøse forskelle, som om forskellen i sig selv er et altomfattende problem.

Endnu en stråmand, og en uforskammethed at pådutte os at det er “forskellen i sig selv [der] er et altomfattende problem”. Men Hornbech har jo i sagen med Jesper Langballe vist, at underlødig og manipulerende argumentation er et kneb hun gerne tyer til, når nu hun ikke evner at argumentere sagligt. I dette kryptiske afsnit antager hun som dhimmier verden over gør, at ansvaret påhviler os:

Skal vi forblive et folkeligt fællesskab, så må vi acceptere, at nydanskere ikke kan blive en del af fællesskabet, uden at vi også selv lukker op og udvider fællesskabet.

Her er det jeg fristes til at sige ‘kitman’. Hvad er det lige præcist vi skal “lukke op” for? Accept af sharia? Accept af kvindeindpakning? Opgivelse af traditionelt skandinavisk frisind? Jeg aner ikke hvad konen mener, men jeg er ret sikker på at jeg heller ikke ville bryde mig om at få det at vide. (LFPC)

»Yderligtgående Islamisk Jøde-Had i Europa«

en venlig læser J.O. har oversat Andrew G. Bostoms artikel fra 5 februar (klik f. de indlagte links)

Franco Frattini, kommisær I EU, officielt ansvarlig for ‘bekæmpelsen af racisme og anti-semitisme I Europa’, har som beskrevet i The Jerusalem Post 02.02.08 klargjort, at ‘muslimer er ansvarlige for næsten halvdelen (50%) af de dokumenterede anti-semitiske hændelser på det europæiske kontinent.’

Demografiske data fra 2007 viser, at det totale antal af europæere er 494,8 millioner, heraf anslået er antallet af muslimer i Europa mellem 15-20 millioner eller svarende til 3.0 – 4.0% af det samlede antal af indbyggere. Procentuelt er muslimer ansvarlige for rundt regnet 24.0 til 32.3. gange antallet af anti-semitiske hændelser i sammenligning med ikke muslimske europæere.

bostom.jpg

(foto © Snaphanen)

Disse data fra 2007/2008 er i overensstemmelse med tidligere resultater fra 2006 som angiver en markant forekomst af klar anti-semitisme rapporteret blandt europæiske muslimog publiceret i The Journal of Conflict Resolution af statistiker ved Yale University doktor Edward H. Kaplam og doktor Charles A. Small fra Yale Institute for the Study of Global Antisemitism. (“Anti-Israel Sentiment Predicts Antisemitism in Europe” Journal of Conflict Resolution 2006, Vol. 50, pp. 548-561.)

De to doktorer undersøgte holdningerne hos 5004 europæere, omkring 500 individer, indsamlet fra 9 lande I EU, Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Spanien, England og uden for EU Schweiz. Forskernes offentliggjorte resultater bekræftede deres a priori formodning: antisemitiske følelser ses helt klart og tydeligt ved, at jo mere en person er mod nationen Israel (på en skala fra 0-4)jo større er sandsynligheden for, at personen også nærer anti-semitiske følelser .

Et endnu mere slående og relevant resultat af undersøgelsen i lyset af det spirende jødehad, som er tydelig hos Europas muslimske samfund, fik langt mindre opmærksomhed: i en kontrolleret sammenligning blandt europas kristne (sammenligningsgruppen) og europæiske muslimer vises, at sandsynligheden for at være åbenlyst anti-semitisk rundt regnet er 800% større blandt disse. (“Anti-Israel Sentiment Predicts Antisemitism in Europe,” p. 557 and Table 3, p. 558.)

Yderligere, I lyset af, Pew Global Attitudes Project’s data om muslimers holdning mod jøder i islamiske lande, vises at undersøgelsen fra Yale universitetet tilsyneladende undervurderede udbredelsen af antisemitisme blandt europas muslimer, dersom dårligere uddannede og dårligere integrerede europæiske muslimer var blevet undersøgt, som også Pew’s tidligere internationale undersøgelse indikerer. (“The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other”, Pew Global Attitudes Project, 22. juni, 2006.)

“I den muslimske verden, er holdningerne mod jøder svært negative, med en 98% klar, åbenlys, ugunstig fjendtligt holdning i Jordan og 97% i Ægypten. Muslimer i vestlige lande har et lidt mere modereret syn på jøder – dog stadig mere negativt end positivt, men ikke nær så ubalanceret som den herskende holdning som dominerer i muslimske lande.”

EU kommisær Frattini nævnte disse alarmerende nye EU data om den tydelige forekomst af uforholdsmæssig åbenlys antisemitisme blandt europas muslimer i en samtale med Israels minister for Diaspora Affairs Isaac Herzog i sidste uge. De to herrer overværede det ‘Andet Seminar om Den Europæiske Union og Israel Anliggender i Kampen mod Racisme og Anti-semitisme’ i Jerusalem. Herzog som koordinerer den israelske regerings tiltag i kampen mod anti-semitisme mente, at “det ikke var nyt at Frattini tilskriver en stor procentdel af anti-semitiske handlinger til radikale islamistiske elementer, og at det er vigtigt at sige, ikke Islam som et hele.”
Imidlertid er Herzog’s formodning, hvor han adskiller de radikale islamistiske elementers anti-semitisme fra “Islam”, ønsketænkning idet der ikke tages hensyn til de mængder af udtalelser fra Islam’s grundtekster og retslære gennem mere et årtusind samt vidnesbyrdene om de endeløse hverdagshændelser og iagttagelser såvel i fortid som nutid.

For eksempel skrev Muhammed Sayyid Tantawi disse ord i sin 700 siders afhandling, som dokumenterer og forklarer muslimers jødehad, Banu Isra’el fi al-Qur’an wa al-Sunna (Jøder i Koranen og i traditionen)udgivet i 1970’erne og genudgivet i 1986/87.

“Koranen beskriver Jøden som værende i besiddelse af en særlig degeneret karakter, som kommer til udtryk i f.eks. drabet på Allahs profeter. Han besudler Allahs ord ved at benytte det forkert. Opsluger folkenes velstand uden skam. Undlader at tage afstand fra det onde han udøver, og er i besiddelse af andre frastødende karaktertræk forårsaget af hans dybt forankrede liderlighed … blot et mindretal af jøder er ordholdende… Ikke alle jøder er ens. De gode blandt dem bliver muslimer, de onde ikke (Koran 3:113.)”

Tantawi er tilsyneladende blevet belønnet for sin afhandling ved at blive udnævnt som Grand Imam ved Al-Azhar University i 1996 en titel han stadig opretholder. Dette er altså de offentliggjorte, ‘omhyggeligt undersøgte’ synspunkter om jøder fremholdt af den muslim man kan sammenligne med Paven – altså overhovedet for det ansete center for læren om Islam blandt Sunnier. Sunni’er repræsenter ca. 85% af verdens muslimer. Sheik Tantawi har ikke mildnet sådanne hadefyldte påstande siden han blev Grand Imam af Al-Azhar, hvilket hans udtalelser om jøder “som fjender af Allah, stammende fra aber og svin”, og “legitimering af selvmordbomber mod jøder” eller om ‘meningsudveksling’ tydeliggør:

“….enhver som undgår at mødes med fjenderne for at imødegå deres tvivlsomme påstande og stikke fingrene i deres øjne er en kujon. Min holdning er fra Allah’s bog (Koranen), af hvilken mere end en tredjedel beskæftiger sig med jøder… jeg skrev en afhandling omhandlende dem (jøder), om alle deres falske påstande og om deres straf ved Allah. Jeg fastholder stadig alt jeg skrev i denne afhandling.”

Tantawi’s sag illustrerer tilstedeværelsen og alvoren af hellig ‘normsættende’ jøde had i den muslimske verden i dag. Som Islams førende lærde symboliserer Tantawi således den virkelige arv af muslimsk jødehad og at vold stadig er fast forankret i den ortodokse mainstream Islams troslære, og altså ikke nogen atypisk afart af “radikal islamisme.”
Således står de nutidige udtalelser og læren i den Romersk Katolske Kirke i tydelig modsætning. Professor Philipp Cunningham (i, “Education for Shalom: Religion Textbooks and the Enhancement of the Catholic-Jewish Relationship,” 1995, p. 39) opsummerer de vigtigste slutninger af Second Vatican Council’s “Declaration of the Relationship of the Church to Non-Christian Religions” (Nostre Aetate), udgivet i 1965 med for eksempel, dette:

“Nostre Aetate forkastede elementer i den gamle anti-jødiske tradition. “Jøderne var ikke skyldige i korsfæstelsen, er ikke blevet forkastet af Gud er ikke under en forbandelse og deres pagtsforhold med Gud består.”

Således er det ubegribeligt (og selvfølgeligt skete det ikke) at kardinal Ratzinger, tyve år før han blev valgt som Pave Benedict, kunne have skrevet en 700 sider lang afhandling og i detaljer forsvare de mest giftige anti-jødiske motiver bevaret i kristen teologi, og skamløst skulle have fortsat med at forherlige disse(og i al evighed) som Pave. Trist, at det som er utænkeligt i Kristendommen ikke blot har fundet sted , men foregår bogstaveligt uden erkendelse i den muslimske verden af i dag. Sheik Tantawi som vidne.

En ærlig intellektuel vurdering og forståelse af Islams anti-semitisme og volden mod jøder den medfører må begynde med en ikke undskyldende analyse af motiverne for hadet mod Jøden som det findes i de grundlæggende tekster i Islam (Koranen, hadith, sura) samtidig med, at identificeringen af de, uanset deres ‘stilling’, som Sheik Tantawi, der stadigvæk prædiker og sanktionerer dette religiøse hykleri, fortsætter.

*****************************************************

»Säg som det är Reinfeldt: Sverige kan eller vill inte ta emot fler asylsökande!«

Det er altså ikke småting Nuri Kino her udbeder sig. Det er off camera at svenske politikere taler frit fra leveren. Hykleriet er et stillingskrav. Til syvende og sidst vil det være løgnen og fejgheden, der fik taget livet af nationalstaten Sverige, hjulpet af befolkningens grundlæggende afpolitiserethed. Hverken Marx, Palme, Persson, Bildt eller Jan Guillou:

Det är bra att regeringen kommer med förslag på hur man ska reglera flyktingströmmen men det är dåligt, rent ut sagt pinsamt, att den inte talar klarspråk.I stället för att säga att det är jobbigt för Sverige att ta emot lika många flyktingar som resten av EU tillsammans, och att regeringen har fått nog, så väver statsråden in förslaget i konstigheter.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Hodja
14 years ago

Er der nogen, der interesserer sig for hvilke bagudgange ‘eliten’ i Sverige vil benytte sig af, når det virkelig begynder at brænde? Boliger i udlandet osv? Man skulle jo tro, at de er begyndt at sikre sig og sine familier?

JensH
JensH
14 years ago

“Säg som det är Reinfeldt: Sverige kan eller vill inte ta emot fler asylsökande”

Fat chance!! Nuri Kino kommer aldrig til at høre Reinfeldt eller andre fra den Svenske politiske elite udtale de ord. For det første er fejgheden alt for stor, og for det andet har Sverige forlængst overskredet ‘the point of no return’. Det er simpelthen for sent at skifte kurs nu, og hvorfor risikere sin politiske karriere på at gå imod noget som allerede er ‘a done deal’.

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x