13
feb
Seneste opdatering: 14/2-08 kl. 1136
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

 Lavintensitets-intifada steget i intensitet

Nørrebro, Vesterbro, Valby,  Nordvest, Husum,  Tingbjerg, Tåstrup , Ishøj, Kalundborg, Brabrand, Gelleup……..”Vi aner  ikke hvorfor” siger politiet. Det er jo i al fald vinterferie, sagde  Snaphanen . DR ved ikke hvem ” de unge er”.  Det ved  BT og 180 Grader :

Politiet måtte foretage adskillige anholdelser i løbet af aftenen og natten i hele København efter de alvorlige uroligheder – igangsat af unge indvandrere. Mindst 11 var tilbageholdt lidt over midnat.
Ved Frederiksborgvej fandt politiet to flaskebomber.

En buschauffør er blevet angrebet af unge ved Basar Vest i Gellerupområdet ved Århus. Efterfølgende smadrede de unge bussen. Århus Sporveje bekræfter, at der har været et angreb mod en af busserne. Sporvejene advarer i øjeblikket chaufførerne mod at køre ind i området. Der har i aften også været en brand i bydelen. Bus smadret i Gellerup

Nålestiksaktioner med ildspåsættelser skabte sent onsdag aften stadig store problemer for politi og brandvæsen i store dele af København. De seneste afteners ballade på Nørrebro fortsatte, men var også spredt til andre bydele som Tingbjerg, Vesterbro, Sjælør og senest nabokommunen Rødovre. På Sjælør Boulevard blev fire unge tidligere anholdt for at stå bag ildspåsættelse på to biler. I Saxogade blev en mand anholdt med en molotovcocktail på sig. Derudover meldte politiet ikke om anholdelser, men om mange ildspåsættelser på væltede affaldscontainere og adskillige biler. Også i Folkets Park er der uro. Et øjenvidne fortæller til jp.dk, at 20-30 personer har samlet sig for at skabe ballade. En sendevogn fra TV 2 er blevet beskudt med kasteskyts, og samme velkomst får de politibiler, der bevæger sig ind i området.Ildspåsættelser over alt i København

Er intifada eller jihad for stærke ord at bruge? Måske. Der ligger ikke nødvendigvis en koordinering bag de seneste dages uroligheder. MSM pludrer om “kedsomhed”, “ydmygelser fra politiets side” og “manglende ungdomshus”, men trækker – selvfølgelig – ikke de store linjer, nemlig, at hvad vi oplever nu kun er et svagt pip sammenlignet med lignende episoder i andre europæiske byer. Ingen kan argumentere for at dette fænomen ikke vil få samme udbredelse i Danmark, og for at det er noget forbigående – vel? Danmark forandres, Europa forandres, og politikerne foregiver at være “chokerede” over mordplaner mod Kurt Westergaard. Ingen tør begynde at stille livsnødvendige spørgsmål om repatrieringer af uintegrerbare individer, og slet ikke om islams supremacisme og mønsteret som går igen og igen, hvor islam slår rod, her eksemplificeret i Irans historie:

Mary Boyce, Emeritus Professor of Iranian Studies at the University of London, has confirmed the external validity of Bat Ye’or’s analytical approach in her description of how jihad and dhimmitude (without the latter being specifically identified as such) transformed Zoroastrian society in an analogous manner. Boyce has written definitive assessments of those Zoroastrian communities which survived the devastating jihad conquests of the mid 7th through early 8th centuries 20. The Zoroastrians experienced an ongoing, inexorable decline over the next millennium due to constant sociopolitical and economic pressures exerted by their Muslim rulers, and neighbors… Boyce describes these complementary phenomena based on an historical analysis, and her personal observations living in the (central Iranian) Yezd area during the 1960s:

Yezd Zoroastrian…Either a few Moslems settled on the outskirts of a Zoroastrian village, or one or two Zoroastrian families adopted Islam. Once the dominant faith had made a breach, it pressed in remorselessly, like a rising tide. More Moslems came, and soon a small mosque was built, which attracted yet others. As long as Zoroastrians remained in the majority, their lives were tolerable; but once the Moslems became the more numerous, a petty but pervasive harassment was apt to develop. Muslim Violence — Crime or Jihad?

Fjordman, fra hvem denne passage er taget, fremhæver i samme essay manglen på et skarpt skel mellem hvornår noget er jihad eller ‘bare’ kriminalitet:

This violence by Muslims is usually labelled simply as “crime,” but I believe it should more accurately be called Jihad. Those who know early Islamic history, as described in books such as The Truth About Muhammad by Robert Spencer, know that looting and stealing the property of non-Muslims has been part and parcel of Jihad from the very beginning. In fact, so much of the behavior of Muhammad himself and the early Muslims could be deemed criminal that it is difficult to know exactly where crime ends and Jihad begins. In the city of Oslo, for instance, it is documented that some of the criminal Muslim gangs also have close ties to radical religious groups at home and abroad. As Dutch Arabist Hans Jansen points out, the Koran is seen by some Muslims as a God-given “hunting licence,” granting them the right to assault and even murder non-Muslims.

Det eneste sikre der kan siges er, at det bliver værre. Meget værre. Dhimmierne og halalhippierne kan vride deres hænder og skyde skylden på “tonen”, “racismen” og på Dansk Folkepartis tilsyneladende uendelige fangarme, men hvad vil de egentlig gøre, hvis udviklingen går imod mere vold, flere voldtægter og mere usikkerhed, også for dem? Hvad vil de gøre, når deres anstændighed og deres multikulturelle idealer ikke kan sikre dem og deres længere? (LFPC & S)

Brix og Hedegaard: Danske muslimer truer med “uovervejede handlinger”

Mens medierne fortsætter deres islampropaganda i kølvandet på mordplanerne mod Kurt Westergaard, fremsætter Islamisk Trossamfund nye trusler mod Danmark.

Allerede samme dag, som det blev afsløret, at tre mænd fra Gellerup ved Århus i månedsvis havde finpudset deres planer om at myrde Jyllands-Postens tegner Kurt Westergaard, startede en pressekampagne for at underminere PETs anklager og fremstille de pågrebne attentatmænd og deres familier som de egentlige ofre.

westergaard.jpg

ny Westergaard tegning


Samtidig holdt journalister mikrofon for den sædvanlige kreds af talsmænd, der uden blive gået på klingen fik lejlighed til at gentage de seneste års monotone budskab: mord, vold og krig har intet med islam at gøre. Det er nærmest det modsatte. Forvirrede og rådvilde politikere fra Dansk Folkeparti og til venstrefløjen forlangte, at der nu skulle afsættes endnu flere penge til terrorforskere, så de kunne afdække årsagerne til, at nogle “unge” føler sig tiltrukket af “islamismen”.

Må Sappho ikke tilbyde et meget billigt studie, som kan være en god begyndelse? Således kan vi anbefale politikerne og de travle terrorforskere at kaste et blik på følgende dokumenter: Koranen, de to hadith-samlinger af Bukhari og Muslim og – hvis der er tid – Ibn Ishaqs beskrivelse af Muhammeds levned, Sirat Rasul Allah. Her kan man læse, hvad Allah forlanger af en god muslim, der gerne vil i Paradiset, nemlig mord på vantro, hellig krig og terror.

Vi skal være glade for, at langt fra alle muslimer er så faste i troen, at de følger alle profetens påbud, men nogle gør altså, og så længe muslimer selv ikke gør op med islams trosgrundlag, vil der altid være basis for rekruttering af voldsmænd, terrorister og mordere.

Sidestilling af “forbrydelser”
Læg også mærke til de muslimske talsmænds taktik, når de i disse dage bliver spurgt om deres følelser i anledning af de nye mordplaner. Ikke en eneste har taget afstand fra helligskrifternes klare påbud om at dræbe vantro eller indgyde rædsel (terror) i deres hjerter. De bliver ved med direkte eller indirekte at sidestille de to “forbrydelser”, nemlig at tegne en person, der muligvis og muligvis ikke har levet for 1400 år siden, og så skære halsen over på en højst nulevende tegner.

Talsmanden for Islamisk Trossamfund, Kassem Ahmad, taler listigt om, at islam ikke tillader “selvtægt”. Ordvalget røber, at han i grunden mener, at Kurt Westergaard er forbryder, som er hjemfalden til straf – blot skal straffen ikke eksekveres af private muslimer. Men måske hvis der forelå en klokkeklar ordre – eller fatwa – fra en forsamling af muslimske “lærde”?
Ny tegning af Kurt Westergaard Og for at der ikke skal herske tvivl om, hvem der efter Islamisk Trossamfunds opfattelse er herre her i landet, advarer trossamfundet i en pressemeddelelse om, at en udvisning af de uheldige tunesiske attentatmænd kan få muslimer til at lave “uovervejede handlinger”. Hidtil har Islamisk Trossamfund efter eget udsagn udøvet “en vis form for kontrol” i det muslimske miljø, men hvis de danske myndigheder tager for hårdt fat på de mislykkede mordere, kunne man finde på at slippe det muslimske raseri løs. På anden måde kan man ikke forstå pressemeddelelsen, der også klager over “forsætlig undertrykkelse af det muslimske mindretal i Danmark” .

Med andre ord: Hvis danske muslimer ikke får det, som de vil have det, føler de sig undertrykt og berettiget til “uovervejede handlinger”.

Hustruerne til de pågrebne tunesere, som vi altså har åbnet vores land for, og som har gengældt vores gæstfrihed med mordplaner, får på tv lejlighed til at udbrede sig om, hvor frygteligt det var at blive vækket af politiet midt om natten, hvor meget deres børn græd mv. De havde måske forestillet sig, at PET i forvejen ville træffe aftale med attentatmændene om tid og sted for deres arrestation?

Selv om dansk lov hjemler mulighed for direkte udvisning af udlændinge, der mistænkes for planer om terrorvirksomhed, er det tvivlsomt, om vi kan komme af med to tunesere. Pludselig viser det sig nemlig, at Tunesien – som vi ellers har fået præsenteret som et eksempel på, at islam sagtens kan være demokratisk, fredelig og tolerant – er et forfærdeligt land, hvor man torterer islamister. Derfor kan vi ikke udvise tuneserne, for det må vi ikke ifølge de konventioner, vi har skrevet under på.

Med andre ord: Hvis en radikal muslim vil være sikker på at få permanent ophold i Danmark, skal han meddele PET, at han agter at slå en dansker ihjel. Så kan han ikke straffes, fordi han ikke har begået nogen forbrydelse, men kun talt om at begå den. Han kan heller ikke udvises, fordi hele den muslimske verden er så forfærdelig, at vi ikke kan sende folk dertil.

På baggrund af disse besynderlige tildragelser må vi snart spørge de danske politikere, om vi overhovedet har bevaret retten til forsvar af vores frihed, demokrati og kultur? Og hvis det ikke er tilfældet, hvad vil de så anbefale danskerne at gøre?

Heldigvis rummer landet stadig frihedskæmpere, der nægter at bøje sig for de totalitære voldsmænd. En af dem hedder Kurt Westergaard, og for at vise, at han i hvert fald ikke agter at bøje sig for Islamisk Trossamfund eller dets allierede, har han givet Sappho tilladelse til at trykke hosstående tegning, der ikke tidligere har været offentliggjort.

Sappho.dk

PRESSEMEDDELSE FRA TRYKKEFRIHEDSSELSKABET

13.2.2008:
Det danske demokrati må træde i karakter over for de muslimske mordplaner mod Kurt Westergaard

I tre måneder har bladtegneren Kurt Westergaard og hans familie måttet leve under jorden, fordi muslimer har villet slå ham ihjel på grund af en tegning i Jyllands-Posten. Sagen afslører, at man ikke længere kan ytre sig frit i dette land. Altså er landet ikke længere frit. Ligesom under den tyske besættelse må redaktører, journalister og bladtegnere regne med mordtrusler, hvis de passer deres arbejde.

Vi må aldrig acceptere, at disse tilstande bliver en del af det danske normalbillede.

Derfor må vi kræve, at regeringen griber ind mod arnestederne for den muslimske terror. Det skal ikke længere være muligt straffrit at opfordre til hellig krig og mord med henvisning til, at folk har fornærmet muslimer eller deres profet. Grundlovens §67 sikrer religionsfrihed, men understreger samtidig, at intet må læres eller foretages, ”som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden”.

Opfordringer til mord og hellig krig er i strid med sædeligheden og den offentlige orden.

Vi forlanger, at regeringen håndhæver Grundlovens §67 og griber hårdt ind over for muslimer og muslimske lærde, der opfordrer til mord i Allahs navn eller til at omstyrte Danmarks demokratiske orden. At det sker med henvisning til en religion, er ingen formildende omstændighed, hvad Grundlovens §67 gør forbilledligt klart.

Der påhviler regeringen et tungt ansvar.

Mordplanerne mod Kurt Westergaard er en trussel mod hele vores samfund og mod hver enkelt dansker. Sættes der ikke en stopper for denne terror i Allahs navn, har vi accepteret, at landet ikke længere er frit.

På Trykkefrihedsselskabets vegne

Katrine Winkel Holm, NæstformandLars Hedegaard Formand

13.2.2008:
Sappho-prisen til Kurt Westergaard

Trykkefrihedsselskabets journalistpris, Sappho-prisen, for 2008 tildeles blad- og Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, der formentlig ikke behøver nærmere præsentation.

Prisen gives til en person, der har forenet journalistisk dygtighed med uforfærdethed og kompromisløshed.

Overrækkelsen finder sted i maj i Dansk Forfatterforening på Christianshavn og motiveres af skuespilleren Farshad Kholghi, der er medlem af internettidsskriftet Sapphos redaktion.

Med prisen følger 20.000 kr. og en skulptur af digterinden Sappho – symbolet på ukonventionel frihedstrang og menneskeligt ligeværd. Skulpturen er skabt af kunstneren Uwe Max Jensen.

Sappho-prisen blev første gang uddelt i foråret 2007 og blev tildelt Jyllands-Postens kulturredaktør Flemming Rose.

Nærmere oplysninger om arrangementet sendes til redaktionerne, når prisoverrækkelsen nærmer sig.

Med venlig hilsen

Helle Merete Brix og Lars Hedegaard, chefredaktører af Sappho

Jeg tror KvällspostensPeter J Olsson fanger stemningen i Danmar ret godt:

Att döma av reaktionerna nu så finns inte mycket eftergivenhet. Snarare en gemensam dansk ilska över att fortfarande vara i skottgluggen. Och förstås även att extremister fortsätter att jaga en gammal man.De stora tidningarna Berlingske, Politiken och Ekstrabladet planerar att i dag publicera Muhammedteckningarna som en symbol för solidariteten med Jyllandsposten och Kurt Westergaard samt en manifestation för yttrandefriheten.Det är rätt naturligt. Det går faktiskt inte att hur långt som helst försöka kompromissa med de kompromisslösa. Det slutar bara med att man själv gett upp allt.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
LFPC
13 years ago

“Den vestlige verden snakker om at alle muslimer er hjernevasket, i skal bare vide at mange muslimer tænker det samme om jer”.

Jo, og tænk bare alt det I vil. Problemet er bare at I kommer her til vores lande – bevægelsen går sjovt nok ikke den anden vej.

Hvor gammel var Aisha da muhammed havde sex med hende første gang?

muslim
muslim
13 years ago

i taler om islam som om i vidste hvad i snakkede om. Islam er en fredelig religion , vores profet mohammed han aldrig handlet undertrykkende overfor for andre religioner, han derimod understregede at andre religioner og for den sags skyld mennesker skulle respekteres. og det man mener med vantro i koranen er ikke kristne eller jøder, det omhandler folk der vil fratage en retten for at tro. Jeg vil anbefale alle danskere som vil give det en chance og lade islam komme på en prøve til at se en film som hedder “the messege” der vil i kunne se at… Read more »

trackback

[…] ‘Luckily this country still has freedom fighters who do not bow to totalitarian thugs. One of them is Kurt Westergaard, and in order to prove that he in no way intends to bow to the (Danish) Islamic Council or its allies, has given Sappho the right to print this cartoon, which has not been published before.’ Translated from page with the new cartoon […]

trackback

[…] Og at Kurt Westergaard da også selv går langt videre i sin islamkritik, end blot at fokussere på islamisk terrorisme, viser hans egennye tegning af en burkaklædt kvinde med en bombe i maven(og som derved henviser til den demografiske bombe), der var for skrap kost selv for Jyllands Posten. […]

Børge
Børge
14 years ago

Det er i sidste øjeblik, at der findes på løsninger. Enhver form for straf til muslimske indvandrere, vil højst sandsynligt bare kitte de fremmede endnu mere sammen. Forbud mod koranen vil have samme virkning. Og vild fordømmelse fra de lande, der forsyner EU med varme. Krig højst sandsynligt. Alle de analyser jeg foretaget på situationen levner kun én civiliseret løsning: Fjern det økonomiske grundlag, der tillader, at de unge mennesker kan te sig som aber. De skal tvinges til at knokle for deres overlevelse. Slå hårdt ned på deres økonomiske og anden kriminalitet. Det vil tvinge de værste af dem… Read more »

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x