28
feb
Seneste opdatering: 29/2-08 kl. 0207
3 kommentarer - Tryk for at kommentere!

En kriminaldommer ser et og andet passere forbi bænken. En læge ved, at der skal forskellig dosis medicin til at opnå samme virkning på forskellige patienter. Og forbrydere skal jo også have virksom forsorg for deres ulykkelige sociale (kulturelle?) arv. Så de blir lige så raske som alle andre. Skræddesyet retspleje. Nu bliver Birthe og Simon Emil konsternerede:

Flere udlændinge udvises for butikstyverier og andre mindre alvorlige forbrydelser med henvisning til, at de udgør en trussel mod de grundlæggende samfundsinteresser.Og får de lov til at blive i landet, straffes de som regel hårdere end danske butikstyve.
Men det er helt i orden, mener dommer Peter Garde – for forskelsbehandlingen er udtryk for “samfundets simple selvforsvar,” skriver han i en artikel i Ugeskrift for Retsvæsen.

Betingede domme afskrækker ikke
Udlændinge, der ikke har fast opholdstilladelse i Danmark, befinder sig i en gråzone, hvor straffen højst kan blive en betinget dom. Og det har ingen effekt på folk, der alligevel ikke har fast bopæl i landet, mener Peter Garde.Hvis udlændingene fik samme behandling i retssystemet, ville de slet ikke blive afskrækket fra igen at stjæle fra eksempelvis butikker. Den eneste straf ville i så fald bestå i at få frataget tyvekosterne, fastslår Peter Garde.- Der er således god ræson i at opretholde denne praksis også trods de stadig stærkere lighedsidealer, skriver dommeren. DR Online

Fredrik in Wonderland

i BBC Hard Talk (se programmet her). Stephen Sackur tager på statsministeren med største delikatesse:

Sackur : Sweden has not been able to cope with emigration ?

Reinfeldt: “The answer is not the european one: put up the borders again, keep them out of the country. The message is, see to that the labour market works better, we need to lower the threshold to the labour market”……The multietnic ´Sweden should work better”

ja, det burde det multietniske Sverige, men sandheden er at der går mod det værre efter alle parametre. Så ilde, at prisen i kroner for eksperimentet er en velbevaret statshemmelighed. – Og så skal naturligvis Tyrkiet med i EU. Hvorfra et moderne højteknisk samfund skal skaffe alle de low-tech-jobs, får lov at blafre ubesvaret i vinden. Reinfeldt “frihedsidealer” tilsiger ham også, at den kroniske tilvandrerstrøm til Sverige, skal have lov at bosætte sig hvor de vil. Dette til trods for at “utanförskaps-områderne” ( de følsomme zoner) er eksploderet som paddehatte i september. Fra 3 til 140 på ti år. Man har sagt at Sverige har syv socialdemokratier i Riksdagen. Måske er det mere præcist at sige “syv Radikale partier”, hvis en dansker nogenlunde skal forstå deres natur. De “borgerlige” er liberalister uden sans for nationalstat eller tradition, og værdipolitisk er alle syv stærkt ventredrejede. Sverige er et skib med mange velbetalte styrmænd, men uden en kaptajn.

hard_talk.jpg

En dansker ironiserer over ytringsfriheden

den gir´han ikke mange potter pullimut for. Han skulle måske glæde sig over at svenske aviser støvsuger Danmark for synspunkter som hans, hvor der dog i danske råder meningspluralisme. Og så findes Kaarsholms Ku Klux Klan Pia Kjærsgaard-fantasi allerede, dog uden hans fantasifulde etnikkerbaskning.

Anledningen till att krisen återupplivas är oroande då något så redligt och folkligt som en karikatyrtecknare hotas av ett mardrömslikt öde. Den danska traditionen för satir har alltid tagits för given, den kommer alltid att finnas där och det är svårt för oss danskar att begripa att någon skulle kunna bli så sårad att man kan vilja ta livet av upphovsmannen. Så länge offret för satiren nöjer sig med att känna sig så förlöjligad, förödmjukad och vanärad som möjligt, utan tanke på handling i affekt, är allt perfekt.
Hur kunde det gå så långt? Vi provocerarade ju bara precis intill gränsen, för att vi får och för att vi kan. De andra kan ju göra detsamma mot oss, utan att ta till våld.

Frågan är om de nu kan det. Att dra hela islam över en kam såsom fundamentalistisk och terrorfixerad är ungefär lika rättvist som att kalla Dansk folkeparti för rasister. Det finns rasister i Dansk folkeparti men de är inte representativa för partiet som helhet, något de flesta kan hålla med om.
Men om vi skulle leka med tanken att en lokal muslimsk tidskrift skulle publicera en teckning där Pia Kjærsgaard, partiets ledare, iklädd en Ku Klux Klan-uniform slår ihop två mörkhyade personers huvuden, skulle danskarna inte tolerera det. Det skulle betraktas som ett oerhört och motbjudande angrepp på en representant för något så dyrbart som det danska folkstyret. Även om det i sig inte är värre än att förbinda Muhammed med kärlek till bomber.
För yttrandefriheten är ett praktiskt begrepp för teckningarnas förespråkare bara så länge det är de som ska få smutskasta någon. Det vi tycker är heligt får man inte ge sig på men det som är heligt för de andra, det får vi trampa på. Vi bör faktiskt göra det, för att inte ge efter för mörkrets makter.

Jens Folke Kaarsholm: Gamla teckningar blir som nya

Carsten Ringsmose : En målestok……Den “lille” krig?

Overskriften sigter ikke til de sidste ugers uroligheder. Det er verdenskrigen, jeg tænker på – i det omfang, den foregik i Danmark. Jeg nævner dette for ikke at krænke de mennesker, der civilt eller militært deltog i krigen udenfor landet, f. eks. søfolkene, der havde flest faldne, og nu endelig har fået et mindesmærke på Ærø.

Det er ofte godt at have en målestok til brug for sammenligninger, og mange har i nogen tid dagligt spurgt sig selv: Er dette ikke værre end verdenskrigen? En læser udtrykte synspunktet i et avisindlæg, hvor han med ironi mindedes de kultiverede og civiliserede tyske soldater, der besatte Danmark.

Nu behøver man ikke spørge længere: Det, der foregår nu, er meget værre end den tyske besættelse af Danmark under verdenskrigen! Det er ikke på noget tidspunkt under verdenskrigen sket, at politi og brandvæsen har kunnet tælle 619 påsatte brande på mindre end fire døgn (Rigspolitiets optælling 15. til 19. februar). Det, der foregår nu er meget værre: Den muslimske indvandring påfører Danmark langt større byrder end verdenskrigen!

Nu deltager alle muslimer naturligvis ikke i den aktuelle borgerkrig mod deres værtsland. Men de tager sjældent afstand fra den, og det er meget lettere at finde udsagn, der “forklarer og retfærdiggør” den, end udsagn, der fordømmer den. Og de indvandrere fra muslimske lande, der har en klar og demokratisk indstilling, bliver truet på livet af fanatikere, og må leve med politibeskyttelse.

De tyske besættelsestropper kunne langt fra præstere den grad af vold, hærværk og trusler, som vi nu er vidner til. Til gengæld kunne man i radioen høre Adolf Hitlers vanvittige trusler slynget ud i alle retninger. Men så kunne man lukke for radioen!

Det er vanskeligere i vore dage at blive fri for de endnu mere rabiate trusler, som blev udslynget af Khalid Amin under vild jubel fra 1.500 tilhængere af Hizb-ut-Tahrir under deres demonstration i København i fredags. Det var grove voldstrusler mod det danske folk og regeringen – retfærdiggjort med henvisning til de velkendte muntre og uskyldige tegninger – som de fleste af de “krænkede” muslimer aldrig har set!

Medens man under verdenskrigen kunne slukke for Hitlers vanvid i radioen, så kan vi i vore dage ikke forhindre, at noget i retning af en halv million mennesker hver dag her i landet får deres “oplysning” fra Tv-stationer i Mellemøsten, som viderefører Hitlers formørkede, anti-demokratiske trusler i endnu værre udgave: De drømmer om at oprette et islamisk “kalifat” med sharia-lov: Legalisering af slaveri, afhugning af hænder, stening af kvinder o.s.v. – et middelalder-vanvid, som får Hitler til at fremstå som kultiveret og moderat – bortset fra det “industrielle” omfang af hans vanvid.

Nu præges Danmark af terror: Folk, der hverken er “kombattanter” eller har gjort noget ulovligt, flygter fra sted til sted, og må resten af livet ustandseligt “se sig tilbage over skulderen”, fordi deres liv trues af fanatikere, som udlover store dusører for mord på uskyldige.

Det er meget værre tilstande end verdenskrigen!

Carsten Ringsmose, Fyens Stiftstidende

Vatikanets dans med djævelen

Det må ikke være let at være gejstlig udsending for paven i det såkaldte Pavelige Råd for Interreligiøs Dialog. Vatikanet har så vidt jeg er orienteret ingen illusioner om islam, men den allermindste assertive udmelding imod islam på kristenhedens vegne ville afstedkomme massakrer på de i forvejen trængte kristne mindretal i muslimske lande. Pavens brug af et århundredeårgammelt citat medførte jo bl. a. knivdrab på en nonne i et afrikansk land. De ved utvivlsomt godt at det er fanden selv de fører “dialog” med. Men er dhimmitude godt for noget? Nej, så absolut ikke. Konfrontationen kommer, og det sidste vi har brug for lige nu er at blive dolket i ryggen af vore egne. Hvis de tøver med assertiviteten skulle de hellere holde deres mund.

Genoptrykningen af Muhammedtegningerne i danske aviser kritiseres af embedsmænd i Vatikanet ved møde med repræsentanter for Al-Ahzar Universitetet i Kairo.

Embedsmænd fra Vatikanet fordømmer i en fælles udtalelse med repræsentanter for sunnimuslimernes største universitet Al-Ahsar, at danske aviser har genoptrykt Morgenavisen Jyllands-Postens tegninger af profeten Muhammed. Sheik Abdel Fattah Alaam, der er formand for Al-Ahzars Dialogkomité og kardinal Jean-Louis Tauran, som er formand for det Pavelige Råd for Interreligiøs Dialog, sluttede onsdag et to dage langt møde i Kairo om dialog mellem de religioner, der kun tror på en gud.

I en fælles erklæring “fordømmer de kraftigt genoptrykningen af de fornærmende karikaturer og det voksende antal angreb mod islam og dets profet”. De understregede samtidig, at “ytringsfriheden ikke bør bruges som påskud for af fornærme religioner, overbevisninger, religiøse symboler eller noget, der betragtes som helligt”. Vatikanet fordømmer tegninger

“Der kun tror på en gud”? Javist, men ikke på den samme. Den kristne gud er treenig, hvilket fordømmes som flerguderi i Koranen. Og hvor blev Vatikanets fordømmelse af fornærmelserne mod jødedommen og kristendommen i islam af? Jeg har det med denne nyhed lidt som med (uden sammenligning, i øvrigt) de alarmerende udmeldinger af dhimmitude fra eks-PET-manden Hans Jørgen Bonnichsen. Måske spiller han et større spil, og er ikke så lallende enfoldig som han giver sig ud for at være, men spillet har fatale, undergravende konsekvenser. Nu må Geert Wilders på banen. I guder (LFPC).

Hybrid-Muhammed

20080205_001_edited.jpg

(LFPC)

Skriften på væggen – børnene i barnevognene

I stedet for de sædvanlige dommedagsfantasier som denne historie kunne sætte i gang, kunne man i stedet vende den om og spørge dhimmierne og mangfoldigheds-apologeterne, hvordan dette scenarie på nogen måde kan ende med noget godt for de oprindelige europæere? Hvordan ser et best case-scenarie ud med disse prognoser, et best case scenarie der er bare tilnærmelsesvis så godt som de samfund vi har kendt i det sidste halve århundrede? Jeg ved af erfaring fra diverse blogdebatter, at sådanne spørgsmål får man aldrig svar på. Dhimmierne må operere med nogle uspecificerede forventninger om en stigende besindelse, der får al islamkritik og -fobi til at forsvinde, på ghettoer som på magisk vis skrumper ind mens de muslimske befolkningsandele vokser, og på at det nyligt bevidnede voldspotentiale i ghettoerne vil afløses af mangfoldig idyl, hvor kamphunden græsser sammen med det gammeldanske lam. Eller hvad? Enten vil de bare ikke delagtiggøre os andre i deres forventninger til dette tusindårsrige, eller også har de slet ikke tænkt så langt (LFPC).

Av Europas befolkning på 380 millioner er 30 millioner i dag muslimer – et tall som ventes å bli fordoblet til 60 millioner i løpet av de neste 25 år. Disse oppsiktsvekkende tallene er offentliggjort i en ny bok av den israelske historikeren, professor Raphael Israeli – «The third Islamic Invasion of Europe» («Den tredje islamske invasjon av Europa»). Professor Israeli som er ekspert i islamsk historie og tilknyttet Det Hebraiske Universitet i Jerusalem, sier at Europa kommer til å bli «Eurabia» i løpet av et par generasjoner.

Han henviser til at 50.000 franske og 50.000 engelske statsborgere har konvertert til islam i det siste årti, og at Europas «ansikt» raskt vil bli endret, blant annet på grunn av immigrasjon fra muslimske land til Europa og Tyrkias forestående medlemskap i EU. – Dette vil få antall muslimer opp på 100 millioner – en fjerdedel av Europas befolkning i dag, skriver professor Israeli. Europas bekymring over en raskt voksende muslimsk befolknig i Europa har ført til økt motstand mot å ta Tyrkia inn i EU. Videre skriver han. – Den demografiske utvikling vil føre til en situasjon hvor ingen hollender eller franskmann vil kunne bli valgt til sitt lands parlament uten støtte fra det muslimske mindretallet, som vil få en stadig mer avgjørende stemme ved sammensetningen av europeiske regjeringer.

– Med Tyrkia som medlem av EU vil denne prosessen akselerere, skriver Israeli. Uten Tyrkia i EU vil dette skje senere, men det vil skje. Konverteringer i blandede ekteskap – mellom kristne og muslimer – virker bare i en retning, fordi en muslimsk kvinne som gifter seg med en kristen mann, anses for frafallen i sitt samfunn – og er konfrontert med fysisk fare, skriver den israelske historikeren. 60 millioner muslimer i Europa i år 2030

Ingen grund til alarm: Dræberkaninen bare “en svipser”

“Blowback” hedder det når noget får utilsigtede konsekvenser for én selv. På Hamas TV må dræberkaninen alligevel have afstedkommet for meget negativ omtale blandt kuffar, så man må hellere trække i land:

Direktøren for tv-station, der sendte børneprogram med drabstrusler mod bladtegneren Kurt Westergaard, beklager og lover bedre kontrol i fremtiden. “Det var slet ikke meningen. Det var en direkte udsendelse, som kom ud af kontrol.” Sådan siger direktøren for det Hamas-kontrollerede al-Aqsa tv, Hazeem Sharawy, til den norske avis Klassekampen.
[…]
“Den oprindelige ide var, at vi skulle tale om tegningerne og forklare, at profeten ikke er, som disse tegninger fremstiller ham. Vi vil nu indføre bedre kontrolrutiner, også for de direkte udsendelser, for det her er ikke vores politik,” siger Hazeem Sharawy til den norske avis. Drabstrusler i børne-tv var en svipser

Ja, ja, rolig nu. Det kan jo ske for enhver, sådan i en direkte udsendelse. Det kunne lige så godt være sket på tv i korsfarernes og zionisternes lande, ikke sandt? Det går lidt stærkt i sådan en børneudsendelse, og så kan der jo løbe en finke af panden …. det kender I godt? Vi kender det jo godt selv, efter en stresset dag på kontoret, så har dødstruslerne det jo med at flyve gennem luften.

Måske de skulle kigge lidt mere på andre svipsere fra deres verdensdel? Vers 9:29 i Koranen (jøder og kristne skal undertvinges)? Vers 9:111 (paradis for selvmordsterror)? “Dræb jøderne hvor I end finder dem”? De havde ikke live tv på Muhammeds tid, men alligevel kom der en del smuttere, hvoraf disse blot er eksempler. Måske på tide at få luget ud her, yes? (LFPC)

Rundt og rundt om den varme grød, del II

De famler og famler, de lusker rundt om den varme grød, de fornemmer at noget skal gøres, men de går aldrig til problemets kerne: Mainstreamislam er supremacistisk. Justitsministeren kan vaske sine hænder i visheden om at have gjort noget, men hvad hjælper det at finde en imam som ikke ansporer til bombefremstilling, hvis han har nøjagtig samme målsætning som “ekstremisterne”: Islams overherredømme over de vantro.

Reality check: Lene Espersen kan ikke finde én eneste imam i Danmark som troværdigt, umisforståeligt og på ubestemt tid bekender sig til islams status på lige fod med kuffar, og som lige så troværdigt har afskrevet dogmatikken i den lovskole han tilhører.

Der findes et godt dansk ord der begynder med “n”, men Snaphanen er en pæn blog (LFPC).

Der skal sættes en stopper for religiøs radikalisering af de indsatte i de danske fængsler. Derfor skal imamerne i fremtiden sikkerhedsgodkendes.[…] “Vi vil gerne undgå, at fængslerne er grobund for radikalisering og ekstremisme. I udlandet kan vi se, at ekstremisme trives i fængslerne. Derfor skal imamer fremover igennem en godkendelsesprocedure, hvor man blandt tester deres danskkundskaber og deres kendskab til det danske samfund og fængselsvæsen,” siger Lene Espersen til jp.dk. Overvågning af bønner Imamerne skal fremover pålægges at prædike på dansk. […] “Der skal også være mulighed for at videoovervåge de muslimske bønner, der bliver fremført på arabisk, så man kan sikre sig, at de ikke indeholder ekstremistiske budskaber,” siger Lene Espersen. Sikkerhedstjek af fængselsimamer

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

3 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Hodja/Kurt Westergaard
14 years ago

Næj – de e’ret jo æ 🙂

Hvor meget blokkede tyskerne clearingkontoen for – i 1940 kroner – 40 milliarder? Er vi ikke forlængst over det beløb?

mike
mike
14 years ago

60 mil, er for lavt sat, 150 mil, med det hele er mere korrekt.

Det skal nok blive sjovt for vores børn og børnebørn.

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x