24
apr
Seneste opdatering: 25/4-08 kl. 0057
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!

More examples of Islamic “science” here, including a startling claim that US Astronaut Neil Armstrong was the first to notice that Mecca was the centre of the cosmos…
Mecca Time, not GMT

»En veldokumenteret advarsel«

Af Sørine Godtfredsen
Med sin bog om den muslimske fremmarch i Europa leverer Helle Merete Brix en vigtig kilde til viden midt i en debat, hvor for mange ved for lidt [..]

Helle Merete Brix har en stor og omfattende dokumentation at læne sig op ad. Hun er eksemplet på, at en forudsætning for at forstå den muslimske kommunikation til Vesten er, at man minutiøst gransker, hvem der siger hvad, hvornår og på hvilket sprog. Det kræver, at man forsker i islam på noget nær nørd-nivau, og det gør Helle Merete Brix.

Derfor er “Mod mørket” en vigtig bog. Mediernes fremstilling af forholdet mellem Europa og islam stikker sjældent dybt, og Helle Merete Brix kritiserer da også ivrigt de journalister, der i hendes øjne forsømmer deres opgave. Hun skriver: “Muslimbrødrene i Vesten profiterer af, at næsten ingen journalister interesserer sig for, hvem der er tilknyttet deres institutioner, hvad der undervises i, hvad der udgives, og hvem der har forbindelse til hvem.” Kristeligt Dagblad

Domprovst Anders Gadegaard: »Jeg ringede derned og det passede heldigvis ikke«

For sådan et sætning her, er ikke jo rar at høre fra fra en muslimsk dialogpartner til Folkekirken:

“Al- Tamini, 1994: the Jews are destined to be persecuted, humiliated, and tortured forever, and it is a Muslim duty to see to it that they reap their due. No petty arguments must be allowed to divide us. Where Hitler failed, we must succeed.” Stanford Review og talrige andre kilder

Stærkt beroliget skriver Anders Gadegaard d. 17 april efter at have talt med kontakter i Jerusalem:

“Nu viser det sig, at for i hvert fald to af de tre, er der ingen hold i beskyldningerne. ……Dommer Sheikh Al-Tamimi og Sheikh Sabri anses begge for at høre til de moderate muslimske ledere. De støtter begge seriøs inter-religiøs dialog og deltager ofte heri. Hvad særligt angår påstanden om, at Al-Tamimi skulle have sagt, at “muslimer må tage over i jødeforfølgelsen, hvor Hitler fejlede”, afviser han på det bestemteste overhovedet at have sagt noget i den retning. Tværtimod erklærer han over for Yusef Daher, at han gerne udtaler sig positivt om jøderne som religiøst folk”

Domprovsten i Helsingør og Katrine Winkel Holm er efter at have undersøgt “de moderate lærde” mindre beroligede:

Muslimske lærde taler med to tunger
23. apr Når man sammenholder brevet fra de 138 muslimske ledere med, hvad de ellers har sagt og skrevet, lader der til at være tale om to verdener

Steffen Ravn Jørgensen
DANSKE KIRKERS RÅD har fået nogle pennevenner i den store verden. 138 muslimske ledere har i et brev til en række kirker henledt opmærksomheden på ”et fælles ord mellem os og jer”, ”kærlighed til Gud” og ”kærlighed til næsten”. Det er helt uimodståeligt. Og brevet slutter da også med: ”Lad os kun kappes med hinanden, når det handler om retfærdighed og gode gerninger”.

Man aner, at noget nyt er i gennembrud i verdenshistorien ad dialogens vej. Særligt hæfter Danske Kirkers Råd sig ved, at de muslimske ledere lægger op til det, alle bør kunne enes om, så: ”Lad ikke dét, der adskiller os, give anledning til had og stridigheder mellem os … Lad os respektere hinanden, være fair og retfærdige, vise hinanden venlighed og leve i oprigtig fred, harmoni og gensidig god vilje.”

Men hvem er disse 138 muslimske lærde, som får Danske Kirkers Råd til at beundre det ”gennemarbejdede brev”, der varmer om hjertet? Det er sikkert de færreste af os, som kender de lærde, men ved at søge på hjemmesider kan man få lidt at vide om enkelte.

Man må gå ud fra, at Danske Kirkers Råd kender afsenderne af brevet, som er et ”gennemarbejdet, modigt og indsigtsfuldt dokument, der indeholder en åbning i forhold til kristendommen, som er enestående i verdenshistorien”. Og Rådet ”sætter stor pris på, at (…) verdens muslimske ledere og lærde i samlet flok har henvendt sig til kristne ledere og udtrykt ikke blot en fælles forståelse af dialogens og samarbejdets nødvendighed.”

Tre af underskriverne er medlemmer af Det Europæiske Råd for Fatwa og Forskning. Det drejer sig om Mustafa Ceric, Issam Ahmed al-Bashir og Abdallah bin Bayyah. Det er en af Broderskabets vigtigste institutioner i Vesten. Det Muslimske Broderskab er vidt forgrenet og er i visse muslimske lande forbudt. Det har forbindelse til terrororganisationer som Hamas og Islamisk Jihad. Derudover er der to prædikanter, også med forbindelse til Broderskabet: Amr Khaled og Hamza Yusuf.

EN ANDEN UNDERSKRIVER, H.E. Shaykh D. Tayseer Rajab Al-Tamini, chef for islamisk ret i Palæstina, overhoved for Det palæstinensiske Center for Religion, Civilisation og Dialog, sagde i 1994: ”Jøderne er bestemt til at blive forfulgte, ydmyget og altid tortureret, og det er en muslims pligt at sørge for, at de høster deres ret. Ingen smålige skænderier må få lov at skille os. Hvor Hitler svigtede, må vi fuldføre”. Og i anden sammenhæng: ”Islam eskalerer og kan ikke modstås. Jeg beder Allah rive USA ned som Sovjet blev sønderrevet”. (Kilde Debbie Scullel, 5. januar 2005).

Endnu en medunderskriver, muftien af Jerusalem, Ikrima Saoid Sabri, har om børneselvmordsbombere udtalt ”jo yngre martyren er, jo mere respekterer jeg ham.” ”Jøderne er de fejeste skabninger, Allah overhovedet har skabt.” Den 4. marts 2005.

På samme tidspunkt, som Det Palæstinensiske Selvstyre havde anmodet Israel om at løslade terrorister, som havde myrdet israelere, planlagde selvstyret at henrette palæstinensere, som havde forsøgt at forhindre terrorangrebene. Sabri havde udstedt en særlig kendelse som bifaldt henrettelse af 15 palæstinensere. (isracast.com/index.asp)

Dr. Muhammad Salim Al-Awa sagde til Washington Journal i august 2006, at selvmordsbomber er forståelige forsøg på at gøre opmærksom på politisk uretfærdighed og har ingen forbindelse med radikal islam. I sin bog ”Religion and Homeland – Chapters in Muslim Attitudes Towards Non-Muslims” skriver Al-Awa: ”Koranen er den grundlæggende og primære kilde for islamiske love, værdier og dyder” og at ”i et samfund med muslimsk majoritet, er det kristne præster forbudt at diskutere religiøse spørgsmål, religiøse love, og islamisk sharia.”

Danske Kirkers Råd ligger angiveligt inde med en større viden om, hvem alle de 138 muslimske lærde er. For svarbrevet er besluttet enstemmigt af de delegerede til årsmødet.Når man sammenholder brevet fra de 138 ledere med, hvad enkeltes udtalelser og skriverier bringer til torvs, så synes der at være tale om to verdener. En samtale forekommer at have meget vanskelige kår.

Derfor var det hensigtsmæssigt at spørge de muslimske underskrivere om ”taqiyye”. Taqiyye er en muslims ret til at forstille sig, tie, undlade at sige alt, ja, have en lemfældig omgang med sandheden, når man er sammen med kristne og jøder.

DET ER VIGTIGT at få afklaret om taqiyye er det redskab, som indgår i dialogen. Står de citerede ord til troende, så siges der én ting i den hjemlige muslimske sammenhæng og noget ganske andet, ja, nærmest modsat i ”dialog” med såkaldte ”kristne ledere”. Under Muhammed-krisen erfaredes det, hvordan nogle danske imamer til fulde beherskede denne retoriske evne.

I Vesten skal vi leve sammen i samfund, som gennem 2000 år er præget af kristendommen. Det kristne budskab har været med til at fremme ytringsfriheden, sikre kvinders ligestilling – gjort det muligt at anvende fornuft og intuition uden at bremses af religiøse love.

Vi har lært, at ord og argumenter fører videre, at der skal tales sandt, at tekstkritik er nødvendigt, ja, at bibelkritik har været en gevinst. Den udvikling kan vi godt vedgå, selvom der også har været en del af kirkens folk, som i tidens løb har forsøgt at bremse udviklingen, men i kristendommen, i evangeliet, ligger der en stadig kilde til frisættelse og til at forme et menneske- og samfundssyn, hvor der værnes om næsten.

Det er derfor vigtigt, at vi i mødet med muslimer fastholder den arv og støtter de moderate muslimer med eksempelvis at foretage tekstkritik af Koranen, som forhåbentlig kan fremme bedre mulighed for at leve sammen i en sekulariseret verden og ikke være tilbageskuende til Muhammeds tid. Det har moderate muslimer sans for, og her kan vi lægge vore erfaringer frem.

Det er altid flot, når der gøres en indsats for, at parter får større gensidig forståelse. Men lad os få klarhed om, hvor helhjertet initiativet er, og om man mener det samme med ordene. Det er en god begyndelse for at tale sammen. Måske er kodeordet ”dialog” det helt korrekte for initiativet?! Men Danske Kirkers Råd har med svarbrevet i den grad overskredet sine grænser ved at tale på folkekirkens vegne. Det er en ”ommer”.

Heldigvis udvises der store politiske bestræbelser på at sikre en bedre integration gennem skole og arbejdsmarked. Det er nok i den sammenhæng, at resultater opnås. Som kristne og muslimer har vi forskelligt gudsbillede. Man kan ikke lave en hybrid ved at påstå, at vi tror på den samme Gud. Som kristne tror vi på den treenige Gud, og Kristus er Guds søn og ikke en profet som i islam.

Steffen Ravn Jørgensen er domprovst i Helsingør Stift, Kristeligt Dagblad

BREVET FRA DANSKE: Gadegaard kompromitterer folkekirken
Af Katrine Winkel Holm
KIRKERS RÅD At hævde, at kristne og muslimer tror på den samme Gud, er teologisk fusk og i strid med alle folkekirkens bekendelser

Den danske kirke er ufattelig naiv, skrev en engelsk bekendt for nylig. “Tror den, at den kan få mullaherne til at lave indrømmelser? Det svarer til at tro, at en leopard kan lave om på sine pletter.”

Anledningen var brevet fra Danske Kirkers Råd til 138 muslimske religiøse ledere, det pinlige dhimmi-dokument, som med god grund har fået mange kritiske ord med på vejen. En enkelt folkekirkepræst, domprovst Anders Gadegaard , berygtet for sit ønske om at lave kirkeindsamlinger til moské-byggeri (med minaret!), har skrevet under på dette teologiske makværk. Pinligt nok, men folkekirken som sådan har faktisk hverken lod eller del i miseren.

Alligevel kan min britiske bekendte læse en artikel i Ecumenical News International 14. april, der giver læseren det klare indtryk, at et stort antal danske kirker har lovprist det muslimske brev. Kilden er Anders Gadegaard , og ikke ét sted finder han anledning til at oplyse, at brevet er skrevet i hans og ikke i den danske folkekirkes navn.

For det er da vel stadig sådan, at Gadegaard hverken er udråbt til pave eller synode-ypperstepræst? På den måde misbruger han den danske folkekirkes navn og kompromitterer den og os, der er en del af den, over for den internationale offentlighed.

Og det bliver værre endnu. For ikke alene skamroser Gadegaard mullahernes brev, han udfolder – igen på “danske kirkers” vegne – sine besynderlige ideer om forholdet mellem kristendom og islam.

Kristne og muslimer har, hævder manden, der ellers har en teologisk uddannelse bag sig, “et fælles fundament i troen på den ene Gud som herre og skaber og i det fælles syn på livet og mennesket, som følger af dette.. at mennesker er lige og skal behandles med respekt”.

At hævde, at kristne og muslimer tror på den samme Gud, er teologisk fusk og i strid med alle folkekirkens bekendelser. Og at hævde, at islam hylder troen på menneskets lighed er udtryk for en uvidenhed så massiv, at den næsten ikke kan undskyldes.

Er det udtryk for menneskets lighed, når jøder i Koranen omtales som “aber og svin”, når de rettroende opfordres til at bekæmpe de vantro og forbande de kristne? Har Gadegaard slet ikke læst i Koranen? Kender han ikke islams årtusindegamle tradition for at undertrykke og chikanere “dhimmier”, alle, der er kristne eller jøder?

“Islam er totalitær. Den tilpasser sig ikke og deler ikke sin magt. Disse tåbelige præster vil finde ud af det på den hårde måde”, sluttede den meget vidende brite sin mail af. Det har han sikkert ret i. Desværre.

Men det virkeligt alvorlige er, at disse tåbeligheder fremstilles som den danske folkekirkes tåbeligheder. Som om den danske folkekirke som sådan er mere interesseret i at fedte for magtfulde mullaher end at støtte de kristne og jøder, der forfølges over alt i Mellemøsten i islams navn.

Derfor vil jeg opfordre Københavns biskop til at give sin domprovst en næse og ved samme lejlighed slå højt og tydeligt fast, at Gade-gaard taler på egne vegne og ikke på folkekirkens vegne.

Hvis de andre biskopper gjorde det samme, både på dansk og engelsk, kunne der være håb om, at den danske folkekirkes ære kunne reddes. Den har hårdt brug for et redningsforsøg.

Katrine Winkel Holm, teolog

Ed Husain, den engelske Hizb ut-Tahrir-afhopper

Jeg udtrykte forleden her skepsis over for den danske Hizb ut-Tahrir-afhopper Leon ‘Muhammed’ Hees udefinerede, moderate islam. Ikke forstået som mere end skepsis der udsprang af mainstreammediernes logrende benovelse af en afhopper fra den ekstreme, slemme islam – hvilket tilsyneladende i MSM-land må betyde at hans islam er moderat, demokratisk kompatibel og pluralistisk. Jeg så ingen antydning af dokumentation for dette, ingen eksplicit afstandstagen fra Hee til traditionel islamisk dogmatik, ej heller så jeg nogen interesse fra mediernes side i at afdække disse helt afgørende spørgsmål. Man kunne få den kyniske tanke, at når 1) han er afhopper fra HuT, og 2) han er pæn og glatbarberet, hvor han før var et islamisk fugleskræmsel, så er 1) + 2) = 3) moderat. Helt ærligt, så har jeg ingen tiltro til at bladsmørerne kan tænke længere end dette. Måske med undtagelse af Flemming Rose.

Samme skepsis overfor utilstrækkelig afklaring af hvad en HuT-afhopper står for, kan man med fordel læse hos Robert Spencer på Jihad Watch, vedrørende britiske Ed Husain, et andet tidligere HuT-fugleskræmsel:

These bland and reassuring statements stop short of actually saying that the supremacist tradition within Islam must be rejected and opposed by Muslims. All this pleasant tosh about Islam fitting in with multicultural societies and not being seen as the enemy of the West could easily come out of the mouth of the most committed, but clever, jihadist. He would not even be lying — he’d be working from the proposition that Islam allows for something of a multicultural society, provided that non-Muslims stay in their place as dhimmis and do not aspire to rights equal to those of the Muslims. And he’d have in mind the idea that Islam is not the enemy of the West, but the friend of the West, the friend that wants to give the West a gift — the gift of the law of Allah. I have seen jihadists say exactly these things. Thus it is not reassuring to see them come from a foundation supposedly dedicated to moderate Islam, and named, significantly enough, for an English convert to Islam. UK: New Muslim think-tank says it will challenge the jihad ideology with the true, peaceful Islam

Jeg vil aldrig kunne fatte det: Det er vores fremtid dette handler om, og så stiller man sig tilfreds med nogle glatte bemærkninger og en glatbarberet hage? (LFPC)

Gak til læserbrevsskribenten og bliv vis

Endnu engang må man opleve, at de allermest oplagte spørgsmål i dagens Danmark stilles af læserbrevsskribenter og kommentatorer i aviserne, ikke af journalisterne eller på lederplads: “Det, jeg efterlyser, er en troværdig forklaring på, hvorfor beboerne i Nivå overhovedet skal belemres med folk, der ikke respekterer landets love og end ikke forstår dansk?” Journalister ville aldrig vinkle en historie ud fra dette indlysende spørgsmål, og går aldrig bag om en stiltiende accept af at tingene er som de nu er: Globaliseringen, næsten en naturlov på linje med Newtons tyngdelov, er et givet kår som vi må lære at indrette os på, slet ikke noget der kan styres eller hvis konsekvenser kan afværges lokalt. Eller det givne er love og konventioner som ikke er udformet efter realiteterne i dagens verden, men er blevet en møllesten om vores hals. Eller påstået “anstændighed”, som altid er i forhold til enkeltindivider, ikke i forhold til vores eget samfund (LFPC).

[Peter Norsk] løber for sit vedkommende rundt om natten i Nivå i forsøget på at standse fremmedvolden i min før så fredelige hjemkommune. Natteroderiet tænkes vel at kunne kompensere for politiets manglende muligheder for at opretholde ro og orden i området. […]

Den konkrete virkelighed er imidlertid her, at PN’s indsats ikke forhindrede infatidaen i Nivå i februar, og at den i det hele taget ikke har større udsigt til at ville krones med held end andres tilsvarende bestræbelser gennem årene. Senest har Fredensborg-borgmesteren appelleret til voldsmændene i en husstandsudsendelse på deres egne sprog. Det, jeg efterlyser, er en troværdig forklaring på, hvorfor beboerne i Nivå overhovedet skal belemres med folk, der ikke respekterer landets love og end ikke forstår dansk?

PN og hans parti har et moralsk problem. Det består i, at de har påført samfundet en omfattende vold, som let kunne have været undgået, hvis de konservative havde haft denne verdens realiteter for øje i stedet for at hengive sig til skøntænkning.

Hverken partiets eller PN’s moral bedres af, at han nu ikke vil høre om den eneste farbare vej ud af det problem, han selv har været med til at skabe.

Og hverken natlige bodsvandringer eller forsøget på at påføre mig skylden for, at muslimerne ikke vil indpasse sig, fritager de konservative for ansvar.

Ekstremismen er og forbliver hos dem, der med åbne øjne tilvejebringer ekstreme tilstande. Ole Hasselbalch: Skudt forbi

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Janne
Janne
13 years ago

M.h.t. Peter Norsk (K) og andre med ham. Så kan jeg ikke forstå at det kan være så svært at tage afstand fra banders hærgen og antidemokraters mishag ved Danmark og foragt for vores levevis. I stedet for gøres f.eks. Ole Hasselbalch til bussemand. Men så vidt vides er det ikke Ole Hasselbalch der har lavet mere end 700 ildspåsættelser, det er ikke Hasselbalch der ikke vil lære dansk og det er ikke Hasselbalch der vil isolere kvinder og kræver særregler hvad mad og beklædning og ytringsfrihed angår. Det er ikke Hasselbalch der kræver ramadanfest på vores sekulære rådhuse eller… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

“Som om den danske folkekirke som sådan er mere interesseret i at fedte for magtfulde mullaher end at støtte de kristne og jøder, der forfølges over alt i Mellemøsten i islams navn.” Når jeg som kulturkristen, eller less og religionskritisk, indtil videre forbliver medlem af den danske folkekirke (jeg betaler bl.a. til vedligeholdelse af kulturskatte som jeg mener danske kirker er), så er det bl.a. fordi der findes mennesker som Katrine Winkel Holm i kirkeverdenen og folk af hendes kaliber. Keld Holm, Anders Gadegaard med flere skader tværtimod folkekirken og Danmark og vores frihedsrettigheder med deres vamle skin-dialog med grumme… Read more »

Jakob
Jakob
13 years ago

Hej Steen, lige en meta off-topic kommentar i anledning af, at bloggen var nede.

Jeg har bemærket, at du har det med at skrive flere forskellige emner i een blogpost. Det gør din ellers glimrende og nydelige blog en smule ikke-læsevenlig. Det ville gøre bloggen væsentligt mere overskuelig og læsevenlig, hvis hvert emne stod i hver sin blogpost, også selvom der så kommer flere samme dag. Grundlæggende sådan som de fleste andre blogs gør det, bl.a. Urias-Kim.

Keep up the good work og skål i Nørrebro Bryghus øl.

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x