9
maj
Seneste opdatering: 22/10-10 kl. 0955
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Dette har vel længe stået klart. Vold betaler sig, man kan gøre sig selv til så stor en pestilens at man bliver en frygtet og beskyttet gruppe. Godt at se det dokumenteret, og godt at erfare at der er murren i geledderne af menige betjente.

Nu kommer så næste oplagte spørgsmål: De autonome udgør vel en klart afgrænset, talsmæssigt beskeden gruppe, og alligevel er det lykkedes dem at tilkæmpe sig særstatus. Kunne man mon forestille sig at denne kapitulation også gælder en helt anden gruppe: En langt, langt mere talstærk gruppe; en gruppe i demografisk vækst; en gruppe der legitimerer voldsudøvelse ved en supremacistisk, hadefuld ideologi; en gruppe med voldserfaringer og -parathed der langt overgår de autonome; en gruppe med et stærkt internationalt bagland, der leverer ekspertise, ideologisk oprustning og finanser?

Hvem vil hævde, at denne gruppe ikke nyder mindst lige så stor beskyttelse som de autonome? Med hvilken begrundelse? (LFPC)

Af frygt for uroligheder undlader Københavns Politi at gribe ind over for lovovertrædelser, der bliver begået af autonome fra miljøet omkring Ungdomshuset på Nørrebro.Graffiti-hærværk mod private og offentlige bygninger. Vand- og røgbomber mod politiet. Overtrædelse af maskeringsforbud. Kanonslag affyret få meter fra kampklædt politi.

Ulovligheder, der for de fleste borgeres vedkommende ville få politiet til at gribe ind straks. Ikke mindst når ordensmagten står få meter fra, hvor forseelserne bliver begået.Men når det gælder det autonome miljø i København, der siden rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69 på Nørrebro har gennemført 63 såkaldte torsdagsdemonstrationer, har Københavns Politis ledelse besluttet, at de unge skal fredes.[…]

Flere af politifolkene er frustrerede over, at de stiltiende skal se ulovlighederne eskalere. De mener, at meget af den ballade, der de seneste 14 måneder gentagne gange har præget Nørrebro og området omkring Christiania, skyldes, at politiet griber for sent ind. […] Politiet freder autonome uromagere

Hvad er det nu med de der knyttede næver og nazismen?

[Dialog, mangfoldighed og knyttede næver. Foto: Lars Krabbe, JP]

[SUF, Enhedslistens ungdomsfront, truer med vold]

Og så var dagen i dag en dag med to voldsepisoder med udspring i venstrefløjen:

Jyllands-Postens fotograf Niels Hougaard blev truet og forsøgt frarøvet sit kamera af en vred, ung mand fra Ungdomshuset under den ugentlige demonstration torsdag aften. Chefredaktør kalder episoden “en skandale”.

Niels Hougaard dækkede torsdagens demonstration, der startede på Gammeltorv i København kl. 17. Han fulgte optoget i 20 minutter, indtil en sortklædt aktivist fra demonstrationen hev fat i hans kamera og råbte “skrid, dit svin.”

Den ophidsede unge mand forsøgte at rykke kameraet fra Niels Hougaard, der dog ikke overgav sig. Han nægtede at slippe sit kamera, og til sidst opgav den unge mand sit forehavende. Niels Hougaard forlod derefter demonstrationen […]. JP-fotograf truet af demonstrant

“Da jeg var kommet ud for at ryge, sad der et par bumser på en bænk. En af dem fór op og råbte: ‘Hvad fanden, er det dig’, og så haglede det ellers ned over mig med knytnæveslag. Og de var hårde, skal jeg hilse at sige. Men ved et rent lykketræf fik jeg pareret dem alle sammen. Men tilsidst fik han mig ned i asfalten, da jeg blev væltet ved et slag. Og da blev jeg bange,” fortæller Jesper Langballe.” […] Derefter har jeg hørt, at bartenderen gik hen til de tilbageblevne i selskabet og sagde, at det ville være en god ide at fortrække, fordi voldsmanden var på vej til Ungdomshuset for at mobilisere et tæskehold til at tæve hele selskabet,” fortæller Jesper Langballe. Langballe overfaldet foran værtshus

Update: Politiken debunker Ungdomshus-vinklen i Langballehistorien – mon så overfaldsmandens vrede på Langballe udsprang af Tidehvervs opfattelse af toregimentelæren, og ikke havde en dyt med politik og venstrevold at gøre? (LFPC)

Flere steder er det nævnt, at bartenderen, altså Ralf Simon Larsen, skulle have advaret Jesper Langballe og de mennesker, han fulgtes med om, at der var blevet tilkaldt assistance fra Ungdomshus-miljøet. […]

Men det passer ikke, forklarer værtshusejeren.

»Det var ikke det, jeg sagde. Men nu vidste alle, at Jesper Langballe var der, så skal der jo ikke så meget til, før der bliver sendt sms’er rundt, og så er der flere, der vil ned og fortælle deres ærlige mening om hans politik […]« Bartender: Langballe grinede efter overfald

“Hvad var det nu med den der 2. verdenskrig og nazismen?”

Jon Bang Carlsen:

“Jeg voksede op i en verden der vendte ryggen til det, nazismen. Nazismen – det er jo samme kultur som vi har. Kunne vil selv blive lige så monstrøse i vores kultur ? Vi har en fantastisk angst i vores kultur for blandede bolscher. Vi har en romantisk længsel efter renhed, ikke? Efter alt hvad der ligner hinanden, ligesom i Syd-Afrika, ligesom i apartheid systemet. Det perverterede i Tyskland og det som selvfølgelig ligger latent i os idag. Det der nydelige dukkehus, det udelukker alle de urene dukker, i den der nordgermanske kultur som er vores,….vores måde at forholde os til alle de kulturer der nu kommer ind i vores lille danske bonde-idyl, det er vanvittigt farligt….. måske havde vi været en klogere nation, hvis vi havde vendt os mod Tyskland og analyseret hvad der var sket og åbnet op mod verden. Den ondskab er mulig også for os.”

Det lyder som om du langer gevaldigt ud mod Dansk Folkeparti ?

“Jeg langer ikke ud efter DF….. DF er meget forståelige, de har gjort opmærksom på et problem, hårdt og brutalt, hvor meget dannede folk ligesom ikke har villet ville kigge på det.”

DR 2 Deadline, min. 4:28 Til den sympatiske og gode, men småt reflekterende og informerede kunstner Jon Bang Carlsen, kan man sige,at det er slet ikke utænkeligt at Europas befolkninger kan drives til at vælge semi- fascistoide regeringer, netop på grund af hans og de demokratisk valgtes begrænsede forestillingsevne.(Europe’s Muslims are living on borrowed time ) EU, hvis det findes, vil muligvis søge at forhindre det, hvis de kan. Ironien ville være , at de godlidende kunstnere og selvdeklarerede humanister, vil have været de stærkest medvirkende til at fremkalde det, de netop frygter mest. Om et England , der hastigt nærmer sig en desperat situation, hørte jeg for få måneder siden Patrick Sookhdeo sige: “Jeg nægter, jeg afstår fra at bekæmpe fascisme med fascisme”. At vi ikke kan benytte de metoder, de benytter mod os.
Han talte om den islam, han har forladt og som er ved at overtage enklaver i landet, politisk, kulturelt, socialt og økonomisk. Om væbnet opstand, insurgency, værre end terror at bekæmpe, og langt værre end de 200 terrorceller Enland pt overvåger. Engelske politikere har tænkt den tanke, og de er angste siger Sookhdeo, der må vide det, eftersom han er rådgiver for dem. Ingen danske har den selvindsigt, såvidt vides. Men det er det dilemma, dele af Europa står overfor. Bradford, Birmingham, Liverpool, Leicester, Rotterdam, Lille, Antwerpen, Bruxelles, Marseilles, Stockholm, Malmø, Göteborg. Hvad gør vi så ? De gode, danske kunstnere drømmer videre. Deres speciale er at fabrikere deres egen lilleput-verden og holde fast ved den. Man skal ikke lære dem nye, fremmede kunster, endsige informere dem. Har Danmark de kunstnere vi fortjener?
Det er med beklagelse, jeg ikke har lov at offentliggøre de videoes jeg har med Sookhdeo, Andrew Bostom og Sam Solomon. De føler sig “upopulære nok i forvejen”, ikke at jeg kan bebrejde dem.

Henryk Broder: Israel’s right to exist

Israel’s right to exist is questioned on a daily basis — not just by radical Palestinians, but also by prominent intellectuals. As the country celebrates its 60th anniversary, they are sending their case against Israel in messages disguised as birthday greetings. But their supposed concern about the Middle East is really just a cloak for their own guilt complexes. Spiegel Online

Til Norges børnebørn: 2.6 mio indvandrere

ikke desto mindre – det er ikke så langt fra Sverige idag. Hvordan det vil spænde af ? Måske vil de græsse fredeligt sammen på sæteren og producere økologisk, multikulturel rømme og geitost under midnatssolen. At dømme efter dagens strømpil, vil det dog være en yderst uforsigtig antagelse. I Norge er konflikten mellem de regerende og folket akut, og noget vil ske på regeringsniveau længe inden 2060. I Sverige er folket populister, en generende faktor der endnu ikke har forstyrret en siddende regering, mere end en moskito forstyrrer en elefant. Men Sverige er også et fait accompli, hvor Norge er en åben bog. Norge har pengene til at ødelægge sig selv i al fremtid, det har Sverige kun ganske få år endnu:

Kan ha 2,6 millioner innvandrere i 2060. Om drøye 50 år kan hver tredje innbygger i Norge være innvandrer.
Det kom fram under Statistisk sentralbyrås (SSB) pressekonferanse i formiddag, der byrået la fram prognoser for hvordan Norges befolkning kan være sammensatt i 2060. SSB slår fast at innvandrerbefolkningen kommer til å øke sterkt i årene framover, fra 460.000 i dag til mellom 1,1 millioner og 2,6 millioner i 2060. Den vil da utgjøre mellom 21 og 31 prosent av den samlede folkemengden. SSB understreker at det er stor usikkerhet om nivået på innvandringen framover, og at det derfor er vanskelig å gi sikre prognoser på innvandrerbefolkningens størrelse og sammensetning, særlig på lang sikt.

Kan ha 2,6 millioner innvandrere i 2060 – det er usikkert hvorfor Norge har så svært ved at fremskrive sin befolkning, når danske DREAMMODEL.DK kan udarbejde prognoser helt til år 2100. Muligvis er det fordi DREAM´S progonoser bygger på den nuværende danske politik, og antager den ligger fast, og altså ikke nogensinde bliver afløst af en R- SF- Enhl. politik.

Winkel Holm: Rend mig i CEPOS

Velfortjente smæk med krabasken til de liberale sværmere, som efter debatterne at dømme ønsker at imødegå verdens mest uliberale fænomen med mere liberalisme. Hvordan, det er vist aldrig helt blevet klarlagt. Jeg synes dog ud fra indlæg af de allermest ungdommeligt naive fantaster og drømmere, bl. a. i 180graders læserkommentarer, at kunne konstatere, at illusionerne især holdes i live ved benægtelse af problemets eksistens. Faktisk minder ungdomsliberalisterne mig uhyggeligt meget om sværmerne på venstrefløjen. Ågerup afslører også sin rådvildhed ved brug af infantil vrængen, en strategi som erfaringsmæssigt ikke får problemet til at forsvinde. Men det opdager han nok efterhånden. Han kunne f. eks. starte ved at tage tænkehatten på og overveje fremtidsperspektiverne set i lyset af demografien, pengestrømmen, og erfaringerne fra historien (LFPC).

Men hvordan har CEPOS det egentlig med virkeligheden? Det spurgte jeg mig selv om, da jeg læste CEPOS-direktør Martin Ågerups klumme “Rend mig i ytringsfriheden”. […]

Ågerup indrømmer dog, at overskriften skal tages med et gran salt. Ytringsfriheden er, understreger han, ekstrem vigtig at bevare, men, men, men. Han er så gruelig træt af at høre om den, fordi det tager så meget opmærksomhed fra de andre, langt mere truede frihedsrettigheder. Rygeforbud på restauranter og forslag om kvindekvoter i private virksomheder er, hedder det, ting, der burde optage den borgerlige offentlighed mere end forsvaret for ytringsfriheden.[…]

Tror man, som alt for mange danskere desværre stadig gør, at islam bare er en mellemøstlig udgave af Indre Mission, er der noget, man har misforstået. Meget grimt kan der siges om missionens svovlprædikanter, men de nøjedes dog med at tordne om helvede. De sendte ikke egenhændigt deres modstandere derned.

Derfor kunne den bekendte Jesus-krænker, Jens Jørgen Thorsen, leve et mageligt liv og dø en naturlig død, mens Theo van Gogh i en ung alder endte med en kniv i maven. Og Holland, der er flere skridt længere fremme i islamiseringsudviklingen end Danmark, er ikke blevet hyggeligere siden hans død. Den islamkritiske politiker Geert Wilders flerårige underjordiske parialiv er et skræmmende vidnesbyrd om det.

Krones truslerne med held, og lykkes det at få den europæiske offentlighed til at afstå fra at kaste kritisk lys på islam, for i stedet at give efter og efter, så er vi på vej ind i mørket, ind i uoplysthedens og ufrihedens mørke.

Det er derfor, forsvaret for ytringsfriheden er så utrolig vigtig netop nu.

[…]Opgøret med islamiseringen skal tages nu, for imamerne har demografien, ildhuen og oliepengene på deres side.

Kald det “alarmisme” om du vil, kære læser. Men læs først “Mod mørket” af Helle Merete Brix eller “The political incorrect guide to islam” af Robert Spencer. Og døm så.[…]

Men hvis det er CEPOS’ fremtidige linje at vrænge af forsvaret for ytringsfriheden, som Ågerup kom for skade at gøre, så er jeg tilbage ved mit umiddelbare, primitive svar: Rend mig i CEPOS. Katrine Winkel Holm: CEPOS-direktørens foragt for ytringsfriheden

Djævelens lidt for villige advokater

En af vestlig kulturs stærkeste sider er utvivlsomt kristendommens frakendelse af vores ret til at dømme vore medmennesker. Men styrken er blevet til en selvmordsstrategi det øjeblik hvor den fører til modvilje mod at dømme en ideologi der historisk set kun har ført til ulykker for omkringliggende folkeslag og endda for dens egne slaver: Dette er debatfaldgruben om ‘islam’ kontra ‘muslimer’ desværre et eksempel på. Af angst for at dømme mennesker, undskylder, fortier og lyver apologeter om ideologien. Det kan selvfølgelig også være interessant at se uhyret Joseph Fritzl i dette lys, som den ultimative test af fravær af dømmesyge. Men igen bliver vores fortrinlige idealer til en selvmorderisk strategi, når konsekvensen bliver handlingslammelse i forhold til en voksende trussel. Kunne man anskue vores tid udefra, i et større perspektiv, har jeg på fornemmelsen at denne lille øvelse i kristen ‘forståelse’ af Joseph Fritzl vil blive læst som endnu en illustration af hvorfor den kristne kultur afskaffede sig selv (LFPC).

[…] Kan vi tillade os at fordømme et menneske som den onde selv? Ikke kristeligt set, det vil Vorherre aldrig gå med til, siger sognepræst Erik Kelstrup, Ormslev og Kolt Sogne ved Århus.

– I Guds øjne er han ikke et uhyre, nej, han er et menneske. Han har gjort noget forfærdeligt, men Gud er altid den, der tilgiver mennesker. Derfor burde der på spisesedlen have stået: “Her er et tilgivet menneske.” Men det er meget forargeligt for os, for her er der altså en kærlighed, som går helt ud over, hvad vi kan forestille os, siger Erik Kelstrup.

Han understreger, at hans synspunkt ikke handler om at negligere Josef Fritzls gerninger, som er frygtelige, men at han kristeligt talt og ifølge Luthers teologi ikke er et uhyre af den grund.[…]

Teolog Niels Jørn Cappelørn, der er leder af Søren Kierkegaard Forskningscentret, bryder sig ikke om udtryk som uhyre og monster, men mener, at man har lov til at sige, hvad man mener om de handlinger, som Josef Fritzl har begået.

– Men der er sandelig forskel på, om vi dømmer folk på deres handlinger eller på evige salighed. Her er der ikke forskel på Luthers og andre kristendomsopfattelser. Mennesket er skabt i Guds billede, men ifølge Luther har arvesynden totalt ødelagt det billede. Luthersk set er vi allesammen syndere og kan kun blive frelst ved Guds nåde.

– Vi kan som mennesker aldrig fordømme Fritzl , det er Guds sag. Det betyder, at vi ikke kan tage afstand fra ham, men fra hans handlinger. Har vi lov til at fordømme ham for de gerninger, han har gjort? Nej, der er også tilgivelse for ham. Det betyder ikke, at han ikke kan dømmes for sine handlinger. Dem skal han straffes for, siger Niels Jørn Cappelørn.

Incestforbryderen er også en Guds skabning (Kristeligt Dagblad 3.5.2008, ikke online)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Ralf
Ralf
13 years ago

Jeg syntes ikke om at nogen biver overfaldet. Spørgsmålet er om Jesper Langballe blev overfaldet. Eller om det bare ser godt ud i medierne at man er lidt forfulgt når man kommer fra Dansk folkeparti. Det kan undre at man ikke finder et eneste mærke på manden da han besøgte skadestuen næste dag. Hvis jeg havde været udsat for det han siger han har været udsat for, så havde jeg haft mindst et blåt mærke at fremvise. Hvoffor melder han det ikke til politiet med det samme, eller beder mig om at gøre det, hvis det er så alvorligt. Jesper… Read more »

queer jihad
queer jihad
13 years ago

@Ralf

Hvad mener du om, at folkevalgte politikere bliver overfaldet?

queer jihad
queer jihad
13 years ago

@Ralf

Men er det for øvrigt ikke noget med, at du kender overfaldsmanden og ikke ønskede at opgive hans navn til politiet?

queer jihad
queer jihad
13 years ago

@Ralf Jeg kender kun sagen fra medierne og går naturligt nok ud fra, at medierne taler sandt om episoden på Byens Kro. I medierne har jeg kunnet læse, at du smed Jesper Langballe og hans selskab ud fra Byens Kro. Hvis det ikke er rigtigt, bør du naturligvis tage til genmæle i det relevante medie og få publiceret din version af historien. Du skriver endvidere, at Jesper Langballe grinede efter overfaldet. Jeg kan konstatere, at andre fortæller til medierne, at Jesper Langballe var chokeret efter overfaldet. Til gengæld vil jeg godt rose dig for at tage til genmæle her. Hvis… Read more »

Ralf
Ralf
13 years ago

queer jihad må hellere sætte sig lidt bedre ind i de sager vedkomne kommentere. Jeg smed ikke Jesper Langballe´s selskab ud. Og jeg må fastholde at Jesper Langballe kom ind med et smil på læben satte sig roligt ned og drak sin øl. Dårlig stil af queer jihad ikke og have sine informationer iorden. Man skal ikke tro alt hvad medier og politikere freture med

queer jihad
queer jihad
14 years ago

Metallica: Fight Fire With Fire Do unto others as they have done to you, But what the hell is this world coming to? Blow the universe into nothingness, Nuclear warfare shall lay us to rest Fight fire with fire, Ending is near, Fight fire with fire, Bursting with fear We all shall die Time is like a fuse, short and burning fast, Armageddon’s here, like said in the past Fight fire with fire, Ending is near, Fight fire with fire, Bursting with fear Soon to fill our lungs the hot winds of death, The gods are laughing, so take your… Read more »

queer jihad
queer jihad
14 years ago

Ralf Simon Larsen fra Byens Kro synes at være en upålidelig person. Han påstår, at Jesper Langballe grinede efter overfaldet, mens andre siger, at han var chokeret. Samtidig er det usympatisk, at Ralf Simon Larsen smider Jesper Langballe og den gruppe, han var med på værtshuset, ud efter overfaldet.

Dårlig stil af Ralf Simon Larsen og Byens Kro.

Janne
Janne
14 years ago

Kathrine Winkel Holm er en pragtfuld og klartsynet kvinde.

“[…]Opgøret med islamiseringen skal tages nu, for imamerne har demografien, ildhuen og oliepengene på deres side.”

Det har hun fuldstændig ret i. Allerede nu ser vi at Saudi Arabien betaler Det Muslimske Trossamfund (og de tager velvilligt imod pengene) for at køre sag mod Jyllandsposten for at trykke en sølle tegning.

RettenTilSelvforsvar
14 years ago

Der er intet underligt i at ønske at være omkring folk man ligner, det er en helt naturlig, menneskelig egenskab og har i øvrigt intet at gøre med “nordgermansk” kultur”.

Det er tværtimod unaturligt, grænsende til det perverse, når visse mennesker forsøger at tvinge andre til at leve samme med folk som er alt for forskellige fra dem selv.

10
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x