4
jul
Seneste opdatering: 5/7-08 kl. 1922
31 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Det gentagne  dobbeltbudsskab  slør og høje hæle, der medfører en æggende gang giver anledning til at overveje om sløret i disse sammenhænge egentlig fungerer som andet end et religiøst signal ?
Koranen indeholder ikke påbud om at bære slør. Og under alle omstændigheder er det jo op til det enkelte individs fortolkning ,hvor megen vægt hun vil lægge på sin relgions “krav” udledt af en såkaldt profets  sædvane og udtalelser eller  nulevende eller afdøde muslimske lærdes dogmer om at gøre ditten eller datten.
Hvis en kvinde ser bort fra religiøse krav om ikke at ægge mænd med et pirrende udseende, hvad er så tørklædet et signal om ?
Der er historisk belæg for at muslimske kvinder under oprør anmodedes om at bære tørklæde, således at oprørerne ( altså muslimerne selv ) i det pluralistisk blandede daværende samfund, kunne se forskel og dermed diskriminere  mellem muslimer og ikke muslimer. Hvorfor sætter 2. og 3. generation i øvrigt halvmåne i deres studenterhuer ?
Kirsten Damgaard, kulturpsykolog    (foto Snaphanen)   Vi trækker en tråd fra Amagertorv til Ankara: Tørklædet trækker Tyrkiet mod ny nedsmeltning

“Føler de sig som nobelpristagere?”

replik i miniordveksling

“Æresdrab” er et udmærket  ord

der  siger,  hvad det skal.  Jeg har ikke tal på de avisindlæg, der vil erstatte begrebet med alle mulige  fantasifulde konstruktioner som “kvindelikvidering, skammord, familiemord, skammeligt familiemord, søstermord, niecemord, svigerdattermord ” osv. Nu kan de fleste mennesker  godt  rumme, at at skam og ære  opfattes væsensforskelligt i f.eks. Japan, det protestantiske  Nordeuropa og Mellemøsten. Det behøver man ikke proppe i halsen på dem med  sproglig babymos. Og skulle nogle ikke være  klar  over, hvad et muslimsk klansamfund mener  med “ære”, er litteraturen overvældende. Bla. forklarer Rushy Rashid det idag i “I den forbandede æres navn” i Berlingske Tidende. Så lad  os bare kalde det, hvad de  selv kalder det. Vi kan godt læse  indenad.  Ellers  skal vi i gang med at omdøbe  alle mulige ting, – f.eks. omskæring  af småpiger –  bare fordi vi tager afstand  fra dem, og så får vi travlt. Engang syntes  jeg livet var langt nok til at læse “Mein Kampf”. Jeg brød mig ikke  om den. Meget dårlige bøger, kan dog  godt være vigtige at læse…..i tide.  Skal jeg til at kalde den “Min modbydelige, dårligt  fortalte kamp” nu, eller  hvor langt  skal man gå rent  sprogpædagogisk ?

“Vi håber  befolkningen stabiliserer  sig på 100 millioner”

Forleden glædede  svenskerne  sig over et  temporært fald i asylansøgninger, “kun” 12.771 i første halvår 2008. Men de  næste bølger er på vej og hver  bølge  vil formentlig  blive større. I Norge  ventes ansøgningerne fordoblet i 2008. Hvor længe  endnu tror EU de kan undgå at gribe om nældens rod og opsige eller  genforhandle den urealistiske, selvmorderiske 1951 konvention, et “retskrav” på Europas opløsning ?

Red and white banners along Nile bridges and Cairo streets this month were Egypt’s latest effort to curb an increasingly pressing problem: a population growing faster than the economy can support. Since President Hosni Mubarak took office in 1981, the population has nearly doubled. But most of the country’s 76 million people are squashed in urban areas near the Nile, in an area roughly the size of Switzerland, which is home to just 7.5 million. […]

According to the United Nations, the poor are set to be more and more numerous by 2050 and many will be living in towns as the world population climbs to a total of 9.2 billion. Essentially all the growth will be in less developed countries.

Around 38 percent of Egyptians are younger than 15, and according to the World Bank, women make up only around 22 percent of the labour force, so the incentive for birth control is weak.

“The population explosion is a crisis the government doesn’t know how to handle,” said Milad Hanna, a former member of parliament and a columnist at the state-owned newspaper al-Ahram.If levels of growth don’t slow, Mubarak says Egypt’s population could double to 160 million by 2050. But Egypt’s government hopes it can be stabilised at 100 million, Osman said: “More than that will be difficult.”    Egypt fights to stem population growth

How to get stabbed: you, too, can be knifed in a public place

It helps to be aged between 14 and 30, white and male. Being drunk and argumentative speeds things along. And no public policy seems to dissuade those who do the stabbing  [..]

In the last year for which figures are available there were 64,000 knife crimes committed in Britain — the figures have been rising with great vigour over the last eight or nine years. Some 17 teenagers have been stabbed to death in London or its environs this year alone, and we are in high summer. Stabbing is muscling out shooting as the violent crime du jour, despite a Scotland Yard knife amnesty in 2006 and a possible four-year sentence just for being found with a knife.  SpectatorKnife Crime; Britain’s Shame

Om “unikke” mennesker : “Det er følsomt og man kan træde nogen over  tæerne”

(skal antagelig udtales “junik” )

En psykolog i et københavnsk ungdomsfængsel fik påtale for at kæde religion og kultur sammen med kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund. Gavner det integrationen at tie?  […]

Jan Plovsing korrigerede også tallene for sociale forskelle. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er generelt dårligere uddannet og har større arbejdsløshed, og det har væsentlig betydning for kriminalitetsmønstret. Efter at have taget højde for de faktorer var straffelovskriminaliteten for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund dog stadig større, nemlig 24 procent højere end for befolkningen under ét.

»På det tidspunkt,« forklarer Jan Plovsing i dag, »var der alle mulige forskellige påstande fremme i Folketinget og i medierne, og det kunne jeg ikke holde ud at blive ved med at høre på. Derfor fandt jeg det nødvendigt at få fakta frem.«

De seneste tal fortæller, at det desværre går den gale vej. Inden for straffeloven er kriminaliteten blandt mænd med ikke-vestlig herkomst stigende, og det gælder også voldsforbrydelser.Som det berettes i et nyhedsbrev fra Danmarks Statistik, der udkom 16. juni:

»Selvom der korrigeres for forskelle i både aldersfordeling og social baggrund (socioøkonomisk stillingsgruppe) havde mænd af ikke-vestlig oprindelse et kriminalitetsniveau inden for voldsforbrydelser, der var godt 58 pct. højere end for samtlige mænd.«

I Københavns Politi er det også erkendt, at den forebyggende indsats skal baseres på indsigt i kulturelle og til dels også religiøse aspekter.

Som Lars Nicolai Jensen, leder af den kriminalpræventive afdeling, siger:

»Det nytter ikke se bort fra den kulturelle og i nogle situationer også den religiøse baggrund, hvis det spiller en rolle for familier, vi kommer ud til. Det har vi en kriminalpræventiv interesse i. Ellers nytter vores indsats ikke
En myte
Spørger man forstander Jens Asger Hansen fra Sønderbro, om der er noget til hinder for, at hans medarbejdere gør gældende, at kulturel eller religiøs baggrund spiller en rolle for kriminalitetsmønstret, svarer han nej:

»Det er et legalt debatgrundlag. Forskellen er, om man gør et institutions-synspunkt gældende eller sit eget. Vi kan sagtens tage interne diskussioner om, at religion og etnicitet spiller ind. Men det kræver, at man viser forståelse for og har respekt for, at det er følsomt, og at man kan træde nogle over tæerne.«

Socialborgmester Mikkel Warming har ikke været inddraget i den konkrete sag, men han vil gerne pointere, at hans forvaltning ikke giver ansatte mundkurv på:

»Man kan udtale sig lige så islamofobisk det skal være, men det skal være som enkeltperson. Er man repræsentant for kommunen eller en institution kan man ikke generalisere over en hel gruppe af mennesker. Så gælder vores værdigrundlag om, at hvert enkelt menneske er unikt,« siger Mikkel Warming, som ikke giver meget for borgmesterkollegaen Jakob Hougaards bekymringer for, at der bliver lagt låg på debatten om kulturen i de etniske miljøer:

Weekendavisen : Forbudte ord log in

Diana West:  Geert Wilders: Prisoner of Islam

……..In other words, Jordan will indict a Dutch politician according to Jordanian (read: Islam-inspired) law. “Jordanian authorities are not aiming to arrest” the Dutch leader of the Freedom Party, Radio Netherlands Online reports. “They say the decision to prosecute was taken in order to send a signal to the Netherlands.”

A “signal”? How about a gag? Of course, like other Western peoples, the Dutch seem content to censor themselves, happily mouthing multicultural platitudes that effectively rationalize their own culture’s Islamization. Not Wilders.

I recently asked the 44-year-old Dutchman what was stronger in his country: Islam or multiculturalism.

“Unfortunately, they are both strong,” he replied, seated in his lightly furnished but heavily guarded office. “But cultural relativism is the biggest problem.” He went on to explain: “Multicultural society would not be that bad — I don’t really believe in it — but it would not be that bad if, at least, we would be strong enough to say that our culture is better and dominant. But when you combine multicultural society with a dominant sense of cultural relativism, you are heading in the wrong direction. You are committing suicide when it comes to your own culture.”

He continued: “I am not advocating a monocultural society. I just want what the Germans call leitkultur (leading culture). I want our own culture to be dominant — not the only one, but to be dominant. I have a big problem with the cultural relativists who say every culture is equal. I don’t believe every culture is equal.”

Hoping to preserve the primacy of Western culture in this Dutch corner of the West, Wilders advocates a halt to Islamic immigration. “I’m not saying that every Muslim in the Netherlands is a criminal or a terrorist,” he explains. “We know the majority is not. Still,” he continues, “there is good reason to stop the immigration, because the more we have an influx of Muslims in the Netherlands, the strength of the (Islamic) culture will grow, and the change of our societies will increase.” He sees his efforts as “a fight against an ideology that I believe at the end of the day will kill our freedom, kill our societies and change everything we stand for.”

He’s right — and, yes, it’s politically incorrect to say that, too. Everything the West stands for, starting with freedom of speech, is already changing as our institutions, up to and including, for example, the U.S. Department of Homeland Security, increasingly proscribe critical references, or indeed, any references to Islam. While it’s clear that the European manifestation of Islamic ideology has already killed Wilders’ personal freedom in the Netherlands, the general impact on freedom throughout the West has yet to be fully appreciated.

“I have a mission,” Wilders said. “I believe very strongly in what I say, and my party fortunately shares this view. And nobody in the Netherlands is doing (what I do). And somebody should. And I pay a high price for it.”

What is the expression — freedom isn’t free? This is literally and acutely the case when it comes to this heroic and dedicated Dutchman.

Townhall .  “Muslims feel like ‘Jews of Europe’ kunne man læse igår. Hvordan mon minoriteten  europas jøder, føler  sig?  Eller Geert Wilders ?

Europas islamisering – uden anførselstegn

Vi her i blogverdenens islamoskeptiske del er på egen hånd i forhold til det store mediebillede. Mainstreammedierne beskæftiger sig stort set ikke med emnet ‘de langsigtede perspektiver for islam i Europa’, og når de gør, er det gerne i form af interviews med nogle af de eksperter vi også her trækker på. Når det drejer sig om dækning og perspektivisering af de daglige nyheder, er det det velkendte kavalleri, altid gode for en sludder for en sladder, der trækkes frem – en Bæk Simonsen, en Bonnichsen, en Rothstein. Intet at være bekymret for, sov bare videre. Bruges endelig ordet islamisering, er det altid med solide anførselstegn omkring, og gerne i forbindelse med historier om sælsomme, rabiate eksistenser som os her. Hvad der begrunder brugen af ordet er man ligeglade med; problemet er ikke-eksisterende.

Vi må derfor efter bedste evne forsøge selv at opstille de forskellige mulige fremtidsscenarier, hvilket ikke kan give nogle endelige svar, men interessante debatter og i det mindste mere klarhed omkring de store linjer. På Gates of Vienna, hvor bl. a. Paul Weston og El Inglés har skrevet længere essays om disse emner, kan man nu også læse en gennemgang af mulige scenarier fra bloggeren The Observer: (LFPC)

[…] I believe there are six possible outcomes to this crisis:
– – – – – – – – –
1. The Muslims will win by sticking to democratic principles. Peaceful victory.
2. The Muslims will win by undemocratic principles. Terror campaigns and intimidation.
3. The native populations of Europe will revolt and defeat the Muslims. A revolt.
4. Major terrorist attacks will cause the governments in Europe to reconsider their position on Muslim immigration, and start the deportations of Muslims on a grand scale.
5. A coexistence between the two cultures, where both groups are given an equal status. Not a very likely scenario.
6. An uneasy status quo, where immigration is curbed, and the Muslims will forever be a minority. […] Future Scenarios for Europe

Taqiyya – alt De behøver for at vinde diskussionen ved middagsselskabet

Taqiyya er nok et af de islamiske begreber der har vundet størst udbredelse i de senere år i vantro kredse. Apologeter hævder ofte, at denne religiøst legitimerede tvetungethed er et shiitisk fænomen, og at sunnimuslimske lærde afviser det. At dette er en sandhed med mange modifikationer er der en righoldig dokumentation for i Koranen og hadith, og denne artikel af Raymond Ibrahim på Jihad Watch giver en fin gennemgang af skriftstederne og litteraturen (LFPC):

[…] Apart from his famous assertion that “War is deceit,” Muhammad allowed his followers to feign goodwill towards infidels, solely in order to treacherously strike them down, as in the following hadith:

“Allah’s Apostle said, “Who is willing to kill Ka’b bin Al-Ashraf who has hurt Allah and His Apostle?” Thereupon Muhammad bin Maslama got up saying, “O Allah’s Apostle! Would you like that I kill him?” The Prophet said, “Yes,” Muhammad bin Maslama said, “Then allow me to say a (false) thing (i.e. to deceive Kab). “The Prophet said, “You may say it.”

As for Islam’s ulema, Taqiyya in Islam quotes from a number of the most prominent, the vast majority of whom agree that taqiyya is not just limited to preserving one’s faith. Here, for instance, is the premiere exegete al-Tabari: “Allah Almighty has forbidden the believers from being friendly with infidels or from taking them as confidants in place of other beliers-except when they are clearly outnumbered by the infidels, in which case let them display outward friendliness, while holding onto their faith” (p.22).

After quoting from a number of other authoritative ulema, Makarum concludes that “There is no major difference between what al-Tabari, Ibn Kathir, al-Baydawi, and al-Jilalan all say in regards to taqiyya” (p.26). […] Excusing taqiyya?

“Hanging on in quiet desperation is the English way”

Man begynder at kunne genkende en bestemt type historie fra Storbritannien, ofte fra tabloidpressen: I en eller anden offentlig institution er man gået helt over gevind for at tampe multikulturen ind i de oprindelige briter eller føje det nye herrefolk. For et par år siden var det en 14-årig skolepige der blev arresteret for “racisme”, fordi hun nægtede at arbejde i gruppe med klassekammerater der ikke talte … engelsk. Grise og hunde bandlyses fra det offentlige, fængselstoiletter ombygges så de peger væk fra Mekka. Historien gengiver altid udsagn om at nu er det for meget, dette er ‘political correctness gone mad’, og ansvarlige lover at kigge på om der er sket noget uregelmæssigt. Det er altid ligesom de er blevet taget med bukserne nede i deres overiver. Herefter sker der absolut intet. Jeg kan huske at Tony Blair efter 7/7 sagde “make no mistake, the rules of the game are changing”. Mundsvejr. Storbritannien er en løbsk supertanker uden for enhver kontrol (LFPC).

Two schoolboys were given detention after refusing to kneel down and ‘pray to Allah’ during a religious education lesson.

Parents were outraged that the two boys from year seven (11 to 12-year-olds) were punished for not wanting to take part in the practical demonstration of how Allah is worshipped.

They said forcing their children to take part in the exercise at Alsager High School, near Stoke-on-Trent – which included wearing Muslim headgear – was a breach of their human rights.Alsager School, near Stoke, has received furious complaints from parents after two Year 7 boys were punished for refusing to kneel to Allah during a religious studies class

One parent, Sharon Luinen, said: “This isn’t right, it’s taking things too far. […]

Deputy headmaster Keith Plant said: “It’s difficult to know at the moment whether this was part of the curriculum or not. I am not an RE teacher, I am an English teacher. […]

“I have spoken to the teacher and she has articulately given me her version of events, but that is all I can give you at the moment.” […]

“We accept that such teaching is to be conducted with some sense of sensitivity.” Schoolboys punished with detention for refusing to kneel in class and pray to Allah

 

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Mette
13 years ago

Vivi spørger, om vi har lagt mærke til, at “tonen” fra muslimsk side er ændret?: “Så man forsøger sig nu med andre metoder, blider toner og udtrykte forståelser og snak om, at dette og hint ikke er nogen hindring i forhold til Islam – altsammen kun for at berolige Kafir .” Ja, det har jeg også noteret mig, og det giver mig blot endnu mere kvalme. For tonen er bestemt den samme alle de steder, hvor det kan betale sig. Fx Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien, Spanien og Italien. Samt mange andre steder. Det er et spørgsmål om taktik.… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

PB – LFPC Hvad er der efterhånden levnet England, og andre Europæiske lande, af muligheder for at stoppe den udvikling som politikerne, for en hel del år siden, satte igang og som vi nu kan begynde at mærke effekten af ? Når jeg tænker på de gamle Europæiske lande øst for Jerntæppet, hvis befolkninger i gennem mange år måtte tåle og lide, forstår jeg efterhånden noget af den magtesløshed de havde måtte føle. Når politikerne, uanset hvilket parti der besidder regeringsmagten, affejer deres befolkningers protester men derimod fortsætter med de projekter, som f.eks. en fortsat tilvandring fra de Arabisk/muslimske lande… Read more »

PB
PB
13 years ago

Tak, ja det uddyber det jo lidt ,det ville vel også være mærkeligt hvis disse overvejelser ikke var i spil nogen steder i vesten, om ikke andet så som et, blandt andre ,fremtidige scenarier.

LFPC
13 years ago

PB: Der var nogle antydninger af dette i de britiske medier et års tid siden: British General wants to cut and run “In almost a throwaway line, certainly one that the interviewer didn’t follow up on – he implies that the British Army will not accept Sharia law in Britain. Does that mean coup? He didn’t sound threatening, but think about this a little bit. Why does the head of the army feel that he even needs to mention this? I can’t believe that I’m saying this – but I think I might just support a military coup which restored… Read more »

PB
PB
13 years ago

Nåh ja, de to andre er nu heller ikke ligefrem magre 😉

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

Bøddel

det er godt nok en stor lab denne Sumobryder-lignende skikkelse har mobilen i!

PB
PB
13 years ago

Storbritannien er ganske rigtigt kommet meget langt ud i det kulturelle selvmord efterhånden. Der må vel være nok normale mennesker tilbage i UK , der ved næste valg vil sætte det socialdemokratiske vanvid fra magten? Man kan så håbe at et andet ,mere konservativt styre kan (og tør) stoppe “udviklingen”? Det må vel være ledere i UK der ser og frygter følgerne den førte politik og afviklingen af UK. En af de muligheder der desværre nok også efterhånden må regnes med er vel så, at hvis tingene begynder at eskalerer og politikkerne ikke kan/tør redde landet fra opløsning ,vil der… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

Tærklæder overalt i det Dansek gadebilledet, og nu er islamisterne også godt igang at indføre deres egen islamiske justits i ‘deres områder’. Således er det lykkedes Somaliske og Arabiske indvandrere at få Grønlænderne stenet ud af Gellerupparken: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/07/04/232455.htm Men gudskelov kan Direktør i Brabrand Boligforening, Torben Overgaard, komme med en ‘fornuftig’ forklaring på disse rascistiske og barbariske overfald: “Hvis grønlændere, der drikker meget, bor et sted, hvor der primært bor muslimer, som ikke godtager alkohol, så vil der opstå konflikter.” Han har selvfølgelig en pointe. Alkohol strider imod islamiske regler, og kan som sådan ikke accepteres i de muslimske enklaver… Read more »

Bøddel
Bøddel
13 years ago

Første tørklæde fra venstre er med garanti en han!

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

Hykleriet er ganske rigtigt særdeles tydeligt. For en del år siden lagde jeg mærke til for første gang, hvor afslørende f.eks. de Tyrkiske kvinders lange frakker kan være i blæsevejr : hele kvindes figur bliver fremhævet og det både for og bag, hvilket ikke altid er et lige smukt syn ! Du har ret Mette, at de muslimske piger og kvinder med deres tunge make-up, deres stiletter og så Hijaben /Niqaben på hovedet signalerer, at her har vi Luder/Madonna-Gestalten vrikkende afsted på hendes høje hæle lige for øjnene af os andre. Om disse kvinder er bevidste om dette ved jeg… Read more »

Mette
13 years ago

Jeg har ofte kommenteret den dobbeltmoral, der kommer til udtryk i muslimske kvinders staffage, når de bærer tørklæde og tung make-up samtidig. Luder og Madonna- temaet endnu en gang. Det samme gælder de høje hæle, og når deres jeans så stramme, at det ser ud, som om de er ved at blive skåret midt over.

Hykleriet blandt muslimer er massivt. Det kommer også tydeligt frem i dagens JP-kronik, der er et glimrende historisk og ideologisk resumé.

ln
ln
13 years ago

Låt oss hoppas att allah inget förbarmande har med vänsterdamen och högerdamen, det vill säga: det blir att kvarstanna i helvetet evinnerligen. -Alla danskar på Ströget, ställ er upp och skatta ut madammerna! Törkläde skall de ha på, men läst koranen har de inte.

http://tinyurl.com/6dtsac

LFPC
13 years ago

“Angående cocktailen hijab og stiletter. Det er et mærkværdigt syn” De velkendte apologeter vil nok se dette som en bekræftelse på at ‘tørklædet kan være mange ting’, og på tanken om hver kvinde sin islam. Men man behøver blot at kigge rundt i verden hvor den sekulære magt er i retræten, og islam vinder frem – Irak, Gaza, Tyrkiet f. eks. Der ville kvinder som disse risikere at blive truet på livet, eller ligefrem dræbt eller skamferet med syre, for disse kompromiser. The bottom line: Kig på voldspotentialet. Kvinder trues, dræbes eller syreskamferes ingen steder til at fjerne den islamiske… Read more »

Kimpo
13 years ago

Det er jo komplet umuligt at få kvinder til at sige et ærligt ord, efter at gudsfrygtigheden forsvandt. Mussekvinder frygter ikke vores Gud og vi vil derfor aldrig kende deres motiver for at bære tørklædet, hvorfor vi lige så godt kan se bort fra dem og fokusere på effekten.

Det er miljøforurening og uniformering. En visuel pest som burde forbydes af kommunenernes lokalplaner!

Johansen
Johansen
13 years ago

At ansætte flere imamer i fængslerne er som at skyde sig selv i foden. Imamerne er netop en vigtig brik i den tiltagende islamisering og desværre også radikalisering af muslimer jfr. Islamsik Trossamfund. At vi så ovenikøbet som skatteydere skal financiere det er nærmest dhimmiagtigt. Vi er til grin (for vores egne penge) ved at støtte udbredelsen og prædiken af islam. Angående cocktailen hijab og stiletter. Det er et mærkværdigt syn. Uanset hvad tøj man iklæder sig, så vil hijaben altid symbolisere et forkvaklet kvindesyn. Kvindens mindreværd sidder i apartheidklædet om man vil det eller ej. Den kvindelige tilsløring i… Read more »

LFPC
13 years ago

“Flere imamer i danske fængsler vil betyde flere religiøse krav i danske fængsler” Man kan jo kigge på galeanstalten Storbritannien for at se hvor det bærer hen. Hysteri over maden, rekruttering og konvertering, en fange der blev flyttet fordi han fandt de andre fanger “too white”, ombygning af toiletter så de pegede væk fra Mekka. Mon de danske myndigheder kigger på hvilke langsigtede mål med islam i Danmark som fængselsimamer har? Sikrer man sig at de helhjertet støtter demokrati og ligeret for alle religioner på ubestemt tid, også hvis der ad demografiens vej bliver muslimsk flertal ad åre? Det vil… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

Angående tørklæder så er det ikke rart at se så mange kvinder der nu skilter (og det er rigtig mange efterhånden) med et symbol der deler mennesker op i rene og urene og i (mener de selv) rettroende og vantro.

Janne
Janne
13 years ago

Tobias Angående imamer i danske fængsler, så mener jeg at det skader vores sekulære og verdslige samfund. Flere imamer i danske fængsler vil betyde flere religiøse krav i danske fængsler. Det vil sige flere religiøse krav i danske offentlige institutioner. Mere religion og flere religiøse krav og mindre sekularisme og mindre adskillelse af lov og religion og mindre adskillelse af politik og religion. Mindre selvstændig tænkning i fængsler og flere religiøse fordomme og mere diskrimination af kvinder. Mindre fornuft. Øget religiøs indoktrinering som ikke gør det nemmere at klare sig når den indsatte igen forlader fængslet og skal klare sig… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

Efterhånden har ordet og begrebet ære fået en rigtig grum betydning. Det samme gælder for ordene fætre og kusiner i øvrigt. I mange mange år har ordene fætter og kusine fester haft en glad og festlig konotation i Danmark. Hvem kender ikke til fætter og kusine fester? Men efter den meget ballade i indvandrerkredse mellem forskellige familiegrene og overfald på og af fætre og onkler, så forbindes ordene fætter og kusine med ballade og vold og religiøs og kulturel fanatisme. Sådan ser vi at der breder sig en rå og fjendtlig atmosfære og kultur i Danmark. Det er virkelig trist… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

“Muslims feel like ‘Jews of Europe’ – Minister’s shock warning on rise of anti-Islamic prejudice”

Han er godt nok ikke ked af det. Sådan et udsagn opfatter jeg som helt ude af proportioner og som noget af en hån mod det jøder har været igennem før og under 2. verdenskrig. Hvad tænker manden dog på. Og hvad tænker England dog på at indføre sharia. Hvilken barbarisk og kvindefjendsk drejning England tager.

LFPC
13 years ago

Ja, det er netop uforeneligheden af at ‘ære’ i vores betydning kan opretholdes med drab, som jeg stejler over. Hvis jeg brugte ordet æresdrab uden distancering, evt. citationstegn, ville jeg føle det som om jeg accepterede præmisserne – de formørkede middelalderforestillinger om ære. Jeg vil gætte på at det er derfor mange ikke bruger ordet.

LFPC
13 years ago

Jeg hører også til dem der gerne bruger omskrivninger af ‘æresdrab’. Jeg tror det for mange bunder i et ubehag over at se danske begreber blive usurperet udefra, så omskrivningen handler om assertivitet, mere end pædagogik. Ligesom det pizzadanske ‘respekt’, der jo betyder frygt, ikke noget man har gjort sig fortjent til.

Tobias
Tobias
13 years ago
Tobias
Tobias
13 years ago

Off topic

Fængselsimamer skal modvirke radikalisering blandt muslimske indsatte i de danske fængsler:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/291003:Danmark–Bred-opbakning-til-ny-religioes-uddannelse

Fængselsimam Abu Bashar, der nu skal modvirke radikalisering, var med i den delagation, der spredte had mod Danmark i forlængelse af Muhammed-tegningerne:

“Ny spot på fængselsimam

Fængselsimamen i Nyborg Statsfængsel, Abu Bashar, skal ikke føle sig for sikker i sit job.

Bashar, der i december ledede den delegation af muslimer til Egypten, som beskyldes for at have spredt misinformationer og opildnet til had mod Danmark, vil nemlig nu blive fulgt nøje af fængselsledelsen.”

http://www.dr.dk/Regioner/Fyn/Nyheder/Andre+nyheder/2006/02/02/02141422.htm

Johansen
Johansen
13 years ago

LFPC Helt enig. Muslimernes misbrug af jødernes situation i 30´ernes nazi-Tyskland er kvalmende. Jøder er stadig jøder og muslimer er IKKE de nye jøder. Man kan gøre sig den ulejlighed at forhøre sig hos jødiske organisationer om den tiltagende antisemitisme. Og den kommer IKKE fra etniske danskere i dag. En af de seneste års mest modbydelige opfordringer kom fra kalifatbevægelsen, Hitz-ut-Tahrirs formand, Abdullatif, som via løbesedler opfordrede til mord på jøder. Det er en kendt sag, at kan man ikke påvirke politikerne tilstrækkeligt med sin islamiske agenda, så må man gøre det af demokratisk vej via velvillige politiske partier. Vi… Read more »

LFPC
13 years ago

“En jämförelse som talar för sig själv!”

Ja, brug af jødekortet på vegne af den gruppe der står for de fleste antisemitiske overgreb i Europa, udelukker at man kan tage det alvorligt. Igen skal man se det store perspektiv: Betyder dette at muslimer ikke længere tør søge til vores lande? Betyder det at muslimer rejser bort fra vores lande? Selvfølgelig ikke, så det er ren offerrolledyrkelse.

Jonny
Jonny
13 years ago

Samtidigt som den brittiske Lord Chief Justice yttrar att Sharia skulle kunna införas i vissa fall, så publicerar the Independent följande:
“Britain’s first Muslim minister [Shahid Malik, minister in the Department for International Development] has attacked the growing culture of hostility against Muslims in the United Kingdom, saying that many feel targeted like “the Jews of Europe”.”
Muslims feel like ‘Jews of Europe’ – Minister’s shock warning on rise of anti-Islamic prejudice
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/muslims-feel-like-jews-of-europe-859978.html

En jämförelse som talar för sig själv!

JensH
JensH
13 years ago

Okay, jeg må have ‘misset’ det link fra Skånska Dagbladet, for idag var første gang jeg læste Alf Ronnbys kronik. Nu skrev jeg ganske vist at jeg ikke troede nogen Svensk ville trykke kronikken, men det forekommert mig Skånska Dagbladet er noget mere ‘åbenmundet’ end den Svenske presse generelt, eller hur?? Jeg synes at kunne mindes, at avisen har haft andre lidt kritiske artikler/kommentarer til emner som indvandring og islam.

JensH
JensH
13 years ago

Jeg tror Alf Ronnby, docent ved universitetet i Göteborg, virkelig skal håbe og bede til, at den Svenske elite ikke læser Danske aviser, herunder JP:

http://jp.dk/meninger/kronik/article1384166.ece

En glimrende kronik fra denne docent, som han sikkert ikke ville kunne få trykt i en Svensk avis.

31
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x