24
okt
Seneste opdatering: 25/10-08 kl. 0342
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!

En ny moské ska byggas i Malmö. Redan nästa år kan Ahmadiyyaförsamlingens lokal – med plats för 500 personer – stå utanför Jägersro.  – Moskén får två avdelningar, en för kvinnor och barn och en för män, säger Kareem Lone i församlingen, som är en av de ansvariga för mosképrojektet. Ahmadiyya är en av 73 inriktningar inom islam, berättar han, med grund i Indien. Huvuddelen av församlingens cirka 250 medlemmar i Malmö har pakistanskt ursprung.

– Vi brukar inte söka och få bidrag utan finansierar med egna uppoffringar. Det ska skötas centralt från vårt huvudsäte i London, säger Kareem Lone.

Så blir Malmös nya moské, Ahmadiyya Sverige -man må se på de lyse sider, at det er “de frafaldne” Ahmadiyyaer og timingen kunne vel ikke være bedre for Malmø: Solution to Global Financial Crisis is in Quran says Head of Ahmadiyya Muslim Community.  –  Man regner  med at der er  15 større og 250 mindre moskéer i Sverige, antallet stiger  hele tiden. For eksempel er Gøteborgerne pt. ved at få en ægte saudisk wahabist moske. Man kan lige så godt gøre arbejdet grundigt, når man nu er  i gang.

»Ballademagerne driller«

Måske mobber de ligefrem. Journalistikken regredieret i tuttenutteri. Et par benzinbomber og børnehaver. Noget en rask socialpædagog ikke kan klare?

Ballademagere fra Greve sat på fri fod. Rygterne lød, at vrede unge ville brænde huse af i Askerød i Greve. Det blev ved bildæk og provokationer mod ordensmagten.

»Hvis der ikke var sket noget onsdag aften, var vi ikke gået på gaden. Men efter brandforsøget onsdag tænker vi, at nu er der nogen, der vil drille. Derfor må vi ud for at holde øje,« siger hun. JP og Politiken

R: Ingen ghettoer i 2015, og medvind på cykelstierne

De Radikale træder i karakter og trækker i arbejdstøjet. Man kan måske få et par antydninger af udfaldet af dette store skridt fremad, når “sætte massivt ind” viser sig at henføre til en armé af socialrådgivere, og når artiklen her ikke engang nævner elefanten i lokalet, men ter sig som nonnen med sømandens i stedet. Held og lykke med det, og held og lykke med at få khattyggende somaliere og deres koner i arbejde.  Det lover godt. Hjælp…. (LFPC).

I år 2015 skal vi ikke længere have ghettoer i Danmark.

Sådan lyder ambitionen fra De Radikale, der vil “sætte massivt ind” i belastede boligbyggerier, der plages af social nød, ballade og blå blink.

– Vi vil afsætte 100 millioner kroner om året til en langsigtet boligsocial indsats, der skal afvikle samtlige danske ghettoer, siger integrationsordfører Morten Østergaard.

De ekstra penge skal gå til mere nærpoliti, mere SSP-samarbejde og flere fritidstilbud. Og så skal socialrådgivere ud på skolerne. Desuden vil De Radikale sikre, at forældrene har arbejde, og børnene passer skolegangen. […] R: Ingen ghettoer i 2015

UK: Kriminalitetsstatistikker udsat for politisk spin

Den slags er selvfølgelig helt utænkeligt herhjemme, hvor myndigheder og medier tilsyneladende er rørende enige om at undgå at nævne en vis elefant i lokalet, og i stedet kun referere til den med benægtelser af sammenhænge, fortielse af etnicitet og kultur, samt brug af pludrende eufemismer som “driller”, “brandepisoder”, “kedsomhed” og “utilpassede” (LFPC).

LABOUR was last night accused of covering up the true extent of Broken Britain – after it emerged that police chiefs HID a massive surge in violence. Home Secretary Jacqui Smith admitted some forces have not kept proper records for TEN YEARS.

Campaigners claimed the books were deliberately cooked to meet Labour’s tough targets. Statistics revealed Britain experienced a shocking 22 PER CENT rise in serious violent crime since last year.

It would have shown up as just a FIVE PER CENT rise if it had gone uncorrected. The error was revealed after Home Office officials ordered 13 police forces to recount their crime figures for the three months to this June.They owned up to classifying grievous bodily harm attacks as lesser assaults.

And last night a top cop admitted “most, if not all” of Britain’s 43 forces had played down the full extent of violent crime. As a result, government figures suggest the streets are much safer than they actually are. The adjusted figures show attempted murders involving a knife rocketed by 28 per cent and GBH stabbings by 29 per cent.[…]Labour ‘fixed’ Broken Britain

Hvorfor rejste Rojas egentlig?

Der er antydninger, men egentlig burde Mauricio Rojas selv skrive en artikel om det. Han var mere multikulturalist end jeg, men tydeligvis ikke nok for Folkpartiet og Riksdagen. Man bladrede aldrig forbi hans artikler, fordi de indeholdt så tilpas meget virkelighed i modsætning til så meget andet i svensk presse, der indgyder en en intens følelse af uvirkelighed og intellektuelt humbug. (jvf. det årlige “Mångfaldbarometer”, der vinkler sine  spørgsmål, så kun 5 % af svenskerne  er  negative overfor “mångfald”.)

Mathias Sundin har rätt i att Sverige blir ett fattigare land, och Merit Wager har också rätt: Sverige får skylla sig självt.Sverige vet ännu inte vad vi har gått miste om. Men när vi läser om någon av Mauricios tjugotal böcker och lyssnar på hans tal om några år kommer vi inse att vi fick förmånen att vara med om något stort, på samma vis som vissa politiker nu inser det.

Men no good deed goes unpunished. När Mauricio ifrågasatte välfärdsstatens godhet svarade socialdemokratin först med att vägra låtsas om honom, men när det inte längre gick slog de tillbaka på ett fullständigt osakligt och brutalt vis som underblåste hat och ledde till att Mauricio och hans familj tvingades skaffa livvaktsskydd. Brain drain

Fler borde våga göra som Mauricio: bestämma sig för att flytta, ordna boende i det nya landet eller på den nya orten, sälja allt och bara flytta. Mauricio hade dessutom inte ens ett jobb när han gjorde allt detta, jobbet fick han senare… i Folkpartiets text om att Mauricio flyttar antyds att Mauricio lämnar Sverige för att han har fått ett fint jobb i Madrid. Men det måste man väl veta på hans eget parti att han bestämde sig för att lämna partiet, riksdagen och Sverige INNAN han hade fått något nytt jobb. Eller är det bara så omöjligt för svenska trygghetsnarkomaner att ta till sig att en människa kan göra så?Sverige får skylla sig självt!

Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical right-wing voting in six West European countries

JENS RYDGREN Department of Sociology, Stockholm University, Sweden

By using data from the first round of the European Social Survey (2003) involving six West European countries (Austria, Belgium, Denmark, France, the Netherlands and Norway), this article differentiates between immigration scepticism and xenophobic attitudes. The analyses strongly indicate that xenophobic attitudes are a far less significant factor than immigration scepticism for predicting who will vote for the new radical right. Moreover, this article analyses the extent to which anti-immigration frames employed by radical right-wing parties resonate with attitudes held by supporting voters, and to what extent they make a difference for people’s decision to vote for the radical right. The analyses indicate that frames linking immigration to criminality and social unrest are particularly effective for mobilising voter support for the radical right. Finally, the article criticises earlier research that explained radical right-wing voting with reference to ethnic competition theory. In contrast to much of the earlier research that used macro-level measures and comparisons, this study uses (self-reported) individual-level data on the degree of ethnic heterogeneity of people’s area of residence. Hypotheses derived from ethnic competition theory receive less support than expected, which indicates that earlier research may have overestimated the significance of these factors.European Journal of Political Research 47: 737–765, 2008

Tilbage står vi gemene landsbytosser og meget forhenværende socialdemokrater og spørger: Hvordan man stadig være “ekstremt højreradikal”, når man altså hverken er racist eller xenofob, men egentlig bare vil bevare højtillids og velfærdssamfundet og ikke bryder sig om voldskriminalitet eller opløsningsmidlet islam ? Svensk sociologi har stadig mange spørgsmål at besvare, hvis den ikke bare har et problem med sit begrebsapparat.

Lone Nørgaard: Derfor nej til stormoske

Islam er ikke kun en religion, men et politisk og socialt system, og opførelsen af stormoskeer vil føre til yderligere islamisering af samfundet. Under overskriften “Nye detaljer om mosképlaner” (d. 19. oktober), kunne jeg i Fyens Stiftstidende læse, at en muslimsk initiativgruppe, kaldet Familiefonden, har drøftet et moskeprojekt med Odense Kommune. Planen går ud på at etablere en 4000 kvadratmeter stor moské og en sportshal, hvor muslimske kvinder kan motionere uforstyrret (læs: kønsadskilt) samt en muslimsk friskole.

Er det en klog beslutning at bygge en stormoské i Vollsmose, som allerede har status af parallelsamfund? Det spørgsmål vil jeg besvare med afsæt i Mona Sheikhs kronik “Halvmåne over København” (Jyllands-Posten d. 20.1.08), hvori hun slog til lyd for, at muslimer skal have adgang til at etablere en stormoské i København.Her følger hendes argumenter, hvor læseren blot kan erstatte København med Odense:

(1) Muslimer skal have de samme rettigheder som alle andre trossamfund, og retten til at bygge en stormoské er grundlovsfæstet.
(2) En anerkendelse af muslimers religionsudøvelse vil føre til a) mere overskud til at bidrage til samfundet, b) øge muslimers følelse af at høre til og være hjemme.
(3) En stormoské i København vil afspejle islam og danskhedens forenelighed ved at fremme danske muslimers udlægninger af islam og dermed kunne blive et samlingssted for danske muslimer, der ikke definerer sig selv som modstandere af Danmark eller demokrati.
(4) Med henvisning til professor ved Center for Europæisk Islamisk Tænkning ved Københavns Universitet Jørgen S. Nielsens vurdering: Det er Europas unge muslimer, der skal iklæde islam de første europæiske klæder: Denne proces kræver et samlingssted, der kan tilvejebringe muligheden for brydninger og udvikling.
(5) Der er god grund til, at det officielle Danmark er fødselshjælper på udviklingsprocessen, sådan at den første stormoské i Danmark ikke bliver bygget med støtte fra Saudi Arabien med deraf følgende risiko for, at der samtidig importeres en rabiat fortolkning af religionen.

Ret overbevisende, ikke? Og dog.  Her kommer modargumentationen:

ad 1) Da der ikke er nogen grund til at opfinde den dybe tallerken hver gang, vil jeg fremføre Mogens Rukovs argumentation fra en kommentar i Politiken (d. 21.1.08): Ifølge grundloven er der trosfrihed i Danmark, også for Islam . Men en trosfrihed, der tillader modkulturer som islam , har vi ikke. Grundlovens paragraf om trosfrihed er betinget af, at religionen er af en sådan beskaffenhed, at der ‘intet læres, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden’ (jf. § 67). Hvis der i en moske læres om mistillid til demokratiet, foragt for anderledes troende og homoseksuelle, tilladelse til at slå dem ihjel osv., så kan moskeen ikke komme ind under den betingede religionsfrihed.
ad 2) a) En påstand, som måske-måske ikke er sand, b) Jeg ønsker ikke at øge muslimers følelse af at høre til, hvis forudsætningen er indførelse af i første omgang muslimske skikke og traditioner, i anden omgang elementer af sharia. Det står frit for de muslimer, der ikke føler sig hjemme i det danske samfund, at tage et af følgende steder hen: Egypten, Irak, Saudi Arabien, Yemen, Jordan, Syrien, Libanon, Algeriet, Bahrain, Djibouti, Kuwait, Libyen, Mauretanien, Marokko, Oman, Palæstina, Qatar, Somalia, Sudan, Tunesien og De Forenede Arabiske Emirater.
ad 3) Påstanden om forenelighed kan modbevises empirisk, fordi stormoskeer giver anledning til uroligheder over alt i Europa. Finsbury-moskéen i London er ét eksempel, stormoskeen i Malmø et andet. Men også mindre moskéer volder problemer. En politirapport i England viste således, at næsten halvdelen af Storbritanniens ca. 1350 moskeer styres af de samme ideologiske kræfter, som var kilde til Taliban.
At det går så galt hænger ikke mindst sammen med, at muslimerne er splittet på kryds og tværs pga. nationalitet, etnicitet (stammer), klaner og islamiske trosretninger, der overordnet kan være shia eller sunni, men underordnet kan være moderate som mange steder i Tyrkiet, eller dybt rabiate som overalt i Saudi Arabien.
Så vidt jeg ved, findes der i Danmark 19 godkendte islamiske trossamfund, hvilket svarer til et snit på ca. 10.000 mennesker per samfund. Hvis alle 200.000 var aktive udøvere, hvem af de 19 samfund skal så stå som modtager?

På den baggrund må det være et minimum at få svar på følgende spørgsmål:

Hvilken af disse retninger skal stå i spidsen for moskeen? Hvorledes skal den ansvarlige ledelse udpeges? Der findes intet muslimsk fællessekretariat i Danmark.
Hvordan forholder myndighederne sig til, at eksempelvis Ahmadierne og de mange Alevier fra Tyrkiet givetvis vil blive nægtet adgang til en stormoske, fordi de andre muslimer her i landet generelt ikke anerkender dem som “rigtige muslimer”.
Hvordan forholder myndighederne sig til kvinder og mænds lige ret til adgang og brug af moskeen?
Hvordan forholder myndighederne sig til homoseksuelles ret til at benytte moskeen?
Hvordan forholder myndighederne sig til nationale spændinger i en stormoske?
Er det sikkerhedspolitisk ansvarligt at etablere en stormoske, hvor erfaringerne viser, at den risikerer at komme til at fungere som arnested for rabiate kræfter? Hvorledes vil myndighederne forebygge, at imamer her får mulighed for at bibringe unge muslimer en protestidentitet og illoyal holdning overfor demokratiet?

ad 4) Hvis islam skal iklædes europæiske klæder og dermed forenes med et moderne menneskes værdier og det europæiske kvindesyn, så er eneste mulige opskrift leveret af forfatteren Irshad Manji i bogen “Problemet med islam ” (2005).
Hun er selv muslim og klar med et bud på en reformation af islam , der forudsætter, at muslimer lægger offermentaliteten på hylden og tager ansvar for eget liv. Styrkelsen af kvinder, viden og frihed er tre nøgleenergier i den proces – en proces, der er snævert sammenhængende med et opgør med Koranen som Guds ord frem for en tekst, der kan fortolkes og tilpasses moderniteten. Dertil behøves ikke en moské. Hvis spisebordet ikke er stort nok, så lej et lokale i et medborgerhus, som vil give alle muligheder for at lade meningerne brydes og dermed skabe udvikling.
ad 5) Argumentet er fuldstændigt ubetaleligt. Fordi Mona Sheikh godt ved, at Saudi Arabien har finansieret i hundredvis af moskeer i Europa med henblik på at udbrede landets statsreligion wahhabismen, så lad os i stedet få finansieret en moske af stat og kommune. Dette er reelt et pressionsforsøg overfor skatteyderne: Betal en stormoské eller find jer i wahhabi-imamer.

Jeg siger nej tak til stormoskeer, fordi islam ikke bare er en religion som kristendom, buddhisme eller hinduisme, men desuden et politisk og socialt system og regelsæt, som gennemsyrer alle dele af hverdagslivet. Denne lovpakke kan man som praktiserende muslim ikke unddrage sig, for en muslim skal leve i overensstemmelse med forskrifterne i Koranen uden kritiske spørgsmålstegn.
Mange muslimer vælger selvfølgelig at være kulturmuslimer, ligesom jeg er kulturkristen, og så går naboskabet fint. Problemet er imidlertid ‘bare’ lige, at en selvstændigt og kritisk tænkende muslim af fundamentalisterne bliver regnet for vantro og frafalden, hvilket er forbudt iflg. sharia.
I dag truer islamismen, den politiske udgave af islam , den frie verden med 1) Terrorhandlinger, 2) Muslimske parallelsamfund med bandekriminalitet som følge af den destruktive adfærd, som mange muslimske drenge lærer, 3) snigende islamisering af demokratiets institutioner.
ad 1) Få vil udøve terrorisme, men da antallet af muslimer i verden er mindst en milliard, så hjælper det ikke, at andelen af dem måske kun udgør én promille eller mindre. Det bliver stadigvæk til en million.
ad 2 og 3) Konsekvenserne af ghetto/islamisering ser vi i fx Bradford, England, hvor der i dag hersker sharia samt med intifada-optøjerne i de franske forstæder, hvor oprørerne skreg Allah-u-akbar.
Derfor nej til yderligere islamisering i form af stormoskeer.

Lone Nørgaard Frederiksberg , lektor, cand.mag. ,

Fyensstiftstidende.dk 24.10.2008

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Janne
Janne
13 years ago

Der er desuden religiøs intolerance overfor danske mad traditioner og det at nogen drikker alkohol og så er der ikke mindst en stigende religiøs intolerance over for husdyr som f.eks. hunde som ses på som urene og uvelkomne. Også denne intolerance udgår fra hellige tekster og hellige huse. Også derfor skal religion ikke sættes op på nogen piedestal. Heller ikke af borgmestre i Odense og København. Således er hunde allerede nu et uønsket dyr i Gellerup og det samme fænomen forekommer nu i København. Hvor religion breder sig ser vi mere og mere intolerance overfor det der ikke lige tillades… Read more »

Johansen
Johansen
13 years ago

Ja, hatten af for de muslimer, som kritiserer koranen.
Hatten af for de muslimer som forsøger at kaste lys over kvinders rettigheder i islam – eller mangel på samme – som nu senest den afganske journaliststuderende.

Nogle gange kan jeg ikke lade være med at tænke på, at disse modige muslimer overhovedet ønsker at blive ved med at bekende sig til islam.
Det må være svært at leve med, at man tilhører verdens mest intolerante religion/ideologi/samfundsdoktrin. Jeg forstår ganske enkelt ikke disse mennesker bliver hængende. Jeg havde taget mit gode tøj og var gået.

Janne
Janne
13 years ago

Johansen Der er efterhånden en del – også muslimer – der kritiserer koranen. Mange af dem er hen ad vejen nævnt her på Snaphanen. Bl.a. en iransk kvindelig kunstner som modigt har udstillet i Århus (kan ikke huske hendes navn), der kritiserer koranen for at kalde anderledes troende og ikke-troende for vantro. Det gør koranen som bekendt hele 347 gange. De ringeagtes og nedgøres. Er muslimer der kritiserer den form for ringeagtelse, så også fremmedfjendske? Det mener jeg ikke at de er. De gør op med intolerant og nedgørende religion og det skal de have lov til i et land… Read more »

Johansen
Johansen
13 years ago

Janne Jeg er helt enig med dig, som jeg oftest er. Jeg er SÅ træt af at få klistret den etiket på mig, om at jeg og andre ligesindede skulle være fremmedfjendske. Jeg må melde hus forbi, og de modbydelige anklager må falde tilbage på afsenderen selv. Definér venligst fremmedfjendsk tror jeg, at vil begynde at forlange svar på. Det er blevet alt for nemt bare at slynge ud. Forleden var det enhedslistens muslimske byrådsmedlem, Anna Rytter, som gav DF brændemærkningen: http://www.fyens.dk/article/1098564:Debat–Oensker-Boye-dialog Øh, mørkemændene fra Islamisk Trossamfund var jo netop landsforrædere under Muhammedkonflikten. Islamkrik er almindelig sund fornuft – og… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

Fyens Stiftstidene = Fyens Stiftstidende

Janne
Janne
13 years ago

Eller han, skribenten på Fyens Stiftstidene, kunne gå ind på William Jansens udmærkede gennemgang af koranen og se hvor meget fremmedfjendsk vrøvl der står i koranen. Fremmedfjendsk overfor ikke-troende og anderledes troende. Og se hvor diskriminerende og fremmedfjendsk den er over for kvinder og homoseksuelle.

Janne
Janne
13 years ago

Johansen

Men det er da også lettere at kalde andre for fremmedfjendske end at se hvad der står i f.eks. koranen. Måske han skulle have sådan en i julegave.

Janne
Janne
13 years ago

Johansen

Jeg synes ikke at det er fremmedfjendsk at være kritisk overfor en religion og hellig bog der intolerant opdeler mennesker i rene og urene, i rettroende og vantro og som opfører sig utidigt machoagtigt. Jeg synes at det er udtryk for nødvendig og menneskelig fornuft at kritisere en sådan religion og bog. At forfatteren til den artikel som du linker til ikke kan se det, gør ham faktisk til en ignorant og selvtilstrækkelig person.

Johansen
Johansen
13 years ago

Så skal DF og deres vælgere lige brændemærkes som fremmefjendske én gang til af Fyens Stiftstidende. Alt er ved det gamle i den avis:

http://www.fyens.dk/article/1102909:Odense–Jan-Boye-under-pres–i-moske-sagen

Og så skal vi lige have undermineret Lone Nørgaards glimrende kronik om “Derfor nej til stormoské” ved at fremvise en enlig svale, stormoskéen i Malmø i dagens avis:

http://www.fyens.dk/article/1103507:Odense–Moskeen-som–islamisterne-hader

Anna Lyttiger
13 years ago

De radikale vil afskaffe ghettoiseringen inden 2015?

Muharharhar! De må være dybt desperate i det parti.

Desuden vil de fleste islamtroende alligevel helst bo i en ghetto, sammen med deres trosfæller.

Johansen
Johansen
13 years ago

Janne Du har ret. Det er grumt og forkasteligt ikke at tage afstand fra islams gennemgribende intolerance. Hvad angår borgmester Boye, så håber jeg inderligt på, at han vil tabe stort på dette leflende stunt i Islamisk Trossamfunds moské. En moské, der tiltrækker salafister og jihadister( de terrordømte i Vollsmosesagen var stamkunder i moskéen). Næste år er der kommunevalg. Lad os håbe at odenseanerne ikke har glemt Boyes fatale knæfald for islamisterne og hans tarvelige støtte sammen med alle de andre partier minus DF til den offentligt betalte ramadanfest (dhimmiernes gave til korantilbederne, så de holder op med at lave… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

Johansen

Det er ikke bare pladderhumanisme der præger en stor del af det politiske landskab. Det er grumt ikke at tage afstand fra religiøs intolerance overfor kvinder, ikke-religiøse, anderledes troende og homoseksuelle.

Den fynske konservative borgmester glemte at tage afstand fra religiøs intolerance og opdeling af mennesker i rettroende og vantro – og rene og urene – da han for nyligt var til bøn i en moske.

Adde
Adde
13 years ago

Nordens första moske ligger i Hvidovre och byggdes 1967 av paktistanier från Ahmadiyya-gruppen. Ahmadiyya räknar sig själva som muslimer men räknas av andra muslimer som otrogna (kättare). De utövar en snäll variant av en grym tro.

LFPC
13 years ago

Ahmadierne opfatter ikke Muhammed som den sidste profet, og er derfor forfulgte i mange muslimske lande. I Pakistan er de ikke engang anerkendte som muslimer. De bliver tit trukket frem som de stærkt efterspurgte ‘moderate’ muslimer fordi de ikke bruger vold, men som sædvanen er får vi ikke at vide at endemålet er det samme: Islams verdensherredømme.

nimu
nimu
13 years ago

Ahmadiyya er en islamisk retning, opstået i Indien. Den traditionelle moske på de kanter er en åben gård, omkranset af søjlegange og med en bedeniche, orienteret “den rigtige vej”.
Den viste tegning, som iøvrigt viser en udmærket, nutidig tolkning af den tyrkisk/osmanniske moske er således helt forkert til brug for Ahmadiyya. Hvis de ikke kan tåle klimaet i den trditionelle åbne gård, må de jo rejse tilbage til de varme lande.

Adde
Adde
13 years ago

Den där Jens Rydgren fattar vissa samband och sammanhang, men missar/förnekar en massa andra. Och lägger ord i munnen på Dansk Folkeparti utan at referera til någon källa, och skriver ibland väldigt taskig engelska. Som på sidan 20 när han babblar om att “circumscription of young women” inte stöds av flertalet muslimer i Danmark (han menar utan tvekan “female circumcision”, inte “circumscription” som betyder någonting helt annat). Eller längre ner på sidan 20 när han skriver att “immigrants are believed to be a major cause of criminality”, men utan statistik eller källa att hänvisa till (vilka är det som tror… Read more »

Johansen
Johansen
13 years ago

Det bygningsværk med tilhørende ideologi hører ikke hjemme i Europa.

HelgeD-H
HelgeD-H
13 years ago

@JensH
-Glad for at du svarede ‘Nej’ til mit spørgsmål, om vores soldaters
indsats og mission i Afghanistan er omsonst.
Spørgsmålet udspringer af, at jeg bliver bekymret når der hyppigere
luftes foreslag om at forhandle med Taleban.
Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.
Hvis det hjælper vores soldater med at klare/tackle optøjer,
guerrilia-krig, eller assymetrisk-krig med indvandrerbander/militser engang i fremtiden, som følge af at
løsningsforeslag fra Dansk Folkeparti gang på gang er blevet forkastet, så kan jeg tage det mere roligt.
-Det håber jeg virkelig.

Brandmand
Brandmand
13 years ago

Viben, Mudderkliren og nu Falken:

“Gellerup: Politiet på bar bund i tredje brandsag

Af MADS BONDE BROBERG | JACOB HAISLUND RASMUSSEN

Offentliggjort 23.10.08 kl. 19:30

Ingen vidner til den tredje brand i Gellerup på kort tid. Institutionsleder håber, at det bliver den sidste.”

http://jp.dk/indland/aar/kriminalitet/article1493714.ece

JensH
JensH
13 years ago

Lone Nørgaard citerer forfatteren Irshad Manji: “Hun er selv muslim og klar med et bud på en reformation af islam, der forudsætter, at muslimer lægger offermentaliteten på hylden og tager ansvar for eget liv” Fat chance. Det bliver en kold dag i helvede før de frivilligt ligger offer-dyrkelsen på hylden. Den betaler sig jo overfor vesten. Nej, det der skal til er selvfølgelig, at vi vesterlændinge skal lade være med at tage al deres tuderi så seriøst, og ganske enkelt fortælle dem, at de fra nu af må de klare sig selv uden støtte fra os, og så kan de… Read more »

Johansen
Johansen
13 years ago

En stor tak til Lone Nørgaards meget rammende kronik i Fyens Stiftstidende i dag.
Lone Nørgaard skriver lejlighedsvis i i FS, og det er vi nogle som er taknemmelige og glade for. Vores lokale stemmer er ofte oppe imod mageløs pladderhumanisme.

Én af mine yndlingskronikker af Lone Nørgaard er som følger:

http://jp.dk/arkiv/?id=1220191&eceExpr=storhaug%22%20/%3E&eceArchive=o

JensH
JensH
13 years ago

@Mette “Jeg har mistet en stor del af, hvad jeg ejede, skønt investeringsobjekterne er solide danske firmaer, som pensionskasserne også har et godt øje til, og som har odrebogen fuld og i det hele taget går godt.” Hvis du har råd til det, så hold på aktierne. Hvis det ellers er de solide Danske firmaer, så går de op igen. Hvis jeg havde en sum til at købe aktier for -og havde råd til ikke at sælge dem igen de første par år- så ville jeg købe nu. Men jeg ved det er en ringe trøst på en dag, der… Read more »

Mette
Mette
13 years ago

Trist er ikke ordet. Jeg har mistet en stor del af, hvad jeg ejede, skønt investeringsobjekterne er solide danske firmaer, som pensionskasserne også har et godt øje til, og som har odrebogen fuld og i det hele taget går godt. Panikken er nu så stor, at der tales om “nedsmelting” af aktiemarkedet. Det også galt med kronen, og mange vil himle op om, at vi af samme grund skal gå over til euroen. Dette vil brede sig som ringe i vandet, og marodørerne har allerede kronede dage. Jeg har altid holdt af vandgrød, og grød bliver det. Men pyt, det… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

@Mette “Han er bleve for fin til Danmark og tror, at han tænker store tanker. Ham stemmer jeg aldrig mere på” Det går ikke en uge hvor jeg ikke mindst en gang græmmer mig over at jeg stemte på Venstre sidste gang. Og det bare over statsministeren. Nej, hans ko-vending mht. den nationale dagsorden, (hvornår har du sidst høre ham bruge ordet “sammenhængskraft”??), har virkelig fået alle Venstres lalle-liberale global-tosser op af de huller de ellers i perioden 2001-2007 var gravet ned i. Den eneste man efterhånden kan have respekt for i Venstres Folketingsgruppe er Søren Pind, men med de… Read more »

Mette
Mette
13 years ago

Godt argument, JensH, vi trænger til trøst. Statsministeren forlod os efter sidste valg og fungerer så at sige ikke til landets vel, tværtimod skader han os til de grader og opholder sig mest udenlands eller skjult. Han er bleve for fin til Danmark og tror, at han tænker store tanker. Ham stemmer jeg aldrig mere på. Først løb Anders Fogh efter Blair, men Blair var bare en knaphulsblomst i Bush’ revers. Så løb Anders efter Bush. Nu løber han efter grå eminencer og må gerne fortsætte med at løbe, hvis vi kan blive fri for ham. Jeg har doneret ham… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

@HelgeD-H “Jamen, betyder det at vores soldaters indsats og mission er omsonst ?” Nej, det er den absolut ikke. Indsatsen i Helmand-provinsen, og for den sags skyld Basra-området i Irak, har givet den Danske hær et meget højt niveau mht. erfaringer med hvordan man bekæmper væbnede jihadister. Den Danske hær er pt. spækket med veteraner, der har faktisk kamperfaring med den slags krigsførelse, og dette gælder både menige, befalingsmænd samt blandt officererne. Disse veteraner vil kunne give deres viden og erfaring videre i.f.m. uddannelsen af nye rekrutter, (samt også lave uddannelse for Politi og Hjemmeværn). Alt dette kan vise sig… Read more »

Mette
Mette
13 years ago

Kan vi overhovedet ændre noget til det varigt bedre i det afghanske inferno? Jeg tror det ikke. Vi begår den sammne fejl overalt ift. den muslimske verden, når vi bilder os ind, at den ønsker det samme af livet, som vi ønsker. Javel, mange muslimer ønsker sig vores velfærd og noget, som de kalder demokrati, men det er på tide, at de ser sammenhængen mellem handlemåde og velfærd samt finder et andet ord for det “demokrati”, som de foretiller sig – i stedet for at misbruge vort demokratibegreb, der dækker noget helt andet og langt friere. Ødelæg de afghanske valmuemarker,… Read more »

HelgeD-H
HelgeD-H
13 years ago

I dagens Jyllands-posten skrives der om, at rådgivere anbefaler, at der indgåes dialog med Taleban for ikke at tabe afghanistan-missionen på gulvet: http://jp.dk/indland/indland_politik/article1493926.ece Jamen, betyder det at vores soldaters indsats og mission er omsonst ? At afghanerne hellere vil have en islamisk Guds-stat, som før 2002 ? Det er et tveægget sværd. Vi danskere har nu også hellere hårdt brug for at vore Jenser og Lotter passer på os i Danmark, men det er det forbandede, at hvis Taleban ikke er bundet i Afghanistan, kommer Taleban her op til Danmark. Tænk hvis Osama bin Laden fik bevilliget politisk asyl i… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Som landsbytosse har jeg konstateret at enhver udtalelse om det praktiske i kontrol ved tilgang til territorier bliver anset som ekstremt højreradikalt. Nogle mener det er mod Schengen, selv om jeg mener, det er praktisk overalt både før og efter Schengen, og at kontrol ved tilgang det er et eksempel på hvad eksistensen af ejendomsret kan medføre, hvilket da igen ses som en ting det ikke er fornuftigt at være fortaler for. Ja, der er rigtig mange veje til at blive betegnet som ekstremt højreradikal.

29
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x