7
dec
Seneste opdatering: 8/12-08 kl. 0141
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Der har været to forskellige optøjer i Athen i det forløbne døgn. Det ene fik intensiv opmærksomhed på DR´s radioavis hele dagen. Det andet fik ikke et ord, men er måske nok så alvorligt: Asylum seekers riot in Athens. Der er kommet 80.000 asylsøgere  til Athen i 2008. Sveriges minister Billström  bebrejder grækerne, at de ikke  bliver  behandlet  ordentligt og får  “deres rettigheder” respekteret. En ret gratis omgang for ham. Hvad skulle grækerne  gøre overfor noget, der kun kan kaldes en invasion ? Video fra BBC : »Everything smells war« Refugee tensions in Greek capital

Jan Guillou: Vi behöver fler invandrare här i Sverige

Invandringen till Sverige är alldeles för liten. Det är ett uppenbart problem som flertalet politiker inte kan undgå att känna till. År 2050 kommer genomsnittsåldern i USA och Kanada att ligga på 36 år. I Sverige på 56 år. AB log in, men kan læses  her i sin helhed

Mark Steyn: Jews get killed, but Muslims feel vulnerable

Mark Steyn har ligesom Robert Spencer en evne til at udkrystallisere essensen med det helt rigtige valg af ord. Ud over at være en gennemført ond handling, var massakren i Mumbai et forfærdeligt vidnesbyrd om mediernes svigt ved netop ikke at sætte de rigtige ord på, med uoverskuelige konsekvenser for os alle på længere sigt. Jo, der findes undtagelser i al elendigheden, og jo, måske har traditionelt massivt multikulturelt apologetiske medier som BBC også vist andre sider, men vi taler om tendenser der ikke lader sig bortrelativisere. Kun et par bidder her, men læs endelig hele Steyns artikel. Baggrunden er tragisk, men hvis man som jeg finder bid og sarkasme et værn mod tragedier, bør man ikke snyde sig for hans festfyrværkeri af ord (LFPC).

Shortly after the London Tube bombings in 2005, a reader of Tim Blair, The Sydney Daily Telegraph’s columnist wag, sent him a note-perfect parody of a typical newspaper headline: “British Muslims Fear Repercussions Over Tomorrow’s Train Bombing.”

Indeed. And so it goes. This time round – Mumbai – it was the Associated Press that filed a story about how Muslims “found themselves on the defensive once again about bloodshed linked to their religion”.

Oh, I don’t know about that. In fact, you’d be hard pressed from most news reports to figure out the bloodshed was “linked” to any religion, least of all one beginning with “I-” and ending in “-slam.” In the three years since those British bombings, the media have more or less entirely abandoned the offending formulations – “Islamic terrorists,” “Muslim extremists” – and by the time of the assault on Mumbai found it easier just to call the alleged perpetrators “militants” or “gunmen” or “teenage gunmen,” as in the opening line of this report in The Australian: “An Adelaide woman in India for her wedding is lucky to be alive after teenage gunmen ran amok.” Kids today, eh? Always running amok in an aimless fashion.

The veteran British TV anchor Jon Snow, on the other hand, opted for the more cryptic locution “practitioners.” “Practitioners” of what, exactly? Hard to say. And getting harder. For the Wall Street Journal, Tom Gross produced a jaw-dropping round-up of Mumbai media coverage: The discovery that, for the first time in an Indian terrorist atrocity, Jews had been attacked, tortured and killed produced from the New York Times a serene befuddlement: “It is not known if the Jewish center was strategically chosen, or if it was an accidental hostage scene.”

Hmm. Greater Mumbai forms one of the world’s five biggest cities. It has a population of nearly 20 million. But only one Jewish center, located in a building that gives no external clue as to the bounty waiting therein. An “accidental hostage scene” that one of the “practitioners” just happened to stumble upon? “I must be the luckiest jihadist in town. What are the odds?” […] Mark Steyn: Jews get killed, but Muslims feel vulnerable

Den farlige selvpålagte blindhed: Kemp & Christiansens svar til Sørlander

Så skal vi til det igen. Uargumenterede – og, kunne man have en lumsk mistanke om, ureflekterede – antagelser og manglende skelnen mellem troende og trossystem. Ligeledes manglende inddragelse af dogmatisk pondus kontra enkeltpersoners gode intentioner, hvor spørgsmålet om voldspotentiale er altafgørende, men helt ignoreres. Mine damer og herrer, vi taler om nogle af rigets ypperste hjerner, og udeladelserne er så graverende at det må give anledning til dyb undren. Jeg kan kun forklare dette udbredte fænomen som en slags incestuøs indavl i lukkede miljøer – man konfronteres ikke med den nødvendige perspektivering hos eksperter der falder uden for rammerne i miljøet, og endnu mindre opsøger man selv disse skribenter og eksperter. Sørgeligt.

Så fremfører Kai Sørlander igen sine logiske kortslutninger, ikke blot i en replik til os i Weekendavisens bogtillæg den 28/11, men også samme dag i et næsten to siders stort interview. Vi er nødt til at sige det ligeud: Sørlander er en farlig forfører, fordi han appellerer til folk, der gerne vil være rationelle, men med en pseudologik og fordrejelse af andres synspunkter, som ikke er en filosof værdig. […]

I det følgende hopper kæden så af: Det er muligvis unødvendigt at antage at denne læge på alle måder er Korantro, men omvendt er denne insisteren på tørklæde på arbejdet som læge en rigtig skidt markør for os. Spørgsmålet som Kemp og Christiansen skulle stille burde retteligt være: I og med at hun insisterer på indpakning på arbejdet, hvilke garantier har den sekulære danske befolkning for at tørklædet ‘bare er en beklædningsgenstand’; hvilke garantier har vi for at denne læges loyaliteter på alle andre områder er med os, og at hun ikke de facto – vidende eller ej – virker som enabler, som en del af en glidebane?

Tankegangen genfindes i interviewet: »Hvis en kvindelig muslimsk læge forlanger at bære tørklæde på et dansk sygehus, må man logisk antage, at hun også går ind for det øvrige indhold i Koranen«. […]

Her viser den selvpålagte blindhed og uvidenhed sig så – den tilsyneladende naive, ureflekterede antagelse om at “mange muslimer [der] forholde[r] sig på samme måde til Koranen” kan bære samme vægt som 1300 års mainstreamdogmatik, der bl. a. udmønter sig i at alle fire sunni-lovskoler i dag fastholder islams supremacisme, dvs. herrefolksmentaliteten der sætter islams dominans over verden som mål. Og helt uforståeligt er det at de opstiller ækvivalens mellem kristendommen og islam, og ignorerer, at i førstnævnte religion er der ikke pression, intimidering og vold mod de troende som der er for den islamiske kvindeindpaknings vedkommende:

Men Sørlander drømmer ikke om, at mange muslimer kunne forholde sig på samme måde [som ikke-fundamentalistiske kristne] til Koranen. […]

Her blotlægges enfoldigheden fra mainstreammedierne og de indavlede miljøer – problemet antages at være “terrorisme”. “Terrorisme” er imidlertid ét middel henimod målet om verdensherredømmet. Har de to ikke skænket det en tanke at målet også kan nås ved fredelige midler, som når f. eks. Abdul Wahid Pedersen siger at sharia vil blive indført i Danmark når muslimerne er i flertal?

Sørlander siger det ikke direkte, men han skriver, som om han mener, at alle muslimer er potentielle terrorister. […]

Efterfølgende gøres der igen regning uden vært: Det antages at Muhammeds eftermæle kan gøre krav på respekt og hensynstagen. Den banale nazianalogi: Fortjente Hitlers omdømme respekt og hensynstagen i 1930’erne, fordi mange tyskere anså ham som en stor landsfader?  Christiansen og Kemp antager og  fortier. Ud fra selvpålagt uvidenhed?

Dertil kommer den uargumenterede antagelse at den modpart vi er oppe imod er “lyttende”, og kan nås ved ‘dialog’. Igen gøres der regning uden vært – begrundelsen udelades. Er der ikke i Christiansen og Kemps verden kræfter der er hinsides samtalen, kræfter som bare må bekæmpes?

Vi har heller ikke ophævet forskellen på tolerance og hensyntagen. Derimod har vi hævdet, at tolerance ikke blot skal være negativ, det vil sige kun handle om at lide eller tåle ondt, således at det kun skulle være den lyttende, der skal vise tolerance, mens den talende kan nøjes med at tænke på sig selv og skyde løs efter behag. […]

Og her kommer også en ureflekteret antagelse som vi genfinder hos Bæk Simonsen, Kate Østergaard, Lene Kühle m. fl.: At den “kamp” og ‘løbende diskussion’ de er så ivrige efter at gøre opmærksomme på, er et vilkår som vi må leve med. Hvem har sagt at vi er forpligtede til at lade vore lande være kampplads for fraktioner af en totalitær ideologi, uden garanti for udkommet? (LFPC)

[…] Det uhyggelige ved Sørlanders forhold til islam er imidlertid, at han ikke vil anerkende, at denne kamp [internt i islam] finder sted, men generaliserer helt urimeligt og betragter denne generalisering som logik, selv om den er det modsatte. […]

Inger Christiansen og Peter Kemp, Filosoffer: Farlig mand [Weekendavisen 5.12.2008, ikke online]

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

27 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Lasse Westy Bech
Lasse Westy Bech
14 years ago

Ah-ja. Yes, Prime Minister afsnittet. Den var en del af det fedeste fag jeg nogensinde har haft. Det var engang i slutningen af 80’erne på en skole i Bournemouth, i faget “Manipulation”. Ud over det omtalte afsnit, hvor spørgsmålene var lidt ala: (BEMÆRK: “er det” – formuleringen, neutral og ikke personlig) – Er det OK at man lærer at forsvare sig? – Er det godt at unge mennesker kommer op i ordentlig tid om morgenen, istedet for at snue dagen væk? – Er det vigtigt at yngre lærer af ældres erfaringer? – Er det godt at man vil forsvare sine… Read more »

HelgeD-H
HelgeD-H
14 years ago

Vigtigt at vide meningsmålingen hidrører fra Amnesty International. Det er måden, alså måden, der spørges på ved meningsmålinger som giver resultatet af meningsmålingen. Dette kunne man se i en episode af Yes (Prime) Minister, hvor Sir Humprey (Nigel Hawthorne) stillede sin minister Jim Hacker en række (moralske) spørgsmål ministeren kun kunne svare ja til, mens han så mere og mere fortvivlet ud. Derefter stillede Sir Humprey en anden række (moralske) spørgsmål ministeren kun kunne svare nej til, mens han så mere og mere angst ud. Amnesty havde en helsides annonce i dagens B.T. -Godt det B.T. er et låne eksemplar… Read more »

JensH
JensH
14 years ago

HelgeD-H “Mediernes holdningsbearbejdning må åbenbart have virket” Den er også massiv og fuldstændig ensidig. Detil kommer, at VK-regeringen selv har sat ‘udlændinge-sagen’ som trumf-kort over styr. Det har den bl.a. gjort ved at underkaste sig denne politiske Mettoch-dom. Mht. at “det tavse flertal” skulle mene, at Tuneser-loven er moralsk forkert, så formoder jeg du henviser til den meningsmåling medierne svælgede i her i formiddags, (inden de for alvor kastede sig over prfessors Kochs udtalelser om “Grundlovsbrud”)??? I så fald var det en meningsmåling fortaget af Amnesty International, og den havde lige så meget værdi, som hvis Nazi-leder Jonni Hansen lavede… Read more »

Johansen
Johansen
14 years ago

Selvom den hjemvendte tuneser skulle være blevet forfulgt i Tunesien, så er det ikke vores bord. Begge tunesere er statsborgere i Tunesien, hvorfor de hører hjemme der.
Jeg er træt af vores fløjlsmaver og de utidssvarende menneskerettighedskonventioner, som forhindrer retfærdigheden i at ske fyldest. Ud med tuneseren.
Det er Westergaard, som der skal værnes om.
Og så skal vi i gang med at tegne flere Muhammedtegninger, så den “religionsstifter” og ideologien islam kan blive udstillet.

HelgeD-H
HelgeD-H
14 years ago

Eller et Kains-mærke tatoveret på Tuneseren, Slim C., som ellers i B.T. har bedyret han ikke havde til hensigt at myrde Kurt Westergaard, Og som også kræver 600.000 Kr. i ertatning for de 8½ måneders varetægtsfængsling.(Normal takst ganget med 4). Det er også fuldstændigt surrealistisk for mig JensH. Naser Khader vil indsamle underskrifter blandt Tingets medlemmer fra opossitionen, for med mindst 72 MF underskrifter at få forhalet Tuneserloven til efter nytår. Opossitionen er i det røde felt m.h.t. denne Tuneserlov, og kræver at statsministeren tager loven af bordet. Endvidere mener visse professorer, at Tuneser-loven er i strid med Grundlovens §71,… Read more »

JensH
JensH
14 years ago

@Johansen “Tuneserens videre skæbne er Danmark uvedkommende.” Jeg er fuldstændig kold overfor hans videre skæbne. Det er Kurt Westergårds menneskerettigheder der har min absolutte prioritet. Men hvor det dog ufatteligt kvalmende at se hvordan medierne fuldstændig ensidigt gør denne Tuneser til et fuldstændigt uskyldigt forfulgt offer, og hykler over den potentielle ‘fare’ der findes ved at sende ham tilbage til hjemlandet. Nu forholder det sig jo faktisk sådan, at der oprindeligt var TO Tunesere i terror-plottet mod Westergård, og den ene af dem er faktisk vendt hjem til Tunesien. Hvorfor er der ingen medier der undersøger denne Tunesers videre ‘skæbne’… Read more »

johansen
johansen
14 years ago

JensH

Det kan kun gå for langsomt med at for tuneseren ekspederet ud af Danmark. Han har misbrugt vor gæstfrihed. Tuneserens videre skæbne er Danmark uvedkommende.
Jeg synes, at han skulle tage sit formørkede telt med indbygget fluenet med sig.

JensH
JensH
14 years ago

@Johansen “Jeg må konstatere, at du er i besiddelse af en bedre fantasi end mig” Mange tak, men i disse vanvittige tider må man jo prøve at tænke lidt alternativt. Lige i øjeblikket går medierne, ‘eksperterne’ og oppositionen fuldstændig amok over, at VKO-partierne ønsker at lægge bare en smule restriktioner på denne Tunesers ellers fuldstændig frie bevægelighed. For mig er det fuldstændigt absurdt at denne morder-in-spe stadig opholder sig på Dansk territorium. Ja, nærmest surrealistisk. PET skulle efter min mening simpelthen have sat ham på det første fly til Tunis med besked om aldrig at komme til Danmark igen. Out… Read more »

johansen
johansen
14 years ago

JensH

Jeg må konstatere, at du er i besiddelse af en bedre fantasi end mig. Jeg kan helt og holdent tilslutte mig dine forslag. 🙂

Disse modbydelige massevoldtægter får mit blod i kog. Jeg fatter simpelthen ikke, at mennesker kan begå noget så afskyeligt mod et medmenneske. En afstumpethed så ubeskrivelig.

JensH
JensH
14 years ago

@Johansen

“Der er kun en retfærdig straf for disse psykopater.
Tvangssterilisation og udsmidning fra Storbrittanien!”

Enig. Men jeg tænkte nu også på, om man ikke kunne give disse psykopater en tvangs-kønskifteoperartion, og så depotere dem Saudi Arabien?? Eller efter operation smide dem ud i faldskærm over Taliban-kontrolleret område iført mini-skørt??

johansen
johansen
14 years ago

Der er kun en retfærdig straf for disse psykopater.
Tvangssterilisation og udsmidning fra Storbrittanien!

johansen
johansen
14 years ago

JensH

Vi er danskere, mine børn af danskere. Det byder mig i den grad imod at vende vores fædreland, Danmark ryggen. Det kan jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig.
Jeg er ikke interesseret i at blive f. eks. amerikaner. Ikke fordi jeg har det fjerneste imod USA, men fordi jeg hører hjemme her.
Eller som i min yndlingsvise af H.C. Andersen “I Danmark er jeg født”, der har jeg hjemme.

Hvad beslutninger mine børn i fremtiden træffer, det er naturligvis deres sag. 🙂

Magga
Magga
14 years ago

PeterK Du skriver om benzinbomber og diverse typer afbrændinger, som vi allerede kender alt for godt. Forleden fulgte jeg et link på denne blog, husker ikke “overskriften”, men det var en lille film med et rystende indhold. Den handlede om islamisk ekspansion i USA og om alternativ krigsførelse i form af små atomvåben (dirty bombs) og biologiske våben. Konklusionen var, at ekstremisterne ikke vil tøve med at bruge disse våben, den dag de kommer i besiddelse af dem. Dette burde vi i alle tilfælde drøfte og forberede os mentalt på. Jeg har siden skrevet lidt hist og pist om angstens… Read more »

JensH
JensH
14 years ago

@Johansen “Vi skal blive i Danmark og kæmpe for vores fædreland.” Den diskusion har vi haft før herinde, og jeg tror den generelle holdning var, at det giver kun mening at blive og kæmpe for Danmark såfremt et flertal af befolkningen ønsker at bevare Danmark. Hvis flertallet af Danskere ikke er interesseret i kæmpe for vort gamle land, ja, så giver det jo altså ingen mening for folk der har børn, at risikere deres børns og børnebørns fremtid ved at blive. Jeg har ikke selv børn, så jeg kan tage det nogenlunde roligt, men jeg forstår hvis der skulle være… Read more »

Johansen
Johansen
14 years ago

Vi skal blive i Danmark og kæmpe for vores fædreland.

PeterK
PeterK
14 years ago

Intet er lettere end at komme ind i Grækenland og arbejde og opholde sig illegalt der, jeg har set tallet 80.000 asylsøgere plus naturligvis et ukendt antal illegale. Grækenland er ydre grænse, og da alle grænser er fjernet, er der absolut intet der forhindrer en i at sætte sig i toget til Danmark, når man er kommet ind i Grækenland. Der er 2 muligheder. Enten skal Grækenland ud af EU, eller vi skal. Af mange andre grunde er jeg kommet til den slutning at vi skal ud – hurtigt. Det sker ikke medmindre der bliver revolution i Danmark, så det… Read more »

Danskeren
Danskeren
14 years ago

@ Steen Hvorfor egentlig ikke? de udgør jo en reel trussel.
Så sent som i 50èrne skød man jo efter illegale grænseoverløbere.
De vidste hvad de risikerede og derfor var de ganske få.
I dag er det jo nærmest blevet en menneskeret at bevæge sig illegalt ind i et hvilken som helst EU-land.
Prøv du at bevæge dig illegalt ind i et muslimsk land, men send os lige dit foto først, det bliver nemlig det sidste vi ser til dig.

PeterK
PeterK
14 years ago

DR tekst TV har to ‘artikler’ om det, #141 og #147. Begge beskriver fair hvad der sker, benzinbomber mod politiet, afbrænding af biler, brændende affaldscontainere. Modus operandi er tydelig og velkendt, og man kommer til at tænke på Nørrebro,Paris, Antwerpen, Bradford og andre steder.

I den ene ‘artikel’ er der tale om ‘aktivister’, i den anden om ‘demonstranter’.

Jeg tror ikke det hjælper at klage, det har jeg gjort masser af gange.

HelgeD-H
HelgeD-H
14 years ago

Netop! Og Albanerne i Nord-Grækenland i grænseområdet til Albanien
kunne godt tænke sig at løsrive sig, ligesom løsrivelsen fra Serbien. Jeg kan godt huske dengang, at medierne udråbte Serberne
som de onde, og dem fra Kosovo, og UCK som de gode, i sen-90’erne.

I gamle skole-geografibøger stod om Balkanhalvøen, at i
Albanien bor de krigeriske Albanere. De forskellige Stammer ligger altid i Krig med hverandre. Blodhævn og Røveri er almindelig.
Politisk Korrekt er det en forbudt bog jeg ejer.

Fritz
Fritz
14 years ago

Grækenland har i mange år haft store problemer med, rigtigt gættet muslimer, Albanere i Grækenland fornøjer sig ligesom vores muslimer sig, med vold og destruktion af samfundet.
Hjemsendelse af utilpassede medlemmer af selvmordskulten vil være en god start samt udmeldelse af sindssygeanstalten EU.

HelgeD-H
HelgeD-H
14 years ago


-Nemlig, Spanien gav amnesti til illegale indvandrere, og har nu endnu sværere ved at komme af med dem.
I Europa mangler vi en politisk leder med samme format som en
Margaret Thatcher, eller en Winston Churchill.
Hvor længe vores samfund kan køre på denne måde endnu, kan jeg ikke forestille mig -Vi lever på lånt tid.
Nu har EU fuppet folk igennem den ene traktat-ændring efter den anden.
Gad vide hvornår EU anbefaler Unions-borgerne at konvertere til islam.
Konvertering er som en accept-blanket ved aktieindløsningstilbud
-et tilbud man dårligt kan takke nej til.

LFPC
14 years ago

Hvad man skulle gøre i forhold til indstrømningen via Middelhavet ville være at etablere massiv overvågning til havs, og fast rutefart med henblik på at returnere alle lige med det vuns – ‘så kan de lære det’. Kynisk, men også sund selvopholdelsesdrift, fordi vi alligevel kun ville kunne hjælpe en lille del af menneskene i den tredje verdens fallitboer, før vores egne samfund brød sammen. Men generelt undgår jeg alle diskussioner om hvad man burde gøre i det større perspektiv, fordi det bare ikke kommer til at foregå efter sådanne planer. Fremtiden her bliver formet af EUs planer for samkvem… Read more »

HelgeD-H
HelgeD-H
14 years ago

Og så vil Grækenland, og de andre europæiske middelhavslande, som har tilstrømning af fortrinsvis muslimske indvandrere over middelhavet bede EU om hjælp til at få disse urostiftere mere jævnt fordelt over hele EU. Det er det samme som folkeskoler i Danmark med en høj procentandel etniske skolebørn som skal spredes og fordeles til andre (fjernereliggende) skoler med en større procentandel danske skolebørn. Det er i det lys Metock-dommen mod Danmark blev dikteret, omkring d. 22. september. -Ingen EU-medlemslande må undslå sig. Mor-Danmark er udset til at blive allemandspige, med deraf følgende despekt. Uden bremse i udlændingelovgivningen, som virkede fra 2002… Read more »

PB
PB
14 years ago

Ja i den sammenhæng skulle man mene at Billstrøm havde nok ar “se til”.

Johansen
Johansen
14 years ago

Menneskebølgen fra den 3. verden er på vej. De første oversvømmelsesområder er helt indlysende de lande, som grænser op til Middelhavet.
Billström: Drop det!

27
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x