25
feb
Seneste opdatering: 26/2-09 kl. 0725
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!

der gjorde sig kendt i ugen i Sverige ved at anvende Rosengård som skrækeksempel. En delegation fra Frp er på vej til Rosengård på studiebesøg. Hele Debatt kan ses her, 28 minutter(også om tennis Sverige- Israel) .Programmet var populært, SVT´s  server  var overbelastet hele aftenen i går.

Diskrimination ?

SElvfølgelig diskriminerer en stat mellem sine  statsborgere  og andre. Glædeligt at integrationsministeren har taget første skridt til at stoppe Nørrebros Mogadishu udvikling. Flere bliver nødvendige, vi har ingen illusioner om at retsstaten ligefrem er “på forkant” :

Khalid Alsubeihi har i flere år arbejdet med unge med indvandrerbaggrund på Nørrebro i København. Han advarer mod at indføre lovgivning, der straffer en gruppe hårdere, end en anden.-  Det er et forkert signal at sende til de unge. Kriminalitet skal dømmes hårdt, men det skal være lige for alle, siger han. Våbendom skal medføre udvisning

Terrorisme i Ritzaus skønmaleri

Ritzau er et bureau du ikke kan nå. En spamproducent der kræver klækkelig betaling. Det mest beklagelige er at aviser som Jyllands-Posten ukritisk kolporterer deres vildledning, men igen skal man nok sondre mellem livsstilsbloggen JP.dk, og den lødige papiravis Jyllands-Posten, en mastodont i broadsheet-format. Nåh nej.

Det meget store flertal af befolkningerne i overvejende muslimske lande afviser brugen af terror som et middel til at opnå politiske mål. Den viser en undersøgelse af opinionen, som er foretaget af organisationen WorldPublicOpinion.org, der er baseret i USA. Samtidig findes der store flertal i de muslimske lande, som erklærer sig enig med terrornetværket al-Qaeda i presset for at få USA til at trække sine militære styrker ud af den islamiske verden. […] Muslimske befolkninger afviser terror

Hvis De vil vide mere skal De som altid gå til blogosfæren. Her kommer den ubesmykkede virkelighed frem i sin trøstesløshed (LFPC):

They differ with Al-Qaeda on the means, not on the goals.

Here is a pdf of the full report. See especially pages 27 through 30: “Islamist Groups and Shari’a.” On page 27, the report says: “The Islamist goal of giving Shari’a a larger role in Islamic society is viewed positively.” And on page 29: “In Egypt 81 percent said they agreed with the al Qaeda goal of “requir[ing] a strict application of Shari’a law in every Islamic country” (65% strongly); only 12 percent disagreed. Pakistanis were similar with 76 percent agreeing with this goal (52% strongly); 5 percent disagreed. Indonesians, however, agreed by only a narrow plurality: 49 percent supported the goal (just 14% strongly), while 42 percent disagreed. In Morocco in late 2006, 76 percent agreed.” […] International poll: Muslims support strict Sharia, Islamic supremacism

Muslimsk apartheid i Australien

Selvvalgt apartheid fra det omgivende vantro samfund, skal man skynde sig at tilføje. Et lignende initiativ er på vej i Rotterdam, og canadierne har allerede fået den første ‘kuffarrein’ muslimske by ved navn Peace Village udenfor Toronto. ‘Fred’ i muslimsk sammenhæng har i øvrigt ikke noget med naivt John Lennon-sværmeri at gøre, men er her udtryk for islams overhøjhed – før denne er indført hersker krigen med de vantro. I Peace  Village er sproget urdu, og det kan være en anledning til at nævne at Pakistan betyder ‘de renes land’. Hvem de urene er, er umiddelbart klart på baggrund i denne statsdannelses historie.

Den farverige multikultur synes altså endegyldigt opgivet i disse kredse, eller har den egentlig nogensinde været ønsket? Hvor dette måske vil forblive et radikalt og åbenlyst fravalg af værtslandets kultur, afspejler det en tendens til ghettoisering som giver anledning til vigtige spørgsmål: Hvad bliver konsekvensen for vantro der forvilder sig ind i enklaven? Vil politiet have adgang? Vil enklaven blive økonomisk selvopholdende, eller forventes der ydet økonomisk støtte i form af overførselsindkomster og vand, varme og renovation?

[…] Muslims want to build residential areas to which non-Muslims have no access. And in Australia, non-Muslims are outraged and furious about this. Rivervale is located about 6 kilometers from the Australian city of Perth. Until 1884 this suburb on the Swan River was also called Barndon Hill. According to figures from the Australian Bureau of Statistics, in Rivervale currently about 44 persons speak Arabic and 239 persons are Islamic believers. That is 3.4% of residents of Riverdale. The Muslims of Rivervale now want to build a district to which non-Muslims will have no access. A pure Muslim neighborhood, where apartheid will exist and “unbelievers” must remain outside. A parking garage only for Muslims, housing only for Muslims, a hall only for Muslim weddings, an Islamic religious center – all that makes for a lot of turmoil in Australia at the moment. Islamic leaders find this all very normal. They emphasize that the strict separation of believers and “infidels” would have only advantages: “infidels” would thus not be harassed by the exotic odors coming from the Islamic [sic] cuisine. […] Islamic Apartheid in the West [originalartiklen på hollandsk: Terugkeer van de apartheid: aparte woongebieden voor moslims baren opzien in Australië]

Ironisk at påskuddet til denne selvvalgte isolation er madlugt, når nu spændende eksotisk madlavning har været multikulturens tilbagevendende (og eneste valide!) argument (LFPC).

Borgerlig politik: Den ægte vare

læserbidrag af Gunnar Biering

Hvad er borgerlig politik? Hvad ønsker borgerlige vælgere, at deres valgte repræsentanter arbejder for? Mit bud på de vigtigste borgerlige principper er:

Retfærdighed

Sparsommelighed

Samhørighed

Handlefrihed

Retfærdighed: At alle får, hvad de har gjort sig fortjent til. Fordi der skal være sammenhæng mellem handlinger og deres konsekvenser. Det er nødvendigt, for at tingene skal have mening, og samfundet fungere. Modsætningen er godhed: Her får alle tildelt ret til at kræve, hvad de har behov for, uanset hvad. Retfærdighed betyder markedsøkonomi i modsætning til statsstyring, og at en velfærdsstat er et sikkerhedsnet for alle arbejdsvillige, ikke en livsstil med permanent ubekymret forsørgelse.

Sparsommelighed: Fordi klodens ressourcer er begrænsede, og de tilhører ikke kun os. Fordi statens ressourcer er begrænsede, og de tilhører oprindeligt borgerne. Fordi vores egne ressourcer er begrænsede, og fråds såvel som overdrevent arbejdspres er dårligt for os selv.

Samhørighed: Fordi samfundet kun kan indrettes efter et enkelt sæt spilleregler. Fordi vi har behov for at leve i samklang med vores historie og traditioner sammen med ligesindede. Fordi tilhørsforhold giver overskuelighed, identifikation og gensidig tillid.

Handlefrihed: Ikke ubegrænset, for det er anarki og kaos, men indenfor lovens og rimelighedens rammer. Indenfor disse rammer frihed, fordi det er menneskeværdigt og hensigtsmæssigt, at den enkelte og samfundet normalt styres af sin egen fornuft og samvittighed. Hverken markedskræfterne, statsdirigering, love eller religiøse forskrifter kan alene sætte målene – det kræver medvirken fra vores fornuft og samvittighed og følelser, alene og i fællesskab.

Disse principper fører til nogle politiske mål og midler, heriblandt:

1. Offentlige udgifter: Der skal udvises sparsommelighed overalt. En række kerneydelser bør være en offentlig opgave eller i hvert fald ansvar, f.eks. transportnettet, sygehuse og forsyningsanlæg, og der skal ofres det nødvendige på dem. Men alle offentlige ydelser skal løbende vurderes kritisk med henblik på at overlade ansvaret for dem til brugerne.

2. Offentlige indtægter: Der skal over længere tidsrum være balance mellem indtægter og udgifter.

3. Skatter: Er en konsekvens af de valgte udgifter og ønsket om balance. Hvis det herefter er muligt, er det i sig selv ønskeligt, at skatterne sænkes over hele skalaen.

4. Skole: Skal give indlæring af viden og færdigheder. Holdningsindlæring er familiens sag.

5. Udlændingepolitik: Nej tak til masseindvandring, fordi en inhomogen befolkning giver problemer. Kun indvandring af enkeltpersoner, og kun ved tilhørsforhold til Danmark eller ved green card-lignende ordning. Flygtninge skal enten vende hjem, så snart det er muligt, eller bosættes i deres egen region, således at ethvert land kun modtager flygtninge fra sit eget område.

6. Kultur: Religioner, hvis lære indeholder politiske programpunkter, skal behandles som politiske partier, d.v.s. de får ingen særlig beskyttelse eller respekt. Hvis de er modstandere af vort vestlige demokratiske sekulære samfund, skal de aktivt bekæmpes.

7. Retspolitik: Retfærdighed er målet, ikke eftergivenhed overfor forbryderne. Kriminelle, danskfjendtlige og arbejdsuvillige udlændinge skal om muligt hjemsendes administrativt, og ellers hjemsendes ved dom. Udvisning fra Danmark ville for danskere være en total omvæltning, for udlændinge er det en hjemsendelse og altså ikke på samme måde en straf.

8. Socialpolitik: Værdigt trængende skal have støtte i rimeligt omfang og tidsrum. Personer, der kan arbejde, men forbliver ledige, skal efter et passende tidsrum aktiveres eller passivt forsørges på lavere ydelse. Kommunerne skal fritages for forpligtelse til at skaffe bolig på højt niveau.

9. Boligpolitik: Beskatningen skal ikke ændres. Lejeboligmarkedet skal gøres frit ligesom før 2. Verdenskrig, ved at huslejen frigives ved lejligheders nyudlejning. Almennyttige boliger gøres billigere i starten ved finansiering med indexlån.

10. EU: Nej til yderligere union. En europæisk EU-nationalisme skal ikke dyrkes oppefra. EU behøver ikke at vokse konstant, som der står i Romtraktaten. Euroen: Da landene ikke har fælles løn- og finanspolitik, kan de ikke på længere sigt have fælles møntfod. Derfor er Euroen et usikkert eksperiment, som vi må forholde os afventende overfor.

11. Forsvar: Den primære opgave er kontrol over Danmarks territorium. Internationale opgaver er også vigtige, men sekundære. Derfor bør værnepligten opprioriteres og mobiliseringsforsvaret genoprettes. Et traditionelt nationalt forsvar er grundlaget for at opstille gode enheder til internationale opgaver.

12. Religion. Religionsdyrkelse skal være en privatsag, og religion skal ikke påvirke de politiske beslutninger. Men det må erkendes, at nogle religioner er forstenende og fordummende, mens andre, herunder kristendommen i dens nutidige fremtræden, har vist sig opbyggende for den enkelte og for samfundet. Det erkendes, at kristendommen er en del af Danmarks og den vestlige verdens historie og kulturelle grundvold.

13. Energi og miljø. Det er politisk helt uholdbart, at den vestlige verden ikke er selvforsynende med energi. Vedvarende energi bør fremmes, men atomkraft er stadig uundværlig. Næsten alle andre industrilande end Danmark satser stærkt på den. Det må vi også nødvendigvis gøre, også af miljøhensyn.

14. Menneskerettigheder. Skal underordnes danskernes borgerrettigheder. Danske borgeres ret til at leve i fred for kriminelle skal vægtes højere end udenlandske forbryderes ret til uforstyrret familieliv i Danmark.

Disse principper, mål og midler virker sikkert meget yderliggående på en del mennesker. Men hvis man træder et skridt tilbage og ser nøjere efter, svarer de stort set til de synspunkter, som både Socialdemokratiet, Venstre og de Konservative havde indtil ca. 1968, hvor den vestlige verden gik af sine hængsler, hvad værdipolitik angår.

De, der er enige i ovenstående, kan bruge det som checkliste til sammenligning med de eksisterende partiers programmer og daglige ageren. Man kan også overveje at stifte endnu et nyt, (rigtigt) borgerligt parti, eller man kan forsøge at påvirke de eksisterende partier indefra.

Men ovenstående er kun et personligt udkast. I bedste ”open source” – stil bør alle interesserede byde ind med forslag til ændringer eller tilføjelser.

Gunnar Biering

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Gunnar Biering
Gunnar Biering
12 years ago

>Torben S. Hansen

Jeg er enig i alt, hvad du skriver – det er de konservatives glidning fra borgerligt til halv-radikalt parti, der har skabt det tomrum, som jeg peger på.
Dog kan man vel sige, at hvis staten virkelig satsede på retfærdig behandling af lovlydige såvel som forbrydere, var der ikke noget selvstændigt behov for at ønske sikkerhed – så ville forbryderne nemlig være holdt på plads, som f.eks. i New York.
Og vi har endda et virkemiddel, som amerikanerne ikke rigtig har, da deres bander er mest indfødte – vi kan udvise fremmede kriminelle.

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Det er en fornøjelse at se at Casper Borgerlig Bums her tilsyneladende er den eneste der sprogligt i udtryk her hos Snaphanen er i stand til at analyserer logisk- borgerlig politik er at pengene ligger bedst i borgernes lommer og “skat” er som udgangspunkt derfor logisk en uting, synspunktet er ikke ultraliberalisme, men logik- en følge af det definitoriske udgangspunkt af hvad borgerlighed er. Den ansvarsløse praksis med stor og udbredt opkræven af midler taget fra andre til fremme af ønskede projekter fra repræsentanter fra såkaldt borgerlig side har fra mit synspunkt derfor intet med borgerlig politik at gøre. Det… Read more »

Gunnar Biering
Gunnar Biering
12 years ago

>Casper Jeg indrømmer gerne, at mine 14 punkter var meget groft skitserede, og det er klart, at der skal arbejdes meget med detaljerne. Dine synspunkter om aktivering mv. er meget sympatiske. Jeg tror heller ikke, at man kan løse alting ved tvang – selvom en del hårdkogte nassere i den grad trænger til et los. Men der er også en hale i normalfordelingen af svagt kvalificerede. Jeg tror, at de er ramt af det, afdøde Thomas Nielsen beskrev med “fagbevægelsen har sejret ad helvede til”. Dvs. fået gennemtvunget meget store krav. Han mente det selv positivt, men situationen er vel… Read more »

Casper | Borgerlig bums

Gunnar > Jeg tror bestemt ikke du er radikal, men jeg synes bare at dit program var lidt for forsigtigt og vagt formuleret. Jeg ville bestemt heller ikke være bitter, men du fortjener kritik for en intetsigende formulering som f.eks.: “Værdigt trængende skal have støtte i rimeligt omfang og tidsrum.” Det svære i politik er jo at omsætte idealerne til virkelighed. Dit program minder lidt om de lange diskussioner inde for KU og de konservative over emnet “hvad er konservatisme”, noget som de har svært ved at give klare svar på. Angående princippet om at manskal være aktivt arbejdssøgende, så… Read more »

Gunnar Biering
Gunnar Biering
12 years ago

> Casper: Du kan kalde mig mange ting, bare ikke radikal. Jeg tror, dit temperament løber af med dig – hvorfor er du så bitter? Jeg er godt klar over, at DF på de fleste værdipolitiske områder fører borgerlig politik. Jeg mener bare, at vi savner partier, der både fører borgerlig værdipolitik og borgerlig økonomisk/fordelingspolitik. Borgerlig, ikke ultraliberal. Selvfølgelig er jeg ikke særlig konkret, når det gælder socialpolitik. Jeg mener blot, at man skal reducere lidt på niveauet for f.eks. personer, der ikke viser interesse for at få eller fastholde et arbejde. Huslejespørgsmål er en selvstændig videnskab, som jeg bestemt… Read more »

intel
intel
12 years ago

“Khalid Alsubeihi har i flere år arbejdet med unge med indvandrerbaggrund på Nørrebro i København. Han advarer mod at indføre lovgivning, der straffer en gruppe hårdere, end en anden.- Det er et forkert signal at sende til de unge. Kriminalitet skal dømmes hårdt, men det skal være lige for alle, siger han. Våbendom skal medføre udvisning”

Hvorfor er det lige, at ekstremisten Khalid Alsubeihi skal spørges?

Alle meninger er ikke lige gode.

Naturligvis skal udenlandske statsborgere, der bærer våben udvises til deres hjemlande.

Torben S. Hansen
Torben S. Hansen
12 years ago

Tak til Gunnar Biering for indlægget om borgerlig politik, bygget på de fire principper og de 14 punkter. Jeg tillader mig at tilføje et femte princip eller krav til statsmagten: Maximal fysisk sikkerhed for alle. Det er næppe nødvendigt at gå i dybden med den seneste svækkelse af politiet, for den kan mærkes og ses i hverdagen – i det mindste i storbyerne. Det er derfor påkrævet at konfrontere politikerne – i Folketinget og i kommunalbestyrelserne – med den konkrete ondskab – altså stigningen i den grove vold. Som socialdemokraten Jakob Haugaard (borgmester i Kbh.) erkendte, ved de folkevalgte ikke… Read more »

Casper | Borgerlig bums

Magga: Der er mange måder man kunne reformere de nuværende ejendomsskatter på så de ikke belastede den løbende økonomi. I øvrigt mener jeg naturligvis man skulle lette moms og indkomstskat tilsvarende. Grundpriserne indretter sig efter markedet, dvs. de finder det prisleje, som mennesker har råd til at betale, når nettobeløbet pr. måned er gjort op. Hvis der ikke var nogen ejendomsskatter, ville ejendomspriserne stige tilsvarende, så man endte med at betale samme beløb – blot ikke til staten, men til sælgeren og kreditforeningen.

Janne
Janne
12 years ago

Det er socialdemokrater m/k der er særligt forelskede i samarbejde med imamer og foreninger der praktiserer kønsapartheid kan vi se både i Danmark, Sverige og i England.

“Ordföranden i Rosengårds stadsdelsfullmäktige, Andreas Konstantinides (S), vill samarbeta med Islamiska kulturföreningen. Enligt forskaren Aje Carlbom har föreningen en odemokratisk kvinnosyn där kvinnan är underställd mannen.”

h t t p://sydsvenskan.se/malmo/article416074/S-vill-samarbeta-med-omstridd-moské.html

Godt at der er flere og flere der siger fra overfor helt igennem urimelig religiøs diskrimination af kvinder.

Janne
Janne
12 years ago

Interviewet med Siv viser at der er muslimske kvinder der velkommer at Sivs parti kritiserer religiøs undertrykkelse af kvinder og kritiserer islamisme i Norge.

Whodares (Islam skaber tabersamfund)

Tja den hæder Nordmændene høstede dengang de kæmpede imod en anden totalitær invasionsmagt, har de vist i den grad fået formøblet bort sammen med den anden “stolte” nation England. Norge er færdigt uanset hvad der kommer ud af FRPs studierejser, for det er muligt jeg er helt helt galt på den men er det ikke netop det parti der reelt bestemmer i Norge nu ? jeg mener ligesom DF sidder med regeringens taburetter i deres nåde er det bemærkelsesværdigt både her og i Norge at det virkelig skulle være det ypperste de kan præstere, jeg gruer i den grad for… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

Tjae, Magga, når jeg tænker på hvilke udgifter Danmark har fået i forbindelse med diverse EU-projekter og ikke mindst indvandring af inkompatible rettroende, så finder man pengene til dette bl.a. gennem stadig mere opfindsomme måder at beskatte folk på.

Tarmluften fra kreaturer er det næste, nævnte mulige beskatnings emne – og derefter kommer vel de øvrige dyrearter, incl. mennesket.

Magga
Magga
12 years ago

Casper Borgerlig bums.

Er du klar over, hvor meget v i efterhånden betaler i ejendomsskatter, fx den vanvittige ejendomsværdistignings skat?

Vis mig noget andet land, hvor folk, der ikke agter at sælge deres huse, alligevel skal betale store skatter af, hvor meget myndighederne mener, at deres huse er steget i værdi!

Magga
Magga
12 years ago

Siv Jensen minder både i udseende og stemmen meget om Gro Harlem Brundtland som yngre. Alene den måde hun kraftigt betoner nogle ord, er som at høre den tidligere landsmoder.

Jeg har spurgt politisk interesserede svenskere, der har fulgt Sverigedemokraterne i en årrække, og de har ikke kunnet få øje på noget nazistisk. Der var heller intet af den slags, da jeg læste partiets hjemmeside for ca. fem år siden. I betragtning af situationen var den nærmest rørende blid, som om det drejede sig om en hjemstavnsforening.

Casper | Borgerlig bums

Gunnar Bierings politik svarer udmærket til DF, temperamentet er derimod de radikales. Det hele er temmelig vegt formuleret: “Værdigt trængende skal have støtte i rimeligt omfang og tidsrum.” Goddag mand økseskaft. De eneste punkter der er i modstrid med DF er – måske – afskaffelse af huslejeloft samt ja til atomkraft. Huslejeregulering er imidlertid i praksis totalt udhulet, da de færreste udlejere følger de vejledende takster. Så lejemarkedet er allerede frit, med de konsekvenser det medfører. Jeg troede allerede i dag at huslejen “frigives ved lejligheders nyudlejning”? Det er muligvis borgerlig politik at gøre uligheden mellem lejere og ejer endnu… Read more »

LFPC
12 years ago

“Jeg vidste ikke han så TV. Nå, nogen skal jo gøre det”.

Det gør jeg faktisk heller ikke, bortset fra lidt Discovery HD og film på satellitkanalerne. Men Kim Møllers og andres fyldige referater af hvad der bliver sagt eller fortiet på de danske kanaler gør at jeg føler jeg har belæg for mine generaliseringer 🙂 .

Nina Hjerpset-Østlie
12 years ago

Vel, jeg har et problem med politikere som bevisst lyver meg opp i fjeset i beste sendetid og det gjorde dessverre Jensen i Søviknes-saken. Og har man først hukommelse som en elefant…. Jeg begynner med andre ord å slippe opp for politikere jeg har noen lyst til å stemme på 🙂

Det er valg i midten september, og det kan bli interessant. I det minste kan vi håpe at enkelte går under sperregrensen!

Nina Hjerpset-Østlie
12 years ago

God Aften, Steen – og takk for sist. Håper alt er vel? Her hjemme er det jo liv, må vite! Og selv om “snikislamisering” ikke er noe spesielt gunstig ord i denne sammenhengen – det er tross alt vår ærede sosialdemokratiske regjering som høyst offentlig har forsøkt å påføre oss to idiotiske bakromsvedtak – så later det ikke til at det legger noen demper på stemningen for øyeblikket 😀 Det artigste er at flesteparten av de norske politikerne har reagert på autopilot ved å unnlate å holde seg til sak – men desto mer til alle de hjertevarmende beskyldningene vi… Read more »

Gunnar Biering
Gunnar Biering
12 years ago

Et lille PS til mit oplæg:
Integrationsministeren vil nu fremsætte lovforslag om, at udlændinge, der idømmes fængsel for våbenbesiddelse, skal udvises.
Og for nogle uger siden oplyste Undervisningsministeren, at han arbejder på nye, mere fagligt orienterede læseplaner for folkeskolen.
Jeg tror nok, at det går langsomt fremad – i min optik – i borgerlig retning. Men blot alt for langsomt, når man betænker, at vi har haft VKO-flertal siden 2001.
Årsagen er vel, at der er for mange valne borgerlige, også i Folketinget. Der bliver spildt mange år på grund af dem.

Johansen
Johansen
12 years ago

Det glæder mig, at se en stærk leder i front for Fremskridtspartiet i Norge. Kontant afvisning af islamiske særkrav og fornuftig argumentation for det moderne, sekulære samfund. Og så er Siv Jensen en kærkommen modvægt til de kvindesagsforkæmpere, som vender det blinde øje til kvindeundertrykkelsen inden for islam. Hun har ikke helt fidus til Sverigedemokraterne. Er det mon pga. at de tidligere har haft problemer med nazistiske elementer. Hvordan er det i dag med Sverigedemokraterne? Jeg synes, at jeg så nogle på videoen fra den pro-israelske demo i Malmø. Hvis det er sandt, så hænger det jo ikke sammen med,… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

En borgerlig person er glad for hr. Bierings oplæg. Men savner stadig flere af de foretagner og den organisering der kunne forventes etableret fra borgerlig side for at mindske behovet for at de valgte nu også fulgte et givet oplæg. Det vil i første omgang sige at privat finansiering søges forøget på de tre store aktuelle offentlige udgiftsposter- sundhed, undervisning samt det sociale område. Med disse områder økonomisk privatiseret i vid udstrækning er behovet for skatteopkrævning til sektorerne – der udgør over 85% af skatteindtægterne ( – ikke undersøgt men anslået- ) næsten minimeret. Energi-besparelser i ejendomme ved isolering, jordvarme,… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

@PeterK Selvfølgelig kan Politiken ikke lade Kurt Westergård vinde. Prøv og forstil dig hvor pinligt det ville være for Thøger Seidenfaden, der var ‘oppositionens sande leder’ under Muhammed-‘krisen’. Jeg er faktisk forbavset over, at de overhovedet har taget ham med, og samtidig overlod det til ‘almindelige’ net-brugere at afgøre sagen. Politken burde vide fra de sidste tre Folketingsvalg, at ‘almindelige’ mennesker faktisk uden at skamme sig kan finde på at stemme imod ‘den gode smag’ 🙂 Men nu har redaktionen tilsyneladende fået rettet op på den fejltagelse, og tilrettet stemmeafgivningen, så den er i bedre overensstemmelse med hvad man i… Read more »

PeterK
PeterK
12 years ago

Bonnichsen fører med 40 – 20!

Der er da vist sket noget. Nu er Bonnichsen oppe på 37% og Vestergård nede på 20%. Westergård har haft en bekvem føring hele tiden.
Er der nogen der kan huske stemmetallene? Hvis tallet 6552 er korrekt, er der ikke en eneste der har stemt på Westergaard de sidste par dage – det kan umuligt passe.

Magga
Magga
12 years ago

Steen

Min mor købte i en årrække ens kjoler til sine piger. Jeg er heldigvis den ældste, og min søster tilgiver mig aldrig, at hun pænt måtte slide samme model to gange, og at rødt er min yndlingsfarve og helt umulig til hende. 🙂

Desuden kan jeg roligt sige, at ingen fik så lidt i lommepenge, som jeg gjorde. Og den tradition blev videreført. Så ungen kom hurtigt til at gå med aviser etc. 🙂

Victor
Victor
12 years ago

Der er ved at ske noget sjovt i Politikens jagt på årets idealist. Lige nu fører Jyllands-postens Kurt Westergaard klart over folk som Jacob Holdt og Knud Foldschack i avisens læserafstemning:

http://politiken.dk/debat/article652771.ece#poll652771

Magga
Magga
12 years ago

Ang. sparsommelighed har den altid været en ægte borgerlig dyd. Man sparer op og lever gerne under evne og lægger til side. Det gør man ikke, fordi man er fedtet, sagen er langt mere kompliceret og handler om en lang historisk tradition, hvor man adskilte sig fra underklassen, der levede fra hånden i munden. Adelen viste sin rigdom frem, mens borgerne ofte underspillede den, hvis de var i besiddelse af den. Den nye borgerlighed, som vi får smidt i synet i disse år, er de nyriges ofte brovtende forbrugeradfærd og selviscenesættelse, som lige så godt kan rettes politisk ind efter… Read more »

29
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x