30
mar
Seneste opdatering: 21/2-11 kl. 0108
28 kommentarer - Tryk for at kommentere!

BZ

Generelt er reklamebudskaber i offentligheden  korte og lette at forstå. Men i stigende grad er de uforståelige i Berlin, fordi sloganteksten er på tyrkisk.

“I vores kampagne, der blev lanceret i begyndelsen af marts, er 15 procent af plakaterne på tyrkisk,” siger Barbara Schmidt fra ejendomsportalen Immo Welt. Men vi overvejer distrikternes befolkningsstruktur inden. Derfor er der flere plakater på tyrkisk i  Kreuzberg  end i Zehlendorf.  “Etnisk-Marketing” kalder  reklamebranchen det, at skræddersy kampagner til bestemte befolkningsgrupper. “Vi målretter meget selektivt vores programpakker med tyrkiske tv-stationer,” siger Joyce Mariel fra Kabel Deutschland. Tilsyneladende med succes. Tyrkere var meget glade for reklamen med den unge tørklædekvinde. Men fremmer sådanne plakater integrationen?

Berlin’s stedfortrædende integrationsråd Andreas Germershausen mildest talt  ikke særlig begejstret. “Vi plejer at bruge det tyske sprog,” siger han. “Selv i vores kampagner for indfødsret eller erhvervsuddannelser.” Andre sprog bruger kun  Berlins senat, når de henvender sig i brochurer specifikt til nyindvandrede eller gamle.  Kommercielle reklamer kan vi ikke påvirke. Barbara Schmidt siger: “Vores primære målgruppe er ikke tyrkere, der ikke kan tale tysk. Men folk med indvandrerbaggrund som føler, at de bliver tiltalt mere direkte på deres modersmål” BZ Berlin, flere annoncer på link. (Snaphanens oversættelse)

BZ

UK: There’s a riot going on – possibly

En historie man skal behandle med største varsomhed, fordi det netop ikke er nogen historie endnu, og ikke nødvendigvis bliver det. Prøver man at tænke sig dette spekulative, konspiratoriske scenarie i en dansk politisk sammenhæng er det da også det rene gak – men dette er altså Storbritannien, landet hvor 14-årige skolepiger kan blive arresteret for ‘racisme’, hvor en londoner bliver fotograferet i gennemsnit 250 gange om dagen af de allestedsnærværende overvågningskameraer, og hvor en hollandsk folkevalgt ikke kunne få adgang, fordi myndighederne ikke har kontrol over statens territorium. Konspirationsteorien der diskuteres her handler om det kommende G20-møde, en britisk regering med katastrofale opinionstal, og en terrorlov der bare venter på at blive prøvet på gadeplan, og helst på de oprindelige briter, hvilket altsammen skulle kunne give Browns regering et påskud for at aflyse parlamentsvalget i 2010. Snaphanen blåstempler ikke teorien, men den er selvfølgelig interessant i sig selv som et check på et politisk klima langt, langt fra Danmark (LFPC).

[…] But the general idea is this: the government already has the emergency powers laws that will allow it to crack down on the populace. These laws were passed – as so many repressive laws have been – as part of “anti-terrorism” legislation.

So the government needs a violent crisis in order to invoke these laws, thereby possibly avoiding the annoying requirement of holding a general election in 2010. […]

According to PJC Journal: […]

When Police Commanders are reported to have said of the over hyped expected violence at the G20 marches that they are ‘up for it’, I seriously begin to wonder whether our prediction that the Government, and the Police, are actually looking to provoke the expected clashes.

An article in the Guardian Friday evening tells us:

Yesterday, the Metropolitan police was understood to have contacted a number of protest groups warning that the main day of protest, Wednesday, 1 April would be “very violent”, and senior commanders have insisted that they are “up for it, and up to it”, should there be any trouble. […] Who Wants the G20 Demonstrations?

Gyldent håndtryk for at holde mund?

I JP 30/3 sammenligner Københavns socialborgmester Mikkel Warming (Enh) min opfordring til at inddrage muslimers kulturelle og religiøse baggrund i integrationsdebatten, med rådet om at servere guldkorn og cola før børn tre gange om dagen. Jeg lade det være op til denne blogs læsere at vurdere kvaliteten af socialborgmesterens evner til intelligente sammenligner. Et vigtigt spørgsmål blev desværre ikke afklaret i nævnte artikel. Faktum er nemlig, at Københavns Kommunen fortsatte med at udbetale mig løn i fire måneder efter min “frivillige” afgang. Hvorfor bliver lederen af en økonomisk trængt institution enig med borgmesteren i en ligeså trængt socialforvaltning enige om at give en psykolog et gyldent håndtryk på 150.000 kr. for at sige op? Er det fordi psykologen har peget på erfaringer, der strider mod et menneske- og samfundssyn, som visse politikere forsøger at blive genvalgt på? Eller er det fordi man ved, at vedkommende ligger inde med viden om en række stærkt belastende oplysninger om forholdene på hovedstadens dyreste døgninstitution? En ting er i hvert fald sikker: Det er ikke hver dag, at offentligt ansatte får fire måneders løn for at sige op.

Nicolai Sennels, Psykolog  (se også JP leder : Forbuden Tale)

Tidens tegn

200 chauffører i Odense Taxa tør ikke køre i bydelen efter gentagne overfald. Tusindvis af beboere i park- og havekvartererne i Vollsmose må fremover spejde forgæves efter hyrevogne. Her til morgen fik ledelsen i Odenses største taxaselskab, Odense Taxa, overrakt den besked fra de omkring 200 chauffører, at de fra i dag ikke vil køre ture ind i Vollsmose-bydelen. De vil kun køre ture til og fra Åsumvej og Vollsmose Allé. Reaktionen kommer efter tre overfald på taxaer inden for en uge.

Lørdag aften forsøgte to somalisk-udseende mænd bevæbnet med knive at røve dagens omsætning fra en taxa bestilt til Hybenhaven. To timer senere udspillede der sig en lignende situation. Her forsøgte to maskerede mænd at hive en chauffør bestilt til Tjørnehaven ud af bilen og tage hans penge. De to episoder kommer i kølvandet på endnu én sidste mandag. Her lykkedes det fem-seks somalisk-udseende mænd med en kniv at frarøve kontanter fra en chauffør og hans kunde – også i Hybenhaven.

200 chauffører i Odense Taxa tør ikke køre i bydelen efter gentagne overfald. Religiøse ledere besøger Vollsmose, ser man. De må nok tage cyklen eller vente til S, SF og R kommer til og fikser integrationen. Og nu vi er i Vollsmose, har Observant et par tilføjelser til mediernes historie om den knivstukne bilist, der døde  idag:

– Offeret var ikke “fynbo”, men iraker, af politiet betegnet som “gangster”, dømt for flere tilfælde af grov vold, udvist til Irak, men stadig her i landet på tålt ophold, da statsmaskineriet ikke mener man kan sætte ham på et fly til hans hjemland. – Knivstikkerne var ikke bare “medtrafikanter”. Brødreparret er også begge hardcore kriminelle fra Odense-forstaden Vollsmose

Sameksistens eller frit fald

ENTEN klarer de nordiske lande overgangen til et flerkulturelt samfund, eller også befinder de sig i frit fald, siger Arne Ruth .

»Der venter både politiske og sociale katastrofer, hvis vi ikke har held med at tage skridtet i retning af forskellighed. Det må det nordiske samarbejde være en del af. For mig ligger potentialet i det nordiske samarbejde ikke mindst i den slags grænseoverskridende, kunstneriske samarbejder, som vi her forsøger at etablere.«

– Hvordan undgår man, at de »nye nordboer« bliver en gruppe i gruppen?

»Det er absolut afgørende, at der ikke findes en etnisk definition, og det indebærer blandt andet, at folk med anden etnisk baggrund, som søger Nordisk Kulturfond ikke skal være tvungne til at definere deres ansøgninger på etnicitet. I Sverige har vi haft tradition for at møde folk med indvandrerbaggrund med en nedladende velvilje, som næsten er en værre form for diskrimination end den helt åbenlyse, fjendtlige diskrimination. Den sidstnævnte slags kan du diskutere med, mens den vage velvilje, som stiger ned fra oven, tvinger folk til at falde på knæ og være taknemmelige.«

Sameksistens: De nye nordboer, Weekendavisen 27.03.2009, Man vil måske forstå, at jeg placerer mig midt imellem og kalder Sveriges og Norges politik “hasard”.  Arne Ruth er snart meget forhenværende chef på DN-Kultur, hvad der kan være bidragende årsag til hans relative realitetssans.

Fornægtelse in extremis

Et spøgelse går gennem den vestlige verden (og Indien): Fornægtelsen af islams realiteter – af denne ideologi/religions herrefolksmentalitet og opdeling af verden i troende og vantro. I erkendelsens sted er trådt en idé om at den retorik vi bruger om fænomenerne former dem. Jihad som krigsførelse mod de vantro kan demonteres, hvis bare vi holder op med at anerkende jihadisternes selvlegitimering. Hold op med at kalde dem jihadister, så trækker vi tæppet væk under dem. Og dette var ikke engang en karikeret gengivelse, dette er paradigmet lige fra det amerikanske udenrigsministerium til MI5 og PET. Jeg har dog ikke set tankegangen ført så konsekvent og sprogrensende igennem som i the Christian Science Monitor, en artikel som på Jihad Watch fornøjeligt og lærerigt dissekeres af den altid veloplagte Robert Spencer. Her den første ikke-term, hvis det står til forfatteren, Chris Seiple der leder tænketanken the Institute for Global Engagement (LFPC):

[…] 1. “The Clash of Civilizations.” Invariably, this kind of discussion ends up with us as the good guy and them as the bad guy. There is no clash of civilizations, only a clash between those who are for civilization, and those who are against it.[…] 10 terms not to use with Muslims

Underage Marriage Explained by Moslem Saudi Cleric

YouTube er en fantastisk ressource til illustration af de pointer vi gerne fremdrager her. Her er det således at man tit kan finde optagelser fra arabisk tv bragt på MEMRITV lige til at lægge ind i blogposter. Og én ting er at henvise til den righoldige teologiske legitimation for sex med mindreårige piger i islam, og argumentet med at denne praksis er accepteret fordi Muhammed var ‘uswa hasana’ og ‘al-insan al-kamil’, rollemodel for alle tider og fuldkomment menneske (Koranen 33:21) – noget andet er at kunne vise det direkte fra en hellig mands mund. Dette er blodig virkelighed den dag i dag (LFPC).

Verdslige hospitaler, tak!

De to læger, Erik Magid (EM) og Abir Al-kalemji (AAk), begge talsmænd for hijab-tilsløret sygehuspersonale, får en afsluttende replik fra to kvinder, som vil have fjernet den kvindediskriminerende hijab fra den neutrale sygehusuniform.

EM synes ikke at forstå, at vi helt indlysende går ind for fundamentale frihedsrettigheder, herunder trosfrihed. Derfra er der dog et kvantespring til legitimering af krav om at medtage selvvalgte leveregler, som f.eks. tildækning, i alle sammenhænge. Hijab-tilsløret hospitalspersonale er islamisk praksis og en underminering af dansk kultur.

AAk spørger i Ugeskr Læger 2009;171:823, om hospitalsuniformen skal gå fra at være et hygiejnisk redskab til et symbol på en ensformig gruppe med neutral politisk, religiøs holdning og optræden. Hospitalsuniformen har altid været neutral i Danmark, så neutraliteten vil ikke føre fra et til noget andet. Hvis en person prioriterer missionering af sit religiøse tilhørsforhold højere end sit job og uden hensyntagen til de mennesker, hun skal betjene, skal hun ikke arbejde inden for det offentlige, hvor modstandere af religiøse/politiske symboler ikke kan vælge hende fra. De missionerende kan udmærket arbejde i private erhverv, hvor kritikerne af deres særrettigheder kan undgå dem.

Danske hospitaler er som alle andre offentlige institutioner verdslige. Dette er et indiskutabelt faktum, men AAk vender tingene på hovedet ved at fremstille forsvarere af det verdslige som »sekulariserede missionærer«. Et letgennemskueligt prokuratorkneb til fremme for hijab-tilsløret hospitalspersonale.

Der skal laves en klar sondring mellem arbejdstid og fritid. Alle uanset køn, race, seksuel orientering, politisk eller religiøst tilhørsforhold kan arbejde på et dansk hospital, hvis vedkommende er kvalificeret til professionen. Blot kræves det, at man viser patienterne respekt og ikke misbruger sit erhverv til at skilte med religiøse/politiske symboler. Hospitaler skal heller ikke stille religionspolitiske symboler som hijaben til rådighed.

Vores hårdt erhvervede demokrati, som vi ikke mindst skylder vores forfædres kamp, giver ingen ret til at presse symboler, der i deres essens står for afskaffelse af demokratiet, ned over andre. Det er imidlertid ikke første gang, at nogen har forsøgt at belære os, der har fået demokratiet ind med modermælken, om, hvad demokrati er.

Det skulle være unødvendigt på ny at understrege, at de, der ønsker at slutte op om vores demokrati og vestlige værdier, skal være mere end velkomne. Ønsker nogen derimod at leve under andre værdier end dem, vi med møje har tilkæmpet os, er der masser af lande i verden, hvor en sådan person vil møde fuld forståelse for sin holdning.

Sygeplejerske Rachel Adelberg Johansen, Odense & ♠ Mag.scient. Britta Mogensen, Frederiksberg. Ugeskrift for Læger

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

PS

Jeg har det så skidt med udsigterne til at skulle leve som Dhimmi – så jeg udtaler … hvad er det nu man skal sige…. for at blive muslim.

Så er det bare med at finde et passende navn …Vivi Kayal Sultan… kan vel gå an ?..

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

PB Præcist – og det er set før at de muslimske mænd har anvendt de islamiske kvinder klude. JANNE 18:52 …og alle andre her på tråden, har I ikke spekuleret over hvordan det skal fungere med bl.a. Marokko som Partnerland til EU, når de har et sådant forhold til kristne ? Vi burde spørge dem om de ikke føler sig snavsede ved at modtage donationer i milliarklassen fra EU ? Nåe nej, de penge betrager de vel som Dhimmierne Jizya ! Jo mere muslimerne agerer imod Vesterlændingene, Erdogan f.eks. lige for tiden, jo mere må de vantro Gode Mennesker føle… Read more »

PB
PB
13 years ago

JensH. Jeps, den er lige til at køre hjem i kassen og ingen ville derudover turde løfte et øjenbryn den dag en overdimisioneret “mumificeret” entrer
S toget, med næste stop, Nørreport, eller Hovedbanegården. Kaboom, gisp nej, vi troede ikke det var alvor, det der med at vi er i krig.
Surprise Surprise.

Janne
Janne
13 years ago

‘Multikulturel’ forening mener at buschaufføren der fornuftigt nok har taget afstand fra at tage en maskeret buspassager med bare har at makke ret og bøje sig i støvet for religiøse regler:

“Det bør have konsekvens for chaufføren. Det er ikke ok bare at lade det passere, uden at han får anvist retningslinjerne,”

h t t p://jp.dk/indland/aar/article1649702.ece

Janne
Janne
13 years ago

At tildækning af en religiøs kvindes ansigt nu ikke må kaldes for maskering, viser hvad den absurde kulturalisme og multikulturideologi gør mod vores ellers frie og tolerante samfund. Nu skal vi af hensyn til kulturalismen og kulturalisternes følelser tolerere intolerant tabuisering af kvinders hår, ansigt, hals og ører. Vi må ikke kalde tingene ved rette navn. Vi må ikke sige at niqab-klædte kvinder har alt for meget (og unødvendigt og hæmmende) tøj på og vi må ikke mene at kvinder er maskerede når de har ansigtet skjult. Godt at der er nogle gutter med fornuften og realitetssansen intakt. F.eks. forfatter… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

Tørklædet og hiqab gør kvinder kunstigt svage og skrøbelige. Det er derfor der ikke er nogen grund til at juble over at kvinder skal have tørklæde, burka eller niqab på. Eksemplet med den maskerede niqab kvinde i bussen er et godt eksempel på at kvinder hæmmes med de religiøse hovedbeklædninger. Tørklædet er et stort tilbageskridt for ligestilling mellem mænd og kvinder og for opfattelsen af kvinder som selvstændige og stærke. Tørklædet gør kvinder kunstigt svage og til særlinge der er ‘stofafhængige’.

Janne
Janne
13 years ago

“There is no clash of civilizations,…”

Nå, hvad kaldes det så når en buschauffør kaldes for dum fordi han siger at en maskeret dame er maskeret? Hvad kaldes det så når en buschauffør hænges ud i medierne fordi han ikke vil køre med en maskeret person? Hvad kaldes det så når vores samfund der engang priste ligestilling mellem mænd og kvinder nu accepterer at nogle kvinder skal have dækket ansigtet – næse, kinder, mund, hage og hår og ører til når de vil gå en tur i danske gader?

Janne
Janne
13 years ago

Og mens kvinder udsættes for sådanne stupide situationer pga kvindefjendsk tørklædekrav, så sender Danmarks Radio gladeligt dramaserier og lignende der idylliserer tørklæder. DR er medårsag til at der ikke er flere kvinder der får mulighed for at sige fra overfor tørklæder og hiqab og de dogmer, der tabuiserer kvinder i det offentlige rum. Det er ren middelalder der sænker sig over et ellers moderne og frit samfund – at der er kvinder der er opdraget til at skamme ansigtet væk.

Janne
Janne
13 years ago

PB Det er grotesk at en buschauffør der siger at en maskeret kvinde er maskeret, af sin arbejdsgiver omtales som dum og er tæt på at blive fyret. Der er ingen opbakning af hente. Men busselskabets chef må jo være blind på begge øjne. For kvidnen er maskeret til den helt store guldmedalje. Hun må ikke vise sit ansigt når hun forlader hjemmet. Hun skal være tabu og skjult i det offentlige rum. Tørklæder splitter vores samfund ad og spolerer kvinders frihed og selvbestemmelse. Det er tørklædet og de dogmer der hører med det, der generer kvinder og vores samfund… Read more »

Victor
Victor
13 years ago

Ang reklamen – denne er et dårligt eksempel. Teksten er noget i retning af…hvis du søger en lejlighed i byen.

Kvinden har så en tysk-tyrkisk ordbog og et par boksehandsker med. Den kan jo osse ses som en opfordring til at skride fra pashaen.

JensH
JensH
13 years ago

@PB

“Det vil sandsynligvis sige, psykolog hjælp, støtte fra kommunen og nul aktivering’s krav”

Selvfølgelig. De ville da aldrig lade en god chance for at spille offer-kortet gå fra sig. Og hvis det samtidig kan indebære fuld forsørgelse på livstid uden modkrav er den jo helt i ‘fjong’.

Henrik Petersen
Henrik Petersen
13 years ago

For efterhånden en del år siden havde Netto en velkomstfolder til nyansatte unge. Den var todelt: På den ene side en gennempiercet ungersvend, og på den anden side den samme ungersvend, nyvasket og uden piercinger. På den første side stod ca: Du er velkommen til at se sådan ud i din fritid. På den næste side stod: Så længe du ser sådan ud, når du er på arbejde! PS: Dansk Supermarked (Bilka, Føtex, Netto mv.) har dresscode, som forhindrer tørklædeklædte i at arbejde med kundekontakt, mens de sagtens kan arbejde på lageret. Coop (Kvickly, Brugsen, Fakta) ansætter gerne tørklædeklædte i… Read more »

PB
PB
13 years ago

Janne, hvis man læser om “episoden” på 180. grdr. står der at kvinden nu er blevet så “bange over oplevelsen” at hun ikke tør gå uden for en dør.
Det vil sandsynligvis sige, psykolog hjælp, støtte fra kommunen og nul aktivering’s krav, hvis der er tale om en bistands klient.Køres den helt ud er førtidspensionen hjemme.
Lyder det urealistisk? jeg kan garantere at det beskrevne “forløb” ikke er grebet ud af den blå luft.

Janne
Janne
13 years ago

Jeg er virkelig vred over at et voksende tørklædetyranni til kvinder i Danmark i den grad kan få andre til at beskylde kritiskere af tørklædet for racister, nærmest få fyret en buschauffør, få folk til at sige at maskering ikke er maskering og sætte kvinder i en umulig situation, bare fordi hun er opdraget til at det er skamfuldt for kvinder at vise ansigt og hår i det offentlige rum. Vi skal have forbudt tørklæder på offentligt ansatte fordi det er med til at romantisere at kvinder og vores samfund behandles på denne helt urimelige måde. Tørklædet skaber mistillid og… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

Nu er maskering ikke mere maskering og hvis en buschauffør kritiserer maskering som nu ikke mere er maskering, så bliver buschaufføren fyret.

“Kvinde med tørklæde afvist i bussen”

h t t p://www.bt.dk/article/20090330/nyheder/90330094/

Næse og hele underansigtet er dækket til. Men det er ikke maskering, siger busselskabet.

Det er yderst ubehageligt som den slags ansigts og hoved beklædning både får lov til at genere kvinder og vores samfund.

Niels H
Niels H
13 years ago

Dne måde at være alfons eller “pimp” på bliver jo lige som vold og kriminalitet også glorificeret af deres store forbilleder, de amerikanske gansta rappere. Samtidig er det helt i tråd med koranens syn på slavetøser og infidels

Niels H
Niels H
13 years ago

Angående pædofile tendenser, jeg læste to artikler på timesonline for nyligt om et fænomen i england hvor unge smarte invandrer fyre finder svage mindreårige engelske tøser som de charmer sig ind på, for tilsidst at presse/tvinge dem til at sælge sig selv til sex hos ældre invandrere der gerne vil have en ung pige. Skræmmende læsning, gad vide om den slags også sker her i landet…

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article2538090.ece
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article2237940.ece

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Til Nikolaj Sennels.

Københavns Kommune er absolut ikke i besiddelse af et værdigrundlag. Grundlaget er rent politisk og blottet for værdi.

Med venlig hilsen

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Kære Peter K.

Nu driver du gæk med mig.

Med venlig hilsen.

PeterK
PeterK
13 years ago

Kære emeritus,

som Thøger Seidenfaden så smukt har formuleret det: “Hvor islam islam har magten, går det ad helvedes til.”

Janne
Janne
13 years ago

5 kristne kvinder smidt ud af Marokko for at besidde evangeliske tekster.

“Ifølge en talsmand fra Marokkos indenrigsministerium blev de fem kvinder ‘grebet på fersk gerning’. Politiet fandt angiveligt en række videobånd med et evangelisk budskab på arabisk.”

h t t p://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/318791:Udland–Marokko-udviser-kristne-missionaerer

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Om Arne Ruth Hvis kravet er fredelig sameksistens = flerkulturelle nordiske samfund bliver det frit fald fra velstand til fattigdom, fra respekt for loven til respekt for kriminelle narkobaroner, mullaher og syndikater, fra orden til opstande og kaos. Mødet med planlagt indvandring af millioner af underprivilegerede, uoplyste mennesker, der alle kræver særskilte hensyn skyller de oprindelige samfund bort og efterlader sammenbrud overalt. Det er ikke svært at forudse. Redningen er hurtigst mulig opdragelse til en fælleskultur = monokultur og langsomst mulige indtag af underprivilegerede, uoplyste mennesker. Der er absolut intet romantisk forbundet med flerkulturelle samfund med flere religioner. De er… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

I danske medier ser vi heldigvis at der tages grundigt fat i oplysning og formidling når vestlige mænd krænker børn. Der gøres noget for at komme problemet til livs. Medier passer sin opgave dér. Der kritiseres når verdslige mænd forgriber sig på børn og det sker når katolske mænd har forgrebet sig på børn. Det er nu tid til også at se på de overgreb på små piger der finder sted i den islamiske verden. Indtil nu har danske TV medier ikke villet røre ved problemet med en ildtang. Det er efterhånden et medie- og nyhedsmønster der bør brydes. Hvorfor… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

M.h.t. profeten, så er det meget mærkeligt at vi danskere og ikke-rettroende ikke må påpege at han var gift med en lille umyndig pige. Men det må hellige mænd gerne.

Også derfor er det vigtigt at huske hvad Flemming Rose har sagt:

I forhold til islam er vi ALLE empirister. Vi skal ikke lade såkaldte eksperter tage ordet fra os.

Vi skal sige fra – også af hensyn til de mange små piger der er og kan komme i knibe rundt omkring i verden fordi religiøse dogmer nogle steder ulykkeligvis står højere end f.eks. små pigers menneskerettigheder.

Janne
Janne
13 years ago

Vi tager lige denne her igen:

Neutrale arbejdsuniformer er til gengæld kønsneutrale, klasseneutrale, religionsneutrale og demokratiske. Det er tørklæder ikke. Tørklæder låser kvinder i en bestemt rolle. Det gør neutrale arbejdsuniformer ikke. Jo, i rollen som ansat af verdslig og demokratisk kommune eller stat – og ikke som ansat af en eller anden ideologisk og/eller religiøs patriarkalsk overjordisk arbejdsgiver, der ser kønsbestemt forskelsbehandling af mænd og kvinder som en dyd og som sætter religion over alt.

Janne
Janne
13 years ago

To klassiske og mandlige tørklædevogtere spørger bl.a. “…om hospitalsuniformen skal gå fra at være et hygiejnisk redskab til et symbol på en ensformig gruppe med neutral politisk, religiøs holdning og optræden.” Sikke noget bavl. Til gengæld er jeg helt enige med fornuftige og gæve Rachel og Britta. Det er manipulerende at begynde at beskylde danske arbejdsuniformer for at gøre det umuligt at have forskellige holdninger og religion. Neutrale arbejdsuniformer er til gengæld kønsneutrale, klasseneutrale og demokratiske. Det er tørklæder ikke. De er bare kønsdiskriminerende og hæmmende og gør kvinder til religiøse objekter – redskaber. Det er utroligt hvad der skrives… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

Står den folkekirkelige præst, hvis løn er betalt af skatteyder kroner, og holder om en imam der har skrevet under på en erklæring om at angribe danske interesser?

Per N
Per N
13 years ago

Sameksistens eller frit fald.

” For mig ligger potentialet i det nordiske samarbejde ikke mindst i den slags grænseoverskridende, Kunstneriske samarbejder, som vi her forsøger at etablere.« ”

Jeg vil ikke gøre mig mere forståelig en det dette menneske skriver, ellers skriger jeg.

28
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x