8
maj
Seneste opdatering: 8/5-09 kl. 2233
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!

 

     “Et af de begreber vi beskæftiger os meget med i islam, er FITNA. Det betyder uro, oprør, trods, kaos, alle sådan nogle dårlige ting, der kan være med  til at bringe uorden og forstyrrelse  i samfundet. Hvis man ser på, hvem der idag kunne bære  navnet “mr. FITNA”,  ja så er han snart på vej til Danmark. Heldigvis ikke på skatteyderes regning, men på Trykkefrihedsselskabets.

De har besluttet sig for at invitere denne her hollandske, såkaldte politiker Geert Wilders, og de påstår så også at det er i ytringsfrihedens  navn, de gør det. Så kan man spørge sig selv, hvorfor bekymrer de sig så ikke om russiske  journalister, der falder  ud af vinduer eller bliver skudt ned i deres opgang. Man kan godt synes at den der fokus på bestemte  menneskers ret til at ytre sig,  kan blive  lidt anstrengende og når det så er mr. FITNA himself, der kommer til Danmark, så skal vi ikke give ham den cadeau han og Selskabet godt kunne tænke sig, at gøre et stort nummer  ud af det. Ignorér ham. Han er ikke bedre værd. Ignorer dem, de er heller ikke bedre værd, så det er ikke for at trække dem frem i lyset, jeg gør det her, glem dem! Ignorér dem. De er simpelthen ikke værd at bruge tid på”.  P1  Muslimsk fredagsbøn i dag (sidste fjerdedel)

Trykkefrihedselskabet: Ytringsfriheden i Rusland, 2 maj 2009,PRESSEMEDDELELSE – Fredag den 8. maj 2009  Geert Wilders til København d. 14. juni 2009. Altså, Abdul Wahid Pedersen kan godt have en få timer gammel pressemeddelelse fra idag med i sin såkaldte bøn, men er ikke orienteret om en konference afholdt for kun syv dage siden, i det selskab der ligger ham så meget på sinde ? Man kan tolke Pedersens selektive information, som man vil, men når han nu selv er inde på skatteyderkroner, så bryder jeg mig ikke det fjerneste om at medvirke til at finansiere hans politiseren under dække af religion i public service. Wilders interviewet af Ritzau via email.,Danish group invites Dutch  politician to conference (Steen)

Abdul Wahid Pedersen følger den sunnimuslimske lovskole Shafi’i. Dennes regler kan man finde udmøntet i manualen ‘Umdat al-Salik, eller The Reliance of the Traveller i engelsk oversættelse. Bogen er certificeret som vejledning i Shafi’i af bl. a. den fremtrædende institution Al-Azhar i Cairo. I ‘Umdat al-Salik kan man læse at det er en stor synd for Allah at lyve – dog er der en hel masse undtagelser.

Hensigten helliger midlet. Om løgn er tilladt eller ej afhænger af formålet. Løgn i islams tjeneste kan ligefrem være obligatorisk:

Speaking is a means to achieve objectives. If a praiseworthy aim is attainable through both telling the truth and lying, it is unlawful to accomplish through lying because there is no need for it. When it is possible to achieve such an aim by lying but not by telling the truth, it is permissible to lie if attaining the goal is permissible (N:i.e. when the purpose of lying is to circumvent someone who is preventing one from doing something permissible), and obligatory to lie if the goal is obligatory. (The Reliance of the Traveller, R8.2)

Løgn der tjener muslimers interesser mod de vantro er således obligatorisk:

When for example one is concealing a muslim from an oppressor who asks where he is, it is obligatory to lie about his being hidden. (The Reliance of the Traveller, R8.2)

Det er vel overflødigt at nævne at der ikke gælder nogen Gylden Regel i spørgsmålet om at lyve. Islams interesser har altid forrang for de vantros (LFPC).

Alt ved det gamle? “Germany Goes After Pro-Israel Blogger”

Via Jihad Watch:

One of the lone voices in Germany still exercising what’s left of European free speech is about to lose the last remnants of it. Anti-jihad, pro-Israel blogger Fred Alan Medforth, proprietor of the blogs Allah’s Willing Executioners and Jihad Watch Deutschland, is being sued by the German government. As he wrote me:

Mr. Medforth…offended [a] social-democratic member of the Bundestag, Nils Annen. Mr Annen is a German pro-Hamas and pro-Hizbollah politician. [But instead of] Mr. Annen suing Medforth…German justice sues Medforth [for] insulting Mr Annen… It is the German justice itself which wants a lawsuit against the German pro-Israel blogger.

That means it is a politically motivated court procedure. German justice states that [a photo published on the site] and its subtitle are insulting [to] Mr. Annen. The photo shows Hamas members presenting the Hitler salute. The text of the subtitle is : “One last greeting to Mr Annen.”

The lawsuit takes place on the 12th of May, 2009 in the district court of Gelsenkirchen. […] Julia Gorin: Germany Goes After Pro-Israel Blogger

Norsk journalistik: Knusende rødt

Der er 169 pladser i Stortinget. Arbeiderpartiet og Socialistisk Venstreparti (ca.SF/Enhl.) ville få de 111, hvis norske journalister skulle bestemme. En diskrepans af den størrelse er  ikke “at være i utakt”, det er at befinde sig i en parallel verden, i forhold til befolkningens. Danske præster er lige så røde, men hvad har dagspressen og det hinsidige ellers til fælles ?

Professor Frank Aarebrot fra Universitetet i Bergen startet Nordiske Mediedager i går med å legge fram en medieundersøkelse der både journalister, politikere og vanlige publikummere er intervjuet. Undersøkelsen viser blant annet det som har vært en vedtatt sannhet i mange år: Norske journalister er adskillig rødere enn resten av befolkningen. Hvis det bare var journalistene som hadde stemmerett i Norge, ville Arbeiderpartiet fått 78 representanter på Stortinget og SV 33. Fremskrittspartiet ville ikke fått et eneste mandat.

På de nordiska mediadagarna i Bergen har de norska journalisterna sedan tio år tillbaka tillfrågats om vilket politiskt parti de röstar på. Även i år var det vänstersidan som – kanske inte helt överraskande – vann ”valet” om sammansättningen av journalisternas ”riksdag”. Arbeiderpartiet blev det största partiet med 78 röster, medan Socialistisk Venstre (motsvarar Vänsterpartiet) fick 33. Varken Senterpartiet eller Fremskrittspartiet får in några representanter i journalisternas parlament. Venstre (Folkpartiet) får in 25 ledamöter, medan Höyre (Moderaterna) kan notera att 24 journalister ger partiet sitt stöd. Det minsta partiet blev Rödt, som fick in nio ledamöter.  Mediavärlden, Medier i utakt med brukerne

screenshot002

Medievaner og holdninger til media, Landsomfattende undersøkelse blant journalister, pdf

Voldtægt i Sverige: Nye bud på det unævnelige

Flere fantasifulde forklaringer. Der skal forklares meget og længe, for at gøre en overhyppighed på otte gange Danmarks begribelig for den menige svenske kvinde. ” Vi måste istället jobba ännu mer med attityder”. Jep ! Det vil sikkert hjælpe.

Carina Ohlsson, ordförande för Sveriges kvinnojourers riksförbund, är skeptisk till att festandet skulle vara orsaken till ett högt antal våldtäkter. Nej, det där tycker jag nästan låter som ett sätt att skuldbelägga offren. Sedan måste de väl ha fester i de andra länderna också.  Hon tror snarare det handlar om att fler vågar anmäla sexualbrott och att det finns en bättre medvetenhet om våldtäkt i Sverige.  Christian Diesen tror däremot att en reaktion från män som upplever frustration över minskad makt kan vara en delförklaring. När jämställdheten går framåt blir många män mer jämställda och får mer respekt för kvinnor, men en del kan också reagera tvärtom.  Men hur ska man hantera det, att lägga ned jämställdhetsarbetet är ju knappast ett alternativ?  Nej, vi måste istället jobba ännu mer med attityder. ”Vi måste jobba med attityderna”

Den tredje faktor

Af NICOLAI SENNELS

Kultur. 14 procent af herboende muslimer opfatter sig selv som »dansker og demokrat«. 32 procent af britiske muslimske universitetsstuderende mener, at det er helt o.k. at slå ihjel i islams navn.

KULTURBENÆGTER Benny Lihme tager min bog Blandt kriminelle muslimer. En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune under kærlig behandling i WA den 17. april. Bogen er skrevet på baggrund af mine psykologsamtaler med omkring 150 unge med muslimske baggrund, samt omkring 100 kriminelle, etnisk danske unge som sammenligningsgrundlag. Konklusionen er, at der findes en række kulturpsykologiske aspekter ved den muslimske kultur, som spiller en afgørende rolle for muslimers muligheder, eller måske rettere umuligheder, for at blive integreret i vestlige samfund.

Lihme er rørende uenig. Han finder beviset for sine argumenter i en bog fra 1927 om bander i Chicago, samt noget forskning fra efterkrigens tid om unge jyders hængen ud på københavnske gadehjørner. Nu fandtes der slet ikke muslimer i hverken USA eller Danmark på daværende tidspunkter, og at sammenligne mellemkrigstidens Chicago og jyder fra midten af forrige århundrede med forholdene i 2009 er intet mindre end latterligt og bestemt ikke et godt tegn for det intellektuelle niveau i Lihmes ligegyldige marxistiske analyser. Jeg anerkender fuldt de sociale og økonomiske faktorer, som – uanset kulturel baggrund – kan være årsag til samfundsskadelig adfærd. Jeg har dog også måttet konstatere i min behandling, at etniske muslimer har nogle problematikker, som etniske danskere ikke har.

Disse problematikker udspringer af en række kulturpsykologiske træk, som er fælles for gruppen af muslimer, uanset at de kommer fra forskellige muslimske lande, og som kommer særdeles tydeligt frem under den psykoterapeutiske lup. Når personer fra forskellige lande har fælles kulturpsykologiske træk, må der være en fælles faktor. Min konklusion på baggrund af hundredvis af samtaler med muslimske unge, egne studier af Koranen og de såkaldte hadither samt gennemgang af historiske og aktuelle forhold i muslimske lande er, at samfund, som er formet under islam, har en række fælles kulturelle træk. Det er altså ikke selve islam, jeg peger på, men som alle andre mennesker er også muslimer (praktiserende eller ej) under indfl ydelse af den kultur, de vokser op i. Og det er vel egentligt ikke nogen nyhed: Kristendommen og buddhismen har jo på samme måde sat deres aftryk på henholdsvis vestlige og fjernøstlige samfund og dermed de mennesker, som lever dér.

JEG skal ikke afvise, at visse muslimske grupper afviger fra mine beskrivelser, men i så tilfælde vil det være min påstand, at det gælder muslimske minoriteter med en noget mere afslappet fortolkning af islam end majoritetens.

Igen: Jeg siger ikke »alle« muslimer, men jeg peger på en række markante, problematiske kulturpsykologiske tendenser blandt det store flertal i den muslimske kultur, som vi er nødt til at indse konsekvenserne af. Her kommer et uddrag af de eksempler, jeg uddyber i min bog:

Det er fakta, at voldskriminaliteten blandt muslimer er mere end 50 procent højere end etniske danskere, og at muslimske lande indtager de otte førstepladser på Danmarks Statistiks top-10 over såkaldt »grove« kriminelles oprindelseslande (alle muslimske oprindelseslande ligger over landsgennemsnittet) – begge opgjort efter, at man har taget højde for sociale og økonomiske faktorer. Samme markante problematiske tendenser tegner sig for personer med muslimsk baggrund, når det gælder arbejdsløshed, uddannelse, ghettodannelser, religiøs fundamentalisme og modstand mod vestlige friheder. Pladsen tillader her ikke kildehenvisninger, men dokumentationen og uddybning af disse data kan fi ndes i min bog, samt på bogens hjemmeside, www.kulturkloeften.dk. Når sociale og økonomiske faktorer således ikke kan forklare disse tal alene, skyldes det ifølge mine psykologiske iagttagelser, at en tredje faktor spiller ind: kulturen.

Tager vi den ekstreme overrepræsentation af vold og grov kriminalitet blandt muslimer som eksempel, skyldes det ifølge min professionelle vurdering, at aggression er langt mere socialt accepteret i den muslimske kultur end i den danske. Mens et pludseligt og ukontrolleret vredesudbrud er den hurtigste måde at tabe ansigt på i vestlige omgivelser, er evnen til at reagere aggressivt på krænkelser og irritationer en kilde til social status og accept (ikke kun frygt) i den muslimske kultur. EN anden kulturpsykologisk faktor er, at man i den muslimske kultur oplever sit liv styret mere af ydre faktorer end af indre refl eksionsprocesser. Oplevelsen af ydrestyring medfører en udbredt offermentalitet blandt muslimer, fordi de oplever, at de ikke selv har skabt deres problemer (hvilket blandt andet mindsker deres motivation for selv at bidrage til en løsning på integrationsproblemerne). Denne faktor har afgørende betydning for udformningen af en virksom social indsats over for muslimer. Den sidste og vigtigste faktor er, at muslimers stærke identifi kation med deres – på afgørende områder meget anderledes – kultur, reelt betyder, at de ikke kan integrere sig, med mindre de gennemgår omfattende og psykologisk meget krævende processer og lader sig kulturelt konvertere.

Som psykolog anser jeg de stærke kræfter, der ligger i netop menneskers identitet, som den væsentligste årsag til, at kun 14 procent af herboende muslimer opfatter sig selv som »dansker og demokrat « (i Tyskland føler kun 12 procent af deres 3,5 millioner muslimer sig mere som tysker end muslim og i Frankrig er tallet 14 procent). Mennesker fra muslimske lande er selvfølgelig ikke fuldstændigt ens. For eksempel er pakistanske andengenerations-indvandrere, modsat den øvrige gruppe af muslimer, overrepræsenterede på gymnasierne (pakistanere ligger i øvrigt helt oppe på en tredjeplads på ovennævnte top- 10), og der er generelt en stigning i antallet af muslimske piger som påbegynder en uddannelse. Mange håber derfor, at uddannelse vil være løsningen på integrationsproblemerne. Men. Integrationskonsulent Ayfer Baykal konkluderer i januar 2009 følgende om integrationen af muslimske unge på hovedstadens gymnasier: »Opsplitningen er blevet værre, end den var for 10-15 år siden. I min generation var der mange, som forsøgte at pendle mellem to kulturer. I den nye generation er der en større tendens til at holde sig inden for sin egen gruppe. Særligt blandt pigerne. I disse år gør de op med en masse kulturelle normer og forventninger, men de nærmer sig ikke danskerne af den grund.« Desuden peger en undersøgelse af det tyske indenrigsministerium på, at islamisk fundamentalisme trives bedst blandt veluddannede muslimer.

En tredje lyseslukker er en større engelsk undersøgelse, som nyligt påviste, at 32 procent af muslimske universitetsstuderende mener, at det er helt o.k. at slå ihjel i islams navn, og 33 procent ønsker, at alle verdens lande skal blive muslimske med sharialove og så videre. (Islam on Capmus, 1400 students, 2008)

MIT møde med den muslimske kultur har været et møde med en stolt og særdeles stærk kultur. Dette er årsagen til, at det endnu ikke er lykkedes – og aldrig vil lykkes – at få det store fl ertal af herboende muslimer til at føle sig som vesterlændinge og omfavne de værdier, vores samfund bygger på. Modsat Lihme og andre med lav kulturel følsomhed har jeg nemlig stor respekt for de psykologiske og kulturelle kræfter, der spiller ind, når vidt forskellige kulturer mødes – og hvilken etnisk krudttønde, det kan udvikle sig til, hvis de forkerte kulturer skal leve sammen. Ligesom alle andre har jeg søgt efter den bedst mulige løsning på integrationsproblemerne – som jo desværre er stigende, og som koster så meget på så mange planer. Den eneste win-win løsning er for mig at se, at Danmark/EU omgående, som i for eksempel Japan, fi nder en model for, hvordan man kan give dårligt integrerede indvandrere økonomisk hjælp til at starte en ny tilværelse i deres families hjemland. For den enkelte muslim vil det bidrage enormt til livskvaliteten at bo i et land, hvis kultur og værdier man forstår og accepterer, og samtidigt have penge nok til at forsørge familien. Samtidigt vil de etniske spændinger i Europa mindskes. Endelig vil de muslimske lande få tilført en befolkningsgruppe med vestlig uddannelse og masser af inspiration til, hvordan man kan skabe demokratiske og frie velfærdssamfund – noget, som kun mennesker (og ikke krudt og kugler) kan gøre.

Nicolai Sennels (f. 1976) er cand.psyk.aut. og forfatter til bogen »Blandt kriminelle muslimer. En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune.«

Weekendavisen, 7 maj, med forf. tilladelse.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
PerH
PerH
13 years ago

@JensH
Tak for den. Havde ikke set den.

JensH
JensH
13 years ago

@PerH

Såvidt jeg husker, så har du og jeg før diskuteret denne vanvittige ‘rettigheds-tænkning’, der præger Dansk udlændinge-politik. Her er endnu et eksempel på dette. Efter blot 3 måneders arbejde i landet er EU-borgere berettiget til at få kontanthjælp, og efter øst-aftalen er udløbet 1. maj er der tusindvis af Polakker her i landet som er berettiget til kontanthjælp:

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2009/05/10/093731.htm

PerH
PerH
13 years ago

@Nils “Mon det ikke er sådan, at sund mistænksomhed over for muslimske mænd af nogle piger opfattes som uacceptabelt. ” Ikke kun uacceptabelt men som syndig diskrimination. Lawrence Auster har i flere glimrende essays forklaret, hvordan indoktrinering i humanistisk egalitarisme (liberalism) svækker vestlige kvinders sunde mistænksomhed over for prædatoriske mandetyper. I den vestlige humanistiske kultur indoktrineres unge kvinder til, at alle kulturer, religioner og værdisystemer grundlæggende set er lige, hvorfor det er ondt at bruge diskriminerende kriterier til frasortering af bestemte mennesker. Du kan læse Austers skarpe bidrag på adressen http://www.amnation.com Han opregner utallige eksempler på, hvad han betegner som… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

Nicolai Sennels løsningsmodel i forbindelse med uintegrerede muslimer er måske gangbar.

Men et for os positivt resultat afhænger vel også af om disse muslimer er på Jihad eller ej ?

For ingen myndigheder har så vidt jeg husker fået undersøgt hvad der har betinget, og stadig betinger, muslimer til at indvandre til lande med samfundssystemer de ikke kan fordrage og hvis befolkninger de foragter.

Janne
Janne
13 years ago

Det er trist at opleve hvordan P1 (DR) pludres til i propagandaagtig islam skønmaleri. Og imens der skønmales ved hjælp af Pedersen på P1 (som vi borgere er tvunget til at betale licens for), så er der snak om at lukke ned for P2 med klassisk musik. Det siger en del om den tid vi lever i. Ind med religiøs snæversynet forbuds mørke og ud med lys og kunst. Ind med en sørgelig og åndeligt indeklemt islamisk moralsk bogholder og ud med skønhed, sanselighed og vestlig kultur når den er bedst. Når nu P1 (Danmarks Radio) har valgt at reklamere… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

nus

Det er oftest Kaj Vilhelmsen der taler på Radio Holger. Jeg har ikke hørt, eller kan ikke huske jeg har hørt ham tale om stemmeret til nogen som helst, men har heller ikke hørt alle udsendelser.

Thomas Bolding Hansen
13 years ago

Fitnah fra Encyclopædia Britannica: “in Islāmic usage, a heretical uprising, especially the first major internal struggle within the Muslim community (AD 656–661), which resulted in both civil war and religious schism—between the Sunnites and Shīʿites.” Så Fitnah drejer sig grunlæggende set om vantro og kættere som vover at rejse sig mod etableret og dogmatisk Islam, og den konflikt Islam er tvunget til at tage med disse som den sande tro. Så fitnah er forbundet med dødstrusler mod WIlders, og Wilders er set som en der ligger forhindringer i vejen for islams dominans. Men Abdul Pedersen gør det smart, ved at… Read more »

nus
nus
13 years ago

“såkaldte politiker” .

Og det betaler jeg for han kan stå og lukke ud på landsdækkene radio ?

Jamen hvorfor ikke også stats støtte radio Holger ud på det landsdækkene FM bånd , så kunne Jonny uddybe hvorfor det var >vandskabninger< som Morten og Peter ikke burde havde stemmeret .
Alt imens naboens radio havde Reino Arild inde over samme emne .

Jøsses DR !

Ulla Lauridsen
Ulla Lauridsen
13 years ago
Nils
Nils
13 years ago

Mon det ikke er sådan, at sund mistænksomhed over for muslimske mænd af nogle piger opfattes som uacceptabelt. Trykket er så massivt for at man skal tale og tænke mångfaldsk og gentage alle de rigtige floskler på de rigtige steder og acceptere alt og lade som om det afvigende kvindesyn hos visse muslimer slet ikke findes eller blot er charmerende og ens egne normer noget bras. Hvis man så ikke har tilstrækkelig mental kapacitet til at holde virkeligheden og PK-flosklerne adskilt ender det måske med, at man følger med tilfældige æh risikopersoner hjem på efterfest, da selve tankerækken, der skal… Read more »

Ulla Lauridsen
Ulla Lauridsen
13 years ago

Nej, jeg talte om bortforklaringerne af voldtægterne, og så skiftede jeg emne, men det er ikke så klart, kan jeg godt se.

Ulla Lauridsen
Ulla Lauridsen
13 years ago

Nej, hvor er svenskerne langt ude…
Men præsternes socialistiske sindelag er der en vis logik i. Der står jo i bibelen, at man ikke skal lægge skatte op på jorden, men i himlen. Ved at give og give med begge hænder og vende den anden kind til i jordelivet, sigter de vel på at sikre sig en plads i paradis. Det er bare ærgerligt for os andre, som véd, vi kun har dette liv.

13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x