14
maj
Seneste opdatering: 15/5-09 kl. 2013
32 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Strengt taget behøver de autonome ikke at være den pestilens de er. Misèren ligger i den borgerrepræsentation der har belønnet og derved yderligere ansporet dem til destruktivitet, hos politiets ledelse der igen og igen, ikke kun ved orgiet i Hyskenstræde, har givet dem for lang line, hos medierne der manipulerer og eufemiserer dem som ‘aktivister’, og hos de kulturradikale og den venstrefløj der har lidt svært ved at tage klart og tydeligt afstand. Det personlige ansvar er nihilisternes eget 100%, men der er altså et bagland af eksplicitte og implicitte aktører der giver situationen en større skala end nødvendigt.

Det er alt sammen slemt nok. Deres forsøg på at retfærdiggøre hærværket kalder dertil på lårtykke stråler af opkast, i den selvhøjtidelige, selvsmagende, selvretfærdige, selvfede brug af popsmarte termer og referencer. Den klassiske bølle sagde “du skubber!” for at få en anledning til vold. De autonome lader sig ikke nøjes med det – de strør om sig med jargonen fra humaniora, og deres slogans er selvfølgelig på engelsk. Så er det angiveligt ikke længere ‘hærværk’, men noget med globale perspektiver (LFPC).

[…] “På den ene side en eksplosiv frihedskraft, hvor gaden bliver bygget om og “rykket rundt”. En oplevelse af, at vinduerne i en butik ikke er nogen barriere for at få fat i det man vil have. Vi vil ikke have det. Men vise, at vi kan noget andet end det, der er. Vise at normen er i krise. Strøget er i krise. At der er kommet en ridse i lakken.”

“På den anden side – og det er lige så vigtigt – er dette hærværk også en autoritær udfoldelse, der er udemokratisk og ekskluderende. Den er ofte mandsdomineret. Kvinder og homo’er smadrer også ruder. Men alle kan ikke deltage i hærværket. Mange er ekskluderet fra hærværket, men hærværket burde være for alle, ikke kun for hvide, danske heteromænd!” […]

“Politik eller kritik er her at nægte at være med. At nægte at adlyde det der udstikkes som fordring. At nægte normen. At forsøge at undslippe. Ikke at bo i lejlighed, men i telt. Ikke at være kongen, men at regere på sin hest (som Djengins Khan). Ikke at være mand, men forsøge at undslippe kønnet. Bevægelsen væk fra identiteten er politik for Foucault”. […] Aktivister: Alle burde lave hærværk

‘Unge’ slog og sparkede 85-årig

En af de historier hvor man kommer til kort. Banal, forudsigelig, jeg skimmede ned gennem teksten for at se om ikke – . Jo, ganske rigtigt. Man kommer til kort fordi man tænker ting der ikke nødvendigvis gør sig godt på skrift, fordi alle ‘fornuftige’ analyser og de sædvanlige begrænsninger man pålægger sig bliver så inderligt ligegyldige. Man ønsker – ja, man gør (LFPC).

En 85-årig kvinde fra Køge blev torsdag formiddag overdænget med slag og spark og fravristet sin taske. Den ene af gerningsmændene er 14 år gammel og en gammel kending af politiet. […]

De to unge forsvandt dog ikke, og slutteligt overfaldt de kvinden ved at sparke eller slå hende til jorden, hvorefter de forsøgte at fravriste kvinden hendes håndtaske. […]

Der er tale om en 18-årig mand og en 14-årig dreng, der begge er af anden etnisk oprindelse end dansk. […] Unge slog og sparkede 85-årig

The Next Europe Trip: Will Obama Apologize for WWII?

Amerikanske konservative har ingen høje tanker om Præsident Obama, og ser man hvilke konkrete udmeldinger og initiativer de bygger deres skepsis på, er det svært ikke at medgive dem deres modvilje. Hvad er det egentlig for et projekt præsidenten har gang i? Der er en fællesnævner der i bedste fald kan betegnes som naiv tro på ‘kærlighedens stærke arm’ selv i forholdet til de værste af de værste som Irans Ahmadinejad, i værste fald som en fatal demontering af hans eget lands sikkerhed.

Jeg kan ikke lade være med at trække tråde til en global, ulidelig tendens til at give og kræve undskyldninger for urgamle – angivelige – overgreb begået af egne forfædre, eller til  fænomener som  det københavnske politis “henholdende strategi” som vi omtalte i går, som jo blot var en eufemisme for eftergivenhed og afståelse af lovgivningsmagtens suverænitet. Obama er endnu ikke blevet endeligt testet i en national krise, og denne historie om det kommende Tysklandsbesøg kunne meget vel vise sig ikke at have noget på sig, men den er god som illustration af at de konservative med god grund ser alarmerende tegn i Obamas dispositioner (LFPC).

[…] There is some talk of Obama visiting the Buchenwald concentration camp outside Weimar, in whose liberation Obama’s great uncle Charlie Payne is famously supposed to have taken part. But the Buchenwald visit appears not to be the main event and indeed it can be presumed to have been included in discussions as something of an alibi. The latest German reports suggest Obama’s principal German destination will be Dresden. […]

It is virtually unthinkable that Obama could give a speech in Dresden and not allude to the bombing of the city. Most of the city’s historical monuments – which Obama’s advance team were apparently inspecting – were severely damaged or destroyed in the bombing and had to be rebuilt. Moreover, for Obama to visit both Dresden and Buchenwald would suggest precisely the sort of outrageous parallels that have become commonplace in Germany at least since the publication of Friedrich’s The Fire. […]

As bizarre as it may seem, President Obama’s impending trip to Dresden suggests that German revisionists have a friend in the White House. John Rosenthal: The Next Europe Trip: Will Obama Apologize for WWII?

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
PerH
PerH
13 years ago

@Thomas Bolding Hansen
Soering er ikke en enlig svale. Menneskerettighedsdomstolen har gennem årene udvidet forbuddet mod tilbagesendelse til nye sager hvor staten er blevet afskåret fra tilbagesendelse på trods af diplomatiske forsikringer fra modtagerlandet.
At flere lande udviser terrorister, og slipper godt fra det, kan skyldes, at folk ikke indbringer deres sager rettidigt for menneskerettighedsdomstolen, eller at der ud fra sagens omstændigheder ikke er beviser for torturrisikoen. Det ændrer dog intet ved, at tilbagesendelsesforbuddet i visse sager er en uoverstigelig hindring.
Derfor må Danmark udtræde af menneskerettighedskonventionen. Den er en selvmordspagt.

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

I afsnit der starter med “Men…”
“en stor del af” fjernes
“tænkte” tilføjes før “procedurer og handlinger til- virkelighed”.

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Vivi Andersen Nu er jeg ikke andet end en arbejdssøgende, der sommetider ved lidt om nogle ting, flygtningenævnet, der i Danmark står for bedømmelse af personers asyl, har som jeg forstår det – en procedure, hvori der til grund for afgørelserne indgår inddragen af viden, udsagn og synspunkter fra danske myndigheder, udenlandske myndigheder og et uvist antal andre aktører. En offentliggjort oversigt over de inddragne aktøres egne skalaer over hvordan de som udgangspunkt generelt ser på hvad der berettiger til respektivt medfører afvisning af asyl, eksisterer mig bekendt ikke og bør såfremt de nogensinde blev forsøgt opstillet nok for aktørerne… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

Peter Buch og andre der måske kender til området : Hvordan finder myndighederne ud af OM det drejer sig om personlig forfølgelse i forbindelse med person x – eller nø jes myndighederne med den omhandlende persons udsagn ? Når det drejer sig om islamiske stater har vi forbindelser der, der kan be-eller afkræfte påstanden om personlig forfølgelse ? Desuden, en del af de lande, hvorfra muslimske flygtninge kommer og hvor nogle af disse f.eks. de der var ude efter Westergaard, påstod de blev forfulgte i deres hjemlande og ville bliver udsatte for torrut hvis de blev hjemsendt, vores kommende PARTNERLANDE… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Hr. Bolding Hansen

De nævner det forekommer personligt forfulgte bliver sendt hjem.
Om man bør gøre dette er dels et personligt spørgsmål om man synes dette er en rigtig beslutning eller man ikke synes det er en rigtig beslutning, dels et spørgsmål myndighederne der står bag hjemsendelser muligvis eller muligvis ikke inddrager i beslutningen.

Thomas Bolding Hansen
13 years ago

Ok, det er måske ikke menneskerettighedsfundamentalisme så. Argumentet er jo, at personen kan risikere tortur. Men det vil han dog næppe, for en forbrydelse han har gjort i Danmark, medmindre han begår en ny i sit hjemland. Skulle vi overføre samme logik til flygtninge, kan vi heller ikke sende dem hjem. Så jeg synes det er en ekstrem fortolkning af menneskerettigheder. Hvor Soering var en sag, hvor der næsten var sikkerhed for dødsstraf. Altså en personligt truet, hvor man heller ikke kan, eller bør, sende en flygtning hjem, som er personligt forfulgt. I andre lande sender de stadig lidt af… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

M16 Japan er givet et ultimatum 26. juli og den første atombombe kastes 6. august, der er således ikke tale om der smides med bomber før nogen fastsat dato for overgivelse. Der er ikke nævnt nogen dato for overgivelse. Der er tale om et ultimatum. PB Wikipedia om Potsdam Deklarationen: The Potsdam Declaration or the Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender was a statement issued on July 26, 1945 for the Surrender of Japan. The Potsdam Declaration was issued by United States President Harry S. Truman, United Kingdom Prime Minister Winston Churchill, and President of the Republic of China Chiang… Read more »

M16
M16
13 years ago

LFPC “Når du kalder atombomberne over Japan for krigsforbrydelser, er det så fordi 1) de ikke var nødvendige for at afslutte krigen, 2) atomvåben mod civile altid er uacceptable, selv om den angrebne part ved udeladelse af brug af disse kommer til selv at lide massive tab? Mener du helt konkret at USA, der var blevet angrebet ved Pearl Harbor, var moralsk forpligtede til at ofre yderligere tusinder af egne soldater, frem for at lade fjenden bløde?” Når det drejer sig om A-bomber/Japan, er det den største svinestreg USA nogensinde har lavet ! Japanerne havde fået en dato for hvornår… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Nyligt udgivet værk med nogen relevans for bombning og personer der i den sidste ende også er beslutningstagerne:
Warren Kozak: LeMay: The Life and Wars of General Curtis LeMay

PerH
PerH
13 years ago

@Thomas Bolding Hansen
Det er desværre ikke rigtigt, at forbuddet mod udvisning af terrorister til tortur kun er en aktivistisk tolkning fra menneskerettighedslobbyen.
Google på +Soering +terrorism +echr
Jeg har flere posteringer om emnet på min blog.

PerH
PerH
13 years ago

@JensH Jeg er helt enig. Dog har proportionalitetsprincippet en forhistorie i krigsretten anerkendt gensidigt af civiliserede nationer. Imidlertid blev disse konventioner formuleret i en tid, hvor de ikke var taget højde for private væbnede aktørereller for slyngelstater, som er ligeglade med humanitære hensyn. Argumentet for at underlægge krigen visse regler var, at staterne havde en gensidig interesse i at opføre sig ordentligt, fordi gensidighed minimerede unødige civile tab. Imidlertid er private væbnede aktører og slyngelstater jo ikke interesseret i gensidighed, hvorfor der over for dem ikke burde gælde andet end jungleloven. Jeg er ikke humanist, så jeg forbeholder mig den… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

HelgeD-H

Korrekt.
Har dem vist stadig i en kasse et sted.

Pacifister eller/og menneskerettighedsdyrkere har meget svært at svare på spørgsmål om, de selv som individer eller samfund angrebet med vold overhovedet skal forsvare sig. Spørgsmålet er for disse personer tit “stillet forkert”, det er at undgå vold der bør ofres opmærksomhed og indsats. Lidt for sent med den opmærksomhed og indsats for den 85 årige overfaldne frarøvne, kunne vi mene.

Thomas Bolding Hansen
13 years ago

Det med at vi ikke kan smide terrorister ud, har intet med konventioner at gøre, men vores regering og center for menneskerettigheders fortolkning af dem. Frankrig, så vidt jeg ved smider både terrorister og radikale imaner ud, efter terrorangrebene i slutningen af halvfemserne.

Vi kæmper mod to slags fundamentalismer, en islamisk og en menneskerettighedsfundamentalisme.

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
13 years ago

Mohammedanerna kommer aldrig bry sig om Geneve-konventionen av det enkla skäl att den inte kommer från allah. Geneve-konventionen är bara ett påhitt av kuffar och därmed ingenting att bry sig om. När väl religionskrigen bryter ut så blir europeerna tvungna att spela med ena armen bunden på ryggen medan musslorna kan fuska hur mycket som helst. Låter vi oss bli bakbundna av Geneve-konventionen så kommer vi gå under. Här har vi en fiende som inte bryr sig om några regelböcker. I princip så håller dom på att spela ut oss mot varandra. Vi kommer alltid att kunna bli anklagade för… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

@PerH “og vesten har naturligvis en absolut ret til at ofre et hvilket som helst antal af fjendens civile for at vinde en fremtidig konflikt med de for os mindste omkostninger.” Naturligvis. I krig går det nu engang ud på, at omend ikke maksimere fjendens tab v.h.a. direkte kirgsførelse mod fjendens civile, så dog at minimere egne tab,og hvis dette mål indebærer der også ryger civile i fjendens lejr, så er det groft sagt ‘bare ærgerligt’. Det er trods alt en krig vi er blevet påført. Al den snak om “Proportionalitet” er noget de kultruelle selvhadere på den vestlige centrum-venstre… Read more »

PerH
PerH
13 years ago

“Det er ikke et ønske om at lade jungleloven gælde lokalt og internationalt, men rettighedshysteriet får i dagens verden mærkbare konsekvenser.” “På nationalt niveau må det højeste moralske paradigme være sikring af overlevelsen. Bliver man angrebet, må alle midler mod fjenden være tilladte, indenfor Geneve-konventionens rammer. Hvis Genevekonventionen viser sig at være en selvmordskontrakt i vor tid, må den tages op til overvejelse.” Jeg er igen helt enig, men blot vil jeg gå endnu videre og forkaste alle internationale menneskerettighedskonventioner, der pålægger os at betænke terrorister,skadelige udlændinge og fjendens civilbefolkning ligeså meget som vores egne innteresser. Allerede idag burde det… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

“Hvis USA skulle have invaderet selve Japan, kunne man angiveligt sætte mindst et nul bag de tal.”

I månederne op til den sucessfulde testing af A-bomben i New Mexico (juli 1945) regnede de Amerikanske militære planlæggere med at en invasion af de Japanske hoved-øer i værste fald kunne koste den Amerikanske hær tab på op mod en million mand. Det var således også grunden til, at præsidenterne Roosvelt og Truman var særdeles ivrige for at få Sovjet med i kampen mod Japan.

Thomas Bolding Hansen
13 years ago

Brandbomningen af Tokyo kostede 100.000 liv, men det stoppede ikke krigen.

Slaget om Okinawa kostede alene:

Amerikanerne:

12,513 killed in action,
38,916 wounded,

Japanerne:

33,096 non-combat losses 94,136 to 131,303 killed,
7,400 to 10,755 captured

Estimated 42,000–150,000 civilians killed

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Okinawa

Hvis USA skulle have invaderet selve Japan, kunne man angiveligt sætte mindst et nul bag de tal.

HelgeD-H
HelgeD-H
13 years ago

@Peter Buch
-Tænker du på “Hagekorsets svøbe” og “Bushido Ridderne” ?
F.eks. omtales om tyske soldaters tilsidesættelse af Geneve-konventionen,
som stod skrevet i vedkommende soldaters Soldbuch.
Og om Dorothea Binz, kvindelig SS KZ-lejrvogterske, som brugte enhver
lejlighed til at pine og plage de indsatte.


-Hvor vi i vore dage dog sådan mangler en Winston Churchill.
Bravo for dette citat.
Ved du hvad der er blevet af Johansen ?
-Nu er der færre gæve kvindelige snaphaner.

PerH
PerH
13 years ago

Helt enig med dig LFPC. Det er moralisme, der forhindrer os i at træffe de nødvendige beslutninger, men dertil må lægges, at moralisme også forhindrer selv en åben og ærlig debat om de reelle problemer.
Vi kan ikke en gang hævde vores moralske ret til at betænke vores egne rationelle interesser.

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Glimrende af mr. Whittle!

Der er endda opdatering om mr. Stewarts tagen sine ord i sig om præsident Truman var en krigsforbryder på: pajamasmedia.com/ejectejecteject/

Nej, jeg var gået glip af posten den dag, jeg kan huske en lille tyk bog specielt med japanske krigsforbrydelser i sort ryg, der fandtes en tilsvarende bog for Tyskland.

steen
Admin
13 years ago

Hiroshima og Nagasaki – jeg kan se i alle må være gået glip af denne glimrende redegørelse for den svære slutning på krigen mod japanerne (jeg posterede den for en uges tid siden – ganske vist kun som en notits.)

Jon Stewart, War Criminals & The True Story of the Atomic Bombs|17min

http://www.pjtv.com/video/Afterburner_/Jon_Stewart%2C_War_Criminals_%26_The_True_Story_of_the_Atomic_Bombs/1808/

virkelig værd at se. Det vil også nuancere Eystein Mo s frejdige påstande om amerikanske krigsforbrydelser lidt. Kom tilbage og fortæl mig hvem forbryderne var !

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Se “Surrender of Japan” på wikipedia.

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Japan havde afvist at bøje sig for Potsdam ultimatummet om betingelsesløs overgivelse stilet til dem 26 juli og det er med dette som baggrund og for at spare invasionstroppers tab atomvåbene kastes.

Eystein Mo
Eystein Mo
13 years ago

Dette handler ikke nødvendigvis om hva vi har opplevd eller ikke. Det handler om rederlighet. Hvis tyskerne skal måtte unnskylde for de krigsforbrytelser de begikk under 2. verdenskrig (og rettslig forfølge de som begikk dem den dag i dag), så må man samtidig si at andre parter i den konflikten også må unnskylde for de krigsforbrytelser de begikk. Noe annet er dobbeltmoralsk og seierherrejustis på sitt verste. “Måske blev der begået fejltagelser undervejs – shit happens – det kan vi godt debattere i dag, men make no mistake: Vi vil gøre det samme igen i dag mod dem der truer… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Jeg gentager, hvad jeg skrev jeg satte linket med historien om den 85 åriges oplevelse på Uriasposten- Et eksempel på hvad der kan ske når man handler i Netto- en del af kapitalen.

Eystein Mo
Eystein Mo
13 years ago

Det er da ingenting urimelig å unnskylde for krigsforbrytelser. Tyskerne har tatt et oppgjør med sin fortid, og da bør amerikanerne også ta et oppgjør med de krigsforbrytelser de begikk i bl. a. Hiroshima og Nagasaki.

32
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x