25
jun
Seneste opdatering: 26/6-09 kl. 1813
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!

ScreenShot001

Mitra H Lager är född och uppväxt i södra Iran. När hon såg hur det revolutionära Iran utvecklades började hon delta i motståndskampen mot ayatolla Khomeini. Mitra H Lager fick betala ett högt pris då hon under sin tonårstid blev fängslad och torterad flera gånger. Mitra kom till Sverige som flykting 1988 och har nu gett ut sin självbiografiska bok Gud vill att du ska dö. Här i ett samtal med Anna Maria Höglund. Axess TV, min 25:35.

Demokrati i Iran ?

“Muslimska världen utvecklas inte mot demokrati”

Vad är det som leder till demokratisk utveckling? Vid 2000-talets början betraktades knappt hälften av världens länder som demokratiska. Det är en ökning av antalet demokratier med 50 procent de senaste trettio åren. Det slående undantaget från den allmänna internationella trenden är Mellanöstern och Nordafrika. Där har demokratin inte utvecklats alls sedan 1970-talets början. De icke-demokratiska länderna dominerar regionen, och Turkiet är det enda land som har en positiv utveckling. Frågan är vad det beror på. Något är det uppenbarligen med muslimska länder, men vad det är, vet vi inte. Hadenius, Forskning och Framsteg

Spred ressourcerne!

At påtvinge den øvre middelklasse “sitt solidariska ansvar”, kan betyde en brat kursændring for “Sveriges generøse  asylpolitik”  :

Sedan november ifjol har det inträffat åtminstone nio rån i Landskrona. Politikerna där är nu nästan helt desperata och kräver att polisen stoppar rånvågen, som har ett visst samband med gängbildningar och det oproportionerligt stora ansvar kommunen fått ta för flyktingmottagningen. Samma stora ansvar har andra stora Skånekommuner som Malmö och Helsingborg tagit. Alltmedan en rik kommun som Vellinge inte tagit emot en enda flykting.

Vi har nu nått vägs ände. Det kan inte vara rimligt att vissa kommuner ska komma undan sitt ansvar för en solidarisk flyktingmottagning medan andra, och ofta rikemanskommuner som Vellinge i Skåne och Danderyd i Stockholms län, för att ta några exempel slipper undan sitt ansvar. Dags att decentralisera flyktingmottagningen och tvinga idag osolidariska kommuner att ta sitt solidariska ansvar. Socialdemokraten Silfverstrand: Låt Vellinge och Danderyd ta hand om buset.

Kannibalisme-jihad

Når en ideologi som islam ikke indeholder den Gyldne Regel, og alt der kan hævdes at udbrede ideologien på de vantros bekostning i princippet er tilladt, så ser man ‘teologiske’ debatter som denne. Via Jihad Watch (LFPC):

A recent thread on the Al-Falluja jihadist forum discussed the case of whether a Muslim who has nothing else to eat may kill an infidel in order to eat him. The discussion was prompted by a recently published book by Abu Muhammad Al-Maqdisi, one of the most influential jihadist sheikhs active today. […]

“Is It Permitted To Eat The Flesh of American Soldiers?”

On June 13, 2009, a member of the Al-Falluja forum who uses the moniker “Al-Maqdisi’s Student” wrote a post based on this passage [in full report] titled “Is it permitted to eat the flesh of American soldiers? A quote from the illustrious Sheikh Al-Maqdisi, may Allah preserve him.” He began by recounting an exchange between the early Muslim commander Khalid b. Al-Walid and the Byzantine commander at the battle of Yarmuk (in the year 636 C.E.) The Byzantine commander said to Khalid that the Muslims had only gone out from their land due to hunger, and offered to buy them off. Khalid responded: “It was not hunger that drove us out of our land, as you say; we are a people who drink blood, and we know that there is no blood more delicious than Byzantine blood. That is why we came.”

“Al-Maqdisi’s Student” then cites the aforementioned passage from Al-Maqdisi’s Beginner’s Guide [in full report], and follows up with the words: “The mujahideen should inform their belligerent [infidel] and apostate enemies of this exceptional law so that they can bring it up and study it at their conferences on human rights, counterterrorism, and so on! Then they in turn can proclaim that our soldiers lick their lips [at the thought of] eating the flesh of their hamburger- and Pepsi-eating soldiers!”

“If We… Eat Americans, Let’s Make Them Into A Gunpowder-Flavored Kabsa With Some Hors D’oeuvres Made Of Apostates” […] Jihadist Forum Thread Discusses If and When One May Eat the Flesh of U.S. Soldiers

The Flying Dutchman and the Press

Orientering havde kl 17.30 et interview med en hollænder om det betænkelige i Wilders´ rejser, “hvor han taler for veluddannede mennsker”,  i modsætning til derhjemme.” Deadline kl 22.30 havde sin egen TV version af indslaget.

Geert Wilders, the leader of the Dutch Freedom Party (PVV), has already made four trips to the United States this year. He has also been to Italy and Denmark and is planning a couple of new trips to the US later this year, plus trips to Canada and Australia.

Why does the politician from the Netherlands travel so much? This is a question the Dutch media have been asking themselves. Last week, both the weekly magazine Vrij Nederland and the newspaper De Volkskrant wrote long articles about Wilders’ travels, written by journalists who followed him on a couple of his trips. The only reason why a man would so eagerly travel the world, is obvious, they say: He does it for the money. Wilders is said to be on fundraising tours, especially among the “American far-right.”

“Dollars for Wilders; How the PVV Leader Raises Money from Far-Right America,” Vrij Nederland headlines. Both Vrij Nederland and De Volkskrant acknowledge that Mr. Wilders is doing nothing against Dutch law. De Volkskrant, however, has a couple of Dutch law professors say that the situation, though legal, is nevertheless “unclean.” “There is a problem if a donor expects something in return. In Holland we cannot ascertain this because we do not know the money flows,” says one of them. Mr. Wilders’ donors, however, do not expect anything in return. [..]

wilders iiii 080

Last week, Mr. Wilders spoke in Copenhagen at a conference of the International Free Press Society. One of the other speakers at the event was the Syrian-born psychiatrist Wafa Sultan, a Muslim apostate who had to flee her native country for criticizing Islam. She says that growing up as a Muslim and witnessing its effect on people as a psychiatrist has convinced her that Islam, rather than a religion, is a totalitarian political ideology. It is a thesis which Mr. Wilders has borrowed from her.  Dr. Sultan says the world is currently witnessing “a battle between modernity and barbarism which Islam will lose.” She is one of Mr. Wilders’ great admirers. In order to liberate her fellow Arabs from barbarism, she stated in Copenhagen, “Islam has to be defeated in the West first.” This, she says, is why Geert Wilders plays such a pivotal role. Instead of interviewing Wafa Sultan, the Dutch journalists in Copenhagen tried to find out from the conference organizers and from Mr. Wilders’ friends how the Dutch politician is raising money, whether anyone knows how much he has secured so far and on what accounts he collects the money for his legal defense.

A free press is one of the main characteristics of a free society. However, the Western press did not play a major role in defeating Soviet totalitarianism in the 1970s and 80s. Ronald Reagan was utterly despised by the media and only succeeded as a politician because he did not care much about what the media said. Likewise, today, the media do not seem intent on playing a major role in defeating totalitarian Islam. Indeed, empathy for victims of political tyranny is something utterly unknown to journalists who often see themselves as major political players on a par with politicians who, like Messrs. Reagan and Wilders, have been elected by the people. Brussels Journal

Är vi muslimernas slavar?

Sydsvenska Dagbladet (2009-06-23)  hade man ett stort reportage, nästan ett helt uppslag, om en invandrare som heter Ivan Djordjevic. Denne hade nyligen förlorat sin hustru när hon födde deras åttonde barn. En liknande uppmärksamhet har tidningen inte ägnat åt några svenska tragedier av liknande slag. Men jag slås ofta av journalisternas behov av att skildra invandrare i så fager dager som möjligt, helst som offer i snyftartiklar. Och man gör det på ett underdånigt, inställsamt och krypande sätt. Denna attityd tycker jag, och många med mig, oerhört illa om. Kvinnan, som avlidit i samband med sin åttonde födsel, hette Ramza Ahmetovic. Av makarnas namn att döma bör de vara muslimer från forna Jugoslavien.

Trots att artikeln var en riktig tårdrypande snyftartikel, så känner jag mig inte särskilt berörd av den. Tvärtom. Den stackars kvinnan dog ju på grund av att hon fött alldeles för många barn. Det är delvis självförvållat. Men den stora boven i dramat är dock hennes man och hans kvinnofientliga religion. Islam är en synnerligen mansgrisig, politisk ideologi med religiösa förtecken. Inte undra på att ordet islam betyder “underkastelse”. Det är en, av hävd, ytterst våldsam och förtryckande religion. Och detta riktar sig inte enbart mot oliktänkande utan också mot kvinnor generellt. Islam tillåter inte några preventivmedel. Och kvinnorna gifts oftast bort med tvång när de är mycket unga, vilket innebär många år av havandeskap. Detta i sin tur gör att oerhört många muslimska kvinnor dör i barnsäng eller får andra livslånga problem av ständiga havandeskap. Ofta är de helt utslitna vid 30 – 40-års ålder. Särskilt stora problem får de muslimska kvinnor som även blir utsatta för omskärelse (stympning av könsorganen) vid unga år.

Stora barnkullar, som i fallet familjen Djordjevic ovan, gör dessutom att männen inte kan försörja sina familjer. Då är Sverige en lockande hägring, en sockerbit som många satsar allt på att kolonisera. Ständigt tar sig nya barnrika, muslimska familjer in i landet från alla möjliga länder i Asien och Afrika. Och det är i allmänhet inte fråga om några flyktingar såsom våra massmedia ständigt påstår. Ty, de flesta lockas till vårt rika och avlägsna land enbart för att få sina stora familjer försörjda av oss. Ju fler av dem som lyckas få uppehållstillstånd desto fler kommer. Och här fortsätter de ansvarslöst att sätta nya barn till världen, till och med när de väntar på att få uppehållstillstånd! Precis som om pengarna regnar ner över dem som manna från himlen.

Ickeeuropeiska familjer av den här typen räknar alltså kallt med att vi svenskar snällt skall försörja dem. Att få uppehållstillstånd i Sverige är därför som att vinna högsta vinsten på Lotto! Många av dem tycker dessutom att det är självklart att vi otrogna skall försörja deras stora familjer. Ty, så har det alltid varit i den muslimska världen. Där betraktas människor som tillhör andra religioner nämligen såsom otrogna och mindre värda. Och därför kan muslimerna “beskydda” dem genom att systematiskt plundra dem på pengar och göra dem till slavar. Rena maffiaväldet alltså.

Det skulle vara intressant att få veta varför så många, stora muslimska familjer får uppehållstillstånd i Sverige. Särskilt med tanke på att det kostar oss åtskilliga miljarder varje år. Men chansen att få veta något om vilka de är, och varför de fått stanna, är nästan lika med noll. Varför det? Jo, alla uppgifter om invandrare är sekretessbelagda i 50 år. De betraktas alltså som ytterst viktiga statshemligheter! Därför kommer ingen av oss att någonsin att få veta vilka utlänningar det är som vi försörjer med vårt arbete och vilka vi tvingats ge bort delar av vårt land till. I princip är vi faktiskt deras slavar!

FN har beräknat att endast ca 5 % av dem som kommit in i Sverige under de senaste 30 åren är flyktingar. Resten kallar FN för ”ekonomiska migranter”. Men det får vi inte kalla dem för i Sverige. Här skall alla kallas flyktingar. Det låter lite finare och oskyldigare, därmed basta! Och ve den som bryter mot den lögnen!

Vi svenskar har fått inpräntat i oss från barnsben att vi skall göra rätt för oss. Man skall inte ligga någon annan till last. Tack vare barnbegränsning och frigörelse av kvinnorna har vi skapat ett stort välstånd. Men att göra rätt för sig håller samtidigt på att bli vårt fördärv. Ty många muslimer har nästlat sig in i vårt välstånd för att slippa göra rätt för sig. De lever här som rena parasiter. Och deras kvinnor får i allmänhet inte arbeta fritt. De skall helst vara instängda hemma och producera så många barn som möjligt. Detta var tydligen den stackars Ramza Ahmedovics öde. Och det är inte möjligt att hennes man, Ivan Djorjevic, någonsin kommer att kunna försörja sin stora barnaskara själv. Och förmodligen slutar det inte med de åtta barn han redan har. Jag är tämligen säker på att han snart importerar en ny, ung hustru från Balkan. Och så fortsätter ruljansen.

Men de som är ytterst ansvariga för denna ödesdigra och skrämmande utveckling är inte invandrarna, utan det är våra självgoda och oansvariga riksdagspolitiker. Det är kanske tur för dem att de också lyckats avskaffa sina tidigare tjänstemannaansvar. Ingen av dem är därmed ansvariga för de problem som tornar upp sig allt mer!

Men vad skall vi andra göra åt det? Tänk efter noga inför nästa val!

PS. Nu kanske någon snällis invänder att många muslimer jobbar, t ex som taxichaufförer, grönsakshandlare och tobakshandlare. Jodå. Men man försörjer inte många barn på dom jobben. Det kan jag garantera!

Ord mot Ord (forfatteren er bloggen bekendt.)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Skalman
Skalman
13 years ago

Bengt Silfverstrand är en riktig hycklare liksom de flesta andra som förespråkar att även mer välmående kommuner ska ta emot “flyktingar”. Är det en tillfällighet att samtliga kommuner i Sverige som har tagit emot många “flyktingar” också har stora sociala och ekonomiska problem? Knappast. Till och med i Bengtf Silfverstrands egen hemkommun, Höganäs som för övrigt är en ganska välmående kommun, har det varit sammanstötningar mellan det fåtal “flyktingar” som har bosatt sig där och de infödda svenskarna. Han har dessutom stängt sin kommentarsfunktion på inlägget efter att uppenbarligen ha fått mer än han kunde hantera i form av frågor,… Read more »

LFPC
13 years ago

Hendes efterkommere vil ikke være i tvivl.

Johansen
Johansen
13 years ago

OT

Video fra tv2 Fyn i dag kl. 19.30 hvor viceborgmester i Odense, Alex Ahrendtsen (DF) bliver interviewet om sin nye bog “Når danskere bøjer af. Islamiseringen af Odense”.
Pinligt at venstrefløjspolitikerne udtaler sig om en bog, som de ikke har læst. SFeren Stina Willumsen afslører endog for åbent tæppe, at hun ikke ved, hvad islamisering er. Ak ja.

http://www.tv2fyn.dk/video/22436

Menig 442
Menig 442
13 years ago

Hykleriet i Vellinge er til at tage og føle på. Man vil mænge sig med de stuerene og stemmer derfor ikke på Sverigedemokraterna. På den anden side vil man heller ikke have kommunen ødelagt af indvandrer.
Hykleriet får en begrænset levetid.

JensH
JensH
13 years ago

Sossen Bengt Silfverstrand må enten være dybt naiv eller også har han en skjult dagsorden om at få stoppet den skstremt generøse asyl-politik, hvilket han som Svensk Sosse selvfølgelig ikke kan sige direkte. Der er ingen tvivl om, at hvis først den veluddannede (og velartikulerede) højere middelklasse først på egen krop fik at føle ‘kulturberigelsen’, så ‘stoppede festen’ meget hurtigt. Men Bengt Silfverstrand ville selvfølgelig aldrig få nogen reel opbakning fra sin egen partiledelse. Der er mange årtier siden Sosse-eliten delte livsvilkår med deres traditionelle vælgerkorps, de tilhører selv idag den højere middelklasse, og mon ikke også ‘Magrethe Vestager’-syndromet er… Read more »

Vagn Henning
Vagn Henning
13 years ago

Jeg forstår ikke helt hvordan det kan være usolidarisk af f.eks. Vellinge ikke at tage imod flygtninge, når man tænker på hvor værdifulde de er for samfundet.

Silfverstrand burde tværtimod værdsætte Vellinges uselviske beskedenhed.

6
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x