18
jul
Seneste opdatering: 11/10-09 kl. 1859
24 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Jeg havde ikke siddet i S-toget 5 minutter, før jeg blev intimideret. “Skal vi snuppe din pung , din danske skid?” De kunne ikke vide, jeg kan forsvare mig, hvis det er det, der er nødvendigt. Naturligvis, vi har da opdaget klima, vi nu lever under. Det valgte jeg så ikke at gøre, jeg vendte den anden kind til som en god kvart-kristen. Hvem vil have ballade, hvis det kan undgås ? Min tidligere kones søster var hunderæd for at tage den toglinje hjem til sig  selv i Herfølge om aftenen: København-Køge. Aldrig efter kl. 18. Hun havde sine grunde. Det vidste jeg ikke dengang. Hun var pædagog, så hun satte ikke sine oplevelser  ind i nogen større sammenhæng. Hun er en god socialdemokrat, det er hun formentlig stadigvæk. Måske sværmer hun endda lidt for for Villy også. Tant pis. Facit er det samme.

s tog 013

s tog 006

s tog 017

s tog 043

s tog 057

Sydsvenskan påstår att invandringen är lönsam

Vi kender skribenten. Da han ikke ligesom andre højtudannede, kyndige skribenter i Danmark har fri adgang til svenske aviser, i en normal, demokratisk debat,  giver vi ham hellere end gerne mæle  her. Svenske aviser er ikke “normale” efter almindelig, dansk målestok. Det er Sveriges store ulykke, at højttbegavede svenskere, som er i dissens, ikke får lov at deltage i den offentlige diskussion. Sverige er ikke et demokrati, som vi forstår det i Danmark: En fri og åben diskussion. Tilliden til “folket” mangler. Måske  har det aldrig været et “folkhem”, kun i Erlanders indbildning og de der “folksjuka” børn af forlængst afdøde bønder, man mødte langt ude på landet. Vi var i familie med dem, et eller andet fjernt sted. Vi forstod vistnok deres facon, vi bar over med den. Skideskøre som de var. Skør betyder” skrøbelig, gebrækkelig, sart, sårbar, udleveret”. Men nu videre til vores ven:

En häftig debatt har blåst upp mellan Skånska Dagbladet (SkD) och Sydsvenska Dagbladet (SdS). Lars O Eriksson på Skånskan var nämligen oförskämd nog att under rubriken ”EU:s gränser kan inte bli öppnare” (090714), skriva rent ut att ”… någon ökad öppenhet för massinvandring till EU är inte realistisk vare sig ekonomisk eller fysiskt, när en rad länder och storstäder i dag präglas av överbefolkning och havererad integrationspolitik.” Bakgrunden var att 22 miljoner människor redan är arbetslösa inom EU i dag och att detta ”innebär enorma påfrestningar på trygghetssystemen.” Fortsätter vi med en ogenomtänkt invandringspolitik, skriver Eriksson, så kan det leda till massfattigdom med social- och politisk oro som följd. ”Öppnare gränser leder direkt till socialbyråerna”, menar han. Eriksson ger flera exempel på stora länder i EU som redan nu är mycket hårt drabbade. Därför uppmanar han alla ansvarskännande politiker att inse farorna ”och inte förlora sig i flummiga visioner”.

För mig, och sannolikt för de flesta, låter Lars O Erikssons bedömningar både kloka och egentligen ganska självklara. Men inte för Sydsvenskans politiskt korrekta journalist Per Tedin. Sin framtida karriärbana trogen rycker han ut som en ideologisk legoknekt och kallar Skånskan för den smaklösa ”Mytmaskinen” (090716) Som ett brev på posten staplar han upp den ena politisk korrekta floskeln efter den andra i ett mönster som upprepats i minst 20 år. Genom att Skånskan använt ordet ”massinvandring” kopplas tidningen omedelbart ihop med Sverigedemokraterna. Och, som bekant, utmålar Sydsvenskan alltid Sverigedemokraterna som den stora faran – inte verkligheten! Slutsatsen blir som väntat att de problem som Skånskan tagit upp kallas skrämselpropaganda, konspirationstänkande och demonisering och att detta ”känns igen från främlingsfientliga krafter”. Samtidigt anklagas Skånskan för att inte med ett enda ord tagit upp att ”… invandringen historiskt bidragit till att skapa det europeiska välståndet. Och kommer att göra det i framtiden”. Detta påstående har multikulturalismens häxmästare sett i sina kristallkulor och de har upprepat det till leda utan att någonsin kunnat ge några sakliga belägg för påståendet.

När Sydsvenskan kallar Skånskan för ”Mytmaskin” då kan man lugnt sätta beteckningen ”Lögnmaskin” på Sydsvenskan. Per Tedin kan nämligen inte nämna ett enda sakligt belägg för att de senaste 30 årens invandring varit lönsam – varken i Sverige eller i något annat europeiskt land. Men låt mig för enkelhetens skull hålla mig till Sverige, eftersom ett flertal politiker och journalister reflexmässigt påstått att invandringen är lönsam här. Följande fakta visar tydligt på en helt annan bild av verkligheten!

Enligt regeringens Departementsserie, Ds 1995:68 (sid 16), beräknades att de tidigare samhällsekonomiska vinsterna från arbetskraftsinvandringen upphörde ca 1985 på grund av att: ”…invandrarna började ta i anspråk det offentliga välfärdssystemet i betydligt större utsträckning än tidigare. Därefter har årligt underskott förelegat, dvs. inkomster överförs numera från svenskbefolkningen till invandrarbefolkningen.”

1988 påpekar Riksrevisionsverket i en rapport 88/02/15 att de kommunplacerade flyktingarna förblivit bidragsberoende.

1995 ger Finansdepartementet ut rapporten Ds 1995:68 ”Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter”, av professor Jan Ekberg och docent Lars Andersson. Forskarna konstaterar: ”I de invandrarautredningar som arbetade på 1970 och 80-talen har invandringens ekonomiska effekter aldrig blivit föremål för någon egentlig studie …… Även i ett så pass viktigt ekonomiskt –politiskt dokument som långtidsutredningarna har det inte funnits någon djupare belysning av invandringens ekonomiska effekter.” Rapporten kommer fram till att de sannolika kostnaderna för enbart 1995 uppgick till 20 miljarder kronor. Och forskarna konstaterar (sid 17) att: ”20 miljarder är ett betydande belopp som i princip skulle kunna få en alternativ användning. Dessutom är den riktning som inkomstöverföringarna numera har ett uttryck för att något har blivit fel i förhållande till några av Sveriges invandrarpolitiska och ekonomisk-politiska målsättningar.”

Jan Ekberg har sedan rapporten utkom justerat upp kostnadsberäkningarna till 25-30 miljarder årligen (Sydsvenska Dagbladet 97-09-21, sid A8) Lägg märke till det Per Tedin och Heidi Avelan!

1999 höjde Jan Ekberg kostnaderna till minst 100 miljarders förlust årligen i en amerikansk ekonomitidskrift. ( Se:: Jan Ekberg, Immigration and the public sector:Income effects for the native population in Sweden, Journal of Population Economics, volym 12, nr 3.)

Dessutom har professor Bo Södersten på högskolan i Jönköping i artiklar, med Jan Ekbergs forskning som underlag, hamnat på 65 miljarder årligen – alltså betydligt mer än hela vårt försvar!

Och universitetslektorn i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet, Lars Jansson, har i sina noggranna studier om invandringens kostnader i boken MÅNGKULTUR ELLER VÄLFÄRD, Borås 1991, kommit fram till att invandringen kostar oss ca 267 miljarder årligen! Ingen har hittills, på sakliga grunder, kunnat bevisa att Lars Jansson har fel i sina kalkyler. Men hans bok har förtigits och han har blivit förtalad och nekad annonser i flera tidningar. Småskurna och okunniga mobbare är det nämligen mycket gott om i svenska media. De rycker ut och försvarar invandringspolitiken med ojusta medel så fort problemen kommer på tal. Alla försök till saklig debatt har möts med anklagelser om främlingsfientlighet och rasism! Man undrar ängsligt hur länge svenska folket skall nöja sig med detta?

Ja, nu är det alltså upp till Sydsvenskans Per Edin och Heidi Avelan (hon har varit ute i Radio Malmöhus och debatterat mot Lars O Eriksson för hans artikel) att bevisa att invandringen varit så lönsam som de påstår. Och de bör också publicera den lönsamhetskalkyl som visar att den kommer att bli lönsam även i framtiden, vilket de lovat sina läsare. Det skall bli intressant och se vad de kommer att hitta på, särskilt med tanke på de enorma miljardförluster som forskarna hittills kommit fram till.

Men jag hoppas att Tedin och Avelan inte åter kommer dragandes med solskenshistorier om valloner, jugoslaver och italienare, ty det vore verkligen en skymf mot svenska folkets ekonomiska uppoffringar under de senaste 30 – 40 åren. Den tidigare arbetskraftsinvandrarna i historien är nämligen mycket få i jämförelse med de s k flykting- och anhöriginvandrare, vilka strömmat in i stora mängder allt sedan 1969, då Olof Palme beslutade att arbetskraftsinvandringen skulle upphöra till förmån för den senare typen av invandring. Ett beslut som visat sig vara katastrofalt. Ord mot Ord

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Lars Jansson, at Sveriges årlige  udgift var 267 milliarder kroner. For 10 år siden mente Ekberg at udgiften var “mindst 100 milliarder.” I maj opgjorde DREAM og CEPOS netto-udgifterne pro persona i Danmark sådan […]

HelgeD-H
HelgeD-H
12 years ago

Og så MIG der skal tage S-toget fra København H til Dyrehavsbakken og retur om aftenen med min kæreste og hendes datter (15), samt dennes veninde, til en planlagt glad udflugt til “Bakken” på søndag d. 26. juli. Vi kommer til at være heldige, hvis vi ikke bliver antastet af personager af muslimsk baggrund, som vil ødelægge Danernes hjemtur. 🙁 Forbandet være “de røde” som kaldte/ og stadig kalder Danerne som taler imod indvandring fra muslimskelande for racister, og småracister, og med et forkvaklet menneskesyn ,og samtidig gav asyl til næsten alle muslimer, som de lod, og fortsat lader fremstå… Read more »

Signe
Signe
12 years ago

Det er når man tager S-toget, at det må gå op for selv det mest naive fjols, at Danmark ikke længere er et lille hyggeligt puslingeland, men et benhårdt multikulturelt samfund med dertil hørende stigende mistillid og kriminalitet. Et velfærdssamfund hvor tabere bliver belønnet for deres taberadfærd. Velfærdssamfundet er grotesk i sit udgangspunkt, og det går da helt galt, når man begynder at importere tabere fra andre lande. På visse strækninger, visse tidspunkter af døgnet er det simpelthen obligatorisk at blive vidne til et eller andet klamt: Hærværk, narkomaner, kamphunde, blottere, skumle typer, der kommer hen og spørger hvad klokken… Read more »

Mette
Mette
12 years ago

Der var aldrig blevet noget at trekanthandelen med slaver til Amerika, hvis ikke de afrikanske høvdinge havde indfanget og solgt andre afrikanere og budt dem til salg. Det var en lukrativ forretning, som havde en lang tradition i Afrika, før europæerne kom dertil, og den fortsætter den dag i dag.

Thomas Bolding Hansen
12 years ago

Hvor er jeg glad, på en ganske primitiv måde, at jeg har en størrelse og et udseende der signalerer “don´t try any bullshit”. Der er nogle få, der skal udfordre den slags, men det er som regel på den morsomme måde, hvor de alligevel er lidt ængstelige for reaktionen. Det er dybt debilt og tragisk, det er på den måde. Men for at parafrasere Will Durant – en mand må ønske fred, men holde sit krudt tørt. Det er kun begyndelsen. Det bliver langt værre om 20 år, værre igen om 40, endnu værre om 60 år. På et eller… Read more »

Thomas Bolding Hansen
12 years ago

Det mest bizarre er at så mange muslimer ser sig selv som ærkeofre, med udpræget ret til at hade. Tager man historien, er der ikke noget mere brutalt imperie, end det de har haft. Så har vi en galning der dræber en gravid kvinde i Tyskland. Det er den helt store offerhistorie synes de selv, en religion hvis galninge dræber titusinder af uskyldige mennesker hvert år. Det er alt fra malaysiske kristne unge piger som bliver strippet og efterladt med hovedet skåret af, til buddhistiske munke og lærere som bliver skudt i Thailand, til de velkendte terrorangreb og i øvrigt… Read more »

Mette
Mette
12 years ago

Den muslimske pige er vel tænkt som endnu en murbrækker, og så kan hun samtidig forsyne baglandet med info om hjemmeværnet. For et par år siden var der også artikler om en masse indpakkede muslimske piger, der havde meldt sig ind i en fynsk skytteforening. De prøver mange steder, og det er sikkert ikke tilfældigt, hvor de forsøger at møve sig ind. Ang. at køre i tog i en trykket stemning, glemmer min tidligere samlever og jeg aldrig en tur ved midnatstid i Londons Underground i 1997 på vej tilbage til hotellet i centrum fra forstaden Hammersmith; den tog det… Read more »

PeterK
PeterK
12 years ago

Det er da ikke så underligt at alle medier skriver det samme forkerte. Den er vel bare planket af efter Ritzau?

Nogen med infomedia adgang der kan opspore kilden. Hvad koster et infomedia abonnement egentligt?

A K
A K
12 years ago
Reply to  PeterK

Test fra teknikken.

Janne
Janne
12 years ago

Politiken har valgt følgende overskrift til artiklen:

“Hjemmeværnet truer muslim med eksklusion”

Hvornår er det blevet en trussel at skulle følge dresskode som alle andre?

For mig at se er det tørklædet der er en trussel – det misbruges af bl.a. aviser.

Janne
Janne
12 years ago

Også Kristeligt (?) Dagblad har valgt at skrive at en muslimsk kvinde er blevet smidt ud af Hjemmeværnet. Det er hun som nævnt ikke. Tørklædet er derimod.

h t t p://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/331741:Danmark–Hjemmevaernet-smider-muslimsk-kvinde-ud

Janne
Janne
12 years ago

Berlingske Tidende er lige så unfair i sin overskrift. Avisen fortæller ikke i sin overskrift at kvinden har fået en valgmulighed.

h t t p://www.berlingske.dk/article/20090719/danmark/907190327/

Janne
Janne
12 years ago

Hvor manipulerende at TV2 netavisen skriver at en muslim er blevet smidt ud af Hjemmeværnet. Hun er ikke blevet smidt ud. Det er kun tørklædet hun er blevet bedt om at tage af når hun er i Hjemmeværnet. Kvinden er blevet bedt om at følge dresskode som alle andre skal. Det er kun rimeligt.

Janne
Janne
12 years ago

Hvor det glæder mig at Hjemmeværnet har smidt det religionspolitiske emblem og kvindeundertrykkende tørklæde ud af Hjemmeværnet. Hjemmeværnet har ikke smidt en kvinde ud af Hjemmeværnet. Kun tørklædet, hvilket jeg finder både rimeligt og ansvarligt.

h t t p://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-23792988.html?forside

synopsis-olsen
12 years ago

Der er omkring syv millioner muslimer i Frankrig, mindst 15% af dem er radikale islamister klar til at begå vold. Disse radikale muslimer har allierede på både venstre- som højrefløjen. Frankrig bør ikke betragtes som et Vestligt land længere, det er nu lederen af den arabisk-muslimske verden. Frankrig er et islamistisk land, uanset om man er enig eller ej, landets handlinger taler deres tydelige sprog. Blandt andet ved ikke at forkaste Ahamdinejads valg som præsident. Frankrig var imod USA og de andre allierede og protesterede mod befrielsen af Irak fra en af det tyvende århundredes mest blodtørstige diktatorer, Saddam Hussein.… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago

http://politiken.dk/debat/kroniker/article753001.ece

Rifbjerg ruller sig også rigtigt ud i dagens Politiken – desværre i sin vanlige virkelighedfjerne stil 🙂
Folk som han vil næppe nogensinde vågne op til virkeligheden –
om den så rammer dem midt mellem øjnene som en forhammer.

Men det er da godt, at Poltikens PK-segment med alle de frelste holdninger kan få deres
grove fordomme om andre danskere – især Pia K. – bekræftet – det er jo så dejligt bekvemt,
når man sådan helt kan slippe for at tænke selv.

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Storbritannien skal druknes i immigration 4 kommentarer | Rapportér/anmeld | Send til en ven Labour lederen Gordon Brown har formelt bekræftet sine intentioner om at drukne Storbritannien i masse immigration ved eksplicit at udelukke at begrænse immigrationsniveauet. I en tale til House of Commons Liaison Commitee erklærede Hr. Brown åbent sin støtte til immigrant arbejdere, og sagde, at ethvert forsøg på at begrænse immigration ville være “ineffektivt”. Han sagde også, at Labour intet ville foretage sig for at forebygge, at befolkningen overstiger 70 millioner. Hr. Brown hævdede, at Labour Party´s “point baserede system” for tilladelse til immigration var tilstrækkelig kontrol… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago

OT. Mimi Jacobsen hælder vand ud af ørerne – igen, igen 🙂 http://politiken.dk/debat/article753682.ece Mimi kommer sgu da selv fra det parti, der om nogen repræsenterede egoisme og frelst selvgodhed – helst på andres bekostning – , når de årti efter årti i smukt parløb med de radigale & co. polerede deres fine humanistglorier, mens de totalt ukritisk, ubekymret og ansvarløst stemte for statsborgerskaber på samlebånd til uintegrerbare og ofte stærkt fjendtlige muslimer og absolut ingenting gjorde i praksis – snarere tværtimod – for at begrænse den massive tilstrømning af sådanne ekstremt krævende, utaknemmelige, vrangvillige og danskhadende personer – helt uden… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

“Fortsätter vi med en ogenomtänkt invandringspolitik, skriver Eriksson, så kan det leda till massfattigdom med social- och politisk oro som följd.”

Mange har allerede nu mistet jobbet. Mødre og fædre der fortsat skal betale høj skat – bl.a. til hjælp til den vedvarende indvandring. Og venstrefløjen går ind for både højere skatter og øget indvandring. Det hænger ganske enkelt ikke sammen.

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

VS The only text in english trying to make sense of the sad swedish state just to mention a few of many seems to be The New Totalitarians and download of it can be found. These other books put on the blog by Snaphanen are except the just mentioned in swedish. “I Landet censurien – et stridsskrift” “Sanningen är originell” (Anders Johansson) “Det evigt svenska” (Magnus Karaveli) “Invandring – sammanbrott eller utveckling” ( Björkman, Elfversson, Wedin) “Indvandrerpolitikken i Månas Sverige” (Anders Johansson) “Mångfald eller välfärd” (Lars Jansson) “Dialog om indvandringen” (Jan Milld) og sikkert flere andre. Klassikeren Roland Huntford –… Read more »

Universalgeni
12 years ago

Sorry, I missed a few “s”. I always do that when I write in English. Irritating…

Universalgeni
12 years ago

Where are you from, VS? American (USA)? The answer is that it’s leftism. The same kind of people who wants to give all illegal immigrants the right to stay in the US. In Sweden these leftist people have the power over the press. They have placed themselves in strategic positions as bureaucrats, in the courts and in the press. All judges and verdicts are in line with European Court of Human Rights, UNs Human Rights etc. We have the same problem in Denmark: our national legislation doesn’t matter any more. We can’t stop the immigration because of laws in the… Read more »

VS
VS
12 years ago

Swedish immigration policy is ruthless to its own country, I would like to understand, why. Could anybody help?

Nils
Nils
12 years ago

Det var nok en metafor. Sødt af dem ikke at standse togdriften.

24
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x