17
mar
Seneste opdatering: 20/3-10 kl. 2316
121 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Vi henviser til hvad vi skrev nedenfor. Strand for eksempel introducerer ikke Expo.se som andet end et organ der “dokumenterer højreekstremister.” Herunder regner Expo for eksempel også Dansk Folkeparti og i al beskedenhed, denne blog samt den højtelskede, afdøde journalist Kurt Lundgren, der aldrig forsømte en lejlighed til at gøre grin med de statsfinansierede nazijægere. Selvom der skulle være  20-30.000 nazister i Sverige, er det ikke nok til at holde en stor redaktion kørende. Man måtte skaffe sig nogle flere nazister, og det var Stieg Larsson rigtig god til som langvarigt medlem af Kommunistiska Arbetarförbundet, hvis Umeå afdeling han også testamenterede sine økonomiske midler til. Heller ikke Kurdo Baksi bliver introduceret i fuld figur for forudstæningsløse danskere. Der er overvældende mængder af dokumentation på Expo og Baksis politiserende hærgen, søg selv på nettet. Vi mener at Kurt Strand i dette reklameindslag for Baksis bog simpelthen undlader at give sine danske seere en hæderlig varedeklaration, og vi ser meget frem til svenske kommentarer om det. Hans analyse af svensk og dansk politik, kunne man kort kalde Lena Sundström modellen: primitiv til det yderste. Meget betegnende for Expo, har de stort set ikke behandlet jødernes forværrede situation i Sverige. En debattør skriver:

Var inne på Expo precis och inte ett ord och inte en bokstav om Ilmar och judefrågan. Muslimer som vill döda Vilks.- Inte en bokstav från 12 manna redaktionen på kungsholmen. Nu borde det gå upp för tom extremistiska PK-personer som tex SRs Nina Glans att Expo är ett gäng AFA anstruken överklassvänster som bedriver en politisk agenda och inte nåt journalistiskt “mot rasismen och för demokratin”.

Om Kushtrim Ademi Abdurraham og Kushtrim Nikas mord på den homoseksuelle Daniel Nordström i Malmø den 20.12.2008, har jeg også ledet forgæves i Expos arkiv, ligesom med knivoverfaldet på to bøsser i Tantolunden,  men sådan er det med Expo, når det er en udvalgt offergruppe som er forøverne: dobbeltmoral og hykleri. Den meget omfattende vold og voldtægt indvandrere begår mod indfødte svenskere, eksisterer heller ikke i Expos verden. Derfor er de med god grund bredt foragtede.

Kommune-shaming

Aftenens Uppdrag Granskning om Vellinge Kommune var for Die Hards. SVT mener tydeligvis at de gransker og afslører Vellinge Kommunes modvilje mod såkaldte “ensamma flyktningbarn”, der tit hverken er børn, alene eller flygtninge. Set med danske øjne udstiller udsendelsen først og fremmest det ufattelige hykleri en kommune tvinges ud i i tredive år, når rigspolitikerne  ikke vil påtage sig at løse et brændende spørgsmål på riksdagsniveau. Og så er udsendelsen også et ganske glimrende selvportræt af svensk TV journalistik. Dens seværdighed må derfor antages at være overvejende utilsigtet. Uppdrag Granskning, min. 59:49. (se også Vellinge svängde ”under piskan”.)

Til Sverige  kom der sidste år 2.500 “ensamkommande flyktingbarn“. Det tager man som regn der falder ned fra himlen. Til Danmark kom der 469, og “det er alt for mange ifølge regeringen”:  Flygtningebørn skal til centre i hjemlandet. Mikael Jalving: Skal vi hjælpe børnesmuglerne?

Igen: Erdogan urges German Turks not to integrate

The Turkish government has reportedly angered Turkish-German politicians by inviting them to an Istanbul conference and then urging them to resist political and social integration in their adopted homeland.

At the meeting last month, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan urged Turks living in foreign countries to take out citizenship of the new homelands – not to integrate, but rather to become more politically active, according to the website of news magazine Der Spiegel.

Ali Ertan Toprak, deputy chairman of the Alevi community in Germany, told the magazine government representatives had said: “We have to inject European culture with Turkish.” […] Erdogan urges German Turks not to integrate

Terrorism’s new target: ‘Econo-Jihad’

‘Islamic terrorism’s future devices will focus on operations that will yield the most economic damage,’ says Prof. Weimann

Jihadist terror organizations have set economic terrorism as their new target, intending to harm and paralyze Western economies, the United Sates in particular, claims Prof. Gabriel Weimann, expert researcher of terrorism over the Internet at the University of Haifa. Prof. Weimann monitored websites hosted by terrorist and terrorism-supporting organizations and concludes: “For the Jihadists, the present economic crisis signifies an ideal opportunity and platform to leverage an economic terrorist campaign.” […]

Other publications by bin Laden himself and by other terrorist leaders show that they understand that Western and U.S. power lies in their economic strength and that the jihad movement should focus on damaging this power by employing various tactics, including: hitting international corporations directly; harming international corporations by means of 1.5 billion Muslims boycotting them, which would pressure the respective governments to adjust their policies; striking at resources that were “looted” from Muslim countries, such as oil-drilling companies in Iraq; assassinating key personalities in the global economy, most of whom they believe are Jews, and killing anyone who collaborates with these personalities. […] Terrorism’s new target: ‘Econo-Jihad’

Gunnar Heinsohn: “Begræns socialhjælpen til fem år”

Professor Dr. Gunnar Heinsohn er sociolog og økonom i Bremen. Oversat i samarbejde med Hodjas Blog fra Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. marts 2010: „Sozialhilfe auf fünf Jahre begrenzen“.

I et Tyskland der har mindst lige så store problemer som Danmark, er Heinsohns synspunkter politisk kontroversielle. Tyskerne har været igennem en “udvikling”, som er forbløffende lig vor egen. Indvandringen fra muslimske lande – navnlig Tyrkiet – har været kolossal og kan kun delvis forklares ud fra Barcelona-aftalerne i 1975, hvor EU forpligtede sig til at aftage befolkningsoverskuddet fra Mellemøstens fejlslagne stater.Det væsentligste er givetvis at de socialistiske partier her øjnede en fantastisk mulighed for at importere et pjalteproletariet som usvigeligt stemmekvæg – akkurat som herhjemme. Samtidig øjnede et usolidarisk, asocialt erhversliv og naive liberalister en chance for at skaffe sig billig arbejdskraft, og tørre de samfundsmæssige følger af på nationalstaternes befolkninger og socialvæsen. Facit af denne mesalliance går mod  akut krise i hele Vesteuropa. Paris, Berlin, Luton, Bradford, Bryssel, Amsterdam, Marseilles, Malmø er bare små ouverture-bløp i velfærdsstaternes, og måske nationalstaternes selvmord.

Først et par ubehagelige sandheder om den demografiske udvikling: for hver 100 børn som Tyskland behøver for ikke yderligere at skrumpe og forgubbe bliver de 35 slet ikke født. I stedet for de 2,1 barn per kvinde som vil være nødvendig for den sociale stabilitet kommer knapt 1,4 til verden. Af de 65, som kommer til verden og vokser op til at blive unge, viser de 15 sig at være uimodtagelige for uddannelse. I lærlingesektoren er næsten halvdelen uegnede til undervisning ifølge den nyeste beretning fra Forbundsregeringens Erhvervsuddannelsesudvalg. Af de sidste 50 egnede børn forlader de 10 landet og søger lykken som udvandrere. Dermed står af de optimale 100 børn kun de 40 til rådighed for væksten i samfundet. Denne trussel mod erhvervslivet, velfærdsstaten og den samlede, fælles harmoni anses for så stor, at der næppe findes nogen demografisk ekspertise som levner landet noget håb.

Alligevel er det ovenfor tegnede billede stadig forskønnet. Thi de resterende 40 børn, som skulle sikre vækst, bliver til stadighed afskrækket fra at blive i Tyskland. De forudser korrekt, at det bidrag de skal yde velfærdsstaten er stadigt stigende. De må forsørge flere og flere ældre. I år 2060 vil der i stedet for 81 kun findes 65 millioner mennesker i Tyskland. Gennemsnitsalderen stiger fra 44 til 54 år. Ifølge et realistisk scenarie for år 2060 vil kun 30 millioner være i intervallet mellem 24 og 65 år. De skal altså forsørge 22 millioner gamle såvel som 13 millioner unge. Selv om alle i den erhversaktive alder ville være i arbejde, skal altså 100 personer i arbejde forsørge 120 som ikke er det.

En fremtid i den demografi har kun dem uden uddannelse. Således består den bistandsmodtagende befolkning i februar 2010 af 6,53 millioner for de 26 procents vedkommende af børn under 15 år (1,7 millioner). I modsætning hertil er kun 16% af den arbejdende befolkning på 58 millioner under 65 år af børn (9,5 millioner). Og alligevel er de 26% børn i den bistandsmodtagende befolkning kun begyndelsen. Den vil yderligere vokse, fordi den ligge højere blandt de mindste. Således havde Bremerhaven sidste år “kun” 33% af børn i alderen 7-15 år på bistand. Men blandt de 0-3 årige var andelen 45%. Man må derfor frygte at om et par årtier vil mere end en fjerdedel af af befolkningen ikke passe ind i et high-tech samfund som fordrer høje kvalifikationer.

Da Antoine de Montchrétien i 1615 udgav sine teser i samfundsøkonomi – “Politisk Økonomi” – i son bog “Traité d’économie politique” forenede han for første gang politik med økonomi. Som elev af Jean Bodin havde han lært at man i erhvervene ikke alene behøver produktionsfaciliteter og markeder, men også arbejdende mennesker. Da disse ikke kan produceres ligesom varer må samfundet – på græsk “polis” – sørge for tilvejebringelsen heraf. I tidsrummet 1500 til 1915 eksploderede Europas befolkning fra 80 til 500 millioner indbyggere. Betydningen af “den politiske” del af økonomien er man tilbøjelig til at glemme. Men det demografisk grundlag for samfundet har allerede i årtier været under erosion. Allerede i 1975 var fødselsraten pr. 1.000 indbyggere faldet fra 50 til 10.

*I bedste fald rækker det kun til et ønskebarn*

Akkurat som unge kvinder i den fertile alder i dag er akkurat så optaget af deres fremtidsmuligheder som deres jævnaldrende mænd, bliver det i bedste fald kun til eet ønskebarn – og ofte endda ikke det. Af samme grund ligger ca. 100 nationer allerede under nettoproduktionen på 2,1 barn/kvinde. De forskellige regeringer har reageret for sent på denne udvikling. Siden slutningen af firserne har man dog påny opdaget “Den politiske Økonomi” – man desværre i forfejlet form.

Hovedtanken var kvalificeret indvandring. “Skilled immigrants’ skulle være den optimale løsning på problemet. Siden 1987 har man hentet mere en 12 millioner fremmede ind i landet. Heriblandt finder man oplyste iranere som er flygtet fra Teherans fanatikere, russiske jøder som flygter fra antisemitismen samt vietnamesere som DDR hentede til landet. Disse gruppers børn klarer sig bedre uddannelsesmæssigt end efterkommerne af den oprindelige, tyske, veluddannede middelklasse. De opfylder kriterierne for kvalificerede indvandrere som skulle medbringe uddannelses- og præstationsevner. Bland Canadas indvandrere opfylder næsten 100% disse kriterier, i Australien næsten 90%. Canada bliver den første nation som gennem indvandring – ofte børn af kinesere – opnår en gennemsnitlig højere intelligenskvotient end den oprindelige.

Men i landet mellem Rhinen og Oder ligger indvandrerbørns præstationsevne – fraset enkelte, begavede undtagelser – langt under den oprindelige befolknings. Mere end noget andet sted i verden. I PISA-testene ligger de som femtenårige to skoleår tilbage. 44 procent af denne befolkningsgruppe forbliver uden erhvervsuddannelse. Magasinet “Die Zeit” skrev for nyligt, at “ingen endnu havde fundet grunden til denne katastrofe”. Selv om svaret er ligetil: Tyskland rekrutterer fortrinsvis sine indvandrere – ikke fra eliterne, men fra de svagtpræsterende i udlandet, hvorfor man da også kun får ca. 5 procent kvalificerede indvandrere. Og deres efterkommere slæber uddannelsesunderskuddet videre.

Tyskland politiske ledere synes fast besluttet på at gå videre ad denne udsigtsløse og stedse dyrere vej mod forfejlet indvandring- og socialpolitik. Flere penge til sociale programmer hjælper ikke engang med at bekæmpe symptomerne – som økonomen og politologen Charles Murray på overbevisende måde påviste i sin undersøgelse “Losing Ground”. Mellem 1964 og 1984 øgede USA udgifterne til socialhjælp dramatisk – og alligevel steg antallet af “Socialhjælps-mødre” og deres børn fra 4 til 14 millioner. Murray sammenfattede denne udvikling i formlen “Flere penge forstærker armoden”. Hans vigtigste følgeslutninger lyder:

For det første: At betale fattige kvinder for moderskab medfører flere sådanne mødre.

For det andet: At indkassere penge for deres børns skulkeri i skolen ved at sænke kravene udhuler yderligere motivationen til uddannelse.¨

For det tredie: At undskylde disse børn kriminalitet – 10% af drengene er på socialhjælp, men begår 50% af al kriminalitet – med “protest mod samfundet” driver kriminaliteten yderligere i vejret.

For det fjerde: Afskaffelse af socialhjælpen til de pågældende virker bedre end at belønne med halvhjertet beskæftigelse til stadigt flere uddannelsesresistente børn.

Denne ubekvemme indsigt har ført til en nytænkning i amerikansk politik. Sidst har den venstre-liberale Bill Clinton indledt den afgørende vending. Upåagtet af alle “racisme”-fordomme fra egne rækker gennemførte han den 1. januar 1997 de vigtigste af Murray’s forslag. Clintons reform afskaffede den ret til livslang socialhjælp som havde været gældende siden 1935. I stedet indførtes en begrænset ret på 5 år – en effektiv hjælp, ikke til abstrakt integration, men rettet mod overgang til arbejde. Virkningen heraf var slående: mens 12,2 millioner amerikanske borgere var på socialhjælp før reformen, var tallet i 2005 kun 4,5 millioner. Kvinderne i de laveste sociale lag fik nu tilbudt fødselskontrol – og så sank antallet af “velfærdsmødre” drastisk ligesom kriminaliteten hos disse mødres sønner.

Klarer Tyskland med sin socialpolitiske kurs – som ignorere den Clinton’ske lektion – sig virkelig bedre? Antallet af børn under 15 år som udelukkende lever af socialhjælp sprang fra ca. 130.000 i 1965 (kun Vesttyskland) til over 630.000 i 1991 og 1,7 millioner i februar 2010. Ikke kun 10 procent, som dengang i Amerika, men 20 procent finansieres via skatten. Mens tyske kvinder som ikke er på socialhjælp i gennemsnit kun får eet barn, og præstationsstærke indvandrerkvinder nærmer sig dette reproduktionsmønster, så formerer det af staten understøttede, nederste sociale lag stærkere – med alle de problemer som følger med. I mønsterkommunen Bremerhaven er således unge mænd på socialhjælp – ca. 40% af alle unge – ansvarlige for mere end 90% af voldskriminaliteten.

Så længe regeringen udlægger retten til at få børn som en tilsvarende retten til offentlig finansiering efter ønske, så længe vil kvinder i de lavere sociale klasser betragte svangerskab som kapital. Ene og alene en reform i retning af en forsikring mod social nød begrænset til fem år i stedet for livsvarig vil kunne virke – akkurat som i USA. En sådan ændring af socialstaten ville også gøre en ende på tilstrømningen i overførsels-systemet. I så fald kunne Tyskland spille med i konkurrencen om udenlandsk talent – i den hensigt at bremse sin demografiske nedtur.

——————————————————————————–
Professor Dr. Gunnar Heinsohn er sociolog og økonom. Han har forfattet højt ansete bøger og artikler om demografi. Siden 1984 er han ansat ved Bremens Universitet.

Se også Lars Hedegaard interview med Heinsohn: Tabernes kontinent, oversat  Acontinent of loosers og Gunnar Heinsohn og den demografiske kapitulation (Huntington revisited)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
121 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] om de “ensamkommande flyktningbarn”, de hedder “skægbørn” i folkemunde. Det er præcis ni dage siden at minister Billström ville tvinge alle kommuner til at “tage deres ansvar overfor børnene.” Nu hvor Norge og […]

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

http://www.sappho.dk/wilders-er-en-helt.htm

Det mener jeg også, men derudover er det jo mangel på støtte til det han står for, der dels har muliggjort en indvandring af det format og de følger det har medført, dels en udbredt forøgelse af offentlige udgifter fra ALLE SIDER af det politiske spektrum- stort set- der i allerhøjeste grad sammen med samme politiske repræsentanters villige laden andre tage deres før eksisterende lokale ansvar og beslutningsmyndighed på sig, der medvirker til krisers rasen og problemerne. Dette set herfra naturligvis.

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Til Universalgeni. Parallellen til Islam som en influenza-tilstand er meget nærliggende. Balladen går i sig selv, men kun indtil næste gang. Og vi slipper aldrig af med problemet. Vil man se optimistisk på sagen, kan man sige, at vi reagerer sundt i begge tilfælde. Immunforsvaret holdes intakt. Men metaforen halter, for problemet er ikke kun cyklisk, men også dynamisk på grund af tilvandringens vægt over tid. Jo større andelen er, som ikke føler sig som en del af det danske fællesskab, desto farligere vil det være for nationen, og desto sværere vil det være for staten at bevare magtmonopolet og… Read more »

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Emeritus

Situationen er jo katastrofal for venstrefløjen. Alt hvad de rører ved falder fra hinanden og sådan har det været i årtier. Socialismen/kommunisme, faldt fra hinanden. Klimahysteriet holdt ikke. Overbefolkningsspøgelset eksisterede ikke. Racismen dukkede aldrig op. Multikulturen holdt ikke. Integration fandt ikke sted. EU er en dårlig ide. Desperationen er til at føle på. For hvad skal der ske, den dag de siger: ok, vi tog fejl, multikultur dur ikke. Indvandringen skulle ikke have fundet sted. EU kan ikke bruges. Vi var udemokratiske mht. EU og indvandring. Hvordan kommer vi videre derfra? De er ikke helt klar til at begynde at… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Emeritus

Indholdet er der som vanligt i dine kommentarer lidet at tilføje, så en lejlighedsvis sproglig fejlfinder som undertegnede måtte ty til formerne- relationer implicit anvendt i sproget- for da at få ytringsiveren stillet.

Venlige hilsner

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Til Peter Buch.

Du har ganske ret. Ordet ‘bæredygtig’ anvendt i den sammenhæng var malplaceret. Vi skal være meget opmærksomme på vort sprog og den rette brug af dets begreber. Jeg regnede heller ikke med, at jeg ville slippe godt fra mit forehavende. Men jeg lod alligevel ordet stå og lukkede øjnene.

Med venlig hilsen

Universalgeni
12 years ago

Pseudoeliten er præget af influenza-synet. De tror, balladen med indvandrerne er noget, der vil gå over af sig selv. De har ikke erkendt, at der er tale om 2 uforenlige kulturer, når det gælder Vesten og islam.

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Fortsat kommentar ender her.
Indtil videre i det mindste, da andet kræver tilstedeværelse og opmærksomhed.

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Emeritus

Min kommentar til din brug af begrebet bæredygtighed er nu synlig.

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Fortsat kommentar fra 18/3 2010 kl. 8:00 Modsætningen mellem hævdet demokrati ( demokrati er definitorisk forklaret forhåbentlig stadig lig- folkets styre) og virkeligheden viste sig tydeligt, ved de afstemninger der var om traktatforslaget, der afvist ved folkeafstemninger i Frankrig og Holland i en omskrevet størrelse benævnt Lissabon-traktaten blev vedtaget af samtlige europæiske landes valgte repræsentanter og ved en enkelt folkeafstemning i Irland. Skulle der her som andetsteds være tale om fejl i gengivelsen af foregåede begivenheder, håber jeg den lærde læser gør opmærksom på det. At der ikke – undtaget Irland- i det af Lissabon-traktaten dækkende landes område er demokratisk… Read more »

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Til varmt konservativ.

Din forklaring er fint i tråd med Snaphanens postering om samme emne. Jeg kan godt lide, at der er konsistens i dit synspunkt.

Med venlig hilsen

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago
Reply to  Emeritus

Beklageligvis sletter Systemet min kommentar om din i mine øjne forkerte brug af begrebet bæredygtighed i forbindelse med befolkningstal.
Dette blot til orientering.
Med venlig hilsen

Universalgeni
12 years ago

Noget helt andet er: hvad vil man stille op, den dag der ikke er flere lokomotiver tilbage, der kan trække de fattige lande? Europa går til i vold og social nød. Velfæren bryder sammen og inden længe vil vi ikke længere have noget at dele ud af. Europæerne vil for en dels vedkommende være rejst ud af EU-området, der vil være reduceret til slum. Andre lever i befæstede enklaver. USA får samme problemer, for de gentager vores fejl.

Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvad vil pseudoeliten stille op, når alle lokomotiver er væk?

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Universalgeni

Pseudoeliten kunne tænkes at blive betydelig mindre i størrelse og indflydelse når økonomiske lokomotiver, ikke mere ved deres lokale bundethed med hensyn til tildelinger og tilstedeværelse giver baggrunden for dens virke, størrelse og fremtrædende rolle i medier med videre.

At en større del af erhvervslivet overgår til at skulle arbejde mere på deciderede markedsvilkår, og ikke være offentligt bevilliget samt for nogle fattige lande på kriminel baggrund (kriminalitet, udbredt korruption, nepotisme etc.) opretholdt, ses herfra dog som en krævet imødekommet betingelse for større ændringer med hensyn til pseudoeliter.
Dette være generelt, og meget kort beskrevet.

Ole Burde
Ole Burde
12 years ago

@Emeritus
Hvor kommer tanker fra ? I det her tilfaelde indefra. Mangt og meget er blevet sagt om det sygeligt lave foedselstal i vesteuropa , for mig har det altid vaeret en selvfoelgelighed at naturen er meget staerkere end det museums-blllede som er den politisk korrekte holdning til den.
R.I. virker foroevrigt paa mange gensidigt forstaerknde maader , hvoraf koensdriften kun er den mest omtalte….

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Til JensH. Rigtigt. Men som altid fører statistisk materiale både til overvejelser, eftertanke, undren og uforudsete tankespring. Der er gode grunde til, at man fører statistik, og at man politisk vildleder, når tallene bliver for tydelige eller chokerer. Eftersom denne blog hovedsageligt handler om indvandringen og det pres, disse ‘statistiske forhold’ sætter nationen under, er tankespringet til, hvad der mon kvalificerer de 400.000 som danskere ikke overraskende for mig og burde heller ikke være det for dig. Jeg synes, at jeg i min kommentar bestemt ikke lagde skjul på, hvad det var for en fristelse, jeg ikke kunne modstå, og… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

@Jan Christensen

“at Kaare R. Skou vender tilbage til TV2.”

Ja, jeg har med stor bedrøvelse læst det. Så skal vi igen til at høre på hans sure opstød over VKO-flertallet genrelt og DF i særdeleshed. Han og Kurt Strand burde begge arbejde på mere ‘holdningsprægede’ medier som Information eller Politken. Der ville deres særegne form for ‘journalistik passe meget bedre.

JensH
JensH
12 years ago

@Emeritus

“400.000 mennesker er blevet danske, fordi de føler sig som danske”

Hvor kom det der med at ‘føle sig Dansk’ ind i debatten?? Jeg redegjorde for nogle statistiske forhold, og har intet talt om at ‘føle sig Dansk’??

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Til Ole Burde.

Hvor i alverden fik du den tanke. Vittig (i ordets egentlige betydning) – og tankevækkende kommentar.

Med venlig hilsen

Ole Burde
Ole Burde
12 years ago

En lille detalje ang. menneskelig reproduktion : Som naesten alle andre aspekter af det menneskelige adfaerdsmoenster , maa reproduktionen anses for at vaere et resultat af to vidt forskelleige mekanismer , den social/kulturelle og den instinktiv/genetiskt baserede komponent. Den “kulturelle” komponent har faet et knock-out af kvindernes “frigoerelse” eller hvad man nu skal kalde det ; men hva’ med den genetiske komponent , reproduktions-INSTINKTET ? (=R.I. ) Der vil automatisk vaere kvinder som har et R.I. som er langt staerkere end gennemsittet , og de vil derfor statistisk set have stoerre cance for ikke ville foelge det sociale press til… Read more »

Universalgeni
12 years ago

Min kommentar røg i spamfilteret. 😥

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
12 years ago

Om Jan Guillou och hans relation till sanningen och till sin familj kan man läsa i en mycket intressant artikel från Expressen 2003:

http://www.expressen.se/1.57963

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
12 years ago

Om Expo, Baksi, Kommun-shaming, uppmaningar till turkar att inte integrera sig och Guillou (igen): Allt hänger ihop i ett mönster och Strand bedriver inte “undermålig journalistik”. Han ger Baksi ett tillfälle att föra fram propaganda: Extremvänsterns huvudsakliga mål har aldrig varit att skapa “ett bättre samhälle”. Det är att KROSSA. Krossa kapitalismen, krossa demokratin, krossa ”USA-imperialismen”, krossa ”sionismen” och krossa “borgarstaten”. Det spelar alltså ingen större roll vad som kommer efter krossandet eller vad som händer med människorna i det samhälle som krossas. Extremvänstern drivs inte främst av idéer om förbättringar av människors liv utan av vad som bäst gagnar… Read more »

Matti från Finland
Matti från Finland
12 years ago

Vad muzzlornas bojkott-planer beträffar, tror nog att tex i Finland är vårann export till muzzlorna hemländer försumbar. Om jag minns rätt, under Muhammed-krisen räknande man att Danmarks export till muzzlornas hemländer var under 1 % av exporten.

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Jeg erindrer nu 4 % blev nævnt. Dette er stadig ubetydeligt.

Matti från Finland
Matti från Finland
12 years ago

Angående Econo-Jihad, följande punkter bör kommenteras: * anfalla USA:s ekonomi -> sjunkande dollarkurs rättar till * anfalla oljans infrastruktur -> snabbar på alternativ för oljan * rent generellt anfalla västs ekonomi -> desto säkrare blir det stopp på invanding * vidare sämre ekonomi -> säkert åtstramingar på muslimbefolkningens socialbidrag Som helhet, denna typ av Jihad kan framkalla kortsiktiga besvär men på lång sikt framförallt att anfalla oljans infrastruktur skulle betyda att jihadisterna skjuter Saudin och Iran i foten – ännu större del av västerns befolkning får för sig att oljan måste ersättas. I själva verket planen kan sluta med ett… Read more »

LFPC
12 years ago

Ja, jeg havde også tænkt på at tilføje noget lignende til posteringen. Hvis jihadisterne klart og tydeligt bliver medvirkende årsag til økonomisk tilbagegang, kan det ikke undgå at få konsekvenser på to fronter for deres trosfæller i vore lande: Dels bliver de selv ramt økonomisk i form af voldsomme nedskæringer i de sociale udgifter, dels kunne man godt forvente at deres offerkæledæggestatus forsvinder i den blå luft, og det er slut med særhensyn og dhimmitude. Jihadisterne er selvfølgelig helt bevidst om dette, og satser måske på at økonomisk tilbagegang også vil skærpe konflikten mellem de muslimske mindretal og værtslandene, og… Read more »

li
li
12 years ago
Reply to  LFPC

LFPC Desværre tror jeg ikke på, vi kan forvente de selvbestaltede gutmenchen vågner op, uanset hvad der sker, jo, de vil nok vågne op til mere selvpiskeri, de tro ondet går over hvis de piner sig selv endnu mere! Se bare på det alt sigende tilfælde, hvor godheden selv! dilitanten peter mygind’s søn overfaldes for anden eller tredje gang af jihadister, hvad sker der så lige, jo, stodderen mygkroskopiske hjerne peter, svigter sit barn til fordel for at rende rundt og holde forsvars foredrags taler for jihadisterne adfærd. Manden er ikke i stand til at se, hvordan han svigter sin… Read more »

Emeritus
Emeritus
12 years ago

NB! ‘…udgjorde de etniske Danskere i 2007 91,1 % af befolkningen, (4.968.436 ud af 5.447.100 indbyggere i 2007). Se, det er jo en interessant tilføjelse, du der kommer med. At vi bliver til flere bare fødselstallet falder. Undskyld mig: jeg kan ikke lade være… Kan man nu stole sådan ca. på, at (4.9 – 4.5) mio. = 400.000 mennesker er blevet danske, fordi de føler sig som danske, så kunne man tilsvarende få det indtryk, at (5.4 – 4.9) mio. = 500.000 mennesker ikke er blevet danske, fordi de ikke føler sig som danskere. Men sådan kan man selvfølgelig ikke… Read more »

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Jens H. Det ligger fast, at 1966 indtil videre var det sidste år, hvor den danske befolkning var indstillet på bæredygtigt at reproducere sig selv. Fra relativt høje fødselstal gik det hurtigt ned ad bakke i de sidste par år frem mod ‘skæbneåret’ 1966 (og de nødvendige 2.1). Jeg vil tro, spiralen, p-pillen og det moderne pessar, som alle ramte landet før tresserne randt ud, samt abortloven af 1973 (§ 11) har bidraget både til kvindens frigørelse og det faldende fødselstal. Hvornår mennesket som art herefter vil være komplet forsvundet, kan først med rimelighed beregnes den dag, alle kvinder er… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago
Reply to  Emeritus

Emeritus Det er for mig at se en forkert brug af begrebet bæredygtig, du foretager. Det jeg formoder du mener er, at den danske befolkning til 1966 vokser hvilket du for mig at se uden nærmere forklaring eller begrundelse sætter lig- bæredygtigt. Det er en fejl. Reproduktionstal, eller antal fødte og døde med såmænd har ikke i sig selv noget med beregebet bæredygtighed at gøre, som jeg forstår begrebet. Fraregnet eventuel indvandring vil en opretholdelse af et befokningstal eller en i antal forøget befolkning ikke nødvendigvis have noget med bæredygtighed at gøre, begrebet hører til i andre sammenhæng end stagnation,… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

@Jan Christensen Propogandisten kurt Strand er ganske enkelt en skandale på et (tvangs)-licensfinasieret public service medie som DDR. Her er yderligere et par eksempler. Under vinterferie-intifadaen i 2008 var det desværre Kurt Strand der ‘havde vagten’ på DR2 ‘Deadline’, og han skyndte sig selvfølgelig at invitere et par gæster i studiet, som han på forhånd vidste ville ‘levere varen’ om de unge indvandrere som “ofre”. Jeg tillader mig at kopiere et af mine indlæg, som jeg skrev på Uriasposten en times tid efter ‘Deadline’ var forbi (endnu en lørdag aften ødelagt af Kurt Strand/DDR). Jeg skrev da følgende ‘anmeldelse’ af… Read more »

Jan Christensen
12 years ago
Reply to  JensH

Jens H, det er gode og desværre typiske eksempler på Kampagne-Kurts public service-propaganda, du nævner. Ud over, at vi fremdeles stadig skal døje med Kurt Strand, blev det i dag desuden annonceret, at Kaare R. Skou vender tilbage til TV2. Netop de to er formentlig de værste venstrefløjs-propagandister på dansk tv overhovedet, og det siger ikke så lidt.

JensH
JensH
12 years ago

@Emeritus “JensH. Jeg tror, du tager grusomt fejl. De store årgange, du taler om, besatte Københavns Universitet under Mogens Fog i tresserne. De var altså forlængst født og blevet til studerende” Jeg er helt enig i, at årgangene født i 1940’erne (d.v.s. dem som var unge i 1960’erne), var kollosalt store. I mit forrige indlæg talte jeg jo netop også om “de store krigsårgange”: “Ved udbruddet af WWII var landets befolkning på 3,9 mio, men de store ‘krigsårgange’………..” Det er iøvrigt 1960’er generationen, (d.v.s. dem der er født i 1940’erne), der hos politikere og økonomer giver anledning til den pt.… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
12 years ago

Snaphanen visar här två lysande exempel på undermålig journalistik. Kurt Strands så kallade intervju med Kurdo Baksi är direkt pinsam att se. Strand ställer inte en enda kritisk fråga till Baksi eller ber honom utveckla sina minst sagt dimmiga tankegångar. Baksi är inte känd för att stå med fötterna på jorden, vilket följande bisarra framtidsvision är ett uttryck för: http://www.dn.se/livsstil/trend/ar-2030-far-alla-vara-svenskar-1.955836 När man intervjuar en person som Baksi måste man vara konkret och handfast, ställa oupphörliga följdfrågor och ifrågasätta hans flummiga påståenden. Det är journalistiska elementa. Men Baksi är duktig på att framstå som mindre tillräknelig. Han vädjar om att bli… Read more »

Jan Christensen
12 years ago

Hvis man vil høre lydklippet om Dansk Folkeparti, skal man fjerne parentesen, eller klikke her: http://kortlink.dk/7kna

Jan Christensen
12 years ago

Sådan noget propaganda-tv som Kurt Strands interview med Kurdo Baksi og i går Günter Wallraff betaler jeg ikke penge til ret længe, det er helt sikkert. Strand skulle tage skridtet fuldt ud og blive folketingskandidat for Enhedslisten, SF eller De Radikale, selvom eksponeringen selvfølgelig ikke længere ville være helt den samme. I øvrigt har jeg lagt mærke til, at man selv i Jyllands-Posten næsten aldrig kan læse så meget som ét eneste kritisk læserbrev om Strand. Det er da også min egen erfaring, når jeg har sendt indlæg om ham til alle de seriøse aviser. Ingen vil trykke et kritisk… Read more »

Universalgeni
12 years ago

Altså! Nu ikke så naiv. Hvis man som DRs tidligere Moskva-korrespondent Poul F. Hansen melder sig ind i Venstre, så bliver man omgående fyret. Hvis man som Christina Antorini kommer fra SF, så bliver man fluks ansat på Deadline. Hvor svært kan det være?

PeterK
PeterK
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Det var mere raffineret end en fyring. Den kunne jo blive taget op til kritisk behandling. Næh man var smartere. Han blev taget hjem fra Moskva, og fik et live “Ring ind” program på et ugudeligt tidspunkt først på natten. Metoden beskrives i en af Northcote Parkinsons bøger (læs dem, de er evigtgyldige). Her beskriver man, hvordan man slipper af med en ældre velkvalificeret medarbejder med stor erfaring og viden. Man tilbyder ham et job som underviser eller problemknuser. Med sin store erfaring og menneskelige ballast, kan vedkommende jo sagtens klare det, han har jo set det mange gange før,… Read more »

Universalgeni
12 years ago
Reply to  PeterK

Han blev vist ret beset fyret fra sit korresponentjob og tilbudt en tjans på trafikradioen om natten…

Universalgeni
12 years ago
Reply to  PeterK

Altså flyttet fra tv til radioen, Man kan så sige rent teknisk, at det er samme organisation, men det er lidt langt ude…

Universalgeni
12 years ago
Reply to  PeterK

Nu har jeg fundet det på min egen blog. Poul F. Hansen kunne vælge mellem en fratrædelsesordning eller trafiradioen om natten.

Emeritus
Emeritus
12 years ago

JensH.
Jeg tror, du tager grusomt fejl. De store årgange, du taler om, besatte Københavns Universitet under Mogens Fog i tresserne. De var altså forlængst født og blevet til studerende. Tværtimod knækkede fertilitetskurven til under 2.0 midt i tresserne.

Med venlig hilsen

Universalgeni
12 years ago

Det er ikke mig, der har lavet de 2 statistikker, jeg linker til ovenfor. Og de er korrekte begge to.

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Til Bjovulf. ‘…»De nye danske regler vil føre til, at de, som trænger til hjælp og beskyttelse, falder udenfor. Det er utroligt inhumant [!], …’ Samme sang høres herhjemme fra venstrefløjen og de radikale. Det er endnu ikke gået op for disse humane røster, at de kritiserer pointen – at de må genlære hvordan man diskriminerer på et kvalificeret grundlag. Vi skal under ingen omstændigheder underkaste os tabersamfundets præmisser under påberåbelse af, at der hele tiden er nogle, det er synd for, blot fordi enhver kan se, at verden er fyldt med mennesker, der er ude af stand til at… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  Emeritus

Ja, nemlig! – god pointe, Emeritus. Og “sjovt nok” har det aldrig interesseret de samme frelste mennesker, hvad det har betydet af ulykker, utryghed og frygt for de svagest stillede danskere. Ej heller har de nogensinde skænket de mange danske ofre for den totalt uansvarlige masseindvandring af uintegrerbare “kulturberigere” med middelalderlig æreskultur og en menneskefjendsk, hadefuld balladereligion i bagagen. Hvor mange danskere ville i dag være i live, have deres helbred i behold, ikke være blevet voldtaget eller slået til lirekassemænd, ikke være døde på alenlange ventelister eller have mistet kære alt for tidligt pga.af de endeløse besparelser i det… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

@Universalgeni “Vi var kun 4½ million i 1960” Din måde at opgøre statistikken på er ikke korrekt. Op gennem 1960’erne blev der født nogle meget store årgange, (af de Danske kvinder), og i 1966 nåede man højden med en fertilitets-rate på på omkring 2,6 børn, (der skal en rate på 2,1 til at ‘re-producere’ befolkningen), og samtidig steg levealderen. Derofr steg landets befolkning til til cirka 5,2 millioner inden den store masse-indvandring som følge af udlændingeloven af 1983. Faktisk er befolkningstallet steget siden WWII. Ved udbruddet af WWII var landets befolkning på 3,9 mio, men de store ‘krigsårgange’ samt den… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

@Gunnar Biering

“Jeg vil til enhver tid hjælpe Skåne, på alle konstruktive måder”

Enig. Men det begynder at haste. Demografien i Sverige ændrer sig hstigt i disse år, og Skåne er særdeles ‘hårdt ramt’ af Stockholm-elitens Multikulti-projekt.

Emeritus
Emeritus
12 years ago

NB.
Man kan udmærket hævde, at Danmark ‘er vores land’ og samtidig vende ryggen til det danske samfund. Desværret har det vist sig, at der er eksplosivt stor forskel på, hvad følelsen af danskhed egentlig går ud på. Derfor valgte jeg at stille mit spørgsmål negativt op: ‘Hvor mange af disse 25% føler sig ikke som danskere i dag?’

Med venlig hilsen

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Til Universalgeni.

4.5 mio. indbyggere i 1960! Et fortiet faktum. Uanset hvorfra de kom, måden, kvaliteten heraf og indvandringens orientering, så er der uafviseligt foregået en udefra kommende demografisk ændring af befolkningssammensætning siden tresserne på minimum 1.6 mio. individer svarende til mindst 25% på kun 55 år. I samme periode har den oprindelige befolknings reproduktionsrate været konstant negativ.

Hvor mange af disse 25% føler sig ikke som danskere i dag? – Følelsen er jo overordentlig vigtig – om ikke altafgørende.

Med venlig hilsen

PeterK
PeterK
12 years ago
Reply to  Emeritus

Jamen Emeritus dog. Du ved jo da godt at “Hvorfor er det et problem at de får mange børn. De fødes jo i Danmark, og så bliver de ligesom os”. Sagt af stjerneadvokaten Bjørn Elmqvist. Jeg har også denne godbid af – gæt selv. “Indvandrerne kommer til os med alt det, vi har brug for: Solide familieværdier, sunde indstillinger i retning af, at man skal yde, før man kan nyde – samt en stærk trang til at etablere selvstændige virksomheder.” Forkert – det var Bertel Hårder, og han må have spist svampe eller røget fjolletobak da han sagde det. Han… Read more »

Universalgeni
12 years ago
Reply to  PeterK

Der er faktisk en, der er rigtig, PeterK. Denne: “samt en stærk trang til at etablere selvstændige virksomheder”. En muslim må nemlig ikke have en vantro chef, siger koranen. Der må ikke være kvinder og mænd på samme arbejdsplads. Og flere regler af samme skuffe. Derfor har muslimer alle de kiosker, pizzeriaer, grønthandler mm. I deres forretninger er der ikke ansat kvinder eller vantro mænd. Kun muslimske mænd. Muslimske kvinder kører heller ikke taxi. Hun kunne jo møde mænd. Vantro endda. Og være alene med ham i bilen. Uha. Men muslimske mænd må gerne køre bil. Være karavaneførere. Selvom kunderne… Read more »

PeterK
PeterK
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Nu er min citatsamling ikke kronologisk, så jeg faldt over den her, der står lige efter Haarders. Den er fra sidste år, da krigen rasede på Nørrebro, så man mest kom til at tænke på Medellin i 1990’erne eller Tombstone omkring 1870.

09/03 2009 Berlingske Tidende Mohammed Rafiq.
“Det er grotesk, fordi Brian Mikkelsen laver en sammensværgelse mod indvandrerne i Danmark. Han giver monopol til rockerne på hashmarkedet med henblik på, at de får hele hashmarkedet for sig selv… Det er racediskrimination, og det vil styrke rockerne og hele deres organisation….

Den tager vist prisen i genren offermentalitet.

JensH
JensH
12 years ago

@Victor “Der havde været problemer, selv uden 1983-loven.” Ja, der havde været nogle relativt begrænsede problemer, og ikke disse uoverskuelige problemer vi står med nu. Iøvrigt, Vesselbo’s undersøgelse fandt sted i befyndelsen af 1990’erne, hvor han klargjorde hvor meget specielt det ‘Tyrkiske samfund i Ishøj’ var vokset med grundet ægteskaber indgået i hjemlandet og den efterfølgende familiesammenføring i Danmark. Disse familiesammneføringer fandt altså sted på 1983-lovens bestemmelser. En af de afgørende ting ved 1983-loven når det kommer til familiesammenføroinger var, at dert blev til en ret for alle. Hvor man før pragmatisk havde afgjort familiesammenførings-sagerne ud fra kriterier som eks.… Read more »

Victor
Victor
12 years ago
Reply to  JensH

Vis mig et sted, hvor jeg har forsvaret den lov. Det her er en typisk stråmand.

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Glimrende postering.

Med venlig hilsen

bl
bl
12 years ago

Enhver kan se udviklingen, dag for dag.

http://www.abendblatt.de/ – scroll ned ad siden, se til højre – klik på Babyfotos, de bliver jævnligt skift, vel en gang om ugen. Fornavnene siger vel alt!

Det er rigtig mange sorthårede børn her i byen, fra alle mulige lande. Tyskerne er snart en minoritet, de ved det ikke selv endnu.

JensH
JensH
12 years ago

@Victor “I Danmark startede importen af tyrkere og pakistanere under VKR-regeringen 68-72.” Det er simpelthen lodret forkert. Den startede omkring 1965, hvor der for alvor manglede arbejdskraft i industrien. Det var under jens Otto Kraghs socialdemoikratiske regering. Men egentligt er det ret ligeguyldigt om hvilket år det præcist var, for hovedsagen er den, at der her var tale om gæste-arbjdere, som man ikke planlagde skulel være her permanent. Der var således tale om enlige mænd, der ankom hertil for at blive kørt direkte fra lufthavnen ud til samlebåndet. Familiesammenføringer var ovverhoevdet ikke emne,, da man regnede med de skulle tilbage… Read more »

Victor
Victor
12 years ago
Reply to  JensH

Kan du huske Vesselbos kohortestudie fra, vistnok, Albertslund? Der havde været problemer, selv uden 1983-loven.

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Godmorgen Fortsæt venligst fra igangsat kommentar fra 17/3 2010 kl. 23:34 ovenfor, nu med flere svære og problematiske ord, eksempelvis- repræsentanter. Kultur-perspektivet, som Universalgeniet nævner er også herfra anskuet væsentligt for samfund, men står som andre begreber ikke alene, strukturer- økonomisk herskende struktur, politisk struktur er herfra set nok så væsentlige faktorer blandt de der samlet afgør individer og samfunds muligheder, valg og rammer. At befolkningen eksempelvis adspurgt kunne være imod indvandring, generelt, før som nu er ikke en problematik der ofte belyses, da en sådan holdning reelt er uden betydning, da det er enkelte valgte repræsentanter og uvalgte personer… Read more »

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
12 years ago

Bloggen Muslimska Friskolan har postat följande:

Sverige förstår inte Skåne

Efter kvällens reportage av SVTs Uppdrag Granskning framstår det klart att riksmedia inte förstår Skånes själ. Skåne är historiskt erövrat av Sverige mot skåningarnas vilja. I den skånska flaggan finns mer rött än gult. Skåningar är mer lika danskar än svenskar. I Danmark är välfärden större än i Sverige, mycket beroende på en ansvarsfull och lägre flyktinginvandring, med lägre kriminalitet och fler i arbete som följd.

Om riksmedia inte respekterar Skåne, så lämna tillbaka landskapet till Danmark där det hör hemma!

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2010/03/sverige-forstar-inte-skane.html

Yes, please!

Affisch om Lars Vilks:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2010/03/dan-park-gor-affisch-om-lars-vilks.html

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Robin_Shadowes

Ikke på vilkår! Som om vi ikke har muslimer nok. Skåne må selv slås med deres indvandrere. Egnen er hverken svensk eller dansk nok til, at de skal tilbage til os. Sådan er det.

Gunnar Biering
Gunnar Biering
12 years ago
Reply to  Universalgeni

> Universalgeni du skriver
“Skåne må selv slås med deres indvandrere. Egnen er hverken svensk eller dansk nok til, at de skal tilbage til os.”

Det var grimt sagt. Det er f.g.m. ikke Skånes indvandrere, det er Stockholm-elitens. Jeg vil til enhver tid hjælpe Skåne, på alle konstruktive måder. Og også hjælpe Sverige som helhed – f.eks. med gode råd!

Jannik Thorsen
Jannik Thorsen
12 years ago
Reply to  Gunnar Biering

Helt enig.

Jeg har stor sympati med de almindelige skåne boere som må slås med Stockholm elitens indvandrings idioti. At Skåne blev tilbageført til Danmark ville bestemt være rimeligt, og området minder på mange måder mere om Sjælland end Midt og nord Sverige.

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Så send muslimerne til de fine dele af Stockholm – og lignende steder i Sverige – ,
når nu PK-“eliten”, journalisterne og de åh-så-kreative lallenaivister og alle kunstnerne
er så glade for dem.

Så starter vi stopuret og ser, hvor lang tid der går, før selv disse selvgode folk
mener det samme som alle vi andre 😉

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  steen

Ok, mange tak, Steen 😉 Ja, det har du helt sikkert ret i – hvis man dog for fanden bare kunne forløse det helt enorme potentiale, der ligger gemt lige under overfladen hos de 80-90 % skumlende svenskere, der aldrig nogensinde har ønsket sig dette vanvittige Cirkus Multi-Kulti, så medierne ville blive tvunget til at beskæftige sig med de barske realiteter i stedet for skønmaleri og tilsvning af kritiske svenskere…. så ville rigtigt meget være opnået, og sejren over PK-tossernes tyranni så godt som sikker. Svenskerne må til at gøre deres politikere, partier og medier begribeligt, at de ikke skal… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago

Norge går i panik over de nye danske immigrationsregler 🙂 De ser altså ud til at have endnu flere postive konsekvenser end lige først antaget – nu mangler vi så bare, at se hvornår den svenske “elite” begynder at panikke for alvor, når selv medel-Svenson begynder at stille nærgående spørgsmål om det komplet uansvarlige svenske indvandringscirkus og dets uhyrlige økonomiske, menneskelig og sociale omkostninger for den meninge svensker. http://politiken.dk/indland/article925660.ece Norsk frygt for det danske pointsystem for indvandrere Peter Skaarup (DF) og Birthe Rønn Hornbech (V) har tidligere strammet udlændingeloven. Nu har de to partier gjort det igen sammen med de… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago

Har disse PK-tosser da for H. ikke noget som helst fornuftigt at tage sig til ?!?! Hvorfor skal ALTING snart indrettes efter visse fremmedes vanvittige krav? Hvis man er så oversart, så skulle man måske have overvejet at blive hjemme i Abdullihstan? Hvorfor skal vi dog konstant lave alting om for at tækkes visse ekstremt krævende og vanskelige fremmede som vi iøvrigt ikke engang har inviteret? Hvorfor kan de – som er “gæsterne” – ikke bare acceptere, at sådan foregår tingene altså nu en gang efter dansk kultur? Hvorfor fanden må danskerne ikke have love at bevare deres kultur og… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  Bjovulf

“love” –> “lov” & “irrelevant” naturligvis *SUK*

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago

Ha, det skal nok blive interessant at følge … skal vi vædde om, hvilken religions tilhængere, der bliver mest fornærmet / går amok? 😀 Kan vi mon ligefrem håbe på en Homer-krise, der kan fjerne det islamistiske fokus fra DK? Og vil doughnuts så blive boykottet over hele Mellemøsten og omegn? Vil Marge som undskyldning begynde at gå med Burka? Og vil Mo (!) tilstå, at han faktisk har været skabsmuslim i mange år? http://politiken.dk/kultur/article926361.ece The Simpsons fornærmer verdens tre store religioner The Simpsons – nu med religiøse krænkelser. Den populære tegnefilm vil provokere verdens største religioner. AF Niels Rytter… Read more »

Universalgeni
12 years ago

Jeg glemte den bolignød, som importen af hundredtusindvis af (muslimske) indvandrere medførte over hele Europa i 70′erne, 80′erne og 90′erne. Herhjemme medførte det bla. at studenter oprette teltlejre på græsplænerne foran uddannelsesinstitutionerne, for det var umuligt at stampe en bolig op af jorden. Disse telte og campingvogne stod der i årevis, årtier rent faktisk. Det er klart, at det påvirker fødselstallet, når man ikke har en bolig til sit barn. Så må man jo undvære. Indvandrere og flygtninge blev sat foran i køen på foranledning af en folketingsvedtagelse. Inddtil Dansk Folkeparti satte en stopper for det vanvid og indtil regeringen… Read more »

Victor
Victor
12 years ago

Der er en bemærkning her, som skriger til himlen: “Det væsentligste er givetvis at de socialistiske partier her øjnede en fantastisk mulighed for at importere et pjalteproletariet som usvigeligt stemmekvæg – akkurat som herhjemme. ” I Danmark startede importen af tyrkere og pakistanere under VKR-regeringen 68-72. I Tyskland startede den importen af arbejdskraft under CDUs ledelse. Det var Konrad Adenauer, som lavede en aftale om arbejdskraftimport med Tyrkiet i 1961. Aftaler med Marokko og Tunesien blev også lavet af CDU. – Brandt blev den 1ste socialdemokratiske kansler i 1969. Det var faktisk hans regering, som indførte et “Anwerbestopp” og hans… Read more »

Universalgeni
12 years ago
Reply to  steen

Indvandringen i 70’erne var nu ikke så lille endda. Den startede allerede i 60’erne. Man ske se det i forhold til antallet af indbyggere. Vi var kun 4½ million i 1960.

http://www.danmarkshistorien.dk/undervisning-mm/oversigter-og-tabeller/danmarks-befolkningsudvikling/
h ttp://www.danmarks-statistik.dk/upload/1995.pdf

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  steen

“Jeg har aldrig været medlem af et parti, men i gamle dage kunne jeg da stemme S. Det vil ikke ske mere nogensinde, kan jeg godt love enhver.” Så er vi mindst to, Steen 😀 – og så alle de andre …. Men Lykketoft & co. taler stadig – bla. for en måneds tid siden i DR – som om, det med de meget lave meningemålinger for S bare er et forbigående fænomen at de gode gamle dage med over 30 % af stemmerne til S nok snart skal vende tilbage, helt af sig selv. Han er vist en meget… Read more »

Universalgeni
12 years ago

Det er også et problem, at amerikanerne er så optaget af at opdele i “blacks and whites”. Gruppen med afrikansk afstamning dækker bla. over nytilkomne så som somaliere, der for halvdelens vedkommende er narkomaner (khat mm.) og andre afrikanere, der har skader efter incest, fejlernæring, sygdomme, islam med videre. De problemer afrikanerne har i Afrika, har afrikanske indvandrerne i USA bragt med sig. Der er i en stor tilgang af indvandrere i gruppen “blacks” og det er ikke-vestlige værdier, de tager med sig. Gruppen af “whites” lider ikke samme overlast, når europæere indvandrer. Det giver en skæbnesvanger skævvridning af analyserne,… Read more »

Jannik Thorsen
Jannik Thorsen
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Jeg er ikke så sikker på at du kan adskille kultur så firkantet fra race eller etnicitet som du forsøger at gøre. Gid det var så let, for så kunne man jo lettere omprogrammere folk efter godt befindende. I hvertfald på lidt længere sigt. Personligt tror jeg selv på at biologi og kultur er sam udviklet over flere tusind år. Om det så er nye eller gamle afroamerikanere det drejer sig om, udviser de i varierende grad dysfunktionelle træk, sammenlignet med europæiske amerikanere. Således har en meget stor andel(jeg mener det er en 1/3) af afroamerikanske mænd afsonet fængselsstraffe i… Read more »

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Jannik Thorsen

Jo, det er hovedfaktoren. Sammenlign for eksempel Haiti med Den Dominikanske Republik. Samme ø. Samme befolkning. Efterkommere af samme slaver. Samme gener. Men Den Dominikanske Republik er 95 pct. kristen. Haiti er præget af Woodo, som praktiseres af 2/3 af befolkningen. Den Dominikanske Republik var desuden koloniseret længere end Haiti. En fordel som også Indien nyder godt af sammenlignet med Pakistan. Indien og Den Dominikanske Republik har med andre ord tilegnet sig mere af den vestlige kultur. Den Dominikanske Republik har idag et PNP på 76,304 såkaldte internationale dollars. Haitis ligger på 11,562. Så meget betyder kultur. Og i tilgift… Read more »

Gunnar Biering
Gunnar Biering
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Så vidt jeg lige kan se, er der en stor forskel på Haitis og Den dominikanske Republiks befolkning: Haiti har 0,1-5% hvide (der har ikke været folketælling siden 1982!), Den dominikanske R. har 15%. De 15% er nok til et nogenlunde fungerende samfund.
Selvfølgelig er det så ikke de hvides hudfarve, der er afgørende. Det er den kultur, der er indpodet gennem mange generationer i Europa.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Argumentet med “hvide” er absurd. I siger jo, at hvis en befolkning har blot 10 pct. hvide, så vil landets BNP være 7 gange større end hvis der ingen hvide er i befolkningen. Svarende til forskellen på de to lande på øen. At folk fra Vesten er flygtet fra Haiti, er der derimod ikke noget at sige til.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Jannik Thorsen

Du kan ikke bare slå afroamerikanere sammen i en stor bunke. Det betyder en masse, hvilken kultur man har – kristen vs. muslim,- og om man er nyankommen fra et Afrika, der befinder sig i stenalderen, eller om man kommer fra en gammel, amerikansk slægt. Vi kan se samme forskel på europæere. Muslimer der kommer fra eks-jugoslavien har et noget andet adfærdsmønster end andre europæere. Kultur igen. Sigøjnere har også masser af incest i giftemønsteret og en meget uheldig kultur tillige. Det ses tydeligt, selvom aviserne kalder dem rumænere. Kultur! Men i virkeligheden er det gode nyheder, at race og… Read more »

Jannik Thorsen
Jannik Thorsen
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Som Gunnar er inde på, tegner der sig et andet billede når du dekomponerer populationen. Således er 95% af Haitis befolkning negroide vestafrikanere, og størsteparten af de resterende er mulatter. Den dominikanske republiks befolkning er langt mere sammensat. De godt 15% hvide europæere trækker BNP per capita betragteligt i vejret. Af samme grund har landet også en meget høj gini (uligheds) koefficient. 73% betegnes som “multiraciale”, altså blandet befolkning bestående af negroide, hvide og oprindelige befolkninger. Sorte udgør kun 11%. Etnicitet/race kan derfor alene forklare en meget stor andel af forskellene. “Du kan ikke bare slå afroamerikanere sammen i en… Read more »

Jannik Thorsen
Jannik Thorsen
12 years ago
Reply to  Universalgeni

@Universalgeni “Argumentet med “hvide” er absurd. I siger jo, at hvis en befolkning har blot 10 pct. hvide, så vil landets BNP være 7 gange større end hvis der ingen hvide er i befolkningen. Svarende til forskellen på de to lande på øen. At folk fra Vesten er flygtet fra Haiti, er der derimod ikke noget at sige til.” Nej det er ikke specielt absurd. Du kan sammenligne afrikanske lande med europæiske lande. Det er rene katastrofer. Deres gennemsnitsindkomst ligger meget under et gennemsnitligt vesteuropæisk lands. 1/7 er nok ikke helt skudt forbi. Og afrikanske lande er langt fattigere end… Read more »

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Nej, det er desperat vanvid. En gruppe på 10 afrikanere kan mønstre 100 $ imellem sig – de bidrager til fællesskabet med 10 $ hver. Men skifter man en afrikaner ud med en europæer, kan gruppen komme op 700. Afrikanerne står stadig for 10 $ hver – altså 90 $ – og den ene hvide mand er årsag til, at de kunne generere hele 610 $ mere. Det er det, du siger. Og det er for langt ude.

Jannik Thorsen
Jannik Thorsen
12 years ago
Reply to  Universalgeni

@Universalgeni “Nej, det er desperat vanvid. En gruppe på 10 afrikanere kan mønstre 100 $ imellem sig – de bidrager til fællesskabet med 10 $ hver. Men skifter man en afrikaner ud med en europæer, kan gruppen komme op 700. Afrikanerne står stadig for 10 $ hver – altså 90 $ – og den ene hvide mand er årsag til, at de kunne generere hele 610 $ mere. Det er det, du siger. Og det er for langt ude.” Nej det er ikke langt ude, du har tydeligvis ikke sat dig ind i i BNP per capita på globalt plan.… Read more »

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Universalgeni

@ Jannik: man er nok i det arrogante hjørne i dag, hva? Ingen link. Ingen dokumentation. Bare løse påstande. Jeg står af her:

“du har tydeligvis ikke sat dig ind”
“Jeg vil anbefale dig at kigge på data”
“Går du lidt mere i dybden”

Du kan få et link til Gap Minder. Der finder du en, der ligesom mig har sat sig ind i tingene: http://www.gapminder.org/videos/

Jannik Thorsen
Jannik Thorsen
12 years ago
Reply to  Universalgeni

@Universalgeni

Det var ikke min intention at lyde arrogant, men jeg kan godt se at min kommentar kan opfattes således. Og ja, jeg skulle nok have suppleret med et link;

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita

Her er de omtalte trends dokumenteret.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Helt ærligt, det var for da tyndt. Men ok: på listen fra CIA World Factbook over 193 lande ser man, at I-lande ligger i den øvre del og at u-lande ligger i den nedre del. Man ser også, at lande uden industri, egenproduktion og udvikling kan ligge i den øvre del, bare der er olie nok. Ikke meget overraskelse der. Sydafrika, Mauritius, Botswana, Gabon, Ækvatorialguinea, Seychellerne, Angola, Tunesien og Algeriet ligger blandt de første 100. Og så kan jeg endda have overset nogle. Meget glædeligt at se knap 17 procent af de 53 afrikanske lande i den øverste og bedste… Read more »

Skjoldungen
12 years ago

De fleste, som hændervridende taler om “ældrebyrden”, glemmer at ældre har en tilbøjelighed til at dø.

121
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x