24
apr
Seneste opdatering: 26/4-10 kl. 0003
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Condell stemmer UKIP. Det ville jeg også have gjort. Denne lille tale ringer en klokke hos vores østlige naboer, hvor valget står mellem tre røde og fire blå og nogenlunde samme indflydelse. Condell har et helt utroligt publikum. Denne er set af 27.000 på ét døgn. Han mest  populære er set af 1.390.835 mennesker, her er ikke medregnet de tekstede versioner.

Forgæves jagt på islams Gyldne Regel – med hjælp fra det jordanske kongehus

Underholdningsværdien er betydelig, og den altid læsværdige Bill Warner henleder her opmærksomheden på måske den ultimative Achilleshæl for islams apologeter, troende som vantro. For hvad skal man gribe og gøre i når man vil dokumentere eksistensen af noget der bare ikke findes? Man kommer uvægerligt til at hænge og sprælle i forsøget. Husk dette i evt. debatter i privatsfæren – ‘konteksten’ for budene på den Gyldne Regel er altid andre muslimer, ikke menneskeheden under ét. Bør læses i sin helhed (LFPC).

[…] In a past newsletter, I argued that Islam had no Golden Rule. Marcelle Sagan replied to my post on the website of the Royal Islamic Strategic Studies Center, a site sponsored by the royal house of Jordan. Given this source of funding, so you expect the highest quality of scholarship on Islam. […]

Mr. Sagan argues that Islam is filled with statements about the Golden Rule. […] Here is a quote from the Hadith with some ethical advice along the same lines:

Bukhari 9, 86, 109: […] the Prophet said, ‘In dealing with Muslims one should not sell them sick (animals) or bad things or stolen things.”

Does this sound like the Golden Rule? Where are the kafirs (unbelievers) in this morality? Then Mr. Sagan quotes Mohammed:

None of you believe until you desire for your brother, what you desire for yourself.

But who is a Muslim’s brother? Humanity? Mohammed gives us his answer:

Bukhari 1, 2, 12: The Prophet said, “None of you will have faith till he wishes for his (Muslim) brother what he likes for himself.”

Bukhari 3, 43, 622: Allah’s Apostle said, “A Muslim is a brother of another Muslim, so he should not oppress him, nor should he hand him over to an oppressor. Whoever fulfilled the needs of his brother, Allah will fulfill his needs; whoever brought his (Muslim) brother out of a discomfort, Allah will bring him out of the discomforts of the Day of Resurrection, and whoever screened a Muslim, Allah will screen him on the Day of Resurrection. “

What we see here is that there is a Golden Rule but only in an Islamic way. Muslims are to practice the Golden Rule, but only with other Muslims. This is ethical dualism. […] Bill Warner: The Pseudo-Golden Rule or Do Unto Which Others?

P1 Agenda: Så kan de lære det jävla svenskare

Agenda-redaktionen har besluttet, at i denne uge skal svenskerne i den danske skole. Eller sagt med forfatter og journalist Erik Meier Carlsens ord, så skal svenskerne tage den danske medicin. I forbindelse med det forestående svenske valg har Meier Carlsen sammen med den svenske debattør Markus Uvell netop skrevet en bog, hvor de argumenterer for, at svenskerne skal lære af danskerne og gøre Dansk Folkepartis pendant, Sverige Demokraterne, til en del af det gode selskab. P1 Hør udsendelse (54:58). (PS: Vi får ikke hørt det før i morgen, men vi ville poste det nu. Man skal nok høre det for Meier Carlsen mere end for  Drude Dahlerup. Prof. Hanne Sanders medvirker også.)

Når Dubai bliver at foretrække

– så er det fordi man er oppe imod en frygtindgydende modstander i et Orwell’sk regime: De britiske børneværnsmyndigheder. Såvidt jeg er bekendt er dette ikke noget der har givet anledning til omtale i danske medier, men frygten for at ens børn skal blive tvangsfjernet under et bizart påskud, spiller en rolle i Storbritannien de fleste herhjemme ville vægre sig ved at tro på.

A mother alleged to have ’emotionally abused’ her daughter by telling her she was born by caesarean has fled to Ireland with the child. Fearing that social workers would take her daughter away, Shahnaz Malik smuggled five-year-old Amaani out of the country. After allegations that included Mrs Malik cuddling Amaani for too long while dropping her off at nursery, social services placed the little girl on a ‘child protection plan’ and scheduled a child mental health assessment. But using tickets booked under assumed names, Mrs Malik and her daughter caught a ferry to Ireland from a Welsh port. […]

Mrs Malik, who has a masters degree in social policy and has lived in Britain all her life, plans to stay in Ireland with her daughter until the family can raise enough money to start a new life in Dubai, out of the reach of the UK social services. Nursery staff told social workers that Amaani had used a swear word, bit her nails, told them she was delivered by caesarean and that they had seen Mrs Malik cuddle her for up to ten minutes. In January, Birmingham city council notified the family that Amaani was subject to a child protection plan for ’emotional abuse’. Further meetings were arranged, including a mental health assessment for Amaani a month later. But fearing that her daughter would be taken away, Mrs Malik went into hiding at a friend’s house, and social workers contacted police. […] In hiding, the mother accused of abuse for cuddling her child

Den røde tråd i de mange absurde historier fra dette land er kontrol. Om der foreligger en masterplan eller intentioner om et kontrolregime, skal jeg ikke kunne sige. Måske er det bare en mental virus der griber om sig, fordi der i et multikulturelt samfund ikke er noget der binder befolkningen sammen. Kan man ikke enes om kultur og religion, kan man forenes i frygt, og man kan signalere samhørighed i fælles, samfundsgavnlig opførsel på tværs af kulturer, i noget der angår os alle: Korrekt behandling af husholdningsaffald. Affaldssortering er en særdeles alvorlig sag i post-Britannien (LFPC).

Families are facing a nightmare future of recycling confusion. In a regime set to spread across the country, residents are being forced to juggle an astonishing nine separate bins. There has already been a storm of protest with warnings that the scheme is too complex and homes simply don’t have the space to deal with the myriad bins, bags and boxes. […] The nine-bin nightmare: Families forced to follow green zealots’ new recycling diktats

Hvad koster indvandringen?

Hvorfor skal regningen for indvandringen holdes under låg? spørger Lone Nørgaard .

I disse tider er der vældigt meget fokus på størrelsen og fordelingen af de offentlige udgifter. Der har netop været gang i en stor diskussion om, hvad monarkiet reelt koster, og i den sammenhæng er tallet 400 mio. kr. blevet nævnt. Et pænt beløb, men så absolut i småtingsafdelingen sammenlignet med fx den gigasum på 37 mia. kr., som efterlønnen er beregnet til.

Det er godt at få disse tal på bordet, fordi de giver grundlag for at diskutere, hvad skattekronerne bliver brugt til. Jeg har det fx fint med at finansiere et toptunet kongehus, så længe de fleste af dets medlemmer udfører et nogenlunde rimeligt stykke arbejde. Efterlønnen er langt mere problematisk – i hvert fald for sådan nogle typer som mig: Midaldrende, ikke nedslidt akademiker, der i princippet sagtens kunne blive ved, til jeg var 67, men næppe gør det, når nu en fordelagtig efterlønsordning byder sig til.

Med andre ord: I egen selvforståelse er jeg med åbent sind parat til at drøfte hvad-som-helst på finansloven. Derfor har jeg også svært ved at forstå, hvorfor der ingen ben er i at diskutere udgifter til poster som kongehus og efterløn, mens det er tæt på umuligt at få klare svar på, hvad indvandringen koster det danske samfund.

Jeg er selvfølgelig på det rene med, at spørgsmålet er vanskeligt. Statistikkerne oplyser kun i begrænset omfang om etnisk oprindelse, og begrebsanvendelsen (indvandrere, flygtninge, efterkommere) mudrer ofte slemt til. Men hvem har egentligt ret? Dansk Industri, som mener, at havde det ikke været for indvandrerne, ville Danmark have oplevet en markant grænse for økonomisk vækst og velstand i det nye årtusind? Eller Velfærdskommissionen, som nåede frem til, at indvandrerne fra ikke-vestlige lande er godt tre gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne, og at en total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040 (refereret i Børsen den 1. dec. 2005).

Ifølge beregninger foretaget af den uafhængige institution Dream for Cepos er indvandringens pris til Danmark, at indvandringen fra mindre udviklede lande (Irak, Somalia, Tyrkiet, Marokko, Pakistan, Libanon, Afghanistan osv.) har været en kæmpe underskudsforretning. Dream når frem til, at der for fremtidige generationer af borgere i Danmark må ventes negative nettobidrag til de offentlige fi-nanser for tre ud af fire indvandrergrupper. For indvandrere fra mindre udviklede lande lyder det negative nettobidrag på 29.600 kroner pr. år. For efterkommere fra mindre udviklede er tallet 29.000 kroner pr. år.

I en artikel i Weekendavisen (26/ 8 2008) med overskriften “Nationalbanken om indvandring: Sats på superindvandring” kunne man bl. a. læse følgende: Kun enlige mænd og kvinder, der kommer til Danmark efter endt uddannelse, hele tiden er i arbejde og forlader Danmark igen før pensionsalderen, hjælper på dansk økonomi. Endvidere at “i modsætning til superindvandrerne fra Østeuropa er en stor del af den indvandring, der er sket tidligere, personer fra mindre udviklede lande med lav erhvervsfrekvens og et relativt stort træk på offentlige ydelser og offentlig service.” Ergo: Indvandring fra 3. verdens-lande har medført en forværring af de offentlige finanser.

Hvad er det så lige, der bliver brugt milliarder af skattekroner på? Her følger en uprioriteret liste:

– Statsforvaltningen, Familiestyrelsen, Udlændingestyrelsen, Integrationsministeriet -Domstolene (separationer, skilsmisser, forældremyndighedssager, faderskabssager) – Socialforvaltningen EOrdenspolitiet, Kriminalpolitiet, Fremmedpolitiet, PET – Hospitalsvæsenet, alm. praktiserende læger – Fængselsvæsenet (overrepræsentation af flygtninge, indvandrere og efterkommere, fængselspræster, fængselspsykologer) – Skoler (ekstraundervisning, specialundervisning, psykologhjælp, modersmålsundervisning), SFO-pædagoger – Børnehaver, vuggestuer – Asylsystemet (Flygtningenævnet, Asylcentre, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, kørsel fra/ til grænse til modtagecentret Center Sandholm) Krisecentre (overrepræsentation af kvinder fra 3. verdenslande) – Advokatsalærer (fri proces-systemet) – Tolke, integrationsbeløb, sprogundervisning – Sociale ydelser og andretilskud: – Dagpenge, bistandshjælp, bygedagpenge, førtidspensioner, børnepenge, børnetilskud, huslejetilskud m.v. – Forsikringsbeløb (hærværk, ildspåsættelser etc.) – Skadeserstatninger for vold – Udgifter i forbindelse med kidnappede børn – Polygami (huslejetilskud tilto lejligheder, udlæg til børnepenge til den “enlige” mor) – Tilskud til etniske foreninger – Særlige integrationstiltag, ungdomsklubber, gadeplansarbejdere, fædregrupper.

På baggrund af ovenstående, er det så ikke det rene vås at tale om “behov for indvandreres arbejdskraft”? Taget i betragtning at indvandrere fra 3. verdenslande som hovedtendens belaster systemet langt mere, end de giver igen? Så vidt jeg husker, fik Dansk Folkeparti tilbage i sen-90′ erne i samarbejde med Danmarks Statistik lavet en undersøgelse af udgifterne til indvandring, som på daværende tidspunkt beløb sig til knapt 30 mia. kr. Slag på tasken vil jeg tro, at tallet er mere end fordoblet. Så vigtige sager og tal skal imidlertid ikke bero på mine fornemmelser, men bør gennemlyses af rigets dygtigste regnedrenge og -piger i de forskellige ministerier, styrelser, forvaltninger mv.

For det forholder sig vel ikke sådan, at tallet 60-80 mia. kr (dobbelt så meget som efterlønnen) bevidst holdes under låg? Med den begrundelse, at store dele af befolkningen ville gå i coma, hvis de sort på hvidt blev præsenteret for regningen for indvandringen? Vel at mærke en indvandring, som den oprindelige befolkning aldrig har fået lov til at tage stilling til.

Jyllands-Posten , søndag d. 25.04.2010,  (ikke online, med forfatterens tilladelse)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Universalgeni
12 years ago

Skaarups tal har intet med udgifter at gøre, kom jeg lige til at se. Det er alene manglende indtægter. Tallet, der stammer fra Nykredit, kan med andre ord ikke bruges i vores diskussion om, hvad indvandrerbyrden koster: »Det er nok utopi at tro, at indvandrerne kan få helt samme tilstedeværende på arbejdsmarkedet som personer af dansk oprindelse. Men regner man ud, hvor stor en produktion de kunne bidrage med, hvis lige så mange af indvandrerne havde et arbejde, svarer det til en produktionsværdi på 24 mia. kr. om året, som ville vokse til 32 mia. kr. frem til 2040,« siger… Read more »

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Til Universalgeni.

Det er et godt spørgsmål. – Men det kan sagtens besvares.

Med venlig hilsen

Universalgeni
12 years ago

Her blogger Peter Skaarup om det på Politiken den 6. april i år. Han opererer i øvrigt med det hidtil laveste tal. Et tal, der ikke holder. Men citat:

For hvorfor er det lige netop efterlønsordningen og dens mange tilfredse og betalende bidragsydere, som skal beskæres, når vi nu sort på hvidt kan dokumentere, at den ikke-vestlige indvandringsbyrde er mindst lige så omkostningstung, som efterlønsordningen?

http://blog.politiken.dk/skaarup/2010/04/06/indvandringens-pris/

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Til Universalgeni.
Hvis det er sandt, hvad du skriver, så taler vi hverken om 60 eller 80 mia. kroner!

Med venlig hilsen

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Emeritus

Her er nogle lidt ældre tal, som Steen fandt frem på et tidspunkt. Det, der kaldes overskud, er selvfølgelig skat: Fyensstiftstidende.dk | 26.06.2003 | 320 ord | artikel-id: e128ff84 REGNESTYKKE: Forskningsinstituttet Rockwoolfonden offentliggjorde i oktober 2002, “at hver af de 4,9 mio danske statsborgere gennemsnitligt bidrager netto til samfundets fælleskasse med 20.000 kr. En indvandrer fra et ikke vestligt land koster fælleskassen 50.000 kr. om året. Og i oktober 2002 var der ca. 315.000 indvandrere fra den 3. verden på permanent ophold i Danmark.” Der kan her opstilles følgende regnestykke: 315.000 gange 50.000 divideret med 4,9 millioner bliver til 3200… Read more »

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Universalgeni

På et tidspunkt lavede jeg selv et meget forsigtigt regnestykke med kun 33 milliarder som udgift. Det var det mindst fornærmelige tal, der var til rådighed på det tidspunkt. Alle andre tal viste større udgifter. Efter et par linjer om bil-brande, dukker det op her: http://universalgeni.wordpress.com/2008/11/01/kulturberigelse-fem-biler-i-brand-pa-en-time/

Universalgeni
12 years ago

Ved I godt, at det er hver femte-sjette skattekrone, der går til udgifter forbundet med indvandring? Det bliver det til, når man regner det om. Tænk sig: hver især kunne beholde 20 pct. af skatten, hvis “de” ikke var her. 👿

HelgeD-H
HelgeD-H
12 years ago

Desværre er DF vel blevet pålagt tavshedspligt om udgiftposterne til flygtninge/indvandrerbyrden for at være med til finanslovsforhandlingerne ? 🙂
Denne viden om de milliardudgifter kan DF vel tale åbent om når “de røde” danner regering, og fortsætter
hvor Nyrup-regeringen slap 🙂
Die kasse ist leer.

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Svar på en ikke-fremsat indvending:
Nej, selvfølgelig er det ikke finanskrisens skyld, at vi ikke længere har råd til at opretholde en alt for gavmild efterløn eller velfærdssamfundet. Krisen har tvært imod åbenbaret, hvorfor indvandringen river tæppet væk under ordningen.

Med venlig hilsen

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Til Snaphanen. Godt, at I holder øje med, hvad der sker i medierne. Lone Nørgårds artikel er således meget vigtig at notere sig af mange grunde, og den kommer ikke mindst på et særdeles godt tidspunkt. Jeg vil anbefale, at man læser den i sin helhed. Hun kommer nemlig rundt om de fleste åbenlyse poster i sit emne. Hun berører dog ikke, hvor store værdier, der forlader landet. De indenlandske poster, hun opregner, er værd at notere, også til senere brug – ikke mindst i diskussioner kan de være nyttige, hvor uenigheden er fremherskende og ingen vil tro på virkeligheden,… Read more »

Universalgeni
12 years ago

Også fed kronik af julie Caesar! 😆

Universalgeni
12 years ago

Fed kronik af Lone Nørgaard. Og lidt underligt, at den ikke er online. Lone burde have en blog på JP. Ubetinget !! :mrgreen:

Tim Pallis
Tim Pallis
12 years ago

Det var dog en usædvanlig lærerig og foruroligende artikel af Lone Nørgaard. Som altid leverer hun virkeligheden på en klar og sober måde, uden at det dog mangler den skarpe pen, som er nødvendigt for at få politikere og journalister til at vågne op og tage virkeligheden alvorligt. Jeg er en overordentlig stor fan af Lone Nørgaards utrættelige forsøg på at ruske op i os allesammen. 60 til 80 milliarden koster denne frivillige muslimske kolonisation. Tak for kaffe.

Skåning
12 years ago

“If it takes 100 arrows to take down an elephant, they all matter and they all count!”

Mycket bra sagt. Kom han själv på den liknelsen eller är det en känd metafor?

Universalgeni
12 years ago

Er der nogen, der ved, hvorfor Pittelkow ikke skriver mere? Jeg savner ham…

polinos
polinos
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Han har orlov, er vist ved at skrive en bog, så bare rolig, han kommer tilbage. Lars Olsen er nu heller ikke en helt ringe erstatning.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  polinos

En bog? Nå, så er jeg mere rolig. 😆

R. Petersen
R. Petersen
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Pittelkow og konen er ved at skrive en bog, efter sigende en opfølger til islamister og naivister fra 2006, med et mere europæisk og globalt sigte. Ja tiden går!
Link til JP:
http://kpn.dk/boger/article1924435.ece

polinos
polinos
12 years ago

Sjældent, man hører Condell så alvorlig, men vi – og ikke bare englænderne og svenskerne – står også ved randen af afgrunden. Den eneste trøst i al denne misere, hvor man har stjålet stadig mere af vor folkelige selvbestemmelse fra os, er, at EU er dømt til at gå samme vej som Sovjetblokken, og at det kan gå hurtigt. Med lidt held går Grækenland ned, hvorefter de andre PIIGS-lande følger efter, hvilket vil tage livet af euroen; euroen er et politisk projekt, der har til formål fremskynde opløsningen af nationalstaterne, og bryder den fælles valuta sammen, vil det formentlig få… Read more »

20
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x