6
jun
Seneste opdatering: 7/6-10 kl. 1526
47 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar ©

En hälsning från Sveriges regering till all världens krigsförbrytare och terrorister i dag på Sveriges nationaldag:

”Varmt välkomna ska ni vara, ni som har blod på era händer och har mördat några hundra eller tusen människor! I Sverige kan ni känna er som hemma. Känn ingen oro för att ert blodiga förflutna ska läggas er till last! Här ser vi det tvärtom som en mycket angelägen uppgift att skydda krigsförbrytare från lagföring och rättvisa. Vi öppnar vår vida, generösa och humanitära famn för alla! Inte heller er försörjning behöver ni oroa er för. Den står svenska folket för. Och vill ni ta hit er stora familj och era gamla älskarinnor har ni regeringens och Migrationsverkets välsignelse. Svensk humanitet omfamnar både onda och goda.”

Nej, det finns ingen officiell doktrin med den här lydelsen. Självklart inte. Men i praktiken är detta den svenska regeringens hållning som tydligt går att avläsa i praxis. Sverige är ett paradis för krigsförbrytare och terrorister.

När invandringen till Sverige tog fart under 1970-talet rådde en lika utbredd som naiv tro på att de som kom skulle vara som vi. I vissa läger tror man det fortfarande. För de beslutsfattare som eventuellt börjar vakna upp ur illusionerna verkar det komma som en chock att många av de nya svenskarna inte alls är lika oss eller solidariska med Sverige. Men varför skulle de vara det? De är precis som alla andra självklart präglade av sina hemländer och sina olika kulturer. Hur skulle de kunna vara något annat?

De hånskrattar åt svensk humanitet

Journalisten Thomas Gür, själv invandrare från Turkiet, säger:

”Om du kommer till exempel från Libanon ser du med förundran på skandinavisk samhällssyn. Du kommer från ett ställe som kännetecknas av blodiga strider mellan en lång rad grupper. Så din utgångspunkt är självbevarelsedriften. Den utgångspunkten tar du med till Skandinavien. Landet som du kommer till ser ut att ligga öppet med en massa fördelar som väntar på att bli utnyttjade. Så uppstår bidragsutnyttjandet, föraktet för det nya landet och synsättet ”det ju bara är svenskarna man lurar”. (Jyllands-Posten 25 maj 2002.)

Man måste ha en mycket stark ideologisk övertygelse av närmast religiös karaktär och/eller mycket stora och heltäckande skygglappar för att undgå att se att många av dem som har kommit till vårt land varken respekterar vår demokrati eller omfattar våra lagar och värderingar. Svenska politiker vill inte inse det, men många av dem som har släppts in i landet hånskrattar åt svensk humanitet som erbjuder sådana utmärkta möjligheter till exploatering.

Minst 1 500 krigsförbrytare i landet

Omkring 1 500 krigsförbrytare som flytt från väntade straff i sina hemländer uppehåller sig i Sverige. Uppskattningen av antalet gjordes 2007 när Migrationsverket, Polisen och Åklagarmyndigheten publicerade rapporten Internationella förbrytare i Sverige, pdf. Siffran kan vara betydligt högre. I många, sannolikt flertalet fall försörjs de med bidrag av svenska skattebetalare. En enda har hittills dömts. Jackie Arklöv dömdes den 18 december 2006 för brott mot folkrätten som han gjort sig skyldig till som legosoldat på Balkan.

”För att vara ett land som ser sig som moralisk stormakt har Sverige ett sällsynt släpphänt förhållningssätt till krigsförbrytare” skriver Per Gudmundson i en ledare i Svenska Dagbladet den 14 januari 2010. Vår godtyckliga asylprövning gör det möjligt för i stort sett vem som helst att ta sig in i landet utan ID-handlingar eller på falska premisser. På Migrationsverkets hemsida kan man läsa följande:

”Om du har begått något brott kan du ändå bli svensk medborgare, men då måste du vänta en tid. Hur länge du måste vänta beror på vilket straff du fick.”

Sverige är det land i Norden där det ställs allra lägst krav för att få medborgarskap. Det krävs en boendetid på bara 5 år. I Norge är kravet 7 år och i Danmark 9 år. I Sverige går det utmärkt att ha dubbla medborgarskap och därmed dubbla lojaliteter – eller snarare behålla lojaliteten med det gamla hemlandet men utnyttja de svenska förmånerna. Dubbla medborgarskap säger både Norge och Danmark nej till. Ett trohetslöfte mot det land man har sökt sig till är obligatoriskt i Norge och Danmark men inte i Sverige. Norge och Danmark kräver språkkunskaper och samhällskunskap. Danmark ställer dessutom krav på egenförsörjning. Inget av dessa krav ställs i Sverige.

Svensk lag kriminaliserar fortfarande inte tortyr eller brott mot mänskligheten. Det är bara om man har begått brott i Sverige som man kan få vänta ett tag på att beviljas svenskt medborgarskap. Många tycker att det är värt det. Dessutom har Sverige som enda land normal preskriptionstid på krigsförbrytelser. Det är paradisiska villkor för krigsförbrytare. Det är fullständigt logiskt att ett land där politikerna nedvärderar sitt eget land och dess befolkning till noll och intet värde importerar krigsförbytare. Tydligare kan aggressionen mot den egna befolkningen inte demonstreras. Humaniteten utövas på det egna folkets bekostnad. Den för befolkningen livsavgörande tryggheten har slängts överbord för mycket länge sedan.

En fristad för krigsförbrytare

Jag ska presentera ett litet urval av personer som har beretts en fristad i Sverige. De är krigsförbrytare och terrorister som har begått grova brott mot mänskligheten. Om Tysklands nazistiske rikskansler Adolf Hitler (1889 – 1945) i dag hade sökt sig till Sverige hade han sannolikt fått asyl. Utifrån den utlänningslag som beslutades av en enig riksdag 2005 hade han med största säkerhet ansetts ha skyddsbehov och fått permanent uppehållstillstånd, PUT. Eftersom hans möjligheter på arbetsmarknaden antagligen hade varit begränsade hade han dessutom fått bidragsförsörjning livet ut på svenska skattebetalares bekostnad. Det är exakt vad som sker med utländska krigsförbrytare i dagens Sverige.

Vad vi ser är det svenska rättssamhällets nedgång och snara fall. Brottslingar med invandrarbakgrund bedöms ofta med mildare måttstock än svenska kriminella. Det gäller i synnerhet om domen också innebär utvisning ur Sverige – som i många fall aldrig verkställs. Resultatet blir en straffrabatt som knappast kan ha varit lagstiftarnas avsikt. Det senaste exemplet på uppseendeväckande mild bedömning är den 23-årige libanesen Ahmad Akileh som nyligen dömdes till futtiga ett års och tio månaders fängelse för misshandeln av 71-årige Sven och dödsmisshandeln av hans 78-åriga hustru Inger på en parkeringsplats i Landskrona den 29 mars. Det låga straffet motiveras av att Akileh ”mår psykiskt dåligt”. Dessutom försattes han i veckan på fri fot i väntan på rättegång i hovrätten. Han skulle självklart ha dömts till lagens strängaste straff för grov misshandel och grovt vållande till annans död och utvisning ur Sverige på livstid.

Den förste och hittills ende krigsförbrytare som har gripits i Sverige är 43-årige Ahmet Makitan.
Han kom till Sverige från Bosnien-Hercegovina 2001, alltså många år efter Balkankrigens slut, och fick utan problem permanent uppehållstillstånd. Svenskt medborgarskap fick han lika problemfritt 2006. En januaridag 2010 greps han på sin arbetsplats, en kommunal vuxenskola i Sollefteå där han var vaktmästare. Ahmet Makitan greps som skäligen misstänkt – den starkare misstankegraden – för grovt brott mot folkrätten; mord, människorov och tortyr.

Lägervakt i Bosnien-Hercegovina

Makitan tjänstgjorde under inbördeskrigen på Balkan 1992 som lägervakt i koncentrationslägret Dretelj i Bosnien-Hercegovina. Fler än 70 personer, vittnen och brottsoffer, har hörts i utredningen om hans förbrytelser. En av vakternas grymmaste metoder att förnedra fångarna var att tvinga dem att beta gräs på ett minfält. De var tvungna att svälja gräs, jord och fimpar. Många vittnar också om hur Ahmet Makitan brutalt har misshandlat och torterat fångar. En man misshandlades särskilt grovt, försvann och likviderades. Makitan misstänks för mordet.

Gripandet är en historisk händelse. Aldrig tidigare har en krigsförbrytare gripits i Sverige. Polisen inrättade 2001 (samma år som Ahmet Makitan kom till Sverige) Folkrätts- och krigsbrottskommissionen sedan Sverige antagit Romstadgan, en internationell konvention för att lagföra krigsförbrytare. Kommissionen gick länge på sparlåga. Till och med 2006 arbetade en enda polis där på heltid. Resurserna förstärktes 2008.

Mot detta enda gripande står ett okänt antal krigsförbrytare och terrorister som med svenska politikers och myndigheters välsignelse har bosatt sig i Sverige och lever i högönsklig välmåga utan att någon känner till deras förflutna. Migrationsverket är den myndighet som ska ansvara för en seriös och lagenlig asylprövning. I praktiken har rättssäkerheten för länge sedan sålts ut av verkets ledning. Av dem som sökte asyl i Sverige under 2008 saknade 95 procent pass eller andra identitetshandlingar.

117 000 irakier i Sverige

”Flyktingar är ingen slumpmässig sortering av mänskligheten. De är, per definition, produkter av samhällen som är märkta av våld och korruption eller båda – och ingen humanitär princip tillåter att man väljer ut bara dem som är mest rättskaffens bland dem som flyr” skriver den amerikanske journalisten Christopher Caldwell i boken ”Reflections on the Revolution in Europe”.

Det är ingen slump att de blodigaste krigen och de största humanitära katastroferna i världen utspelar sig i muslimska länder (Afghanistan, Iran, Irak, Somalia, östra Turkiet) och i deras gränstrakter (det forna Jugoslavien). Så ser islams historia ut sedan 1 400 år. Miljoner muslimer har flytt och fortsätter att fly från islams ”bloody borders” – de krig, det våld, förtryck och det armod och brist på utveckling som följer i islams spår i deras hemländer. För Sveriges del är ett av resultaten att vi vid millennieskiftet hade en muslimsk population på cirka 300 000 – 500 000 personer. Siffran steg kraftigt efter 2003 när tusentals irakier flydde följderna av den USA-ledda invasionen, och efter avrättningen av diktatorn Saddam Hussein 2006. Vid årsskiftet 2009 – 2010 utgjorde irakierna näst efter invandrare från Finland den största invandrargruppen med 117 000 personer. Arabiska är i dag Sveriges tredje största språk efter svenska och finska.

Qusay Husseins livvakt får PUT

En av Sveriges nya invånare med irakiskt ursprung är Yasin Ahmad Jasem. Han är före detta livvakt hos Saddam Husseins son Qusay Hussein och ett lysande exempel på Sveriges gränslösa humanitet. I oktober 2009 beviljades Yasin Ahmad Jasem och hans familj permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Då upphävde Migrationsdomstolen i Malmö Migrationsverkets beslut att utvisa honom.

Yasin Ahmad Jasem, född 1962, arbetade i Saddam Husseins säkerhetstjänst i Irak mellan 1982 och 2003. Han var livvakt åt Saddams yngre son Qusay Hussein al-Tikriti, som tillsammans med den äldre brodern Uday dödades av amerikanska styrkor i en eldstrid i Mosul den 22 juli 2003. Sönerna Uday och Qusay var kända för att vara minst lika brutala och samvetslösa som sin far. Qusay fick sitt ”genombrott” när Iraks shiamuslimer revolterade mot Saddam Husseins regim i flera städer när det första Gulfkriget var till ända. Ett ögonvittne berättar hur Qusay anländer till Suera, där väpnade styrkor har föst ihop 300 tillfångatagna shiiter på ett fält. Qusay går fram till männen och skjuter fyra av dem i huvudet. När han trycker på avtryckaren skriker han: ”Bad people! Dirty criminals!”. Sedan ger han order om exekution av resten av fångarna, stiger in i bilen och kör tillbaka till Bagdad.

”Skyddsbehövande i övrigt”

Detta var bara en av många avrättningar av shiiter som Qusay beordrade eller utförde personligen under 1991. Det berättar en före detta irakisk officer i artikeln ”The Sum of Two Evils” i tidskriften Time den 25 maj 2003, alltså bara ett par månader innan Uday och Qusay dödades av amerikanska styrkor. Samma källa, en av Qusays säkerhetsofficerare, uppger att Qusay beordrade avrättning av 15 familjer i Saddam City, en shiitisk enklav i Bagdad.

Det var i denne mans säkerhetstjänst Yasin Ahmad Jasem arbetade och bidrog till att upprätthålla ett av de värsta skräckväldena i modern tid. Han tillhörde bland annat den specialstyrka som hade till uppgift att i hemlighet infiltrera befolkningen. Sedan Saddam Hussein avrättats lyckades han hålla sig flytande i Irak och Syrien i ett år. Men målet var Sverige, och hit kom han i slutet av november 2007. Jasem saknar asylskäl och klassas inte som flykting. Men i Sverige är han hjärtligt välkommen ändå. Han anses av Migrationsdomstolen vara ”skyddsbehövande i övrigt”. Familjen bor i Åseda i Småland.

Migrationsdomstolen i Malmö skriver:

”Med hänsyn till vad Yasin Ahmad Jasem utsatts för i Irak, vad som framkommit om hans kollegor och om riskerna för personer i hans situation finner Migrationsdomstolen att han har gjort sannolikt att hans fruktan för att vid ett återvändande till Irak utsättas för allvarliga övergrepp mot vilka han inte kan få myndigheternas skydd är välgrundad.”

Saddam Husseins giftkemist får PUT

Ett verkligt fynd för Sverige är Muhamed Kemal Abed, 58 år. Han var kemiingenjör i Irak, en av Saddam Husseins närmaste män och arbetade med att ta fram kärnvapen och kemiska och biologiska stridsmedel. I november 2009 beviljades han uppehållstillstånd i Sverige, även i detta fall av Migrationsdomstolen i Malmö. Hur länge Muhamed Kemal Abed har arbetat med framställning av kärnvapen och kemiska och biologiska vapen vägrar han uppge. De vapen som Saddams kemister konstruerade användes på order av diktatorn i fruktansvärda folkmord och massakrer på oskyldiga civila. En av de mest kända är giftgasmassakern i den kurdiska staden Halabja i norra Irak den 16 mars 1988 då mer än 5 000 människor dödades. De flesta av offren var kvinnor och barn. Marken i området är så förgiftad att den fortfarande efter mer än 20 år skördar nya dödsoffer.

Mer än 180 000 kurder mördades under Saddam Husseins skräckvälde. En av hans specialiteter var just giftgasattacker som beordrades av hans underhuggare. Mannen som beordrade giftgasmassakern i Halabja hette Ali Hassan al-Majid, mer känd som ”Kemiske Ali” och kusin till Saddam Hussein. Efter fyra dödsdomar avrättades han genom hängning den 25 januari i år.

Men folkmorden hade inte varit möjliga utan hjälp av skickliga kemister som framställde de dödsbringande substanserna – just sådana som Muhamed Kemal Abed. Istället för att ställas inför rätta för sina illgärningar har han beviljats uppehållstillstånd och en behaglig och bekymmersfri tillvaro i Sverige. Det hör till historien att Muhamed Kemal Abed och hans familj erbjöds asyl i USA – men tackade nej eftersom han ansåg det vara otänkbart att leva i ett land som hade ”ockuperat och fördärvat Irak”. Det var Sverige som var hans resmål. Och den valfriheten måste ju en krigsförbrytare och konstruktör av kemiska/biologiska stridsmedel ha, ansåg Migrationsdomstolen i Malmö och upphävde Migrationsverkets utvisningsbeslut. Muhamed Kemal Abed kan i lugn och ro fortsätta bo med sin familj i östra Göinge i Skåne, som en värdig representant för det nya fantastiska Sverige – dessutom försörjd av de svenska skattebetalarna resten av sitt liv.

”Jag hatar Sverige”

På tal om Saddam Hussein ska vi heller inte glömma hans mångåriga älskarinna Parisoula Lampsos. Hon lever sedan 2003 ett bekvämt liv i Sverige med skyddad identitet och är bosatt i Göteborg. Nyligen utkom hon med boken ”Mitt liv med Saddam”, spökskriven av journalisten Lena Katarina Swanberg.

I kvinnofängelset Hinseberg satt i sju år ”Serbiens järnlady” Biljana Plavsic, född 1930 och före detta president i den bosnienserbiska utbrytarrepubliken Republika Srpska med etnisk rensning av muslimer och kroater som specialitet. Biljana Plavsic var en av de ansvariga för massakern i Srebrenica 1995 när cirka 8 000 bosniska muslimer mördades. Hon dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag i januari 2003 till elva års fängelse för brott mot mänskligheten men frigavs enligt svensk rättspraxis i oktober 2009 när hon hade avtjänat två tredjedelar av straffet. Hon var då 79 år gammal.

Biljana Plavsic valde att avtjäna sitt straff i Sverige. Hon gjorde en bedömning av vilket land som skulle vara mest gynnsamt för henne. Men när hon efter många års vägran att tala med journalister gick med på att träffa tidningen Vi:s reporter Margaretha Nordgren stod Sverige inte högt i kurs längre. Biljana Plavsic sa att hon hatade det mesta Sverige har att erbjuda. Kriminalvården, vår syn på jämlikhet och offentlighetsprincipen är några exempel.
-Jag har det värre här på Hinseberg än vad nazisten Albert Speer hade det i Spandaufängelset. Han hade åtminstone en egen trädgård.

Svenska terrorkopplingar

På anstalten Hall utanför Södertälje satt till helt nyligen en svensk-palestinier vid namn Mohammed Abu Talb, född i Egypten 1954. Han dömdes i december 1989 till livstids fängelse för terrorbombningar med spikbomber i Amsterdam och Köpenhamn 1985. Tillsammans med Marten Imandi var han huvudansvarig för sprängningen av flygbolaget Northwest Orients kontor, ett planerat attentat mot den judiska synagogan på Krystalgade samt det israeliska flygbolaget El Al´s kontor, samtliga i Köpenhamn i juli 1985. En förbipasserande algerisk man dödades och 26 personer skadades.

Till Sverige kom Mohammed Abu Talb året därpå, 1986, efter en kringflackande tillvaro i Mellanöstern. Närmast kom han från Syrien med fru och barn på ett falskt marockanskt pass och under falskt namn. Han lyckades få politisk asyl och bosatte sig i Uppsala, där han drev en affär med arabiska livsmedel fram till 1989 när han fängslades.

Starka ledtrådar pekade på att Mohammed Abu Talb var en av männen bakom det värsta terrordådet i Europas historia, bombningen av Pan Amplanet Flight 103 ovanför Lockerbie i Skottland den 21 december 1988 som skördade 270 liv. Planet sprängdes efter 38 minuter i luften på 10 000 meters höjd. Alla 259 ombord omkom, liksom elva människor på marken.

Bomben bestod av Semtex placerat i en Toshibaradio tillsammans med en timer. Spåren, ledde via en butik på Malta till Mohammed Abu Talb. Två månader före Lockerbiebombningen hade västtysk polis gjort razzia mot en terrorcell i närheten av Frankfurt där man grep 17 medlemmar av den palestinska terrororganisationen PFLP-GC. Där fann man fyra Semtexbomber gömda i radioapparater av märket Toshiba. Men den femte bomben saknades. Den hade gömts undan av terrorcellens bombtillverkare, Marwan Kreesat. I fängelset berättade han för en journalist att han var säker på att det var just hans bomb som hade lastats ombord på Pan Am Flight 103.

Misstänkt för Lockerbiedådet

I utkanten av den tyska terrorcellen fanns svensk-palestiniern Mohammed Abu Talb. Många med insyn i utredningen misstänker att det var han som tog hand om den femte bomben och såg till att den lastades ombord på planet. Men inför Gulfkriget 1990 skiftade Lockerbieutredningen fokus. PFLP-GC-spåret och spåren till Syrien och Iran släpptes, och istället föll misstankarna på Libyen. Den libyske agenten Abdelbaset Ali al-Megrahi dömdes 2001 men frigavs 2009 på grund av långt gången prostatacancer. Libyens ledare Muammar Khadaffi betalade 2,7 miljarder dollar till Lockerbieoffrens anhöriga.

Journalisten som talat med terrorcellens bombtillverkare Marwan Kreesat var amerikan och hette Pierre Salinger (1925 – 2004).  Från 1983 var han baserad i London som chef för amerikanska ABC News Europakorrespondenter. Han vittnade i rättegången mot Abdelbaset Ali al-Megrahi och hävdade att al-Megrahi var oskyldig. Han sa också att han visste vilka som låg bakom Lockerbiebombningen, men som journalist var han förhindrad att yppa det han visste. Han tog sin vetskap med sig i graven.

Den värste terroristen går fri

I april 2008 förvandlade tingsrätten i Örebro Mohammed Abu Talbs livstidsstraff till ett tidsbegränsat straff på 30 år. Efter avtjänat straff ska han utvisas på livstid. Enligt svensk rättspraxis frigavs han för några månader sedan efter att ha avtjänat 20 år och har i all tysthet släppts ut från Hall som en fri man. Abu Talbs enda restriktion är att hålla kontakt med en frivårdsinspektör under ett års tid. Utvisningsdomen mot Mohammed Abu Talb har ännu inte verkställts.
-Ärendet ligger högst upp på vår prioriteringslista, säger Stefan Martinengo, chef för Gränspolisen.
Problemet är att Mohammed Abu Talb är statslös palestinier och att inget land vill ta emot honom. Inte heller hans födelseland Egypten är intresserat av att få en terrorist tillbaka.
I likhet med många andra som har dömts till utvisning går Mohammed Abu Talb alltså fortfarande omkring i full frihet i Sverige. Sannolikt har han återvänt till Uppsala, där han har sin familj och många andra kontakter, bland annat den svensk-iranske shiamuslimske imamen Walid Monfared.
Monfared tjänstgör i moskén i Uppsala, däremellan jobbar han svart i olika matbutiker. Han tycker att det är ”haram” (förbjudet eller synd enligt islam) att betala skatt och ”halal” (bra enligt islam) att ta emot socialbidrag från ”otrogna”. Ursprungligen kommer han från Kermanshah i iranska Kurdistan. För några år sedan gifte sig en av Walid Monfareds styvdöttrar, Fariba Shamorady Karim, född 1981, i Gottsunda i Uppsala med Mohammed Abu Talbs son. Vigseln skedde i närvaro av Mohammed Abu Talb, på permission från Hall och övervakad av fyra vakter från kriminalvården.
Om den avsomnade utredningen av Lockerbiedådet inte återupptas och Mohammed Abu Talb ställs inför rätta kommer den möjlige gärningsmannen till ett av de värsta terrordåden i efterkrigshistorien aldrig att dömas. Ansvaret faller mycket tungt på den svenska regeringen och svenska myndigheter. Inte nog med att de öppnade Sveriges dörrar för Abu Talb trots hans falska pass och falska identitet. De har dessutom möjliggjort en terrorists flykt undan rättegång och straff genom att bevilja honom politisk asyl. De har till råga på allt gett vanlig straffrabatt för den värste terrorist som har satt sin fot på svensk mark. Därmed visar de att de struntar fullkomligt i sin egen befolknings säkerhet. Det är en skandal utan like.
Svenska folk – streta på!

Avslutningsvis ska jag på den svenska regeringens vägnar formulera den regel som gäller speciellt för Sveriges folk, sedd mot bakgrund av humaniteten gentemot krigsförbrytarna. Så här skulle regeringen uttrycka sig – om den vågade sätta ord på vad som gäller i verkligheten:

”I som arbeten och ären betungade – streta på! Ligg inte på latsidan! Besinna att ni har ett stort antal invandrade lycksökare att försörja. Ni undrar varför det är ert ansvar att försörja en massa krigsförbrytare med tusentals liv på sina samveten? Svaret är enkelt. Det stavas h – u – m – a – n – i – t – e – t. Den humanitet som vi i regeringen bekänner oss till och håller så högt ska omfatta hela jordens befolkning och i synnerhet dess krigsförbrytare och terrorister. Den som ifrågasätter det är antingen rasist, främlingsfientlig eller islamofob.”

För var och en som lever i Sverige börjar vidden av ”det mångkulturella samhället” att bli tydlig. Vi lever i ett förändrat land. Regeringens och oppositionens gemensamma linje är entydig och fullt möjlig för väljarna att avläsa: Mångfaldsmålet är heligt. Inga offer är för stora. Den svenska generositeten mot blodbesudlade krigsförbrytare är bara ett led i förstörelsen av Sverige. Detta är skammens innebörd av den nationaldag som Sverige firar i dag.

Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter: Slöjan kränker migFlykten från mångkulturenTill yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik ReinfeldtSvenska massmedias moraliska bankruttSverige sjunker som en stenMoster och svenskheten, Kriget mot läsarna .

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

47 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Hammarberg har bidragit till att den Egyptiske terroristen Ahmed Agiza har fått PUT i Sverige. Agiza misstänktes ha en ledande ställning i Al-Jihad, som ingår i Al Qaida och dömdes till 25 års fängelse i Egypten men släpptes under den ”arabiska våren” fri av sina muslimska bröder. Den f d EU-kommissionären och våra politiker anser alltså att sådana hör hemma i Sverige. Agiza platsar antagligen bland de ca 1 500, eller betydligt fler krigsförbrytare som antas befinna sig i Sverige. Julia Caesar har skrivit följande mycket läsvärda Söndagskrönikor på danska Snaphanen som avhandlar Agiza: Vems ansvar är Ahmed Agiza?… Read more »

trackback

[…] Yasin Ahmad Jasem, född 1962, och Muhamed Kemal Abed, har jag tidigare skrivit om i krönikan “Ett paradis för krigsförbrytare”. Båda har fått PUT i Sverige, och inga rättsliga åtgärder har vidtagits mot […]

trackback

[…] dem, Yasin Ahmad Jasem, född 1962, och Muhamed Kemal Abed, har jag tidigare skrivit om i krönikan “Ett paradis för krigsförbrytare”. Båda har fått PUT i Sverige, och inga rättsliga åtgärder har vidtagits mot […]

trackback

[…] i asylprocessen innebär att det bland alla identitetslösa som beviljas asyl i Sverige döljer sig ett okänt antal krigsförbrytare,  folkmördare, terrorister  och andra grovt kriminella. Sverige har blivit ett tryggt och kravlöst […]

trackback

[…] Stanislas Mbanenande ingår därmed i den föga hedersamma skara om minst 1 500 krigsförbrytare som har fått uppehållstillstånd i Sverige och obegränsad tillgång till de svenska välfärdssystemen. Jag har gett några exempel i en tidigare krönika, “Ett paradis för krigsförbrytare”. […]

dev
dev
11 years ago

Krigsforbrydelser skal først anklaget for en forbrydelse. hvis de ikke anklaget for krigsforbrydelser i henhold til Genève-konventionen, så kan ikke blive straffet for krigsforbrydelser.

Annacarin
Annacarin
11 years ago

Jag skulle vilja lägga upp detta på min Facebook sida men ser ing “Gila”-ikon någonstans.
Mvh Annacarin

trackback

[…] I det före detta lugna Strömsund och liknande samhällen runtom i Sverige frodas islamistisk extremism genom den svenska regeringens försorg. Det är så här Fredrik Reinfeldts alliansregering vill ha det. Svenska samhällen ska totalförvandlas, islamistiska extremister släppas in i landet och få härja fritt, skolklasser ska splittras, undervisning omöjliggöras och otrygghet och konflikter ska slå rot i befolkningen. Fler svenska kommuner kommer att uppleva det som har drabbat Strömsund. Regeringen och migrationsverket har sedan länge lagt grunden till terrordåd på svensk mark genom ett okontrollerat insläpp av terrorister, krigsförbrytare och mängder av andra oidentifierade kriminella. Se krönikan ”Ett paradis… Read more »

trackback

[…] Se även: Ett paradis för krigsförbrytare […]

dev
dev
12 years ago

Del Mænd, der begår folkedrab i udlandet, kan sandsynligvis ikke straffes i Danmark. I ny bog foreslår jurister reform af straffeloven. Dansk lov er langt bagefter, når det gælder om at retsforfølge internationale forbrydere. Danmark har ingen lovgivning imod tortur. Vi har en lov imod folkedrab, men loven fra 1955 gælder kun folkedrab begået på dansk grund. Norge er i gang med at opprioritere internationale forbrydelser til en førsteplads i sin straffelov. Tyskland har allerede vedtaget en international straffelov, og Sverige overvejer det samme. Men Danmark er stadig, når det handler om alvorlige forbrydelser begået i udlandet, hvor vi var… Read more »

trackback

[…] Den som söker asyl i Sverige och riskerar straff på grund av begångna terrordåd eller krigsförbrytelser i andra länder anses av migrationsverket och migrationsdomstolarna ha ”skyddsskäl”. Han kan därför inte utvisas utan belönas istället med permanent uppehållstillstånd, PUT, och därtill livstidsförsörjning på svenska skattebetalares bekostnad. Sveriges regering, riksdag och myndigheter prioriterar med andra ord sin egen befolknings skydd och säkerhet lägre än förrymda terroristers och krigsförbrytares. Jag har tidigare gett exempel på det i krönikan ”Ett paradis för krigsförbrytare”. […]

trackback

[…] svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till […]

trackback

[…] svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till […]

trackback

[…] i maktens krona (100627) Medlöparnas förräderi (100620) Den livsviktiga tilliten (100613) Ett paradis för krigsförbrytare (100606) Slöjan kränker mig (100530) Flykten från mångkulturen (100523) Till yttrandefrihetens […]

trackback

[…] svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till […]

trackback

[…] Läs mer här […]

trackback

[…] svenska asyltombolan, Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till […]

trackback

[…] svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till […]

trackback

[…] svenska asyltombolan, Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till […]

trackback

[…] asyltombolan, Juvelerna i maktens krona, Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvar, Brev till […]

trackback

[…] asyltombolan, Juvelerna i maktens krona, Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvar, Brev till […]

trackback

[…] förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvar, Brev till […]

DexterSverige
DexterSverige
13 years ago

Brilliant skrivet “Julia”. Du sätter i dina artiklar fingret mitt i prick på det som är fel med svenska makthavares förhållningssätt till invandring. Känner igen väldigt mycket från mina egna reflektioner genom åren. En kommentar dock kring den sk “straffrabatten” eller 2/3-delsfrigiviningen. Syftet med att utdöma längre straff (eller påföljd som det så vackert heter) än det reella har aldrig varit att släppa ut ngn för i förtid för gott uppförande. Det är en mekanism för att kunna backa på straffet för intagna utan att ta rättväsendets resurser i nämnvärt anspråk. Det hela bottnar m a o främst i ett… Read more »

trackback

[…] kronikker af samme forfatter: Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvar, Brev till […]

Sven Gönge
Sven Gönge
13 years ago

He,he,he. I ser det helt forkert. Muslimerne er en resource. Det fortalte en svensk partiformand fra et af de borgelige svenske partier til den danske befolkning på dansk TV ved valgkampen i 2001. Vi danskere (eller nogen af os) har siden da været ganske forbannede på jer svenskere for jeres grådige ranen resourcer til jer. Typisk svensk – 95 % stemmer for partier, der ønsker flere resourcer – og så brokker i jer; intet til os andre. he he he

li
li
13 years ago
Reply to  Sven Gönge

Ha,ha,ha jamen så syntes jeg vi skal hjælpe vores gode naive naboer og sende dem nogle flere af vores “resourcer” over til dem, gerne med en pose penge med hver “resource” som en ekstra gave til de godt nok god troende svenskere, bare som en venlig gestus, bare sådan for at vise hvor betænksomme og gavmilde vi danskere er. ha ha ha

koko
13 years ago
Reply to  li

Den danske straffelovs Den danske straffelovs § 8, stk. 5, giver de danske domstole autoritet til at dømme mennesker for ”alvorlige overtrædelser” af Geneve-konventionen om menneskerettigheder og i den henseende følger Danmark trenden i international strafferet. Ifølge dansk ret har dette land KUN ret til at dømme personer for genocid og forbrydelser mod menneskeheden, hvis disse tre betingelser er opfyldt: 1. At et bestemt land har anmodet om udlevering af en person på grund af sådanne forbrydelser. (Altså, at det ikke er Danmark, der starter efterforskningen). 2. At Danmark afviser udleveringen. 2. At den forbrydelse, som pågældende person sigtes for,… Read more »

trackback

[…] TV 3 Efterlyst kan nu ses på nettet. Man spørger sig: Hvad kan behovet dog være for socialistiske, trivial-kriminalforfattere som Marlund, Mankell og Larsson være, når man bare kan kige ud af vinduet ? (Dagens svenske mord.) Havde det ikke været for lune prof. Leif G.W. Perssons underspillede charme, havde jeg ikke udholdt et minut af dette TV-rædselskabinet. Nu hedder fremtidshåbet “attityd och beteendeförändring”. Det trygge, fredelige land vi kendte for 30- 40 år siden skal genskabes med fromme forhåbninger. Får man penge for det, er man måske villig til at lade som om man tror på, at det kan… Read more »

trackback

[…] kronikker af samme forfatter: Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvar, Brev till […]

Maj Grandmo
13 years ago

Skrämmande läsning. Deta talar man inte om för den svenska befolkningen. Istället flödar nyhetssidorna av snyfthistorier över stackare som “riskerar utvisning”. Det är dags för en ny invandringspolitik, frågan är hur den ska komma till stånd. Jag vet uppriktigt sagt inte var jag ska ta vägen för resten av livet. Far nu på en månad till USA för första gången. Gillar jag landet så flyttar jag. Sverige av idag är en stinkande kloak. Alla vet det, alla kan känna stanken från den, alla ser hur samhället bit för bit rasar samman. Men våra kära politiker sjunger alla mångkulturens lovsång. Hur… Read more »

lee
lee
13 years ago

Nazisterna mörda 6 miljoner judar ..Snart har dom svenska politikerna utrotat 8,5 miljoner svenskar..om 20år finns inget som är svenskt kvar..

Tommy
Tommy
13 years ago

Sverige borde ockuperas, svenska politiker fangslas och stallas till svars for brott mot landet. Sverige har blivit en fara for ovriga europa…

Excellent artikel Julia!

Erik S Lund
Erik S Lund
13 years ago

Det här var fan i mig den bästa och den mest insatta krönika jag någonsin läst.
Tänk om dessa vettiga formuleringar kunde komma ut i bredare skala till allmänheten.
Nå, tills vidare all heder åt dig Julia.

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Erik S Lund

Du har helt rätt – husk att sprida länken til den till hela Sverige 😉

trackback

[…] Ett paradis för krigsförbrytare Av demokratbloggen Af Julia Caesar © […]

Liva
Liva
13 years ago

OT

Til jer gæve snaphaner der har præsenteret mig for denne musik, så hør lige dette nummer. Hvor er det skønt! 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=VcJd75FByHI

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Liva

Her er nogle flere “must hears”, Liva 😉 Genesis – Seconds Out Tour 1977 – “Firth of Fifth” http://www.youtube.com/watch?v=qPf1zv93qjs Bemærk Steve Hacketts fantastiske guitarsolo fra omkring 4.45, hvor det flotte “fløjtetema” *) vender tilbage i alskens varianter. ( *) Originalen : http://www.youtube.com/watch?v=SD5engyVXe0 ) Genesis – “Squonk” ( Fantastisk album : “Trick of the Tail” – et af mine absolutte favoritalbums ) http://www.youtube.com/watch?v=PSGe9iqBhP8 Genesis – “Ripples” http://www.youtube.com/watch?v=FL8Cn9vJ14I Genesis – “Entangled” http://www.youtube.com/watch?v=01CnBGWvBpE ( Flot live-version af “Entangled” http://www.youtube.com/watch?v=_FFgpcYHQzg ) Genesis – “Mad Man Moon” ( bare de slutakkorder er hele sangen værd alene 😉 ) http://www.youtube.com/watch?v=zYc5kv5vLcc Genesis – “A Trick of the… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Bjovulf

Endnu en fantastisk smuk sang

Maddy Prior – “Deep in Darkest Night” – endnu en vidunderlig stemme 😉

http://www.youtube.com/watch?v=ZFA-juUWLEI

Liva
Liva
13 years ago

Tak for endnu en rigtig god og vigtig kronik, Julia. Håber at du får mange læsere. Det fortjener du i den grad. Og jeg håber at det du skriver kan være med til at råbe vore blinde og døve politikere op – både i Danmark og i Sverige og i det øvrige Europa.

Skåning
13 years ago

Ett mycket viktigt inlägg. Det som tidigare var ett jobb för den franska främlingslegionen, nämligen ett sätt för mördare och banditer att komma undan rättvisan, har numera blivit svensk vardagsmat. Jasså, du har ingen identitet, här får du!

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

“Så här ser verkligheten ut:
Sverige beviljar asyl till alla som har en
“välgrundad fruktan för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning””

Ironiskt för snart har vi hudud-straff infört i Sverige också…

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago

Självklart hade Hitler fått asyl i dagens Sverige. Så här ser verkligheten ut: Sverige beviljar asyl till alla som har en “välgrundad fruktan för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” dvs. en stor del av alla grova brottslingar i tredje världen och mellanöstern har rätt till asyl i Sverige. http://www.regeringen.se/sb/d/9688 Den som har orkat följa asyllagstiftningen genom åren vet att det har funnits gott om absurda regler. Personligen anser jag att Westerberg tog priset när han införde automatisk asyl till alla desertörer, samtidigt som det var livstidsstraff för en svensk som deserterade. Många Iraner och… Read more »

Cavatus
13 years ago

Detta är ju oerhört aggraverade uppgifter. Inte undra på att de förtigs och kläs i tjusiga ord av humanism samt att man mer eller mindre hotar svenska folket med att kalla dem rasister om de så mycket som vågar ifrågasätta detta. Att göra en liknelse med Hitler är ju en intressant parallell, vilket torde vara oerhört pinsamt för de styrande om det fick offentlig spridning. Detta är ett lysande grävjobb, ett som skulle anstå de svenska journalisterna att ägna sig åt, istället för alltid att skönmåla de rådande omständigheterna. Då skulle de styrande få det riktigt hett om öronen. Istället… Read more »

Henrik Jørgensen
Henrik Jørgensen
13 years ago

Carsten Jensen med en gedigen omgang SD- og Danmarksbask:

http://www.information.dk/235365

Pk
Pk
13 years ago

Tak for indlægget.
Læste engang at religion gik ud på, at skabe paradiset her på Jorden.
Den har de opfattet forkert i Sverige. Der tror politikererne, at det handler
om at skabe DE ONDES PARADIS.
Og nu er de godt på vej.
Om 20 til 30 år har man så det perfekte paradis for de onde.

saric
11 years ago
Reply to  Pk

Hej
Jeg vil gerne spørge.

Er krigen i Bosnien mellem kroater og muslimer, ikke-international væbnet konflikt, eller international krigen.
Mange tak saric

47
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x