7
maj
Seneste opdatering: 7/5-24 kl. 0343
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Zubair Mumtaz, oversat af Bitten-Kirsti Nielsen

Indledning

Spændingerne eskalerer i Mellemøstlandene, hvor Iran sender missiler og droner mod Israel og sælger våben til russerne samtidig med, at de opfordrer de omkringliggende lande til at give Israel og USA en lærestreg.

Den amerikanske dollar

Så er det mere fremadrettet, når BRICS alliancen opfordrer Mellemøstlandene til at udskifte dollaren som betalingsmiddel med brugen af landenes lokale valutaer. BRICS alliancen, der består af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika har nu udvidet sit medlemstal og inkluderer de olieproducerende lande såsom De Forenede Arabiske Emirater, Egypten, Etiopien og Iran, og forventes at kunne styrke de økonomiske bånd til Kina og Indien, som er Emiraternes største handelspartnere. Meget her varsler om nye tider.

Beslutningen om at forlade den amerikanske dollar som betalingsmiddel for olie er en del at en større bestræbelse på at mindske afhængigheden af det amerikanske finansielle system og fremme brugen af lokale valutaer. Dette tiltag kunne få væsentlige konsekvenser for den globale oliehandel og det bredere internationale finansielle system. BRICS-blokken, som har en større del af det globale BNP end G7 landene, når der justeres for købekraftparitet, forventes at opnå øget økonomisk og politisk indflydelse gennem deltagelse i alliancen.

Hvorom alt er, så byder overgangen fra US dollaren som betalingsmiddel for olien på visse udfordringer. US dollaren er bredt accepteret som betalingsmiddel for olie og gas, mens lokale valutaer kun udgør en lille brøkdel af al handel og transaktioner. Desuden ville det komplekse initiativ med etablingen af en fælles BRICS valuta for at forbedre betalingsmulighederne kræve enstemmig enighed i alle medlemslandene med hensyn til valutakursen og et omfattende antal finansielle reguleringer.

På trods af disse forhindringer er BRICS alliancen vedholdende med deres bestræbelser på de-dollarisering, hvilket kunne få væsentlig betydning for det globale finansielle system og USA’s indflydelse. En udskiftning af US dollaren kunne mindske effektiviteten af USA’s sanktionspolitik, som er et afgørende redskab i udenrigspolitikken til bekæmpelse af terror netværk, useriøse regimer og kriminelle netværk.

Dollarens dominans

USA’s dominerende rolle i den globale økonomi har haft betydelige konsekvenser for vækstmarkederne*. På den positive side har dollarens stabilitet og accepterede status som reservevaluta gjort det muligt for vækstmarkederne at få adgang til billigere finansiering og har mindsket deres sårbarhed over for valutakurs risici. Men der er også ulemper såsom mulighed for korruption og økonomiske ubalancer, som kan føre til global økonomisk ustabilitet og konflikter.

En af de mest signifikante konsekvenser af dollarens dominans er vækstmarkedernes stigende sårbarhed over for globale økonomiske stød. Disse lande er ofte stærkt afhængige af international finansiering såsom hjælp fra udlandet og udlandets direkte investeringer, som gør dem endnu mere sårbare over for bevægelserne på de globale finansielle markeder, ændrede beslutninger hos investorerne eller økonomiske nedture i de større økonomier.

Vækstmarkederne har også udfordringer i forbindelse med en valuta risiko. Den lokale valutas styrke, niveauet for økonomisk udvikling og afhængighed af international handel og finans er alle faktorer, som bestemmer virkningerne af et lands fravalg af dollaren. Udviklingslandene vil også kunne opleve valuta ustabilitet og inflation, som kan påvirke handel og investeringsstrømme og gøre det mere problematisk for landene at få adgang til de internationale markeder.

US dollarens dominans på den globale økonomi har haft skadelige virkninger for vækstmarkederne, især når dollaren har stået stærkt. En robust dollar kan resultere i forhøjet økonomisk ustabilitet på vækstmarkederne pga. depreciering af valutakursen, begrænsning af kredit tilgængelighed og reduceret kapitaltilstrømning. Påvirkningen af en stærk dollar er alvorligere for vækstmarkederne end for de avancerede økonomier, da de førstnævnte har begrænset fleksibilitet i deres pengepolitik og måske mangler nødvendige ressourcer for at kunne reagere på de negative konsekvenser af en stærk dollar.

De seneste fald i Taiwans valuta til det laveste i næsten otte år understreger de udfordringer, vækstlandene står over for i håndteringen af en stærk dollar. Tilsvarende betyder det rekordlave niveau, som Indiens rupee nåede, en betydelig devaluering af valutaen i forhold til den amerikanske dollar.

BRICS alliancens nylige forslag til Mellemøstlandene om at ophøre med at acceptere betaling af olie i dollars og i stedet bruge lokale valutaer kunne få vidtrækkende følger for den globale økonomis afhængighed af US dollaren. Dollaren bliver i vid udstrækning opfattet som en reservevaluta og et udvekslingsmiddel for lande, som af forskellige årsager ligger inde med reserver bl.a. for at kunne modstå økonomiske stød. US dollarens dominerende rolle er først og fremmest forbundet med dens centrale rolle i olieprisfastsættelse, da mere end 90% af transaktionerne på valutamarkederne er angivet i dollars.

BRICS landenes bestræbelser på at blive dollaren kvit i det internationale finansielle system vil kunne svække effektiviteten af de amerikanske sanktioner, som er afgørende redskaber i udenrigspolitik særlig i kampen mod terror netværk, utilregnelige regimer og kriminelle organisationer. Hvis flere lande tilslutter sig brugen af lokale valutaer som oliebetalingsmiddel, vil US dollarens andel som officiel reservevaluta kunne falde yderligere og svække dens status som verdens største reservevaluta.

Imidlertid er en udskiftning af dollaren ikke uden problemer. Dollarens dominans et dybt forankret, og en overgang til alternative valutaer ville kræve, at talløse eksportører, importører, lånere, långivere og valutahandlere over hele verden hver især skulle vælge at bruge andre valutaer. Desuden omfatter BRICS alliancen lande med forskellige økonomier, politik og geografiske uligheder, som ville gøre en konsensusbaseret beslutningstagning til en kæmpe opgave.

Trods disse forhindringer står BRICS alliancen fast på deres forfølgelse af en udskiftning af dollaren, som kan få betydelige konsekvenser for det globale finansielle system og USA’s indflydelse. Mens et skift fra US dollaren vil kunne underminere US sanktionernes effektivitet, vil det også kunne fremme større økonomisk og finansiel autonomi for de deltagende lande og potentielt bidrage til global økonomisk stabilitet.

Man må konkludere, at BRICS alliancens forslag til Mellemøsten om at stoppe med at handle olie i US dollars vil have globale økonomiske konsekvenser. Hvis dette skift sker, kunne det udfordre dollarens dominans som verdens reservevaluta og påvirke US sanktionerne og den globale finansielle stabilitet.

Vækstmarkederne, som er stærkt afhængige af dollaren, kan komme til at stå over for en valutarisiko, økonomisk ustabilitet og sårbarhed over for eksterne stød. Dollarens dominans begrænser deres pengepolitiske fleksibilitet og påvirker handelskonkurrencen og økonomisk vækst.
——————–
*lande, som går fra en udviklingsøkonomi mod en industrialiseret økonomi

Zubair Mumtaz er konfliktanalytiker tilknyttet National Defence University med speciale i Asien.

Oversat fra engelsk af Bitten-Kirsti Nielsen

Eurasia Review: BRICS and De-Dollarization Efforts – Analysis

5 2 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

12 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Den europæiske dårekiser.
Den europæiske dårekiser.
1 month ago

Det eneste, som holder hånden under dollaren er olien. Når olie afregnes i dollars er landene nød til at købe, efterspørge og lagerføre en vis portion dollars. Men hvorfor skal to lande, som handler olie med hinanden afregne i US dollars og ikke i enten sælgers valuta, købers eller måske en ny valuta de sammen har skabt. Hvorfor skal de købe et andet lands valuta når ingen af landene anvender dette lands valuta internt. Når det land hvis valuta, der er skabt en kunstig efterspørgsel efter samtidig er et land som hader dit land, bekæmper og slavegøre befolkningen og stjæler… Read more »

Dan Christensen
Dan Christensen
1 month ago

I Jylland bruger man vistnok “Århusianske trækroner”. Det er gangbar mønt, når man skal age med Uber oksekærre til hosekræmmer og posekigger i byen. Slet skjult Ironi kan forekomme!

Den europæiske dårekiser.
Den europæiske dårekiser.
1 month ago

Det skal der også være plads til.

H.P.
H.P.
1 month ago

Det eneste USA bidrager til den øvrige verden med er krig. Hvis al krig stoppede i morgen blev USA til at U-land, hele deres økonomi er centreret omkring krig.
Det ville være at foretrække at dollaren kollapsede så ville verdens bølle nr.1 blive sat på plads.
OG ja det ville medføre store omvæltninger og sende rystelser igennem det internationale finansielle system men hvis USA får lov at fortsætte sin forbryderiske udenrigspolitik ender det med garanti helt galt.

Hørsholm Kirke
Hørsholm Kirke
1 month ago
Reply to  H.P.

Det eneste H.P. bidrager med her på siden er idioti og uvidenhed.

H.P.
H.P.
1 month ago

Fantastisk skarpt indlæg har du ikke mere visdom du vil delagtiggøre os andre i ?

Dan Christensen
Dan Christensen
1 month ago
Reply to  H.P.

Hvis al våbenproduktion var statslig, forsvinder incitamentet ved at tjene penge på død, lemlæstelse og destruktion. Drab på uskyldige må ikke overlades til kapitalen.
De amerikansk initierede krige er afledt af et ønske om at maksimere profitten i de amerikanske våbenfabrikker. Jo flere krige, desto flere dræbermaskiner skal produceres. Som de idealister amerikanerne er, sætter de gerne dræbermaskiner til salg kun for at fylde lommerne på de risikovillige investorer i våbenindustrien. Men for at holde salget igang er man nødt til at starte krige.
Andre må så bortskaffe ligene og vedligeholde krigsinvaliderne; bare ikke våbenindustrien.

H.P.
H.P.
1 month ago

Rigtigt. Men oven i det er den eneste grund til at dollaren ikke for længst er kollapset er at usa med truslen om at bruge våbenmagt har kunnet tvinge andre lande til at acceptere deres værdiløse papirlapper (dollar) som gyldig betaling for hvad amerikanerne ville have af produkter, råstoffer m.v. Kort sagt stjæle hvad de ville have. Se på hvad der skete med Gaddafi i Libyen. Da han sagde at han ville skabe en panafrikansk valuta baseret på guld , altså en valuta som repræsenterede noget af værdi, som olien skulle afregnes i smadrede usa i samarbejde med nato landet… Read more »

Nielsen
Nielsen
1 month ago

Glenn Beck som havde Kennedy interviewet på fo kort tid siden, har et interview med Whitney Webb, som er seværdigt. Læg især mærke til efter 1:15:00 hvor de snakker om elon musks vidundermiddel, som skal gøre verden grønnere, men som har den præcis modsatte virkning. Lidt lige som vejrmanipulatorernes skadelige virkning på fauna og flore til vands såvel som til lands. Det kan idioterne på tosseborgen ikke forstå, så de arbejder intenst på “grøn omstilling” som værende kimakrisens løsning, de fatter ikke at deres nedbrydning af floraen og forsøg på at forhindre solens gavnlige virkning på os, er årsag til… Read more »

Den europæiske dårekiser.
Den europæiske dårekiser.
1 month ago

Det er livsfarligt, bogstaveligt talt, at løsrive sig fra den sataniske US dollar. Det er der mange, som har måtte sande fx. Saddam Hussein, som modtog betaling for olie i Euro og Muammar Gaddafi, som lancerede sin egen valuta baseret på guld. Kort tid efter disse episoder begyndte USA (CIA) at planlægge en konflikt med Irak, Saddam var et svin med masseødelæggelsesvåben, som bruges mod egne minoriteter osv. osv. Så havde den store politibetjent USA moralsk fripas til at gå ind. Alt var naturligvis løgn. Hvad angår Gaddafi kan man se denne lille film, som dog er noget rosenrød i… Read more »

Nielsen
Nielsen
1 month ago

der er en del finanssnak i begyndelsen. Men snakken skråstreg diskussionen er ret god. https://www.youtube.com/watch?v=24TH4MzuTWQ
Ian Davis er heller ikke dum. I numsen bliver moderatoren anerkendt.
>Cat girl specielt og andre læsere af snaphanen

Margrethe
Margrethe
1 month ago

Tak for en informativ artikel. Økonomi er, pænt sagt, ikke min stærke side, udover på husholdningsniveau. Men det, der foregår ude i verden, forklarer alt om, hvad vi bliver udsat for. Det danske politiske tabersegment har holdt på det forkerte amerikanske øg, der kun står endnu, fordi den ikke ved, hvad vej den skal segne. Af samme grund er der så meget mere risiko for, vi bliver knust under vægten, når den gør det. Med køb/salg af ædelmetaller som en lille hobby, mærker jeg fra dag til dag, hvordan skruen strammes om os. For to år siden kunne man købe… Read more »

Churchill-reduceret
Last edited 1 month ago by Margrethe
12
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x