15
aug
Seneste opdatering: 15/8-10 kl. 0331
77 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar

© Julia Caesar, Snaphanen och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

En vacker sommar går mot sitt slut. Den blev inte vacker för alla. Den här sommaren har antalet anmälda våldtäkter ökat med 25 procent jämfört med samma tid förra året. Enligt Brå, Brottsförebyggande Rådet, anmäldes 1 091 våldtäkter under juni och juli. Våldtäkter på barn under 15 år har ökat med 53 procent, från 192 fall i fjol till 294 under juni och juli i år. Sexualbrotten ökade totalt med 18 procent jämfört med samma tid förra året. På Brå tror man att orsaken är det vackra sommarvädret.

”En förklaring till ökningen kan delvis bero på det fina vädret i sommar” säger Sven Granath, kriminolog och utredare på Brå, till TT.

Så talar en PK-märkt ämbetsman. Jag ber för Sven Granaths själ. Han arbetar på en statlig myndighet som finansieras av skattebetalarna och som ser det som sitt uppdrag att med alla tillgängliga medel dölja sanningen och dela ut lugnande piller till såväl befolkningen som regeringen. I en diktatur skulle myndigheten antagligen heta Rådet för osynliggörande av icke önskvärda fakta. Vad är egentligen skillnaden – Sverige närmar sig alltmer det tillstånd som kännetecknar en diktatur: myndigheter som undanhåller sanningen för medborgarna och statstrogna media som ser det som sin uppgift att torgföra den offentliga lögnen.

Sanningen har ett pris

Kanske är Sven Granath rädd för att mista jobbet, det får man i så fall förstå. Kanske tänker han på det öde som folkpartiets integrationspolitiske talesman Mauricio Rojas utsattes för sedan han i en artikel på DN Debatt 2005 pekat på kulturella faktorer bakom invandrares kraftiga överrepresentation i brottslighet. Rojas utropades till persona non grata inom politiken och hela det officiella Sverige, utsattes för personförföljelse, smutskastning och fysiska hot och måste skyddas av livvakter dygnet runt. Han hade kommit till Sverige 1974 som politisk flykting från Chile. 2008 tvingades han i landsflykt igen, även denna gång för att han blivit politiskt obekväm för en diktatorisk regim. Han flyttade till Spanien och är i dag rektor för en integrationshögskola i Madrid. Berättelsen om honom kan ni ta del av här genom bloggen Politiskt Inkorrekt:

Sanningen har ett pris. Att kasta sten på budbäraren när han kommer med oönskade nyheter är en metod som har funnits lika länge som människan har existerat som art. Kanhända är det med Mauricio Rojas öde i åminnelse som Sven Granath har sålt sin själ på lögnens och mörkläggningens marknad. Låt oss hoppas att den belöning han får med råge kompenserar de sanningsoffer han anser sig föranledd att göra.

En ”opartisk” tjänsteman

Låt oss också sända en förbön till Sven Granaths kollega Klara Hradilova-Selin, ”opartisk” expert på våldtäkter på Brå och bekännande medlem i Facebookgruppen ”Socialdemokraterna i riksdagen – Nej tack”.

Förlåt –”Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack” ska det förstås vara. I Sverige anses sådana privata ställningstaganden förenliga med politisk opartiskhet.

Varför betraktas personer med utländskt ursprung som opartiska i frågor som gäller invandring? De går ju i ökande utsträckning som frontsoldater i mångkulturens främsta led på alla nivåer i samhället. Ingen vågar säga emot dem, för då är man ”främlingsfientlig”. Är det någon som tror att Hradilovas eget utländska ursprung inte påverkar henne och ger upphov till vetenskaplig bias i frågor som berör invandrares överrepresentation i brottsstatistiken? Här är ett lysande exempel på konsten att tänja sanningens gränser när Klara Hradilova-Selin uttalar sig i SVT Rapport:

Vi får veta att kvinnor som våldtas bara är fördomsfulla (underförstått: rasistiska) när de påstår att gärningsmannen är mörkhårig. Människor som utsätts för grova brott minns fel och styrs av fördomar. Kvinnor som får sina liv och underliv söndertrasade av en Ahmed från Irak eller Mustafa från Somalia ska intalas att de minns fel. Det var i själva verket lintotten Kalle som begick det skändliga brottet. Hallelujah! Vilken outsäglig tröst för en kvinna som har tillfogats den värsta skymf en kvinna kan utsättas för! Tack Brå! Tack Sven och Klara! Ni gör ert jobb som nyttiga idioter precis som förväntat, ni kommer säkert att få medalj för lång och trogen gärning i den offentliga lögnens tjänst.

Invandrare överrepresenterade med 450 procent

Det Hradilova-Selin säger är uppseendeväckande. Hon motsäger nämligen Brå:s egen forskning. Två stora undersökningar, ”Invandrares och invandrares barns brottslighet, 1996:2” och ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, 2005:17” visar att invandrare är kraftigt överrepresenterade i brottslighet. Detta är fakta. Generellt är de överrepresenterade med drygt 100 procent. När det gäller grövre brott som mord, dråp och misshandel av obekanta är invandrares överrepresentation 400-500 procent. Vid våldtäkter är den 450 procent.

Mannen bakom de båda rapporterna, generaldirektör Jan Ahlberg, avled 2005. Med honom gick även civilkuraget inom Brå hädan. Som död kan Ahlberg inte längre försvara sig, det är fritt fram för hans samvetsbefriade kolleger att dansa på hans grav och låtsas som om hans forskning inte existerar. Hradilova-Selin behöver inte frukta minsta reprimand, hon är ju både kvinna och invandrare och har därmed dubbla anledningar att bli behandlad med kollegiala silkesvantar.

Gärningsmän från muslimska länder

Invandrare är naturligtvis ingen enhetlig grupp, och de allra flesta invandrare begår inga brott alls, medan andra gör det i mycket stor omfattning. Störst överrepresentation i brott har invandrare från muslimska länder som Algeriet, Irak, Libyen, Marocko och Tunisien samt från Chile. Minst brott begår invandrare från västra Europa, Sydostasien, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Sedan Brå gav ut sin första rapport 1996 har Sverige beviljat permanent uppehållstillstånd till mer än 700 000 invandrare. Framför allt har invandringen från muslimska länder ökat mycket kraftigt. Med häpnadsväckande omdömeslöshet och naivitet håller både borgerliga och socialdemokratiska regeringar sedan tidigt 70-tal Sveriges gränser vidöppna för allehanda oidentifierade lycksökare, krigsförbrytare och andra brottslingar. Eftersom 96 procent saknar ID-handlingar är det alltså i nästan samtliga fall människor med okänd identitet som släpps in i landet och beviljas permanent uppehållstillstånd.

Somalier – den största grupp invandrare som tas emot i Sverige, med en ökning med 70 procent sedan förra året – och irakier klättrar snabbt uppåt i våldtäktsligan. Men sanningen kommer vi inte att få veta. Bortsett från rapporterna 1996 och 2005 upphörde Brå redan 1994 med att ange brottslingars etnicitet i sin statistik. Sådana fakta är inte önskvärda, hur sanna de än är.

Sverige världstvåa i våldtäkter

Den grova brottsligheten ökar i en omfattning som borde hålla regering och riksdag sömnlösa om nätterna. Brottsligheten ökar bortom all kontroll. Sverige är ett våldtaget och våldshärjat land som ligger i topp vid internationella jämförelser. Enligt en rapport från FN-organet UNDC (United Nations Office on Drugs and Crime) nyligen ligger Sverige på plats nummer 2 i FN:s statistik med 53,2 anmälda våldtäkter per 100 000 invånare. Bara det lilla sydafrikanska Lesotho har fler anmälda våldtäkter än Sverige.Topplistan ser ut så här:

1. Lesotho: 91,6.
2. Sverige: 53,2.
3. 3. USA: 28,6
4. Zimbabwe: 25,6.
5. Norge: 19,8.
6. Israel: 17,6.

Trots den höga svenska siffran är mörkertalet ännu mycket större.

”Problemet är att knappast något annat brott har så högt mörkertal som våldtäkt. I Sverige kommer omkring 80-90 procent av våldtäkterna aldrig till samhällets kännedom. Oviljan att anmäla beror bland annat på att våldtäkt är ett brott som omges av skamkänslor”, enligt professor Niklas Långström, sexualbrottsforskare vid Karolinska Institutet.

Skamkänslor hos offret, alltså. Hos gärningsmännen torde känslan av skam vara mer sällsynt. Aftonbladet rapporterar nyheten så här. Vi kan notera att Aftonbladet här visar prov på en ytterst kreativ förnyelse av rubriksättandets konst: ”Sverige i botten av våldtäktsstatistik”. I botten??? När artikeln handlar om att Sverige ligger i topp med näst flest våldtäkter i hela världen

Förra året visade en EU-rapport att Sverige har flest anmälda våldtäkter i hela EU. 5 937 våldtäkter polisanmäldes under 2009. Det är en ökning med 9 procent från 2008. Men statistik över allvarliga brott ska ses i ett längre tidsperspektiv. Sedan millennieskiftet har de anmälda våldtäkterna ökat med 193 procent. 1975 var det år då en enig riksdag beslutade att Sverige skulle förvandlas till ett mångkulturellt samhälle. Ett av resultaten är en ökning i anmälda våldtäkter från 1975 med ofattbara 673 procent. (Grafik: Affe)

”Inte fel att våldta en svensk tjej”

Socioekonomiska faktorer är en populär förklaringsmodell till invandrares överrepresentation i kriminalitet. Det vill säga: om man är arbetslös och fattig och bor i ett fult miljonprogramshus i en förort är det helt i sin ordning att man våldtar, rånar, misshandlar och mördar. Men redan i Brå-rapporten från 1996 sägs:

”Invandrarnas överrepresentation i brottslighet förklaras således inte av en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder och bostadsort. Till detta kan läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status.”

Med många muslimska mäns sätt att se är det inget fel att våldta svenska flickor och kvinnor. I deras kultur är mannen i sin fulla rätt att förfoga över kvinnan som han vill. Några unga killar som intervjuas i Dagens Nyheter med anledning av en gruppvåldtäkt i Rissne utanför Stockhom uttrycker sig så här:

”Det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som att våldta en arabisk tjej, säger Hamid. Den svenska tjejen får ju massor av hjälp efteråt, och hon har nog redan knullat. Men arabtjejen får problem med sin familj. För henne är det en stor skam att bli våldtagen. Det är viktigt att hon har kvar oskulden när hon gifter sig.”

”Det är alldeles för lätt att få en hora…tjej menar jag” säger Hamid och ler generat över sitt ordval. Många invandrarkillar är ju med svenska tjejer när de är tonåringar. Men sen när de ska gifta sig tar de en riktig kvinna från sin egen kultur som inte har varit med någon kille. Så ska jag göra. Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan säga att de blir sönderknullade.” (Dagens Nyheter 11 februari 2000.)

Våldtäkt är hatbrott

Våldtäkter och gruppvåldtäkter är hatbrott begångna av män. De är en demonstration av manlig makt och hat. När invandrare våldtar är det i majoriteten av fallen ett rasistiskt hatbrott specifikt riktat mot svenska flickor och kvinnor. Våldtäkterna uttrycker en djup splittring i de invandrade männens psyke. Muslimska män med en förhistorisk syn på kvinnor och sexualitet drabbas i västerländska samhällen av en kulturchock som uppenbarligen kan medföra total kortslutning i hjärnan. Nordiska kvinnor är självständiga och lika mycket värda som män. Vi klär oss och gör som vi själva vill. Den makt, status och överordning som män åtnjuter i de flesta av invandrarnas hemländer kan de inte inkassera här. Våldtäkten är ett uttryck för den frustration och aggression som det väcker hos vissa muslimska män. Kvinnorna i det nya hemlandet står inte under hans kontroll. Därmed är vi att anse som ”horor”, vilket med de här männens synsätt legitimerar att man förgriper sig på oss.

Men det är inte bara svenska flickor och kvinnor som våldtas. Även invandrarflickor är utsatta, och för dem kan en våldtäkt innebära döden. I hederskultur är det kvinnans fel om hon blir våldtagen. Hon anses ha lockat förövaren, och all skuld och skam läggs på henne. Hon riskerar dödsstraff för att hon har förstört familjens så kallade ”heder”. Om en kvinna inte skulle vara oskuld när hon gifter sig får det katastrofala konsekvenser för henne själv och hela hennes familj och släkt. Mannen har rätt att förskjuta henne och upplösa äktenskapet. Hela släktens heder är raserad, och äktenskapsvärdet på hennes syskon och kvinnliga kusiner sjunker kraftigt. Hedern kan bara återupprättas genom att hon mister livet.

Utpressning med mobilkamera

Dödshotet mot kvinnan gäller även om hon har blivit våldtagen. I den undersökning som förra året gjordes av Stockholms stad (Kickis Åhré-Älgamo och Ulla-Britt Fingal:”Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad. Rapport 2009”, Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete) var 14 flickor över 17 år våldtagna. Bara två hade gjort polisanmälan – tolv hade inte vågat på grund av kravet att de ska vara oskulder, som gäller under alla omständigheter. I den här gruppen förekommer också anala våldtäkter som en anpassning till hederskulturens krav på att kvinnan ska vara oskuld.

Skuldbeläggningen får till följd att brotten inte polisanmäls och att förövarna går fria. Gärningsmännen – i majoriteten av fallen landsmän till flickorna – kan filma våldtäkten med mobilkamera och använda bilderna i utpressningssyfte genom att hota med att lägga ut dem på Internet eller visa dem för flickans familj. Om kvinnan berättar vad hon har utsatts för har hon skrivit under sin egen dödsdom.

Kvinnofrid – adjö

Det som händer flickor och kvinnor i dagens Sverige är att vi bit för bit tvingas inskränka vår rörelsefrihet för att inte riskera att bli våldtagna eller utsättas för annat våld. Kvinnofrid existerar inte längre.

• Man går inte ensam ut på kvällen.

• Man cyklar inte genom ett mörkt område.

• Man tar inte buss eller tunnelbana hem en lördagskväll. Man tar taxi.

• Man tar inte genvägen genom skogsdungen.

Det är ofrihetens och rädslans diktatur. Det som pågår i dagens Sverige är en extremt kvinnofientlig politik som innebär ett fullständigt oacceptabelt våld och förtryck specifikt riktat mot hälften av medborgarna. Den frihet och de rättigheter som det har tagit svenska kvinnor hundra år att uppnå har sålts ut av regering och riksdag. Om vi utgår från Brå:s beräkning att bara 5-10 procent av begångna våldtäkter polisanmäls är det 30 000 – 60 000 flickor och kvinnor som våldtas per år. Sveriges politiker frambär alltså varje år 30 000 – 60 000 kvinnor som offerlamm på mångkulturens blodiga altare. De tycker uppenbarligen att mångkulturen är värd det. Vad offren tycker frågar ingen efter.

De smutsiga brotten – en polis berättar

Det är inte bara i våldtäktsstatistiken Sverige visar hårresande siffror. Misshandelsbrotten har ökat med 45 procent sedan millennieskiftet. Det totala antalet anmälda våldsbrott har under samma tid ökat med 47 procent. Om man utgår från mångkulturens begynnelseår 1975 har det totala antalet anmälda våldsbrott ökat med hisnande 312 procent.

En snabbt ökande kategori är personrån. Under 2009 begicks 6 730 rån mot privatpersoner. Ökningen från 1975 är 234 procent, men är sannolikt mycket högre, eftersom personrån ibland rubriceras på annat sätt. Bakom det neutrala ordet ”personrån” döljer sig en fruktansvärd verklighet som traumatiserar offren svårt. Det är till mycket stor del försvarslösa barn, ungdomar och äldre som utsätts för den här typen av rån. En polis som skriver anonymt på bloggen Politiskt Inkorrekt berättar om vad han kallar ”de smutsiga brotten”:

”Flera gånger i veckan åker jag hem till våra äldre och svaga som blivit utsatta för smutsiga åldringsbrott (där någon tränger sig in i lägenheten och lurar/misshandlar den gamla tills de får alla värdesakerna) och ber om ett signalement på vem som begått detta hemska övergrepp. Varje gång beskrivs gärningsmannen som invandrare från en speciell folkgrupp. Inte en enda gång under hela min poliskarriär har jag fått gärningsmännen beskrivna som svenskar.
Detsamma gäller de tusentals personrån där våra barn och svaga blir hotade och rånade på gator och torg. 95 procent av de hundratals gärningsmän jag fått beskrivna för mig anges av den utsatte vara invandrare. Dessa brott karaktäriseras av en total avsaknad av respekt för mänskligt liv. Jag sitter mittemot en gammal människa med skräcken i ögonen efter att ha blivit attackerad i sitt eget hem – den enda trygga vrå de hade kvar. Full med blåmärken och vittnades om de knivhot de just fått utstå och den förnedring de känt när de inte kunnat freda sig.”

En våg av åldringsbrott

En våg av åldringsbrott drar fram över Sverige. Ofta går de till på ungefär samma sätt. Två eller tre kvinnor av utländsk härkomst följer efter de gamla från banken eller affären. De följer med in genom porten och noterar var den gamla går in. En stund senare ringer de på och ber om ett glas vatten, hjälp att skriva en lapp till någon i huset eller något annat påhittat ärende. Medan en av kvinnorna uppehåller den gamla går den eller de andra runt i lägenheten och plockar på sig kontanter och värdesaker. I Västsverige har 15 åldringsrån begåtts bara den senaste veckan.

”Det mesta tyder på att brotten är begångna av samma konstellation av brottslingar” säger kriminalinspektör Ulf Lokrantz, som arbetar med den här brottstypen i västra Götaland. I klartext romer, men det får inte en polis säga om han vill behålla jobbet.

”Vi krigar mot svenskarna”

Samma råhet gäller ungdomsrånen. Petra Åkesson har i sin C-uppsats i sociologi intervjuat pojkar mellan 15 och 17 år som dömts för personrån. Hon ville undersöka verkligheten bakom den våg av personrån som drabbat Malmö. Det hon mötte hos de unga rånarna var ingen ånger eller insikt om att de gjort något fel. Tvärtom – de skröt om vem som rånat mest.

”När vi är ute på stan och rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna” var ett återkommande argument. Pojkarna från en av skolorna berättade leende att ”det kommer en härlig känsla genom kroppen när vi rånar, man känner sig nöjd och glad, det känns som man har lyckats.”

Att råna svenska barn och ungdomar är ett medvetet val. Det handlar om att utöva makt: ”För mig är det makt att svenskarna ska lägga sig ner på marken och pussa mina fötter.” ”Det är så lätt att råna svenskar” säger en av pojkarna. ”När vi ser några svenskar som verkar rika eller har bra mobiler så rånar vi dom. Svenskarna gör ingenting, de bara ger oss sakerna, de är så mesiga.”

Ökande otrygghet

Vem blir förvånad över att otryggheten ökar. Det är en av det mångkulturella samhällets logiska konsekvenser. Enligt 2009 års medborgarundersökning bland 4 200 invånare i Stockholms stad är 72 procent av de boende i Rinkeby-Kista är så otrygga i sin stadsdel att de avstår från att gå ut efter mörkrets inbrott. I Spånga-Tensta är motsvarande siffra 66 procent, i Hässelby-Vällingby 63 procent, i Farsta 59 procent. I Skärholmen vågar 71 procent inte gå ut efter mörkrets inbrott. Rädslan för överfall och andra våldsbrott är stor. Allra störst är oron och otryggheten i de invandrartäta områdena.

Låt oss tacka våra politiker i samtliga sju riksdagspartier för att vi lever i en allt mer våldsam och otrygg verklighet. De är nämligen så förkrossande eniga om den förda invandringspolitiken att de vägrar att ens diskutera den. Var och en av oss som bor i Sverige ska realistiskt kalkylera med att bli rånad, misshandlad eller utsatt för annat våld. I synnerhet ska man som kvinna inte räkna med att kunna röra sig fritt utomhus om man inte vill riskera att bli våldtagen. Särskilt inte om det är fint väder.

Tänkte politikerna någonsin på följderna innan de genomdrev mångkulturen och massinvandringen? Funderade de någonsin över en förväntad massimport av kriminalitet? Jag tillåter mig att tvivla, på två grunder: autentiska observationer av politikers hjärnkapacitet i största allmänhet, och iakttagelsen att de själva har satt sig i säkerhet i sina vita etniska enklaver.

Inte en enda politiker vill stoppa utvecklingen

Inget av de två politiska blocken tycks anse att våldtäkterna och övriga våldsbrott riktade mot svenskar är något problem. I varje fall finns inga ansatser till politiska åtgärder för att stoppa det ökande och alltmer brutala våldet. Hittilldags har INTE EN ENDA politiker i de sju riksdagspartierna rest sig upp och sagt: ”Den här utvecklingen är oacceptabel. Vi måste med alla medel försöka hejda den.” Inte en enda! De bevärdigar sig inte ens med att diskutera frågan. De vet nämligen att om de tar itu med brottsligheten måste de också ta itu med den ansvarslösa invandringspolitiken. Och den är en helig ko som inte får slaktas. Befolkningens trygghet är uppenbarligen ingenting som bekymrar dem. Våldtäktsepidemin och den övriga kriminaliteten är en icke-fråga och definitivt ingen valfråga. Men finns det någon fråga som är viktigare än befolkningens trygghet och säkerhet?

”När jag mötte justitieminister Beatrice Ask för en intervju i mars frågade jag henne om hon var bekymrad över invandrares överrepresentation i BRÅ:s statistik. Hon svarade att hon inte är det. Problemet är själva brottsligheten, inte förövarnas härkomst.” (Paulina Neuding i Svenska Dagbladet 11 april 2010.)

Samma Paulina Neuding skriver i det liberala magasinet Neo:

”Forskning visar att sexualbrott och brist på jämställdhet hör ihop. Och med stor invandring från länder där kvinnor har en mycket svag ställning ska man förmodligen räkna med utslag i sexualbrottsstatistiken.” (Magasinet Neo nr 2 2010.)

Politiker som behandlar sina invånare som avskräde och inte ens förmår ge skydd åt de allra mest svaga och utsatta – kvinnor, barn och åldringar – vilket förtroende förtjänar de? Det kommer valresultatet att visa.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter:

Allas olika värde,Medias pressetiska apartheidKedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytareSlöjan kränker migFlykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvarBrev till Fredrik ReinfeldtSvenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en stenMoster och svenskheten, Kriget mot läsarna .

5 1 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
77 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Marit
Marit
11 years ago

Mike du har helt feil ! Det er ikke FARGEN på mennesker som voldtar og dreper. Det er ideologien islam som er problemet.

mike
mike
11 years ago

Det är för jävligt med dessa blatte våldtäckter, men å andra sidan så vill svenska kvinnor ha arab balle i röven.Gå ut på stan och titta där går dom hand i hand neger och svensk hora med barnvagn och en liten bajsbrun bastard, svenska tonårstjejer går och håller om arab pojkvän. Så är det synd om den svenska kvinnan som gör allt för att avla sig med andra kulturer?

Katja
Katja
11 years ago

Vad jag saknar i stort sätt alla publicerade undersökningar,statistikvisningar är fördelningen av etnisk tillhörighet på den som våldtar,misshandlar, begår brott överhuvudtaget i Sverige.Och då menar jag etniskt ursprung,ty jag räknar inte en utlänning med svenskt medborgarskap som svensk vilket media har en osviklig förmåga att göra,i synnerhet när en egentlig utlänning grips misstänkt för terror då heter det att “en svensk” greps,fast de i själva verket är utlänning! Om man presenterade antalet svenskar kontra invandrare i brottsstatistiken i förhållande till antal av sin egen sort så skulle det ju klart och tydligt (?) framgå att det är invandrarna som står… Read more »

jan öhman
jan öhman
11 years ago

Tack för ett alldeles charmant inlägg i den förljugna svenska frånvaron av debatt. En tröst är i alla fall SD:s inträde i riksdagen något som förr eller senare kommer att röra om i grytan.När det gäller invandrarfrågor lever vi i Sverige i en åsiktsdiktatur. Det faktum att mer än 90 % av dessa nysvenskar saknar identitets- handlingar medför stor risk att få in terrorister och gravt kriminella individer. Själv är jag av demografiska skäl för en kraftig invandring under kommande år men vi skall själva välja vilka invandrare vi vill ha i likhet med länder som USA, Kanada och Australien… Read more »

Stefan
Stefan
11 years ago

Juila Ceasar!
Du borde få det stora journalistpriset! Men du kommer tyvärr aldrig få det, för att du skriver om sånt som ingen annan vågar skriva om. Det är också beklagligt att i dagens Sverige måste en sanningssägande journalist gå i underjord för att undvika repressalier, hamna i kylan eller i kyrkogården….

Du skall ha ett stort tack!
Stefan

Christel Högman
Christel Högman
11 years ago

Hej.
Tack för din långa,men skrämmande insändare. Kan inte denna läsning hamna på Reinefeldts skrivbord så han får läsa om sanningen,vad som hänt och händer i Sverige,tack vare det mångkulturella Sverige. Han borde/ska läsa detta,under övervakning.
Tack. Christel.

anna
anna
11 years ago

STOPPA ALL ASYLINVANDRING TILL NORDEN!!

trackback

[…] utan sammanfattningar: Batikhäxorna och makten (100822) Sverige – våldtaget land (100815) Allas olika värde (100808) Djurplågeri i Guds namn (100801) Medias pressetiska apartheid […]

Oskar
Oskar
11 years ago

Hej Julia! Du är underbar. Dock faller du själv för en PK-idé som i grunden är felaktig, föreställningen om att våldtäkter handlar om hat. Våldtäkter handlar först och främst om sexualitet. Det är en fysisk omöjlighet att i traditionell bemärkelse våldta en kvinna om man inte är upphetsad. (Jag skriver “tradionell bemärkelse” eftersom våldtäktsbegreppet i Sverige har utökats till att även inkludera vissa typer av ovälkommen beröring osv.) Däremot kan rimligen hat göra att en man sänker eller helt ignorerar de sociala trösklar som annars hindrar en normal man att i vissa situationer försöka våldta. I krig kan vetskapen om… Read more »

Stefan
Stefan
11 years ago
Reply to  Oskar

Hej
Du har tyvärr fel gubben.
I Afrika våldtas kvinnor och barn systematiskt och används vid krigsföring som ett vapen mot befolkningen. Det är hatet som gör att de våldtas och vapnet heter sexualitet med kuken som redskap.
mvh
Stefan

ylva
ylva
11 years ago

Våldtäkterna har visst ökat! Och inte kan man referera till tidningen Arbetaren! Det här måste ta slut nu! Förljugenhet, förnekande och ett stort svek mot svenska folket. Det här handlar om en omvänd rasism, att svenska tjejer är horor för att de inte bär slöja och kuvar sig under mannen. Gå tillbaka till tidigare krönikor av Julia och läs pojkarnas uttalande efter Rissnevåldtäkten. Och åter igen, hur kommer det sig att de som förespråkar mångkultur inte själva vill bo där?

Anna
Anna
11 years ago

När det gäller att tolka statistik kanske du kan lära dig lite här:

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100818-5

Anledningen till att våldtäkterna har ökat är att våldtäktslagstiftningen har skärpts och att toleransen mot våldtäkter har minskat i samhället. Det går inte att se att antalet reella våldtäkter faktiskt har ökat.
Våldtäkt handlar om kön och makt, mer än om nationalitet. Men som sagt, läs gärna artikeln.

elwee
elwee
11 years ago
Reply to  Anna

Då Anna, kanske du kan redogöra för om du noterat någon skillnad i kvinnosyn mellan infödda nordbor och män från MENA-länderna.
Du säger ju själv att, citat: “Våldtäkt handlar om kön och makt”, så därför är ju en eventuell distinktion mellan nämnda folkgrupper av största intresse, eller hur?
Titta också gärna en gång till på intervjun av Klara Hradilova Selin i krönikan ovan och försök tränga igenom vad hon egentligen säger och hur hon säger det. Man behöver inte vara raketforskare för att ana parodin, så gör gärna ett försök Anna.

Tony Ingman
Tony Ingman
11 years ago
Reply to  Anna

Anna. Ta bort skygglapparna från ögonen, den där PK smörjan tror du knappast själv på.Att våldtäkterna har ökat är inget
man behöver tvivla på .
Skall du själv behöva råka ut för dessa samhällsberikare innan du förstår hur illa det är, hur lågt kvinnan verderas i dessa
individers ögon ???? VAKNA

Blodsven
Blodsven
11 years ago

Tack Julia för ännu en klockren analys. Bacon, jag skriver alltid 7-partihelvetet bara för att markera min avsky för lögnarna. För det är dom hela högen, och förtjänar inget annat än spott och spe…..

elwee
elwee
11 years ago

Tack Julia.
Dina krönikor är klockrena och jag önskade att alla fick chans att läsa dem.
Själv sprider jag dem så mycket jag kan.

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  elwee

@ Tony Ingman, elwee, Lotta, Liva med flera: Varmt tack för all uppmuntran! För alla er som läser mina krönikor kan jag berätta att jag arbetar febrilt på utgivning av två böcker i ämnet invandringspolitik och islam. Den första ska heta “Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt” och är på närmare 500 sidor. Den föreligger nu i korrektur, och jag räknar med att få den tryckt före valet. Många har uttryckt önskemål om att få tillgång till mina krönikor i bokform. Och den andra boken är en antologi med 20 krönikor som har publicerats här på Snaphanen. Titel: “Fler ministrar borde… Read more »

N. Bacon
N. Bacon
11 years ago
Reply to  Julia Caesar

Vi får hoppas på god spridning innan valet. Julia:s krönikor är något av det bästa jag läst i ämnet sedan den goda Ming slutade skriva på exilen. Tack för ett utomordentligt gott jobb, har tipsat så många jag kan!

Lotta
Lotta
11 years ago
Reply to  Julia Caesar

Hej Julia

Tack för mycket uppmuntrande uppgifter om boksläpp. Sätt upp mig på listan över köpare av dessa båda böcker, eller om det redan nu finns information om var vi kan köpa böckerna?

Lotta

Tony Ingman
Tony Ingman
11 years ago
Reply to  Julia Caesar

Tack Julia Caesar, det är med glädje jag kan konstartera att du tänker ge ut dina kröniker i bokform. Det kommer att bli
en bestsäljare, en utmärkt julklapp för många . I detta landet har allt för många allt för länge trott på vad våra makthavare
med benägen hjälp av en ljugande massmedia försökt inbilla folk , att masskultur är bra för landet. Verkligheten är en annan.

Bara det att du skall behöva ge ut en bok utifrån ett annat land visar med all önskvärd tydlighet hur illa ställt det. är i Sverige.

Lycka till med utgivningen!

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Sjuklövern har en mjukare klang än Sjupartiet som låter mer totalitärt. Därför tror jag knappast media kommer anamma det senare.

N. Bacon
N. Bacon
11 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Jovisst Robin. sjuklövern konnotterar positivt på fler än ett sätt. Det är just en del av poängen med sjupartiet att det låter som en totalitär produkt, lite som Östtysklands “volkskammer” (som ju hade ett antal “partier” som alla bedrev samma socialistiska politik. Klöver blev det bara över till nomenklaturan i gamla DDR.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Bjovulf, en ganska bra idé men det kommer nog handa mer om äldre grejor i så fall. Kommunistisk Stieg Larsson-smörja eller multikulti-filmare som Josef Fares är bara skräp. Precis allting mainstream som produceras är pk så man kräks.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Tack 😉

Ja, naturligvis mente jeg ÆGTE svensk kultur, litteratur, musik etc. Ikke PK-tossernes naive rablerier
og hede feberfantasier om det paradisiske og lyksalige multikulti-samfund, som ingen nogensinde har
stemt for – endsige givet dem mandat til at forsøge at stræbe efter at nå.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Bröderna Ekeroth är dessutom judar själva och vilka judar skulle kunna tänka sig gå med i NSDAP?

Anna
Anna
11 years ago

Frågan är ju även hur stor överrepresentationen är totalt för MENA-invandrare vad gäller just våldtäkter och våldsbrott. Överrepresentationen i rapporten från 2005 var 5.1 för våldtäkter för SAMTLIGA utrikes födda. Det vill säga inklusive invandrare för Norden och övriga Europa som inte har en så kraftig överrepresentation. Enligt tabellen över brott uppdelat på ursprungsområden var överrepresentationen för samtliga brott i relation till totala befolkningen på 3.4-4.2 för MENA-områdena, medan den låg på 1.1-1.4 för Norden och Europa. Om våldtäkts- och våldsbrottsstatistiken skulle visas uppdelat per brott per ursprungsområde misstänker jag att statistiken skulle vara än mer skrämmande. Men det finns… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Det korrekta parti-namnet skall vara Sjupartiet (nn). Precis som kommunist-utbrytarna på 70-talet använde bokstäver inom parantes. I detta fallet står det för ny-nazisterna.

N. Bacon
N. Bacon
11 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Lotta, Martin, Robin Shadowes mfl

Tack för era synpunkter i denna brännande fråga 🙂 Tiden får visa vilket det blir, om nu ingen nu myntar ett tredje namn..

Håller med dig Robin att de värsta anitisemiterna sitter i riksnatten. Att anklaga SD för nazism är helt verklighetsfrämmande, det är ju tvärtom det enda riktigt Israelvänliga partiet. Ekeroth är ju dessutom den första (och hittills enda) svenska politiker som fått Hertzl-priset.

Börjesson
11 years ago

“Hittilldags har INTE EN ENDA politiker i de sju riksdagspartierna rest sig upp och sagt: ”Den här utvecklingen är oacceptabel. Vi måste med alla medel försöka hejda den.” Inte en enda! De bevärdigar sig inte ens med att diskutera frågan. De vet nämligen att om de tar itu med brottsligheten måste de också ta itu med den ansvarslösa invandringspolitiken. Och den är en helig ko som inte får slaktas.” Är det någon som har en teori om VARFÖR invandringspolitiken egentligen ligger så orubblig? De officiella skälen är väl för att vi behöver arbetskraften, och av solidaritet med de som har… Read more »

MartinA
MartinA
11 years ago
Reply to  Börjesson

Jag tror att de helt enkelt inte vet vad de ska göra. De sitter fast, de har alla deltagit i retoriken och propagandan så länge och nästan alla riksdagspolitiker har skrivit under och röstat på beslut som nu är uppenbart vansinniga och katastrofala. Så det är helt enkelt enklast att inte säga något. Sen är de nog inte helt medvetna, många tror nog på sin egen propaganda. Samtidigt som våra kära “journalister” styrs av dogmatiker och extremister och politikerna är rädda för “journalist”lobbyn. SAP till exempel går en mycket mörk framtid till mötes, vad ska dom göra? De har producerat… Read more »

Magnus A
Magnus A
11 years ago
Reply to  MartinA

“går inte att ha en stor stat i ett land som består av många olika etniciteter som alla är misstänksamma och missunsamma mot varandra” Det värsta är att om du har rätt om liten stat så är Sverige som nation passé, där vi blir ett lätt byte för andra stater (vilken/vilka?). En stark stat beträffande legitimitet, försvar och inre styrka krävs nämligen om vi kommer under attack. Jag håller annars helt med dig om att en liberal “vision” är allt under ett tak i en paradoxal harmoni som inte är reell, även om några folkpartister är bland de som mer… Read more »

Sökaren
Sökaren
11 years ago
Reply to  Börjesson

Kanske sanningen är det mest förbjudna som finns. Fundera över vad som har påverkat våra sinnen och som har haft ett helt avgörande inflytande över vår omvärldsbild under efterkrigstiden.

Nils Dacke
11 years ago

Tack Julia, för ännu en lysande krönika. Jag vill dock lägga till en liten distinktion till stycket om att våldtäkterna är ett exempel på “hatbrott”. Jag vill mena att det snarare är ett uttryck för islamisk ideologi i två olika aspekter nämligen dels nedvärderingen av kvinnan i allmänhet, dels synen på kvinnliga fångar tillhörande Dar al Harb. Jag vill belysa detta med två exempel. Efter några uppmärksammade gruppvåldtäkter förövade av muslimer mot vita flickor i Australien för ett par år sedan uttalade den högste imamen där, Sheik Hilali, att det i princip var deras (flickornas) fel eftersom de inte bar… Read more »

Magnus A
Magnus A
11 years ago
Reply to  Nils Dacke

Nils Dacke. Vet du hur det ser ut i Afrika? Dels i Sudan men kanske även i Eritrea/Somalia/Etiopien (?) förekommer väl våldtäkt i någon utsträckning som som “maktinstrument”. Men även i Kongo finns detta fenomen och ska visst vara enormt stort där. Menm där är bara mellan 2 och 10 procent muslimer, så är det verkligen riktigt att detta är ett endast muslimsk fenomen? Muslimerna lär visst ha varit mer råa, bl a med våldtäkter, under slaveriet för några hundra år sedan. (Recensioner har angett att Dick Harrison har med det i sin senaste bok om slaveriets historia.) (Detalj: Apropå… Read more »

N. Bacon
N. Bacon
11 years ago

Till Lotta och Tine,

Det kan synas vara en petitess, men jag undrar varför ni använder beteckningen “sjuklövern” om sjupartiet?

Jag förstår att ni kanske bara snappat upp det någonstans, men för mig ger “sjuklöver” konnotation till “fyrklöver”, dvs något positivt. Jag kan inte sticka under stol med att jag reagear varje gång jag ser det. Varför använda ett positivt laddat ord fören negativ företeelse? Kanske upphovsmannen tänkt sig det ironiskt, men ironi är knepigt. Sjupartiet, som jag noterat att Snapphanen använder i den danska formen här på bloggen, gör jobbet utmärkt IMO.

Naivtive
Naivtive
11 years ago
Reply to  N. Bacon

7-klövern är mer en benämning på en sammanhållning av de etablerade partierna i svensk riksdag. de är få som ser det något positivt men väl likformigheten mellan dem.

N. Bacon
N. Bacon
11 years ago
Reply to  Naivtive

Jag tror du har missat min poäng.

MartinA
MartinA
11 years ago
Reply to  N. Bacon

Sjuklövern är överlägset sjupartiet och ett väl inarbetat begrepp vid det här laget. Tråkigt om det irriterar dig men sådant är språket, det lever sitt eget liv.

N. Bacon
N. Bacon
11 years ago
Reply to  MartinA

Njae..en googlesökning ger ungefär lika många träffa på båda, rensat för vissa andra anändningar (det finns företag med namnet). Jag är fullt medveten om att språket lever sitt eget liv, det behöver du inte förklara. Kan du däremot förklara varför sjuklövern är “överlägset”. Jag har redogjort för mina funderingar. Det är är ingen stor sak förvisso, och jag “irriterar” mig inte över det, som du påstår. Mera reagerar och konnoterar.

MartinA
MartinA
11 years ago
Reply to  N. Bacon

Jojo, du har rätt i sak. Men sjuklövern blir mer ett eget ord ett eget begrepp än vad det beskrivande merbeskrivande sjupartiet. Vidare så finns det en motsättning i sjupartiet eftersom varje beståndsdel kallar sig parti så man vill gärna göra det till plural. Och då blir det vekare, sjupartierna är inte elakt nog. Fyrklövern var väl ett medianamn på alliansen under många år? Sjuklövern illustrerar då också att alla partier rört sig högerut samt att det får en att tänka på en valallians, ett samarbete. Vilket stämmer i invandringsfrågan och svenskfientlighet till exempel. Ok, mina tankar är inte så… Read more »

Lotta
Lotta
11 years ago
Reply to  N. Bacon

För mig står 7-klövern som en benämning på partier som är så lika varandra att det är löjligt att kalla dem för olika block. En 7-klöver har jag heller aldrig sett i naturen så att koppla 7-klöver till det positiva 4-klöver kan jag faktiskt inte se.

N. Bacon
N. Bacon
11 years ago
Reply to  Lotta

Nu var ju inte frågan vad “sjuklövern” står för, för det är vi ju eninga om, antar jag (jag har använt “sjupartiet” i åtminstone fem år för egen del). Martin har nog rätt i att sjuklöver låter klatschigare och mycket väl kan bli det namn journalister plockar upp. Det stämmer även att fyrklövern använts av de borgerliga, men det talar väl just för att det ligger en positiv laddning i klövern. De hade jusjälva valt det. För egen del anser jag alltså “sjupartiet” vara precis så grått, tråkigt och DDR-mässigt som deras odemokratiska allians mot svenskarna är!

Lotta
Lotta
11 years ago
Reply to  N. Bacon

Ok Bacon

Jag köper helt dina argument och skall från och med nu alltid skriva sjupartiet eller kanske sjukpartiet med tanke på den sjuka invandringspolitik samtliga partier ligger bakom:-)

MartinA
MartinA
11 years ago
Reply to  N. Bacon

Mmm, men oavsett hur positivt fyrklövern var tänkt att vara så tror jag du underskattar väljarna. Det kan omöjligt vara positivt för sjuklövern att partier som ägnar 90% av sin retorik och existensberättigande på blockpolitiken förknippas med ett och samma block. Jag minns när jag var borgelig, det var en mycket verklig lojalitet till blocken jag kände, jag brydde mig verkligen väldigt mycket om att “det andra” blocket inte skulle komma i regeringsställning. Det var också Ny Demokratis stora misslyckande, de ställde upp på blockpolitiken. Så, catchighet är det viktiga, när media börjar prata om “sjuklövern” så har SD vunnit,… Read more »

Liva
Liva
11 years ago
Reply to  steen

Glædeligt. : )

Jeg er spændt på om det bliver på et svensk eller dansk forlag.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  steen

Skal vi ikke også have en svensk dag – eller måske snarere en svensk uge – lige op til valget til markering og fejring af svensk kultur og svenske værdier – altså alt det som Mona, Frederik og de andre PK-tosser hævder ikke eksisterer – , sådan som man havde ovre på Hodja for ikke så længe siden? 😉 Det var en stor succes der med masser af tankevækkende input fra mange læsere. Altså en tråd, hvor vi udelukkende diskuterer svenske film, musik, TV-serier, historie, litteratur og kultur, og hvordan de har gjort indtryk på os og også er blevet… Read more »

Tony Ingman
Tony Ingman
11 years ago
Reply to  steen

Jag menar naturligtvis efter valet, alla kröniker är ju inte skrivna än.

Tony Ingman
Tony Ingman
11 years ago

Jag har sagt det förr, alla dessa sanningskröniker måste ges ut i bokform så att alla som inte kan läsa dem här på nätet
får ta del av hur illa ställt det är i detta arma land.

Anonymous
Anonymous
11 years ago

Kan man anta att du har ett bias eftersom att du faktiskt är främlingsfientlig? För det är du. (Jag antar att jag nu sällar mig till den skara som du menar är politiskt korrekt och vill undanhålla sanningen men det gör mig inte så mycket) Att du inte analyserar verkligheten bakom statistiken på ett djupare plan därför att du vill ha vatten på din kvarn? Helt sjuk hets ni håller på med här. Det är de människor i Sverige som vill splittra, och inte ena alla oss som bor här som är ett hot mot landet. Lästips: “Världens lyckligaste folk”… Read more »

Naivtive
Naivtive
11 years ago
Reply to  Anonymous

Troll? Nä mer tomte

Lotta
Lotta
11 years ago
Reply to  Naivtive

Eller stolpskott. Jag tycker det minsta man kan begära är att skribenten själv analyserar verkligheten bakom statistiken på ett djupare plan. Lägg sedan ut resultatet du får av din analys här på forumet.

Lotta
Lotta
11 years ago
Reply to  Anonymous

Vad är det som är främlingsfientligt i statistiken som läggs fram i artikeln? Är det för att den visar sanningen? Om du lättar bara en liten aning på skygglapparna och läser artikeln en gång till så har du svar på dina frågor där. Läs gärna övriga krönikor av samma författare så får du lära dig något nytt och mycket nyttigt. I ditt inlägg gör du klart för oss alla att du ställer dig bakom och tycker att det är ok att Sverige ligger på andra plats i den mindre smickrande listan på flest våldtäkter i världen. Du tycker dessutom att… Read more »

elwee
elwee
11 years ago
Reply to  Anonymous

Om det är “främlingsfientligt” att beskriva sanningen, vad är det då gammelmedia håller på med? Är det bättre att ljuga än att tala sanning? Du kom kanske hit för första gången och naturligtvis känns det tungt för dig att inse att då blivit lurad i årtionden. Felet du gör är att du skjuter på budbäraren! Vilka “underliggande faktorer” förväntar du dig finna med en “djupdykning” i BRÅ:s statistik? Som Lotta sa, om du inte är nöjd med den presenterade statistiken, gör själv en djupdykning och återkom med de fakta som visar att JC har fel. Innan du har gjort det… Read more »

Magnus A
Magnus A
11 years ago

Julia: “Sverige närmar sig alltmer det tillstånd som kännetecknar en diktatur: myndigheter som undanhåller sanningen för medborgarna och statstrogna media som ser det som sin uppgift att torgföra den offentliga lögnen.” Ja, har kanske kommit dels genom en på (nästan) alla fronter ökad “progressivitet” — förmodligen mycket beroende på utbildningar där krav ställs på progressiva (vänster)ståndpunkter, ibland motiverade som konstruktivism försvarande den svages intressen, även om allt strider mot fakta — men kanske även de krav av samsyn som kanske finns i vår svenska kultur spelar in, där krav finns på att alla håller med och det avvikande döms ut… Read more »

Ann-Marie
11 years ago

Tänk att lilla Sverige är nästbäst på något, det kan vi tacka alla våra nya kulturberikare för!

Regimkritiker
Regimkritiker
11 years ago

Till alla som läser och uppskattar dessa söndagskrönikor. Sprid länkarna till vänner och bekanta, lägg upp den på din Facebook-sida, se till att fler hittar hit.

NN
NN
11 years ago

Eller brottsunderlättande rådet, med tanke på konsekvenserna?

NN
NN
11 years ago

Men brottsfördunklande rådet, gör ju bara sin uppgift…Eller brottsunderlättande rådet, med tanke på konsekvenserna?

Rita
Rita
11 years ago

Det är som ett djupt befriande andetag när man läser Julias krönikor om den bistra verklighet som råder i Sverige, en verklighet som den övriga svenska politiskt korrekta journalistkåren sällan belyser. Hennes krönikor borde spridas till så många som möjligt och jag gör mitt bästa genom att informera familj, vänner och bekanta om var man kan hitta dem.

Anonymous
Anonymous
11 years ago

Det är som ett djupt befriande andetag när man läser Julias krönikor om den bistra verklighet som råder i Sverige, en verklighet som den övriga svenska PK-journalistkåren sällan belyser. Hennes krönikor borde spridas till så många som möjligt och jag gör mitt bästa genom att informera familj, vänner och bekanta om var man kan hitta dem.

Tyckarn
Tyckarn
11 years ago

En av dina mest berörande krönikor. Dina texter är som dynamit. Du är en stolthet för Sverige Julia, något man dock inte kan säga om alla PK-svin…

Hans Nilsson
Hans Nilsson
11 years ago

Jag säger som övriga TACK för de sanningar du gräver fram i detta FULLSTÄNDIGT GALNA LAND SVERIGE mitt fädernes och fosterland. Hur skall vi få detta land på rätt köl igen efter så många år av som jag ser det kalkylerat förfall? Vad kan man annat kalla det som sker om våra politiker har både syn hörsel och ett känsloliv som fungerar då är det kalkylerat förfall om de har dessa sinnen och de inte fungerar ja då är Riksdagen befolkad av DÖDANSANDE ZOMBIEs.Vi är MÅNGA som sätter vårt hopp till KAPTEN JIMMIE ÅKESSON och hans MANSKAP har vad som… Read more »

ylva
ylva
11 years ago

Så bra skrivet igen! Men det SVIDER! Statistiken talar sitt eget tydliga språk, det var fint väder på 70-80-talen också. Att i dagens samhälle ha en tonårsdotter gör mig livrädd! Det som sker är också en omvänd rasism, att svenska flickor är horor. Det vittnar om en frustration, en maktlystnad och en vägran till anpassning. Jag vill inte ha det såhär och jag vill inte läsa hur journalister mörkar fakta. Jag vill helt enkelt inte leva i ett mångkulturellt samhälle. Och jag är tacksam att jag inte bor i Botkyrka.

MartinA
MartinA
11 years ago

Nu kan man faktiskt från växeln kräva att få en svensk chaufför, har flera bekanta som alltid gör det.

Nordbo
Nordbo
11 years ago

Cavatus: “Det skulle i själva verket var oerhört intressant att få reda på vad politikerna säger bakom lyckta dörrar. Vad har de för planer? Vad är syftet? Vad är målet med denna politik?”

Jag tror att du överskattar dem. De har inga långsiktiga planer alls. De tänker på sina karriärer, inte på vad som är bra för landet.

Marit
Marit
11 years ago

Tine : Det å ta drosje hjem er også svært risikabelt .- ihvertfall i Norge. Drosjene kjøres svært ofte av muslimske menn i våre byer. En rekke jenter/kvinner har blitt voldtatt av drosjesjåfører her. Vår frihet og selvstendighet er blitt frarøvet oss. Vi må hele tiden være på vakt når vi ferdes i det offentlige rom. Det foregår en JIHAD imot oss jenter og kvinner i Skandinavia. Det er den MULTIKULTURELLE UTOPIEN som har forårsaket jævelskapen, med masseimport av menn fra barbariske “kulturer”. For politikerne er det helt i orden at jenter/kvinners liv og helse ofres på “mangfoldets” alter. FY… Read more »

Cavatus
11 years ago

Tack, Julia, för ännu en krönika som är en svidande vidräkning med Sveriges riksdagspolitiker. I fredags träffade jag ett gäng goda vänner, där jag givetvis “råkade” informera om att Sverige var det land i världen som hade flest våldtäkter näst det afrikanska landet Lesotho. Mina goda vänner, högutbildade, insatta och pålästa, hade alla (utom en som är polis) aldrig hört talas om detta. Det är ett bevis om något på hur hjärntvätten är fullt fungerande i Sverige. Man tar sig för pannan. Det skulle i själva verket var oerhört intressant att få reda på vad politikerna säger bakom lyckta dörrar.… Read more »

Tine
Tine
11 years ago

Slik ser det ut i den virkeligheten, et sted 7 kløveren ikke befinner seg. Takker deg Julia en meget bra artikkel av hele problematikken som tystes ned i Sverige. Jeg satte stor pris på beskrivelse av hatbrottets karakter og begrensninger av kvinners frihet. Overskriften “Kvinners frihet – adjö” sier alt. Jeg diskuterte temaet voldtekt av kvinner (og vold) med en svensk tjeikompis her om dagen hvor vi begge har innsett lenge at vår frihet er sterkt innskrenket (spesiellt i Sverige). Det har gått då langt av vi diskuterte om vi kan stole på taxisjåfører som skal kjøre oss hjem om… Read more »

trackback

[…] och hatbrott Posted on augusti 15, 2010 by Jan Milld I sin krönika ”Sverige – våldtaget land” på Snaphanen idag skriver Julia Caesar på ett sätt som egentligen inte lämnar något att […]

Lotta
Lotta
11 years ago

Julia Caesar, du underbara människa så bra du skriver. Samtliga politiker i 7-klövern skulle lära sig mycket av att läsa dina krönikor. Tack för det stora nöjet att få läsa dem.

Hans L
Hans L
11 years ago

“vilket förtroende förtjänar de? Det kommer valresultatet att visa.” Jeg tror desvære at Svenskerne er endnu mere hjernevaskede en Danskerne, så svenskerne stemmer som de plejer. I sverige som i Danmark ligger hele mediemøllens fokus på gerningsmændende ikke på ofrene. Jeg spurgte en bekendt, som jeg absolut ikke er enig med politisk, hvorfor der var denne fokus på gerningsmanden og ikke ofret. Han svarede meget meget tankevækkende “Det er fordi ofret er uintressant”. sådan udtaler en rigtig naivistisk hjernevasket kulturrelavist.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Jag tänker inte slösa bort några böner på dem. Personligen hoppas jag att dom alla kommer brinna i evighet i helvetet intill tidens ände.

Nordbo
Nordbo
11 years ago

De eländiga lögnarna behöver nog många böner för sina själars skull. Men jag är inte redo att be för dem ännu. Först måste de bort från makten. Tack för en bra genomgång. Jag borde inte ha läst artikeln precis innan jag ska lägga mig och sova.

Niclas
Niclas
11 years ago
Reply to  Nordbo

A 670% increase in rape is an enormous increase in the span of a few decades. I agree with the commentator who asks ‘what are the politicians doing about it?’ I would also like to ask;…What does the constituency in your democracy demand of their political representatives? Who cares about the well-being of Swedish society and why must Sweden place charity so far away from home, when home is such a crumbling mess? My 17 year old daughter is keen to study a year in Sweden and acquaint herself with her Swedish heritage and language…but may no longer be fond… Read more »

77
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x