25
aug
Seneste opdatering: 25/8-10 kl. 2257
16 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Video: Interview mit Dr. Hans-Peter Raddatz, del 2, Hans Peter Raddatz, tysk publicist og orientalist. (tysk , utekstet, 30. jul 2010.) “Borgerkrigen er allerede begyndt. Spørgsmålet er kun, hvornår elitens fornægtelse hører op, hvornår befolkningen har fået nok….Se på vores brændende byer, vores skoler….Finanskrisen gør eliten særdeles nervøs….den besøger “ubekvemme” internetsider for at fornemme folkestemningen”. Politikerne, De har naturligvis ret, herr Raddatz men vi kan ikke sige det offentligt, så er karrieren forbi”. Raddatz siger, at det tyske demokrati undergraves i disse år, og han udtrykker bekymring for “en totalitær fase”.

Tyskland er en boble,  på vej at briste. Er  Sverige, eller kan den politiske nomenklatura trække den endnu ti år mod et opgør med formynderne, der vil blive så meget desto værre? Det er iøjenfaldende, som politikere i hele Europa er tiltagende paralyserede af det monster, de har skabt. En  almindelig taktik, er at shame dem, der beskriver det. Man kan melde dem for “racisme”, som Zenia Stampe, men strategien er ikke “fremtidssikret”. Man kan også pisse på dem og sige de lugter, som Bondam i Berlingske idag. Her gør han det Bomdam-skabte mareridt til Jespersens og Pittelkows, ganske fikst men bedaget kneb:

Så i stedet for at dæmonisere og pege fingre ad en stor samfundsgruppe, så skulle Ralf Pittelkow og hans nye bogs medforfatter Karen Jespersen begynde at arbejde positivt for integrationen – så kunne de forhindre deres eget mareridt. (Klaus Bondam Beskæftigelses-og integrationsborgmester ( R) København.)

Var GZ-imam Rauf medforfatter på Obamas Cairo-tale?

Det hævder han i hvert fald. Det begynder for denne blogger at ligne hybris i supermagtsformat: Kan dette på nogen tænkelig måde ende godt og konstruktivt ikke bare for en forandringsbesat præsident med rekordlave points i meningsmålingerne, oppe imod en befolkning massivt imod det islamiske Ground Zero-kompleks, men også for det land som byggeriet skulle signalere forsoning og en ny begyndelse med? Måske kan noget godt komme ud af det for landet og verden som helhed, omend på en helt anden måde end tiltænkt, nemlig hvis resultatet bliver nemesis der ikke kan spinnes væk eller forties af medierne.

[…] Link to audio of Rauf’s admission. The Shoebat Foundation obtained this shocking audio recording of Rauf’s own voice boasting in Arabic that Obama’s historic Cairo speech was provided by the Imam and the Cordova Initiative in what the Imam called “The Blue Print” which he said was the solution to the Islamic-American divide. Rauf claimed Chapter 6 of the Imam’s work engineered by the Cordova Initiative was the construct for the entire speech […]

[Rauf:] For example, IN MY BOOK IN THE ARABIC VERSION page 293, what did I write? WHAT ARE THE THINGS THAT THE UNITED STATES NEEDS TO DO. IF YOU EXAMINE THIS CHAPTER YOU WILL FIND THAT THE OBAMA SPEECH IN CAIRO WAS ALL TAKEN FROM THIS SECTION [Section 6].

The story was even collaborated in a written article in an interview with Hani Al-Waziri of Egypt. The clue was revealed while Rauf was answering a question regarding President Barack Obama’s speech in which Rauf replied:

“The speech was wonderful and wise in his choice of words, the Prime Minister of Malaysia after the speech disclosed to me that it is now easy for any president of a Muslim country to establish good relations with America, and I AM NOT GOING TO HIDE FROM YOU THAT ONE OF THOSE WHO PARTICIPATED IN WRITING THE SPEECH, TRANSFERRED ENTIRE PARTS OF MY BOOK ‘A NEW VISION FOR MUSLIMS AND THE WEST’, which he referred to U.S. interests being compatible with top interests of the Muslim world”. […] Walid Shoebat: 9/11 Mosque Imam Wrote Much of the Guts of Obama’s Historic Cairo Speech!

Det amerikanske udenrigsministerium, der betaler Raufs pågående udenlandsrejse, anser ikke imamens stærkt USA-fjendtlige udtalelser for noget problem. Problemet er for talsmanden her en “blogger” (Pamela Geller) der har taget citater ud af den berømte kontekst, til trods for at hun rent faktisk gengav hele talen (LFPC).

State Department officials say they are aware of the controversial remarks Imam Feisal Abdul Rauf made in 2005. Rauf is the Imam of the controversial so-called Ground Zero mosque and is presently on a State Department funded outreach tour of Middle Eastern countries.

During a 2005 conference in Australia, Imam Feisal Abdul Rauf compared the United States to Al Qaeda and said, “We tend to forget, in the West, that the United States has more Muslim blood on its hands than Al Qaeda has on its hands of innocent non-Muslims.” […]

“We are aware of those remarks,” said State Department Spokesman P.J. Crowley. “I would just caution any of you that choose to write on this that once again you have a case where a blogger has pulled out one passage from a very lengthy speech, if you read the entire speech, you will discover exactly why we think he is rightfully participating in this international speaking tour.” State Department “Aware” of Ground Zero Mosque Imam’s Controversial Remarks

Ground Zero Mosque Developer Sharif El-Gamal Exposed

Thomas Nydahl: Islams olika ansikten

Islams olika ansikten. Islamismens järnnäve. Tre nya böcker i ämnena.

Karen Jespersen och Ralf Pittelkow: Islams magt. Europas ny virkelighed (Jyllands-Postens forlag, København). Utgivningsdag 24 augusti.

Johannes Salminen: Islams två ansikten. Essäer (Söderströms, Finland och Atlantis, Sverige). Utgivningsdag 8 september.

Ayaan Hirsi Ali: Nomad. En personlig resa genom civilisationerna. (Bonniers, översättning av Manne Svensson). Utgivningsdag 14 september.

Stridsropet Allahu akbar (Gud är stor) ekade över Poitiers, norr om Pyrenéerna år 732, då tiotusentals araber och berber stormade fram mot den frankiska armén. Men de stridsvana ökenkrigarna mötte hårt motstånd och Charles Martels trupper stod emot dem. Edward Gibbon ser detta slag som en historiens vändpunkt. Hade araberna och berberna segrat hade hela Europa med all sannolikhet blivit muslimskt, och man hade, med Gibbons ord ”fått ägna sig åt tolkningen av Koranen” vid fakulteterna i Oxford.

Johannes Salminen tecknar denna upptakt i sin nya bok om ”islams två ansikten”, en liten volym som rymmer en handfull essäer och kortare texter. Men Salminen menar också att de verkligt avgörande händelserna utspelar sig i Jerusalem 1099, då blodbadet på judar och muslimer ägde rum, ”det var raider som för all framtid skulle fläcka bilden av Europa” säger han. Men Muhammeds egen roll i utvecklingen måste lyftas fram. Han var en krigare och statsman mer än religionsstiftare, hans slakt på den judiska stammen Quarayza är legendarisk, då mer än 600 av de judiska männen halshöggs och lämnades i en massgrav, medan kvinnorna och barnen såldes som slavar. Muhammed blev våldet trogen, och med Huntingtons ord kan man konstatera att ”islam har blodiga gränser”. Salminen påpekar också att Koranen vittnar om att ”Muhammed bar ett bestående agg mot judarna”. Att såväl judar som kristna betraktades som ”Bokens folk” förändrar ingenting, eftersom deras dhimmi-status i själva verket gjorde dem till islams fångar och undersåtar. De fick bokstavligt talat betala för att få leva. Att vara dhimmi fick också konsekvenser för vardagslivet. Judar kunde t.ex. i badhusen tvingas ”bära ett särskilt emblem för att lättare kunna åtskiljas från övriga omskurna.” Det är fakta av detta slag man alltid får hos Salminen, som har en ovanlig förmåga att förena de stora, historiska skeendena med ett slags anekdotisk kunskap. Jag tycker mycket om hans nya bok, inte minst för att den vid sidan av dessa fakta, också förmedlar insikter om hur man i den muslimska världen handlade med svarta slavar. Och Salminen får det att bränna till ordentligt när han skriver om den omfattande muslimska migrationen till Europa: ”I dag kan islam tack vare invandrarströmmarna visa upp en massiv och permanent närvaro i Europa. Frågan som Bernhard Lewis vågar ställa är: håller islam på att den här vägen fullfölja den invasion som avbröts vid Poitiers?”.

Det leder mig över till Ayyan Hirsi Alis nya bok, som i allt väsentligt är ett vittnesmål som stödjer Lewis och Salminens antagande. Hon är en av de skarpaste polemikerna, som utifrån konkreta erfarenheter och vittnesmål, kan ge oss en övertygande bild av hur islamiseringen av Europa ser ut. Hennes historia är idag allmänt bekant över stora delar av världen, och hennes livsöde har fått tjäna som symbol för vad som händer den muslimska kvinna som tar av sig slöjan och vägrar följa Koranens bud. Att hon lever med ständig livvaktsbevakning är bara en sida av saken, den andra är att hon sedan länge är utstött ur varje form av familje- och stamgemenskap. Hennes liv i Holland slutade med att hon fråntogs både medborgarskap och parlamentarisk immunitet, sedan en maktkamp fått den ökända ministern och före detta fängelsedirektören Rita Verdonk att agera mot Hirsi Ali. Den senare fick dock så småningom tillbaka sitt medborgarskap, men hade då redan flyttat till USA där hon varit verksam som forskare vid American Enterprise Institute.

Den nya boken börjar i barndomen och vi får följa Hirsi Ali och hennes familj över världen. Kapitlen om de tio åren i Kenya är särskilt intressant, som skildring av hur afrikansk islam ser ut. Ändå är det först på sidan 267, där avsnittet Botemedel börjar, som jag tycker att den ger något nytt till den bild jag redan hade av henne. Här argumenterar nämligen Hirsi Ali för ”den muslimska tankens befrielse” som ett upplysningsprojekt och något som i grunden kunde förändra ökenkulturens konserverade ålderdomlighet och ge den en möjlighet att träda in i den nya tiden. Nej, hon är ingen missionär. Det är oerhört korkat att säga det (och det har redan sagts alltför många gånger). Däremot är hon en kvinna med civilkurage som manar Europa att stå islamismen emot. Att bjuda den motstånd:

”Varje viktig frihet som västerlänningar förfogar över grundas på friheten att uttrycka sig. Vi ser vad som är fel och påpekar att det är fel, så att det kan åtgärdas. Detta är upplysningens budskap, den rationella process som ligger bakom dagens västerländska värderingar: Sätt igång. Undersök. Fråga. Ta reda på saker. Våga skaffa kunskap. Var inte rädd för vad du kan tänkas få reda på. Kunskap är bättre än vidskepelse, blind tro och dorgmen (…) Islam är däremot oförenligt med upplysningens frihetliga principer. Samtidigt kommer fler och fler människor till väst från länder där livet inrättas efter stamkulturens seder och i allt högre grad underkastas radikala former av islam. Och de för med sig seder, bruk och dogmer som är äldre än upplysningen – och som alldeles uppenbart strider mot upplysningens idéer (…) Yttrandefriheten är den mänskliga frihetens och det fria samhällets grundval. Och i yttrandefriheten ingår rätten att häda och uppröra. ”

Karen Jespersen och Ralf Pittelkows Islams magt är utifrån den danska horisonten också en kampskrift för de europeiska upplysningsidealen, för det demokratiska genombrottet och den sekulära statens överlägsenhet. Så redan där ansluter den direkt till Hirsi Alis bok. Jag menar att deras bok är det mest framstående som publicerats på ett skandinaviskt språk i detta ämne. Den gräver inte ner sig i ett skyttegravskrig. Den presenterar istället en fyllig och skrämmande bild av en social, politisk och kulturell förändring som äger rum i hela Europa, en förändring som riskerar att kväsa yttrande- och tryckfriheten, skapa parallella rättssystem (med sharia-domstolar för de enskilda ländernas muslimska medborgare), ge vika för särkrav rörande skolor, butiker, sjukhus, ålderdomshem och andra för livet centrala funktioner. I denna kusliga förändring sker också något som sällan påtalas: de sekulära, frihetslängtande människor som flytt muslimska länder sviks konsekvent. Det har inte minst människor som Ayyan Hirsi Ali, Taslima Nasrin, Salman Rushdie och många, många andra fått erfara.

När Arne Hardis från Weekendavisen gästrecenserade deras bok i Jyllands-Posten (som utgivit den) skrev han följande tankeväckande ord om de enskilda fallen som redovisas i boken som exempel på islamismens farliga tillväxt i Europa:

”Alle er kildebelagte, så enhver kan tjekke validiteten, løbende ledsages begrædelighederne af Pittelkow og Jespersens påpegning af, at mange muslimer ikke ønsker islamismen fremmet, men at denne ikke desto mindre er i fremmarch. Styrken i bogen er ikke kun eksemplernes pinlige og sørgeligt underholdende myriade, mange er i forvejen velkendte fra den offentlige debat, men den sammenhængende analyse, som kæder eksemplerne sammen og ser islamismens trussel i dens helhed.”

Jag tycker att man ska ta Hardis ord på största allvar. Det är i detaljerna vi ser konturerna av helheten. De enskilda händelserna är inte ”isolerade” (vilket man i Sverige brukar använda som ett argument), de utgör alla exempel på hur den islamistiska kulturens järnhand ser ut, den järnhand som kan krossa demokratin om vi inte agerar. Om vi gör det, så vet vi att Hirsi Alis anda finns närvarande: som ett upplysningsprojekt i striden mot en medeltida ideologi vars mörker alltför länge vilat över individer, folk och nationer.

Af Thomas Nydahl

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Torsten P
Torsten P
11 years ago

Så här skildras motståndet mot Ground Zero-moskén i Sveriges “högertidning”, Svenska Dagbladet. Extremvänstern har infiltrerat allt:

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/protester-mot-moske-vid-ground-zero_5193251.svd

“Muslimer anser att striden är ett tecken på en låggradig psykologisk krigföring från en krympande vit kristen konservativ och rädd grupp. Att muslimer är välkomna till bön i såväl kongressbyggnaden som i Pentagon lyfts inte fram i mediebruset.”

Mette
Mette
11 years ago

Der er vel ikke så meget tvivl om, at denne El-Gamal er stråmand for muslimske interesser med mange penge. Er I klar over, at der også i Danmark foregår et omfattende opkøb af ejendomme, hvis nye ejere er bosat i bl.a. Svejts og emiraterne? Ingen ved hvorfor. Hvordan kan det lade sig gøre? Er lovgivningen ændret? “Tilsyneladende har købere fra Schweiz og De Forenede Arabiske Emirater i særlig grad fået blik for det danske ejendomsmarked. Det fremgår, at personer bosiddende i Schweiz står bag hvert femte af de boligkøb, som udlændinge og udlandsdanskere foretager i Danmark. Dermed er 1.110 danske… Read more »

Thomas Bolding Hansen
11 years ago
Reply to  Mette

United Arab Emirates lig med ingen skat og et moderne vestligt friendly miljø. Det er arabiens Schweiz – bortset fra man slet ikke betaler skat!:

http://www.heritage.org/Index/country/UnitedArabEmirates

Fiscal freedom 99,9 ud af 100 mulige.

24 pct. i gennemsnit i Schweiz, hvis du er til europæiske samfund.

Når millionærskatten kommer vil vi se flere danskere i Dubai og Schweiz. Selv gider jeg heller ikke mere, men skal lige spare op, før jeg kan rejse.

Mette
Mette
11 years ago

Danmark er elendigt forvaltet.

Ulla Lauridsen
11 years ago

Jeg har i al beskedenhed omtalt Ayaan Hirsi Alis Nomad her:

http://levnedogmeninger.wordpress.com/2010/08/18/l%C3%A6s-l%C3%A6s-l%C3%A6s/

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago

Emeritus Nemlig! Mesterligt opsat og forståeligt for mange. I en tid hvor opmærksomhed af mange gives og lægges på form- spin, fremtrædelse, annstæændighed, de åh så avancerede udtryk for netop den egentlige intention og ægtheden og det beundringsværdige i dette og hint i alt fra almindeligheder til nedrige særheder, er min foretrukne illustration til en holdbar forklaring af alle tidernes normalitet/særheder lidt længere fremme, i samme spil, første akt tredie scene, hvor Cicero henkastet siger: Indeed, it is a strange-disposed time: But men may construe things after their fasion, Clean from the purpose of the things themselves. Comes Cæsar to… Read more »

Emeritus
Emeritus
11 years ago

Til Peter Buch fortsat: Hvis vi dvæler et øjeblik længere denne gang ved citatets dramatiske kvalitet: så viser det psykologiske mesterskab hos Shakespeare sig i detaljen. Shakespeare indleder med at lade Cæsar udbryde: ‘Let me have men about me that are fat…’ Nævner han de fede først, fordi han får øje på nogle fede mænd og kommer i tanke om at sige noget klogt om dem? Nej, han bytter om på tingene – noget skæbnesvangert har først tiltrukket sig hans opmærksomhed, Derfor indleder han analytisk defensivt og slutter så med at omtale årsagen til refleksionen, Cassius, som lige inden fik… Read more »

Emeritus
Emeritus
11 years ago

Ja, Peter Buch.
Der er en grund til, at William er udødelig. Han er dagsaktuel. Fremtiden er i 1. Akt på forhånd og med præciseringen – et navn, Cassius! nævnt – i et nu ridset skræmmende op. Alle véd vi, at Cæsar med den bemærkning på en eller anden måde prøver at foregribe sin uafvendelige skæbne (at han allerede kigger ned i den samme afgrund som vi). Jeg burde have bragt citatet. Godt du trak det frem.

Med venlig hilsen

Jonny
Jonny
11 years ago

Vad gäller dhimmi-konceptet så var det ett mycket användbart system för att kontrollera de erövrade länderna. De arabiska erövrarna utgjorde ju till en början ett litet härskande skikt.

Om jag minns rätt så utgjorde de kristna fortfarande ungefär hälften av befolkningen i Egypten vid tiden för det första korståget…

Victor
Victor
11 years ago

Talkshowet Nordegren på SR P1 har kigget lidt på SDs voldægts- og kriminalitets-tal…de holder.

http://www.youtube.com/watch?v=ARTfVmmuQw4&feature=sub

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Hans Engell i EB om Ralf Pittelkows & Karen Jespersens ny bog Islams Magt.

http://ekstrabladet.dk/nationen/article1396164.ece

Et genhør værd: Pittelkow hos Krause på Tværs – 15-04-2009
http://www.dr.dk/P1/Krause/Udsendelser/2009/04/22101205.htm

Kulturkampen fortsætter
Krause på tværs 22. april 2009 kl. 10:03 på P1

– Det er mere end nogensinde før befolkningen, der sætter præmisserne for, hvad der sker på Christiansborg.

Det siger Ralf Pittelkow, der i sin nye bog “Mit liv som dansker” tager et opgør dels med sin egen fortid og især med det, han kalder for, de definerende klasser. Den klasse var han som marxist selv en del af i halvfjerdserne.

Limewoody
Limewoody
11 years ago

Sig mig: Ham Bondam, har han lige været omkring København til gayparade og har lige nået at udtale sig om et eller andet (vi skulle jo nødig glemme ham) han ikke aner noget om, inden han flyver videre på skatteborgerne regning….?

Victor
Victor
11 years ago

Jeg fandt lige denne perle på youtube….åbenbart skal tyrkiske betjente nu hjælpe med at patruljere gaderne i Tyskland, for at få lidt styr på deres landsmænd…..

http://www.youtube.com/watch?v=52darKphkVI

Emeritus
Emeritus
11 years ago

‘…”Finanskrisen gør eliten særdeles nervøs….den besøger “ubekvemme” internetsider for at fornemme folkestemningen.”…’ Finanskrisen, åh ja. Det hævdes, at USA om få år er bankerot. Hvad så med globaliseringen og i kølvandet på den masseindvandringen til det rige Vesten fra fattige områder i Afrika og Asien? – Hvordan håndterer Vesten mon den udskudte krise på det tidspunkt, når den rigtige krise slår igennem med en handel, der er gået i stå, hyperinflation og arbejdsløshedskøer? Reserverne er jo allerede brugt på at afværge en finanskrise. Hvis vi var os selv, ville vi klare det som i trediverne, men nu flyder store, fremmedel… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Emeritus

Det er vel tankevirksomheden- og hvad denne udøvet i handling kunne medføre for individer og samfund, der her egentlig er Shakespeares pointe. De fede mænd valgt som det først præsenterede objekt i oden er for mig at se her en eminent illustration på problematikken.

Let me have men about me that are fat;
Sleek-headed men, and such as sleep o’ nights.
Yond Cassius has a lean and hungry look;
He thinks too much: such men are dangerous.

William Shakespeare, Julius Caesar
Act I, scene ii

JensH
JensH
11 years ago

Nu vi er ved bog-anmeldelser, så var havde Fredrik Stjernefeldt fredag i Information en anmelselse af bogen “The Flight of the Intellectuals” af den amerikanske journalist Paul Berman, (jeg ved ike om den har været oppe herinde på Snaphanen):

“Paul Berman analyserer vestlige intellektuelles knæfald for islamismen i en fremstilling, der afslører en række toneangivende vestlige intellektuelle som lige så afvisende over for realiteterne, som Sovjets åndelige håndlangere var det under Den Kolde Krig”

http://www.information.dk/242262

16
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x