30
sep
Seneste opdatering: 1/10-10 kl. 0519
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Muhammeds ansigt. Faksimile af Jyllands-Posten. Fredag den 30. september 2005, side 3. PDFHelle Merete Brix skriver om “Tavshedens Tyranni”. Jyllands-Postens Forlag. 502 sider. 350 kr.

Agensforskydning ligger på rygmarven i mainstreams diskurs om problemer med multikulturen, og næppe nogle steder mere end i denne sag.

[…] En trussel har samme værdi som en faktisk bombe. Den udløser samme reaktioner fra de truedes side. Trusler har den virkning, som terroren tilsigter, nemlig at destabilisere og udmatte fjenden, vores idealer, vores økonomi. Vi er fjenden. Bare de økonomiske omkostninger, den organisatoriske opbygning, angsten og virkningen på de direkte truede og hele den samfundsmæssige sikkerhed.

Muhammed-tegningerne er ikke anledningen. Islam er anledningen, politisk islam. Politiken har 29/9 en underrubrik, der er falsk: ”Forpurret terrorplan viser, at Muhammed-karikaturerne vil forfølge Danmark længe endnu, siger norsk-pakistansk forsker”. Danmark bliver ikke forfulgt af nogle tegninger, men af islamisk terror af religiøse fanatikere.

Karakteristisk nok er den siddende VK-justitsminister, Lars Barfoed, enig i Politikens påstand. Hele det politiske establishment undtagen det forkætrede Dansk Folkeparti er en samling hængemuler og guccitasker. Faktisk fik Poul Nyrup ret i sin udtalelse om, at DF aldrig bliver stueren. Det er den katastrofale spådom, han efterlod sig. Det er stadig ikke stuerent hos ”de pæne mennesker”. […] Mogens Rukov: Terror er krig

Debatten rasede i fem år, og vistnok ikke en eneste gang blev agensforskydning som den Mogens Rukov påpeger inddraget, ligesom heller ikke den ureflekterede accept hos danske tegningmodstandere af tillæggelse af kollektiv skyld til et helt land, eller den lige så ureflekterede accept af muslimer som væsener der ikke er i besiddelse af en fri vilje til ikke at skabe sig hysterisk (Steen/LFPC).
»Verden var så rød, mor«
Sven Ove Gade anmelder Lars Hedegaards: Verden var så rød, mor – erindringer 1942-1980

Rød er han stadig. Han aldrig har sluppet sin ungdoms marxisme. På et tidspunkt, hvor velkendte koryfæer for længst har skippet den socialistiske barnetro, betragter Hedegaard stadig socialismen som det forjættede land, selv om han ikke længere tror på et jordisk paradis. Troen på et himmelsk ligger uden for hans forestillingsverden. En drømmer og romantiker, som i de sidste mange år har dokumenteret, at han også kan være et disciplineret handlingsmenneske. Hans vedholdende og modige kamp med de islamiske kræfter, som med sharialove i hånden vil forvandle Danmark til et totalitært mørkeland, er det mest fremtrædende eksempel. [..]

I 1968 blev ”dannelsesidealet erstattet af meningsidealet”. Frem for at vide skulle man nu mene. Og skal man tro Lars Hedegaard – og hvorfor skulle man ikke det? – så er det stadig sådan. Han har da også set sig nødsaget til at indprente sine børn, at det er vigtigt at skildre Pia Kjærsgaard som fascist, Dansk Folkepartis vælgere som åndelige undermålere, islam som fredens og fremtidens religion, masseindvandringen af socialklienter som en berigelse og kapitalismen som det værste samfundssystem, verden har kendt. Det mener lærerne i folkeskolen, på gymnasierne og på de højere læreanstalter, så det gør man klogt i at indrette sig efter, hvis man ønsker at få en god eksamen og et rimeligt job. Personlige meninger, dvs. de forkerte meninger, gør man bedst i at gemme, indtil man er gået på pension. Selvfølgelig er det sat på spidsen, men såmænd ikke så meget.Trotskisten, der aldrig lod sig tilpasse – Sven Ove Gade


“Trygghet & rättvisa”

Det må være de to vigtigste plusord på svensk. Når unge kvinder myrdes af ubekendte på gaden, er plusord nr. 1 i fare for at blive en makaber kliché. Aviser og TV 3 Efterlyst påstår, at mord som Elin mordet er “meget sjældne”. Gøteborg er ikke nogen stor by. Det er kun 8 måneder siden en 18-årig pige kom af dage på samme måde som Elin. Og her nævner vi ikke det mindre alvorlige, der er sket i mellemtiden. Ikke at der ikke har været andre mord i byen de seneste måneder: her , her og her. Fakkeltog, Facebook-sørgegruppe, videre til næste døde billede. I Gøteborg er multikultur blevet lig angst for liv og helbred.Kan et telefonnummer reparere på det ? (Sweden is projected to be 20 per cent Islamic by 2050.)

Nattknappen ger stöd till personer som rör sig i hela Stockholms län. Verksamheten drivs av Citypolisen tillsammans med polisens volontärer och är en hjälp att minska otryggheten för alla, fredagar och lördagar 23.00-03.30.Även om otryggheten inte står i proportion till risken för att bli utsatt för ett brott, är ändå rädslan ett faktiskt problem för många som befinner sig ute nattetid. En vanlig metod när man känner sig otrygg är att ringa upp eller att låtsas ringa upp till exempel en vän, när man tar sig mellan två platser. Om man inte har någon att ringa till kan man nu istället ringa telefon 08-50 44 66 66 till polisens volontärer. Genom dessa kan man få stöd när man till exempel är på väg hem.Nattknappen din ledsagare i luren

Indien: Næste stadie efter at debatten er slut

Tusinder af hindutempler blev ødelagt og sejrsmoskéer opført på deres grund under den muslimske invasion af dette subkontinent. Her en illustration af hvordan fordums hærgen og plyndren ikke er blevet bearbejdet gennem selvopgør, men tværtimod den dag i dag giver anledning til påskud om evigt krav på stedet. Indien har mellem 13% og 20% muslimer, altså i omegnen af det dobbelte af hvad Europa har på nuværende tidspunkt.

The Commonwealth Games in New Delhi has been beset by yet another potential complication, with more than 200,000 police deployed across India to temper religious rows following a court ruling later today.

With the Games, which India have spent a reported £1.5 billion on, only three days away – the Opening Ceremony is on Sunday – the country is bracing itself for large-scale Hindu-Muslim race riots following the outcome of a court case.

The government has appealed for calm once a court in Uttar Pradesh state rules which religion owns the site of a 16th-century Babri mosque, in Ayodhya, later today – a flashpoint that flared in December 1992.

On that occasion Hindu militants razed the mosque, which was originally build in 1527 on a disputed religious site, triggering clashes with Muslims that left 2,000 people dead and plunged the country into political crisis.

Hindus say it stands on the birthplace of their god-king Rama, and was built after the destruction of a Hindu temple by a Muslim invader in the 16th century. […] India braced for large-scale Hindu-Muslim race riots over 16th-century mosque ownership

Holder nedenstående fremskrivning vand, kan man betænke disse antagelser, der nok heller ikke er helt ved siden af: Muslimsk vrede er konstant, kun påskuddene skifter – indiske hinduer er langt mere indstillede på fysisk forsvar end svenskere, og langt voldsommere i udøvelsen af denne vold end svenskere. Hvad siger dette så, alt andet lige, om Sveriges situation anno 2050 med et muslimsk mindretal af samme størrelsesorden som Indien har i dag? (LFPC)

[…] Sweden is projected to be 20 per cent Islamic by 2050, way ahead of England, Holland or even France, and while it may preserve its high levels of equality and social trust with that demographic, I wouldn’t bet on it. […] Ed West: Finally, a Tory shows some guts. No newly arrived immigrant should get social housing, says Nick Boles

Miljøpartiets fremmedpolitiske krav til Reinfeldt
Det ville være synd at påstå, at MP ikke giver ham et tydeligt alternativ til Sverigedemokraterne. Som pest til kolera: “Åbn sluserne!” Sverige vil blive verdens største asylmagnet og ophøre med at være svensk længe inden 2050. Forslagene kan være show-off for antropologistuderende, men det er  mere tænkeligt, de faktisk mener det alvorligt. Svenske journalisters favoritparti “tror ikke på grænser” og smider en gigantisk trumf på bordet i den politiske skønhedskonkurrence:

MP: En rätt till automatiskt uppehållstillstånd bör införas för den som väntat mer än 12 månader för vuxna respektive sex månader för barn, förutsatt att den asylsökande samarbetat och lämnat erforderliga uppgifter i ärendet.

MP: En regularisering måste genomföras för att ge de papperslösa som i dag lever varaktigt i Sverige uppehållstillstånd och fullvärdiga möjligheter att bygga en framtid utan att behöva frukta avvisning till hemlandet.

MP: Återetableringsstödet bör slopas.

MP: En översyn av bestämmelserna om inre och yttre väpnad konflikt bör även omfatta utlänningslagens bestämmelser om så kallat svåra motsättningar i hemlandet.

MP: Den bestämmelse om synnerligen ömmande omständigheter som ersatte de tidigare humanitära skäl i utlänningslagen är alltför restriktiv och en inhuman praxis har utvecklats. Bestämmelsen bör därför utvidgas och i stället få lydelsen ”särskilt ömmande omständigheter”.

MP: Tillämpningen av utlänningslagen i ärenden som rör barn och unga strider allvarligt mot humanitet, rättssäkerhet och barns bästa. En översyn av relevanta delar av utlänningslagen bör därför genomföras skyndsamt.

MP: De kriterier som används vid uttaganden av flyktingkvoten bör ändras bland annat så att bättre hänsyn tas till familjesituation och så att flyktingars så kallade integrationspotential inte används som villkor för att komma i fråga för vidarebosättning.

MP: Regleringen av förvarstagande i utlänningslagen måste ändras för att minska utrymmet för godtycke. Det ska föreligga synnerliga skäl och ske endast i undantagsfall och förvarstagandet måste vara tidsbegränsat. Det ska inte vara möjligt att ta barn i förvar.

MP: Reglerna för anhöriginvandring måste ändras så att möjligheterna omfattar även åldrade föräldrar eller vuxna barn till exempel samt att en sista-länken-bestämmelse införs. Det ska finnas en möjlighet för anhöriga, till exempel äldre föräldrar, att komma till Sverige genom att en släkting som befinner sig i Sverige ges möjlighet att ”sponsra” eller gå i god för personens försörjning.

MP: Flyktingpolitiken ska inte göras överstatlig utan vara föremål för nationella beslut. Harmoniseringen av flyktingpolitiken har i praktiken stoppat alla lagliga vägar till Europa och förvägrar i dag människor rätten att söka asyl. Det innebär att människor i stället tvingas i händerna på människosmugglare och till att riskera livet för att försöka ta sig in i EU. Den restriktivitet och den militarisering som hittills karaktäriserat asyl- och invandringspolitiken riskerar att eskalera ytterligare.

MP: Frontex verksamhet kränker asylrätten eftersom människor härigenom hindras från att söka asyl i Europa. Verksamheten utgår från ett förhandsantagande om ”illegalitet” som gör att människor diskvalificeras från att anses kunna ha skyddsskäl. Frontex bör därför skyndsamt avvecklas.

MP: En möjlighet bör införas för svenska beskickningar utomlands att utfärda asylvisum för att komplettera de traditionella sätten att söka asyl.

MP: Sverige bör verka för att Dublinförordningen ska upphävas och den asylsökande i stället själv ska välja asylland. Den ordning som nu finns sätter orimlig press på de länder som utgör EU:s yttergränser och skapar djupt omänskliga förhållanden för enskilda asylsökanden.

MP: Sverige bör verka för att direktivet om transportörsansvar omförhandlas i syfte att alla bestämmelser som sätter asylrätten ur spel eller leder till diskriminering grundad på hudfärg eller etniskt ursprung tas bort.

MP: Att utan egen vinning hjälpa en människa att söka fristad undan förföljelse ska inte vara kriminaliserat och inte jämställas med människohandel.

MP: Papperslösa ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård som annan befolkning som lever i Sverige. Detta är inte en migrationspolitisk fråga utan en fråga om rätt till hälsa och ska därför behandlas inom ordinarie hälso- och sjukvårdssystem.

MP: Ett system för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring där arbetsgivarna själva avgör behovet samt prövar bristen ska finnas.

MP: De papperslösa som i dag befinner i Sverige, och som har en anställning, ska ha möjlighet att härifrån söka uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare.

Här är MP:s krav i flyktingpolitiken, Fredrick Federley kommenterar listan – punkt för punkt

Det er interessant at se det hele lidt udefra:

The near-singular obsession with this single-issue party – the Sweden Democrats’ issue being that the root of all problems lies with immigrants – is letting the political elites off the hook. Both before and after the election, obsessing over the Sweden Democrats allowed mainstream politicians to spend an inordinate amount of time and energy telling the Swedish people how much the elite is not like them. Politicians have refused to debate with the Sweden Democrats, and on election night the leader of the Left Party even refused, on live TV, to get his make-up done in the same room as the Sweden Democrat leader. At the big Gothenburg Book Fair last weekend, where the who’s who of Sweden’s metropolitan establishment gather to discuss politics and culture and to sip cocktails into the small hours, the rise of the Sweden Democrats was on everyone’s minds and lips.

Nathalie Rothschild: After that election, Sweden is in denial

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Vivi Andersen
Vivi Andersen
11 years ago

Victor Dette bliver ikke ved med at gå ! En skønne dag har tyskerne fået nok af deres Berigere og så…. Det samme vil ske i de øvrige europæiske lande og så…. kommer det til borgerkrige, da de der er fjender af os også lever midt iblandt os. Og nu er det for sent at fortryder at vi tillod vores politikere at åbne ladeporten for de arabisk-islamiske befolkninger. Kunne vi så blot få os samlet sammen til at få os selv og vores politikere til at vedtage et 100% stop for al yderligere tilvandring til de europæiske lande fra de… Read more »

Victor
Victor
11 years ago

For nu at blive i jargonen, så er hån, spot og latterliggørelse blevet en del af hverdagen på Berlins såkaldte “brændpunkts-skoler”….gæt selv, hvad det er for nogle fætre…

Det fortæller Tagesspiegel om under overskriften:

“Lehrer beklagen Mobbing gegen deutsche Kinder”

http://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/lehrer-beklagen-mobbing-gegen-deutsche-kinder/1946414.html

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  Victor

Originalartiklen ligger her, fra lærerforeningens tidsskrift: http://www.gew-berlin.de/blz/19635.htm Et Citat “Beschimpfungen während der Pause Mit der zunehmenden Segregation der SchülerInnenschaft, insbesondere in den Schulen, die in sozialen Brennpunkten liegen, verstärkt sich eine Art von Deutschenfeindlichkeit unter vielen SchülerInnen mit Migrationshintergrund. Es kommt zu einer wechselseitigen Abschottung. Viele deutsche SchülerInnen empfinden sich als eine abgelehnte, provozierte, diskriminierte Minderheit, meist ohne nicht-deutsche Freunde. In den Klassen komme es, äußern deutsche SchülerInnen, immer wieder zu Beschimpfungen und Konflikten: Namen werden verballhornt, Schüler bedroht und gemobbt. Bei Konflikten erhielten die nicht-deutschen Schüler meist rasch Hilfe von Verwandten oder Freunden. Bei der Gruppe der deutschen SchülerInnen… Read more »

Menig 442
Menig 442
11 years ago

Pakistan betyder “de renes land”, dvs. muslimer er rene og hinduerne urene. Da Øst og Vest Pakistan i 1947 blev udskilt af Indien blev næsten alle hinduer jaget ud af Pakistan, mens det resterende Indien lod muslimerne blive. Det der sker nu er vel, at hinduerne ikke længere vil finde sig i, at være urene anden rangs borgere i deres eget land og søger tilbage til rødderne.

Danske Holger
Danske Holger
11 years ago

“Den første årlige Spred-tegningerne-dag

‘Frihedsbevægelsen Danske Holger’ har netop offentliggjort et kommuniké, der i barske vendinger kræver at alle danskere, på denne dag, hver især bidrager til spredningen af de tolv Muhammed-tegninger, som Jyllandsposten lod trykke for fem år siden. Spred tegningerne!”

http://www.uriasposten.net/archives/18444#comments

Spred tegningerne via gratisavisernes distributionssystem.

Stik et print af tegningerne ind mellem siderne i Urban, MetroXpress og 24timer.

Sådan kommer tegningerne ud til folket, når medierne svigter.

Metoden med at placere et print af tegningerne mellem siderne i en publikation kan også benyttes i forbindelse med Gaffa og andre gratismagasiner.

Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson
11 years ago

Federley måste vara masochist. Han blev ju nyss nedslagen och misshandlad av ett “ungdomsgäng”. Detta hände i Stockholm innerstad sen eftermiddag. Man skulle ju kunna tro att verkligheten efter en sådan erfarenhet skulle hinna ikapp också de mest naiva, men så tycks inte vara fallet. Problemet för Federley är ju också att han med sin speciella sexuella läggning inte skulle överleva många timmar i ett muslimsk land.

Høgsbro
Høgsbro
11 years ago

Ja, jeg havde en belgisk amerikansk kæreste som flippede helt ud i radikalistisk raseri over JP formastelighed: Jeg undrede mig over den formaliserede vanetænkning, den manglende evne til at læse teksten, og affekten. Behøver jeg sige det ikke holdt. Rose, dit skarn, du ødelagde et forhold! Nå, alt forladt, det var gået i stykker alligevel. I mit fag er det stadig god tone der tæller, og ikke så meget kritisk tænkning. Jeg husker ikke at debatten var oppe på min arbejdsplads overhovedet. Længe leve tavshedens tyranni. Og tak for handling og bog til Rose.

Morten - - -
11 years ago
Reply to  Høgsbro

“Rose, dit skarn, du ødelagde et forhold!” 🙂 🙂 🙂 Ja – jeg kender også en mand, der blev så vred på Flemming Rose, at han knuste sin kaffekop! Den har han heller aldrig fået nogen erstatning for, selvom han har henvendt sig til Jyllands-Posten utallige gange. En avis kan da ikke bare nægte et tage et ansvar for dens medarbejderes handlinger! – – – P. S. Godt du tog konsekvensen! Partnere, der taler engelsk på modersmålsniveau kan virke … fancy (der var flere engelsktalende fædre i min søns københavnske børnehave, end der var danske ;)). Men man skal måske… Read more »

Mette
Mette
11 years ago

Kan I huske, hvad I selv tænkte, da I så Muhammedtegningerne første gang? Jeg holdt en fridag og hyggede mig med morgenmad og god tid, læste artiklen uden at finde den særlig interessant. Tegningerne blev jeg også hurtigt færdig med. Rasmus Sand Høyers (den med burkaudskæringen der ligger henover M’s øjne) fandt jeg sjov, de andre kedelige og uoplagte. Westergaards tegning hæftede jeg mig slet ikke ved. Den var blot endnu en henvisning til den åbenbart uundgåelige sammenhæng mellem islam og terrorisme, som jeg de fleste dage skrev debatindlæg om. Derefter læste jeg videre i min avis uden mindste fornemmelse… Read more »

Jens A
Jens A
11 years ago
Reply to  Mette

Kurt Westergaards tegning kunne (i begyndelsen) heller ikke ophidse muslimer. De ved jo udmærker at deres profet benyttede sig af terror, og anbefalede sine tilhængere at bruge terror mod de vantro. Det fremgår til overflod af islams kildeskrifter. Nogle imamer fandt et billede af en fransk klovn, klædt ud som en gris, på Internettet, og hævdede at det var et billede af deres profet (og var en JP tegning). Og det kunne få den muslimske pøbel i Mellemøselten på gaden. Men vreden burde vel egentlig være rettet mod de imamer, der påstod at deres profet lignede et svin. Men den… Read more »

Hans Jensen
Hans Jensen
11 years ago
Reply to  Mette

Jeg husker det tydeligt. Jeg læste avisen over en kop kaffe og rundstykker, læste artiklen og hæftede mig ved at tegningerne var ret uskyldige. Et par stykker var direkte spaghetti-rygrad, og Westergaards var et spejlbillede af virkeligheden. Det er jo ikke uden grund, at når man siger “islam”, så er automatsvaret “bombe”. Avisen røg ud et par dage senere. Heldigvis lykkedes mig at få et eksemplar, men den er umulig at opdrive nu. Der var lidt fnidder, men henne i moskeen sad nogle imamer og bryggede en kufferfuld falsknerier sammen. Da de blev offentliggjort, eksploderede bomben, godt støttet at myndighederne,… Read more »

HelgeD-H
HelgeD-H
11 years ago

Fordi den Politiske Korrekthed sejrede under Muhammed-krisen, så tabte islam-kritikerne.
Der er mest kun den Politisk Korrekte version og muslimernes egen opfattelse af formålet med
at vise navngivne bladtegneres opfattelse af hvordan de så profeten Muhammed som er den officielle version.
Jeg gruer for hvordan Muhammed-Krisen ville have været håndteret hvis man havde en Nyrup-regering eller en
Helle Thorning Schmidt-regering i 2005-2006.

Hans Jensen
Hans Jensen
11 years ago
Reply to  HelgeD-H

“som er den officielle version”.

Øhhhh, findes der da nogen anden version, end den JyllandsPostens redaktion oplyser? Jeg ved godt at JPs og ytringsfrihedens fjender skyder dem en masse motiver i skoene, men var de med på det redaktionsmøde hvor det blev vedtaget? Er det andet en von-høren-sagen?

Morten - - -
11 years ago

“Trotskisten, der aldrig lod sig tilpasse”.

Ja, Sven Ove Gade er selv bondesønnen, der aldrig lod sig skole af de bedrevidende. Det er han for sund til.

Hvor velskrevet og loyalt overfor Lars Hedegaard.

– – –

Ulla Lauridsen
Ulla Lauridsen
11 years ago

Faktisk tror jeg, at svenskerne inderst inde er meget, meget stolte af deres land. Især dem, der nu arbejder for at ødelægge det. Sagen er, at de tror fuldt og fast på, at Sverige er det eneste land i verden, et menneske i realiteten bør bydes at leve i.

Gunnar Biering
Gunnar Biering
11 years ago
Reply to  steen

Ja, indvandringsfortalerne er dels naive og uvidende, fordi de tror, at folks kultur er en ydre dragt, de blot kan udskifte med en dansk. De ved ikke, at kultur er som skelet og nervesystem – det er ikke noget, man bare skifter.
Og de er arrogante, fordi de dels tror, at indvandrerne selv ønsker at blive som os, dels tror de, at vore samfund kan klare hvad som helst.

Morten - - -
11 years ago
Reply to  Ulla Lauridsen

Danmark i en fortid – “Verdensmestrene”, kunne man kalde en bog om Danmark Før 🙂

– – –

Victor
Victor
11 years ago

En ting slår mig her. Kan I ikke bede Lars om at bruge sit gamle trotskistiske analyseapparat til at forklare tænknigen bag Irak-invasionen? Mange af de toneangivende amerikanske fortalere for den aktion havde en trotskistisk baggrund. Jeg har stadig ikke fattet hvad målet var – har det noget at gøre med ideen om en slags permanent revolution (overført til dette århundrede og Arabien).

19
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x