2
dec
Seneste opdatering: 4/12-10 kl. 1931
46 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Update: Filmen er desværre borte fra You Tube af copyright grunde. Hvis den dukker op igen, lægger vi den på denne plads.

Er islam kapret av radikale ekstremister som aktivt går inn for å ødelegge de verdier vestlige samfunn bygger på? Og bør verden være bekymret? Filmen er en personlig reise i den muslimske verden, fra sentrale intellektuelle som lever med truslene fra den moderne islamismen og inn til ledelsen for den verdensomspennende bevegelsen Muslimbrødrene. Forfatteren Walid al-Kubaisi er filmens forteller og reiseleder. Fra Jemen til Kairo, fra Oslo til Paris, får publikum del i hans reise og et unikt og avslørende innblikk i antidemokratiske krefter som har fått oppsiktsvekkende stor innflytelse i den vestlige verden.Frihet, likhet og Det muslimske brorskap Filmen havde premiere i Oslo den 25 november og blev sendt på NRK 2 Muslimleder: – Vi vil danne en samlet islamsk stat. Lederen for Det muslimske brorskap i intervju med TV 2.

Stramningerne er effektive, men vi er blevet en sikkerhedsrisiko

Siden regeringen strammede udlændingeloven 1. juni i år, er der kun givet fem permanente opholdstilladelser til udlændinge i Danmark, viser nye tal.Pointsystem er uhyre effektivt

Enhedlisten og Folkesocialisterne “er utrygge”:

Amerikanerne vil have lov til at kontrollere rejsende fra EU til USA langt grundigere end i dag. De vil også have lov til at bemande fly med bevæbnede vagter. Hvis de ikke får deres vilje, kan de måske ende med at genindføre visumtvang for bl.a. danske rejsende til USA. USA vil have bevæbnede vagter på fly fra EU, Regeringen accepterer bevæbnede vagter på fly til USA.

WikiLeaks: Amerikansk dobbeltspil vis-à-vis Tyrkiet i EU

Julian Assange og WikiLeaks’ motiver er næppe at finde i bekymring for vestlige nationalstaters frihed, og det er selv sagt skræmmende at kræfter der ønsker at omtegne verdenskortet frigiver tusinder af hemmeligtstemplede dokumenter uden at besidde den nødvendige indsigt i de mulige konsekvenser. Kigger man isoleret på dele af lækagen må man dog nok sige at lige netop Europas befolkninger har en klar interesse i at få blotlagt luskeriet og fortielserne vedrørende den manisk besatte drift henimod at få Tyrkiet indlemmet i EU.

Vi ved nu sort på hvidt at man bag kulisserne i Washington er særdeles velinformerede om hvilke kræfter der regerer i den anatolske stat man mener at skulle pådutte europæerne. Bemærk her at bekymringerne kun går på Erdoganstyrets motiver og kvalifikationer, og ikke på konsekvenserne i gadehøjde her i Europa ved tilførsel af et stort antal menige tyrkere. Dette scenarie er fuldstændigt fraværende i i elitens argumenter og lokketoner (LFPC).

The US is concerned about its NATO ally Turkey. Embassy dispatches portray Prime Minister Recep Tayyip Erdogan as a power-hungry Islamist surrounded by corrupt and incompetent ministers. Washington no longer believes that the country will ever join the European Union. […]

US diplomats are likewise unflinching when it comes to Erdogan’s advisor and foreign minister, Ahmet Davutoglu. They say he understands little about politics outside of Ankara. They see this as unfortunate, because they want to see Turkey join the EU — but they don’t believe it will ever happen. In order to make progress toward EU accession, the US ambassador wrote, the government must “hire a couple thousand people skilled in English or other major EU languages and up to the bureaucratic demands of interfacing with the Eurocrats.” The AKP, write US diplomats, had thus far employed mostly confidants from the Sunni brotherhoods.

Some AKP politicians, according to a US assessment, support Turkish membership in the EU for “murky” and “muddled” reasons, for example because they believe Turkey must spread Islam in Europe. A US dispatch from late 2004 reports that a member of a leading AKP think tank said that Turkey’s role is “to take back Andalusia and avenge the defeat at the siege of Vienna in 1683.” […]

The Americans are watching with concern as Erdogan distances NATO member-state Turkey further and further from the West. They are concerned about the country’s stability. “Every day is a new one here, and no one can be certain where this whole choreography will fall out of whack,” James Jeffrey, then the US ambassador in Turkey, wrote in late February 2010. “Then, look out.” Wiki Secret: U.S. Distrusts Turkey’s PM Recep Tayyip Erdogan

Moderat hustrutævende imam arresteret

Han var altså heller ikke den med længsel eftersøgte enhjørning ‘den moderate muslim’ på hvem gode mennesker kan projicere deres våde forhåbninger. Men jagten fortsætter. En dag må det da give pote, og så begynder det at gå den rigtige vej: Dialogbænke vil summe af mellemfolkelig forståelse, ghettoer vil blive eftertragtede indflyttermål for indfødte borgere, utilpassede unge vil aflægge den grimme etageklip, og Geert Wilders, Kurt Westergaard og Ayaan Hirsi Ali kan sende livvagterne hjem. Koranverset manden her har citeret er 4:34, som apologeter og taqiyya-artister ellers gerne hævder kun handler om at lade genstridige hustruer sove alene, evt. at afklapse dem ganske let (LFPC)

A Muslim imam who lectures on non-violence and advises the German government on interfaith issues has been arrested in Germany for beating up his wife.

Sheikh Abu Adam, 40, is now on remand in Munich while his wife, 31, is being guarded by police. She was allegedly assaulted so badly that she suffered a broken nose and shoulder and numerous cuts and bruises.

Media reports claimed the woman, who has borne one of his ten children, wanted to live a more ‘western’ lifestyle and was allegedly attacked after telling her husband. […]

Adam is alleged to have shouted a verse from the Koran at his wife as he beat her. The line said: ‘Good women are obedient. They guard their unseen parts because God has guarded them. ‘As for those from whom you fear disobedience, admonish them and send them to beds apart and beat them.’ […]

A week ago, he held a lecture at the city’s Catholic University entitled ‘An Islam which distances itself from violence’.  […]Muslim imam who lectures on non-violence in Germany is arrested for beating up his wife

“Sweden – The open theft of an entire country”

Mario Vargas Llosa: Slöjan är inte bara en slöja

Oversat til svensk fra El Pais “El velo no es el velo” af Stig Carlson

Provinsregeringen i Katalonien i Spanien har tvingat en kommunal skola i Gerona att tillåta en marokansk flicka på 8 år, Shaima, att bära slöja i skolan. Shaima har stannat hemma sedan en vecka, eftersom myndigheterna har förbjudit hennes skolgång, så länge hon bar hiyab eller den islamska slöjan. Rektorn grundade förbudet på skolans stadga, som avvisar klädesplagg, som kan orsaka diskriminering. Provinsregeringen däremot anser att “rättigheten till skolgång” bör vara överordnad skolornas lokala regler.

I motsats till länder som Frankrike och Storbritannien, där det finns lagar om den muslimska slöjan i det offentliga rummet, så finns det ingen lagstiftning i Spanien. Beslutanderätten har fram till nu överlåtits till de lokala rektorerna och skolorna. Det som har hänt den marokanska flickan innebär ett prejudikat, som om det sprids och får leva vidare, öppnar portarna till den s.k. mångkulturen. Enligt min bedömning är ett sådant perspektiv högst riskabelt för de framtida frihetliga rättigheterna i Spanien.

Vid första anblicken kan ett sådant påstående för en del verka överdrivet eller apokalyptiskt. Kan det vara fel, att det lilla barnet, som är van vid familjens seder och religion, fortsätter att bära hiyab i skolan? Skulle det inte vara grymt att tvinga henne att ta av sig huvudbonaden och visa håret i vetskap om att för hennes tro och tradition skulle en sådan sak vara lika traumatisk som att begära av kristna flickor att de skall blotta överkroppen eller stjärten? Från att förbjuda den muslimska slöjan för flickor i kommunala skolor är det bara ett litet steg till islamofobi och rasism eller kolonial etnocentrism?

Det är emellertid inte så enkelt. Den muslimska slöjan är inte en enkel slöja, som en flicka på åtta år, frivilligt bestämmer sig för att sätta på huvudet, eftersom hon tycker att det är mera bekvämt att ha håret täckt. Den är symbolen för en religion, där diskrimineringen av kvinnan tyvärr fortfarande är mera utbredd än i någon annan – alla trosläror, även de mest avancerade, diskriminerar kvinnor. Det är ett av mänsklighetens tillkortakommanden, som en mera demokratisk kultur delvis har lyckats befria oss ifrån, tack vare en lång process av politisk, ideologisk och institutionell kamp, som har förändrat vår mentalitet och traditioner och stiftat lagar ämnade att komma till rätta med orättvisorna. En av de stora landvinningarna är den sekulära staten, en av demokratins grundpelare. Den sekulära staten är inte motståndare till religionen. Tvärtom garanterar den samhällsmedborgarnas rättigheter att tro och utöva sin religion utan inblandning, så länge praktiken inte kommer i konflikt med de lagar, som garanterar frihet, jämlikhet och de andra mänskliga rättigheterna, som utgör rättsstatens existensberättigande.

De offentliga skolorna i en sekulär stat kan aldrig vara konfessionella. Om de vore det skulle de framhäva en tro framför en annan, eller diskriminera de icke troende. Detta skulle innebära en oacceptabel särbehandling i ett fritt samhälle. Religionen försvinner inte, utan begränsas till den privata sfären utanför skolorna och de offentliga institutionerna. De troende kan naturligtvis starta skolor av konfessionell karaktär och i sina kyrkor och i familjekretsen verka för trosläror, i vilka de vill uppfostra sina barn. Men religionen kan inte inkräkta på det offentliga rummet, utan att fundamentala, demokratiska principer, framför allt medborgarnas jämlikhet och frihet, åsidosätts. Det uppstår privilegier och självsvåldiga hierarkier.

Den muslimska slöjan i de offentliga skolorna är ett brohuvud inom demokratierna med vilket motståndare till det sekulära samhället försöker flytta fram sina juridiska och moraliska positioner och förhindra religionsfrihet och mänskliga rättigheter, och även jämlikhet mellan man och kvinna. Om demokratierna tillåter detta, kan det leda till självutplåning. Ty med samma argument, som man tillåter hiyab i skolorna, kan man också kräva, och som en del islamister har uppnått i några städer i Europa, att det skall finnas offentliga simhallar med skilda avdelningar för män och kvinnor, eftersom muslimska kvinnor finner det oanständigt att bada tillsammans med män. Och om vi försöker att respektera alla kulturer och seder….. Varför tillåter inte demokratin tvångsäktenskap och för att löpa linan ut könstympning av flickor, som utövas av många miljoner troende i Afrika och på andra håll i världen.

Mångkulturen utgår från ett falskt antagande, som måste avfärdas; att alla kulturer, av den enkla anledningen att de existerar, är jämlika och respektabla. Det är inte sant. Det finns en del kulturer, som är mera utvecklade och moderna än andra. Sanningen är, att det också i de mest primitiva kulturerna finns vanor och seder, som har berikat mänskliga erfarenheter, likaså lärdomar som andra har kunnat ta vara på, men det är också så, att i många kulturer finns det kvar fördomar och till och med barbariska och kriminella beteenden, som ingen demokrati kan tillåta utan att förneka sig själv och ta flera steg tillbaka på den långa vägen mot civilisation, som vi strävar efter.

Frankrike, där frågan om slöjan har varit föremål för intensiva debatter, har förstått detta och är en god förebild för andra demokratiska länder, när de sedan 2004 i lag har förbjudit
“iögonfallande religiösa symboler i landets offentliga skolor och gymnasier.” I början ansåg en del s.k. “progressiva” den här åtgärden vara reaktionär och grundad på fördomar mot muslimska invandrare. Så var det inte. Tvärtom, dess djupa förnuft är, att den ger alla chansen, invandrare och infödda av alla raser, kulturer och religioner, att bo och arbeta i Frankrike under fria och lagliga förhållanden, och tillåter dem att fortsätta att utöva sina religioner och seder så länge de är förenliga med gällande lagar. Och naturligtvis avfärda de som inte är det, som de kristna kyrkorna gjorde, när de var tvungna att anpassa sig till mera öppna samhällen. Om vi anser att demokratin har betytt ett stort framsteg i förhållande till despotiska och enväldiga regimer från förr, är det svårt att förstå, att den bara är värdefull för demokrater och demokratiska länder. I den absoluta likvärdighetens falska namn tillåter demokratierna antidemokratiska enklaver och tvivelaktiga beteenden oförenliga med grundläggande principer om frihet och rättvisa.

De som försvarar mångkulturen har en statisk och fundamentalistisk uppfattning om de kulturer, som historien har lämnat bakom sig. De utvecklas också i enlighet med vetenskapens framsteg och de förändringar, som kommer allt snabbare i en modern värld av idéer och kunskaper, som, undan för undan kommer att ändra övertygelser, trossatser, vidskepelser, värden och fördomar. En modern muslim från t. ex. Libanon eller Kairo har mycket litet att göra med fundamentalistiska muslimer från Darfur, som ödelägger byar och tänder eld på hela familjer, eftersom de anses vara hedningar. Att sätta på dem samma kulturella etikett är lika absurt som att jämföra dagens vanligtvis toleranta katoliker i våra öppna samhällen med medeltidens korsriddare och inkvisitorer, som torterade och dödade i korsets namn. Om de demokratiska länderna på något sätt vill hjälpa den muslimska religionen att gå igenom den sekulariseringsprocess, som har tillåtit den katolska kyrkan att anpassa sig till en demokratisk kultur, så är det sämsta vi kan göra att ge upp de viktiga framsteg, som ett sekulärt och mera jämlikt samhälle inneburit, för att inte verka etnocentriska och fördomsfulla. Det finns ingen etnocentrism, som inte leder till eftergifter i försvaret av frihet och mänskliga rättigheter.

För mig är det franska systemet tydligare och effektivare än det brittiska, där staten har överlämnat beslutet om att godta eller förbjuda slöjan till enskilda skolor och gymnasier.
Men den här bestämmelsen gäller bara för eleverna. Däremot är lärare enligt ett domstolsutslag från förra året förbjudna att undervisa, så snart som de visar sig i en brittisk lektionssal insvept i niqab, ett slags tältliknande klädesplagg, som täcker kroppen från topp till tå. Är det inte absurt att förbjuda lärare det som man tillåter eleverna och tvärtom?

På foton i morgontidningarna idag ler den lilla marokanska flickan, Shaima, lyckligt med sina stora ögon. Hon går till skolan med slöjan på. Mormor har sagt att så gör alla goda muslimer. Kommer hon att vara lika lycklig i fortsättningen? Jag tror , att de goda människorna i den katalanska provinsregeringen har dömt henne till olycka.

Översättning: Stig Carlsson

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Emeritus
Emeritus
10 years ago

Til Peter Buch. Jeg følte du var utilfreds med vidtløftigheden og ville presse mig samtidig med, at du holdt dine kort tæt ind til kroppen. Ville du mon rise, prøve mig af eller rose? Jeg kunne ikke vide det. Du ville det sidste, men havde grund til det første. (For hvad med min mangel på fokus?) Jeg kan så glæde mig over, at du skriver, at de begivenheder og tanker, der har sat mig i gang også har kunnet sætte gang i dine tanker. Du synes, at jeg kunne nå en større kreds? Det tager jeg som en kompliment. Så… Read more »

Mette
Mette
10 years ago

Eller rettere sagt endeligt stilling, fordi vi mangler det endelige bevis. Vi holder om jeg så må sige en kattelem åben.

Emeritus
Emeritus
10 years ago

Nota bene.
Mette har vist ret i, at hendes, Li’s og min indbyrdes værdikamp, mere er en kamp om hvor snittet skal ligge end om dyb uenighed.
Til Peter Buch sammenfattende: Både de individuelle opfattelser, generelle samfunds- og trossystemers opfattelser og virkelighedens aktuelle situation hviler på det samme – værdikamp og en fast tro på, at egne værdier er værd at kæmpe for og at de vil sejre eller en frygt til døden for, at disse værdier til syvende og sidst vil lide nederlag og et værdigrundlag synke i grus.

Med venlig hilsen

Mette
Mette
10 years ago
Reply to  Emeritus

Emeritus. Du har da ret, vi har nydt det, og denne tråd er en af de mange, der viser, hvordan det spontant kan udvikle sig i helt uventede retninger. Jeg kom egentlig kun forbi, fordi jeg endnu engang ville gøre opmærksom på, at den islamkritiske debat ikke vinder ved at pådutte Obama skrøner, der er i samme genre som dem om jøderne, der bager brød med palæstinensiske børns blod. Jeg var desuden lettet over WikiLeaks afsløringer om amerikanske diplomaters syn på Tyrkiet. Det emne overtog Bjovulf. Og apropos beåndet eller ubeåndet natur har Steen i hvert fald begavet os med… Read more »

li
li
10 years ago
Reply to  Mette

Ja, tak til både Mette og Emeritus hvis værdikamp jeg for det meste er meget enig i, tror faktisk kun de guderiet som jeg helt har valgt at udelukke som skiller os, men det er altid berigende at læse Emeritus på Monokultur og her.

Mette
Mette
10 years ago
Reply to  li

Selv tak, li. I modsætning til dig, siger Emeritus og jeg jo blot, at vi ikke kan tage stilling.

Allan Hansen
Allan Hansen
10 years ago

Idéhistorisk set er Koranen symbolet på 1400 års had, vold og terror! Intet sted i verden har islam kunne leve sammen med almindelige og normale mennesker. Man hører ofte den romantiske myte om den fredelige sameksistens mellem muslimer, krisene og jøder på den Iberiske Halvø, men det er ukorrekt. Historieforfalskning og intellektuel uhæderlighed, når den er værst. Så lad os derfor kaste et kort blik i de spanske historiebøger! Plyndringstogter. Det er farligt, at lade mennesket for tydeligt mærke, hvor meget De er lig dyrene uden samtidig at understrege deres storhed. Blaise Pascal. (1623-62) På sporet af Adam. Af Herbert… Read more »

Emeritus
Emeritus
10 years ago

Til Peter Buch. Kort beskrevet! Det er vist ikke lige mig. Lad mig begynde med det sidste du nævner – bloggens tema. Li, Mette og jeg røg helt klart ud af tangenten og væk fra temaet, da Mette og Li greb fat i min bemærkning om, ‘…at den, hvis tro er fraværende, har tabt.’ Den bemærkning har stadig godt fat i temaet, men er samtidig en ladeport ind i et af livets store spørgsmål. De store spørgsmål er aldrig blevet besvaret tilfredsstillende og har fortsat en enorm fascinations- tiltræknings- og afsporingskraft. Især når emnet/tråden som her berører beslægtede begrebsdannelser. Det… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
10 years ago
Reply to  Emeritus

Emeritus Du formår at få meget med, selv i korte ytringer. Afslutningen er særdeles eminent, set herfra, med påpegningen af bloggen her som eksempel på en slags aktuelt prisme hvori meget ses, vurderes og observeres indenfor og noget udenfor de satte rammer. At prise Snaphanerne skal med her. Et par strofer fra Hostrups Rejsesang falder mig da ind: Som Trækfugle flagre Vi vidt over Strand Fra Hjemmet, det magre, Til Glædernes Land. Vær frejdig, vor Haaben! Hvad frygte vi for? See, Vejen er aaben, Og Verden er vor. Dine første ytringer er også velstruktureret beskrivende og giver mere end nok… Read more »

Emeritus
Emeritus
10 years ago

Til Li. Det er dig, der begynder at tale om at tro på en Gud. Ikke mig og min fætter. Vi hylder tværtimod et forsigtighedsprincip, om det, vi ikke ved nok om. Det er først og fremmest ikke spor uvidenskabeligt at være åben over for alt, at tvivle om alt, også om sine egne fornægtelser og det, man tror at vide. Ateisme er Gudsfornægtelse eller den opfattelse (tro), at der ikke eksisterer nogen personlig Gud. ‘Opfattelse’ er imidlertid ikke det samme som viden. Hvis jeg peger på, at Naturen er uden mening, følger, at det er meningsløst at forestille sig,… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
10 years ago
Reply to  Emeritus

Hvad er, gerne kort beskrevet, argumenterne for præmisset, at Naturen skulle være uden mening?
Samt.
Hvor meget kræves der egentlig for at noget giver – mening, henholdsvis videnskabeligt kravsopfyldende, argumentatorisk?

Eventuelt svar må gerne forsøges relateret henholdsvis individuelle opfattelser, groft skitserede generelle samfundsopfattelser, henholdsvis trossystemers opfattelser samt have inddraget eksempler fra virkelighedens aktuelle politiske situation med bloggens tema in mente.

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago

Uhrskov: Tyrkiet er en trojansk hest http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2010/12/03/tyrkiet-%e2%80%93-en-trojansk-hest/ Tyrkiet er en trojansk hest Dato: d. 03.12.10, 22:42 Af: Morten Uhrskov Jensen Det er artige sager, europæerne præsenteres for i de lækkede dokumenter fra Wikileaks. Man tør roligt sige, at afsløringen af amerikanske diplomaters sande vurdering af EU-kandidatlandet Tyrkiet fortjener at nå offentligheden. De seneste års indberetninger fra amerikanske diplomater til Washington er i stik modstrid med alt, hvad der er kommet fra skiftende amerikanske regeringer om det velsignelsesrige i tyrkisk medlemskab af EU. Ifølge rapporterne får den tyrkiske premiereminister Tayyip Erdogan næsten al sin information fra aviser med en islamistlignende dagsorden.… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Pittelkow: Thornings farlige fremgang http://jp.dk/opinion/pittelkow/article2264625.ece Thornings farlige fremgang Af RALF PITTELKOW, politisk kommentator Offentliggjort 02.12.10 kl. 12:04 De Radikale er på vej tilbage til glansrollen som Socialdemokraternes krævende og bedrevidende lillesøster. Rød blok har øget sit forspring til blå blok i meningsmålingerne. Hvis der var valg i morgen, ville Helle Thorning-Schmidt stå til at blive statsminister med en komfortabel margen. Det har hun selvfølgelig al mulig grund til at glæde sig over. Men midt i glæden bør hun føle en vis foruroligelse. Fremgangen ser ud til at styrke De Radikale og Enhedslistens indflydelse inden for rød blok, og det varsler… Read more »

Emeritus
Emeritus
10 years ago

Til Mette – om tro blandt andet. Forankring ja, og vilje til at kæmpe for alt, hvad man har kært forudsætter da TRO. Trofasthed er en mangelvare, for den hviler i en forankring, som ikke har været i høj kurs i lang tid. Vi er da fuldkommen enige her. Mangler forankringen smuldrer trofastheden og viljen til at kæmpe, for hvad har man egentlig kært? Og mere dybsindigt: TROEN begynder vel, hvor erkendelsen brister. Videnskabsmænd tror også, men de vil ikke være ved det. Det kommer af professionen. Ofte TROR de mest på verificerbare data. Kun en tåbe tror ikke. Min… Read more »

li
li
10 years ago
Reply to  Emeritus

@Emeritus Jeg forstår ikke helt hvorfor du vil indrage en menneskeskabt gud eller noget overleveret overtro om en guds eksistens som noget holdbart. Som Ateist ser jeg nok anderledes på de menneskeskabte historier om gud, jesus og allah fanden og hans pumpestok 😉 min “tro” er så ydmyg, så jeg erkender jeg/vi faktisk er for “dumme” til at løse eller fatte mysteriet om universet og dets tilblivelse. En tanke som kan gøre min hjerne helt skør, er spørgsmålet om hvor universet ender, for der må da være noget bagved, intet kan slutte brat og ingenting er bagved, jeg ved ikke… Read more »

Mette
Mette
10 years ago
Reply to  li

li, du skrev: “For mig vil al slags guds dyrkende religioner være noget menneskeskabt forældet forsøg på at give en forklaring, fordi alle vores hjerner er for småtkørende til at fatte universet og dets funktion.” Ja, sådan er det. Mennesker har til alle tider higet efter en forklaring på det, som de ikke kan forstå. Med syndefaldet røg vi ud af paradiset, fordi vi partout ville spise af kundskabens træ. Men vi er ganske rigtigt ikke gearede til at klare tanken om “det der er bagved”. Jeg tror ikke, at du befinder dig så langt fra Emeritus og mig, hvad… Read more »

li
li
10 years ago
Reply to  Mette

@Mette
Interessant at du fremhæver historien om kunstskabens træ, den fortæller i min Ateist-verden 😉 noget om den menneskeskabte historie om, at vi skal forblive uvidende og ikke forsøge at erhverve os viden for ellers bliver vi sparkes ud i virkelighedens verden. Vi skal åndeligt forblive tåber og ukritisk tro på noget, som den menneskeskrevne bibel fortæller os.
Nej, jeg tror ikke der står en HERRE i det høje! bagved universets ufattelige endestation!
Det menneskeskabt fup og fidus, religions forklarings modellen du’r ikke, næste 😉

Mette
Mette
10 years ago
Reply to  Emeritus

Emeritus. Du foretog en fin manøvre ved at sammenstille ordet tro med ordet trofasthed. Den satte jeg pris på. Da jeg læste dit gode svar, kom jeg desuden til at tænke på den velkendte anekdote om Niels Bohr, der mente, at en hestesko skal hænges rigtigt op, dvs. med den lukkede del nederst, for man kan jo aldrig vide. 🙂 Engang blev jeg lokket med til et foredrag om forskellen på Einsteins og Bohrs teorier. Fordragsholderen hed Kalkar, og han var dygtig til at forklare det komplicerede på en i forhold til stoffet enkel måde. Jeg hang på hele vejen… Read more »

Mette
Mette
10 years ago

Rettelse. Noget forsvandt i æteren, det var der, da jeg sendte mit foregående indlæg af sted. Der skulle have stået:

I den sidste tid har jeg læst flere artikler, hvor Tyrkiet mentes på vej mod at blive en af verdens supermagter, men WikiLeaks tegner derimod billedet af et stort land, der er klemt fra alle sider. Amerikanske diplomater vurderer, at den tyrkiske uderigsminister er hardcore islamist, hvilket Hillary Clinton selvfølgelig ved.

Mette
Mette
10 years ago

LFPC Ang. Tyrkiet var det netop den store positive overraskelse – for mit vedkommende og åbenbart også for dit – at WikiLeaks viser, at amerikanernes tiltro til Tyrkiet er styrtdykket. Ikke mindst efter propagandanummeret med at sende “nødhjælp” til Gaza. På den baggrund mangler jeg nu en forklaring på, at væsentlige dele af missilskjoldet indtil videre er planlagt til en placering i Tyrkiet. I den sidste tid har jeg læst flere artikler, hvor Tyrkiet var på vej mod at blive en af verdens betegnes som hardcore islamist, hvilket Hillary Clinton selvfølgelig ved. Men du har da ret vedr. Hillary Clintons… Read more »

LFPC
10 years ago
Reply to  Mette

Skulle man lade bare lidt tvivl komme amerikanerne til gode her kunne man tilskrive de modstridende udmeldinger et større politisk spil som vi ikke har forudsætninger for at forstå. Måske vil man lade Tyrkiet male sig selv op i et hjørne, så de ikke kan spille offerkortet når/hvis de bliver afvist af Europa. Vi her nede i bunden af fødekæden må på vores side bare konstatere at vi absolut ingen støtte har fra nogen som helst magtfuld aktør eller organ. Tværtimod bliver vi dæmoniserede, og selv hvis USAs (formodede) rænker mod Tyrkiet lykkes vil islamiseringen af Europa fortsætte, og Hillary… Read more »

Mette
Mette
10 years ago
Reply to  LFPC

LFPC du skrev: ” Vi er tværtimod ‘allierede’ med de konservative kræfter i USA der står for nøjagtig samme kritik som jeg her har antydet.” Jeg ved ikke, hvem du tænker på. Med mit kendskab til amerikansk politik vil jeg tro, at vi kan finde allierede både blandt demokraterne og hos republikanerne, men at vi på den anden side meget vil have os frabedt at alliere os med nogle af de konservative. Palin er fx et hul i jorden, jeg syntes, at der var noget frisk og uspoleret over hende, da hun kom frem, men hun er simpelthen for dum… Read more »

LFPC
10 years ago
Reply to  Mette

Jeg tænker på dem man stifter bekendtskab med på blogs som Pajamas Media, Frontpagemag, Jihad Watch, Gates of Vienna osv., enten som skribenter der eller som dem der bliver omtalt. Solide folk som John Bolton, f. eks. Dermed ikke sagt at jeg er ‘allieret’ med alle i denne sfære i enhver henseende, men man kan sagtens samle dem under en hat der repræsenterer noget helt andet end hvad vi ser hos Obama & co. Palin og de mere uheldige elementer i den mangefacetterede Tea Party-bevægelse er dem som MSM herhjemme, herunder glatnakken Elholm, identificerer med den vulgære, uvaskede, ikke-stuerene verden… Read more »

Mette
Mette
10 years ago

Jeg tilslutter mig Emeritus’ anbefalinger af Michael Jalvings og Flemming Roses klummer i dagens JP og iler tillige med en varm anbefaling af Søren Høy’s kronik “Forbandende ungdom”, som jeg først hoppede over. Kronikken indeholder temmelig forfærdende perspektiver, som vi bør være yderst opmærksomme på. http://jp.dk/opinion/kronik/article2265879.ece Emeritus skrev: “har jeg mest lyst til at være negativ og hævde, at den, hvis tro er fraværende, har tabt”. Spektret mellem tro og erklæret ateisme er meget bredt. Nogle af os kalder os forsigtigt for agnostikere, fordi vi ikke har nogen tro men på den anden side ikke vil afvise det guddommelige helt… Read more »

Emeritus
Emeritus
10 years ago

O.T.
Nu, hvor jeg er i gang med at anbefale kort, kommenterende læsning har Michael Jalving et meget vittigt og rammende indlæg om danske politiske partiers meldinger m.m. Alvorligt altsammen, nuvel, men grine måtte jeg.

http://jp.dk/opinion/klumme/article2265302.ece

Med venlig hilsen

Emeritus
Emeritus
10 years ago

‘…The Americans are watching with concern as Erdogan distances NATO member-state Turkey further and further from the West…’ Forleden påstod jeg, at det ikke så meget er Islam, der er Vestens problem, som Vesten selv. Det mener jeg stadig. I et fortættet overblik på JP’s debatside udvider Flemming Rose problemkredsen rundt om min påstand med sit spørgsmål til en amerikaner, som er i besiddelse af stort erfaringskendskab til amerikansk udenrigspolitik. Spørgsmålet lyder: ‘Hvad er den overordnede strategiske udfordring for USA i Mellemøsten og omegn de næste 10-15 år, og hvordan kan USA bedst opnå sine mål?’ Det er jo et… Read more »

.
.
10 years ago

@ li

“Vi skal have langskæggede julenisser og ikke langskæggede jihadister.”

Rørende enig.

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago

Det går laaaangsomt i den rigtige retning 😉

Hvornår kommer mon de første klager kommer fra de hypersensitive muslimske lande?

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/12/02/225433.htm

Julen tilbage på officiel dansk hilsen
02. dec. 2010 23.11 Indland
Udenrigsministeriet tager den kristne jul til nåde på årets julekort.

Trods kors i flaget, en statsstøttet kirke og fyldte kirker juleaften har Udenrigsministeriet i årevis sendt ikke-kristne julehilsener til de fleste lande uden for Europa.

…..

li
li
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Som Ateist glæder det mig meget, at den hedenske julefest fortrænger de politiske korrektes sæson! hilsner 🙂
Tak for det.
Som Ateist så har jeg i den grad taget julepynteriet til mig, fordi jeg mener julenisser er mere sympatiske end jihad kvindeundertrykker svineriet iSLAM, ud med det shit…
Vi skal have langskæggede julenisser og ikke langskæggede jihadister.
Og julen skal vare mindst lige til påske, så jihad-muhammedanerne kan lide mest muligt.
Nu det jul igen, nu det jul igen….

Peter Buch
Peter Buch
10 years ago
Reply to  li

Ateisters eventuelle hang til skæg, hver dag, året rundt, kunne nok være et af deres mest sympatiske træk.

Mette
Mette
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Bjovulf Det var da for en gangs skyld en god nyhed. Fra artiklen har jeg sakset dette ordskvalder: “Men ifølge professor i international politik Ole Wæver er den neutrale hilsen mere inkluderende: – Folk med andre religioner fejrer også højtider omkring jul, og de kan lægge, hvad de vil i den neutrale hilsen. Det kan de ikke med den kristne.” Inkluderende mig her og inkluderende mig der. Jeg er dødtræt af at være inkluderende, fordi det pt. er politisk korrekt. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at jeg også er træt af at høre, at vi skal… Read more »

li
li
10 years ago
Reply to  Mette

@Mette
Det for nemt bare at opgive et land til talibans skæbne. Det aldrig billigt at kæmpe for noget, men at opgive og lade et land i stikken fordi volds islam har det med at vinde, den tankegang om ikke at gøre forsøget til knuse islam og hjælpe til andre magt forhold end taliban får fodfæste, det syntes jeg er værd at kæmpe for, at kvinderne har ALT at vinde i den kamp, er bare en tillægs gevinst, hvis det lykkes.
Hvor intet forsøges, intet vindes!

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Mette

Ja, sikke en omgang – burde han ikke snart tage navneforandring til Væver? 😉

Den grundlæggende fejl er jo netop, at vi ikke vover at stå fast på vore værdier og kulturelle
normer og kræver at fremmede gæster – som minimum – respekterer dem, så længe de
befinder sig her i landet.

Vi har vist efterhånden set rigeligt til, hvad Væver og hans PK-kumpaners uansvarlige inkluderings-
eksperimenter har ført til af ulykker og falden på knæ for muslimernes endeløse, vanvittige krav
og stærkt provokerende opførsel og mentalitet.

li
li
10 years ago
Reply to  Bjovulf

@Bjovulf
Hmm, væver!
Eller skifte job og blive spin-doktor for islams udbredelse.
Eller bedre skift navn og job og blive til væver spin-doktor for udbredelsen af det idiotiske islamiske bedetæppes udbredelse, i stuerene Danske hjem!

li
li
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Sådan en skide tæppehandler!

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Ha, jeg mente det nu i den overførte betydning “at væve” = “at tale udenom” / “have uld i munden” etc. –
i stedet for at sige tingene lige ud af posen, præcis som de er 😀

li
li
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Jo, den forstod jeg godt, jeg ville bare gøre dhimmiens krybende vævende uldtotte bæh..lamme! fåret udtalelser mere skarp!

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Bjovulf

OK, tak 😉

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago

Naser Khader är en femtekolonnare, den saken är klar. Har instinktivt känt motvilja för honom från början även om jag gillade hans ord-konstruktion halal-hippie. Outlandish gillar jag inte heller och skulle aldrig drömma om att stödja dem genom att köpa deras skivor. Nu gillar jag inte deras musik i vilket fall som helst så den risken är närmast obefintlig.

Mette
Mette
10 years ago

Ang. Det muslimske broderskab vil jeg endnu en gang gøre opmærksom på, at ingen i Danmark har propaganderet så intenst for broderskabet som NASER KHADER. Khaders broderskabspropaganda findes ikke mindst i bøgerne “Ære og Skam” (fx den reviderede og ajourførte udgave fra 2006, dvs. efter Muhammedkrisen) og i debatbogen “Islam i Danmark”. I begge bøger skamroser han broderskabets mest fremtrædende repræsentant i Europa Tariq Ramadan, der er barneban af Hassan al Banna, der grundlagde broderskabet. Khader kalder Ramadan for et “Fyrtårn” og håber på, at en lignende skikkelse vi opstå i Danmark for at udbrede Ramadans tanker. Mon ikke han… Read more »

li
li
10 years ago
Reply to  Mette

Tja, taqiyya muhammedaneren khader er nok endnu en af de talrige udnævnte rollemodeller, som før eller siden viser sig fra den altid uheldige muhammedanske side! Jeg venter, for jeg er ikke i tvivl om, at rollemodellen!!khader nok skal fejle, for det svært at leve på en løgn. Kun naive uvidende drømmere har en naiv fantasi om, at iSLAM og demokrati kan forenes. Desværre er khader ikke en drømmer, men en benhård muhammedaner der vil gøre alt for at udbrede iSLAM i stedet for at frigøre de enfoldige angrebne underkastede muhammed slaver. Eller moské er khader selv en enfoldig muhammed angrebet… Read more »

barfbag
barfbag
10 years ago

Off topic
http://www.thereligionofpeace
(i blogrullen) i dag viser en grotesk udtalelse af Barack Obama om lighederne mellem islams og U.S.A.’s syn på retfærdighed med weblinks der viser det modsatte!

Hans Jensen
Hans Jensen
10 years ago
Reply to  barfbag

Hussein Obama er mindst skabsmuslim. Dansk presse har ikke skrevet meget om at han på rekordtid blev den mest upopulære præsident i USA. Hans danske fans i medieverdenen kan glæde sig 2 år længere, så hører vi aldrig mere til ham. Det handler kun om at begrænse den skade han kan gøre.

Mette
Mette
10 years ago
Reply to  Hans Jensen

Nej, Obama er ikke skabsmuslim, og Wíkileaks har – som The Times bemærker – i hvert fald godgjort, at amerikanerne gør deres for at passe på verden.

Morgenavisen Jyllands-Posten har haft i snesevis af artikler om, at Obamas popularitet er styrtdykket.

LFPC
10 years ago
Reply to  Mette

Ingen, heller ikke USA, passer på de europæiske befolkningers frihed for religiøs kolonisering og underkastelse af middelalderlige leveregler. Det er ikke ret mange dage siden at Hillary Clinton mente hun skulle belære os om frihed til religiøs uniformering. En verden uden USA ville være et skrækindjagende sted, og selvfølgelig er vi under deres paraply i strategisk henseende, men vi skal heller ikke af f. eks. nostalgiske grunde forestille os at vores frihed altid flugter med supermagtens interesser, og at vi ikke vil blive solgt til tyrkisk stanglakrids hvis de mener at tjene nogle for dem større interesser derved.

Ragnar Svedje
Ragnar Svedje
10 years ago

Årets Nobelpristagare i literatur Mario Vargas LLosa är mycket läsvärd. Jag har nyligen läst om hans “Bockfesten”. Är han med ovanstående artikel välkommen på Nobelfesten? Vad säger ordföranden i Svenska Akadenmien Peter Englund? Och fram för allt, vad säger samhällsdebatören Johan Norberg? Norberg var före valet starkt anti-SD. Efter valet sansade han sig, kopplade bort känslorna och kopplade in förståndet. (han ville förstå väljarna som röstade på SD) Stockholmaren Norberg bor numera i Malmö, och snart kanske vi får se honom hylla den Danska frispråkigheten. Med följande länk kan man finna Norbergs skriverier om Vargas LLosa. Spec hans intervju med… Read more »

46
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x