11
jan
Seneste opdatering: 12/1-11 kl. 0045
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

‘Grooming’ har stået på i årtier – frygt for ‘institutionel racisme’ årsagen

Police could not speak out about Asian sex gangs for fear of appearing ‘institutionally racist’, a senior officer said yesterday. Mick Gradwell, a former detective superintendent, said the targeting of underage and vulnerable girls had been going on for decades.

He added: ‘You have girls being abused and raped and yet the most senior officers are refusing to comment on it. On what other subject would you get that?

‘How many young girls have been abused and raped because of the reluctance of the authorities to say exactly what is happening?’ […] Police chief: ‘We couldn’t speak out on Asian sex gangs for fear of appearing institutionally racist’

NYT mangler vist en presseetisk Gylden Regel

I en lederartikel d. 8.11.2009 efter major Nidal Malik Hasans massakre på kolleger på Fort Hood var idealerne helt oppe at ringe:

In the aftermath of this unforgivable attack, it will be important to avoid drawing prejudicial conclusions from the fact that Major Hasan is an American Muslim whose parents came from the Middle East.

President Obama was right when he told Americans, “we don’t know all the answers yet” and cautioned everyone against “jumping to conclusions.”

Unverified reports, some from his family members, suggest that Major Hasan complained of harassment by fellow soldiers for being a Muslim, that he hoped to get out of a deployment to Afghanistan, that he sought a discharge from the Army and that he opposed the American military involvement in Iraq and Afghanistan. There were reports that some soldiers said they had heard him shout “God is Great” in Arabic before he started firing. But until investigations are complete, no one can begin to imagine what could possibly have motivated this latest appalling rampage.

There may never be an explanation. And, certainly, there can never be a justification.

Mens fristelsen til at stikke kniven i de ikke-stuerene amerikanske konservative førte til helt andre toner d. 10.1.2011 (LFPC).

It is facile and mistaken to attribute this particular madman’s act directly to Republicans or Tea Party members. But it is legitimate to hold Republicans and particularly their most virulent supporters in the media responsible for the gale of anger that has produced the vast majority of these threats, setting the nation on edge. The shame and hypocrisy of the New York Times

Dysfunktionel tyrkisk kultur, men også hollændernes skyld

Hvis bare Geert Wilders ville holde op med at brokke sig over at leve under 24/7 beskyttelse, bøsserne over at få bank af muslimerne, jøder over at blive spyttet på og truet, og det øvrige Holland indse at man lever i en globaliseret verden hvor man ikke som før bare kan uddele grisesparebøsser i banken eller snakke holocaust i skolen – så skal tyrkiske forældre nok tage deres tørn og begynde at opdrage deres børn (LFPC).

A group of Dutch Turkish professionals, including teachers, researchers and civil servants, has written to the Volkskrant to raise the alarm about the ‘extremely worrying’ position of many Dutch Turkish youngsters.

A growing number of Dutch-born Turks are suffering from psychological problems and apathy and are either turning to crime or radical Islam, the group says in its open letter. […]

The letter says the Dutch Turkish community itself is partly to blame for failing to produce strong role models and tackle issues such as domestic violence and the family and community pressures on youngsters.

But the hardening of attitudes towards ethnic minorities in the Netherlands is also having an effect, the letter states.[…] Dutch Turkish community raises alarm about its disaffected youth

Omar E idømt samfundstjeneste i Anne Franks hus

Fristelsen til at føle skadefro er der bestemt, men desværre er det nok også den eneste gevinst der er at hente. Omar vil forblive den samme, og endnu værre, vil forblive på hollandsk jord (LFPC).

An 18-year-old from Utrecht has been given 16 hours community service in the Anne Frank house for insulting Jews. Omar E gave an interview to the website GeenStijl in which he said Jews should be exterminated. […]

The Anne Frank house, where the young diarist lived in hiding during World War II, focuses on fighting anti-semitism and discrimination. Teen who insulted Jews gets community service in Anne Frank house

Julia Caesar: En anmeldelse

Simon Spies sagde jo, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale, og dårligere omtale har vores kronikørs bog “Världsmästarna” vel næppe fået overhovedet – en virkelig bundskraber. At effekten bliver den stik modsatte, kan man se af de mange, mange kommentarer. Læs dem nedenunder Dalarnes Tidningars anmeldelse Öppen rasism från journalist med Borlängerötter. Den anmeldelse kommer til at sælge vældig mange bøger. Det er sjældent jeg læser kommentarer, – bortset fra her, naturligvis – men disse læste jeg med stor interesse. Derfra kan man gå ind på forlaget Ad Libris hvor bogen ligger nummer 1 i kategorien Migration, immigration & emigration og nummer 3 i kategorien Politik & statsskick. Også der er Medelsvenssons stemme noget mere forsonlig end vores kronikørs kollega i Dalarna:

Läs den!
Berättar den brutala verklighet och det som inte får pratas om!!
Läs den!av Dan, 2011-01-06

Tänkvärt
Mycket bra bok som till skillnad från politiska uttalanden bygger på rena fakta och inte personliga åsikter.Boken är faktaspäckad och lättförståelig. Det är en tjock bok, men den känns aldrig tråkig utan varje sida har någonting nytt att berätta. Jag rekommenderar boken till alla som inte vill gräva sin egen grav, för alla som antingen har eller vill öppna ögonen. av Madeleine, 2011-01-05

Den bästa bok jag läst!
Jag kan likna det vid Neos val av färg på pillret i filmen Matrix. Tar du det röda pillret (ej läser boken) så kommer du vakna upp i morgon och tro det du vill tro. Tar du det blå pillret, dvs köper och läser boken så kommer författaren att visa dig hur djupt kaninhålet är. Kom bara ihåg, allt författaren kan erbjuda dig är sanningen inget mer. Tror man sig inte kunna hantera den så ska man inte läsa…av Martin, 2011-01-03

Bland de bästa jag läst
Detta är en av de mest tankeväckande, välunderbyggda och skrämmande böcker jag läst. Köpte därför flera stycken och gav bort i julklapp/decemberpresent till släkt och vänner. Rekommenderas starkt. Läs och gå sen ut och engagera dig politiskt…. av Leif, 2011-01-0

Lysande!!!
Mycket bra bok om vad den okontrollerbara invandringen kan leda till, ett måste för varje svensk att läsa…..av Tore, 2010-12-31

Endnu en netkommentar, mere uddybende forbrugervejledning end DT´s animositeter:

Angående ”Världsmäsarna”

Julia Ceasar har utan tvekan skrivit den hittills bästa boken om Sveriges utveckling till ett mångkulturellt samhälle. Världsmästarna ger en grundlig genomgång av omfattningen och hastigheten av immigrationen till Sverige samt tar upp ett antal av de bakomliggande drivkrafterna. För alla dessa svenskar som går runt och anar att något har gått allvarligt fel men inte riktigt kan eller vågar sätta fingret på problemet finns det nu en enkel lösning: läs Världsmästarna!

Jag tillhör sannolikt en mycket liten grupp av svenskar i den bemärkelsen att nästan ingenting i Världsmästarna var nytt för mig, eftersom jag har följt svensk immigrationspolitik noggrant sen slutet av 80-talet. Mot denna bakgrund har jag ett antal funderingar och kommentarer:

Visst är det märkligt att vi har fått vänta ända tills nu innan en bok av denna typ dyker upp. Men om man läser boken får också förklaringen till varför så är fallet. Det är helt enkelt farligt att skriva kritiskt om invandring och mångkultur i Sverige. Det visar inte minst erfarenheterna av vad som drabbade författarna till ”Exit folkhemssverige”, en bok med liknande ambitioner som Världsmästarna.

Men det finns en relaterad fråga som är minst lika intressant: Varför finns inte motsatsen till Världsmästarna, dvs. en seriös, faktaspäckad bok som redogör för alla fördelar med mångkultur? Det finns spaltmil med snyftartiklar och det finns en hel del artiklar och böcker som generellt prisar immigration som ekonomisk drivkraft, ofta baserade på data från Kanada och USA. Men någon bok som i detalj går igenom de positiva effekterna av just den svenska immigrationen de senaste 30 åren saknas. Eftersom en dylik bok skulle vara en våt dröm för nästan alla svenska akademiker och skribenter, av den enkla anledningen att författaren omedelbart skulle bli helgonförklarad och garanterad livstids försörjning, kan man nog dra den enkla slutsatsen att det inte är möjligt att skriva ett sådant verk. Detta belyser väldigt tydligt en viktig aspekt av den svenska debatten: Det finns inga sakargument som motiverar den förda immigrationspolitiken utan hela projektet vilar i grunden på känslor, dvs. främst upplevd godhet hos de drivande aktörerna.

Internationella jämförelser saknas i stort i Världsmästarna. Detta är nog vettigt, eftersom en seriös genomgång lätt skulle fylla en egen bok. Likväl är det intressant att notera att många länder i Europa uppvisar paralleller med Sverige vad gäller immigration. Framförallt kan man notera en övergång från arbetskraftsinvandring under 60 och 70-talet till asylinvandring under 80 och 90-talet. Länder som Holland, Schweiz, Danmark och Tyskland följde precis som Sverige detta mönster. Men sen tar likheterna slut. För i alla andra länder blev det ganska snabbt ett massivt motstånd från väljarna vilket resulterade dels i ett öppnare debattklimat, dels drastiska restriktioner vad gäller asylmöjligheter. I Sverige har faktiskt motsatsen inträffat, dvs. det har blivit ett mer slutet debattklimat samtidigt som asylreglerna har öppnats upp på ett fullständigt unikt sätt.

Varför skiljer sig Sverige på detta dramatiska vis från andra, jämförbara länder? Man kan nog ha en mängd funderingar kring detta men enligt min uppfattning finns det två aspekter som står ut:

Journalisterna i Sverige. Dessa behandlas ganska ingående i Världsmästarna och till stor del framställs det som att journalisterna har blivit utsatta för massivt tryck från politikerna och pga. detta har valt att följa partilinjen vad gäller rapporteringen kring invandringen. Utan tvekan har det funnits en sådan dynamik men min uppfattning är att trycket åt andra hållet, dvs. från journalisterna mot politikerna, har varit betydligt starkare och mer betydelsefullt.

Det bästa exemplet är utvecklingen inom Moderaterna, vilket kort berörs i Världsmästarna. Det är knappast någon hemlighet att det har funnits, och finns, ett starkt motstånd mot den förda immigrationspolitiken bland moderata väljare och politiker. Men trots detta har partiet nu förvandlats till närmast hysteriskt immigrationsvänligt. Varför? Jag anser det uppenbart att ledningen, efter det kända valstuge-reportaget, drog slutsatsen att media kommer att krossa alla möjligheter att vinna val om man inte okritiskt omfamnar massimmigration.

Alla politiker i Sverige, ner till ersättarna i tekniska nämnden i Sunne, har länge vetat med säkerhet att om de andas minsta kritik mot mångkulturen så kommer de att korsfästas av svensk media. Om vi tittar på behandlingen av SD blir detta ännu tydligare.

Det normala tillståndet i diktaturer är att regimen på olika sätt förtrycker journalister och författare men att en och annan, trots stora personliga risker, trotsar förtrycket för att sprida sanningen. Till viss del är det i dag tvärt om i Sverige. Journalisterna håller politikerna i ett järngrepp och endast en liten grupp, nämligen SD, vågar stå upp men blir då också utsatt för en smutskastnings och hetskampanj som inte ligger långt ifrån vad som drabbar dissidenter i totalitära stater.

Den andra aspekten är väljarna i Sverige. Efter att ha bott i fem olika västländer är det min uppfattning att svenska väljare är unika vad gäller reaktionen på mångkultur. Visst påverkas även väljarna av den groteska snedvridning som medierna och politikerna har genomfört vad gäller immigrationsdebatten. Men väljarna lever inte på DNs redaktion eller i riksdagshuset utan rör sig ute i vardagen. Det förefaller fullständigt omöjligt att en majoritet av väljarna vid det här laget inte har personliga erfarenheter av mångkulturens baksida. De flesta svenskar måste i dag känna någon som har blivit misshandlad, rånad eller våldtagen av invandrargäng. Nästan alla vet att det finns områden man bör undvika om man är ”pursvensk”.

Denna verklighet är så påtaglig och står i så stark kontrast till de gråtmilda rengbågsbilder som serveras i media att normala, tänkande personer för länge sen borde ha insett att någonting har gått allvarligt fel. Likväl röstar 94% av väljarna för att fortsätt på den inslagna vägen. Varför detta fullständigt absurda själmordsbeteende har slagit rot i just Sverige kan man ju fundera över men jag har inga bra svar. Däremot anser jag att det står klart att tiden snabbt håller på att rinna ut. Om inte betydligt större väljargrupper reagerar ganska ommedelbart tror jag inte att Sverige som land kommer att hålla ihop.

Kommentar af Utlandssvensk

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
PK
PK
11 years ago

Den forfærdelige vold mod engelske piger, i England, begået af muslimer.
Ak ja, det er det England SFs Steen Gade sætter så stor pris på.
Er han bare ond eller ved han ingen ting?
Måske han ikke ønsker at vide noget?

trackback

[…] Nilsson Expressen Per Fagerström Dalarnas Tidningar Julia Caesar: En anmeldelse Snaphanen Aktualia […]

Matti från Finland
Matti från Finland
11 years ago

Angående trejdeplacering på Politik och statsskick, lite (nej, mycket) lustigt att dom s.å.s officiella förståsigpåarna Sundström och Orrenius kan man köpa för brakpris samtidigt som Julias bok kostar 199 kr. Böcker om Palme och Berlusconi är en annan femma, dom säljer likförbannat. —————————————————————————————————————————– 1. Underbara dagar framför oss : en biografi över Olof Palme av Berggren, Henrik 199 kr 2. Berlusconi : italienaren av Kappelin, Kristina 169 kr 3. Världsmästarna : när Sverige blev mångkulturellt av Caesar, Julia 199 kr 4. Världens lyckligaste folk : en bok om Danmark av Sundström, Lena 42 kr 5. Jag är inte rabiat. Jag… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago

@ Matti från Finland:

Orsaken till de prisskillnader som du pekar på är att PK-litteratur som Sundström och Orrenius ges ut av och subventioneras kraftigt av bokförlagen. Eftersom inget förlag ville ge ut min bok Världsmästarna har jag, förutom att jag har arbetat oavlönat i mer än ett år, lånat upp en förskräcklig massa pengar (du skulle svimma om du fick veta beloppet) och låtit trycka boken hos Books on demand. Jag har medvetet satt priset så lågt som möjligt – 200 kr för 456 sidor – för att många ska kunna köpa boken.

Matti från Finland
Matti från Finland
11 years ago
Reply to  Julia Caesar

Ja dock, dock förstår jag att Sundström och Orrenius är subventionerade. Men det är trots allt lite (nej, mycket) lustigt att du ligger före dom och dessutom din bok är i samma prisklass med Palme och Berlusconi. Man får ett intryck av reade Sundström och Orrenius att man försöker dumpa PK-sörjan ner i truten med vilken pris som helst, och trots detta du ligger före. Analogiskt vore att Vatikanens bokförlag dumpar ner ärkebiskoparnas tankar för reapris och syndig litteratur säljer bättre likförbannat.

Och i det här fallet Vatikanen äger ju spelfältet så att säga. 😉

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x