6
mar
Seneste opdatering: 6/3-11 kl. 0114
77 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

För regeringen och miljöpartiet räcker det inte att Sverige har världens mest extrema invandringspolitik. Den ska bli ännu mer extrem. De här fem partierna kan inte få nog av mångkultur. Genom regeringens nya uppgörelse med miljöpartiet om invandringspolitiken blir det i praktiken fritt fram för oreglerad invandring. Sverige har redan en tätposition som dragplåster för kriminella människosmugglare. Nu kommer landet att bli ett ännu oemotståndligare resmål för människor som saknar asylskäl men gärna vill bli försörjda av svenska skattebetalare.

Det kommer knappast att finnas någon motivation för dem som försöker bete sig lagligt när de som uppehåller sig här illegalt får rättigheter till sociala förmåner som vård och skola. Släpphäntheten i asylprövning och anhöriginvandring – som redan är katastrofal – kommer att öka ännu mer. Regeringen frångår den utlänningslag som den själv har varit med och stiftat. Migrationsverket kan läggas ner. Det behövs inte när dörrarna till Sverige nu ställs på vid gavel. Vem som betalar notan? Givetvis de svenska skattebetalarna, detta hårdexploaterade, utsugna folk som stillatigande ser på medan deras land slås i spillror.

Khadaffisyndromet

Om man ställer en psykiatrisk diagnos på Sveriges regering behöver man numera inte gå längre än till TV-rutan för att hitta jämförelsematerial. Så här ser Khadaffisyndromet ut. En bunt självrättfärdiga stollar, besatta av makt, som bygger sin verklighetsuppfattning inte utifrån verkligheten, utan utifrån en förvriden föreställningsvärld. Psykotiska människor tror fullt och fast på syn- och hörselhallucinationer som bekräftar den värld de själva har skapat. Enskilda personer som uppvisar en lika bristfällig verklighetsuppfattning som regeringen Reinfeldt brukar anses intagningsmässiga enligt lagen om sluten psykiatrisk vård.

Vi ser och hör den libyske diktatorn Muammar Khadaffi hävda att folket älskar honom medan antalet dödsoffer för hans blodsregim ständigt ökar. Det är uppenbart att han inte lever i den verkliga världen. Khadaffi lider av storhetsvansinne med uttalade paranoida drag. Regeringen Reinfeldt uppvisar också en störd verklighetsuppfattning, om än inte i lika uttalad form. Till sjukdomsbilden hör besattheten av den egna makten, den absoluta övertygelsen om att man har rätt i allt man tänker och gör samt väljarföraktet och hatet mot och förföljelsen av alla som inte tycker lika som man själv.

Reinfeldt har en hang up på Sverigedemokraterna

Fredrik Reinfeldt har en personlig hang up på Sverigedemokraterna. Han formligen avskyr dem. Att hans borgerliga allians inte fick egen majoritet och att SD kom in i riksdagen i senaste valet är en smälek som han inte tål. Smäleken är så stor att han glömmer att de kom in på grund av det vi brukar kalla demokrati, det vill säga som ett uttryck för folkviljan. Han gör vad som helst för att hindra SD från att få det inflytande som 5,7 procent av väljarna har gett dem. Allra helst vill han radera bort dem ur sin åsyn. För Fredrik Reinfeldt är det följaktligen ett mål som är överordnat alla andra politiska mål att tvåla till Sverigedemokraterna. Det är mycket viktigare än att låta sin politik styras av sunt förnuft och omtanke om Sveriges befolkning. Det är mot den bakgrunden man ska se regeringens överenskommelse med de totalt ansvarsbefriade invandringsextremisterna i miljöpartiet.

Uppgörelsen luktar ”Härtill är jag nödd och tvungen”, men regeringen och statsminister Fredrik Reinfeldt försöker desperat övertyga sig själva om att de räddar sitt eget skinn och – viktigast av allt – ”stänger dörren för främlingsfientliga krafter”. Vad regeringen i praktiken gör är att stänga dörren för sig själv. Beslutet är ett av de praktfullare självmål som har skådats. En mer ansvarslös regering än den nuvarande har Sverige inte haft sedan början av 1990-talet. Då verkställde en borgerlig trepartiregering med Carl Bildt (m) som statsminister och med Bengt Westerberg (fp) som socialminister och vice statsminister och Birgit Friggebo (fp) som invandringsminister en veritabel katastrof genom att öppna Sveriges gränser på vid gavel och släppa in halva Balkan. Detta samtidigt som Sverige upplevde sin värsta ekonomiska kris sedan 1930-talet. Parallellerna finns där: Carl Bildt var tvungen att gå med på folkpartiets krav på en ”generös” invandringspolitik, annars skulle regeringen spricka. Nu har vi en regering som klänger sig fast vid makten genom att förhandla med de vänstermilitanta och verklighetsfrånvända invandringsfundamentalisterna i mp.

Regeringen har gått för långt i väljarförakt

Det handlar inte längre om politik – om det någonsin gjort det. Regeringen Reinfeldt har fastnat i sandlådan. Drivkrafterna är på en treårings nivå. Vad den här överenskommelsen framför allt innebär är att den nuvarande regeringen kommer att få svårigheter att hålla sig kvar vid makten mandatperioden ut. Samarbetet med mp är en skymf mot svenska folket. Fredrik Reinfeldts ministär ber om folkets vrede, och vreden i det svenska folkdjupet närmar sig kokpunkten. En regering som så blankt struntar i att lyssna på väljarna gräver sin egen grav med raska spadtag.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kallar överenskommelsen ”historisk”. Den kan bli historisk på ett sätt som han inte vill tänka sig. Det är bara att gratulera Sverigedemokraterna, de har anledning att skratta hela vägen till jobbet i riksdagen. Efter en rad katastrofbeslut, bland annat om den nya grundlagen hösten 2010, har regeringen med den här uppgörelsen gått för långt i väljarförakt.

”M kommer att hållas ansvarigt”

Till och med moderaternas husorgan Svenska Dagbladet kommer med skarp kritik på ledarplats – och då har det gått väldigt långt. Ledaren har rubriken ”Hur högt blir priset för snällismen?”

”Uppenbarligen är många människor redan missnöjda med migrationspolitiken. Frågan om vård och undervisning till personer som av svensk lag bedömts vara oberättigade har drivits av de borgerliga småpartierna men de har få rörliga väljare kvar att förlora. Det är M som har givit efter i syftet att attrahera de gröna, och det är M som kommer att hållas ansvarigt.

Till sist sade statsministern på presskonferensen igår att alliansregeringen och Miljöpartiet ”stängt dörren” för främlingsfientliga krafter. Och sakpolitiskt är det ju så. Migrationspolitiken tar den riktning som Sverigedemokraterna inte vill. Men i den allmänna debatten har regeringen serverat sina motståndare ett argument som blir besvärligt att bemöta” skriver Svenska Dagbladet.

Det är en begravning vi bevittnar

Grafik: Affe

I de tre andra storstadstidningarna är de devota applåderna förutsägbara och helt i enlighet med medias egen politiska agenda, som stämmer så förunderligt väl överens med riksdagens sju vänsterpartier. Var och en som har sett bilderna från presskonferensen har sannolikt fått intrycket av att det är en begravning vi bevittnar. Samtliga fem partiledare har minen hos de närmast sörjande efter en tragisk bortgång. Vem var den avlidne? Tja, vad sägs om Omsorgen om landets bästa, Respekten för väljarna och Ett socialt och ekonomiskt ansvar?

Ingen av de ansvariga ser så lycklig ut som man har anledning att förvänta sig denna glädjens dag. Men Dagens Nyheter ser genom sina rosafärgade PK-glasögon idel breda leenden:

”Det var en påtagligt stolt sextett som i går bjöd in medierna för att berätta om regeringens överenskommelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken. Statsministern kallade uppgörelsen ”historisk” och de övriga tre partiledarna från alliansen log brett. Det gjorde också Miljöpartiets representanter på podiet: Mikaela Valtersson och Maria Wetterstrand.

Uppgörelsen är sannerligen historisk. Den visar viljan att ta ansvar i viktiga frågor och för detta ska inte minst Miljöpartiet ha en eloge. De sammantaget fem partierna berövar SD – i praktiken ett enfrågeparti – sin enda politiska fråga. Det är både listigt och demokratiskt rätt. Trots allt var det 94,3 procent av väljarna i riksdagsvalet som röstade på ett politiskt parti som INTE är invandrarfientligt.”

Kvällstidningarnas sagovärld

Aftonbladets ledarskribent Karin Pettersson ser sig nödsakad att gå in i Astrid Lindgrens sagovärld för att få till det:

”Men i går fattades ett beslut som är rätt, som ökar solidariteten i Sverige en liten aning. Att i den vevan argumentera för att barn ska nekas vård med spelteoretiska resonemang är empatistört. Det reducerar ¬politiken till ett gyckelspel, och människan till en liten lort. Och det, mina vänner, är hon faktiskt inte.”

Expressen brister ut i tacksägelser i salig pastor Wrigstads anda:

”Men visst är det en fjäder i hatten för Moder Svea att ett främlingfientligt partis inträde i parlamentet inte har lett till hårdare migrationspolitik. Så har varit fallet i många andra länder. Så blir det inte här. Tack och lov för det.”

Endast svenska media kan utbrista i tacksägelser över att folkets åsikter och vilja inte tillåts prägla landets politik. Endast svenska media tillåter sig så till den grad tillbedjan av den politiska makt de är satta att granska.

Illegala ska bygga ”nybyggarlandet”

Illegala invandrare – som alltså inte har laglig rätt att uppehålla sig i Sverige – ska enligt överenskommelsen få rätt att starta företag. Om det ekonomiska utfallet av att jobba svart i kusin Ahmeds pizzeria blir för magert kan man alltid starta eget i exempelvis de betydligt mer lukrativa narkotika- eller människosmugglarbranscherna. Eller varför inte en liten äktenskapsförmedling med fruimport av garanterade oskulder från Mellanöstern? Sverige ska med invandrarnas benägna medverkan bli ett ”nybyggarland” enligt Maud Olofssons (c) önskan. Där är de illegala ett oumbärligt tillskott. Signalerna kommer att fungera som en magnet för de kriminella smugglarligor som tjänar grova pengar på att frakta människor som saknar asylskäl till Sverige.

Framför allt är det män från muslimska länder som har råd att betala smugglarna hundratusentals kronor för att ta sig till det svenska förmånsparadiset. Och muslimska män är överrepresenterade i alla sorters våldsbrottslighet, i synnerhet våldtäkter. I regeringen Reinfeldts kalkyl för en närmast oreglerad invandring ingår att den grova våldsbrottsligheten kommer att öka ytterligare från redan mycket höga nivåer. Regeringen vet det. Fredrik Reinfeldt vet det.

Efter fyra decennier av massinvandring har regering, riksdag och myndigheter mer än tillräckliga fakta för att kunna analysera och dra slutsatser. Det man inte tänkte, visste eller förstod 1975, när en enig riksdag beslutade att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle – det har regeringen full kunskap om i dag. Det går inte längre att komma undan med aningslöshet och naivitet. Regeringen och miljöpartiet väljer medvetet att utsätta sin egen befolkning för ökad våldsbrottslighet och annan grov brottslighet. Man spelar rysk roulette med landets egna medborgare som insats. Även våldtäkter och misshandel bidrar ju till en ökad bruttonationalprodukt, BNP. Bakom en sådan politik ligger ett totalt människoförakt och en maktberusning som närmar sig deliriska nivåer.

Muslimsk invandring ökar antalet våldtäkter

Sverige toppar listan över antalet anmälda våldtäkter i Europa. Det är inte tillräckligt för den här regeringen. Den iscensätter medvetet att ännu fler unga flickor och kvinnor ska traumatiseras och få sina liv förstörda av sexuella övergrepp. Det är en av de direkt förutsägbara konsekvenserna av den här överenskommelsen som jag ska gå in närmare på. Sedan Sveriges riksdag 1975 beslutade att avskaffa Sverige som ett etniskt och kulturellt homogent land har antalet anmälda våldtäkter ökat med 673 procent. Ändå finns enligt Brå (Brottsförebyggande rådet) ett mycket stort mörkertal, det vill säga våldtäkter som aldrig anmäls.

I alla länder dit män från muslimska länder invandrar ökar antalet våldtäkter dramatiskt. Sverige är efter 40 års massinvandringspolitik ett tydligt exempel på det. Illegala invandrare, som oftast är ensamstående unga män, är en högriskgrupp som förövare av sexualbrott. Sexuell terror har ända sedan profeten Muhammeds dagar varit en del av islamiska jihad. När muslimer i dag utvandrar från sina underutvecklade hemländer till Europa för att få ett bättre liv fullföljer de i många fall traditionen från Muhammeds dagar och våldtar värdlandets kvinnor. Med sig från födseln har de en uråldrig primitiv klankultur och ideologi som säger att kvinnor bara är mindervärdiga andrahandsvarelser som man kan behandla hur som helst. Kvinnor existerar enbart för att tillfredsställa mannens behov och för att föda nya muslimer, helst pojkar.

Kvinnor är liktydiga med helvetet

Det finns anledning att se närmare på den kultur som den svenska regeringen nu i ännu mer utökad omfattning bjuder in i det svenska samhället. Synsättet på kvinnor och sexualitet inom islam går tillbaka till gamla primitiva klansamhällen i den arabiska öknen under förislamisk tid, det vill säga före 600-talet. Efter 1 400 år står de muslimska länderna på grund av islam fortfarande och stampar på samma nivå av klankultur och kvinnoförtryck. När en flicka föds i den muslimska världen anklagas modern för ”misslyckandet”. Enligt arabisk tradition sjunger den nyblivna farmodern för det nyfödda flickebarnet:

”Varför kom du, flicka, när vi önskade oss en pojke? Ta en kruka och fyll den med vatten från havet, må du falla i den och drunkna.”

”I ett klansamhälle har varje mänsklig relation betydelse för ens heder inom klanen; bortom den finns ingenting – man är utesluten ur all sorts meningsfull tillvaro. Ingen muslim kan ha en ställning i samhället utan att ha hedern i behåll” skriver Ayaan Hirsi Ali i sin bok ”Nomad”.

När en muslimsk far blir tillfrågad om hur många barn han har svarar han med antalet söner. Döttrarna räknas inte. Frågan hur muslimska män ska kunna alstra nya muslimer på egen hand utan kvinnor tycks inte föresväva dem som lever i den här traditionen. Ett citat ur en hadith säger mycket om kvinnosynen inom islam:

”Profeten sade: ”Jag såg in i paradiset och såg att de flesta där var fattiga; jag såg in i helvetet och fann att de flesta där var kvinnor.” (Hadith-Sahih Bukhari 4:464.)

Om hon inte lyder får mannen slå henne

Demoniseringen av och hatet mot kvinnor är givetvis projektioner av den skräckfyllda blandning av lust, lockelse och rädsla som kvinnan väcker hos muslimska män. Aldrig är splittringen av kvinnobilden i ”hora” och ”madonna” tydligare än här. För att hålla de otillåtna sexuella impulserna under kontroll påbjuder islam könsapartheid, det vill säga strikt åtskillnad mellan män och kvinnor och även mellan pojkar och flickor. Att själv behärska sina impulser förefaller inte vara något möjligt alternativ inom islam.

Från födsloögonblicket till sin död är kvinnan underordnad mannen och står alltid under mäns kontroll. Under sharia är en muslimsk kvinna i praktiken sin fars, brors, makes och sina farbröders ägodel. Hon kan inte resa, studera, arbeta, gifta sig, underteckna de flesta former av juridiska handlingar eller ens lämna hemmet och ta en promenad utan sin fars tillstånd. För att inte väcka männens obetvingliga sexuella åtrå är hon tvungen att dölja sig och packa in sig i stora tygsjok. I traditionella muslimska samhällen får hon inte ens nämna sin man vid namn utan måste kalla honom rajel, Ers nåd. Mannen är hennes vägledare. Om hon inte lyder får han slå henne. Det är sanktionerat i koranen:

”Om ni ser tecken på uppror hos dem, tillrättavisa dem då, tvinga dem att sova i skilda sängar och slå dem.” (Koranen sura 4:34.)

Pojkar fostras till envåldshärskare

Om muslimska kvinnor från födelseögonblicket får lära sig att underordna sig och att de inte är värda någonting gäller det motsatta för pojkar. De skolas redan från späd ålder in i rollen som envåldshärskare och hustyranner och övar sina uppblåsta egon genom att skrika och huta åt sin kuvade mamma. De här små gossarna blir tidigt intalade att de utgör tillvarons absoluta krona. I den muslimska kulturen är självbehärskning och självkritik ingenting som skapar respekt, tvärtom. För att få respekt är det fullt utblås och högljudd känsloutlevelse som gäller, alltså raka motsatsen till de sociala koderna i västerländsk kultur. Här anses vi förlora ansiktet om vi får offentliga vredesutbrott. En muslim däremot stärker sin ställning och ”sätter sig i respekt” genom att skrika högt och bete sig obalanserat.

Vad händer med dessa uppblåsta muslimska män med sitt grundmurade hat mot kvinnor när de kommer till öppna och demokratiska länder i Väst? Varför flyttar de över huvud taget till länder där lagar och normer står i strid med hela deras livsstil och kultur? En sak ska vi ha klart för oss. De flyttar inte till Väst för att anpassa sig till vår kultur och våra demokratiska fri- och rättigheter. Det förbjuder koranen. Deras uppdrag är att förändra våra demokratiska länder i enlighet med islam och införa sharialagar. De tar sitt hatfyllda trossystem, sitt kvinnohat och sina uråldriga normer med sig. Överallt där muslimer flyttar in stiger våldsbrottsligheten.

Kött för hungriga hundar

Enligt de här männens synsätt inbjuder obeslöjade kvinnor till våldtäkt och får skylla sig själva om de blir skändade. När muslimska män kommer till västerländska samhällen med fria, obeslöjade kvinnor blir det kortslutning i hjärnan. De reagerar som hungriga hundar reagerar på kött. De här männen bär på en enorm frustration, skapad av omänskliga regler i islam och muslimsk kultur. Det enda godkända sättet att få tillgång till sex är att vara gift. Men att gifta sig är en dyrbar affär. Mannen förväntas ha gott om pengar, det är han som ska skaffa bostad med all utrustning – en omöjlighet om han är arbetslös.

Stora grupper av män är alltså utestängda från ett normalt sexualliv. Det föder vrede, maktlöshet och frustration. Det ger också upphov till en homosexuell undergroundkultur och sexuellt utnyttjande av barn. Barn och män blir substitut för de ouppnåeliga kvinnorna. Ett exempel på det är Bacha Bazi, de afghanska ”lekpojkarna” som den här filmen handlar om. Alla som vill ha en inblick i muslimsk syn på sexualitet bör se den här filmen.

Unga pojkar hålls som sexslavar

Bacha Bazi är unga fattiga pojkar som hålls som sexslavar av afghanska krigsherrar och andra (även gifta) män med social status. Pojkarna plockas upp på gatan, ibland med föräldrarnas medgivande, och sminkas, kläs ut i kvinnokläder och pyntas med bjällror. Deras uppgift är att dansa för grupper av män som sedan förhandlar eller slåss om vem som ska få förgripa sig på pojken. Det ses inte som homosexualitet i den muslimska kulturen. En ogift man som har sex med pojkar gör bara vad män brukar göra. Och som filmen visar går det uppenbarligen utmärkt även om man är gift och har egna barn.

En annan konsekvens av könsapartheid är de misslyckanden i varenda samhällsaspekt – politiskt, socialt, ekonomiskt – som är synliga i hela Arabvärlden. I en kultur där modernitet inte bara ses som en fiende utan representerar ”medfödd vanära” frodas självklart känslor av underlägsenhet, förödmjukelse och skam. Men istället för att revoltera mot det system som orsakar muslimska mäns frustration låter de den gå ut över kvinnor som ett våldsamt raseri. Det är kvinnans fel att han inte kan få det han vill ha. När frustrationen blir för stor tar han med våld det han inte kan få på normalt sätt. I den muslimska världen ses inte våldtäkt som något större brott eller brott över huvud taget.

Sexuella övergrepp en ”social cancer”

De som hoppas på snabb förändring av ingrodda värderingar i de nordafrikanska länder som nu är i uppror kommer att bli besvikna. Egypten, för att ta ett exempel, har gigantiska problem att ta itu med. Grundproblemet är islam. Islam legitimerar misshandel och förtryck av kvinnor och förhindrar åtgärder mot en explosiv befolkningstillväxt. En undersökning gjord av The Egyptian Centre for Women’s Rights (ECWR) och rapporterad av brittiska BBC visade bland annat:

• 98 procent av utländska besökande kvinnor blev sexuellt trakasserade.

• 83 procent av de egyptiska kvinnorna var sexuellt trakasserade.

• 62 procent av de egyptiska männen erkände att de hade ofredat kvinnor sexuellt.

• 53 procent av de egyptiska männen ansåg att det var kvinnans fel, att hon hade ”lockat” dem.

ECWR beskriver problemet som en ”social cancer”. I Egypten räcker det inte att en kvinna bär slöja för att slippa bli våldtagen. Hon måste bära heltäckande niqab eller burqa och dessutom eskorteras av en manlig släkting för att kunna gå ut utan att bli utsatt för övergrepp. 97 procent av de egyptiska kvinnorna är könsstympade. Vid ett besök i London 2004 sa den egyptiske professor Sheik Yusaf al-Qaradawi att våldtäktsoffer ska straffas om de är “utmanande” klädda när de blir våldtagna.

Mot den här bakgrunden – vem tror att Egypten är moget för demokrati?

”Vi är alla Lara Logan”

CBS´ reporter Lara Logan, 39, hade varken slöja eller niqab när hon rapporterade från Tharirtorget i Kairo samma dag som Egyptens president Hosni Mubarak avgick, den 11 februari. Det stod henne dyrt. Hon förlorade kontakten med sitt TV-team och fann sig plötsligt omringad av en mobb på flera hundra män som misshandlade henne, slog henne med käppar och utsatte henne för sexuella övergrepp. Det tog fyra dagar innan Lara Logans arbetsgivare CBS rapporterade om övergreppen, och de gjorde det först när de förstod att andra media var händelsen på spåren.

Men en sak utelämnade både CBS och andra media. Det var att den hatiska mobben skrek ”jude, jude, jude!” under de 20-30 minuter som övergreppen pågick. Genom en tyst överenskommelse mörkade media att överfallet på Lara Logan var ett uttryck för det kvinno- och judehat som är en del av islam. Amanda Marcotte i brittiska Guardian till exempel utelämnade den informationen för att hon inte ville att ”the rightwingers” skulle dra politiska slutsatser och läsarna få en negativ bild av islam, muslimer och den egyptiska så kallade ”demokratirörelsen”.

”Lara Logan var en obeslöjad otrogen. Den brutalitet som hon utsattes för var till en del orsakad av den hatpropaganda som har översvämmat egyptiskt, arabiskt och muslimskt liv under mycket lång tid. Om man bagatelliserar övergreppen och lägger skulden på offret fullföljer man den brutaliteten. Vi är alla Lara Logan. Du också, Marcotte” skriver doktor Phyllis Chesler på News Real Blog.

Barn ofredade i Husbybadet

När muslimska män med sin förvridna syn på kvinnor och sexualitet kommer till Väst är det vitt skilda världar som frontalkolliderar. Det behöver inte ens handla om kvinnor. Även minderåriga barn kan av hungriga hundar upplevas som lockande kött. Det visar händelserna i Husbybadet i Stockholm söndagen den 20 februari när en grupp unga män, så kallade ”flyktingbarn”, ofredade elvaåriga barn sexuellt. Händelserna har fått mycket publicitet, i synnerhet på nätet, så jag gör bara en kort sammanfattning.

En flicka ville bjuda sina vänner på födelsedagskalas i Husbybadet. Barnen hade roligt i badet tills en grupp om cirka 20 unga män anlände från Björkuddens transitboende, som drivs av Attendo Care. Att se barn i baddräkt blev för mycket för ynglingarna. Ändå hade de ”informerats” av personal före badutflykten att de inte fick tafsa på andra badgäster. Uppgifterna om vad som hände går isär, men enligt polisanmälan har flera barn utsatts för otillbörliga sexuella närmanden och fått sina baddräkter avslitna. En av barnens mammor skriver på Flashback:

”Flickorna utsattes för händer på kön och bröst, och ”flyktingbarnen” tryckte sig mot dessa på ett mycket obehagligt sätt. Misshandeln bestod av puttar och nedtryckning under vattnet. En av de elvaåriga pojkarna blev även av med sina badbyxor. Min dotter mår i nuläget bättre, hon har däremot fått svåra sömnstörningar och hon skäms väldigt mycket.”

Förövarna gjordes till offer i media

En elvaårig flicka skäms alltså för att hon har blivit utsatt för otillbörliga närmanden av vuxna män. Det är så barn brukar göra, de tror att allting är deras fel. Det är exakt vad svenska media också tycker. Händelserna i Husbybadet spreds snabbt på nätet. Men det tog åtta dagar innan media ansåg saken vara värd att ta upp. Då vaknade Aftonbladet.
Efter nio dagar vaknade Expressen.

Då hade de nämligen hittat den vinkel de ville ha. En upprörd demonstration med äggkastning mot Björkuddens transitboende blev ”en rasistisk lynchmobb”. En sak ska vi ha klart för oss att media vill att vi ska tro: det är de unga männen från Mellanöstern som är de verkliga offren. Att minderåriga barn i känsliga åldrar har utsatts för övergrepp som kan vara traumatiserande för lång tid framåt är ingenting som media tycker är värt att uppmärksamma eller bli upprörda över. Föräldrar ska hädanefter räkna med att deras barn utsätts för sexuella övergrepp på allmänna bad – det är ju bara uttryck för vissa invandrares kultur och religionsfrihet. Om föräldrarna inte genast uttrycker förtjusning och förståelse inför dessa kulturyttringar är de ”rasister”.

Hur står journalisterna ut med sig själva?

Man skulle kunna tänka sig att media för länge sedan har passerat skamgränsen och att det inte kan bli värre. Men nej. Det kan bli värre. Mycket värre. För svenska journalister finns ingen skamgräns alls. Enligt deras politiska agenda är invandrare alltid offer oavsett vad de utsätter andra människor för. En invandrare kan helt enkelt aldrig göra något fel. Om något brottsligt händer är ansvaret solklart: det är den svenska ursprungsbefolkningens fel. Om vi har åsikter och vill skydda våra barn från sexuella trakasserier är vi rasister. Man vill inte tro att det är sant. Men det är dessvärre sant.

Vi är många i det här landet som undrar hur journalister som Jan Helin och Linda Hjertén (Aftonbladet), Thomas Mattsson, Ann-Charlotte Martéus, Carl V Andersson, Annie Reuterskiöld, Michael Syrén och Britta Svensson (känd från dödsmisshandeln av 78-åriga Inger i Landskrona, Expressen), Claes Elfsberg, Anna Hedenmo, Susan Ritzén, Malin Näfver, Frida Björk och Kicki Ahlm (SVT), Peter Wolodarski, Ann Persson, Lars Linder och Lisa Bjurwald (omväxlande Expo och DN) står ut med sig själva. Tidningsläsarnas reaktion på journalister som inte klarar att göra ett seriöst jobb framgår tydligt av de senaste siffrorna från Tidningsstatistik, TS.

Tidningsupplagorna rasar

De 25 största dagstidningarna minskade sina upplagor med 100 900 exemplar per utgivningsdag, det vill säga i genomsnitt drygt 4 000 exemplar per tidning. Allra mest rasade Aftonbladet, med hela 38 400 exemplar per dag. Det är en minskning med 10,7 procent jämfört med 2009.

Andra kraftiga minskningar: Dagens Nyheter minus 18 000 till 298 200 ex per dag, Sydsvenska Dagbladet minus 4 600 till 116 600 ex, Expressen/GT/Kvällsposten minus 4 500 till 286 500 ex och Svenska Dagbladet minus 4 100 till 192 800 ex. Alltihop synnerligen välförtjänta upplagenedgångar och helt i enlighet med läsarnas vilja och misstroende mot PK-media. För första gången i världshistorien har människor alternativ till medias förljugna och politiskt styrda desinformation. Nu finns nätet och därmed möjlighet till alternativ information. Tidningarnas ras kommer att fortsätta, och den politiskt korrekta journalistiken bidrar kraftfullt till en ännu snabbare nedgång. Grattis svenska journalister, det här har ni lyckats med alldeles själva!

Den svenska allmänheten har alltså fler händelser som de i Husbybadet och en ökning av övriga sexualbrott och annan våldsbrottslighet att se fram emot. Regeringen är enig med miljöpartiet om att den ”historiska överenskommelsen” är värd det. Det står svenska folket fritt att dra politiska slutsatser.

Regeringen Reinfeldt bjuder in termiterna

Ayaan Hirsi Ali skriver i boken ”Nomad”:

”Mångkulturalismen och relativismen som så ohejdat får husera på västerländska läroinstitutioner påminner mig om moster Khadijas ståtliga och vackert polerade antika skåp i Mogadishu. En dag när hon flyttade på det enorma skåpet för att städa bakom det föll hela schabraket ihop med en våldsam smäll. Ett ändlöst myller av termiter hade förskansat sig i skåpets bakre del och långsamt, centimeter för centimeter, ätit upp nästan hela möbeln. Det var ingen som hade misstänkt att något höll på att hända, men nu var det bara ett skelett kvar av skåpets yttre konturer.”

Regeringen Reinfeldt har bjudit in termiterna, och snart rasar mångkulturalismens skåp. Att utsätta människor för låga eller inga förväntningar för att de kommer från ett annat land, och att visa att man inte bara tolererar utan direkt uppmuntrar lagbrott – det är den verkliga rasismen.

Litteratur:

Jamie Glazov:”United in Hate. The Left´s Romance With Tyranny and Terror”.

Ayaan Hirsi Ali: “Nomad”.

Karen Jespersen, Ralf Pittelkow: “Islams magt”.

Nicolai Sennels: “Blandt kriminelle muslimer”.

Af Julia Caesar

Tidligere  kronikker af samme forfatter.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
77 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Citronsmurfen
Citronsmurfen
10 years ago

Synd att J.C. gått på massmedias lögner om Khadaffi. Nu var det i och för sig en tid sedan denna krönika publicerades, kanske har andra insikter gjorts sedan dess, kanske inte. Men här är ett par klipp om Libyen för att nyansera bilden:

“Libya Truth”:
http://www.youtube.com/watch?v=aJURNC0e6Ek

RT-video om guldvalutan:
http://www.youtube.com/watch?v=GuqZfaj34nc

“Arab Spring false flag from start”:
http://www.youtube.com/watch?v=3T8_cH2n9CI

“UN Praised Libya’s Human Rights Record”:
http://mathaba.net/news/?x=626379

Lita ALDRIG på massmedian!! De ljuger och manipulerar om ALLT väsentligt, då de alla är kontrollerade av de maktstrukturer som styr ur det fördolda.

Leo
Leo
11 years ago

Som jag ser det står enda hoppet nu till att EUs yttre gränser stängs och att passkontroller återinförs. Detta är ju också vad jag kan förstå på gång. Då blir det svårare att ta sig hit landvägen. I Sverige däremot går inga beslut i rätt riktning. Det intressanta med migrationsuppgörelsen är att det fortfarande är Migrationsöverdomstolens dom i frågan om passkravet vid somalisk anknytningsinvandring som gäller. Migrationsverket har också sagt att ingen ändring av praxis är på gång så länge inte lagen ändras. Men regeringen och mp kanske vill att verket ska bryta mot lagen. En sund migrationspolitik skulle innebära… Read more »

trackback

[…] Jag är antagligen inte ensam om att ställa mig de här frågorna efter överenskommelsen mellan den svenska regeringen och miljöpartiet om migrationspolitiken. (Den som vill läsa mer om den kan läsa min förra krönika) […]

Dogge
Dogge
11 years ago

“I den muslimska kulturen är självbehärskning och självkritik ingenting som skapar respekt, tvärtom. För att få respekt är det fullt utblås och högljudd känsloutlevelse som gäller, alltså raka motsatsen till de sociala koderna i västerländsk kultur. Här anses vi förlora ansiktet om vi får offentliga vredesutbrott. En muslim däremot stärker sin ställning och ”sätter sig i respekt” genom att skrika högt och bete sig obalanserat.” Besökte nyligen Indien under ca 35 dagars tid. Reste runt i hela landet – från Delhi till Jai Salmeer. Från Jai Salmeer till Jaipur. Från jaipur till Agra. Från Agra till Varanasi. från Varanasi till… Read more »

Delicious
Delicious
11 years ago

Tack Julia. En utmärkt krönika. Är fruktansvärt upprörd över det senaste beslutet regeringen tog. Det är också mycket illavarslande hur det importeras muslimska unga män, det är svenska unga tjejer som betalar priset! Och vad är svenskar värda? Vem hjälper den fattige pensionären med tandvård, sjukvård? Vilka svenskar får en lägenhet? Nej, usch, det kommer bara bli ännu värre.

Svenne
Svenne
11 years ago

Tack Julia Caesar!

Jag uppmanar alla läsare att sprida adressen till denna emininenta blogg!
Vill vi ha förändring, så måste folk börja tänka själva!

Förut hette det att man skulle använda mindre papper för att rädda träd.
Nu måste vi sluta köpa tidningar för att kunna rädda Sverige…

Cavatus
11 years ago
Reply to  Svenne

Svenne! Du har skapat ett modernt talesätt som kommer att bli ett bevingat ord:

“Förut hette det att man skulle använda mindre papper för att rädda träd.
Nu måste vi sluta köpa tidningar för att kunna rädda Sverige…”

Tack för det!

joffe
joffe
11 years ago

Reinfeldt är en landsförrädare som tillsammans med Alliansen skänker bort svenskens Sverige och våra skattepengar. Det finns en utlänningslag reglerande invandring som man utan vidare bryter. Krav och Laglöshet är total i mitt gamla hemland och utlandsmedia skrattar åt er! När ska svenska folket reagera??? Uppskattningsvis finns 40.000 illegala invandrare som säkerligen i och med detta kommer att öka tiofalt i Sverige som tydligen är styrt av inte bara en Quisling. Som gammal (M) på den hederligare tiden har jag som utlandssvensk i 30 år avsagt mig svenskt medborgarskap. Sverige är kört när inte ens svenska helsjuka V- PK-journalister reagerar.… Read more »

HQ
HQ
11 years ago

Jag fortsätter att hoppas att människor tar nästa steg i sin uppfattning och försöker förstå att det är ganska meningslöst att hoppas på att individerna med makten i sina händer kommer att andra sin inställning eller kommer att lyssna på en viss andel av väljar kåren. Visst bör vi hänga ut dem för att skämmas så ofta vi kan men tro inte att de kommer förändra någonting. Det finns gott om sociopater som tar deras plats om man röstar ut packet. Det som behövs är en enorm kraft ansträngning för att utbilda så många som möjligt i logik. Logiken är… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
11 years ago

BJOVULF

Hahahahaha – det Europaråd er sågu for langt ude !

Hvem her i landet har ikke mindst en tysk TV-kanal !

Så hvad skal vi med tysk på danske kanaler ?

Nå, men begynder dette halløj kan folk jo heldigvis finde noget andet eller slukke for deres TV.

Men det er symptomatisk : der sidder nogen dernede i Europa og løfter formanende pegefingre, samtidig med de fortæller os andre hvad vi bør !

Det lyder som en anbefaling, men er givetvis en befaling.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Vivi Andersen

Ja, de er helt uden kontakt med virkelighedens verden og dens historiske konflikter –
og så i øvrigt politisk korrekte i 5. potens. Mogens GPTISIE Jensen er sandelig i “godt”
selskab i den forening af naive og selvgode gloriepudsere.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Ups! – GPTIIE = Giv Plads Til Islam I Europa 😉

Sven Olsen
Sven Olsen
11 years ago

Tack skall du ha för ett mycket bra inlägg som verkligen belyser problemen med de nutida “svenska förhållanden”, som “lillebror” Danmark brukar kalla allt som är typiskt svenskt och negativt. Att våra politiker från olika partier gör allt vad de kan för att stoppa SD är inte bara löjligt och barnsligt – det kommer att straffa sig i framtiden, då dessa partier kommer att förlora stort på sådana tilltag – bara nu väljarna kommer ihåg dessa tilltag (vi får väl påminna). Svensk massmedia med tidningarna i förgrunden är idag ett av de största skämten i historien sen Gutenberg-bibeln trycktes –… Read more »

Enra
Enra
11 years ago

Jag stödjer de demokratiska staten Israel. Se denna video.

http://www.youtube.com/watch?v=w4bM2QG3r-I?????????

¨Leif Åhlin
¨Leif Åhlin
11 years ago

Tack än en gång för en utmärkt redogörelse, Julia. Det är inte så ofta jag kommenterar, då jag konstaterar att de flesta berör också min synpunkt. Jag har inhandlat din bok “Världsmästarna”, och hade jag varit rik skulle jag köpt 100 tals för att delge våra fattigpensionärer, som p g a sitt öde saknar internet. Den enda rikedomen jag har är 7 barn i tre äktenskap och ett jäkla glatt humör. Tyvärr tror jag det är kört med vårt Sverige, om vi inte kan få till ett nyval innan detta spektakel som pågår träder i kraft. Någon gång under 2012… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Europarådet slår til igen-igen 😀 Ja, de har så åbenbart ikke gidet at sætte sig ind i tingene – langt de flest i grænseområdet kan nemlig tale eller forstå begge sprog. Men så er det vel nok godt, at vi har Europarådet inkl. Mogens “Giv Plads til islam i Europa” Jensen til at opfinde nye problemer, hvor de stort set ikke findes eller rode op i de gamle. Og hvor meget gøres der så lige – eller skal der så gøres – for de langt flere dansktalende i Tyskland, som kom til at bo syd for en grænse, der blev… Read more »

po smith
po smith
11 years ago

Apropå Reinfeldt’s fobi mot SD. Det kan nog förklaras av att han själv är fallen från en färgad person och på så sätt känner sig något mentalt klämd i dagens debatt. Någon annan förklaring har jag svårt att tänka mig. Har man nått en statsministers position , med allt vad det innebär, så måste det antagligen härröra sig från något i hans barndom och uppväxt Men en fråga återstår. Han är ju tämligen blyg – syns sällan offentligt och undviker där han kan, TV och Radio. Om man genar något i förklaringen av detta fenomen och går direkt på konsekvensen… Read more »

Nordbo
11 years ago

@Utlandssvensk Skillnaden mellan vår tid och 90-talet är att vi har fri media nu på nätet. Att de angriper den och vill stoppa den är inte överraskande. Men kommer de lyckas? En annan skillnad är att vi befinner oss i en mycket större förändringsprocess. 90 talet hade en liten ekonomisk kris. Men vi befinner oss i ett stort skifte nu, geopolitiskt och ekonomiskt och antagligen även socialt, politiskt och kulturellt, ett skifte som bara händer en gång på 3-500 år, enligt exempelvis tankesmedjan europe/leap 2020, som du kan läsa om genom att trycka på mitt namn. Det finns fler som… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
11 years ago

En utmärkt kolumn, Julia – du är som bäst, när du är arg!

—–

Naturligtvis finns det ett egenvärde för Reinfeldt personligen att tvåla till sverigedemokraterna – eftersom han barnsligt lastar SD för regeringens uteblivna majoritet – men det lär knappast ha avhållit regeringen från att kräva en del i gengäld från miljöpartiet.

Vad har moderaterna fått i gengäld från miljöpartiet i utbyte mot, att moderaterna går det mest invandringsextrema partiet till mötes? Någon som har några förslag?

naiymlap
11 years ago

Om nu quinteronen Fredrik inte är,som han skall vara, så är han ju inte ensam om det utan har sällskap av 94,3 % av svenskarna. I dessa dagar tror svensken att nu blir det bra i menaländerna. Så länge denna sjuka religion existerar kommer ingenting bli bättre. Jag har inte en enda gång hört från någon av alla dessa bessrvisser att, allt detta elände skulle ha något med överbefolkningen att göra. I en PK-its hjärna ryms inte detta, som ni alla kan se så existerar inte detta fenomen. Om de hade uppmärksammat detta skulle de inte gå emot all logiskt… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

DEN TREDJE JIHAD. VERDEN TILHØRER ALLAHS KORANSOLDATER. Det begynder med tørklædet og ender i Auschwitz. ”krig er en velsignelse for verden og for ethvert land,,, ” At dræbe de vantro er den højeste opgave Allah har givet menneskeheden” Ayatollah Khomeini. 1984. Grundlæggeren af den tredje jihad. . Den tredje jihad er omhyggeligt orkestreret af den islamiske verden ned til den mindste detalje. Europas vanvittige asylpolitik (masseindvandring) og totalt mislykkede integrationsproces har vist sig, at være det mest effektive masseudslettelsesvåben siden atombomben. Dette våben har en atomisk dimension, som på sigt vil udslette den europæiske kultur, fuldstændigt og for altid! Hver… Read more »

Fröken Sverige
11 years ago

Tack för ytterliggare en fantastisk krönika av Julia C! Lånade lite till min blogg.

Missa inte att ni kan beställa hennes böcker här i högermarginalen.

Mvh

/FS

Nordbo
11 years ago

Här är mer info om Anders Hagquist, som förespråkar åsiktspoliser:

http://www.journalisten.se/artikel/5378/s-politiker-foersoekte-stoppa-reporter

Nordbo
11 years ago

Här är glädjande nyheter för Magnus A och andra “rättänkande”. Sverige får snart ett sanningsministerium där polisen ska se till att vi får “rätt information”: http://www.nyhetskanalen.se/tv?videoId=1.2042933 Det är ju verkligen allvarligt att sexuella övergrepp på barn kallas våldtäkt, medan exempelvis Assenges spruckna kådis uppenbarligen är en våldtäkt. Åtminstone var det en våldtäkt enligt etablissemangets media-megafoner. Deras monopol på informationen och tolkningen av infromationen är hotad. Då kallas polisen in. http://www.friatider.se/extra-polisen-mobiliseras-mot-falska-rykten-pa-natet De “falska ryktena” skulle inte ha uppkommit om vanlig media hade gjort sitt jobb. Exempelvis Aftonho… jag menar bladet, sköter sig ju så föredömligt. Det här var inte heller en… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago
Reply to  Nordbo

@Nordbo,

Jag såg också nyheten om det kommande “sanningsministeriumet” och nämde det i min debatt med Cavatus ovan.

Detta kan vara ett frontalangrepp mot de anonyma bloggarna i Sverige. Om polisen går ut hårt och börjar avslöja personuppgifter samt åtala folk tor jag att vi får två effekter:
1. Många kommer sluta blogga.
2. De som fortsätter kommer att radikaliseras.

Ytterligare ett steg mot polarisering som i förlängningen leder till sammanbrott och inbördeskrig……. Om man inte vill delta bör man flytta snarast.

Nordbo
11 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Ja, det kan du ha rätt i. Om jag blir uthängd som kättare och förlorar mitt jobb så är åtminstone min heder räddad. Då kanske jag kan söka politisk asyl i Danmark? Men jag tänker inte lämna slagfältet ännu, och ser hellre att så många som möjligt stannar och kämpar. Om fler sätter ner foten nu så minskar risken för framtida hemskheter.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago
Reply to  Nordbo

@ Nordbo

“Om fler sätter ner foten nu så minskar risken för framtida hemskheter.”

Är du säker på det? Både perioden 91-94 samt den nu aktuella uppgörelsen visar ganska tydligt att motsatsen gäller, dvs.
man kan faktiskt påstå att det i Sverige finns ett tydligt inverterat samband mellan folkviljan och den förda immigrationspolitiken.

Min uppfattning är, tyvärr, att det är fullständigt orealistiskt att massimmigrationspolitiken i Sverige ska kunna avskaffas på demokratisk väg.

MartinA
MartinA
11 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Jag vill delta. Jag vill bara inte starta det.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago
Reply to  MartinA

@ Martin A

Jag tror att alla kommer tvingas välja innan 2014. Ett sammanbrott närmar sig och vad som kommer att ske är väldigt osäker. Dock anser jag att två saker är väldigt troliga:

1. Det kommer inte bli trevlig för någon i Sverige.
2. Det blir inget normalt val 2014

MartinA
MartinA
11 years ago
Reply to  MartinA

Så länge det inte är trevligt för de skyldiga så kan jag leva med otrevligt för mig.

Emeritus
Emeritus
11 years ago

O.T. – om et dansk anliggende. Det er med konventioner som med sko. Det kan være, de passer – men man ved det først, når man prøver dem på sin egen fod. Det kan altså godt være, at internationale konventioner egner sig til globalt samvirke, hvor de bliver tiltrådt, og bidrager til diplomatisk respekt i alverdens lande. Nytten nationalt synes kun til spøg og anden skæmt for politikere, der har mindre til overs for, hvad der gælder indenlands. Nu kan vi så se, at konventioner trods alt også kan bruges infamt (indenlands) til fx. at tryne en minister med, hvis… Read more »

Lars Berglund
Lars Berglund
11 years ago

Läste din krönika idag och kom omedelbart att tänka vad den nuvarande invandrings- och mångfaldsideologin leder till – nämligen till en form av “nyslaveri” där de som nu koloniserar Sverige inte behöver äga slavarna längre eftersom de får oss att göra slavarbetet alldeles gratis utan att några som helst skyldigheter ställs på dem som skördar slavarbetes frukter. Denna moderna form av slaveri, vi kan kalla det “nyslaveri”, som våra svenska makthavare tvingat, och fortsätter att tvinga, på oss, det kan vi bara bli av med om vi skrotar hela vårt välfärdssystem. Under nuvarande förhållanden är vi ”etniska svenskar” tvingade att… Read more »

Demokratbloggen
11 years ago

Nu, jävla slödder ska ni få se!

Namninsamling mot massinvandringen och bok om hur farlig Islam verkligen är.

http://demokratbloggen.wordpress.com/2011/03/06/nu-javla-slodder-ska-ni-fa-se/

trackback

[…] Wetterstrand, MP, påstår: ‘Det är inte olagligt att vistas i Sverige utan papper.’ Khadaffisyndromet MP och Alliansen lanserar gemensam massinvandringspolitik Reinfeldt offrar Sveriges intressen för […]

Tony Ingman
Tony Ingman
11 years ago

Fredrik Reinfeldt framstår mer och mer för landet Sverige som en farlig despot, beredd att med vilka medel som helst genomföra sina sjuka ideer, som inte alls grundar sig på omtanke om människor som har det svårt. Hans agenda tyder på att han vill stöpa om landet till en obegriplig sörja av en mångkulltur som inte någonstans har fungerat väl, och deffenitivt inte kommer att fungera genom att blanda in en efterbliven religion, som sunda människor borde ta kraftigt avstånd i från. Svensken borde fråga sig följande: är det bara tillfälligheter som gör att vi har näst mest våldtäckter i… Read more »

Urban Usling
Urban Usling
11 years ago

Tack igen julia för ytterligare en intressant artikel. Men jag jag har en invändning, moderaternas främsta valfrågor har alltid handlat om att skapa ett råkapitalistiskt samhälle med USA som förebild och även om de nu skenvis har närmat sig sossarna så är det fortfarande deras agenda. Genom att fortsätta driva detta massinvandringsprojekt så har regeringen lyckats driva svenska ungdomar till sån desperation på arbetsmarknaden att de snart accepterar vilka löner och vilkor som helst, detta svek förstärks med ett fack som verkar mer intresserade av att jaga sd medlemmar en att massprotestera mot de ungas situation. Vi bevittnar hur riskkapitalister… Read more »

Peer Pedersen
Peer Pedersen
11 years ago
Reply to  Urban Usling

Bra skrivit Urban, ungefär vad jag har skrivit ibland; Vänstern importerar röstboskåp, Högern lönetryckare och Sven & Svea Svensson fattar inte en jota av det som händer…

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
JensH
JensH
11 years ago

Faktisk er den udlændingepolitik S+SF ønsker at indføre her til lands endnu mere ekstrem end den Reinfeldt-regeringen og de Grønne Khemrer netop har vedtaget i Sverige. S+SF ønsker at alle asylansøgere efter max. et halvt år skal ‘sluses ud i samfundet’, og det uanset om disse asylansører har fået afslag eller ej. Begge partier anser det det som ‘inhumant’ at folk skal sidde i mere end et halvt år i et asyl-center, og derfor skal disse asyl-ansøgere have en ‘passende bolig’, deres eventuelle børn skal i en almindelig Dansk Folkeskole og de skal have fuld adgang til det sociale ydelser… Read more »

Elefanten
Elefanten
11 years ago

Nu skriver Politiken om fremmedarbejdere på hjemmesiden.
Der refereres til forholdene i Libyen.
Hvorfor hedder de ikke indvandere eller ny-libyer?

patrik blom
patrik blom
11 years ago

Jag ställde en fråga och gav dig ett uppdrag, efter din andra lögnaktiga smutskastning av vad de nu levande svenskarnas farfarsgeneration gjorde under andra världskriget. Du har inte svarat, och det är nu fullständigt klart att du inte kan ett skit om vad som hände i Sverige under andra världskriget. Inte ett skit. Däremot har du lärt dig ett antal lögnaktiga spydigheter och elakheter från dem som längst har sysslat med sådan “långtidsmarinering i självförakt” som du tidigare vänt dig mot. Du är okunnig, oseriös, en ohederlig debattör, och du spottar på beredskapsårens sex miljoner hederliga svenskar och de av… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
11 years ago
Reply to  patrik blom

Är du nazze eller troll från Expo/AFA? Svårt att veta.

patrik blom
patrik blom
11 years ago
Reply to  Regimkritiker

Se mina flerfaldiga inlägg om Julias två spyor om Sverige under andra världskriget. Jag förekommer också emellanåt bland dem som diskuterar hos Politiskt inkorrekt, Gotiska klubben, Robsten m fl. Bara en extremt ointelligent person kan få för sig att jag är nazist eller företräder Expo.

Var brukar du själv skriva? Vill gärna se din åsiktsprofil i dess helhet.

Kan du för resten svara på den fråga som jag nämner att jag ställt till Julia? Eller hör du också till dem som inte kan ett skit om Sverige under andra världskriget?

patrik blom
patrik blom
11 years ago
Reply to  patrik blom

Regimkritiker, Här är ett inlägg jag skrev för några dagar sedan på en annan ledande regimkritisk blogg. Man får som sagt vara extremt ointelligent för att kunna få för sig att jag är nazist eller företräder Expo. Var kan jag läsa något du har skrivit? patrik blom 4 mars Den turkiska militären har ju sedan Atatürks dagar varit en progressiv – antimuslimsk – politisk kraft. Men Ataturks samhällsbygge riskerar nu att raseras av EU. För min del får den turkiska militären gärna tralla med våra svenska jäntor så länge de motsätter sig fortsatt islamisering av Turkiet och EU-inträde. Fram för… Read more »

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
11 years ago
Reply to  patrik blom

Förmodligen är Julia kanske judinna. Som kanske har ett eget självförsvarsintresse i att underbygga och rikta svenskars motstånd mot invandringens höga antal, inklusive de komplikationer och konfrontationer av olika slag som det medför, mot just islam och muslimer. Eftersom en hel del muslimer kommer från helt annorlunda kulturella miljöer och livsbetingelser (som kanske i vissa fall kan jämföras med Sverige för 200 år sedan), så är det självklart att det uppstår stora problem med ursprungsbefolkningen i det nuvarande Sverige. Att då ha, som judinna, ett självförsvarsintresse, att vilja fokusera den frustration som många svenskar kan känna inför dessa kulturella och… Read more »

Karin
Karin
11 years ago
Reply to  patrik blom

Att skuldbeläggas och släpa på en större “arvssynd” än vad nöden kräver är väl inte önskvärt, så jag hoppas att du snarligen lägger fram dina argument så övriga läsare kan ta del av dem.Din fråga och uppdrag till Julia är mig främmande och kanske du i all korthet kan repetera den! Medias brister i information är en sak, vår skuldbeläggning en annan, svenska folket överlag en sak och separata politikers agerande då och nu en annan.

patrik blom
patrik blom
11 years ago
Reply to  steen

steen, En dansk kanske inte förstår hur oerhört svinaktigt Julia kritiserar de svenskar som levde och verkade under andra världskrigets år, t ex min morfar, och förstår kanske inte heller att hennes kritik uppenbart inte bygger på några kunskaper. Min kritik av Julia är adekvat och mitt tonläge är mildare än hennes eget. Men om det är förbjudet att kalla en lögn för en lögn på Snaphanen så säger jag gärna tak og farvel!

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Statsløsesag sår splid mellem S og R Måske endelig den sag, der kan vende meningsmålingerne helt på hovedet, og forhindre S-SF & R i at komme til magten igen? Man har jo lov at håbe 😉 Man kan nemlig altid regne med, at de virkelighedsfjerne radigale PK-tosser på et eller andet tidpunkt vil lave rav i den og fremture med deres vanvittige, frelste holdninger, selv når S & SF så mindeligt ønsker, at de dog bare ville klappe i – i det mindste til efter valget. Hvis jeg stod for VKOs taktik, så ville jeg sørge for at få spillet… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
11 years ago

Om jag förstått det rätt blir det nu möjligt för all världens människor att resa till Sverige som sjukvårdsturister. Visserligen är den svenska vården ganska kass men om du bor i Vitryssland eller MENA-länderna kommer det ändå att vara en förbättrning att få svensk sjukvård. För de 50 miljoner människor i USA som saknar sjukvårdsförsäkring är detta också ett nästan gratis alternativ. För ärenden som inte är akuta eller livshotande lär de bli hänvisade till att stå i kö och då är det är nog inte lika intressant. Däremot kommer de som har allvarliga sjukdomar som cancer eller akuta eller… Read more »

Samizdat
Samizdat
11 years ago

REINFELDT MOT SVENSKARNA • ”Att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar – – – visar sig väldigt ofta vara svårt att försvara.” (Sveriges statsminister i riksdagen 10/12 2010.) • ”Det sprids en sorts föreställning att det mångkulturella samhället inte fungerar. Och det ropas på stramare regler och kulturell likriktning. Våra motmedel måste vara att visa att det mångkulturella samhället fungerar bättre. Det är ett mer spännande och mer intressant samhälle.” (Sv.D. 29/11 2007.) • ”Jag är en typisk svensk. Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist [loppcirkusdirektör] och ett lettiskt hembiträde.… Read more »

Cavatus
11 years ago

Jag diskuterade med en person om vad dagens krönika skulle handla om, ifall det skulle handla om Husbyaffären eller regeringens historiska uppgörelse. Du lyckades knyta ihop säcken och se sambandet mellan båda händelserna. Det var skickligt, Julia. För övrigt kan jag bara rapportera att folk jag känner bli så arga när man för uppgörelsen på tal att de börjar skaka av ilska. De varken kan eller vill diskutera det då de blir så heligt förbannade att det får återverkningar på deras hälsa. Det är ett faktum att det nu blir strömhopp till SD från Moderaterna. Det finns inget hopp kvar… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago
Reply to  Cavatus

Cavatus,

Det vore trevligt om du har rätt men tyvärr är det nog rent önsketänkande från din sida.

Min uppfattning är att stödet för M knappast kommer att påverkas alls, åtminstonde på kort sikt. Vad gäller nyval kan jag inte se vad som skulle utlösa detta. Tror du verkligen att regeringen Rienfeldt frivilligt lämnar köttgrytorna?

Den relevanta frågan är om det kommer att bli ett fritt val 2014. Om eller när SD ökar upp mot 15-20% i mätningarna tror jag att det är närmast säkert att de övriga partierna inför lagstiftning som kraftigt försvårar för partiet.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@ Cavatus, Det verkar som att det jag fruktar redan har inletts: “Polisen i bakgrunden redan arbetar fram nya riktlinjer för att hindra till exempel fri media från att skriva om händelser och nyheter som kan uppröra det svenska folket” “Rikspolisstyrelsens kommunikationsdirektör Anders Hagquist säger i TV4:s inslag att riktlinjerna kommer att vara klara om en månad och att de syftar till att få bort ”rykten som kan leda till brott”. Mest oroväckande är att Hagquist avslutar med att säga att ”då kan Polisen sprida rätt information”.” (Från Fria Tider idag.) Vi vet alla hur lätt det var att ändra… Read more »

Cavatus
11 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Ja, vad ska man säga? Man tar sig för pannan. Det blir mer och mer urspårat för att bibehålla kulissen om Sverige. Det är konstigt att bloggar ska tvingas hålla till sig sanningen, när inte gammelmedia behöver det. För vad är sanning? Vems sanning? När är något en sanning? Ponera att gärningsmännen döms till våldtäkt av barn, vilket är helt möjligt enligt den nya lagen, ska hela debatten av idag tystas ned då när de “onda” fick rätt och visade sig står för “sanningen”? Det är väl lika bra att staten och journalisterna börjar ge ut den enda sanningen, i… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@ Cavatus “Ponera att gärningsmännen döms till våldtäkt av barn, vilket är helt möjligt enligt den nya lagen, ska hela debatten av idag tystas ned då när de “onda” fick rätt och visade sig står för “sanningen”?” Jag har tyvärr bevittnat denns cirkus så länge att jag är ganska övertygad om följande: 1. Åklagaren kommer att välja den lindrigaste brottrubriceringen han kan hitta om de ens åtalar. I samband med dådet i Landskrona (mordet på P-platsen) hade jag ett antal debatter om detta där många var övertygade att gärningsmannen skulle åtalas för åtminstonde dråp. Men nu är verkligheten sådan att… Read more »

elwee
elwee
11 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Lagen om ryktesspridning borde då gälla alla. Vad är ett “rykte”? Är det något som inte är sant? Det måste ju klargöras. Om ett rykte är en utsaga utan reell bakgrund så lär det komma otaliga anledningar att polisanmäla gammelmedia. Alberto Moravia, italiensk föfattare, lyckades under sin livstid komma med en massa tänkvärda små uttryck. Här är några: De små människornas makt ligger i deras antal. Det är svårare att inte avundas en vän som är lycklig än att vara hjälpsam mot en vän i hans olycka. Diktaturer är enkelriktade gator. I demokratier finns också mötande trafik. Dumheter kan vara… Read more »

Hans Nilsson
Hans Nilsson
11 years ago

Landsförrädaren Fredrik Reinfeldt känner FOLKETS stora stöd i ryggen och genomför den Politik som 94,3% av valmanskåren SÅÅ HETT längtar efter och även drömmer VÅTA DRÖMMAR om. Jag som tillhör de 5,7% som vill ha ett annat Sverige kan inte i min vildaste fantasi tolka det på annat sätt än att han tillfedställer FOLKVILJAN i Landet. Det finns sen ett par dagar tillbaka en namninsamling här på nätet mot INVANDEINGSHELVETET men det var för en stund sen enbart 1400 personer som har skrivit på. Man undrar var håller NI hus alla SD väljare eller är NI som övriga Svenskar ej… Read more »

elwee
elwee
11 years ago

Jag såg presskonferensen “live” online. Jag såg de flackande blickarna och i kroppsspråket hur obehagligt partiföreträdarna trots allt tyckte att det var att stå och sänka den nation de är satta att företräda på bästa sätt. Ändå gör de detta mot de svenska, skattebetalande medborgarna. Varför? (I ordningens namn ska det noteras att vår marxistiska miljömupp inte såg ut att ha några problem med att trampa på det svenska folket, men det ingår i denna grupps naturliga beteende) Det finns två huvudsakliga anledningar som jag kan tänka mig, om vi nu talar om mentalt fullt fungerande människor. 1) De och… Read more »

Sandy
Sandy
11 years ago
Reply to  elwee

För mig är det uppenbart att regeringen och de styrande politikerna är utsatta för påtryckningar eller hot. Det finns så många multirika araber i vårt land och självklart försöker de utöva så mycket påtryckningar de kan och nu verkar de till och med ha fått in en fot i vår regering. Islams främsta mål är att ta över världen och alla medel är tillåtna. Det uppenbara som vi ser hända på gator och torg är bara till för att vilseleda oss för vad som verkligen håller på att hända. Det som nu måste göras är att avsätta nuvarande regering och… Read more »

Stefan K
Stefan K
11 years ago

Jag röstade själv på moderaterna före 2006, man valde att i ren protest ge SD rösten i valet samma år. Trots detta hade jag innersta förhoppningar på denna regering, men ack vad jag bedrog mig. Nu visar Reinfeldt upp ett sådant förakt för sina egna medborgare och sitt eget land att man bara baxnar. Är det någon främmande makt som utövar ekonomiska påtryckningar på vår statsminister (flirten med muslimerna?) eller är han sanningsenlig när han i tal efter tal nedvärderar allt som vi genom åren lärt oss älska och uppskatta som svensk? Gammelmedias roll är sakta på väg att tyna… Read more »

Magnus A
Magnus A
11 years ago

Jag anser alltså att vanlig media (som ofta) gjort helt rätt i fallet Husbybadet, men att Fria Tider (FT) — en sajt som även är rasistisk och antisemitisk — och de som spritt vad FT lätt avslöjat i vanlig ordning varit tvivelaktigt gjort fel. I synnerhet anser jag att Björn Söder (först Almqvist?) gjort fel. Ju mer jag läser personen på flashback, desto mer misstänker jag att Fria Tider står bakom. Det talas om att flickorna först trodde att det var alla pojkar som angrep dem för att de inte kunde räkna dem i röran och diverse detaljer som kontrasterar… Read more »

M Capensis
M Capensis
11 years ago
Reply to  Magnus A

Genom att förklara faktabaserat? Ok.

I år finns, enligt officiella källor, ca 800 000 helt bidragsförsörjda invandrare i landet. Lägsta uppskattad kostnad man kan hitta för en person i utanförskap är 300 000. Direkta och indirekta kostnader. (Maria Leissners romutredning) Andra siffror är 540 000 (migrationsverket) och 640 000 (Nynäshams kommun)

Summan i år alltså: Någonstans mellan 240 – 512 miljarder.

Ökningstakten just nu är ca 68 000 nya bidragstagande invandrare/år, dvs 20 – 43 miljarder/år.

Som referens: Statsbudgeten är ca 1000 miljarder/år. Kostnaden för grundskolan ca 100 miljarder.

MartinA
MartinA
11 years ago
Reply to  Magnus A

Om du tagit dig tid att sätta dig in i historien och rapporteringen av den så hade du vetat att friatider ej var de som avslöjade den här historien, det var PI. FT anger bara bloggaren Henrik Johansson som källa. Och Henrik Johansson anger PI som källa. I kronologiskt ordning: http://politisktinkorrekt.info/2011/02/26/aterpostning-ensamkommande-sexbrottsanmalda-ofredade-badande-flickor/ http://henrik.motpol.nu/?p=295 http://www.friatider.se/11-aring-gruppvaldtogs-pa-badhus Att Friatider ger en smått vilseledande beskrivning beror kanske på att de visste att de inte var först med nyheten, konkurrens mellan nätmedier helt enkelt. Litet fult av dem att inte länka till PI faktiskt. Sen har PI-artikeln ett senare datum än FT artikeln, vilket gissningsvis beror… Read more »

MartinA
MartinA
11 years ago
Reply to  Magnus A

Om du tagit dig tid att sätta dig in i historien och rapporteringen av den så hade du vetat att friatider ej var de som avslöjade den här historien, det var PI. FT anger bara bloggaren Henrik Johansson som källa. Och Henrik Johansson anger PI som källa. (jag postar länkar här men den väntar på moderering så jag dubbelpostar, du får hitta de olika sidorna själv, eller vänta tills den släpps igenom modereringen). Att Friatider ger en smått vilseledande beskrivning beror kanske på att de visste att de inte var först med nyheten, konkurrens mellan nätmedier helt enkelt. Litet fult… Read more »

Lotta008
Lotta008
11 years ago
Reply to  Magnus A

Glöm inte bort att DN länkade till samma artikel på Fria Tider som Björn Söder. Det har man inte hört ett knyst om. Kanske för att det är legitimt att ge sig på Sverigedemokrater i tid och otid.

http://blogg.aftonbladet.se/kulturbloggen/2011/03/sd-dn-och-ryktesspridningen

Magnus A
Magnus A
11 years ago

Det som står på flashback är väl hur osäkert som helst. Någon (som f ö inte var positiv till ensamkommande barn) kommenterade kontot “FruKrokodil”: “Jag har svårt att riktigt lita på din trovärdighet. Din dotter ska alltså vara 11 år. Det borde (normalt) betyda att du är i trettioårsåldern eller däröver. Ditt sätt att skriva (särskrivningar, skiljetecken m.m.) tyder på att du är betydligt yngre än så. Även det faktum att du sitter och diskuterar din dotters fall på flashback talar emot det. Jag har en dotter, några år äldre än din och jag skulle riva upp himmel och jord… Read more »

Nordbo
11 years ago
Reply to  Magnus A

Det stora problemet är väl ändå att media inte låter oss veta vad som händer och att, när det ändå kommer fram, så försöker man göra förövarna till offer. Det stämmer att det inte var en gruppvåldtäkt, där var den första informationen felaktig, men det var sexuella trakasserier av barn, vilket borde vara tillräckligt illa.
Hur du kan tycka att det är rätt av vanlig media att mörka övergrepp på barn och sedan vända saken uppochned och få förövarna att framstå som offer övergår mitt förstånd. Men Sverige är ett vansinnigt land numera, så jag är inte särskilt förvånad.

Nordbo
11 years ago
Reply to  Nordbo

Här är Fria tiders svar på anklagelserna från media:

http://www.friatider.se/nord-husbyovergreppet-kan-visst-vara-valdtakt

MartinA
MartinA
11 years ago
Reply to  Magnus A

En flashbackkonto med många poster och som skapades för flera år sedan gick i god för frukrokodil (var hennes man). Vidare så överrensstämde frukrokodils berättelse med PIs som ursprungligen postade historien efter att ha fått ett brev ifrån en förälder. PI kollade även upp med badhus och polis innan de publicerade. Gruppvåldtäkt var inget rykte utan en tolkning som fria tider tog sig friheten att göra, grundat på tidigare domar vid liknande fall. Friatider påstår inte att något annat inträffat än det som publicerades på PI. Däremot så gör friatider en annan, mer braskande, juridisk tolkning. Det kan man tycka… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago

Parallelen mellan Westerbergs härjningar 91-94 efter att NyD hade kommit in i riksdagen och hur den nu sittande regeringen agerar efter SDs inträde är slående. Man kan faktiskt påstå att det i Sverige finns ett tydligt inverterat samband mellan folkviljan och den förda immigrationspolitiken: Man kan ha alla möjliga funderingar om varför det är så men just nu tänkte jag bara konstatera att så är fallet samt att konsekvenserna denna gång, enligt min uppfattning, kommer att bli mycket, mycket värre än vad de blev 91-94. Detta baserar jag på följande: 1. Jämfört med dagens läge var Sverige 1991 ett väldigt… Read more »

Peer Pedersen
Peer Pedersen
11 years ago

Islam, vår tids pest…
Det är inte frågan om det kommer till ett uppgör, men när det kommer.
Sen kan man jo undra varför det inte inom Islam har dykt upp en Calvin eller Luther att reformera texten.
Tack för krönikan Julia, även blodtrycket rusar i höjden som vanligt…

Cavatus
11 years ago
Reply to  Peer Pedersen

Per! Har du inte hört talas om Kairodeklarationen eller Ammanbudskapet? Det är dokument undertecknade av de 7 muslimska staterna som stadfäster att islam och Koranen, inklusive sharialagarna inte kan, får eller tillåts att ändras. Där hittar du frånvaron av ett nytänkande inom islam. Något sådant är förbjudet. Därför har vi att göra med krafter som är rent destruktiva för ett reformvänligt och framåtblickande samhällsskick. Islam är inte kompatibelt med västvärlden. Det är vi som ska förändras enligt begreppet jihad, andligt krig. Läs Nils Dackes nyutgivna bok Islam under slöjan, beställs på Book on demand, så får du en historisk genomlysning… Read more »

rksmrgs
rksmrgs
11 years ago
Reply to  Peer Pedersen

Hej Peer! Jodå, islam har också haft sin reformation och sin Luther. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/sep/28/theislamicreformation Nästan direkt efter Muhammeds död gjordes försök att “gå tillbaks till källorna”, under 800-talet (vår tideräkning) fanns det t.ex. förslag att helt enkelt skrota alla hadither, och på 1200-talet framträdde flera reformatörer, den mest kände är väl http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Taymiyyah som dock gick ett ytterst dystert öde till mötes. Men Koranen “lämpar sig” väldigt dåligt för omtolkning och modernisering, helt enkelt för att det är förbjudet. Den kristna reformationen (både inom den katolska, ortodoxa och sedemera protestantiska kyrkan) befann sig i ett helt annat läge, eftersom Bibeln redan i… Read more »

trackback

[…] Läs gärna krönikan i sin helhet på Snaphanen.dk […]

trackback

[…] Läs Julia Ceasars svidande söndagskrönika. […]

77
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x