14
jan
Seneste opdatering: 14/1-12 kl. 2345
68 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Några dagar före jul besöker Statssekreteraren Borlänge. Situationen i staden är desperat. Som goda socialdemokrater har kommunens politiker gjort precis som goda socialdemokrater ska göra. De har varit solidariska och tagit emot tusentals flyktingar från Somalia och Afghanistan. Nu sitter de med skägget i brevlådan. Flyktingarna går inte att få ut på arbetsmarknaden. En tidigare undersökning visar att 53 procent av de som kommer från Somalia är analfabeter. Majoriteten går direkt från SFI (Svenska för invandrare) till bidragsförsörjning. Nu står Borlänge kommun med ett budgetunderskott på 50 miljoner kronor. Kommunpolitikerna sliter sitt hår i förtvivlan.

Propagandaministeriet har hörsammat nödropen från Borlänge och skickat ut Statssekreteraren. Med sin närvaro hedrar han den lilla staden vid Dalälven dessa sista skälvande, stämningsfulla dagar före jul. Han hör socialnämndens ordförande säga att situationen i Borlänge är exceptionell och att kommunen behöver riktade pengar till ett kunskapslyft för de analfabetiska flyktingarna. Inser Statssekreteraren situationens allvar? Förstår han hur det känns för socialdemokratiska kommunalpolitiker från en liten landsortsstad att kräla i stoftet och be en borgerlig regering om hjälp?

Han är ingen regerings-Moder Teresa

Statssekreteraren säger inte: ”Skyll er själva när ni har varit så jävla dumma att ni har tagit emot en massa analfabeter.”
Ett sådant uttalande skulle skorra i känsliga öron. Men kommunalpolitikerna ska inte tro att Statssekreteraren är utsänd som något slags regerings-Moder Teresa. Hans ärende är av en annan art. I enlighet med Propagandaministeriets och ytterst Statsministerns intentioner handlar det om att få motsträviga kommunalpolitiker landet runt att rätta in sig i ledet, statuera exempel och motivera dem att tänka och tala rätt.

Det är där Statssekreterarens speciella begåvning kommer in i bilden, den som så tursamt har upptäckts av Propagandaministeriet och fått Propagandaministern själv att värva honom i sin tjänst. Statssekreteraren har demagogins användbara gåva. I vissa stunder tangerar den nästan det hypnotiska, ja den har alla förutsättningar att kunna domptera massorna.

Kommunalpolitiker måste förstå att det finns två sätt att tänka, tycka och tala. Ett som är rätt – och ett annat som är fel. Sådana här nödrop från kommunerna riskerar att ge helt fel signaler och fläcka ner Sveriges stolthet, den unika och solidariska invandringspolitiken som står fram som en lysande stjärna mot hela det övriga nattsvarta Europa där främlingsfientligheten ständigt erövrar ny mark.

Det finns inga skillnader mellan människor

Borlängeborna är förväntansfulla. Ska deras nödrop äntligen få ett svar? Vad de inte har insett är att statssekreterarens uppdrag är uppfostrarens och propagandistens. Inför de församlade kommunalpolitikerna och en andäktig lokalpress tar han tillfället i akt att tydligt inpränta en av regeringens mest orubbliga principer: det finns inga skillnader mellan människor.

”Vi tittar inte på etnicitet, det skulle bli problematiskt och utpekande” säger Statssekreteraren.

Analfabetism ska inte behöva innebära några problem, säger han. Det finns en reform. Propagandaministeriet har värkt fram denna reform.

”Reformen ska hjälpa till att anpassa integrationen efter individens förutsättningar.”

Maria Norrfalk, landshövding i Dalarnas län, fyller påpassligt i där Statssekreteraren slutar:

”Man ska komma ihåg att oavsett om de är analfabeter så har de samma talang som andra. Det finns lika många talanger hos dem som hos oss. Vill man så kan man, och det gäller att hitta på vägar att utbilda och få folk i arbete”, säger Landshövdingen.

Han ler ett teaterleende mot lokaltidningens fotograf

Enligt den Värdegrund som regeringen har utropat som överordnad trossats för landet har alla samma värde. Borlängeborna måste förstå att de utan att knota är skyldiga att försörja inte bara sig själva utan också inkludera de nya kommuninvånarna i sin försörjningsbörda resten av livet. Saken är mycket enkel: det är en fråga om jämlikhet och solidaritet.

Statssekreteraren ler sitt bredaste teaterleende mot lokaltidningens fotograf. Sedan åker han hem. Hans uppdrag är slutfört. Han hoppas att Statsministern och Propagandaministern ska bli nöjda med hans insatser. Det är förvisso nya tider nu, och han är en viktig del av det nya. En spjutspets mot framtiden, om man så vill. Han tänker lite förstrött att förr åkte regeringsrepresentanter runt och försökte övertyga folk om att regeringen har rätt; nu åker vi runt och dikterar regeringens hållning, uppfattning och intentioner. Gör klart för folk vad det är som gäller.

Det passar honom precis. I sitt stilla sinne tänker han att när allt kommer omkring är steget mellan demonregissör och regeringspropagandist inte särskilt långt. Budskap som budskap – de måste framföras kraftfullt, effektivt och med auktoritet om de ska få avsedd effekt. ”Totalitärt” och ”diktatoriskt” är inte ord som han tar i sin mun, här handlar det om subtilare kategorier. När rasistkortet börjar bli utslitet och devalverat kan man sikta in sig på den där speciella rädslan som finns hos alla människor, barndomens kvardröjande skräck för att vara olydig och göra bort sig. Det gäller med andra ord att hjälpa folk att inse att de kan få betala ett högt pris – till exempel arbetslöshet, social stigmatisering och andra humörsänkande otrevligheter – om de inte anpassar sig till Det Nya Sverige.

De har ju bara velat ställa upp och ta sitt ansvar

Tråkigt nog finns det negativt inställda kommunalpolitiker som i likhet med Borlänges politiker klagar och gnäller. Propagandaministeriet finner tendensen oroande. När verkligheten bakom ministeriets slagord har hunnit ifatt kommunalpolitikerna tycks de långsamt ha börjat förstå vilka sänken de har förletts till att ta i sina båtar. De har ju bara velat ställa upp och ta sitt ansvar, som de har blivit tillsagda. Nu ser de som i en spegel bilden av sig själva som kapten på den sjunkande bryggan. De klagar alltmer högljutt över kostnaderna och de sociala konsekvenserna av att ta emot alltför många invandrare från kulturellt alltför avvikande länder.

Underifrån pressas de av kommuninvånare som på det mest småskurna och egoistiska vis muttrar om islamisering, bostadsbrist, skattetryck, våldtäkter, rån, knivskärningar, mord och andra marginella företeelser. De verkar inte kunna förstå att mångkultur alltid har ett pris. Ett typiskt symtom på svenskars vanliga inskränkthet och inneboende rasism.

De svenska framtidsutsikterna är lysande

Det har gått så långt att vissa kommunpolitiker rent ut sagt trilskas och helt fräckt ifrågasätter mångkulturens välsignelser. De utgör ett definitivt hot mot regeringens uttalade målsättning: så stort inflöde av invandrare som möjligt från så främmande kulturer som möjligt på så kort tid som möjligt.

Statistiken sedan regeringen kom till makten 2006 ser mycket lovande ut. Med sin pikanta internationella släkttavla som drivkraft har Statsministern redan säkrat en plats åt sig i framtidens historieböcker som den invandringsvänligaste Statsministern i Sveriges historia. År efter år har man slagit rekord i antal beviljade uppehållstillstånd för icke-flyktingar utan ID-handlingar från muslimska u-länder som Somalia, Afghanistan och Irak. Med den här insläppstakten kan de svenska framtidsutsikterna inte betecknas som annat än lysande. Centerpartiets nya lilla yrhätta har i ett obevakat ögonblick försagt sig och öppet yttrat att hon vill ha hit 40 miljoner. Men vi vet ju alla hur lätt tungan kan slinka iväg när man drivs av höga ambitioner att förändra Sverige, tänker Statssekreteraren och ler överseende.

Ett oslagbart sätt att visa vem som har makten

Alla måste ställa upp på att fortsätta mångkulturalisera Sverige och i snabbare takt. Alla ska med! Det är där Statssekreteraren och andra invandrare kommer in i bilden. Det enda som biter på oppositionella kommunalpolitiker är att handfast visa vem som bestämmer. Regeringens nya strategi att skicka ut invandrare att föra dess talan är effektiv, åthutningarna tar så mycket bättre då. Kommunalpolitikerna går på det, undantagslöst. De blir liksom förlamade av skuldkänslor och tappar målföret fullständigt. Det är varje gång lika skojigt att se, tricket slår aldrig fel. Man kan ju inte argumentera mot en invandrare, då åker den verkliga tagelförsedda rasistskjortan på med omedelbar verkan.

Genom att systematiskt skicka ut personer som Statssekreteraren och Statsministerns islamistiske partibroder  har regeringen hittat ett oslagbart sätt att visa vem som har makten. ”Se här hur mycket vi skiter i vad ni tycker – var så god och gapa och svälj” är budskapet. Strategin är också en effektiv metod att normalisera ett nytt, förändrat Sverige där svenska folket får klart för sig att svenskhet, så som flertalet uppfattar den, numera är avskaffad.

Man måste se varje individ

Statsministerns islamistiske partibroder har fått Propagandaministeriets uppdrag att ta itu med en annan bångstyrig kommunalpolitiker, det socialdemokratiska kommunalrådet i Katrineholm. Bara namnet på denne upprorsmakare får regeringens samfällda adrenalinproduktion att gå i taket. Han är en uppkäftig och självständigt tänkande jävel som definitivt ska sättas på plats.

Inför protesterna mot den månghundrahövdade anhöriginvandring från Somalia som bland annat Katrineholm har att se fram emot har Statsministerns islamistiske partibroder – som själv råkar komma från Somalia – gjort en utryckning till Katrineholm, utrustad med samma inlärda formuleringar från Propagandaministeriet som Statssekreteraren fick med sig till Borlänge. Om budskapen koordineras blir effekten så mycket starkare.

Statsministerns islamistiske partibroder har på plats låtit meddela att man måste se varje individ. Visserligen är alla lika, men att dra alla över en kam leder till utanförskap. Det är jätteviktigt att man inte säger ”invandrarna, somalierna eller de ensamkommande barnen”.

Inte ens Olof Palme nådde den här arrogansnivån

I ett anfall av plötslig klarsyn tänker Statssekreteraren att den här strategin ligger på en arrogansnivå som aldrig tidigare har varit synlig hos någon svensk regering. Inte ens Olof Palme (s) nådde de här nivåerna. Strategin är ett led i den snabba pågående förskjutningen av svensk politik i auktoritär riktning, den som enligt vissa går över en ny och mycket allvarlig gräns och som mannen på gatan illasinnat kallar demokratur.

Statssekreteraren slår snabbt bort de obehagliga tankarna. Under resan hem från Borlänge kostar han på sig att drömma sig tillbaka en smula. Bara tjugo år sedan han kom hit som flykting från Bosnien. Sannerligen, allt har gått honom väl i händer. Från uppehållstillstånd till Statssekreterare på bara två decennier – det kan man kalla raketkarriär! Han har snabbt lärt sig svenska, om än med omisskännlig brytning och även om de öppna a:na från Balkan hänger med och ledsamt nog i en del svenska öron verkar uppfattas som lika högfärdiga som den gamla Östermalmsaristokratins. Samtidigt ger hans aristokratiska a:n otvivelaktigt en klang av auktoritet åt hans tal, vilket inte alls är till nackdel nu när han ska regissera såväl allmänheten som bångstyriga kommunalpolitiker i konsten att tänka och tala rätt.

Från högskolevänstern till liberalismens breda famn

Han har hanterat sina kort väl. Hemma i Sarajevo växte han upp med islam light och den kommunism som formats av Josip Broz Tito (1892-1980). Därför kändes det från början väldigt naturligt att röra sig i kretsarna kring den ytterst radikala högskolevänstern i Göteborg, under senare halvan av 90-talet hemvist för alla möjliga utomparlamentariska existenser, notoriska kommunistiska slagskämpar och radikalfeminister. Där fanns också nuvarande vänsterpolitikern och riksdagsledamoten Kalle Larsson,  känd för sina blodiga seglatser tillsammans med den övriga extremvänstern med ”Ship to Gaza” och för sina ständigt återkommande krav på fri invandring. Från avgrundsvänstern i Göteborg har Statssekreteraren lyckats ta språnget till liberalismens vidsträckta famn, den perfekta plattformen för den karriär han har stakat ut åt sig.

När blev han egentligen liberal?

När blev han egentligen liberal? Han minns inte så noga. Men kanske var det när han insåg att folkpartiet erbjuder just det utrymme och den gränslöshet han behöver för att iscensätta sin politiska vision. Det är mot den liberala fonden han bäst kan koreografera sin politiska kullerbytta. Han har visserligen själv flytt från balkanisering och mångkultur på ett splittrat och krigshärjat Balkan. Ändå anser han mångkultur vara ett vinnande koncept för Sverige. Han förstår att vissa här ser en paradox, men det beror bara på deras begränsade sätt att tänka och att de inte har förstått mångkulturens innersta och ädla väsen. Som uppvuxen i ett mångkulturellt samhälle tycker han att Sverige behöver bli ännu mer blandat. Det var inte mångkulturens fel att Balkan föll samman i blodiga inbördeskrig. Det berodde på nationalism, det är hans orubbliga åsikt.

Humanitet har ingen prislapp

Han har en tacksamhetsskuld att amortera på. Det är just folkpartiets förtjänst att han lyckades få uppehållstillstånd, som en av 34 817 det år då han kom till Sverige, 1992. Det var då den förra borgerliga regeringen under ledning av Carl Bildt (m) och Bengt Westerberg (fp) stod på sin absoluta höjdpunkt. Det var under dessa gyllene år i början av 90-talet som invandringsminister Birgit Friggebo (fp) slog fast att humanitet inte har någon prislapp och fick Invandrarverket att strö ut uppehållstillstånd som konfetti, samtidigt som Sverige kastades in i sin värsta ekonomiska kris i modern tid och räntan en dag i september 1992 chockhöjdes från 50 till 500 procent.

Han har hunnit begå massaker på Puccinis Tosca

Han har mycket att tacka folkpartiet för. Visserligen har han inte lyckats ta sig in i riksdagen på deras lista. Men telefonsamtalet från Propagandaministern förra hösten smäller så mycket högre. Äntligen förfogar han över den scen, de aktörer och den rekvisita han vill ha. Ibland har han snuddat vid tanken att hans karriär måhända har underlättats eller rent av möjliggjorts just av att han är invandrare. Men han har slagit den ifrån sig. Han har bara av en lycklig slump råkat passa som handen i handsken just när borgerligheten bestämde sig för att överge sina klassiska ideologiska och frihetliga principer för ett rent statsauktoritärt projekt och köra mångkultur för fulla segel, oavsett vad befolkningen tycker.

Som mönsterinvandrare har han kunnat åtnjuta all den uppbackning som tillkommer sådana som han. De spännande uppdragen har avlöst varandra, ett regn av priser och utmärkelser har sköljt över hans huvud. Han har satt upp Sofokles ”Antigone” på Dramaten 2003 och samma år hunnit begå massaker på Giacomo Puccinis ”Tosca” på Folkoperan i Stockholm. Enligt rykten lämnade delar av publiken föreställningen gråtande och rasande över den råbrutala förfulningen av ett av operalitteraturens mest älskade verk. Men kultur ska utmana och måste få kosta, det är hans fasta övertygelse. Svenskarna behöver uppfostras till en mer vidsynt och globaliserad kultursyn.

Gränsöverskridande Radiosex

Under sina år som chef för Radioteatern har han sett som sin främsta uppgift att bryta tabun och bland annat iscensatt vad somliga intoleranta individer upplevt som sexuella övergrepp på intet ont anande radiolyssnare med ”Radiosex” i P1 vid midnatt på lördagar.

Han ler vid minnet av radiochefernas hänförelse över hans idé. ”Radiosex” passade perfekt in som ett led i deras privata, aldrig avslutade pubertetsuppror. Äntligen något absolutely shocking, en knytnäve rakt i prydhetens solar plexus i den gamla ångradion! Avsikterna kan inte sägas ha varit annat än behjärtansvärda: att spränga gränser och hjälpa det bleksiktiga och hämmade svenska folket att brista ut i en kollektiv folkhemsorgasm i lördagsnatten vid 00.07-snåret. Det måste helt enkelt till ett mer gränsöverskridande och kosmopolitiskt tänkande för att förstå vad svenska folket behöver. Numera råder ju samma sorts sexuella klimat i alla sociala skikt, på Stureplan och i Tumba.

Hans viktigaste mål är att bekämpa Sverigedemokraterna

Han ser sig som demokrat och europé. I den ordningen. På sin blogg skriver han:

”Att vara europeisk etnisk ”bastard” är mitt självklara europeiska val, som jag till och med anser vara ett tecken på den moraliska hälsan.”.

Utifrån sin moraliska hälsoförklaring av sig själv är hans högst prioriterade mål nu att bekämpa Sverigedemokraterna. Han använder ordet ”bekämpa”. Det är ingenting att huttla med. Tjänsten i Propagandaministeriet är som skräddarsydd för det. De har kallat på hans hjälp, och han är villig att ta striden mot främlingsfientlighet och nationalism. För honom finns ingen konflikt mellan att kalla sig demokrat och att offentligt bekämpa ett demokratiskt invalt parti i Sveriges riksdag. På den punkten befinner han sig i stort och skönt värmande sällskap, och som Statssekreterare är han självklart garanterad åsiktsutrymme på de stora tidningarnas debattsidor.

”Svenskhet är inte livslång kärlek till sill och potatis” slår han fast i en sina många debattartiklar.

Obildade vita män med ölmage

Sill och potatis får honom att känna sig osvensk och exkluderad. Från sin tjänstestol på Propagandaministeriet och i sin egenskap av invandrare är han definitivt en av de bäst lämpade att avgöra vad svenskhet är. Han vill inte höra talas om att ett folk, en nation, hålls samman av etnicitet och kultur, att det är det som skapar känslan av samhörighet som kittar medborgarna samman och får landet att fungera. Så tänker bara nationalister. Sådana som Sverigedemokraterna och andra ”nationalistiska, främlingsfientliga partier som härstammar ur den protektionism som är en följd av Europas efterblivenhet.”

Det är för övrigt inte bara Europa och partierna som är efterblivna. Han drabbas av ett lätt illamående när han tänker på deras väljare. De är ”globaliseringens förlorare, unga, arga, ofta lågutbildade män, som just därför konkurrerar om jobb med de invandrare som de ger sig på” skriver han i en annan debattartikel. De främlingsfientliga är helt enkelt obildade vita män med ölmage och klippkort på arbetsförmedlingen. Det är så han ser dem.

Han har gråtit ut mot Statssekreterarens axel

Han har funnit sig väl tillrätta i floskelproduktionen på Propagandaministeriet. Som fisken i vattnet, faktiskt. Hans specifika uppdrag är att inte bara ta död på de myter som de främlingsfientliga sprider och lever på utan framför allt i enlighet med det statsauktoritära projektet slå fast de absoluta och allenarådande sanningarna. Nu återstår inte många steg i karriärtrappan innan han har nått målet. Propagandaministern med sitt lilla gosseansikte utgör ingen svårerövrad etapp. Han är för närvarande fullt upptagen med att slicka såren och försöka återerövra sin förlorade prestige efter det utskrattade bottennappet med de tretton myterna om invandringen. Åtskilliga gånger har han gråtit ut mot Statssekreterarens breda axel i Propagandaministeriets soffa den senaste tiden. På något sätt känns det i luften att ett sådant prestigenederlag inte låter sig repareras i första taget, om ens någonsin.

Det har blivit så tyst i regeringen

Egentligen är det bara en sak som bekymrar Statssekreteraren. Förutom Sverigedemokraterna, naturligtvis. Det har på något sätt blivit så tyst i regeringen. Tystnaden ekar i korridorerna. Alla samtal, argument och debatter verkar ha stannat av. Till och med Dagens Nyheter har uppmärksammat saken i en ledare, ”Politik är inte att tiga”.

”Statsråden i Fredrik Reinfeldts regering är, med en handfull undantag, märkligt passiva. De formulerar i dag sällan problem eller lösningar, de dras motvilligt in i debatter om avgörande samhällsfrågor och när de väl deltar är resultatet knappast upplyftande. ”

Risken är att förklaringen snarare är rädsla. Statsråden sitter panikstilla i båten för att den inte ska gunga för kraftigt. (…) Kanske är det en ledningsfråga. Ger Fredrik Reinfeldt och hans regeringskansli utrymme för starka medarbetare, uppmuntrar statsministern egna debattinitiativ? Eller är det mångomtalade ansvaret för landet så överordnat att ministrarnas eget ansvar förkvävs? Ni är ovanligt tysta. Vad är det ni tänker?” frågar Dagens Nyheter.

När allting spricker ska han vara beredd

Pinsamt, pinsamt. Alla vet ju vad tystnaden beror på. Även Statssekreteraren. Statsministerns personliga nojor, hans stingsliga humör, hans alltmer uttalade totalitära tendenser och ohöljda hat mot Sverigedemokraterna sprider ängslan och räddhågsenhet som ett långsamt verkande virus, får initiativ att vissna innan de ens har uttalats och skrämmer in alla i ledet som lydiga skolbarn. Statssekreteraren anar att det bara är en tidsfråga innan alltihop spricker. Då ska han vara beredd.

I Borlänge, långt från Rosenbad, har ovissheten hållit i sig över julen och härskar fortfarande efter Statssekreterarens besök. Socialnämndens ordförande sitter och tänker på vad Statssekreteraren sa innan han åkte därifrån. Han lovade att ”ta med sig frågan”. Socialnämndens ordförande upprepar orden för sig själv, om och om igen. Vad menade Statssekreteraren egentligen?

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
68 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Under rubrik ”Därför vågade ingen tala öppet om flyktingkrisen” skrev han i DN nu i januari. Iofs en bra text, men samma Selimovic har intill nyligen varit militant pk-stöddig.  Julia Caesar skrev om detta i sin text ”Statssekreteraren”. […]

trackback

[…] Jasenko Selimovic, tidigare statssekreterare (fp) hos integrationsminister Erik Ullenhag i alliansregeringen och ännu tidigare anställd som chef för Radioteatern, skriver i Axess om hur idén om journalistik håller på att förändras. Han tar vänsterpropagandisterna på just Aftonbladet och Dagens Arena som exempel på politisk aktivism istället för journalistik: […]

trackback

[…] Jasenko Selimovic, formerly the Minister of Integration’s Secretary of State (Peoples Party and previous head of a section at Sweden’s Radio, writes in the periodical Axess about how journalism is gradually changing. He takes the left-wing propagandists working at Aftonbladet and Dagens Arena as an example of political activism as opposed to journalism: […]

trackback

[…] något otidsenligt och elitistiskt, ja oönskat. I en kolumn i Dagens Nyheter jämför före detta statssekreteraren  Jasenko Selimovic (fp) den läsning och litteratur hans barn möter i den svenska skolan med vad hans vänners barn […]

trackback

[…] Söndagskrönika: Statssekreteraren « SnaphanenSignaturen Magentan hos Thoralf Alfsson borta i Kalmar har av en slump hittat en äldre men inte för den sakens skul gammal redovisning om hur svenska mediaGÅ TIL HJEMMESIDE! […]

trackback

[…] togs till Sverige. Regeringen Reinfeldt har föredragit den senare metoden, tidigare beskrivet av Julia Caesar, då hon tar upp besöket i Borlänge av statssekreterare Jasenko […]

trackback

[…] Statssekreteraren […]

trackback

[…] kan bekämpas även på andra vägar än  mötessabotage. Jag tänker på Jasenko Selimovic, invandrad från Bosnien, folkpartist och nu statssekreterare hos integrationsminister Ullenhag. På […]

trackback

[…] kan bekämpas även på andra vägar än  mötessabotage. Jag tänker på Jasenko Selimovic, invandrad från Bosnien, folkpartist och nu statssekreterare hos integrationsminister Ullenhag. På […]

trackback

[…] journalistiks Rolls Royce – Julia Caesar –  skrev om denne bosniers besök i Borlänge […]

trackback

[…] har Nalin Pekgul. Folkpartiet har Jasenko Selimovic. Han sitter inte i riksdagen men är statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag. […]

Argus
Argus
10 years ago

Alla har hört historien om vad som kan hända, när en fjäril fladdrar borta i Amazonas. Helt oväntat kan det utlösa en orkan i Europa. När rosenknoppen Mona Muslim i unga år blev med barn med en chilensk flykting, då blev flyktingar till Sverige från all världens länder helt plötsligt heliga. Det var början till massinvandringen av flyktingar till vårt land Genom djungeltelegrafen får fattiga människor i alla länder höra talas om det underbara landet Sverige, där man inte behöver arbeta för att överleva. Det är klart att man är flykting om man vill fly från fattigdomen. När de väl… Read more »

Info
Info
10 years ago

REKORD I HAT Som tillägg till min kommentar ovan (15/1) kan jag nu presentera Sveriges radios magnifika recension (16/1) av Niklas Orrenius´och Magnus Lintons nya krossa-Sd-böcker. Om ni läser nedanstående text, författad och framförd i programmet Kulturnytt av den oavsättlige, med skattemedel avlönade kulturjournalisten Arndtzén, så förstår nog de flesta, varför jag här skulle vilja tala om ett i en kort text nytt svenskt (kvantitativt) rekord i ”hat”, ”hatbrott” o.l.: ”VARIFRÅN KOMMER ALLT DETTA HAT? Vintern och våren 2010 utsätts en somalisk flyktingkvinna i Tomelilla för systematiska trakasserier av en minderårig mobb. När de börjar kasta sten på hennes barn… Read more »

nobody
nobody
10 years ago

Då mina ord inte är tillräckliga för att uttrycka vad jag känner om Sveriges väg på “High Way to Hell”, så säger jag det i form av musik: http://www.youtube.com/watch?v=9e5WTARWVKk

trackback

[…] Vi hittade kommentaren i den här tråden och vill att fler ska få läsa den. Like this:GillaBli först att gilla denna […]

Da Capo
Da Capo
10 years ago

Stieg Larsson, Tobias Hübinette, Robert Aschberg, Martin Fredriksson, Mikael Ekman, Alexander Bengtsson, Mathias Våg med flera är alla större eller mindre tårtbitar i den ‘sköna nya världerns’ GATEAU MAXIMUS, som passande har garnerats med den röda rosenknoppen Mona Muslim, som behövde extra kosing som avdankad och misslyckad partiordförande och därför fick bli styrelsemedlem i stiftelsen EXPO. Efter att ha läst bloggen expomakt.wordpress.com känner jag mig både upprörd och även skrämd av att vänsterextremistiska sk journalister på stiftelsen EXPO, som med en elefants kapacitet snablar pengar ur Allmänna Arvsfonden, tillsammans med (andra) militanta vänsterextremister har byggt upp en löst sammanhållen organisation… Read more »

Kweenkristin
Kweenkristin
10 years ago

Tack Julia Caesar för en lysande och beskrivande krönika om verkligheten! Du är den som ännu ger framtidstro och hopp åt många svenskar att orka fortsätta att kämpa mot den ansvarslösa och felaktiga invandringspolitiken som drabbat landet. Jag hoppas Sverigedemokraterna också orkar fortsätta att kämpa för Sverige och de svenska värderingarna fast de blir orättvist svartmålade och förföljda av etablissemanget. Det finns krafter som vill förinta den svenska kulturen och värderingarna och de skyr inga medel att göra det. Jag känner sorg när jag ser på vad som händer med landet och hur det politiska etablissemanget svartmålar och förföljer svenskar… Read more »

Teodora Emerentia
10 years ago

Bravo Julia! Tack för att du inte gett upp!

Hoppas Propagandaministern statssekreterare läser det du skrivit om honom!!!

Om han så gör saknar han nog förmåga att ta lärdom av detta på annat sätt än att han kommer sätta upp pekfingret i luften och se vartåt det blåser. Ty en ren och skär opportunist är vad han är.

Som chef för Stadsteatern rationaliserade han bort även de fast anställda och mest trogna vänsteranhängare.
Undrar vad de tyckte om det tilltaget?

Leif Tore
Leif Tore
10 years ago

Utmärkt som vanligt Julia. Så skall en slipsten dragas.

Svensson
10 years ago

Svenskar ska ha utbildning, utbildar dom sig inte, då klagas det. Men när invandrare kommer till Sverige, då ska dom inte behöva vara utbildade. Ändå kallar politikerna dessa invandrare för Raketforskare ? Hur många gånger kan man köra med lögner, före det blir patetiskt ?
http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

anno
anno
10 years ago

– 3 stk’s fra:

Lars J Eriksson, Politisk redaktör Skånska Dagbladet:

14.01.12 ‘Sluta prata, börja agera’
ht tp://www.skanskan.se/article/20120114/OPINION/701149997/1061/-/sluta-prata-borja-agera

12.09.11 ‘Centerns planer på ökad invandring är orealistiska’
ht tp://newsmill.se/artikel/2011/09/11/politisk-redakt-r-centerns-planer-p-kad-invandring-r-orealistiska

14.07.09 ‘EU:s gränser kan inte bli öppnare’
ht tp://www.skanskan.se/article/20090714/OPINION/440572285/1061/OPINION/*/eus-granser-kan-inte-bli-oppnare

elwee
elwee
10 years ago

Ironi via Internet är en mycket svår konst, men du har lyckats igen Julia, intill perfektion :o)

Det hade varit roligt om även snaphanen.dk kunde installera “Media Creeper” så det blir möjligt att se vilket intresse Julias faktasamlingar röner hos gammelmedia :o)

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago

Fantastisk krönika, Julia! Just när man tror att du inte kan bli vassare överträffar du dig själv. Det pratas en del i kommentarerna ovan om man bör flytta eller kämpa. Personligen anser jag att man bör flytta men jag har ockå en fråga till dem som anser att man ska kämpa: Varför och för vem? Att ställa sig upp idag och ta kampen öppet, t.ex genom att ställa sig på valbar plats för SD innebär väldigt påtagliga nackdelar som alla här säkert är medvetna om. Minst 90% av dina landsmän kommer sen att agera genom att antingen aktivt smutskasta och… Read more »

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Håller med Utlandssvensk. Men hur har allt detta ”man måste förse sig själv, och lära sig tänka på sig själv-tänket” växt fram i Sverige, kan man undra……. Hur har steg, för steg nedmonteringen med t ex den antiauktoritära fostran, samt avprogrammeringen av alla nations-känslor gått till….. De tankar och idéer som verkar ”goda och bra”, under vissa förhållanden, beroende på vissa omständigheter, de kan vid en senare tidpunkt visa sig vara ”inte alls så bra”, eller ”funktionellt gångbara”. Och då särskilt inte ur s.k. självbevarandesynpunkt…. Men så är det kanske inte bara i ”staters och nationers liv”? Så kanske det… Read more »

ExitSweden
ExitSweden
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Själv har jag flyttat från Sthlm till Oslo. Jag är beredd att flytta igen. När som helst. Oslo är ingen trygg stad och Norge är snart som storbror Sverige. Jag ger Oslo ut 2012, för att spara pengar, så är det ut i världen igen. Frågan är vart. Tänkte på Danmark, men efter att ha varit på semester i Danmark sommaren 2011, så inser jag att Danmark också har muhammedanere spridda ut över hela landet. Spanska solkusten, kanske. Jag vet f*”# inte. Framtiden är mycket oviss, men dhimmi ska jag i alla fall aldrig bli.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  ExitSweden

@ExitSweden

“så är det ut i världen igen. Frågan är vart”

mitt tips: svensktalande delen av Finland eller tysktalande delen av Schweiz.

ExitSweden
ExitSweden
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Bra förslag, utlandssvensk. Min sambo har släktingar i Kristinestad. Vi tar sommarsemester med bil och tält i Finland och kollar läget. Jag känner många som flyttat till Thailand och USA, men det blir för långt bort nu. Måste ju ha jobb också. Hoppas Finland lämnar euron snart. När SD bara ligger på drygt 5 procent i Sverige och de flesta norrmän vill ha Stoltenberg, så är det tyvärr ingen framtid i Norge och Sverige.

S R Larson
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Först och främst, stort tack till Julia! Hennes krönikor är ovärderliga. Jag är helt enig med Utlandssvensk. Hur och var skulle ni kämpa? Inte nog med att ni, som Utlandssvensk påpekar, skulle bli utfrysta och socialt (kanske även fysiskt) mobbade, men era barn skulle också bli det. Det finns små anekdotiska evidens att skolorna i Sverige håller på att få samma funktion som de hade i DDR, nämligen att lärarna ber barnen berätta om vad föräldrarna tycker om vissa frågor. Huruvida det är en samlad trend eller inte är för tidigt att säga, men jag har nyligen hört ett par… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  S R Larson

S R Larson, Jag har saknat dina inlägg i den svenska debatten, men har full förståelse för att det finns en gräns för hur mycket man orkar. Till slut kanske det mest relevanta blir det fina gamla svenska ordspråket “bättre fly än illa fäkta”…. Men jag kunde inte låta bli att tänka på dig och dina många utmärkta inlägg angående BRÅ när jag såg deras senaste förklaring till mordvågen i Malmö, nämligen stadens närhet till Danmark! Slutligen blev allt klart för mig. Efter att under många år ha funderat över varför våldsbrottsligheten i Sverige ligger cirka 1000 % (10 gånger)… Read more »

Anonymous
Anonymous
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Jo, vi hade många goda utbyten av tankar och ideer! Chansen att Ron Paul ska vinna är nog ganska liten, speciellt efter hans tvehågsna insats vid debatten i South Carolina igår kväll. Men jag är ganska övertygad om att Mitt Romney kommer att göra ett bra jobb som president. Fyller man bara på Congress med conservatives och libertarians så ska det nog gå bra till slut! Här ute i den vida vilda västern finns det många bra ställen att slå sig ner på. Denver är en fin stad, Wyoming är otroligt spännande, och vackert på många håll. Universitetsstaden Laramie är… Read more »

S R Larson
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Hej Utlandssvensk,

Jag skrev ett långt svar, vet inte vart det tog vägen. Men kort om skatter: Wyoming har ingen inkomstskatt, ingen kapitalskatt, ingen arvsskatt. Detta är en ganska ovanlig kombination. Kolla gärna taxfoundation.org för närmare information om delstaterna. I övrigt, hör gärna av dig per epost. Och du är alltid välkommen på surströmmingsskiva ute på prärien!

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@S R Larson,

Tack för feedback och svar.

Jag hör av mig om jag ska över till dina trakter, det kan bli något i år.

Naymlap
Naymlap
10 years ago

Hela soppan Waberater, Kamrater, S-akrobater, Prelater, Agrarer, Tomater och FP= förlorade pundare. Försöker leva upp till sitt slag ord “Ju sämre desto bättre”! Men verkligt komiska är ändå att det svenska folket röstar på dem än i dag. Vi är några , som diskuterat detta fenomen och kommit fram till detta märkliga fenomen. Slutledningen blev följande Svenskarna måste vara jordens dummaste folk genom tiderna, ut över detta har fegheten blivit ett nationellt drag för svenskar, lögnen har blivit sann, lojalitet mot sitt land har blivit rasistiskt, etc. Det finns en Argentinsk tango, trots den har en del år på nacken… Read more »

Invandrare1957
Invandrare1957
10 years ago

”HANS VIKTIGASTE MÅL ÄR ATT BEKÄMPA SVERIGEDEMOKRATERNA” Lånade den av info. Det här betyder samtidigt att han bekämpar demokratin det får vi aldrig glömma.

Rita
Rita
10 years ago

Underbart! Vass och svidande kritik. Hoppas statssekreteraren läser.

Lars Å Månsson
10 years ago

Julia:
Kort och gott..Personer som du behövs i tusentals för att få skutan på rätt köl.Nu lär jag tyvärr inte få uppleva den dag landet befrias,eftersom den långt framskridna propagandan och missären nu nått sådant djup,att det(om möjligt) tar årtionden att rätta till !!
Men för er i yngre generationer,ett upprop..GE ALDRIG UPP,en dag kommer dessa landsförrädare,att få se en vändning.
Förhoppningsvis också sina välförtjänta straff,vilket jag gärna skulle velat uppleva !!

trackback

[…] Statssekreteraren […]

Kenneth Karlsson
Kenneth Karlsson
10 years ago

Tack Julia. Dagen är räddad.

Stefan K
10 years ago

Julias och Mats Dagerlinds artiklar är en fröjd att läsa.
Det måste ruska om ordentligt på nyhetsredaktionerna när man ser konkurrensen hårdna från debattörer som tillhör “de förhatliga motståndarna”.

Tony Ingman
Tony Ingman
10 years ago
Reply to  Stefan K

Javisst, därav desperationen som kan skönjas hos både politiker och journalister när dom blir avklädda
av personer som besitter högre intelekt än dom själva.

mullis
mullis
10 years ago

tack

Tony Ingman
Tony Ingman
10 years ago

Som vanligt är julia helt suverän när hon klär av skitstövlarna ända in på bara skinnet. JA nu börjar dessa dårars utopi att krackelera i allt snabbare takt, Borlänge, Södertälje, Malmö idag, men fler kommer att braka samma väg allt eftersom verkligheten kommer ifatt beslutsfattarna i kommunerna, men varningstecken har inte saknats, så jag tycker inte synd om dessa menlösa ledare som stolt poserat i tidningar och tv när man proklamerat att vi ska ta emot si och så många flyktingar. Synd tycker jag däremot om dom kommuninvånare som inte bett om den sanslösa utveckling, som är ett resultat av… Read more »

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
10 years ago
Reply to  Tony Ingman

Tony. Jag tycker inte alls synd om kommuninvånarna. Dom får skylla sig själva. Svenskarna måste vara det dummaste och mest naiva foket i världen. Man kunde se tydliga tecken på vad som skulle hända med Sverige. Men ingen brydde sig. Det var viktigare att se sveriges idol på tv. Jag har försökt många gånger att få mina vänner och bekanta att läsa Snaphanen och andra liknande sajter i ett par år. Men har hört på omvägar att inte göra det för dom tycker att jag klagar på Sverige för mycket. Så nu har jag slutat med det. Det är helt… Read more »

Tony Ingman
Tony Ingman
10 years ago

Jo att naiviteten är stor hos svenskarna kan jag hålla med om, men man ska inte glömma att informationen som
sipprar ut till allmänheten är starkt begränsad, när det gäller verkligheten. Sen är det en medveten strategi från
Tv kanalerna, att genom att sända ut fördummande program håller man folket ifrån dom verkliga problemen, och
detta har medierna lyckats bra med. Alla dom människor som inte har tillgång till internet har ju bara den ljugande
massmedian och förlita sig till.

Info
Info
10 years ago

FELET MED SVERIGE ÄR SVENSKARNA! Alla myndigheter, alla redaktioner, alla institutioner är nu framgångsrikt uppbundna som megafoner för den extatiska multikultiväckelse, som drar fram genom Sverige. Ett färskt, groteskt exempel utgör Arkitekturhögskolan. Som till främsta bidrag i sin årliga jultävling om det bästa pepparkakshuset utsåg en siamesisk tvillingkyrka – ett godhetsmonster i form av en partiellt sammanbyggd moské och en svensk, kristen kyrka. Inspirationen kommer i själva verket från ett länge planerat projekt i Fisksätra (Nacka kommun). Samma plats, där (det förbeställda?) vinnarbidraget kommer att ställas ut i framtiden: http://www.nvp.se/Nacka/Nacka/Pepparkaksmoske-till-Nacka-forsamling/ Just nu är bara 49% av alla Fisksätra-bor ”utrikesfödda”, vilket… Read more »

Nordbo
Nordbo
10 years ago

”Man ska komma ihåg att oavsett om de är analfabeter så har de samma talang som andra. Det finns lika många talanger hos dem som hos oss. Vill man så kan man, och det gäller att hitta på vägar att utbilda och få folk i arbete”, säger Landshövdingen.

Mot det ställer jag Byron M Roth som är professor i psykologi och författare till “The perils of diversity”. Det är en utmärkt bok. Rekomenderas till alla som är mer intresserade av vad vetenskapen säger om verkligheten än vad politiker påstår om den.

http://www.amazon.com/Perils-Diversity-Immigration-Human-Nature/dp/1593680341

Frida
Frida
10 years ago

Den här krönikan var en av de bästa mycket träffsäker! Jag har en fråga till Julia och er andra; har ni tankar/planer kring att “fly” Sverige pga sakernas tillstånd? Vart i såfall? Kommer vi svenskar att kunna söka och få asyl i andra länder framöver?

Peter
Peter
10 years ago
Reply to  Frida

När mångkulturen väl når medel- och överklassens kvarter (vilket redan börjar ske i Malmö; Limhamn är ett exempel) och när det inte längre finns några icke-beikade skolor dit de kan placera sina barn, ja, då kommer många att flytta från Sverige. Det kan ta några decennier, men det kommer att hända. De som har möjlighet att arbeta i andra länder kommer inte att tveka för när mångkulturen drabbar sig själv och din familj så känns den inte lika pitoresk längre. Vi ser redan nu hur The White Flight har börjat i vissa skolor och nästa steg blir bostadsområden. Städer som… Read more »

Marit
Marit
10 years ago
Reply to  Peter

Ungarn er et fint land, og lite ” beriket”, Ungarerne er siviliserte mennesker, veldig høflige og hjelpsomme. Jeg kan tenke meg å flytte dit, når forholdene her i Norge blir uutholdelige.

Takk, igjen, Julia Cæsar, for en glimrende krønika !

Mvh
Marit.

Nordbo
Nordbo
10 years ago
Reply to  Frida

Jag har bland annat tentakler ute i Finland och Danmark för att få ett jobb. Men jag sticker i så fall dit för att arbeta. Det verkar vara en bra idé att dra innan landet faller samman. Det Nya Sverige är inte mitt land så jag känner ingen lojalitet eller samhörighet med det landet. Jag kommer dock gärna tillbaka för att bygga upp Sverige igen, om det kommer att bli möjligt att återerövra det från den degenererade politiska klassen som har stulit det från oss.

Elvert
Elvert
10 years ago
Reply to  Nordbo

Detta funderar många Svenskar på också. Att fly fältet innan det är för sent. Men det går att kämpa redan nu. Frihet är inte gratis den måste ständigt återerövras.

Nordbo
Nordbo
10 years ago
Reply to  Elvert

När jag är i Sverige kan jag inte säga vad jag tycker under eget namn utan att få allvarliga problem på mitt jobb eftersom jag förväntas ha de korrekt verklighetsförnekande åsikterna där. Det är så repressionen fungerar i en demokratur som Sverige. Du blir inte avrättad, men du kan förlora ditt jobb, och riskerar att bli socialt utfrusen. Särskilt inom vissa branscher.

B de Silva
B de Silva
10 years ago
Reply to  Frida

Hej Frida! Det är nog många som funderar i dessa banor, att fly Sverige, jag bland förmodligen många andra. Nog väl så kom jag att tänka på en händelse för ett antal år sedan. En av f d Statens invandrarverks (SIV) högre tjänstemän vid verket i Malmö, försökte ta sitt ansvar genom att försvara de svenska skattebetalarnas intressen. Han vägrade att inte bevilja rena fantasibidrag till de nyanlända, därför det var ju skattebetalarna som skulle stå för fiolerna och därför vill han vara lite restriktiv. Han blev därför utsatt för en konspiration av andra inom verket och tillsammans med verkets… Read more »

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
10 years ago
Reply to  Frida

Frida.
Jag flydde till USA för många år sedan. Tack och lov.

M Capensis
M Capensis
10 years ago
Reply to  Frida

Jag har tänkt tanken. Har en utbildning och en yrkeserfarenhet som är mycket gångbar (och välbetald) i både USA och Australien. Men jag väljer att stanna. Jag hör hemma här. Om jag låter mig jagas härifrån, vilken annan plats kan då ge trygghet? Var har jag kraft, motivation och anledning att stå kvar när det börjar blåsa, om jag inte har det här? För att citera Churchill: “Never give in–never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the… Read more »

trackback

[…] Julia Caesar: Söndagskrönika. Statssekreteraren January 15th, 2012 | Tags: Borlänge, Julia Caesar | Category: Media, Nyheter […]

Marie Edenhager
Marie Edenhager
10 years ago

Tack Julia Caesar!

Marie Edenhager
SD-Borlänge

Da Capo
Da Capo
10 years ago

Nu jävlar tar Julia bladet från mun:
dagens krönika är underbar;
mera av detta slag.
Dräp dem, om bara verbalt;
slå ihjäl dem, om bara med ord;
nästa figur till lustmord:
Annie Rööf kanske?
Tack Julia!

Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson
10 years ago

Kanske någon kan skicka Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna, ett exemplar av Lynn och Vanhanens, IQ and the Wealth of Nations. Genomsnittligt IQ i Somalia är en dessa författare runt 70, dvs två standarddeviationenr lägre än för den inhemska svenska befolkningen. Siffran har visserligen kritiserats, men inte ens kritikerna vill hävda att IQ i Somalia är högre än 80! Så lycka till Borlänge – det blir spännande att se hur det ska gå till i skolorna där framöver.

Robin Shadowes
10 years ago

Det går inte. Borlängeborna får nog vänja sig vid med att öppna munnen och svälja den beska medicinen med många allahu akhbar i. Så är det bara.

XY
XY
10 years ago

För att travestera ungdomsvurmen i medelåldern: 80 is the new 100

Humankapital. : )

trackback

[…] Läs Julia Ceasars söndagskrönika. Inlägget skrevs: 2012-01-14 23:50 Kategori: Blandat ← Tidigare nyhet Slut på innehåll. Sidfoten följer. […]

Info
Info
10 years ago

”HANS VIKTIGASTE MÅL ÄR ATT BEKÄMPA SVERIGEDEMOKRATERNA” Inte bara Borlänge. Också Malmö är som bekant numera en dynamisk och färgrik stad, full av spännande människor och nya impulser. I Malmö härskar (sedan 18 år) socialdemokraten Ilmar Reepalu och tidningen Sydsvenskan (Bonnierkoncernen). I Sydsvenskan härskar fyra fanatiska oikofober, Rakel Chukri (kulturchef, 34 år), Heidi Avellan (politisk chefredaktör), Per Svensson (f.d. kulturchef på Expressen) och Niklas Orrenius. Sitt nationella genombrott som politisk stjärnreporter på Sydsvenskan fick NIKLAS ORRENIUS inför valet 2010 med boken ”Jag är inte rabiat. Jag äter pizza”. Bokens syfte, liksom flera liknande, av journalister författade skrifters syfte samma år… Read more »

XY
XY
10 years ago
Reply to  Info

Tack för fyllig genomlysning av den interna hyllningskören bland rättroende journalister!

Da Capo
Da Capo
10 years ago
Reply to  Info

Signaturen Magentan hos Thoralf Alfsson borta i Kalmar har av en slump hittat en äldre men inte för den sakens skul gammal redovisning om hur svenska media från centralt håll: Svenska Publicistklubbern (PK), fått ta emot instruktioner om hur SD och annat invandringskritiskt folk skall förföljas och förtalas medan vänsterdräggens och AFA:s missdåd skall tystas ned eller förtigas av media. Som bekant är de senare kategorierna eller deras sympatisörer mer än överrepresenterade på svenska tidningsredaktioner.
Se inlägg 2012-01-15 @ 01:47:24 på:
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2012/january/vagar-ostran-publicera.html#comment

Da Capo
Da Capo
10 years ago
Reply to  Info

Signaturen Magentan hos Thoralf Alfsson borta i Kalmar har av en slump hittat en äldre men inte för den sakens skull gammal redovisning om hur svenska media från centralt håll: Svenska Publicistklubbern (PK), fått ta emot instruktioner om hur SD och annat invandringskritiskt folk skall förföljas och förtalas medan vänsterdräggens och AFA:s missdåd skall tystas ned eller förtigas av media. Som bekant är de senare kategorierna eller deras sympatisörer mer än överrepresenterade på svenska tidningsredaktioner.
Se inlägg 2012-01-15 @ 01:47:24 på:
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2012/january/vagar-ostran-publicera.html#comment

Da Capo
Da Capo
10 years ago
Reply to  Info

Signaturen Magentan hos Thoralf Alfsson borta i Kalmar har av en slump hittat en
äldre men inte för den sakens skul gammal redovisning om hur svenska media
från centralt håll: Svenska Publicistklubbern (PK), fått ta emot instruktioner om hur
SD och annat invandringskritiskt folk skall förföljas och förtalas medan
vänsterdräggens och AFA:s missdåd skall tystas ned eller förtigas av media. Som
bekant är de senare kategorierna eller deras sympatisörer mer än
överrepresenterade på svenska tidningsredaktioner.
Se inlägg 2012-01-15 @ 01:47:24 på:
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2012/january/vagar-ostran-publicera.html#comment

68
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x