6
mar
Seneste opdatering: 7/3-12 kl. 0140
23 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Inger-Siv Mattson

Inger-Siv Mattson är en argsint 75-årig dam som bor i Nacka söder om Stockholm. Med jämna mellanrum bombarderar hon journalister, partiledare och andra politiker med pepprade skrivelser om missförhållanden och uttryck för det svenska politiska vansinnet. Hon kräver uttryckligen att hennes skrivelser diarieförs och att hon meddelas diarienumret. Därmed förebygger hon att hennes med säkerhet pestflaggade skrivelser hamnar i papperskorgen eller deletas i riksdag och departement.

Hennes senaste skrivelse handlar om Ganna Chyzevska, den 91-åriga kvinna från Ukraina som i samtliga instanser har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Ärendet ligger nu hos Europadomstolen, som sannolikt kommer att bedöma Sveriges handläggning som korrekt. En enig kör av snyftartiklar i media har krävt att Ganna Chyzevska ska få stanna i Sverige. Folkpartiets ledare Jan Björklund gick nyligen ut i media och krävde en lagändring för att fler gamla ska få möjlighet att flytta till sina anhöriga i Sverige – utan att för ett ögonblick låtsas om att hans eget parti deltog i det eniga beslutet om en ny utlänningslag 2005.

Därmed är splittringen i alliansregeringen total. Kristdemokraterna, centern och nu folkpartiet vill ändra den utlänningslag som de själva har stiftat, moderaterna vill behålla den. Julia Caesar skrev om fallet Ganna den 30 oktober 2011.
Här är Inger-Siv Mattsons brev till politikerna:

Är det fler dementa gamla Sverige behöver? Ni har i samband med avvisningen av den 91-åriga Ganna Chyzevska sagt att ”Äldre ska få komma hit om det är här de anhöriga finns”. Vi äldre svenskar får ständigt höra att den demografiska förändringen hotar välfärds- och trygghetssystemen. En åldrande befolkning framställs som ett gigantiskt problem som måste ”hanteras”. Vi är för många, kostar för mycket och har inte vett att dö i tid för att bespara samhället kostnaderna för vår ålderdom.

Min fråga är därför: hur klokt är det att mot denna demografiska bakgrund ta hit ännu fler äldre som skall försörjas och belasta den redan hårt pressade så kallade äldreomsorgen och sjukvården? Frågan är desto mer relevant som utomeuropeiska invandrare drabbas av åldersrelaterade sjukdomar – som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar mm – betydligt tidigare i livet än infödda svenskar.

Hur mycket större kostnader kommer kommuner och landsting att få för dessa invandrares hälso- och sjukvård, medicinbehov och äldreomsorg? Jag förmodar att Ni har räknat på detta innan Ni uttalade Er. Alla skall ju enligt extremisterna i bland annat miljöpartiet, kd, centern, folkpartiet och vänstern ”ha rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor”.

Dessutom måste skattebetalarna givetvis stå för det skattefria äldreförsörjningsstöd, ÄFS, som tillfaller alla som är 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige. Hur mycket mer kommer detta skattefria stöd att belasta statsbudgeten om alla äldre som har anhöriga i Sverige skall få komma hit? Jag förmodar att Ni noggrant har räknat på detta.

I Rapport den 19 oktober 2011 undvek kd:s migrationspolitiske talesman Emma Henriksson skickligt alla frågor om kostnaderna. ”Familjen är oerhört viktig att ha runt sig i slutet av livet” var hennes enda svar. Kostnaderna för skattebetalarna är som vanligt irrelevanta i sammanhanget.

Ganna Chyzevskas hälsotillstånd

Fru Chyzevska har bott i Sverige periodvis sedan 2003, då hennes make dog. Hon sägs vara ”dement, hjärtsjuk och nästan blind”. Att vara hjärtsjuk, dement och se och höra dåligt är inte ovanligt för en 91-åring. Alltså är tillståndet inte något speciellt för fru Chyzevska utan drabbar många i hennes ålder. Expressens ledarskribent frågade den 19 oktober 2011 under rubriken ”Sverige behöver en Lex Ganna”:

”Hur sjuk och gammal måste man vara för att få rätten att stanna i Sverige? Krävs det en vårdplats på ett hospice? Ett läkarintyg på att den utländske medborgaren väntas avlida inom tre månader?”

Svaret på den första frågan är att det torde vara svårt att ”få en vårdplats på ett hospice” eftersom det nästan inte finns några sådana ens för svenskar som bott i Sverige i hela sitt liv. Svaret på den sista frågan är att det vore i linje med Alliansens arbetslinje, enligt vilken svenskar skall arbeta till 75 år och sedan enligt statsministern förväntas dö inom två och ett halvt år för att inte utgöra ett hot mot välfärdssystemen och pensionerna.

När det senaste avvisningsbeslutet kom den 26 oktober 2011 försämrades fru Chyzevskas hälsotillstånd så till den grad på bara två veckor att ”en flygresa skulle medföra hennes död”. Migrationsverkets förtroendeläkare som granskade de nya uppgifterna delade inte bedömningen att fru Chyzevskas tillstånd hade förvärrats eller demensexpertens utlåtande att ”hon kan hamna i ett allvarligt förvirringstillstånd om utvisningen fullföljs”. En undersökning av fru Chyzevskas hjärta och lungor visade att ”hennes hälsotillstånd är gott i förhållande till hennes ålder”.

Har pendlat mellan Ukraina och Sverige sedan 2003

Expressens ledare konstaterade den 19 oktober 2011 att ”vi inte behöver vara medicinska experter för att inse vilka risker en 91-årig dement människa löper vid ett sådant dramatiskt miljöbyte”. Eftersom fru Chyzevska under flera år har pendlat mellan Sverige och Ukraina tycks miljöbytena inte vara något större problem – åtminstone inte på resan hit.

Fru Chyzevska har enligt uppgift klarat att leva ensam i hemlandet och erhållit hjälp från ukrainska socialmyndigheter. Eftersom hon har vistats halvårsvis i Ukraina är frågan hur hon klarade sig där? Vem följde henne till ambassad/beskickning och fyllde i hennes ansökan om besöksvisum? Klarade hon det själv trots sin ”svåra demens” och dåliga syn?

Hur dement är fru Chyzevska ?

Ganna Chyzevska har suttit i TV och hållit långa, sammanhängande utläggningar på ryska – så snabbt att till och med hennes dotterdotter som tolkade harangerna hade svårt att hinna med. Hon hade inga problem ens med ord som ”Migrationsverket”. Vi har även sett henne i TV stå framför spegeln och sätta på sig hatten och piffa till håret. Så brukar en svårt dement människa inte göra. Fru Chyzevskas medvetenhet om och bekymmer för sitt utseende stämmer dåligt med diagnosen ”svår demens” och att hon trots att hon skulle vara ”nästan blind” inte hade några problem med att spegla sig.

Varför är familjen i Sverige?

På vilka grunder fick Svetlana Otto och hennes familj permanent uppehållstillstånd i Sverige? Hur tänkte Svetlana Otto när hon lämnade sin då 72-åriga mamma vind för våg i Ukraina?

Den 7 november 2003 avslog Utlänningsnämnden för första gången Ganna Chyzevskas ansökan om bosättning i Sverige. Den 3 juni 2008 beviljades fru Chyzevska besöksvisum som sedan har förnyats ett antal gånger. Den 26 januari 2010 ansökte familjen på nytt om uppehållstillstånd för fru Chyzevska och den 27 september avslogs ansökan. Domen överklagades den 31 mars 2011, och det blev åter avslag. Ett nytt överklagande som gjordes den 15 juni 2011 resulterade i ett avslag från den högsta myndigheten, Migrationsöverdomstolen. Familjen Otto tycks ha utomordentligt svårt att förstå det tvåstaviga ordet ”avslag”.

Fräckheten är obegränsad

Vid den senaste avvisningen hoppades familjen att ”flygbolaget skulle vägra att låta henne resa med hänvisning till hennes hälsa.” Märkligt nog var hon frisk nog att resa när hon skulle hit! Den 19 oktober 2011 jublade Expressen i en ledare över att ”utvisningen tack och lov stoppades, tillrättavisad av Europadomstolen”. Enligt uppgift är domstolens tillrättavisanden inte bindande och inget Sverige behöver rätta sig efter. Svaret på frågan från domstolen ”Kommer utvisningen av Ganna Chyszevska att innebära en konkret risk för omänsklig behandling i strid med artikel 3 i Europakonventionen” måste givetvis besvaras med ett rungande ”nej”.

Dessutom är Ukraina medlem av Europarådet och har antagit resolutionen om mänskliga rättigheter. Detta torde garantera fru Chyzevska ett värdigt liv i hemlandet. Trots att hennes anhöriga har möjlighet att regelbundet hälsa på henne i Ukraina sade barnbarnet Anna Otto den 15 december 2011 i Expressen att ”vi kommer angripa varje punkt som regeringen skriver”. Fräckheten är som vanligt obegränsad hos dessa lycksökare och välfärdskarriärister.

Det är lagen som gäller

Eftersom det har gått tretton år sedan dottern Svetlana Otto bosatte sig i Sverige ”föreligger inte något beroendeförhållande” eller några ”synnerligen ömmande omständigheter som motiverar permanent uppehållstillstånd i Sverige”. Saken borde vara enkel: om en person söker uppehållstillstånd i Sverige som anhörig men inte uppfyller de krav som finns i lagen skall uppehållstillstånd inte beviljas. Enligt riksdagens krav för att bevilja uppehållstillstånd måste det till exempel ”röra sig om ett livshotande tillstånd, det måste saknas vård i hemlandet och vården i Sverige måste leda till en varaktig förbättring”. Enligt Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik ”stämmer detta sällan eller aldrig in på människor i den åldern”.

Snyftvalserna i media

En av de värsta snyftvalserna i media dirigerades föga förvånande av Aftonbladets egen gråterska Lena Mellin. Eftersom Ganna Chyzevska är ” hjärtsjuk, nästan blind och gravt dement är risken att hon blir kvar på flygplatsen i Kiev tills hon dör därmed överhängande. Gravt dementa kan inte själva betala en bussbiljett, inte ens om de har pengar. De kan inte beställa mat på en restaurang eftersom de inte kan välja, och om de mot förmodan skulle lyckas haspla ur sig en beställning kan de inte betala utan hjälp. Ganna skulle alltså gå en snabb död till mötes om hon utvisades. Hon riskerar helt enkelt att svälta, alternativt torka, ihjäl på flygplatsen om ingen förbarmar sig över henne.”

Fru Mellin hasplar ur sig: ”Om svenska myndigheter fick som de ville skulle man lika gärna kunna stoppa ner Ganna i en liten eka och putta ut henne i Östersjön”. Dagens Nyheters offentliga gråterska Pea Nilsson skrev den 16 oktober 2011 att ” hon saknar familj och nära släktingar i Ukraina och det finns inga garantier för att hon ens får en sängplats om hon tvingas lämna Sverige”. Mellins och Nilsson påståenden är givetvis kränkande mot den engagerade familjen Otto.

Enligt professorn i geriatrik Yngve Gustavsson drabbas många gamla av undernäring och uttorkning i den svenska äldrevanvården. Eftersom fru Chyzevska inte talar svenska skulle hon förmodligen få svårt att klara sig i den bristfälliga svenska så kallade äldreomsorgena levnadsåren.

”Sista länken”avskaffades 1997

Den så kallade ”sista länken” som gav äldre personer möjlighet att förenas med sina anhöriga i Sverige slopades klokt nog 1997. Migrationsminister Tobias Billström ser – lika klokt – ingen anledning att återinföra den. Att återinföra sista länken skulle ”generera kostnader inom äldrevård och medicinsk vård som Sverige inte har några resurser till. Att utvidga kretsen av människor som anses ha synnerligen ömmande omständigheter till att omfatta fler personer som är äldre skulle också medföra väldigt omfattande kostnader” konstaterade Billström i Dagens Nyheter och bedyrade den 19 oktober 2011 i Expressen: ”Jag är inte heller beredd att prioritera om. ”

En annan klok och ansvarsfull man – SD:s ledamot i socialutskottet Erik Almqvist – konstaterade i Aftonbladet den 20 oktober 2011 att ”vår utgångspunkt är att lagen inte ställer tillräckliga krav på anknytning. Vi vill inte ge asyl till synnerligen ömmande fall över huvud taget.”

Lena Mellin raljerar i Aftonbladet den 19 oktober 2011 över Tobias Billström: ”Med sällsynt tondövhet säger migrationsministern att någon ny sista länk inte ska leta sig in i lagboken. Det skulle kosta ’många, många miljarder’. ”Så talar en viking. Bunta ihop dem och slå ihjäl dem” skriver Mellin.

Sex av åtta riksdagspartier vill alltså återinföra ”sista länken” för att gamla utan släkt i hemlandet skall få rätt att dö hos familjen i Sverige”. Många svenskar får också leva och dö utan anhöriga. Det får gå bra ändå.

Migrationsminister Tobias Billström anser alltså att ”sista länkenlagen är alldeles för dyr”. Så är det givetvis. Vi har ju – som bekant – inte råd att ge våra egna gamla en värdig äldre- och demensvård. Eller för den delen palliativ vård – det vill säga värdig vård i livets slutskede – eftersom ”det saknas resurser”.

”Sverige jublar när Ganna får stanna”

”Sverige jublar när Ganna får stanna” utbrast Aftonbladet den 23 oktober 2011: ”Över hela Sverige har människor rörts i hjärtat över Gannas Chyzevskas öde.” Gråterskan Pea Nilsson i Dagens Nyheter ville inte vara sämre : ”Migrationsverkets beslut har drivit upp en storm av protester.”

Detta var en sanning med modifikationer. ”Hela Sverige” jublade inte. Vid den senaste avvisningen protesterade 400 på Facebook och runt 30-40 personer samlades på Arlanda för att protestera. Justitiedepartementet fick 2 500 mail med kritik av den planerade avvisningen ”Hela Sverige”??? ”Storm av protester”???

”Alla äldre anhöriga – föräldrar, fastrar, mostrar – ska hit”

”Du ska få hit alla (!) äldre anhöriga, föräldrar, mostrar och fastrar. Men du måste själv stå för kostnaden ” sade Er allianspartner, centerns gruppledare Anders W Jonsson i Expressen den 16 december 2011. Hur det är tänkt att fungera framgick givetvis inte. Riksdagen har för övrigt inte beslutat om någon sådan möjlighet. Många svenska gamlingar saknar också anhöriga. De får klara sig ändå.

Två statliga utredningar har föreslagit att ”anhörigkretsen bör utvidgas till gamla föräldrar om barnen lovar att står för försörjningen”. Hur mycket ett sådant ”löfte” är värt behöver man inte vara Einsteins syster för att räkna ut. Vad händer den stund familjerna inte klarar att ta hand om sina sjuka, dementa och vårdkrävande anhöriga? Vilka skall då träda in? Vilka skall stå för vård- och medicinkostnaderna? Givetvis landsting och kommuner – det vill säga skattebetalarna.

Centerns integrationspolitiske talesman Abir Al-Sahlani anser att ”Man inte ska prata om kronor och ören när det gäller människoliv”. Men det är ju just det Alliansen gör när man lägger över äldrevanvården på riskkapitalbolag!

Ta hit hela släkten – men vem ska betala?

Det som Expressen den 19 oktober 2011 kallade ”SD:s mytbildning att när man väl är på plats i Sverige är det bara att plocka hit hela släkten” är – om mp, fp, kd, c och v får bestämma på väg att besannas.

Till och med oktober 2011 hade 42 anhöriga personer över 80 år sökt uppehållstillstånd i Sverige. Vad har dessa – och de som tillkommit efter oktober 2011 – kostat kommuner och landsting, det vill säga skattebetalarna? Jag förmodar att förespråkarna för fri äldreinvandring har budgeterat för sin välvilja.

Sedan 1980 har mer än 600 000 anhöriga fått permanenta uppehållstillstånd i Sverige varav 135 032 var anhöriga till flyktingar. Enligt migrationsminister Tobias Billström är Sverige ”det tredje största asyllandet i Europa”. Expressen krävde i sin ledare den 19 oktober 2011 ”en Lex Ganna” eftersom ”den humanitära nödutgången blivit alldeles för trång”. Eftersom 97,7 procent saknar asylskäl och drygt 95 procent dessutom saknar ID-handlingar torde den ”humanitära” nödingången tvärtom stå på vid gavel.

Inger-Siv Mattson
Före detta internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Peter Buch
Peter Buch
10 years ago

Arvid Falk Jeg vil stadig mene at det at der i Danmark er langt mindre at have magt- i, og færre at have magt- over, er determinerende, mere end magtudøvelse er let overskueligt for en statsmagt. Enevælden var der blot formelt tale om, groft begrænset beskrevet, de samme kredse og personer der havde indflydelse før parlamentarismens indførsel som efter, nye personkredse, visioner, konkret indhold, men alt i alt på det plan er betingelserne for udøvelse af magt de samme som de altid har været. Den opblomstring, udvidelse og specialisering der gennem perioder er tale om for menneskelig udfoldelse gør magtudfoldelse… Read more »

s29
s29
10 years ago

Sosialdemokraterna skapade främlingsfientligheten genom sina generösa bidragssystem,som i sin tur suger åt sig snyltare och kriminella från hela världen. Och i sin enfald tycks man tro att Sverige är nån sorts aldrig sinande källa.Girighet och inkompetens tycks vara en merit både inom politiken och journalestiken. Att FN tror Sverige kommer att vara ett u-land inom 20-år tycks inte heller avskräcka den politiska eliten.Man kan undra vad PK-eliten har för visioner om sina barnbarn,kommer dom att som genom ett magiskt under lyckas undfly fattigdom och våld?

bowlaren
10 years ago

Reinfeldt har en sjuk människosyn, dom gamla kostar oss bara en massa pengar.

Tant_Karin
Tant_Karin
10 years ago

Alldeles utmärkt skrivet. Jag följde själv debatten och funderade mycket. Jag kunde aldrig komma på vilket land jag själv skulle ha utvandrat till och där jag hade kunnat kräva att min dementa mamma, 94, och blinda pappa 97, skulle tas emot. Det var flera vänner och bekanta som var upprörda över att hon inte omedelbart fick stanna. Jag berättade då att hon fått hjälp av det sociala i sitt hemland. Vi var flera som efter diskussioner kom fram till att i det läget hade vi flyttat hem och tagit hand om föräldrarna själva. Vi hade haft den möjligheten som pensionärer.… Read more »

Britta Due Andersen
Britta Due Andersen
10 years ago

Tja, denne kvinde kan ikke få børn, hendes ophold forandrer ikke den demografiske udvikling i landet. Så fred være med det.
Det er de unge, fra de varme lande, der kommer til os, der er problemet.

Tony Ingman
Tony Ingman
10 years ago

Ja det är märkligt det där, att man är aldrig för gammal och skröplig när det gäller att ta sig in i landet,
men när man fått avslag för att få stanna uppstår alla tänkbara krämpor med kort varsel.

Förvisso kommer denna Ganna bara att kosta en bråkdel av vad många av dom ensamkommande
skäggbarnen kommer att kosta med livstids försörjning, men signalerna man sänder ut kan ge en
bumerangeffekt ifall man ger efter och låter tycka synd om syndromet styra

Erling
Erling
10 years ago

Inger-Siv Mattson
Före detta internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd.

Hvis jeg forstår dette korrekt – hvis denne klumme har fået dig fyret – er der tale om mere end solidt arbejde.

Tak.

Erling
Erling
10 years ago

Solidt arbejde, fr. Mattson.

Info
Info
10 years ago

PUT-SKÄL: ATT SÄTTA FÖTTERNA PÅ SVENSK MARK Inger-Siv! – Jag har med stor behållning i många år läst dina logiska och välformulerade inlagor till olika myndighetsinstanser, återgivna bl.a. på Jan Millds hemsidor. I det här publicerade, senaste politikerbrevet ber jag att få instämma. Att den mystiska, halvstatliga stiftelsen Expo med förgreningar som AFA och marxist-feministiska ”Allt åt alla” inte håller med, vet du naturligtvis. Men det finns också andra inflytelserika grupperingar, som tolkar Sveriges skyldigheter gentemot resten av världen på ett annat sätt. Dit hör till exempel ett nätverk med det lika besynnerliga som betecknande namnet ”Ingen är illegal”: http://www.ingenillegal.org/agera… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Info

Ja, vi har blandt andet den grinagtige forening Bedsteforældre for Asyl, der ligesom det venstreekstreme parti Enhedslisten – og alle deres undergrupper af medløbere og frelste PK-tosser – mener, at det simpelthen er en menneskeret for alle og enhver at få asyl i DK, uanset hvor mange der kommer, og hvad de så end bringer med sig af barbarisk klankultur, åndsformørkede æresbegreber og indskrænket balladereligion fra den allermørkeste middelalder med en endeløs række af vanvittige (vansinniga) særkrav i bagagen 😉 De har aldrig fattet – og vil bare ikke fatte! – , at det især bliver deres egne børnebørn og… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Bjovulf, kan du fundera en del över, varför motsvarande stolle-organisationer (som anser, “at det simpelthen er en menneskeret for alle og enhver at få asyl i DK [och Sverige], uanset hvor mange der kommer, og hvad de så end bringer med sig af barbarisk klankultur, åndsformørkede æresbegreber og indskrænket balladereligion fra den allermørkeste middelalder med en endeløs række af vanvittige (vansinniga) særkrav i bagagen”) INTE får samma inflytande i Danmark (som i Sverige)?

PS Finansieras dessa organisationer (delvis) av skattebetalarnas pengar i Danmark?

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Ja, jeg kan fundere over det, men jeg ved det faktisk ikke helt præcist 😉 Jeg tror, det blandt andet har noget at gøre med svensk kontra dansk kultur – at I ( ni) i Sverige af historiske og kulturelle årsager nok er meget mere autoritetstro, end danskerne er – samt at indvandringsdebatten er startet for alvor meget tidligere i Danmark – fra ca. midten til slutningen af 90’erne – , hvor det først ser ud, som om den nu er ved at blive rigtigt varm i Sverige i disse år med ca. 15-20 års forsinkelse, selv om I også… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Ovenstående indlæg er forsøgt slettet, da det ikke var den gennemsete version, der blev pastet ind af en eller anden grund. Det lykkedes bare ikke via automatikken. Så jeg vil gerne anmode om sletning af det fyldige indlæg manuelt. Her er det gennemsete og rettede: Jeg tror også – ligesom jeg læser Bjovulf – at Sverige i Danmark kan se sin fremtid. Man kan naturligvis gisne om, hvorfor der er en forskydning i tid m. h. t. reaktionen, og mit bud er, at Sverige er så geografisk meget større, end Danmark. Det kommer let til at indebære, at man kan… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@ Bjovulf & Morten. Tack så mycket för era inlägg! Verkligen interessant och relevant! Jag och Arvid Falk har många gånger debatterat om svenskarn har varit mer eller mindre utsatta för “PK propaganda” jämfört med andra länder i Europa. Det är sannolikt omöjligt att komma fram till ett svar som vi kan enas om men min uppfattning är att likheterna är stora vad gäller försöken att påverka väljarna men att de svenska väljarna, av någon orsak, inte revolterar Vidare verkar dynamiken som ni beskriver i Danmark väldig “normal”, dvs. många länder i Europa har haft ungefär samma utveckling.. Sen kan… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Glimrende, Morten – og tak for mange gode pointer. Og selv tak til Arvid 😉 Ja, den med de store forskelle i afstande lyder meget fornuftig. Befolkningen i Stockholm eller i det nordlige Sverige lader ikke til – i gennemsnit altså! – at have nogen reel anelse om, hvor galt det nu faktisk er fat i Malmö, Göteborg og Södertälje med de omkringliggende områder med “kulturberigelsen”. Propagandacentralerne STV & TV4 samt samtlige aviser / tidninger har gang på gang fortalt dem, at næsten alle i Skåne, Göteborg og Södertälje ( som mange nu også flygter fra *) ) mv. er… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Og selv tak til Utlandssvensk naturligvis 😉

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@ Bjovulf, Morten och Utlandssvensk Stort tack för svar! Bjovulf skriver, att det i “Sverige af historiske og kulturelle årsager nok er meget mere autoritetstro” bland folk i gemen. När Sandemose formulerade etablissemangets arroganta syn på gemene man: Du ska inte tro att du är något, du ska inte tro att du vet något, du ska inte tro att du kan lära oss något, så var igenkännandet störst hos svenskarna (av Nordens folk). Skulle du och Morten kunna fundera lite mer konkret över VILKA historiska (och kulturella) orsaker, som ni vill lyfta fram som en förklaring till en mindre auktorietstro… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@ Arvid Falk Det er gode spørgsmål, du stiller. Søren Krarup blev ikke afskediget – men der blev forberedt aktioner mod hans gudstjenester, selvom initiativtagerne hævdede, at de kun skulle være symbolske og ikke-voldelige (man ville møde op med blomster i “den sorte præst”s kirke). Om de vitterligt blev gennemført, ved jeg ikke. Ellen Larsen var dommer, og udtalte, mens hun endnu var dommer, at hun syntes, man burde spørge sig, hvilken indflydelse, tilflytterne havde på vores samfund og ungdom, i anledning af den markante stigning i anvendelsen af våben, især stikvåben, som hun så, og kædede sammen med de… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Morten, stort tack för svar! Varför fick Sören Krarup inte sparken?? Fanns det några formella hinder? Eller handlar det enbart (?) om, att hans chefer anser, att så-gör-man-inte, man sparkar inte folk pga deras politiskt kontroversiella åsikter?? I Sverige finns en otrolig, obeskrivlig följsamhet mot överheten och/eller en vilja att lyhört och närmast svansviftande efterkomma nomenklaturans eller ledningens önskemål. Man s.a.s. kvalar in bland “rättskaffens människor” om man avskedar och i övrigt förföljer dissidenter (oavsett vilken organisation, som vi talar om). Jag försöker förstå, VARFÖR denna lyhörda och svansviftande följsamhet (mot uppifrån kommande påbud och önskemål) idag närmast anses vara… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Svar eller kommentar til Arvid Falk Posted: 12 March 2012 – 14:36 – Magten i Danmark, der kan defineres og anskues på et utal af måder, og også er udsat for behandling og forsøg på objektive beskrivelser er- svær at gripe og sværere at holde på. Med et sådan forbehold er det straks lettere at begynde- et samlet begreb der indeholder og korrekt udførligt er lig magt eksisterer simpelt hen ikke. For få år var der et større arbejde kaldet Magtudredningen, og selv der opererede forskere med flere områder, hvori magt var defineret meget forskelligt. Som i det store globale… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@ Peter Buch

Peter, jag efterlyser en liten skiss av de konflikter som etablerade en konstitutionell monarki i Danmark och hur maktdelningen därefter kom att utvecklas. Du skriver, att Danmark är “et lille område med et lille indbyggerantal. Dette gør magtens størrelse mindre end andre steder”. Man kan vända på detta och anföra, att ett litet område med en liten befolkning å andra sidan rimligen är lättare för centralmakten att övervaka och dominera.

PK
PK
10 years ago

Der synes ingen ende på Sveriges elendigheder.

Eller som pressen ser det; dets fineste stund udi medmenneskelighed.

23
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x