10
mar
Seneste opdatering: 11/3-12 kl. 0518
84 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Laboratoriechefen såg sig nöjt omkring. Laboratoriet glänste rent och nystädat. Då och då kom doftstråk av desinfektionsmedel svävande och kittlade i näsan, men de drog snabbt förbi. Ytorna av rostfritt stål sken lika blanka som i vilken obduktionssal eller modernt villakök som helst. Det var så här han ville ha det: kliniskt rent in i minsta lilla hörn, inga tröttsamma mänskliga detaljer. Detta var den optimala inramningen till de tankar och visioner som avlöste varandra under hans hjässa. När han erövrade befattningen som Laboratoriechef för snart sex år sedan fick han en exklusiv möjlighet att förverkliga idéer som han länge hade burit på. Ända sedan tonåren faktiskt.

Resultaten hittills överträffade hans förväntningar. På mindre än sex år hade han lyckats förändra Laboratoriets verksamhetsinriktning väsentligt. Den handlade inte längre om några egentliga undersökningar utan om att utveckla en ny specialitet: att fatta beslut med så lite verklighetsunderlag som möjligt. Han sålde gärna Laboratoriets dödsbringande produkter till oljestinna diktaturer bara det skänkte Laboratoriet och honom själv så mycket klirr i kassan som möjligt. Olja var hårdvaluta, det gick inte att komma ifrån. Det centrala för honom var den oemotståndliga känslan av makt och revansch. Känslan var så laddad med nästan erotisk vällust att han kände håret resa sig i nacken när han blundade och lät sig fångas av den.
Som en konsekvens av hans maktlystnad hade människorna successivt drabbats av en alltmer utbredd och gnagande känsla av ovisshet och otrygghet. Den hade gradvis smugit sig på när de förstod att ingenting var säkert längre. Opinionsmätningarna visade en tydlig tendens: människornas framtidstro var borta, det var som om den aldrig hade existerat. Det de trodde att de visste och alltid hade vetat var plötsligt lika ogiltigt som en utgången bussbiljett.

Detta allmänna tillstånd av osäkerhet passade hans syften perfekt. Osäkra människor är lättledda människor. Det fanns en tid – det var alls inte länge sedan – då han trodde att det gick att väcka den sovande människan och att det rentav var hans sak att göra det. Men hans år som Laboratoriechef hade vridit hans perspektiv. Numera insåg han att sovhjärnor är betydligt lättare att styra än människor som tänker självständigt. Det passade honom. Han ville inte ha någon opposition. Människorna skulle inte inbilla sig att de fick tycka vad de ville. Deras roll var att genomföra Laboratoriets, det vill säga hans vilja och inget annat. Han hade sett till att ge dem några hundralappar mer i plånboken varje månad. Han skrockade belåtet när han tänkte att det är förunderligt vad pengar kan åstadkomma hos människor som inte tänker längre än till fredagsmyset.

***
Människornas lätthanterlighet var inte enbart hans förtjänst. I själva verket hade hans företrädare på chefsposten under flera decennier krattat manegen åt honom genom att hjärntvätta människorna och förleda dem in i beroendeframkallande trygghetsnarkomani. Med sitt outtröttliga propagerande av de rätta åsikterna hade de gjort människorna så mentalt handikappade att de nu hyste blind tilltro till Laboratoriets överordnade avsikter och rättigheter. Resultatet av den långvariga hjärntvätten var en enögdhet, underkastelse och vilja till likriktning som var ett drömmaterial att arbeta med. Han var sina företrädare stort tack skyldig, men det kunde han naturligtvis inte visa öppet.

Utan större knot hade människorna accepterat Laboratoriets fullskaliga avlyssning av all telefon- och datatrafik. Det gick inte längre att undanhålla Laboratoriets ögon och öron någon form av mänsklig kommunikation. Varje ord av såväl passion som vrede passerade riskdetektionsfiltren på Laboratoriets avlyssningsenhet. Åtgärden var framför allt riktad mot en marginell grupp oppositionella som allmänt kallades ”hatarna”. Eftersom de tänkte fritt utgjorde de ett allvarligt hot mot Laboratoriets säkerhet.

Utåt pläderade han för att Laboratoriet skulle präglas av öppenhet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Men inte ens han själv trodde på vad han sa. Sina egentliga mål yppade han inte. Visserligen var människornas förmåga till självständigt tänkande numera nästan utplånad, men man kunde aldrig veta om det dolde sig rebelliska sinnelag och fler hatare i folkdjupet. Alla uttryck för kritisk reflexion och bristande lojalitet skulle elimineras så snart som de kom till Laboratoriets kännedom. Målsättningen underlättades betydligt av att den med hull och hår hade anammats av en enig journalistkår. Informellt fungerade journalisterna också som angivare av medborgare som visade symtom på att tänka själva.
***

Hans plan var att ta stegen lite pö om pö för att inte utmana slumrande upprorsungar. Ett av hans främsta mål, det behjärtansvärda utbytet av ursprungsbefolkningen mot stora och snabbt växande populationer från tredje världen, hade hittills gått strålande. Den spänning som han ville ha nådde nu för varje dag nya nivåer med skottlossning på öppen gata, mord, våldtäkter, rån och bedrägerier. Det var bara ett litet fåtal hatare som knorrade. 94 procent av befolkningen fann sig utan protester och krävde mer av samma politik. Många tackade honom och sa att hans strävan att eliminera dem hade gett deras liv en ny mening. De kände sig obeskrivligt lyckliga och berikade av utplåningen av sig själva och sina efterkommande.

I så gott som samtliga delar av landet minskade nu ursprungsbefolkningen kraftigt, medan andelen inflyttare från allehanda länder och kulturer på andra sidan jordklotet ökade i motsvarande grad. Han såg det som en storartad framgång. Med lite ytterligare löd i utväxlingen skulle den inhemska befolkningen kunna vara i minoritet redan omkring år 2050.

Ett problem var förstås hur inflyttarna skulle försörjas. Det förekom att han fick besvärande frågor om den saken. Men det var en senare fråga som han var fast besluten att skjuta framför sig tills alla reserver som ursprungsbefolkningen hade arbetat ihop var tömda. Den dagen skulle han befinna sig långt härifrån. Han hade redan nu säkrat reträttvägar eftersom han anade att uppbrottet kunde bli aktuellt med mycket kort varsel.

***
Ett särskilt innovativt inslag i befolkningsutbytet var importen av outbildad arbetskraft som landet absolut inte behövde men som genererade en aldrig sinande ström av chokladaskar, whiskylådor och blombuketter till honom från hans vänner bland arbetsgivarna. De ville naturligtvis uttrycka sin tacksamhet för att de nu kunde få arbetskraft utan rättigheter för rena reapriset och därmed behändigt öka sina vinstmarginaler.

En annan formidabel succé var den import av skäggprydda män från underutvecklade länder som Laboratoriets propagandaenhet framgångsrikt hade proklamerat som alla medborgares ansvar. Dessa kostbara män var i åtskilliga fall familjefäder i sina hembyar och ökade kraftigt i antal för varje år i takt med att ryktet om Laboratoriets oerhörda enfald och naivitet spred sig över världen. Det var den sortens öppenhet som Laboratoriechefen var stolt över. Genom att de vuxna männen gick under benämningen ”ensamkommande barn” hade de väckt störtfloder av oförlöst ömhet och moderskänslor hos Laboratoriets kvinnliga personal i 35 – 55-årsåldern. Strömmen av gåvor i form av gosedjur, hemstickade små tossor och kläder i storlek 60 -134 centilong till de utsatta barnen ville aldrig ta slut.

Nästa steg var att genom en ny lag konfiskera ett rum i alla bostäder och tvinga medborgarna att inhysa minst en skäggig ung man som på alla sätt skulle dela familjens vanliga liv, utom arbetet och intjänandet av pengar. Som en liten uppmuntran skulle Laboratoriet tillhandahålla ett startpaket till varje familj, bestående av bönemattor, vattenpipor och halalkött.

***
När han hade kommit så långt i sina tankar hörde Laboratoriechefen plötsligt ett svagt snörvlande ljud någonstans ifrån. Han vässade öronen. Det skulle inte finnas några människor i Laboratoriet nu. Det var sen lördagskväll, han hade bara tagit vägen förbi för att få tänka i fred en stund. Han sökte sig bortåt korridoren i snörvlandets riktning. Synen som mötte honom fyllde honom med djupt obehag. Ihopkrupen på golvet i ett hörn satt en gammal man vars hela yttre bar klart vittnesbörd om att han tillhörde den utrotningshotade människospillra som vanligtvis gick under namnet fattigpensionärer. Han måste ha förirrat sig in i Laboratoriet när vakterna för ett ögonblick hade slappnat av i sin uppmärksamhet.

Nu satt han här och utstrålade elände. Håret såg ut som om fåglar hade byggt bo i det. Av allt att döma var det länge sedan han hade haft råd att gå till frisören. Glasögon hade han tydligen inte heller kunnat köpa. Han kisade närsynt med små gammelmansögon, och när han öppnade munnen såg Laboratoriechefen att han saknade flera tänder.
***

Du stör! sa han hårt. Vad gör du här? Hur har du kommit in?

Jag har ingenstans att ta vägen, sa den gamle mannen.

Han tillade snabbt att det kunde vara intressant att få ta del av Laboratoriets omtalade verksamhet, i synnerhet själva spjutspetsverksamheten. Om det var möjligt? Laboratoriechefens mulna anletsdrag mjuknade lite. Hans fåfänga var lättväckt. Trots sitt motbjudande yttre verkade den gamle mannen vara uppriktigt intresserad. Här yppade sig ett oväntat tillfälle att sprida information om sådant som låg Laboratoriechefen allra varmast om hjärtat. Någon större risk för läckage kunde han inte tänka sig, den här gubbuslingen såg inte ut att ha något socialt nätverk över huvud taget.

Jag kommer att gå till historien som en stor innovatör, inledde Laboratoriechefen med ett högtidligt tonfall. Man kommer att tala om mig som den som förändrade landets grundförutsättningar på ett omvälvande sätt utan att befolkningen protesterade nämnvärt.

Den gamle mannen lyssnade uppmärksamt.

Det kräver en viss begåvning, förtydligade Laboratoriechefen med högre röst.

Jag förstår det, sa den gamle mannen.

***
Med rösten grötig av rörelse började Laboratoriechefen tala om sina rötter. Hur han i rakt nedstigande led härstammade från en svart loppcirkusdirektör som hade haft en kortare romans med ett lettiskt hembiträde, och hur detta kropparnas globaliserade möte hade resulterat i Laboratoriechefens farfarsfar. Detta, sa Laboratoriechefen, hade lett honom till flera insikter. För det första att ett land och ett Laboratorium kan och bör styras som vilken loppcirkus som helst. Principen är densamma: dressera lopporna så att de lyder och gör det som förväntas av dem. Om lopporna blir sjuka måste de ändå göra sin plikt och arbeta tills de stupar. Gamla utarbetade halta loppor skuffas undan i en vrå där de osedda kan invänta döden.

Intressant parallell, sa den gamle mannen.

***

Nästa insikt, fortsatte Laboratoriechefen, är att vi alla är lika. Loppa som loppa! Här i mitt Laboratorium skapar vi Den Nya Människan utan tankar, känslor och åsikter. Som gamle Marx sa: ”Historien är inget annat än en ständigt pågående omvandling av människans natur.” Vårt mål är att utplåna alla gränser och skillnader. Det finns inga raser! Alla är likadana!

Säger du det, sa den gamle mannen eftertänksamt. Han tillade:

Annars har jag hört att evolutionen har gjort mörkhyade människor mörkhyade så att de ska klara ständig exponering för starkt solsken. När de flyttar till solfattiga länder får de D-vitaminbrist och börjar tugga kat. Det har dessutom sagts mig att de saknar sina klaner och kameler.

Reaktionärt rasistiskt struntprat, fräste Laboratoriechefen. Han var högröd i ansiktet nu.

Det finns inga skillnader, det har vi på Laboratoriet slagit fast. Detta är den Värdegrund vi alla bekänner oss till och som vi aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång kommer att utsätta för sanningens avslöjande spotlight. Ville du höra mig berätta eller tänker du fortsätta med ditt främlingsfientliga trams?

Du ska nog iaktta en viss försiktighet med att kalla just mig för rasist. Men shoot, sa gamlingen.

***

Vårt nästa projekt, sa Laboratoriechefen, är att upphäva könsskillnaderna. Vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet mot radikalfeministerna och genusforskarna som i årtionden har jämnat marken för oss. Inom kort kommer de att få skörda vad de så idogt har sått: den könlösa människan! Jag kan stolt säga att vi ligger i forskningens framkant här på Laboratoriet. Framtiden tillhör vår banbrytande innovation: den självbefruktande Hen. Hen är svaret på alla urspårade jämställdhetsdebatter, all könsmaktsordning, alla gräl om vems tur det är att diska och vem som ska tanka bilen, de rutinartade samlagen, de ojämställda barnafödslarna och det kvinnliga amningsmonopolet.

Inom en nära framtid kommer varje Hen att själv kunna avgöra om och när Hen vill ha barn och slipper därmed ingå i relationer med andra vuxna. Sådana kan ju vara väldigt krävande.

Laboratoriechefen hämtade andan. Han var verkligen uppe i varv nu.

Som ett steg på vägen kommer vi att låta ensamstående kvinnor med Laboratoriets assistans befrukta sig själva genom insemination med anonyma spermadonatorer. Vi har beslutat att avskaffa papporna eftersom de inte längre behövs. Deras roll är utagerad. Barn klarar sig gott utan far. Om detta är vi fullkomligt eniga här på Laboratoriet. Det är bara hatarna och det lilla obetydliga blindtarmsutskottet nere i källaren som envisas med att motsätta sig denna progressiva åtgärd. Jag begriper inte varför. Jag vet personligen många som gärna hade avskaffat sina pappor om de hade kunnat.

Jag hade för mig att kärlek har någonting att göra med tillkomsten av barn, invände den gamle mannen stillsamt.

Du är verkligen en fossil, sa Laboratoriechefen. Vi har avskaffat kärleken. Irrationella känslor ställer bara till med en massa komplikationer. Vi har varken tid eller råd med sådant tjafs. Betänk att vårt mål är att avskaffa alla skillnader utom de ekonomiska. Vi måste se på varje mänsklig företeelse utifrån strikt ekonomiska parametrar. Allt som är olönsamt ska bort ur verksamheten, utom somaliska analfabeter där vi har en antirasistisk undantagsklausul.

***
Den gamle mannen teg. Laboratoriechefen gjorde en konstpaus. För att betona ögonblickets exklusivitet gjorde han en ställföreträdande trumvirvel med fingertopparna och sa sedan:

Nu kommer jag till vårt verkliga trumfkort, vår mest fantastiska innovation någonsin: Spermalotteriet!

Hur sa? sa gubben.

Spermalotteriet! Vi kommer att erbjuda alla män att donera sperma till det kommande släktet. En särskild kampanj sätter vi in bland alla papperslösa invandrare som illasinnade högerextrema krafter envisas med att korrekt kalla illegala. De får givetvis en generös slant för besväret. På det sättet får vi optimal spridning på spermadonationerna. Vår speciella målgrupp för de tv-sända dragningarna i Spermalotteriet är ensamstående kvinnor som vågar tänka nytt. Det kommer att bli en total överraskning om barnet blir vitt, svart, gult eller beige, och barnen kommer aldrig att få veta vilka deras pappor är. Vi räknar med att den här servicen ska uppskattas särskilt av kvinnliga miljöpartister, vänsterpartister och liberaler som vill gå i bräschen för globalisering och mångkultur. Här ger vi dem en verklig chans att omsätta sina visioner i praktiken!

Den gamle mannen drog efter andan. Han hade blivit påtagligt blek.

– Varför gör du det här? frågade han.

– Varför och varför? sa Laboratoriechefen irriterat. Jag sa ju att jag vill utplåna alla gränser och skillnader. Måste man ha en anledning till allt man gör?

– Som Laboratoriechef bör man nog ha det, sa gamlingen.

Laboratoriechefen betraktade den gamle mannen. Han hade varit så upptagen av att prata om sig själv och Laboratoriets verksamhet att han inte hade lagt märke till mer hos gubben än hans frånstötande yttre. Nu såg han plötsligt gamlingens blick och noterade att den rymde visdom av det där rofyllda självklara slaget som han själv alltid hade önskat sig men aldrig lyckats uppnå.

– Vem är du egentligen? frågade han.

– De brukade kalla mig Gud Fader, sa den gamle mannen.

Laboratoriechefen såg ut som om han hade sett ett spöke.

Brukade? stammade han.

Ja, innan jag blev omodern. Innan andra tog min plats. Sådana som du. Numera är det ingen som behöver mig. Ni verkar klara er bra utan mig. Till och med skapelsen har ni ju tagit hand om här i Laboratoriet.

***
Laboratoriechef såg förvirrad ut. Borta var hans tillkämpade säkerhet.

Jag tror, sa Gud Fader, att det är någonting som du har glömt. Kom så ska jag visa dig något.

Han tog tag i Laboratoriechefens kavajärm, drog honom med sig till hissen och tryckte på K som i källare. Där hade Laboratoriechefen aldrig tidigare satt sin fot. Längst bort i källarkorridoren fanns ett vinklat prång. Till sin häpnad såg han en människa i prånget. En gammal kvinna satt och tittade på den enda tv-kanalen, centralstyrda Lab Vision.

Let me proudly present Svea Karlsson, sa Gud Fader.

Fattigpensionären Svea Karlsson, 84, hade utan någons vetskap flyttat in och inrett ett krypin åt sig nere i Laboratoriets källare. Som så många andra av landets cirka 770 000 fattigpensionärer klarade hon inte längre sin existens på de 7 810 kronor brutto som hon erhöll per månad. I Laboratoriekällaren kunde hon leva gott på matrester som personalen kastade. På fredagarna kunde det ibland finnas en hel tårta med i avfallet.

***

Laboratoriechefen såg chockad ut. Hans häpnad antydde att han aldrig hade sett en levande fattigpensionär.

Svea Karlsson var änka. Hon hade i 59 år varit trogen hustru till framlidne gruvarbetaren Elof Karlsson. Hon hade fött fem barn som alla hade blivit välartade och arbetsamma medborgare. Sedan barnen blev större hade hon arbetat inom vården tills tunga lyft skadade hennes rygg. Nu tillhörde hon den utrotningshotade folkspillra som Laboratoriet ville bli av med fortast möjligt. De utgjorde de sista olönsamma resterna av landets urbefolkning. Sedan Laboratoriet fått kännedom om ökande självmordssiffror bland just fattigpensionärer förberedde man i tysthet en särskild självmordsavdelning i lokalerna för att stödja denna tendens. Det fanns också planer på att starta tillverkning av en portabel ättestupa med tanke på alla gamla i glesbygden.

***
Laboratoriechefen såg ogillande på Svea Karlsson. Insikten om att Laboratoriet sig självt ovetande hade hyst denna parasit vid sin barm fyllde honom med djupt obehag. Gammal och rynkig var hon. Händerna var förvärkta, den blommiga städrocken av anno dazumal. Enligt Laboratoriets beräkningar borde hon ha varit död för länge sedan. Gud Fader såg Laboratoriechefens ogillande min.

– Svea Karlsson är min skapelse, sa han med klar röst. Hon är en av dem som har byggt upp det här landet.

Han spände ögonen i Laboratoriechefen.

Nu vill du och dina gelikar ta livet av henne till förmån för ert befolkningsutbyte, Hen-projekt och Spermalotteri. Och du ska komma och tala om Värdegrund! Har du sett skräcken i hennes ögon när hon krampaktigt håller sig fast i ledstången och försöker ta sig nerför trapporna i tunnelbanan sedan hennes färdtjänst dragits in för att spara pengar? Har du noterat att hon inte längre har råd att köpa ut sina mediciner från apoteket? Vad har du att säga de gamlingar som har arbetat hela sitt liv men nu för att behålla sin värdighet låtsas att de har katt när de köper kattmat på Konsum?

Laboratoriechefen teg. Hans ord hade plötsligt tagit slut. Att leda Laboratoriet var för honom en abstrakt syssla. Svea Karlsson var mer konkret än han orkade med. Han sjönk ihop på källargolvet.
***
Kom så går vi, sa Gud Fader och tog Svea Karlsson under armen. Med lättnad stängde de porten till Laboratoriet bakom sig och började gå, sakta och knaggligt. De hade kanske gått hundra meter när de såg rännilen av svart olja som rann ut från Laboratoriet. Svea Karlsson såg frågande ut och höll hårt i Gud Faders arm. Hon var ostadig på benen och rädd för att halka.

Olja från Saudiarabien. Betalning för vapenexport. En pipeline måste ha sprungit läck, sa Gud Fader.

Men Laboratoriechefen… sa Svea Karlsson. – Tänk om han klafsar omkring därinne utan att kunna ta sig ut!

I så fall, sa Gud Fader, finner han säkert tröst i att han aldrig erkänner några fel och aldrig bryter ett avtal, vare sig det gäller befolkningsutbyte, Spermalotteri eller vapenexport till världens värsta diktaturer. Han väljer sin väg. Precis som vi.

De fortsatte gå med stultande steg. Bakom dem steg oljeströmmarna. De nådde redan högt på Laboratoriets väggar.

Af Julia Caesar
Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
84 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Skapelselaboratoriet.  […]

Osvuret
10 years ago

Bra, mycket bra! Och dessvärre även mycket sann. Sverige inte kan väl trygga gamla Sverige ha en fanatiker till statsminister?

Realist8
Realist8
10 years ago

Då du inte skrivit någon krönika de 2 sista söndagarna Julia, så blev jag tvungen att beställa “världsmästarna” idag, så att jag har något att läsa iaf:-)

trackback

[…] Återigen har ”Julia Caesar” skrivit en pricksäker krönika om sakernas tillstånd i landet Sverige. Läs den på bloggen Snapphanen. […]

SkyNet
SkyNet
10 years ago

Jag har under en längre tid haft förmånen att få läsa dina utmärkta och träffsäkra krönikor, men aldrig kommenterat något här. Den här senaste krönikan borde ju få vilken “trögfattad, indoktrinerad och politiskt korrekt” svensk att fatta hur illa det egentligen är i detta snart 1000:åriga Svea rike… som med nuvarande kurs inte kommer att existera om dryga 30 år! Tänk att man inte ens kan säga som det är i sitt eget “demokratiska” land! Jag har ett förflutet som elitsoldat i Kungliga Flottan och fick då lära mig att effektivt stoppa en annalkande fiende med effektivaste tänkbara våld. I… Read more »

Bara jag
Bara jag
10 years ago

Jag saknar fortsättningen där Laboratoriechefen blir lynchad.

joffe
joffe
10 years ago

Tack Bo och Robin för dråpliga följestories! Kul läsning! – Och cirkusdirektören med huvet under armen fortsätter dessvärre med sina cirkuskonster.

Hooroo!

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago
Reply to  joffe

Tror nog det är den första krönikan som har varit så pass interaktiv som denna. Tydligen har många känt sig manade att fortsätta skriva om “laboratoriechefen”. LOL

trackback

[…] Dessa tre författare gisslar de totalitära statsskicken. Kafka i Processen , Orwell i 1984 och nu bidrager Julia Ceasar med en krönika om Skapelselaboratoriet. […]

libsd
libsd
10 years ago

Utan att skämmas skall jag säga att jag satt och grät när jag läste det här.

Bo
Bo
10 years ago

Under tiden de gick bort, sprang Laboratoriechefen upp för trapporna. Han gick in på en laboratorievåning högre upp. Han gick fram till en hylla där det stod en flaska märkt “eter”. Den var ofärgad och hade stått exponerad för solljus i många år. Laboratoriechefen tog ned flaskan och tänkte: “Det här skulle jag använt på den där gamla gubben och sövt ned honom för gott”. Vad han inte visste, var att under alla år, och under solljusets inverkan, hade det bildats eter-peroxid i bottnen av flaskan. När han ställde den tillbaka på hyllan med sina darriga händer och med en… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago
Reply to  Bo

Med huvudet under armen, gack laboratoriechefen bort till hisshallen. Eftersom laboratoriechefen saknade hår så var han tvungen att hålla tag i sitt huvud med båda händerna. Jag börjar visst bli lite skumögd på äldre dar, tänkte han. Han läste långsamt igenom alla våningsplan tills han kom till översta våningen där det stod: Högste direktörens kontor. Ja men, det är ju precis dit jag skall, tänkte laboratoriechefen. Hoppas att det inte är samma person som hälsade på nere hos mig för ett tag sedan. Och om det var samma person, hoppas han inte uppfattade mig på fel sätt. En bekymrad min… Read more »

Bo
Bo
10 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Fortsätt, fortsätt !

Vad händer Laboratorieschefen i Helvetet ?

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago
Reply to  Bo

Överlåter med glädje stafett-pinnen åt någon annan, så att det blir så mycket variation som möjligt. Kanske rent av “laboratoriechefen” kommer bli en kultklassiker inom vår underground.verksamhet?

Bo
Bo
10 years ago
Reply to  Bo

Om jag hamnar i helvetet, skall jag förbereda för att steka sönder hans själ ordentligt.

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
10 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Julia Ceasars, och Robin Shadowes välformulerade skrivningar inspirerade min egen fantasi, som blev så här: (Obs. Som alltid frivillig läsning.) Laboratoriechefen lydde Sankte-Pers order, och befann sig efter en hastig resa nedåt strax inför en man med bister uppsyn. Det var Horn-Per som mönstrade laboratoriechefen uppifrån och ned, och lade märke till hans huvud under armen. Horn-Per tittade på laboratoriechefen med en genomträngande och bister blick, så skarp och så hatisk att laboratoriechefen började darra. -”Sluta darra ditt fega kräk”, sa Horn-Per med en bister, torr och kylig stämma. Här tål vi inga svagheter. Sträck på dig. Du befinner dig… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago

Fantastiske nyheder for Enhedslisten, SF, S & De radigale: Nu kan vores latente “racisme” bringes under kontrol. Mon ikke der snart vil komme forslag om tvangsvaccinationer eller tilsætning af disse stoffer til drikkevandet? Så skal det nok gå godt med deres vanvittige multikulti-eksperimenter. Gad vide, om man mon også har husket at teste stoffet på nogle muslimer? 😉 http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/betablockerare-tycks-kunna-dampa-rasistiska-attityder Betablockerare tycks kunna dämpa rasistiska attityder Publicerad 2012-03-11 17:49 Betablockerande läkemedlet propranolol tycks kunna minska undermedveten [!!!] rasism hos individer. Åtminstone tyder resultat av en studie som utförts vid brittiska Oxforduniversitetet på det. Forskargruppen fann att personer som tog propranolol visade… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago

Der er åbenbart forskel på folk. Danmark kan ikke lov til (!) bare at oprette en hårdt tiltrængt strikprøve (!) -toldkontrol ved sine grænser, uden at EU med Tyskland – af alle lande! – i spidsen kaster sig over os med alle mulige vanvittige beskyldninger og grove kommentarer uden rod i virkeligheden, hvorimod Frankrig ligefrem kan tillade sig at true med at trække sig ud af Schengen-aftalen ?! Dette skal nok blive muntert / interessant at følge. Skal vi gætte på, at EU ikke vil vove at løfte så meget som et øjenbryn over for Frankrig – højst kommer der… Read more »

argvet
argvet
10 years ago

Mitt i prick!!
Har haft att göra med sjukhus sista 5 åren och sanningen är att du fångat den exakt.
Äldre människor önskar att R:et skall avgå ty slagsmålen om matrester/röda lappar blir allt intensivare.

Så hur väcker vi vår hjärntvättade ungdom??

Carlos
Carlos
10 years ago

Alltid en fröjd att läsa Julias söndagskrönikor, och denna var inget undantag! Helt strålande.

Berit
Berit
10 years ago

Tack så mycket för en bra sammanfattning av hur illa det är i vårt land med en landsförädare som gör allt för att radera ut det etniska svenska folket och Sverige för all framtid och dessutom utan motstånd.
94% av svenska folket sover fortfarande hur är det möjligt?

Berit
Berit
10 years ago

Riktiga flyktingar som kommer till Sverige är under 5% och de skulle må mycket bättre av att få hjälp i sitt hemland eller närområde. Många är ekonomiska immigranter som invaderar Sverige utan asylskäl och id-handlingar och har inte här att göra. Ensamkommande är ungdomar som är både föräldrar och svärföräldrar så fort de fått uppehållstillstånd kommer en hel drös av anhöriga till Sverige och skall leva på vår välfärd. Invandrare med ÄFS är anhöriginvandrare till invandrare som redan lever på svenska bidrag och får svensk pension på över 11.000/ mån skattefritt och gratis förmåner sjukvård,tandvård,mediciner,hemhjälp,glasögon och hemutrustning. Samt hyran betald… Read more »

Misslyckande
10 years ago

Ensamkommande 2004 – 2011 – 11.000 – 5,3 miljarder http://23misslyckande.wordpress.com/ * Ensamkommande 2004 – 2011 – 11.000 – 5,3 miljarder * Ensamkommande räddningen? * Fördubbling ensamkommande – klarar inte dagens * Positiv grundinställning med ensamkommande * 7.600 ensamkommande – 100kr månaden – 9,1 miljoner kr på plats * 11.000 ensamkommande – 5300 miljoner – 13,2 miljoner kr på plats * 261 barn 313.200kr fadder – 261 miljoner i Sverige * 34.000 personer hemlösa – staten fixar boende ensamkommande * Ensamkommandes boende får kosta – inte hemtjänsten? * Sjukvården spara 800 miljoner – 1000 ensamkommande 733 miljoner per år * Sjukhus… Read more »

Lars Å Månsson
10 years ago

Åter,ETT STORT TACK Julia för dina krönikor,som saknar motstycke.Varje nytt avsnitt kring landet “Absurdistans” förfall,är ett berikande för oss,som kämpar mot vår totala undergång.Men du ska veta att allt fler slår upp sina slutna ögon,och ännu är vi inte utslagna !! Kämpa på i varje stuga…

Invandrare1957
Invandrare1957
10 years ago

JAA du Viktoria du har nog också föräldrar som oroar sig att deras dotter ska bli våldtagen eller mördad. Jag har 2 döttrar som jag är orolig för varje helg. Jag är orolig när den dan kommer när man får barnbarn vad ska hända med dom vad har dom för Sverige att växa upp i när till och med Bodström åker till USA med familjen för att barnen ska få gå i den rätta skolan. Förra VD på jobbet har dottern i USA i skolan varför duger inte den svenska skolan. Man måste kämpa i ett samhälle för att det… Read more »

Hanzi
Hanzi
10 years ago

#Viktoria Hvad skal jeg gøre? Jeg føler mig egentlig som en neger indvendigt, men ligner en hvid udvendigt. Jeg nedstammer i lige linie fra negerstammer i Vestafrika, som skar arme og ben af deres fjender med machetter. Jeg er i familie med de negerslaver på St. Jan i Dansk Vestindien som skånselsløst massakrerede en hel koloni af hvide mennesker, voldtog og dræbte alle de hvide kvinder, de negerslaver som franske og spanske gendarmer blev sat ind imod, og uden held forsøgte at nedkæmpe i løbet af et halvt år. Nogle hvide kneppede os og børnene blev sendt til Danmark. Under… Read more »

Crass Børsting
10 years ago

Ms. Caesar is a writer and a soothsayer of the first rank.

Olav
Olav
10 years ago

Takker for dine tekster, Julia.
Du er et lys i den mørketid vi opplever i Europa!

Hanzi
Hanzi
10 years ago

I svenske mænd her på Snaphanen skriver meget om “feminisme”. Som dansker ved jeg ikke rigtigt, hvad “feminisme” er, bortset fra, at jeg ved, at der findes nogle meget højreorienterede konservative bloggere i USA, som beskriver sig selv som feminister. Jeg tror faktisk, at jeg selv er feminist Feminisme har sgu da for helvede ikke noget med kujoni at gøre. Har I nogensinde hørt om hunløver!? Hvis I ikke forsvarer jeres kvinder, har det da for Fanden ikke noget at gøre med, om I er feminiserede. Selv en 60-årig tynd mand med ryge-lunger kan forsvare sin familie. Det har ikke… Read more »

Katinka Glahd
Katinka Glahd
10 years ago

A pro pos Viktorias inlägg i denna debatt,så ställer man sig frågan ,på vilken planet hon lever,lycklig i sin
lilla värld av blommor och fågelkvitter.
Det får en att tänka på den store amerikanske presidenten Abraham Lincolns berömda uttalande efter att ha
hört de olika inläggen i senatsdebatten
“Att den nog är bättre att tiga och ev,tagas för dåre,än att öppna munnen och undanröja alla tvivel.”

joffe
joffe
10 years ago

Sorgeligt Victoria! Du är ett typexempel på en svensk som blivit helt förblindad av vår godhetsapostala förvirring att Sverige är landet dit ALLA lidande människor kan och får flytta och få ekonomisk hjälp att överleva och leva gott utan att göra ett handtag för landet. Sitta på rumpan och håva in slantar skattefritt utan insats. Till ditt land kommer utan ansökan kleti och pleti från världens hörn som SÄGER SIG lida nöd!!! Dom är inte flyktingar utan papperslösa och ljuger – en del är kriminella redan vid ankomsten och ställer ökande KRAV! Dom har lärt sig hur man lurar till… Read more »

Tony Ingman
Tony Ingman
10 years ago
Reply to  joffe

Förmodligen är sign Viktoria en person som inte själv tjänar pengar, utan tror att pengar växer av sig själva.
att det bara är att trycka upp nya om dom inte räcker till. Att det är samlade skatteintäkter som ska få Sverige
att fungera har hon nog inte snappat.

Anonymous
Anonymous
10 years ago

Stor takk, Julia Cæsar ! Dine kronikker gir ekko langt opp i Norge også !

Frida
Frida
10 years ago

En absolut majoritet av “vanliga svenskar” HATAR sverigedemokraterna och “gillar olika” för det har de lärt sig att man ska göra eller är de fegisar som inte vågar säga vad de tycker om utvecklingen.

joffe
joffe
10 years ago

Tack Julia för en excellent fabel!
Veckan är räddad till nästa söndag!

Blott en dag ett ögonblick i sänder och inget händer!

Om han nu inte lyckats hålla ihop sitt eget äktenskap borde han inse att han inte heller ett ögonblick längre har folkets förtroende att som han gör styra Sverige mot katastrof. Men landsförrädare av hans kapacitet saknar självkritik.
Vissa av oss ser vad som händer framför våra ögon men det indoktrinerade folket sover tryggt vidare!
Gonatt Sweden!

Humoral
Humoral
10 years ago

Ja, vår tid är en dystopi som Julia beskriver den. Den globala vänsterliberala makten har över huvudet på ignoranta medborgare initierat den stora omformning som preventivt ska lösa planetens problem för miljö, ekonomi och kulturella motsättningar. Kostsamma nationella krig modell Buch tillhör historien. Kulturrelativismen gör jobbet i västliga invandrarländer där allmänt multikulturellt välstånd ger avtryck i invandrarnas hemländer. Allt hanteras lokalt inom samhällssystemen där problemen uppstår och bekostas av allmänna medel. Ett krig där offren får ett enkelt omnämnande i media. Lokalsamhällen som normalt kan ta hand om sig själv och mobilisera handlingsberedskap är neutraliserade av socialistiska strukturer. En process… Read more »

Katinka Glahd
Katinka Glahd
10 years ago

Vi har en second-handbutik i vår kommun precis som många andra. Den har strålande tider just nu.Folk,mest pensionärer blir ju fattigare och fattigare. Nu finns det även möjlighet att byta mediciner med varandra. Där finns ett plakat uppsatt med tel.nr och hugade bytare kan ringa lämpligt nr för lämplig medicin. Jag fick 100 cortisontabletter för 50 Tramadol. Det här plakatet blir alltmer fullt av nr för byteshandeln med ibland livvsviktiga mediciner som folk inte längre har råd att hämta ut. Sedan det nya högkostnasskyddet trädde i kraft har ruljansen tagit ordentligt fart. Men medge att detta spel och falskhet för… Read more »

elwee
elwee
10 years ago

Visst är det fantastiskt att år 2012 kan en enskild psykopat så brutalt riva ner det som generationer byggt upp, utan att det stöter på något reellt motstånd.

Nåja, ensam är han förvisso inte ty en enig 7-klöver och en i stort enig journalistkår slipar den bila som stasiministern svingar mot pursvenska medborgare.
Utan den hjälpen hade det inte gått ….

Hur blev det såhär? Hur når man ut till det sovande folket på bred front?
Vad kan vi som insett tingens verkliga ordning göra för att påskynda den processen?

Viktoria
Viktoria
10 years ago

Varför kan ni inte se flyktingar som människor istället för som problem och kostnader? Har man det svårt i sitt eget land p.g.a. krig, svält eller naturkatastrof och om det inte går att överleva, ska då inte vi i Sverige kunna hjälpa dessa människor? Sverige är ett rikt land och vi har gott om plats, så jag tycker det är horribelt att ni ser dessa stackars människor som en belastning eller som en kostnad. Att ha den synen istället för lite medmänsklighet är helt otroligt. Alla dessa nya och spännande människor berikar ju dagligen allas vår tillvaro och utgör ett… Read more »

H Resande
H Resande
10 years ago
Reply to  Viktoria

Jag gillar din kommentar, eftersom jag är helt oförmögen att avgöra om den är allvarligt menad, eller om den är en parodi på hur PK-människor resonerar (dvs ironi).

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  H Resande

Ja, vi kanske har hittat en definition på ett i sanning absurt debattklimat, nämligen ett där det inte längre går att avgöra om inlägg är allvarliga eller skämtsamma. Välkommen till dårhuset……

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Viktoria

Viktoria, I veckan som gick framförde den socialdemokratiske kommunalpolitikern Björn Blid, att Agda, som jobbat hela sitt liv och betalat skatt, har råd att betala 11.000 kronor för sin tandvård, medan Igor, som har valt att uppehålla sig illegalt i landet, enbart ska behöva betala 50 kronor för samma behandling. Lyssna. h t t p://www.youtube.com/watch?v=oWX0F6j2VeY&feature=player_embedded Och för en dryg månad sedan kunde man läsa en insändare i Kristianstadsbladet, att en äldre kvinna som invandrat till Sverige (och därför aldrig har arbetat i Sverige) tilldelas mer pengar att leva på än en pensionerad bibliotekarie, som arbetat och betalat skatt i Sverige… Read more »

Sydskåning
Sydskåning
10 years ago
Reply to  Viktoria

Påstå INTE att de sk flyktingarna berikar oss ALLA de berikar absolut INTE mig har aldrig gjort kommer heller aldrig så att göra. Påstå heller INTE att Sverige är ett rikt land vi har en statsskuld på över ettusen miljarder förstår DU hur mycket pengar detta är? Förmodligen INTE med din blåögda och naiva syn på tillvaron. Så länge vi inte kan ge ALLA de Svenskar som har varit med att bygga upp vårt land döda som levande företräde på alla plan innan vi tar oss an andra länder och folks problem kan man inte kallas sig rik varisig på… Read more »

Hagbard Handfaste
Hagbard Handfaste
10 years ago
Reply to  Viktoria

Hej Victoria, Jo visst har du rätt att de är människor, men de är OCKSÅ problem och kostnader. – Om det nu är som politikerna säger att de är berikande, både på det kulturella planet och det ekonomiska. – Ja då skulle t.ex Malmö med flera, vara en fredlig stad med mycket god ekonomi. Är det så? – Om inte Sverige hade så generösa socialförsäkringar är jag övertygad om att detta land inte skulle vara så intressant för många av dessa som kommer, varför skulle man annars skapa parallell samhällen där man inte ens kan språket efter 10år vilket man… Read more »

Tony Ingman
Tony Ingman
10 years ago
Reply to  Viktoria

Viktoria: Var går din gräns för den Svenska generösiteten, ligger den på 100 miljoner personer eller mer, för så många finns det säkert som på ett eller annat sätt har det svårt? Och alla dom som inte kan betala för att ta sig till Sverige, oftast dom allra fattigaste, hur tycker du vi ska göra med dem?? Har du någon gång funderat på hur många fler människor som vi hade kunnat hjälpa på platsen där dom bor med dom astronomiska kostnader som vi lägger ut på dom människor som kommer hit, där en allt större andel kommer att vara en… Read more »

Naymlap
Naymlap
10 years ago
Reply to  Viktoria

Jag förmodar att, det du skriver är ironi men, med svenskar kan man aldrig vara säker. Eftersom 94% av svenskarna har liknande synpunkter på asylantismus, de skulle aldrig komma få en om att kritisera densamma. Det känns verkligen deprimerande att, behöva erkänna detta faktum. Att svenskarna är jordens dummaste och fegaste folk. Vila i frid!

Hagbard Handfaste
Hagbard Handfaste
10 years ago
Reply to  Viktoria

Till Victoria Komplement till tidigare inlägg! Vem minns inte hur det var att få stå på egna ben tjäna egna pengar, och bestämma vad de skulle gå till utan att ens föräldrar var med och petade i det hela eller hade synpunkter! – När man försörjer sina barn och försöker fostra dessa till att bli ansvarstagande individer, så innebär ju det att man har synpunkter då och då. – Konstigare vore det om man bara gav dem pengar utan att ifrågasätta något eller att kräva en motprestation, när de ändå lever i ditt hus och lever av din försörjning och… Read more »

Skandinav
Skandinav
10 years ago
Reply to  Viktoria

@Viktoria Jag har också svårt att förstå om din kommentar verkligen är allvarligt menad, men jag utgår från det. Ovavsett om de är riktiga flyktingar eller bedragare, så har du en slags förutfattad mening om att de är “stackars människor”. Varför? Jag skulle säga att det resonemang som du ger uttryck för, är ett prov på verklig rasism. Eller bara dumhet. DE är alltså så “värdelösa”(stackars människor) att de under inga omständigheter klarar att ta hand om sig och däför måste VI hjälpa dem. Är det så? Mörkhyade och svarthåriga människor kan inte ta hand om sig själva och bygga… Read more »

elwee
elwee
10 years ago
Reply to  Viktoria

Ironi är en svår konst på bloggsidor …
Speciellt när det gäller invandring tangerar den lätt sanningen, hur ironisk den än är …

peza
peza
10 years ago

Något jag alltid ser fram emot, trots att det är smärtsamt, är att på söndagsmorgon gå upp och göra en kopp kaffe och sen få läsa Julias träffsäkra krönikor i mobilen. Den här gången tänkte jag dock ta mig friheten att lägga till/ändra något i din lysande text, ursäkta Julia, jag hoppas du inte tar illa upp. – Vem är du egentligen? frågade han. – De brukade kalla mig Gud Fader, sa den gamle mannen. Laboratoriechefen såg ut som om han hade sett ett spöke. Brukade? stammade han. -Ja, innan jag blev omodern. Innan andra tog min plats. Sådana som… Read more »

Frida
Frida
10 years ago

Det sovande folket kommer inte att vakna… Jag har kommit till den smärtsamma insikten att svenskarna förtjänar det här, de allra flesta är alldeles för naiva och komfortabla för att öppna ögonen.Jag tycker nästan att det är rätt åt dom (jag är själv svensk men jag har tappat respekten för och känslan av tillhörighet med “de dumma svenskarna” ) Jag sörjer för mina barns skull.

Peter
Peter
10 years ago
Reply to  Frida

Jag håller (tyvärr) med dig. Jag har försökt, utan att ens nämna SD, hur politiker redan på åttiotalet insåg att svensk invandringspolitik höll på att gå över styr. Ja, jag kan räkna upp en mängd andra fakta (bland annat om demografiska förändringar) som jag delgivit släktingar och bekanta, men antingen vill man inte lyssna eller så dömer man ut mina tankar som “främlingsfientliga”. Så länge man har jobb och kan betala på villalånet så händer inget. Jo, en släkting har reagerat men har då sagt, “Usch, så hemskt, men jag tror inte att jag vill höra mer om det”, och… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Peter

@ Peter

Du skriver; att du har “kommit till insikten att svenskarna inte förtjänar att ha ett eget land där man lever i fred”.

Ytterst är det en moralfilosofisk fråga. Förtjänar någon, som är kuvad och rädd, att fara illa?

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@Arvid,

“Ytterst är det en moralfilosofisk fråga. Förtjänar någon, som är kuvad och rädd, att fara illa?”

Ja, så kan man formulera saken. Jag hamnade i en liten debatt med några av de danska skribenterna angående just detta för några dagar sen:

http://snaphanen.dk/2012/03/05/joder-lortehollaendere/#comment_start

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Syftar du på Frank Ps utbrott? Det är en (överförd) gammaltestamentenlig uppfattning, att sjuka människor “förtjänar” sin sjukdom och att människor, som är kuvade och rädda, “förtjänar” att fara illa.

Peter
Peter
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Jag överdrev en del men poängen är att många säkert är trötta på massinvandringen och väldigt få kan väl ha undvikit att höra hur 7-klövern ständigt försvarar invandrare och nedvärderar svenskar. Det har också med stor tydlighet framgått att Alliansen inte har en tanke på att minska invandringen – snarare tvärtom. Så å ena sidan gnäller svensken över massinvandringen men röstar å andra sidan på samma sätt som man alltid gjort. Mycket bottnar i att Sverige inte har varit i krig på 200 år samt en nästan löjlig tilltro till myndigheter och politiker. Det gäller att tillhöra det vinnande laget… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@ Peter “å ena sidan gnäller svensken över massinvandringen men röstar å andra sidan på samma sätt som man alltid gjort. Mycket bottnar i att Sverige inte har varit i krig på 200 år samt en nästan löjlig tilltro till myndigheter och politiker.” Så är det – och då undrar man: Hur blev det så? Hur skiljer sig den svenska utvecklingen från grannländernas? Du har pekat på t.ex. frånvaron av krig. Gemene svensk påminner om ett barn, som blir slaget av sina föräldrar. Man skulle kanske förvänta sig, att ett slaget barn skulle vara avståndstagande till sina undermåliga föräldrar. Men… Read more »

rksmrgs
rksmrgs
10 years ago
Reply to  Frida

Jag tänker likadant i mörka stunder. Ett samhällsbygge som det svenska (och västerländska) innehåller en motsättning mellan engagemang och likgiltighet eller ignorans, alltså en slags rättighet att slippa bry sig, eftersom konstruktionen av samhället ska vara sådan att “de som kan bättre” ska ta hand om “dem som kan sämre”. Man ska ha rätt att vara så korkad och ytlig som bara tonårsflickor kan, man ska ha rätt att bara intressera sig för bingo som pensionär, man ska ha rätt att fullständigt få försjunka i babyglädje som småbarnsförälder, samhället ska skydda och ömma för en ändå. Det är orimligt att… Read more »

Mats Landén
Mats Landén
10 years ago

Så sant. så tragiskt, så fruktansvärt.
Vi står vid randen till vår egen utrotning.
En historisk brytpunkt men inte i någon positiv bemärkelse.
En 1000-årig epok som går i graven på bara några årtionden på grund av en liten klick självhatande personer ivrigt påhejade av den judiskt styrda medieapparaten.

Game – set – match….tack för kampen gott folk och farväl Sverige <3

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago

Chefen nämns ju aldrig vid namn men ett lämpligt sådant kanske vore Dr Frankensteinfeldt?

Tony Ingman
Tony Ingman
10 years ago

Bra beskrivning över en av dom största pösmunkar som regerat Sverige i modern tid. Hans uppblåsthet och
tilltro till sig själv och hans gäng vittnar om att där är något som inte står rätt till, en normalt funtad människa
beter sig inte så mot sin egen befolkning, Inget annat lands ledare skulle komma på tanken att håna sitt eget folk!

Julia är Journalisternas Rolls Royce, där finns några till som kan räknas till jaguarer, men resten
av den Svenska journalistkåren kan tyvärr bara jämföras med gamla skraltiga östtyska Trabanter,
bara som en liten jämförelse!

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago

Bra som alltid, Julia!

—–

Psst.. Bjovulf, Morten och Utlandssvensk m.fl.

Jag svarade er under Inger-Siv Mattsons text. Det skulle vara mycket intressant att få lite synpunkter.

http://snaphanen.dk/2012/03/06/behover-sverige-fler-gamla-dementa/

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@Arvid,
Jo, jag såg dina frågor men de var ganska specifika och relaterade till en jämförelse mellan svensk och dansk historia. Mina kunskaper sträcker sig inte så långt att jag har något meningsfullt att tillägga i det sammanhanget.

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Du lovade (nåja, frestade med) att du skulle skriva något om grundlagsförändringen 1974 i Sverige. Du skrev, att den förändrade grundlagen var betydelsefull – den hade, om jag tolkade dig rätt, krattat manegen för hänsynslösa politiker – samt att du hade skrivit om detta tidigare (på andra bloggar?). Det skulle vara mycket värdefullt, om du ville skriva något.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Jo, visst, men det var i en annan tråd.

Jag skrev några längre kommentarer om just grundlagen 1974 på Hayekinstitutet Sverige (S.R Larsons blogg) men den är nu inte längre vid liv. Men jag kan gärna återkomma i ämnet, men helst vill jag att det då ska finna någon form av samband med ämnet i krönikan. Just nu har jag dessutom inte tid, men det blir säkert tillfälle framöver.

Becker
Becker
10 years ago

Du skriver alltid bra, men det här är genialt !
Tack Julia !

Mrs Darkblue
Mrs Darkblue
10 years ago

Har en äldre släkting som förlorade sin pappa under andra världskriget. Hon har alltid saknat sin pappa, som hon aldrig hann lära känna. Det enda hon har är ett gammalt svartvitt foto av honom.

Tänker på alla dessa barn som nu kommer att födas utan en pappa.
Vad känner de när de ser andra barn med sina pappor? Dessa barn kommer ju
inte ens att ha ett litet skrynkligt foto av sina pappor..

Sydskåning
Sydskåning
10 years ago
Reply to  Mrs Darkblue

Det påstås att det man inte har och inte har haft saknar man inte. Detta gäller kanske materiella ting vad vet jag. Det är förmodligen så HEN anhängarna resonerar men när det gäller människan så ser och hör vi daglidags att när barn och unga strular på ett eller annat vis så förklaras det oftast av expertisen med avsaknad av eller frånvarande pappor och eller inga manliga förebilder alls. Samhället kommer att få gigantiska problem i framtiden pga denna syn på familjebildning.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago

Ja, det finns väl inte så mycket att tillägga. Det rullar på och det finns absolut ingenting som tyder på någon positiv förändring. Tvärtom, det känns som att takten i befolkningsutbytet ständigt ökar.

Någon som ser ett lyckligt slut på sagan?

Torgny Sund
Torgny Sund
10 years ago

Jag älskar Dina krönikor Julia, trots det sorgliga, oroande och vemodiga budskapet. Det är nog just det som gör att Svea känns så verklig. Och vad säger man om Fredrik Reinfeldt, annat än att han är hopplös, aningslös och numera även makalös.

nobody
nobody
10 years ago

“För Sverige i tiden”

“Drygare kan ingen vara,
Än Reinfeldts lilla skara,
DDR göms undan i himlafästet,
islamister har infiltrerat nästet.

Reinfeldt sina trogna vårdar,
Uti Täbys helga gårdar,
Över dem Han sig förbarmar,
Bär dem uppå fadersarmar

Vad Han tar och vad Han giver,
Samme uisling Han förbliver,
Och Hans mål är blott det ena,
svenskens undergång allena”

Psalm 248 – Tryggare kan ingen vara: http://www.youtube.com/watch?v=8A98i0ihExc

Mange
Mange
10 years ago

Som vanligt helt underbart och träffsäkert.
Tack för att du finns Julia. Läser med förtjusning dina alster:

Invandrare1957
Invandrare1957
10 years ago

Så rätt så rätt. Människans lika värde gäller alla utom dom etniska svenskarna.

Sven Olsen - kristianstad
Sven Olsen - kristianstad
10 years ago

Tack – åter en gång tack, Julia för dina otroligt träffande och beskrivande artiklar om framtidens? samhälle i det tidare civiliserade och fria landet i öster – det landet som var vikingars hem, som var det etniska svenska folkets land – det land som kallades Sverige – det landet högförrädarna i svenska regimen sålt ut för egen snöd vinnings eller pseudo-berömmelses skull.

Anders
Anders
10 years ago

Ättestuporna i glesbygderna kommer de ensamkommande “skägg”- barnen att sköta.

Anders

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago

2000-talets Pomperipossa-saga!!

bowlaren
10 years ago

Otroligt bra skrivet, jag måste köpa dina böcker och läsa dom. Någon som vet vilka böcker Julia har gett ut, och vart man får tag i dom ? Mvh Svensson 🙂

Julia Caesar.
Julia Caesar.
10 years ago
Reply to  bowlaren

@ bowlaren!

Under pseudonymen Julia Caesar har jag gett ut ”Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt”
http://booksondemand.e-butik.se/samhalle-politik-debatt/varldsmastarna-nar-sverige-blev-mangkulturellt

och ”Fler ministrar borde gråta”
http://booksondemand.e-butik.se/samhalle-politik-debatt/fler-ministrar-borde-grata

De finns att köpa för 200 kronor styck hos Books on demand genom att klicka på de här länkarna.

De säljs också av nätbokhandlarna adlibris och bokus.

Vänliga hälsningar
Julia Caesar.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Julia Caesar.

@Julia,

Off Topic,

Jag gjorde en översättnig av en av dina krönikor (Sverige- våldtaget land) till engelska med avsikten att lägga upp den på Cavatus blogg och på så sätt försöka att få fler internationella läsare att ta del av vad som händer i Sverige.

Är detta OK för dig? Jag tror att Cavatus har skickat texten för godkännande till dig och om du har hunnit läsa den är jag nyfiken på om den duger.

bowlaren
10 years ago
Reply to  Julia Caesar.

Okej, Ska handla dom nu i veckan, sugen på att läsa dom. Tack Julia Kram 🙂

Peer Pedersen
Peer Pedersen
10 years ago

Vilken fabel Julia, helt i klass med de förebilder där skymtar fram mellan raderna…

84
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x