21
apr
Seneste opdatering: 21/4-12 kl. 1423
14 kommentarer - Tryk for at kommentere!

I 2011 blev der anmeldt hele 841 gaderøverier i København. Det var en stigning på næsten 30 procent i forhold til året før.Gaderøverier og hjemmerøverier var stort set ukendte fænomener for få år siden. En hovedårsag er den svækkede grænsekontrol. For gerningsmænd til hjemmerøverier er ofte østeuropæere, og udenlandske statsborgere står ifølge Rigspolitiet bag hvert femte drab i Danmark.[..]

BT og Ekstra Bladet har i den seneste tid haft fokus på vold og kriminalitet blandt udlændinge, dvs. typisk efterkommere af indvandrere. Politiets døgnrapporter viser således en markant overvægt af gerningsmænd med anden etnisk herkomst end dansk, når det gælder gaderøverier. Tilsvarende er omkring to tredjedele af de sigtede, der fremstilles i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling, personer af udenlandsk herkomst. Det gjaldt 1.422 af de 2.099 sigtede i 2011, og det er en stigning på 139 personer fra året før. 245 blev fremstillet for vold, hvilket er en kraftig stigning fra 191 i 2009. Antallet af sigtede personer med udenlandsk herkomst har faktisk været konstant stigende i fem år. Tallene fra dommervagten bliver endnu mere uhyggelige, når man ser på de 15-17-årige. Her er cirka tre fjerdedele af de unge kriminelle af udenlandsk herkomst.[..]

Multikulturalismen er slået fuldkommen fejl. Kristeligt Dagblad kastede for nylig lys over det forhold, at i Danmark udgør muslimer 4,1 procent af befolkningen, men ifølge tal fra Kriminalforsorgen udgør de 19 procent af de indsatte i fængslerne. Omtrent samme tal gør sig gældende i bl.a. Holland, Belgien og England. I Frankrig er det forbudt at lave statistik baseret på etnicitet og religion. Men ifølge eksperter optager muslimer nu 60 procent af fængselscellerne, selvom de kun udgør 12 procent af befolkningen. Det siger sig selv, at denne overrepræsentation er ekstremt ødelæggende for de mange borgere med udenlandsk herkomst, der bidrager positivt til landet. Kasper Støvring: Vold og kriminalitet blandt udlændinge (Germany and France try to curb open borders)

Asger Aamund: På vej mod matriarkatet

Det er som bekendt indført i Sverige og Norge for længe siden. Mændene er små søde kvinder, selv Reinfeldt. Ikke engang hans kone gad ham. Magtens afmagt. Magten tilhører hende, der tager den.

Den danske mand er usikker på sine behov. I en tid, hvor kvinder stiller større krav, og forhandlingerne i parforholdet er blevet en fast del af den daglige rutine, har mange mænd valgt selvudslettelsen som strategi. Det mener erhvervsmanden Asger Aamund.

»Man kan ikke bebrejde kvinderne, at de er blevet stærke, men man kan bebrejde mænd, at de er blevet svage. Der er kommet nogen underlige fimsede, bløde mandsidealer. Nu optræder mænd selv i bleannoncer. Der står sådan en halvnøgen mand med blødt skæg med en nyfødt baby på armen og ser kærligt på det, nærmest som om han er en mor. Børn vokser op med to mødre i dag, hvoraf den ene muligvis har skæg,« siger Asger Aamund.Som underviser på både CBS og Københavns Universitet har han konstateret, at nye kønsroller er slået fuldstændig igennem. De kvindelige studerende organiserer det hele og ikke er bange for at bruge deres autoritet, mens mændene springer rundt som kakerlakker, siger han.

»Den diskussion, vi har nu om kvinder og kvoter, kan vi godt glemme alt om. Om få år vil det se helt anderledes nu. De kommer op i direktionerne helt af sig selv, og derfra vil de blive hentet ind i bestyrelserne. Det vil de så også vælge mænd efter.«Aamund: Den danske mand gør sig svag

P1 og René Karpantschof: “Vi risikerer, nogle vil slå hårdere til”

Fem venstreradikale, såkaldte “overklassedrenge” – de kommer bla. fra Sorø Akademi, en katolsk skole og luksusbyggeriet i 2900 Tuborg Havn og har kunstneriske interesser, – sidder anholdt sigtet efter terrorparagraffen. Radioavisen fredag kl. 18 har den fhv. autonome, nuværende sociolog og forsker i emnet, René Karpantschof i studiet. Hvor Karpantschof ender og P 1´s Michelle Mikkelsen begynder, kan være svært at se, da der synges så smukt to-stemmigt. Vi skal virkelig passe på, vi ikke pirker til voldspotentialet med fornærmende anklager, nogle kunne jo…. Man må selv høre det i udsendelsen fra minut 2:56 (Foto: Sociolog i felten, klik. f. helskærm.)

“Og hvis de fem unge aktivister bliver fundet skyldige, risikerer man at det venstreradikale miljø i Danmark, vil tage endnu hårde metoder i brug, lyder det fra en kender af miljøet. For det er helt acceptabel i det venstreradikale miljø, at kaste Molotovcocktails mod pelsvirksomheder og sætte ild til politibiler. Det fortæller sociolog ved Københavns Universitet, René Karpantchof.

“Der er bestemt en forståelse for, at nogle slår til mod politiet, som mange mener har opført sig uretfærdigt under klimatopmødet og i andre situationer. Men der er tale om politisk sabotage, og ikke terror, mener miljøet. I den forstand at der jo ikke er noget, der har haft til hensigt at ramme tilfældige civile. Derfor opfatter det venstreradikale miljø også terrortiltalen mod de fem unge mænd, som et forsøg på at censurere deres politiske projekt. Staten og politiet i virkeligheden bare er ude på at slå ned på alle former for aktivisme. Og en terrordom vil måske afskrække nogen fra den politiske sabotage, vurderer Rene Karpantchof, men der er også en risiko for, at der er nogle, der måske vil slå hårdere til, fordi de mener staten er blevet for undertrykkende.”

Når venstreradikale skal belyses af eksperter, kalder DR venstreradikale ind. Når højrefløjen eller islam skal belyses, kaldes de også ind. Ligeledes i Norge. Til at kommentere Breivik havde NKR indkaldt bla. de venstreradikale journalister Tor Bach, Searchlight og Utrop, og Daniel Poohl, Expo uden med ét ord at gøre opmærksom på deres stærke politiske aktier i sagen. Det er public service. Det er selvfølgelig muligt, at der ikke findes forskere af anden observans. Bruce Bawer skrev i går om fænomenet i artiklen The Scandalous Lies of ‘Hope Not Hate’. – Hvilke ‘aktiviteter’ er de så sigtet for ?

Fem unge fra den politiske venstrefløj er netop tiltalt for terrorisme. Især to af unge – politisønnen P og lægesønnen F, begge 23 år – betragtes af politiet som sagens hovedaktører.Anklagerne mod de unge er inddelt i fem forhold, der alle omhandler terrorisme eller forsøg på terrorisme. Især forhold 1 er omfattende og rummer hele ni brandangreb. De fem unge er alle melem 21 og 24 år:

P, 23-årig søn af politimand. Tiltalt i alle fem forhold.
F, 23-årig søn af læge. Tiltalt i forhold 1 og 2
A, 24-årig direktør-søn.Tiltalt i forhold 2, 3, 4 og 5.
T, 21-årig søn af team-leder. Tiltalt i forhold 2, 3, 4 og 5.
D, 21-årig direktør-søn. Tiltalt i forhold 2, 3, 4 og 5.

FORHOLD 1:

Ni brandangreb og -forsøg, der ifølge statsadvokaten og justitsministeren udgør terrorisme.

17. april 2010 ca. kl. 02.30: Her angreb P og F ifølge politiet Kopenhagen Fur i Glostrup, hvor der blev opbevaret pelse for mere end 6 milliarder kr., med to molotovcocktail. Angrebet mislykkedes, da de to cocktail ramte asfalten foran bygningerne, hvor ilden blev slukket af en medarbejder,

14. maj 2010 ca. kl. 01.30 satte P og F ifølge politiet ild til Politiskolen i Brøndby og flere politibiler. Der skete skader for ca. 2 mio. kr.

23. august 2010 kl. 23.00-24. august 2010 kl. 06.00: Her angreb P og F ifølge anklagen et skilt ved Kopenhagen Fur med molotovcocktail og klippede hul i hegnet ind til virksomheden. Ifølge politiet med henblik på at sætte ild til den. Angrebet på virksomheden mislykkedes ‘af ukendte årsager’.

20. september 2010 ca. kl. 03.00: Ved hjælp af brændbar væske satte P og F ifølge anklagen ild til Pelsbox Danmarks lagerbygninger i Herlev, hvor virksomheden opbevarede pelse for ca. 100 mio. kr. Der skete skader for ca. 1,5 mio. kr.,

27. oktober 2010 ca. kl. 02.10: Ifølge anklagen knuste P og F en rude ind til Nestlé Danmark i København og stak ild til brandbar væske og molotovcocktail. Der skete skader for ikke under 2 mio. kr..

10. november 2010 ca. kl. 01.45: Her knuste P og F ifølge anklagen en rude hos Saga Fur of Scandinavia i Vedbæk. Ved hjælp af brændbare væske og en molotovcocktail anrettede de skader for 1,7 mio. kr.

8. december 2010 ca. kl. 02.45: Her knuste P og F ifølge anklagen en rude ind til Politiets Efterretningstjeneste i Søborg. Med brændbar væske satte de ild til stedet kantine og anrettede skader for ca. 3 mio. kr.

11. januar 2011 ca. kl. 02.35: Her klippede P og F ifølge anklagen hul i hegnet ind til Rigspolitiet Koncern IT i Hvidovre. Både bygninger og to biler blev stukket i brand. Skaderne er foreløbigt opgjort til 200.000 kr.

14. januar 2011 ca. kl. 02.55: Her knuste P og F ifølge anklagen en rude i Nordeas hovedkontor i København med et kanonslag. Med sig havde de ifølge tiltalen 20 liter benzin og en fakkel. Brandforsøget mislykkedes ‘af ukendte årsager’.

FORHOLD 2:

Angrebet på Den Græske Ambassade, der ifølge statsadvokaten og justitsministeren udgør terrorisme.

6. april 2011 ca. kl. 02.50 i Hammerensgade i København stak alle fem tiltalte ifølge anklagen ild på Den Græske Ambassade med hjemmelavet napalm lavet af benzin med flamingostykker. Ifølge politiet kunnet beboerne i ejendommene ved siden af ambassaden være ‘kommet i livsfare’, hvis ikke branden var opdaget i tide af to fra en naboejendom. Skader for ca. 300.000.

FORHOLD 3:

Angreb på Politiskolen. Udgør terrorforsøg ifølge statsadvokaten og justitsministeren.

26. april 2011 ca. kl. 01.45 blev P, T, D og A – efter længere tids overvågning og aflytning af PET – taget på fersk gerning, da de knuste en rude ind til Politiskolen i Brøndby og ville stikke ild på ca. 30 liter benzin med et nødblus. Alle fire har erkendt forsøg på brandstiftelse, men nægter, at dette udgør forsøg på terrorisme.

FORHOLD 4:

Mislykkede brandattentater på politi og -køretøjer – udgør ifølge statsadvokaten og justitsministeren terrorforsøg.

Op til 26. april 2011: Her havde P, T, D og A møder i et aflyttet lokale i bl.a. Den Grønne Lade på Christiania. Ifølge anklagen søgte de på nettet på opskrifter på termit og napalm, de rekognoscerede, fremstillede mototovcocktails og napalm, alt samme – ifølge anklageskriftet – for at angribe politifolk og deres biler ‘på ikke nærmere bestemte tidspunkter og steder’. Angrebene mislykkedes ifølge anklagen, da de fire blev anholdt. Da Østre Landsret i fjor skulle forholde sig til forholdet, fandt retten, at der ikke var grundlag for at fængsle de fire.

FORHOLD 5:

Mislykkede brandangreb på Faderhuset, Christiansborg, ministerier og Mærsk – udgør ifølge statsadvokaten og justitsministeren terrorforsøg.

Op til 26. april 2011: Her planlagde P, T, D og A – gennem samme research som i forhold 4 – Faderhuset i Bandholm, Christiansborg, Integrationsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Livgardens bygninger ved Kongens Have og Mærsk i København samt virksomheder, der beskæftiger sig med GMO-produkter (Genetisk Modificerede Organismer, red). Angrebene mislykkedes ifølge anklagen, da de fire blev anholdt. Da Østre Landsret i fjor skulle forholde sig til forholdet, fandt retten, at der ikke var grundlag for at fængsle de fire.

Her er tiltalen mod de fem, BT’s samlesiden om sagerne, Brandterror. Fem mænd tiltalt for terror har en lang række brandattentater på samvittigheden. Politiet blev ledt på spor af dem i december 2010.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Bjovulf
Bjovulf
9 years ago

Ang. “P1 og René Karpantschof: “Vi risikerer, nogle vil slå hårdere til” ” Ha, den form for trusler kan alle kriminelle og potentielle terrorister jo så bare benytte sig af. Mageløst, René K.! Så derfor skal vi ingenting gøre? Fordi det er synd for nogle små autonome fars-drenge – uden opdragelse og alt for mange lommepenge – fra Birkerød og omegn? Der var sgu ikke mange almindelige Nørrebroere, der nogensinde havde ønsket sig et ungdomshus med tilhørende vold, ballade, hærværk, konstant larm og grov kriminalitet i deres kvarter, men de blev bare aldrig spurgt af kommunen – sikkert fordi Renés… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago

Ja, kære Anonym ( ? 😉 ) – det er skræmmende ud over alle grænser, hvad naive, uvidende og uansvarlige politikere over hele Europa er i færd med at gøre mod deres egne folk bare for at kunne dyrke multikulturens salige evangelium for fuld udblæsning. Jeg kan godt huske, at jeg så den historie, du nævner. Dette er blevet som et mareridt, vi aldrig kommer til at vågne op fra. Men statistisk set vil det også komme til at gå ud over mange af PK-tosserne og deres præmieafkom i det lange løb – så en smule retfærdighed er der trods… Read more »

anonym
anonym
9 years ago

Bjovulf

Hodja havde en historie for en måneds tid siden hvor to 18- og 19årige tyrkere, først forsøgte at kvæle en 16årig tysk pige, så voldtog de hende, derefter voldtog de hende med en flaske, for til sidst at knuse den og voldtage hende med den endu en gang. Så hendes underliv og liv generelt sert er fuldstændigt ødelagt.
Den findes i arkivet i højre side under voldtægt hos Hodja, sammen med så mange andre (gruppe)berigelsessager.

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago

Nu bliver det rigtigt sjovt, når S-hykleriet angående den naive og uansvarlige Schengen-aftale bliver udstillet for alvor 😀 http://politiken.dk/politik/ECE1603019/df-vil-tvinge-boedskov-til-at-tage-stilling-til-tysk-fransk-graensekontrol/ DF vil tvinge Bødskov til at tage stilling til tysk-fransk grænsekontrol Dansk Folkeparti vil nu have justitsminister Morten Bødskov (S) til at svare på, hvad han mener om det fransk-tyske forslag om grænsekontrol internt i EU. Dermed lægger DF endnu mere pres på det danske EU-formandskab og den danske justitsminister, som lige nu forsøger at læge sårene efter VKO’s aftale om grænsekontrol ved at få en aftale om området på plads i EU. »Det bliver interessant at læse Bødskovs svar, især… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago

Rettelse: 5,4866 – så altså “kun” knapt 5.5 gange overrepræsentation 😉

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago

Det er ikke bare ca. 4.5 gange overrepræsentation ( 19 / 4.1 ) – næ, det er skam langt værre! Kvotienten skal naturligvis ses i forhold til den tilsvarende kvotient for ikke-muslimer ( 19 / 4.1 ) / ( 81 / 95.9 ) = 19 * 95.9 / ( 4.1 * 81 ) ~ 5.8466 – altså næsten 6 gange overrepræsentation! Og så er der endda sandsynligvis ikke medtalt en hel del muslimer med dansk statsborgerskab ( som evt. ikke kræver muslimsk behandling i fængslet? ) på den “rigtige” side i dette regnestykke, så den faktiske overrepæsentation kan sagtens ligge… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago

Mønstret er det samme over hele Europa – det skyldes IKKE, at danskerne skulle være racister og fremmedehadere, som påstået af den frelste venstrefløj og de uvidende PK-kulturradigale “alting er jo lige godt”-tåber med deres på det tørre på sikker “åh-så-flink-tyrkisk/ -pakistansk/ -arabisk grønthandler”- afstand af de værste manifestationer af “kulturberigelsen”. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2132985/Muslim-gang-jailed-kidnapping-raping-girls-Eid-celebrations.html Muslim gang jailed for kidnapping and raping two girls as part of their Eid celebrations Victims were lured miles from home to dingy hostel They were subjected to a weekend-long ordeal By Katherine Faulkner PUBLISHED: 23:54 GMT, 20 April 2012 | UPDATED: 23:54 GMT, 20 April 2012 A… Read more »

Limewoody
Limewoody
9 years ago

Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os. Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBladet 3/10 1986 Og det er ganske vist, at kan vi ikke hamle op med invasionen, er det såmænd nok fordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage imod tilskudet på et tidspunkt, hvor vi – ærlig talt – ikke har så forfærdelig meget at byde på selv. Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Politiken 24/4 l988) Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago
Reply to  Limewoody

Ja, det er helt utroligt, at ellers rimeligt velbegavede mennesker kan være så uvidende, sige så meget vås og så endda selv tro på deres multikulti-evangelium. Mon ikke nogle få af dem trods all græmmer sig grundigt i dag, nu hvor den barske virkelighed ang. “kulturberigelsen” har meldt sin ankomst over det meste af DK. Jeg mener, at kunne huske at fx. Gregers Dirckinck-Holmfeld senere har været ude i pressen og sige, at han tog grueligt fejl. For andre som fx. Marianne Jelved, Klaus Rifbjerg og Paprika Steen lades alt håb bare ude – de er helt uden for pædagogisk… Read more »

Prudentius
9 years ago

Og hvad havde multikulturalisterne regnet med?? Ja, ja et land af flødeskum og vidunderlig kulturberigelse… og så er det os der er landsbytosserne og de uvidende provinsboer???? Man måber kæberne af led over den utålelige uvidenhed og groteske arrogance dette slæng af idioter har præsteret! De har intet, nada, zip vidst om islam og islamisk kultur, hvorfor vi selvfølgelig har skulle høre dem prise denne morderkult dag ud og dag ind. De har intet, absolut intet, kendt til historien, ellers havde de vidst at “multi-kulti” og “multi-etnisk” er den sikre opskrift på hadefulde og blodige opgør imellem menneskegrupper. Verdenshistorien er… Read more »

Anonymous
9 years ago

fejlsslagen og bal. —-det er gået hurtigt i dag.

Takker. Man har jo kun de to pegefingre, og den ene er endda kejthåndet 🙂 *S

PK
PK
9 years ago

På et jazz sted i København , Vingården, ca. midt 60-erne siger en amerikaner til følgende til mig:” Sikke en by. Du kan gå baglæns med bind for øjnene og intet vil ske dig.” Jeg bed virkelig mærke til det han sagde, for som født i 43 var een begyndt at komme ud over de danske grænser. Nede i Frankrig, f.eks. og med Algier som baggrund oplevede jeg som blaffer at blive stoppet og cheket det franske politi. Det var som sådan jo ikke noget problem, men ukendt fra DK. Mere gjorde det indtryk at een måtte løbe et par… Read more »

Limewoody
Limewoody
9 years ago

I Danmarks Diskriminerende Radio forlød igår d. 20 april i kl. 17 radioavisen på P1 at ” 5 mænd” var tiltalt for terror i forbindelse med brandattentater……. Nu reklamerer DR P1 for sig selv med at det er “Tankevækkende Radio”: Så kan man jo undre sig over hvorfor kanalen – der tidlig og silde ser monstret “højrefløj” alle vegne (senest mht. til mordene i Toulouse!!) – har så svært ved sætte mærkat på, når venstrefløjen begår forbrydelser. Især er det jo underligt når alle og enhver ved hvilket politisk miljø gerningsmændende har kommer fra. Man sender en journalist fra DR… Read more »

anonym
anonym
9 years ago

De satans forkælede snotunger, som er født med alle muligheder, dem har jeg kun foragt til overs for, når de smider dem væk, især når det foregår på denne måde. Men de er sikkert nogle stakkels ofre for “Mine-forældre-havde-alt-for-travlt-med-deres-karrierer-så-de-købte-min/vores-kærlighed-med-kapitalistpenge-som-de-har-udplyndret-slavearbejderklassen-for”. Og, at René Karpantschof, så ovenikøbet fremturer med den sædvanlige “Føj/giv os, ellers så!!!”, så bliver man jo kun endnu mere rasende over disse MSM be- og udnævnte venstrefredsaktivister, som jo ikke er andet end venstreekstremister og ditto -terrorister.

14
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x