20
maj
Seneste opdatering: 20/5-12 kl. 1242
38 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

”Blir du lönsam lille vän?” heter en mycket uppmärksammad bild av ett svenskt klassrum som konstnären Peter Tillberg  målade 1972. Med sin avskalade, kyliga estetik och sitt nakna ljus förmedlar bilden en kuslig känsla. Fyrtio år har gått. And Times They Are a-Changin´. Om bilden skulle vara sann i dag ska minst var fjärde elev bytas ut mot en invandrare – i många skolor åtta eller nio av tio elever.

Flertalet svenskfödda barn med svenska föräldrar hade 1972 anledning att besvara frågan om sin kommande lönsamhet med ”ja”. Även barn till finska arbetskraftsinvandrare skulle komma att klara sig bra. Majoriteten blev väletablerade vuxna, inte bara lönsamma utan också med god livskvalitet; bostad, jobb och familj. Fortfarande en bit in på 1970-talet var Sverige ett homogent välfärdsland med stabil ekonomi, och skolan gav möjligheter för den som hade ambitioner och ville studera.

Skolan förvaltar utanförskap i megaskala

Fyrtio år senare befinner sig den svenska skolan i fritt fall. Massinvandringen har kapitalt ändrat förutsättningarna för skolan och samhället i övrigt. Dagens skola har den otacksamma uppgiften att förvalta utanförskap i megaskala genom den ständiga påfyllningen av utomeuropeiska analfabeter som inte kan tillgodogöra sig undervisningen. Kunskapsnivån sjunker, och allt fler elever går ut grundskolan utan att ha behörighet till gymnasiet. Allt fler passerar grundskolan som funktionella analfabeter.

Det här är verklighet 2012: Ett växande antal barn kommer varken att bli lönsamma eller få ett bra liv som vuxna. Istället går de mot en framtid i arbetslöshet och utanförskap; ekonomiskt, språkligt, socialt och kulturellt. Långt fler än vad Sverige har upplevt någon gång tidigare kommer att bli stora utgiftsposter genom långvarig bidragsförsörjning, där kriminalitet för många kan framstå som en lockande väg till extrainkomster.

Utrikes födda redan kraftigt överrepresenterade i försörjningsstöd

Utrikes föddas överrepresentation i försörjningsstöd är redan stor, både vad gäller hela landet och enskilda kommuner. Under 2010 var utrikes födda överrepresenterade med 8,8 när det gäller försörjningsstöd i Sverige. De utgjorde 14,7 procent av befolkningen men förbrukade 60,2 procent av de totala kostnaderna för försörjningsstöd, nästan 7 miljarder. Svenskfödda, som utgjorde 85,3 procent av befolkningen, konsumerade 39,8 procent av kostnaderna, eller 4,6 miljarder. I en rad svenska kommuner är obalansen ännu större. I Växjö till exempel är utrikes födda överrepresenterade i försörjningsstöd med 21,5 gånger.

Dubbelmoral och hyckleri av kriminella dimensioner

Debatten om skolan är minerad mark där PK-minorna ligger tätt. Skolan har blivit gisslan i massinvandringens Sverige. Den är en av de samhällsinstanser som får ta hand om den omöjliga situation som skapas av en ansvarslös invandringspolitik. Polis, socialtjänst och sjukvård är några andra. På regeringsnivå härskar en dubbelmoral och ett hyckleri av rent kriminella dimensioner. Med ena handen påstår alliansregeringen att vi ska ha en bra och likvärdig skola. Med den andra massimporterar man analfabeter från låg-IQ-länder som håller på att stjälpa hela det svenska skolsystemet över ända. Larmsignalerna ljuder med jämna mellanrum, men ingen talar om problemens verkliga orsaker. Ingen vågar säga att kejsaren är naken.

Var fjärde pojke saknar läsförståelse

Redan 2006 sjönk bedömningen av svenska elevers färdigheter i den så kallade Pisa-undersökningen (Programme for International Student Assessment) som görs vart tredje år på cirka en halv miljon 15-åringar i 65 länder. 2009 var resultaten ytterligare försämrade. De svenska elevernas resultat har försämrats både när det gäller matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Arton procent når inte upp till basnivån i läsförståelse. Sämst går det för pojkarna. Nästan en fjärdedel av dem når inte ens upp till den grundläggande nivån i läsförståelse. Dessutom har skillnaderna mellan elever ökat, visar undersökningen. De svaga eleverna presterar allt sämre, medan de högpresterande ligger kvar på samma nivå. Vem är förvånad?

Skolan blir allt mindre ”likvärdig”

Problem som genomsyrar hela samhället – men som de ansvariga gör allt för att dölja – blir ohjälpligt synliga i skolan. Det fria skolvalet blir den brytpunkt som avslöjar den ansvarslösa invandringspolitikens direkta resultat; splittring, obalans och segregation. Föräldrar med ambitioner för sina barn placerar barnen i bra skolor. Det kräver omtanke och aktiv handling, givna delar av föräldraansvaret. Alla föräldrar klarar inte det. Skolan blir allt mindre ”likvärdig”, enligt en rapport från skolverket.

Skolverket är en statlig myndighet som har till uppgift att vara neutral, men det här är en politisk rapport. Skolverket ogillar av ideologiska skäl att barn och föräldrar får välja skola. Så verket och dess generaldirektör gör ett politiskt utspel som varenda nyhetssändning och tidning givetvis nappar på, eftersom de röd-gröna journalisterna också har sina ideologiska skäl  att inte heller gilla det fria skolvalet – men självklart utnyttjar det för att sätta sina egna barn i de bästa skolorna.

”Det är en allvarlig bild som kommer fram i rapporten. Nu behövs ett politiskt ansvarstagande för likvärdigheten”, säger skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Skolverket vill inte ha likvärdighet, utan likhet

Bakom termen ”likvärdig” ligger tanken (också uttryckt i skollagen) att skolan ska vifta med trollstaven och – hokus pokus – lyckas utplåna alla skillnader i begåvning och andra individuella förutsättningar mellan barnen. ”Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken skola man går i” enligt skolverket. Det är alltså inte främst likvärdighet skolverket vill ha, utan likhet. Skillnader och olikheter får inte finnas. Alla ska lyckas. Alla ska ta studenten. Även psykiskt utvecklingsstörda ”har rätt” att ta studenten, som Rasmus Gestrin i den här DN-artikeln.

Likhetstanken är befängd. Den är en ideologiskt betingad illröd skrivbordsprodukt som inte har någonting med verkligheten att göra. Barn är olika och har vitt skilda förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning, och skolan kan bara delvis kompensera för olikheterna. Sluta ljuga, skolverket! Om terrängen och kartan inte stämmer överens är det terrängen som gäller. Varken politiker, statliga myndigheter eller lärare kan skapa alla barn lika.

DDR förebild för den svenska grundskolan

Den svenska grundskolan skapades med den östtyska diktaturen DDR:s skolsystem, ”ett av de progressivaste och modernaste”, som förebild. Sveriges förbindelser med DDR var under hela diktaturens drygt 40-åriga historia 1949-90 mycket omfattande och vänskapliga. Likhetstänkandet och illusionen om den ”likvärdiga” skolan kommer alltså från en av historiens mest repressiva och maktfullkomliga socialistiska diktaturer, där oliktänkande och de som försökte fly spärrades in och avrättades.
Bakom grundskolereformen låg flitigt kampanjarbete av framför allt två DDR-propagandister som under flera decennier stod i förgrunden av Sveriges vänskapliga relationer med DDR. Den ene var Stellan Arvidsson (1902-1997), litteraturforskare, rektor och riksdagsman (s) och under många år ordförande i Vänskapsförbundet Sverige – DDR. Den andra var Britta Stenholm (1916-2002),  folkskoleinspektör i Stockholm, statlig utredare av skolsystemet och från 1961 skoldirektör i Täby. Hon var mamma till förre Allmänhetens pressombudsman Olle Stenholm (1942-2007) och farmor till nuvarande programledaren för P1:s söndagsmagasin ”God morgon Världen”, Sara Stenholm.

Britta Stenholm och Stellan Arvidsson knöt kontakter med den östtyska diktaturen redan i mitten av 1950-talet. Av Stasidokument framgår att båda hade VIP-status i DDR och utan kontroller slussades genom gränspassagerna vid sina talrika besök. För sina PR-insatser i svensk politik belönades de generöst av DDR med bland annat långa och stärkande kurortsvistelser på badorten Bad Elster.

Som två expresståg som rusar emot varandra i full fart

De ideologiska likhetsdrömmarna har alltså ytterst tvivelaktiga rötter. Och den invandringspolitik som förs i Sverige går i rakt motsatt riktning mot skolans ambitioner och kullkastar dem effektivt. Det är som två expresståg som rusar emot varandra i full fart. Resultatet kan bara bli en förödande frontalkollision. Vi importerar varje år skillnader, olikhet, misslyckanden och utanförskap i enorm skala.

Den största flyktinginvandringen kommer från Somalia och Afghanistan, länder där majoriteten av befolkningen är analfabeter och många saknar ordnad skolgång. Enligt en FN-rapport från 2001 kan bara 17 procent av den vuxna somaliska befolkningen läsa och skriva. Sverige tar emot flest somalier i Europa, och medan antalet asylsökande somalier sjunker i övriga Europa stiger det i Sverige.

Behovet av en syndabock är konstant

Sådana avgrunder av okunnighet och brist på utbildning kan skolan aldrig kompensera bort, annat än möjligen i enstaka undantagsfall. Ändå skylls ”felet” på skolan. Behovet av syndabock är konstant. Skolan påtvingas rollen av budbäraren som kommer med dåliga nyheter och följaktligen ska stenas. Barn och föräldrar pumpas fulla med likhetslögnen och andra lögner, och besvikelsen blir total när de visar sig vara just lögner.

Den omhuldade globaliseringen flyttar sedan länge oavbrutet kapital, produktion och arbetstillfällen bort från Norden och övriga Europa till låglöneländer. Några okvalificerade jobb finns knappast kvar här. Det finns knappt ett enda arbete som inte kräver läs- och skrivförmåga och datakunskaper. Alla barn kommer att tvingas inse hur omstruktureringen påverkar deras framtidsmöjligheter, och de som drabbas värst är de lågpresterande barnen.

Vem har någonsin hört lärarförbunden kritisera massinvandringen?

Utåt hyllas konsensus och diskuteras pseudofrågor. Alla tycks vara helt överens om att massinvandringen ska fortsätta, trots det katastrofala utfallet. Vem har till exempel någonsin hört de två lärarförbundens politiskt korrekta damer Eva-Lis Preisz-Sirén eller Metta Fjelkner med ett ord kritisera massinvandringen? I ett hastigt övergående ögonblick av klarsyn tillstår den senare i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Att uppnå ett system där elevbakgrund inte spelar någon roll är kanske inte möjligt.”

Nej, just det. Men klarsynen är som sagt snabbt övergående. I övrigt står Fjelkner och Sirén på barrikaderna för den gamla DDR-lögnen om allas likhet. Som alla andra på höga positioner håller de god min i elakt spel och månar mer om sina PK-karriärer än om sina medlemmar. Höjda lärarlöner behövs, men det räcker inte för att få skolan på fötter. Det krävs en helt annan invandringspolitik som tar ansvar för alla samhällssektorer.

Lärarna tiger, lider – och flyr

Ändå är det märkvärdigt tyst bland lärarna. Varför skriker de inte högt i protest? De tiger och lider. Det ska inte tolkas som att hälsan tiger still. Det är rädslan som tiger still. Den täpper effektivt till munnen på lärarna, liksom på andra yrkeskategorier, när det handlar om att identifiera orsakerna till problemen. Rädslan för att vara icke politiskt korrekt, att framstå som ”främlingsfientlig”, bli stigmatiserad, mista jobbet och bli utesluten ur den sociala gemenskapen lägger ett tungt lock på debatten.

I en parallell med white flightfenomenet (= ursprungsbefolkningen flyttar ut när invandrare flyttar in) flyr lärarna istället i ökande utsträckning från skolan. Nästan var sjätte behörig lärare har slutat och bytt yrke sedan han eller hon blev klar med lärarutbildningen. Mer än 37 500 utexaminerade svenska lärare gör i dag något annat. I Stockholms län har 9 000 lärare slutat. Om åtta år kommer det att finnas brist på 46 500 lärare, enligt SCB, Statistiska centralbyrån. År 2030 kommer det att saknas nästan 60 000 lärare.

Trots 50 års ansträngningar är gapet oförändrat

Sverige är Sverige, och USA är USA. Erfarenheter från samhälle och skola är inte utan vidare jämförbara. Men när det gäller invandring och integration framhålls USA ofta som en förebild, och den amerikanska ”melting pot”-teorin var en viktig inspirationskälla när Sveriges regering och riksdag 1975 beslutade att landet skulle göras om till ett mångkulturellt samhälle. Idén att olika folkslag så småningom smälter ihop till en harmonisk helhet har dessvärre visat sig vara en illusion. Trots att svarta lever i USA sedan generationer, och trots nästan 50 års stora och ökande ansträngningar att förbättra afroamerikanska elevers skolresultat är gapet mellan deras prestationer och vita och asiatiska barns prestationer i stort sett oförändrat.

Skola i konstant krigstillstånd

Läraren Christopher Jacksons berättelse på en amerikansk blogg om sina erfarenheter av att undervisa i en mångkulturell high school i en av USA:s sydstater är en rapport från ett närmast konstant krigstillstånd. En majoritet av eleverna är svarta. Uttryck som journalister brukar använda om skolan, som ”kaotisk”, ”dålig studiemiljö”, ”frånvaro av disciplin” täcker inte det som pågår. Eleverna skriker i munnen på varandra. Språkkunskaperna är katastrofala. Eleverna talar en grov dialekt som nästan är ett annat språk. De uttalar orden fel, deras grammatik är undermålig. När de ska fråga ”Where is the bathroom?” blir det: ”Whar da badroom be?” De skriver som de talar. Och detta gäller inte barn, utan high school-elever i övre tonåren, motsvarande svenskt gymnasium.

”Jag kan inte göra det här. I black”

Droger finns överallt, och våldet kan explodera när som helst, utan förvarning. Vakter är alltid närvarande i svarta skolor, även i klassrummen. Intresset för att lära sig något är på en bottennivå. Det är inte ovanligt att svarta elever vägrar att utföra uppgifter ”eftersom allting handlar om vita”. En elev kan säga inför en uppgift: ”Jag kan inte göra det här, Mr Jackson. I black.” De betraktar allting genom en ”lins” av sin egen hudfärg. Allt bedöms utifrån ras – och själva är de fullblodsrasister gentemot ”hispanics”, latinamerikanska invandrare.

Allt som de inte gillar är ”racis´”

På en punkt råder en förkrossande enighet bland eleverna: allting som de inte sympatiserar med är ”racis´” – rasistiskt. Jackson är historielärare. När han undervisar om brittiska filosofer skriker eleverna: ”Dey all white! Where da black philosophers?”. Han försöker förklara att det inte fanns några svarta i England på 1600- och 1700-talen. Eleverna: ”Dat racis´!” Jackson tar upp den kände förkämpen för svartas rättigheter Marcus Garvey. Garvey Honom har de aldrig hört talas om.

”Har du gjort läxan?”
”Na, homework racis´”.
”Varför fick du underkänt på provet?”
”Prov racis´”.
”Yeah, bidragen kommer från vita”

Synen på samhället, ”the government”, är att det är en vit kassako som det gäller att mjölka mesta möjliga bidrag ur. När de svarta eleverna får i uppgift att beskriva vad politikerna kan göra för att förbättra Amerika blir svaret: ”Vi behöver mer bidrag”. De har oftast inte ens en vag aning om vem som betalar. En flicka medger till slut: ”Yeah, det kommer från vita. De är i alla fall snåla.”

Många svarta flickor är fullt nöjda med en framtid som socialbidragsdrottningar, ”welfare queens”. En flicka säger att hon ska skaffa sig massor av barn och få feta checkar från samhället. Ingen i klassen tycks ha några invändningar mot hennes karriärval. Inställningen till brott är lika generös. Det är helt okej att begå brott om det gagnar en själv.

”Beprövade undervisningsmetoder fungerar helt enkelt inte på svarta elever. Det jag hade som mål för mina vita elever kunde jag aldrig uppnå med flertalet svarta” skriver Christopher Jackson. ”De flesta brydde sig inte om någonting av det jag försökte lära dem. När detta pågår år efter år kväver det en lärares själ, förstör hans empati och får honom att skuldmedvetet söka efter Bellkurvan på Internet.”

Stora skillnader i genomsnittlig IQ

Christopher Jackson berör bara intelligenskvot, IQ, i förbigående. Begreppet är lika tabubelagt i USA som i Sverige. Likväl existerar skillnaderna, och de är stora. I Norden ligger den genomsnittliga IQ:n kring 98-100. Genomsnittlig innebär att siffran kan variera både uppåt och nedåt. Högst genomsnittlig IQ har invånarna i ostasiatiska länder, kring 105. I Mellanöstern, Sydamerika, Syd- och Sydostasien ligger genomsnittet på IQ 86. Bland de lägsta i världen ligger Afrika med en genomsnittlig IQ kring 70. Gränsen för utvecklingsstörning eller begåvningshandikapp går vid IQ 70. Under IQ 70 betraktas man som utvecklingsstörd.

Med massinvandring från Afrika och andra låg-IQ-länder importerar vi alltså tiotusentals definitionsmässigt utvecklingsstörda individer från samhällen med en utvecklingsnivå som ligger hundratals år tillbaka i tiden jämfört med vår, människor som kommer från stamsamhällen och i många fall är funktionella analfabeter. Många av invandrarna från Mellanöstern och Afrika har dessutom psykiska och fysiska handikapp som en följd av utbredd inavel genom kusin- och andra släktgiften sedan flera generationer. Dessa gigantiska problem vräks i armarna på skolan som förväntas ”kompensera” bort dem.

Som svagdricksutkörare klarade man sig bra

Sverige i en annan tid, 90 år sedan: Jag kan se honom framför mig. Svagdricksutköraren Samuel Alexius Jonsson och hans trogna arbetskamrat, den nordsvenska arbetshästen Blenda. Blenda drar den tungt lastade kärran med svagdricksdamejeanner runt på knaggliga byvägar i de rödmålade kåksamhällena. Hovklappret signalerar avbrott i vardagen och lockar ut traktens barn att springa efter ekipaget som en tjoande, jublande svans.

Det lyser till bröllop mellan Samuel Alexius Jonsson och hans blivande hustru Elin Linnéa Ersson. Jag hittar notisen bland kyrkonotiserna i en landsortstidning från 1922. Vilket liv väntar dem? Gissningsvis ett liv präglat av kamp för överlevnaden, som för de flesta andra. Men ändå ett gott liv med tryggheten i en välkänd hemtrakt, traditioner, släkt och familj och andra livsförutsättningar. Många barn, av vilka några dör i späd ålder. Det händer i nästan alla arbetarfamiljer vid den här tiden.

Varken Samuel Alexius eller Elin Linnéa har mer än sex års folkskola. Men de reder sig. Sverige för 90 år sedan är ett jordbrukssamhälle med begynnande industrialism. Globaliseringen är inte uppfunnen. Teoretisk utbildning är inte den främsta kvalifikationen för att leva ett drägligt liv. Det finns mängder av okvalificerade arbeten: trämassefabriksarbetare, postiljonsaspirant, kakelugnsarbetare, smed, bonde, jordbruksarbetare, vedhuggare, sågverksarbetare, lokeldare, stationskarl, stallkarl, torpare, gårdfarihandlare, lokstallarbetare, tegelmästare. Det går utmärkt att köra bryggarhäst utan att ha IT-kompetens eller kunna engelska. Samuel Alexius Jonsson kan känna sig trygg i att kunna försörja sin familj. Nittio år senare är de flesta av de okvalificerade arbetena bortrationaliserade.

Att lära för ett misslyckat liv

Jag letar fram en tidningsartikel som jag har sparat sedan 2001:”Att lära för ett misslyckat liv” av den polske författaren Stefan Chwin,  publicerad i Dagens Nyheter den 27 december 2001 (ej på nätet). Det är en text som många skulle kalla pessimistisk eller resignerad. Jag ser den snarare som realistisk – ännu mer nu än när den skrevs.

”I varje klass kommer bara ett fåtal elever att lyckas. Att under sådana omständigheter sporra ambitioner eller trängtan efter framgång liknar ofrivillig sadism” skriver Stefan Chwin. ”Varför intalar vi barnen att bara de studerar kommer de att lyckas i livet – samtidigt som vi vet att de flesta kommer att misslyckas? Många unga kommer att leva på bidrag eller ha tråkiga arbeten.”

”En kultur som är inställd på fostran för framgång lär ut att man måste leva i lögn. ”Du måste uppnå framgång” kräver föräldrar som själva inte har gjort det. ”Du måste uppnå framgång!” – kräver lärare som själva är frånskilda, utan stålar, knäckta, förödmjukade av sina rektorer. Framgångens vålnad svävar över dagens skola som en leende vampyr. Att säga till barnen att bara de anstränger sig tillräckligt så kommer allt att gå utmärkt – det är att skapa falska förespeglingar. Eleverna vet att i skolan görs det första urvalet som ska sålla de framgångsrika från dem som inte kommer att lyckas.”

”I slutändan förlorar vi allihop”

Optimismens tyranni råder, och skolan har för länge sedan upphört att vara en plats för själslig förberedelse för det verkliga livet, skriver Stefan Chwin. ”Systemet bygger på att alla ljuger, och i slutändan förlorar vi allihop.” Han efterlyser en kultur som lär ut konsten att förlikas med ett halvdant liv. Att ge mening åt ett liv som inte är fulländat är i skolan en viktig uppgift för de humanistiska ämnena. Kontemplation över det ofulländade livet behöver inte utesluta hopp om förändring. Och även ett i yttre mening misslyckat liv kan rymma frihet, kreativitet, lust och glädje. Var och en gör sin egen definition.

Politiker och andra ska sluta ljuga

Ska skolan sluta anstränga sig att ge varje barn bästa möjliga hjälp? Nej naturligtvis inte. Däremot ska politiker, skolverket och skolan sluta ljuga för barnen och deras föräldrar. De ska inte luras att tro att alla är lika och har lika stora förutsättningar att lyckas. Sluta låtsas att skolan kan överbrygga hundratals år av civilisations- och utvecklingsskillnader, för det kan den inte. Det finns skillnader som skolan aldrig kan kompensera för, annat än marginellt.

”Kommer eleverna, sedan barnsben fullproppade med framgångsmyten, att tillsammans med läraren vilja begrunda det verkliga liv som väntar dem? frågar sig Stefan Chwin och svarar själv: ” Förmodligen inte, och det är inte förvånande”.

Han tillägger:

”Men jag kommer åtminstone att ha den lilla tillfredsställelsen att jag skrivit det som jag borde skriva, fast jag vet att det absolut inte överensstämmer med den rådande tidsandan.”

Litteratur:
Gunnar Adler Karlsson: Ländernas framtid avgörs av medborgarnas IQ. Aftonbladet 2 september 2002.
Birgitta Almgren: Inte bara Stasi…Relationer Sverige-DDR 1949-1990. 2009.
Stefan Chwin: Att lära för ett misslyckat liv. Dagens Nyheter 27 december 2001 (ej på nätet).
Helmuth Nyborg: Vi må ikke blive som Sverige. Jyllands-Posten 15 september 2010.
Helmuth Nyborg: Indfödte kommer i mindretal. Jyllands-Posten 13 september 2011.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

38 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Konservativ
Konservativ
11 years ago

Alla är överens om att läraryrket är viktigt därmed inte sagt att man respekterar lärarkåren. Skolan har under decenier varit förmål för politikers klåperi, hur kan det komma sig att politiker vet mer om skolan än vad Vi som jobbar där gör? Det hänger naturligtvis ihop med att man inte har någon respekt för lärarnas erfarenheter och kunskaper. Är hjärtligt trött på att få bära hundhuvud för mycket av det som går snett i samhället…..”det måste skolan ta tag i” osv. Har utbildning som i längd motsvarar det en färdig läkare genomfört, dock har jag bara en bråkdel av läkarens… Read more »

Anton
Anton
11 years ago

Länken till DN-artikeln om Rasmus verkar ha blivit tokig. Rätt länk är
http://www.dn.se/livsstil/reportage/rasmus–en-alldeles-sarskild-student

jonas
jonas
11 years ago

Bravo!

Lag och rätt
Lag och rätt
11 years ago

Tack Julia

Många fler borde få läsa dina artiklar. Börja med att skicka denna till avpixlat.info. En publicering på Avpixlat kommer att ge upphov till en skräll som kommer att skaka om det svenska etablissemanget.

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
11 years ago

Det är ingen slump. Allt ingår i en plan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cloward%E2%80%93Piven_strategy

Kenneth Karlsson
Kenneth Karlsson
11 years ago

Fantastiskt bra och viktig krönika. Och mycket oroande.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Apropå det amerikanska stycket och lärarflykten från skolorna. Snart kommer en dag då rekryteringen till lärare själva kommer ha enbart invandrarbakgrund, även till ämnet svenska. Så i framtiden kan vi få “svenskaläraret” som bara pratat och skriver rinkebysvenska. Dom kommer naturligtvis då att lära ut rinkebysvenska till sina elever, invandrade så väl som pursvenska. Skolledningen och politikerna kommer att blunda av politiskt korrekthet. Så vad som kommer hända är att framtidens skolor kommer utexaminera även etniskt svenska elever som bryter på främst arabiska. På ytterligare ett par generationer kommer sedan vårt språk att ha förflackats till vad som närmast skulle… Read more »

Holger
Holger
11 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Du Kaxemax, du er ikke så dårlig på pidgin-svenske selv – for dej existerar indlysende ikke ‘att’, hverken som ‘infinitivmærke’, ‘subjunktion’ eller ‘fogeord’.
Die dummen Schweden sind sich immer gleich, som vi siger syd for grænsen.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago
Reply to  Holger

Intresseklubben antecknar.

tant45
tant45
11 years ago

Julia, att kunna skriva och uttrycka sig är en konstform, och när ordet uttrycks i vacker prosa är det en sann glädje att läsa. Själen lyfter till oanade höjder, på samma sätt som när man ser en vacker tavla, den ger värme och inspiration, den sätter igång kreativitetens kraft och glädje. Dina texter är så välformulerade, så enkla men så sofistikerade. Det är konst på hög nivå. Tyvärr ser jag att denna konstform förfaller på många plan. Mark Steyn uttryckte sig så här: The advanced society in Europe will fade away…. Och tyvärr tror jag att det är dit vi… Read more »

Naymlap
Naymlap
11 years ago

Utmärkt skrivet Julia, sanningen kommer att, svida hos dumsvenskarna! Förhoppningsvis. förstår de vad du skriver men, det är inte säkert att, de förstår vad de läser. Denna katastrofala politik, som bedrivit och bedrivs av svenskarna, måste vara dyr. Har inte detta dumma folk någon, som helst begrepp om ekonomi ? Är det möjligt att, 94% av svenskarna har högre IQ än våra vänner från Somalia,
Det verkar snarare så att, somalierna ligger ett pinnhål högre. Eftersom de lätt och ledigt lurar våra akademiker på miljonbelopp och livstids försörjning blir beviljat av svenska kretiner.

Kapten Klok
Kapten Klok
11 years ago
Reply to  Naymlap

Självbedrägeri är en plåga både för den lärde och den dumme. Det ligger i den mänskliga naturen att hoppas på att allt är väl även när vi ser landet sjunka likt Titanic.

Victor
Victor
11 years ago

Til orientering:

Tirsdag udkommer Sarrazin med en ny bog:”Europa braucht den Euro nicht: Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat ”

http://www.amazon.de/Europa-braucht-den-Euro-nicht/dp/3421045623

bowlaren
11 years ago

I praktiken kommer det innebära att den Svenska skolan blir sämre, för ju mer sämre elever som kommer till Svenska skolan, ju sämre kommer skolan bli. Om vi tycker Rosengård är dåligt idag, så kommer Rosengård bli än värre framöver. Mer getton, mer förslummat. Det är inget vackert Sverige som växer fram. Fredrik Reinfeldt kommer få leva med att ha förstört Sverige, han kommer inte vara speciellt populär framöver.
http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

Yngvar
Yngvar
11 years ago

från låg-IQ-länder

Det er de smarteste som flykter hit.

Anonymous
Anonymous
11 years ago
Reply to  Yngvar

Hvordan vet du at det er ” de smarteste som flykter hit ” ? Somaliere har en gjennomsnitts IQ på 68. Da er man utviklingshemmet.

Sydskåning
Sydskåning
11 years ago
Reply to  Anonymous

Om de som flyktar hit har ett IQ på 68 vilket IQ har då de Svenskar har som både väljer, hyllar och försvarar mer invandring till landet? Det måste vara betydligt lägre.

Dogge88
Dogge88
11 years ago
Reply to  Sydskåning

Touché

Yngvar
Yngvar
11 years ago
Reply to  Anonymous

Det er logisk at det er de mest intelligente som reiser. Ingen med vettet i behold ville vel bo i Somalia om de så en åpning for noe annet.

M Capensis
M Capensis
11 years ago
Reply to  Yngvar

Resonerat som en global individualist….

I verkligheten spelar många fler faktorer in. Lojalitet till familjen, ansvarskänsla för arvjorden, eller insikten om att livet ska vara värt att levas. Inte bara genomlidas.

De vi får hit, är opportunisterna, egoisterna och de utstötta. Lite som invandringen till USA och Australien. Det är ingen slump, att USA har högst frekvens psykopater i världen.

-45
-45
11 years ago

Tack Julia för sedvanlig bra och efterlängtad Söndagskrönika. Jag tror att svaret och focuseringen på varför alla partier unisont stödjer denna så vansinniga och till synes helt omotiverade invandring måste sökas på annat håll.Alla och envar inser ju hur misslyckat det blivit och vad detta kommer att leda till. Tramset om solidaritet och de politiska utspelen från opposition och regering om arbetslösheten som skall bekämpas är inget annat än just kulisser.Kan nedanstående blogglänk vara så nära sanningen det går på frågan varför?

http://cornucopia.cornubot.se/2011/11/det-stora-svaret-pa-allt.html

Lotta
Lotta
11 years ago

Kvällens Agenda kommer ta upp ämnet. “Efter debatten om bristande likvärdighet i skolan vill S-ledaren Lövén tvinga skolorna att ta in elever med olika bakgrund”.

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago
Reply to  Lotta

Korkade politiker. Precis det jag beskrev när man byggde gamla Fornhöjden man förstör hela klsserna istället. Man sänker resultatet för alla. Östertälje skolan löste det på det sättet att man gjorde en elitklas för dom bättre eleverna. Jag hamnade i den andra klassen så det blev ett helt bortkastat mellastadium. Därmed sämre resultat även i högstadiet dom förstörde elever istället.

Info
Info
11 years ago

HM, OVANSTÅENDE LÄNK

tycks inte fungera i alla läsare. Den här länken gör det troligen:

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4224&grupp=16275&artikel=4792662

Jenny
Jenny
11 years ago

Hejsan Julia! Jag älskar dina krönikor, men jag måste fråga; har du dagar/stunder då du känner dig lite mer optimistisk angående Sveriges problem/framtid? Vad tror du och ni övriga läsare är möjliga lösningar? Själv tror jag att steg ett är att sakerna måste få komma upp till ytan och att det tillåts en ärlig diskussion! Men vi är definitivt inte där nu, till skillnad från många andra europeiska länder…

M Capensis
M Capensis
11 years ago
Reply to  Jenny

Någonstans mellan 2018 och 2023 tar pengarna slut. Redan 2009 gick 41% av den totala offentliga budgeten (statlig och kommunal skatt + momsintäkter) till “socialt skydd”. Runt 600 miljarder. Varav 60 +% alltså gick till försörjning av utrikes födda med barn. Ca 400 miljarder. Och ökningen är ca 33 miljarder per år. (Som jämförelse kostar sjukvården och skolan (grund- + gymnasium) 200 miljarder vardera, per år) Vad som händer då är svårt att säga. I sämsta fall inbördeskrig, i bästa fall en kollaps a´la Ryssland. Men en sak är säker: Ingen 50-åring idag bör räkna med vare sig (nästan) gratis… Read more »

Utvandrad
Utvandrad
11 years ago

Tack för alla dina läsvärda krönikor. Men som många andra svenskar är du felinformerad vad gäller skolan i DDR. Visserligen påverkades svenska skolan ideologiskt av DDR, i vilkas skolor det pågick indoktrinering i vissa ämnen, samt t ex vapendrill. Dock var det ingen flummig likhetsskola. Nivån var mycket högre än den svenska efter -68 och gymnasiet var bara för eliten (och rättroende). Dessutom innebar den tuffa disciplinen att även sämre elever fick en rätt så bra skolbildning under grundskolan. Många fick sedan gå till yrkesutbildningar efter tionde klass. När DDR blev en del av BRD var därför skolnivån inget problem.… Read more »

Info
Info
11 years ago

SVERIGES MEST REPRODUCERADE MÅLNING VÄCKER MINNEN Peter Tillbergs målning ”Blir du lönsam, lille vän” (1971–72): Någon gång på 1980-talet var det visst som detta väldiga färgschabrak efter stor förhandsdebatt blev framröstat av Dagens Nyheters journalister som Sveriges främsta målning genom tiderna. Bort med Zorn, bort med Carl Larsson, bort med alla! Peter Tillberg störst! Pontus Dahlman beskrev den i en artikel i DN Kultur 2002-08-28: ”Sedan den färdiga versionen av ´Blir du lönsam, lille vän?´ ställdes ut 1972 har det två gånger tre meter stora verket blivit reproducerat ett oräkneligt antal gånger. Sedan de gåtfullt andäktiga och liksom klarvaket nedsövda… Read more »

Steinadler
Steinadler
11 years ago

“De svaga eleverna presterar allt sämre, medan de högpresterande ligger kvar på samma nivå.” Nå vet ikke jeg om situasjonen er den samme i Sverige, men i Norge er det bare delvis sant at de “høyt presterende” ligger på samme nivå som før. Det kan også være grunn til å tro at elever i den nedre del av denne siste gruppen kan ha blitt løftet noe. Dermed opprettholdes gjennomsnittet for de “høyt presterende”, men bortfallet av de aller høyeste prestasjoner maskeres i dette gjennomsnittet. Det har blitt færre av de elever som presterer på det aller høyeste nivå, men gruppen… Read more »

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago

Tack Julia mycket bra. Kommer ihåg min egen skolgång i mitten på 60 talet i Östertäljeskolan med fröken Ulla SKog må kärringen brinna någonstans. Svenska skolan har alltid varit en exprimentvekstad. Kommer sen ihåg när gamla Fornhöjden byggdes när det komm flera 100 nya elever till Östertäljeskolan. Sanning och säga ska man bara inte skylla på invandring. Här kom största delen etniskt svenska elever. Där blev det ganska många elever av dom som kom dit som är döda nu på grund av knark o sprit. Det blev väldigt många elever som fick ett par borttappade år i skolan där ibland… Read more »

Dannie
11 years ago

Bra krönika som vanligt av Julia… De massiva problem Sverige står i, är gigantiska. Studerar man andra länders invandring kräver även de mest öppna att migranterna är bildade, och ofta då med universitetsexamen, och ibland erkänns inte ens ursprungslandets universitet. Men inte i Sverige, hit får vemsomhelst komma, kan de inte ens skriva och läsa på sitt eget språk, analfabeter, hur ska de då klara av att lära sig svenska under sin livstid? Men sådanna elementära krav eller kontroll petitesser struntar sjuklövern över när de falskeligen mässar om att “vi” behöver immigranter “för att klara välfärden”. Julia (en pseudonym, lite… Read more »

Arivid Falk
Arivid Falk
11 years ago

@ Julia, tack för att söndagskrönikan nu verkar vara tillbaka.

Cavatus
11 years ago

Men “invandrare födda här” menade jag givetvis härfödda personer med två invandrade föräldrar. Jag vet sådana som bryter på svenska då de inte kommit i kontakt med svensktalande (etniska svenskar, om uttrycket tillåts) under hela sin uppväxttid och det finns givetvis många sådana personer som dessutom presterar på bottennivå. Hur ska de trollas bort i statistiken för att rädda ansiktet på Ullenhag och kompani??

Jag är nämligen rädd att denna reform mer kommer att rädda politikernas ansikten än att rädda de elever vars framtid ser synnerligen mörk ut.

Arvid Falk
Arvid Falk
11 years ago
Reply to  Cavatus

“Men “invandrare födda här” menade jag givetvis härfödda personer med två invandrade föräldrar. Jag vet sådana som bryter på svenska då de inte kommit i kontakt med svensktalande (etniska svenskar, om uttrycket tillåts) under hela sin uppväxttid,, “

I somliga skolor börjar så gott som alla “härfödda [barn] med två invandrade föräldrar” skolan, utan att kunna någon svenska alls, sa en trött skolledare till undertecknad (mellan skål och vägg).

XY
XY
11 years ago

Räcker det inte att bara riva upp det fria skolvalet så att alla inom ett bostadsområde hänvisas till samma skola? Det är väl essensen i skolverkets kritik av skolvalet och något som sossetoken Baylan pläderar.

Jag minns betygsinflationen som var faktum redan långt innan det fria skolvalet, knutet till vissa skolor. Helt klart kunde dåtidens medelbetyg 3 från en bra skola vara mer värt i reella kunskaper än till och med 5 från en medioker eller faktiskt dålig skola.

Cavatus
11 years ago

Att skolans FAKTISKA situation inte diskuteras mer är en gåta. Att lärarna – jag känner många – inte i högre grad sjunger ut eller ens antyder detta gigantiska politiska misslyckande, som vältras över på dem, är mer än en gåta. Hur lojal kan man egentligen bli? Visst flyr många yrket och det är deras sätt att med fötterna tala om att skolan är på fel kurs (eller politiken som styr skolan och politiken som ordnar elevunderlaget) men det förvånar mig storligen att det inte finns några svenska (anonyma) bloggare som tar bladet från munnen. Är denna yrkesgrupp så oerhört hårt… Read more »

Arivid Falk
Arivid Falk
11 years ago
Reply to  Cavatus

“Att lärarna – jag känner många – inte i högre grad sjunger ut eller ens antyder detta gigantiska politiska misslyckande, som vältras över på dem, är mer än en gåta.” Jag tror, att det finns flera bidragande förklaringar… men, om jag ska ta upp något synnerligen politiskt inkorrekt – den här söndagskrönikan tog ju upp ett annat tabubelagt förhållande… – så är jag övertygad om, att kvinnodominansen i skolan har STOR betydelse. Majoriteten av kvinnorna är tyvärr mer lagda åt att vara väluppfostrat politiskt korrekta. (Obligatorisk disclaimer: Nej, det gäller uppenbarligen inte *samtliga* kvinnor.) Vad tror du själv att förklaringen… Read more »

Peter Nilsson
Peter Nilsson
11 years ago
Reply to  Cavatus

Jag kan svara på varför lärarna inte hörs. För det första, yttrar man sig utan att ha ledningens gillande åker du ut såfort det blir läge. För det andra är skolornas ekonomi viktigare än elevernas kontinuitet och framsteg. Vilket innebär att man struntar i att vissa elever haft 17 st olika lärare sedan åk 6 när de går ut nian. Idag är det få rektorer som vågar gå emot strömmen och exempelvis anställa lärare som är kompetenta att undervisa och få eleverna intresserade av skolan. De finns och är många men hindras av bland annat den nya läroplanen. Det är… Read more »

38
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x