7
jul
Seneste opdatering: 8/7-12 kl. 2202
89 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Sverige ska monteras ned som nation. Etniska svenskar ska upphöra att existera som folkgrupp. Alla på jorden ska vara ett enda blandat, härligt färgrikt folk som fritt strömmar över de gränser som på sikt ska utplånas. Som ett steg på vägen mot det universella Utopia ska den svenska välfärdsstaten förvandlas till grus och aska. Destruktionen är i full gång. När vi inte längre har någonting att försvara har de onda krafterna nått sin slutliga destination.

Ett skräckscenario? Förvisso. En grundlös fantasi? Nej, inte alls. Utplånandet av nationer och kulturer är målet för starka både inom- och utomparlamentariska krafter i hela världen. Okunnighet och historielöshet hos allmänheten är två av medlen. Andra medel är en tynande nationell självkänsla som har undergrävts i decennier och diffusa skuldkänslor som är tacksamma att exploatera.

I Sverige har vi kommit långt – kanske längst i världen – i den nationella nedmonteringen. Skolan, påhejad av politikerna, har gjort sitt för att undergräva kunskaper om vår historia och pulvrisera en bildningstradition som för bara några decennier sedan levde och blomstrade. Journalistkåren har sedan 1960-talet aldrig missat ett tillfälle att upphöja globalisering och mångkultur till riksnorm och kasta skit på Sverige och svenska folket. Lika länge har politikerna dagligen stretat med uppgiften att förvandla Sverige till ett mångkulturellt inferno. De har sannerligen lyckats.

Uppblåsta egon dinglar fritt i rymden

Historielösa föräldrar för historielöshet vidare till sina barn. Uppblåsta rotlösa egon dinglar omkring fritt i rymden som lösflygande grussplitter utan förankring och sammanhang. Många i yngre generationer verkar i dag tro att de har uppfunnit sig själva. Sina förfäder vet de ingenting om, sitt ursprung har de förkastat. Det gamla är värt förakt och galla. Nu lever vi en ny tid.

Signaturen Diktaturens kreatur formulerar det så här i en kommentar till en av mina tidigare krönikor, ”När en mamma dör”:

”Vi blir alltmer historielösa, våra politiker hamrar in att vi har en värdelös kultur, att vår historia är rena barbariet. Som med farten av ett expresslok färdas vi in i ett stadium där det inte finns någon historia, det finns ingen framtid. Det finns bara nu. Överallt härskar rotlöshet och normupplösning. De som har drivit på denna förändring kommer att stå med gapande munnar av förskräckelse den dagen kittet som håller samman samhället till sist brister.”

Almedalen som spottkoppsarena

Jag är luttrad vad gäller svenska media och vad de spyr ur sig. I ett sjukt land med sjuka media tvingas man lära sig att skärma av för att bevara sitt förstånd. I början av den gångna politikerveckan i Almedalen på Gotland ringer en god vän och journalistkollega och säger att nu orkar han inte längre. Han står inte ut med flosklerna, hyckleriet, ensidigheten och lögnerna. Han mår illa av Almedalen som spottkoppsarena där det är fritt fram för vem som helst att spotta på ett demokratiskt invalt parti i riksdagen – Sverigedemokraterna – och få applåder för det. Nu skulle han stänga av, sa han. Inte se eller höra ett enda program, inte läsa en tidning. Man måste värna sin sinnesfrid, annars kan man faktiskt bli galen. Senare i veckan meddelar han att han inte har några symtom på medieabstinens. Tvärtom, han mår mycket bättre.

”Fortsätt brännmärka SD som nazister i varje givet läge”

Konkurrensen är hård, men redan på politikerveckans andra dag slås vidrighetsrekordet av en artikel skriven av Petter Larsson i Aftonbladet. Han är en av de oumbärliga krafterna i Aftonbladets propagandastall av vänsterslynglar. Här är några citat från en föreläsning där han ger sin syn på Sverigedemokraterna. Jag rekommenderar läsarna att se videon, den är en enastående uppvisning i hålögd anal vänsterperversion. Notera den uttryckslösa mimiken och de kraftlösa, feminina handrörelserna. Cirka 16:35 minuter in i föreläsningen säger han:

“Det viktigaste tror jag är att man fortsätter brännmärka dem som nazister i varje givet läge. Man ska påtala vilka de är, liksom.”

“Min tanke med detta är att om man brännmärker SD stenhårt så kan man sedan använda SD som slagträ mot moderater och folkpartister. Kolla, deras förslag är som SD, och SD är ju nästan nazister. Det är i alla fall den logiken jag arbetar efter än så länge.”

Bit för bit kommer de att försöka utplåna vår historia

Om integration och invandring säger Petter Larsson:

“Ett övergripande mål för vänstern måste vara att hålla undan dessa frågor, eftersom varje gång dessa frågor diskuteras så kommer SD att gå framåt.”

När jag läser artikeln i Aftonbladet förstår jag att det är så här den ser ut, den senaste hjärntvättstaktiken för att få svenska folket att ge upp vår historia och vår nationella identitet. Strategierna hos den Sverigehatande PK-eliten blir isande tydliga. När inga andra strategier lyckas kommer de att tala om för oss att det svenska folkhemmet aldrig har existerat. Bit för bit kommer de att försöka utplåna vår historia. Mönstret från diktaturer är alltför välbekant.

”Folkhemmet har aldrig funnits”

Vem kan vara bättre lämpad än Petter Larsson att tilldelas uppdraget att förfalska Sveriges historia? Artikeln är ett angrepp på det tal av Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson som inledde årets politikervecka i Almedalen. För när ”fel” politiker talar om det socialdemokratiska folkhemmet, då bara måste det socialdemokratiska Aftonbladet i enlighet med sitt tvångssyndrom ingripa och undanröja riskerna för folkliga framgångar. Agendan är att SD ska brännmärkas, som sagt. Petter Larsson skriver:

”Något folkhem fanns nu aldrig i verkligheten. Det var en idé, ett politiskt projekt. Och även om kanske just Åkesson möjligen uppskattar dess hemmafruideal och kommunistövervakning, så var den välfärdsstat han tror existerade på, säg 60-talet, i själva verket en mager skugga av dagens. Men myten om ett förlorat paradis är centralt för nästa led i Åkessons tankevärld: syndafallet.”

Petter Larsson glömde en sak: vi som var med

Petter Larsson glömde en sak: vi som var med. Jag är ett barn av det svenska folkhemmet. Liksom miljoner andra svenskar föddes jag in i det och växte upp med det. Folkhemmet gjorde mig till den jag är. Att påstå att det aldrig har funnits är att påstå att jag och generationer före och efter mig heller aldrig har funnits. Det är historieförfalskning av värsta slag, och avsikten är tydlig. Om vi inte vet någonting om vår historia blir vi lätta byten för Petter Larsson och hans kompisar i medias desinformationstrupper att manipulera och pumpa fulla med lögner om mångkulturens välsignelser.

Så länge vi finns till ska vi berätta

Men så lätt ska inte matchen bli. Sverigehatarna bland politiker och journalister arbetar idogt för att beröva oss vår framtid. Men de ska inte få ta ifrån oss vår historia. Så länge vi finns till ska vi berätta, om och om igen. Om hårt arbete, sammanhållning, trygghet och ett växande välstånd. Om landet vi byggde tillsammans medan svenska politiker fortfarande värnade om sin egen befolkning.

Mina föräldrar var inte ens födda när socialdemokraternas ledare Per Albin Hansson (1885-1946) höll sitt berömda folkhemstal under en remissdebatt i riksdagen 1928. Men folkhemmet skulle komma att prägla hela deras liv.

”Det goda hemmet känner inga kelgrisar och inga styvbarn”

Redan 1921 hade Per Albin Hansson sagt: ”Det måste en gång bli så, att klassamhällets Sverige avlöses av folkhemmet Sverige.” 1928 höll han det tal som skulle bli klassiskt. Han talade om det goda hemmet där det inte skulle finnas några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. I det goda hemmet skulle likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet råda. Alla sociala och ekonomiska skrankor som skilde medborgarna i härskare och beroende, plundrare och plundrade skulle rivas ner.

Det var visionen. Men Per Albin Hansson gav också en bild av vilken sorts land Sverige var för 84 år sedan, 1928 års Sverige:

”Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället, och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. Olikheterna äro stundom skriande; medan några bo i palats betraktar många det som en lycka om de får bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern; medan en del leva i överflöd, gå många från dörr till dörr för att få en beta bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där sjukdom, arbetslöshet och annan olycka lurar. Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokratin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt.”

Idén om folkhemmet var ursprungligen borgerlig men snoddes på ett begåvat sätt av socialdemokraterna. När de kom till makten 1932 och Per Albin Hansson blev statsminister satte de igång med sitt folkhemsbygge.

Från djupaste fattigdom till ett drägligt medelklassliv

Mina föräldrar var en del av de röda stugornas folk som formade och formades av en ny tid. I hundratusental bröt de upp från landsbygden för att söka sig en säkrare utkomst i städerna. Runt omkring dem förvandlades jordbrukarsamhället till det tjänstesamhälle som de själva kom att bli en del av. Jordbruken lades ner i rasande takt, byarna på landsbygden övergavs. Det kallades urbanisering och strukturrationalisering. Åt de inflyttande massorna snabb- och fuskbyggdes tegelkaserner utkastade på leriga åkrar i städernas utkanter.

Under en lång följd av år arbetade mina föräldrar sig upp ur den djupaste fattigdom till ett så småningom drägligt medelklassliv. Jag kan utan ansträngning känna igen mig i vad författaren Vilhelm Moberg (1898-1973) skriver i ”Svensk strävan” 1941, en bit in i folkhemmets epok:

”Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.” (Vilhelm Moberg, ur Svensk strävan, 1941.)

Vi blev de första som skördade frukterna

För de flesta i mina föräldrars generation var studier utöver sjuårig folkskola inte att tänka på. Det var förbehållet överklassen. Men staten tillhandahöll trygga lågbetalda jobb. ”Statens kaka är liten men säker”, sa man.

Vi, deras barn, skulle bli de första som skördade frukterna av de uppluckrade klassgränserna. På 1950- och 60-talen nådde välståndet fram även till fattiga arbetarfamiljer. Vi skulle få studera. Vi skulle ”bli något”. Våra möjligheter befann sig ljusår ifrån dem som erbjöds min farfar, som blev tidigt moderlös och växte upp på socknens fattighus. Honom har jag berättat om i krönikan ”Landet som försvann”. Trots sin svåra start blev han en av dem som med lång och trogen tjänst byggde folkhemmet.

”Vad ska det vara bra för?” fnös farfar

När jag var tolv år sa jag till farfar att jag tänkte ta studenten – givetvis utan att förstå att jag rörde vid hans, det före detta fattighushjonets, allra ömmaste tå.

”Hö hö!” fnös farfar. ”Vad ska det vara bra för? Du ska ju ändå gifta dig.”

Jag knöt nävarna i ursinne. Jag skulle minsann visa honom. När jag sju år senare tog studenten, vem stod på skolgården, stolt som en tupp, om inte farfar. Ingen i vår släkt hade någonsin tagit studenten, än mindre blivit akademiker. Detta utspelade sig på den tid då studentexamen betydde någonting. Arbetsmarknaden låg öppen, man kunde välja och vraka bland jobben. I dag låter det som någonting ur sagornas värld. Men så var det.

Olika ödlearters liv under krita

I folkhemmet fanns fantastiska, kunniga, entusiastiska lärare, hängivna sitt yrke och besjälade av att få lära ut allt vi behövde veta om ackusativ och konjugativa verb, trettioåriga kriget, latinsk hexameter hos Ovidius och Vergilius, puniska krigen, strukturerna i 400 miljoner år gamla fossiler och olika ödlearters liv under kritaperioden. Generöst delade de med sig av sina kunskapers rikedom. Flera av dem skulle antagligen i dag kallas ”nördar”. Jag är djupt tacksam mot dem som öppnade nya världar för mig och många andra. I dag är förmodligen alla döda, ändå vill jag hedra de älskade skolfuxar och nördar som kantade vägen genom folkskola, realskola och gymnasium. Med sitt hängivna arbete gav de mig och tusentals andra barn en kunskapsplattform som borde vara varje barns självklara rättighet men inte längre är det.

Hemmafruidealet var bra för oss barn

Det tidiga folkhemmets hemmafruideal är ett smolk i ögat på Petter Larsson och dagens genusmaffia. Men för oss barn var det bra. Våra mammor var hemma, och vi var trygga. Vi gick ut och in hos varandra, hemmen levde och dörrarna var öppna. Överallt fanns en mamma i blommig städrock som bjöd på saft och hembakta bullar och tvättade rent våra skrubbsår. Det fanns inte ett ”hen” så långt ögat såg. Vi delade vår fattigdom, den var ett gemensamt levnadsvillkor. Alla var fattiga, och det var ingenting man skämdes för eller försökte dölja. När maten eller pengarna tröt kunde man tillfälligt låna av grannarna. Någon delade med sig av sina bärbuskar, någon fiskade, någon hade potatisland, någon hade höns.

Antikommunismen hade jag heller ingenting att invända emot, och på den punkten finner jag ingen anledning till omprövning.

Gömda vinflaskor en tröst

Bilden av folkhemmet ska inte romantiseras. Det kalla kriget pågick, och Sverige spelade under täcket med Nato. Sveriges samarbete – ända upp till ministernivå – med den östtyska diktaturen DDR pågick för fullt ända tills DDR kollapsade 1989-90.

Trångsynthet och bigotteri frodades. Fördomar mot allt och alla som uppfattades som avvikande drabbade bland annat homosexuella. Homosexualitet sågs som en sjukdom ända fram till 1979. Hemmafruidealet gjorde tillvaron trygg för barnen och bekväm för männen, men säkert hade många kvinnor hellre velat förvärvsarbeta. När motboken avskaffades 1955 blev gömda vinflaskor i mangelkorgen och linneskåpet en tröst för kvinnor som tänkt sig en annan sorts liv, kvinnor som jag såg på nära håll. Men att se folkhemmet i ett avromantiserat ljus är något helt annat än att förneka att det har existerat.

Sverige surfade på en nära 30-årig högkonjunktur

Inte heller ska socialdemokraterna ges hela äran för folkhemmets framväxt. De ekonomiska faktorerna var extremt gynnsamma på ett sätt som saknar historisk motsvarighet. Under hela efterkrigstiden och fram till oljekrisen 1973 surfade Sverige på toppen av en rusig obruten högkonjunktur utan motstycke. På grund av den så kallade neutraliteten under andra världskriget (ifrågasatt av många, bland annat historieprofessorn Klas Åmark i boken ”Att bo granne med ondskan”) hade Sverige ett gyllene utgångsläge efter krigsslutet 1945. Där andra europeiska länder låg skövlade och söndertrasade efter kriget var svensk industri och infrastruktur oskadda. Den svenska industrin hade ett smörläge – och använde det. Högkonjunkturen skulle komma att pågå i nästan 30 år.

Politik som skulle förstöra landet för all framtid

Med sådana ekonomiska förutsättningar hade borgerliga regeringar kanske gjort lika bra eller bättre ifrån sig. Det undandrar sig min bedömningsförmåga. Jag kan bara berätta om det jag upplevde. Och alltihop ändrades 1969 när Olof Palme (1927-1986) http://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Palme efterträdde Tage Erlander (1901-1985) som statsminister. Det var ungefär då mina föräldrar slutade rösta på socialdemokraterna. Ändå anade de ingenting om vad Palmes så kallade ”solidariska flyktingpolitik” skulle komma att innebära för Sverige. Ytterst få anade att den politik som Sverige inledde kring 1970 skulle komma att förändra och förstöra landet för all framtid.

”Det mest moraliska yrket i världen”

Tage Erlander och den unge Olof Palme hade träffats hastigt på ett tåg 1951. Den 20 september 1953 bjöds Palme in till en middag på regeringsresidenset Harpsund i Sörmland. I sin dagbok skrev Tage Erlander efter mötet:

”Mycket intelligent förvisso, men har han den moraliska motståndskraft som behövs hos en politiker? Att vara politiker är nämligen det mest moraliska yrket i världen.”

(Ur Henrik Berggrens biografi om Olof Palme, ”Underbara dagar framför oss”.)

Resten vet vi. Den gänglige, okarismatiske Tage Erlander, folkskollärarson från Ransäter i Värmland, förfördes av den internationellt utbildade överklassonen Olof Palme, förvisso inte erotiskt men i symbolisk mening. Ett slags far- och sonförhållande uppstod, och en ny era tog vid som på sikt skulle komma att avskaffa folkhemmet.

Vi bär alla på en berättelse

Historieförfalskning ska inte få pågå utan motstånd. Vi bär alla på en berättelse. Ordet ”berättelse” har blivit ett politiskt modeord som i dag används av så gott som alla politiker med självaktning. SD-ledare Jimmie Åkesson använde det flitigt under sitt tal i Almedalen på måndagen. En av dem som först myntade begreppet är Jonathan Sacks, överrabbin för Storbritanniens judar, i boken ”The Home We Build Together. Recreating Society” (2007).

Han citerar den skotske filosofen Alasdair MacIntyre:

”Människan är i sina handlingar och praktik likväl som i sin fantasi väsentligen en historieberättande varelse. Han är det inte nödvändigtvis från början, men blir genom sin egen historia en berättare av historier som gör anspråk på sanning. Men nyckelfrågan för människor handlar inte om deras eget författarskap; jag kan bara besvara frågan ”Vad ska jag göra?” om jag kan besvara den första frågan: ”Vilken eller vilka berättelser är jag själv en del av?”.

Vi har rätt till våra egna berättelser
Så vems historia är det som ska berättas? I dag dränks vi i tyckareliternas politiskt korrekta lögner och tillrättalägganden av den verklighet som pågår runt omkring oss. Mediebruset dånar allt högre. Vi är många som inte känner igen oss, det är som om medias bilder kommer från en annan galax. Vi kan stänga av, som den vän jag berättade om i början av texten. Vi kan välja vad vi utsätter oss för. Vi är skyldiga oss själva att värna den ömtåliga kärna vi har inom oss. Och vi har rätt till våra egna berättelser.

Det är skillnad på historia och minne, skriver Jonathan Sacks. Historia är någon annans berättelse. Den handlar om saker som hände någon annanstans, i en annan tid. Minnet är MIN historia. Det handlar om saker som hände MIG. Minnet är en viktig del av vår identitet. Det är den historia som JAG är en del av, den pågående berättelse där JAG ingår. Den historien kan vara gammal. Men jag är en del av den.

Historia ger svar på frågan ”Vad hände?” Minnet besvarar frågan ”Vem är jag?”

Varför frågade vi inte mer?

När min mamma avled i våras ställdes mina syskon och jag inför frågor som vi delar med de flesta som förlorar en nära anhörig. Varför frågade vi inte mer medan någon kunde svara? Nu finns det frågor som vi aldrig kommer att få svar på. Några månader senare sitter jag med mängder av kvarlämnade bilder och dokument – mysterier som förmodligen aldrig kommer att få några svar. Jag sliter mitt hår i ilska och självförebråelser. Varför – VARFÖR – frågade jag inte?

Alla vi som har lämnat tonårsacnen bakom oss har en viktig uppgift, den att berätta för yngre generationer om ett svunnet Sverige. Man kan skaffa en billig bandspelare och prata in sin berättelse även om ens efterkommande inte vill lyssna just nu. Eller skriva sin egen livsberättelse. Dina anhöriga kommer att tacka dig, och gråta floder dessutom, när du inte längre finns och de hittar berättelsen eller inspelningarna.

Medan mina föräldrar ännu var friska och hade minnet i behåll gjorde jag bandade intervjuer med dem. Det är jag glad för nu. De tyckte om att berätta om sina liv, sina föräldrar och syskon, om släkten, om sin barndom. Nu när våra föräldrar är borta är banden (som ska förvandlas till CD-skivor) en skatt värd mer än guld för mig och mina syskon.

Släktforskning är en revolutionär rörelse

Nästa steg i att skriva sin egen historia är att släktforska. Släktforskning är en folkrörelse. En revolutionär rörelse som är ett vaccin mot historielösheten. Ett folk som känner sina rötter och sitt ursprung kan inte manipuleras av historieförfalskare. Fast jag nyss har börjat, och nästan bara har hunnit ta itu med en tjock lunta som en moster har skrivit på lösa lappar med ett gummiband omkring, (”Ta hand om det här du Julia”) känner jag en oerhörd respekt för dem som levde före mig. Vi kommer av ett folk av torpare, bönder och dragoner, ett stolt, dugligt och egensinnigt folk som med hårt arbete byggde det land som våra politiker nu är i full färd med att förstöra. Vi förvaltar deras arv, vi är skyldiga att hedra dem.

Växtvärk är en åkomma som kan sitta i hjärtat

I ett kåseri i SR ”God morgon Världen” den 24 juni tar deckarförfattaren Åsa Larsson sin avstamp i en resa i ett Kina i snabb förändring. Vemodet följer henne i hälarna utan att hon riktigt förstår varför – ända tills hon minns sin mormor.

”Jag tänker på min mormor och hur jag följde henne till sommarladugården och höll upp kosvansen medan hon handmjölkade. Hon kunde allt: kärna smör, spinna, ta hand om djur, göra tvål, väva gardiner tunna som sommarhimlen. Den tiden är borta nu. Jag kan inte handmjölka eller göra korgar av björkrot. Jag har inget sånt att lära mina barn. Jag vet att tiderna måste förändras. Jag vill förstås inte leva som mormor. Men jag vill vara nostalgisk och sentimental och sjunga sånger, eller i varje fall skriva deckare, om det som har gått förlorat. Växtvärk är en åkomma som kan sitta i hjärtat.”

Åsa Larsson är inte ensam om sin nostalgi. Vi är många som känner sorg över allt som har gått förlorat. Alla har vi någonting att berätta och någonting att slå vakt om. Så ta din plats i historien! Ditt liv är lika märkvärdigt som någon annans.
Ju fler vi blir som berättar, desto svårare blir det att ta vår historia ifrån oss.

Litteratur:
Henrik Berggren: Underbara dagar framför oss. En biografi över Olof Palme.
Jonathan Sacks: The Home We Build Together. Recreating Society.
Markus Uvell, Erik Meier Carlsen: Folkhemspopulismen. Berättelsen om Sverigedemokraternas väljare.
Klas Åmark: ”Att bo granne med ondskan”.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

(NB: Kommentarer der ikke gå igennem af sig selv, bliver først godkendt søndag aften.)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
89 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Bergeloo
Bergeloo
4 years ago

EU och iluminati zions liggerbakom allt,syftar på en världsregering efter förfallet

CMKK
CMKK
7 years ago

Och jag som trodde att det var zigenare som byggde detta land!

Tack för din krönika.

trackback

[…] har naturligtvis ändrat medias dominans något men fortfarande envisas t ex Aftonbladets Petter Larsson att brännmärka dem som nazister (se videon, ”en enastående uppvisning i hålögd anal […]

san_ell
san_ell
10 years ago

Som vanligt fantastiskt skrivit Julia och jag har nästan tårar i ögonvrårna när jag tänker på gamla minnen från det Sverige jag växte upp i. Har precis läst “Bilderberggruppen” av Daniel Estulin och “Världsbyggarnas Bedrägeri” av Jüri Lina och allt som händer i Sverige och i världen framstår nu som mycket skrämmande och det följer helt klart en agenda för att utplåna de suveräna länderna och blanda upp de etniska folken. Sverige är mycket långt gånget och man kan onekligen fråga sig vilka krafter/personer som står bakom detta i vårt land. Politikerna är för dumma att förstå följderna av sina… Read more »

joffe
joffe
10 years ago

Micke! Jag delar helt din upplevelse som utlandssvensk. Man får upp ögonen för vilket politiskt sjukt land Sverige har blivit i ökande omfattning under senare decennier. Hur svenska folket ständigt blivit förda bakom ljuset indoktrinerat av falskmyntade politiska beslut och förljuget svenskt PK-media under åren. När man hamnar i ett annat land vaknar man brutalt från något slags mardrömsscenario då man pånyttföds och blir via det landets allsidiga internationella etermediabevakning varse att man blivit förd bakom informationsljuset i det gamla en gång fina nationella fosterlandet. Käre vän som etnisk svensk har du förringande värde numera. Detta i många sammanhang .Svenska… Read more »

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
10 years ago
Reply to  joffe

Som utflyttad svensk sedan 46 år kan jag bara instämma. Man får ett annat perspektiv när man bor utomlands. Det är otroligt hur hjärntvättade svenskarna är. I förra veckan sa en barndoms vän till mig “det blir nog bra så småningom”. Svenskarna vill inte förstå hur det verkligen ligger till.

Olav
Olav
10 years ago
Reply to  joffe

Ja, – i de 3 skandinaviske land i Norden forledes folket til å tro at “multikulturalisme” er noe som foregår globalt. Sanningen er omvendt; dette pågår kun i deler av vestverden. Mye tyder på at de land der 68-generasjonen har fått dominans i skole og media, er de som mest holder på, uten at befolkningen på forhånd fikk vite hva “multikulturalisme” innebærer, eller fikk være med å bestemme i sak. Hvorfor, er lett å forstå. Ingen befolkning på denne jord ville svart JA på spørsmålet om “multikultur”! Det vi ser er folk som søker egne områder, eller forsøker å beskytte… Read more »

Micke
Micke
10 years ago

Det är första gången jag skriver här,men jag läser dina fantastiska krönikor varje söndag. jag själv bor i Thailand sen 2 år tillbaka och blev nyligen jävligt förbannad när jag för ovanlighetens skull läste Aftonbladet. Det stod citat “Phuket en av de farligaste platserna i världen”. man bara baxnar!! Dessa skönmålande,odemokratiska,förvanskande medier i Sverige,ska bara hålla käften om andra länder så länge man inte sopat rent framför sin egen dörr. Det begås vidriga brott varje dag runt om i Sverige,där den absoluta majoriteten är invandrare från MENA länder. Innan jag flyttade var jag riktigt rädd att gå ut på kvällen… Read more »

trackback

[…] (function() { var s = document.createElement('SCRIPT'), s1 = document.getElementsByTagName('SCRIPT')[0]; s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = 'http://widgets.digg.com/buttons.js'; s1.parentNode.insertBefore(s, s1); })(); TweetAv Pettersson som lånat det mesta från Julia Caesars söndagskrönika. Läs mer HÄR. […]

trackback

[…] Läs Julia Caesars söndagskrönika! […]

Sverkersson
Sverkersson
10 years ago

En fantstiskt bra och intressant Krönika och tack………

joffe
joffe
10 years ago

Jojo Bjovulf vi kan nog lite mer än att bara sjunga. Nu räcker det med sång och musik – det får inte bli FÖR mycke…

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  joffe

Ja, jag vet det 🙂

Det var en liten nuance i dansk, som gick förlorat i översättelsen där LOL

I denna meningen är “bara” ( “bare” på dansk ) närmare “verkligen” eller “ju”.
Jag beklagar många gångar,

Nä, men vi har ju ofta såna nostalgiska musiktemaer här på Snaphanen
om sommeren eller kring jul etc.

joffe
joffe
10 years ago

Tack Bjovulf att du hänvisade till Anna-Lena Löfgrens ” Lyckliga gatan” förträffligt illustrerad med dessa gamla härliga bilder. Miljöklipp som jag minns många av med nu en tår i ögonvrån..En nostalgisk kick och ett .mycket passande inslag till Julias krönika. Så många minnen som ovan berättas om från ett Sverige som vi äldre aldrig glömmer. – Lanthandeln som sålde allt från spik och långkalsonger till älgkött. För en tvåöring fick man en brun påse full med smågodis. Man hämtade två liter mjölk i en tennkruka. Mjölken håvades upp med ett stämplat enlitersmått ur en stor mjölk-kruka nersänkt i en betongbassäng… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  joffe

Tack själv 😉 Ni kan ju bara det där med att sjunga – kanske för att ni övar er dagen lång? 😀 Många svenske sångar är ju också en del av dansk kultur, därför att vi har vuxit up med dom och förstår, vad dom handler om ( det mesta i alla fall 😉 ) och kan relatera till dom. Jag minns nu, att vi har faktisk har haft denna sången uppa här på Snaphanen för et år eller två sedan (?), men det blir den ju inte dårligare av eller hur? Och då tror jag, att vi fant ut… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Bjovulf

http://sv.wikipedia.org/wiki/Anna-Lena_L%C3%B6fgren

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lyckliga_gatan

Adriano Celentano – “Il ragazzo della via gluck” 😉
http://www.youtube.com/watch?v=jtlfFvps9GM

Françoise Hardy – “La maison où j’ai grandi” ( fantastisk lyd / ljud )
http://www.youtube.com/watch?v=GvLipzWWijU

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Bjovulf
Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Adriano Celentano – “Il ragazzo della via gluck” 😉

http://www.youtube.com/watch?v=jtlfFvps9GM

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Françoise Hardy – “La maison où j’ai grandi”

http://www.youtube.com/watch?v=GvLipzWWijU

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago

Jeg faldt helt tilfældigt over denne fantatisk smukke / vackra svenske version af en sang,
som passer rigtigt godt til emnet i denne tråd 😉

CajsaStina Åkerström – “Lyckliga gatan”

http://www.youtube.com/watch?v=NAgUf_55GVE&feature=related

Jaja, ok – svensk er altså bare mere melodisk – vi overgiver os 😀

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Lyckliga gatan – “Anna-Lena Löfgren”

http://www.youtube.com/watch?v=YE0-KWo_dhs

Originalen er vist nok fransk, men jeg har desværre glemt, hvad den hedder.

Info
Info
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Får jag påminna om mina små funderingar hos Snaphanen 2012-07-01 (länk till Anna-Lenas originalinsjungning): KOMMENTAR TILL SNAPHANENS FOTO Snaphanens foto visar ett anspråkslöst, övergivet litet hus i Nordskåne. Själv har jag under mångårigt fältarbete på den svenska landsbygden sett många liknande ödegårdar. På bred front ökade deras antal redan fr.o.m. 1960-talet. Något annat växte fram i stället, framförallt åren ca 1960–1975: en politiserad arkitektdröm om ett nytt, ständigt tillväxande lyckorike, ett sådant som kan ses på nedan länkade video. Det är där alla nyss inflyttade nysvenskar, legala likaväl som illegala, trängs idag med sina paraboler. De kallas numera utanförskapsområden. 1990… Read more »

Lars Å Månsson
10 years ago
Reply to  Info

När man ser ett bildspel som detta,och hör en stämma som Anna-Lena Löfgrens,känns det nya “multikultisamhället” som ett ännu större hån mot våra förfäder..Därtill har aldrig vi i Sverige,förstått att värna om de äldre kulturella byggnadsformerna.Man har därför hellre raserat,än som i Danmark,Tyskland m.fl länder,(där de styrande haft förstånd) att bevara och akta sina kulturskatter…
Nu skall jag inte fortsätta och falla än djupare i min depression,när nostalgin överfaller över mig….

Lars Å Månsson
10 years ago

Julia:
Ett stort TACK !!!!
Att kunna få en äldre man som övertecknad,att känna en tung sten i magtrakten,har endast skett en gång tidigare i mitt liv
Då var det den tunga sorgen efter min bortgångna hustru…Tydligen inträffar denna märkliga känsloreaktion i samband med sorg.Just sorg var det som översköljde mig,när jag läste genom din krönika,och allt från min egen tidiga barndom under krigsåren på nytt uppväcktes.Bättre och med mer ingivelse än dina reala historiska berättarkonster,kan man inte beskriva verklighetens uppgång och dess förfall, som nu min generation själv har fått/får uppleva..

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
10 years ago

“Petter Larsson glömde en sak: vi som var med. Jag är ett barn av det svenska folkhemmet. Liksom miljoner andra svenskar föddes jag in i det och växte upp med det. Folkhemmet gjorde mig till den jag är. Att påstå att det aldrig har funnits är att påstå att jag och generationer före och efter mig heller aldrig har funnits. Det är historieförfalskning av värsta slag, och avsikten är tydlig. Om vi inte vet någonting om vår historia blir vi lätta byten för Petter Larsson och hans kompisar i medias desinformationstrupper att manipulera och pumpa fulla med lögner om mångkulturens… Read more »

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
10 years ago

Jag kommer ihåg som ung grabb i Göteborg. Pappa skickade mig till gottaffären för att köpa en dagstidning.
Det låg en bunt tidningar med slantar ovanpå utanför dörren för affären hade inte öppnat ännu. Man tog en tidning och la slantarna ovanpå bunten. Har aldrig hört att slantarna blev stulna. Det var tider det.

Robin Shadowes
10 years ago

Det där hade jag glömt bort. Minns dock inte om jag upplevt det personligen eller bara hört andra berätta det. På den tiden fanns det ju bryggargubbar som kom en gång i veckan. Ibland om familjen inte var hemma så bara satte vi ute backen eller backarna med tomglas och så satte han dit nya. Oftast brukade mina föräldrar betala kontant men jag minns inte om dom reglerade det veckan efteråt eller la ut pengar med tombackarna. Har inget minne att vi någonsin hade problem med stölder eller så. På den tiden låste dom ju aldrig i portarna och det… Read more »

Info
Info
10 years ago

OM BROTTSLIGHET I SVERIGE FÖRR OCH NU Otaliga glädjesignaler strömmar över oss rörande den i Sverige ständigt sjunkande brottsligheten. Från Sjupartiets egna megafoner, från alla s.k. tankesmedjor, från radio, TV , tidningar och tidskrifter. Vad gäller invandrade utlänningars andel av brottsligheten, uppges denna som regel vara försumbar. Någon enstaka gång medges visserligen, att invandrare kanske i någon mån är överrepresenterade i fråga om gängvåldtäkter, bilbränder, skottlossning, mord, stölder, rån, balkongkastning, bedrägerier m.m. – men brottslingarna är då i själva verket de etniska svenskar, vilka genom sitt rasistiska uppträdande tvingat fram dessa försvarsåtgärder hos de oskyldiga flyktingarna. Berättigat nödvärn, så att… Read more »

GandalfGrå
GandalfGrå
10 years ago

Jag tackar för denna det värmer i hjärtat..jag har mina föräldrar kvar i livet min far är född 1928 och min mamma föd 1931 de har upplevt hela Sveriges resa i modern tid. Min far berättar om att han som barn var tvungen att ge sig ut varje dag under somrarna för att plocka bär i skog och mark som antingen skulle bli till saft eller sylt eller som vitamintillskott i den vardagliga kosten…hur han som 11-12 åring fick sitt första jobb där han satt på en skinnfabrik som tillverkade skinnhandskar hans jobb var att vända på handskarna det var… Read more »

Otto
Otto
10 years ago

Det var bittert och världsfrånvänt. Så du menar på allvar att det finns en konspiration att utplåna Sverige? Och att denna konspiration styrs från “vänsterkanten”? Du menar att det var bättre förr när ni var fattiga och kvinnorna stannade hemma för att ta hand om barnen?

Du tar till exakt samma debatteknik som du anklagar motståndaren för att använda. “Notera den uttryckslösa mimiken och de kraftlösa, feminina handrörelserna.” Titta han är inte bara vänster utan han är även sinnessjuk och bög! Sakligt, pricksäkert och helt jävla dumt. Grattis till allting du själv anklagar andra för.

Info
Info
10 years ago
Reply to  Otto

OTTO: KONSPIRATION ATT UTPLÅNA SVERIGE

Förvisso finns det en sådan konspiration – dock regisserad av både vänsterkanten och högerkanten i bästa samförstånd:

http://www.tryckfrihet.com/kurdo-baksi-och-gustav-fridolin

Underst i artikeln (= insändare) finns en länk till en aktivistfilm. Tillhör du, Otto, dem som figurerar i filmen?

Tony
Tony
10 years ago
Reply to  Otto

Oj då, signaturen Otto kunde skriva ett par meningar utan att rapa ut ordet nazist / rassist ! ?

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Tony

Det tror jag inte, du ska förventa dig – det är ju tydligen et sorts mantra för honom – allt han har att hålla seg fast vid numera. For annars kommer hans PK-värld ju att ramla ihop kring öronen på honom 😉 Otto är tyvärr helt utom pedagogiskt räckvidd. Det är för hårdt at skulla tvinga seg själv att inse, hur fel man har varit under så många år. Då är det naturligtvis bättre och enklare att bara fortsätta självbedrageriet och slunga ord som “rasist” och “nasse” mot alla, som vågar at ha den fräkheten att ha en annan åsikt… Read more »

elwee
elwee
10 years ago
Reply to  Otto

Jag vet inte hur gammal du är Otto, men är du verkligen gammal nog att veta hur det var när de flesta hade ont om pengar? Det är inte så farligt som de flesta kommunister tror; man kan vara lycklig trots det. Vi som är så gamla så att vi sett båda sidor av myntet, och dessutom när det flippade över, säger inte att allt var mycket bättre förr. Men den som därifrån drar slutsatsen att allt är mycket bättre nu är verkligen ute på tunn is, för så är det inte. Bitterheten du talar om ser du nog mest… Read more »

Otto
Otto
10 years ago
Reply to  elwee

Elwee: Vad är det du försöker säga?? Att det var bättre förr eller att det finns en konspiration att byta ut det svenska folket? På allvar menar du detta? Är det illuminati som är bakom detta eller den internationella bäverkonspirationen? Jag trivs alldeles förträffligt i Sverige. Varför trivs du inte? Har de byggt en moske utanför ditt hus? Är tunnelbanan för brun? Vad är problemet?

Ingen vill svara på mina frågor förutom en stolle som på allvar hävdar att det finns en politisk majoritet som vill byta ut det svenska folket mot… aliens?

Micke
Micke
10 years ago
Reply to  Otto

Det finns så mycket hemskheter och idiotier i världen, men hur det fungerar i Sverige i den här frågan slår alla rekord med ljusår!! Då är det inte konstigt att en kolossal frustration infinner sej hos folk när de ser hur politikerna beter sej. Utan att ha fakta på bordet, så vågar jag påstå att en överväldigande majoritet av den svenska befolkningen inte vill ha det så här. Problemet är att rädslan för att bli påkommen med denna politiskt inkorrekta åsikt är så stor, att det är som om en övervakningskamera lurar i varje hörn,uppkopplad till ljugmedia, som i sin… Read more »

san_ell
san_ell
10 years ago
Reply to  Otto

Du framstår som en av de mycket naiva och godtrogna svenskar som genom din röstsedel medverkar till Sveriges förfall. Om du läser på lite grann så kommer bilden av det som nu händer i vårt land och i Europa att klarna även för dig.

snowflinga
snowflinga
10 years ago

Tack igen för din krönika. Det känns bra och sorgligt på samma gång att läsa vad du skriver. Sverige gjorde ett stort misstag när man började följa Olof Palmes revolutionära ideologi. Han har bjudit in alla världens konflikter och revolutionärer till Sverige. Nu leker även en del av svensk ungdom revolutionärer och springer omkring och skriker och kastar sten. Se bara vad som hände i Davis Cup år 2009. Det är faktiskt skrämmande att se på vad som händer i Sverige och hur man förföljer människor som står upp för sitt land när de inte vill ge upp sin kultur… Read more »

gotinna
10 years ago

Se “Frankfurtskolan” på YouTube! Det förklarar en hel del…………

Erling
Erling
10 years ago

Det sørgeligste ved dagens venstreekstremister er at de er så dilettantiske. I gamle dage var kommunister frygtede for deres disciplin, organisationstalent og intellektuelle stringens. I dag har vi pattebørn som dig og Johanne.

Hils derhjemme.

Osynlige Mannen
Osynlige Mannen
10 years ago

Jag minns hur jag som barn, på sommarlovet, var på mina farföräldrars gård och tillsammans med kusinerna hjälpte till att lägga upp hö på hässjor. Nu tror jag ju inte att vi stadsbarn var till så mycket hjälp, men vi var välkomna och uppmanade att delta i det gemensamma arbetet att snabbt få vinterns förråd av hö torkat. Det här var tidigt 1970-tal. Den lokala lanthandeln lades ner några år senare. Att rensa fisk tillsammans med farmor ute på gårdsplanen, med grannkatten strykandes runt benen… Att en katt orkar äta så mycket fiskrens! Ytterligare några år senare träffade jag en… Read more »

Pukas
Pukas
10 years ago

@ Julia m fl

Lyssna här på en mycket intressant och tankeväckande föreläsning [video från ca 80-talet] av framlidne professor Nils Bejerot – i sin ungdom kommunist som sig bör (hihi)…och vilken f.ö. myntade begreppet Stockholmssyndromet – där han anger en av grundorsakerna till hur Sverige kom att börja trilla utför…

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Bejerot

trackback

[…] Läs Julia Caesars söndagskrönika! Inlägget skrevs: 2012-07-08 22:14 Kategori: Blandat ← Tidigare nyhet Slut på innehåll. Sidfoten följer. […]

gotinna
10 years ago

Tack för ännu än insiktsfull artikel!

Erling
Erling
10 years ago

Min ex havde en oldemor der var omkring de 100. Hun talte langsomt, men var ellers frisk i hovedet og til fester kylede hun snapse ned med maskinel præcision og kadence. Desværre havde de sidste 30-40 år ikke efterladt sig alt for mærkbare spor i hendes erindring, så den konversation der typisk blev hende til gavns var det sædvanlige, nedladende pladder man spiser kedelige, gamle mennesker af med. “Hvordan går det med hoften, bedste, hvordan går det på plejehjemmet etc.” Nåmen, til een eller anden familiefest satte jeg mig så og begyndte at afhøre hende. Da bedste først fik munden… Read more »

S R Larson
10 years ago

Till att börja med – grattis återigen till Julia Caesar för ett utomordentligt välformulerat bidrag till den svenska historieskrivningen! För ungefär 20 år sedan drev Ordfront ett projekt som hette “historia underifrån”. Du, Julia, bedriver det verkliga projektet att skriva Sveriges historia underifrån – i direkt kontrast till maktens perspektiv. Fortsätt!! Jag läste hela krönikan med musik som “Gallret” av Ulf Dageby, “Marian” med Sisters of Mercy och OMD’s “Maid of Orleans” som bakgrundsmusik… passade ganska bra. Jag har många saker att säga om det här, men begränsar mig till två: Folkhemmet och Palme. Det folkhem som Per Albin Hanssons… Read more »

Otto
Otto
10 years ago
Reply to  S R Larson

Sven R Larson: Ska du inte köra en rant om skatter också när du ändå håller på?

falkeøje
falkeøje
10 years ago

De Gaulle plæderede engang for, at Europa manglede en ny underklasse.
Ikke så snart var de fremmede kommet indenfor, før vi gjorde dem til middelklasse.
Vi gav dem en boligstandard, de aldrig havde set.
Vi fortalte dem, at ville de ikke arbejde, så fik de penge til underhold alligevel.
Det er først og fremmest politikerne og fagbevægelsen, der skal under anklage,
senere kommer den uundgåelige borgerkrig.

falkeøje

Info
Info
10 years ago

OJ-OJ-OJ! VÄRLDSNYHET TOPPAR DET SVENSKA NYHETSFLÖDET! ”Svenska” sångerskan Lorine Zineb Noka Talhaoui med marockansk etnicitet (”Loreen”) har satt mångkulturella Malmö på världskartan! Ty nu är det bestämt: Det är där som nästa års största EVENT ska äga rum: Eurovision Song Contest! Nu ska äntligen hela världen få lära sig hur en lycklig och spännande stad ska byggas! Ilmar Reepalu jublar. SVT:s Eva Hamilton jublar. Östgöta-Correspondentens chefredaktör Charlotta Friborg kommenterar: ”ZLATAN OCH LOREEN VISAR VÄGEN Världsstjärnor som Zlatan och Loreen är viktiga symboler för ett Sverige att vara stolt över. – – – Och vi behöver artister som Loreen och stjärnor… Read more »

bowlaren
10 years ago

Underbart skrivet Julia, som alltid. En tår trillar ner från kinden, när man läser. Hur Reinfeldt och company monterar ner Sverige bit för bit, allt i jakt på billig arbetskraft. Hur kan några få galna personer få förstöra ett helt land ?
http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

falkeøje
falkeøje
10 years ago

Nedbryder man nationalfølelsen, så afløses den automatisk af andre fraktionsdannelser.
Det kender vi altfor godt fra klansamfundene.
Man forhindrer ikke borgerkrige på den måde – tværtimod.

falkeøje

joffe
joffe
10 years ago

Tack Cavatus! Du är en sann pärla i livets komplicerade IT-labyrintvärld. Jag ska pröva ditt tips!

Katinka Glahd
Katinka Glahd
10 years ago

Som 40-talist har jag fått vara ung under de tre årtionden som var paradiset för svenskar i Sverige,50-60 och 70-talet. Vi fick de bästa åren av förra århundradet till vårt förfogande och det var bra tider. Man fick vara stolt över sitt land och att vara svensk. Mina föräldrar arbetade ,min far var tjänsteman och min mor var trappstäderska med många extraknäck. Jag glömmer aldrig hennes knöliga skurhänder.På söndagarna promenerade vi i staden Malmö. Mor i sin lilla hatt och far i sin kamelhårsulster.Vi barn i nystrukna klänningar med rosetter i håret. Mina föräldrar är sedan länge borta och jag… Read more »

joffe
joffe
10 years ago

Tack till TONY och Invandrare 1957 som tar upp likartade spörsmål som jag själv. I sammanhanget vill jag också gärna ge en myckenhet av beröm till Mats Dagerlind som gav en begåvad åttutning till Lisa Bjurwald via AP.

Hur kan Sveriges folk av idag lyssna till en så fullständigt sjuk människa som denna Bjurwald.

Tyvärr kan jag inte bli accepterad att kommentera på AP då min adr.i Australien inte accepteras.

Cavatus
10 years ago
Reply to  joffe

Hej Joffe! Har du prövat Tor Browser? Googla på den och spara ned det programmet. Genom att öppna det kan du surfa från andra IP-adressen och länder och kanske kunna kommentera på Avpixlat.

Naymlap
Naymlap
10 years ago
Reply to  joffe

Du är inte ensam om att inte få kommentera på AP. Det är tydligt att, gammelmedias policy har smittat av sig på AP.

Mrs Darkblue
Mrs Darkblue
10 years ago

Lagom är bäst och jag tror att “hemmafruidealet” under några år är väldigt bra. Känner många föräldrar som mår väldigt dåligt av att tvingas lämna ifrån sig sin ledsna ett åring. P.g a vårt höga skattetryck så saknar de flesta också valmöjligheten att kunna vara hemma. Pendeln har slagit för hårt åt andra hållet och våra barn far illa. För att inte hamna i en “kvinnofälla” så tror jag att det är viktigt att skaffa sig en bra utbildning, som man kan falla tillbaka på. Själv var jag hemma i ca.6 år och började jobba när min yngsta var 3,5… Read more »

Info
Info
10 years ago
Reply to  Mrs Darkblue

TILL MRS. DARKBLUE I min barndom fanns inga hemmafruar. Alltså var inte min mamma en hemmafru. Ändå var hon hemma under hela min barndom och ungdom. Vad var hon då? Ingenting alls? Bara värdelös luft? Hon var husmor, förstås. Med ansvar för hushållsekonomin, min egen moraliska daning, så gott det gick, familjens kläder, det inre hemmets skick (dess yttre skick jämte källarplan och trädgård skötte jag och min pappa); för syltning och saftning (bär och svamp plockade jag och min pappa), bakning och matlagning, sömnad och stickning, socialt liv under trevliga former, sång och dans, hembiträden och annan hemhjälp och… Read more »

Invandrare1957
Invandrare1957
10 years ago
Reply to  Mrs Darkblue

Du j´har en stor poäng där. Alla ska jobba roligaste stunderna som barn var när man var sjuk ofta var ju grannens barn sjuka också så det blev lite bus. Sen skulle alla börja jobba då blev barnsjukdomarna dyra för samhället eftersom föräldrarna måste ju få pengar från sjukkassan då måste man vacinera mot barnsjukdomarna men man säger inte att det är ekonomin utan folkhälsan som gör att man måste vacinera. Nej Sverige är som Ebberödsbank. Till slut så brakar hela skiten ihop.

Invandrare1957
Invandrare1957
10 years ago

Tack Julia du är en livets höjdpunkter i det moderna Sverige. När du berättar så lommer det ganska ofta upp personliga minnen hur det var förr.

Info
Info
10 years ago

ALMEDALEN-NYTT: EXPO OCH SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND I ALMEDALEN Genom sin tvärpartistiska (sjupartistiska) styrning kryper Expos osynliga myceltrådar numera allt längre in i minsta skrymsle av samhällets olika organ. I styrelsen samarbetar Mona Sahlin friktionsfritt med de Nya Moderaternas Cecilia Stegö Chilló, Robert Aschberg med styrelseordföranden i Statens kulturråd, tidigare VD:n för Sveriges radio, tidigare gästprofessorn i Göteborg och mycket annat, journalisten Kerstin Brunnberg. Bland Expos främsta samarbetspartners återfinns inte bara LO (särskilt IF Metall) och ABF, Statens kulturråd, Sveriges radio, Nyheter24, Röda korset m.fl. utan också Sveriges Hembygdsförbund (SHF). I sistnämnda fall under det gemensamma fältropet ”tillsammans ska vi vinna slaget… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
10 years ago
Reply to  Info

Engagera er i den lokala hembygdsföreningen då. Alla lokala avdelningar är väl änu inte övertagna av extremvänstern. Om flera personer som känner varandra går med (och inte berättar att de är kompisar) kan man få inflytande och bli invald i styrelsen. Om det är omöjligt kan man ju alltid börja bråka internt och göra vad man kan för att obstruera verksamheten.

Tony
Tony
10 years ago

Det är underbart att läsa Julias krönikor, man känner hela tiden igen sig i hennes berättelser om samhället som varit.
Det är också underbart att läsa när en annan duktig journalist nämligen Mats Dagerlind, när han klär av och fullkomligt
pulveriserar den uppblåsta kommunisten Lisa Bjurvald.(Avpixlat).

Tack gode Gud för riktiga journalister som Julia och Mats, det skulle bara finnas minst hundra av dem, som motvikt
till allt det slödder som vistas på tidnings och nyhetsredaktioner idag!

Robin Shadowes
10 years ago

Jag håller på att bli lite små-galen på en sak. Nämligen på bilden först i krönikan. Det påminner i alla fall om området Klostergården i Lund. Det har både höga hus och gröna områden. Ursprunglingen kunde jag inte ens komma på namnet, utan det upptäckte jag när jag surfat runt ett tag. Mindes det bara som området som ligger ute vid St Lars. Men det kan ju säkert fara taget varsomhelst i Sverige. Mångmiljon-programmen är ju många och arkitekturen likartad. Men om det är nån som känner igen var bilden är ifrån så får ni gärna tala om det.

joffe
joffe
10 years ago

G´day Julia ! Det du så träffande beskriver i de tre första styckena av din krönika är just det som hänt och händer i Sverige. – Sorgeligt men sant. Hustrun och jag (båda 80) satt idag just och diskuterade hur det kommer sig att vi saknar allt förtroende för de moderna antinationalistiska politikerpestbölder som styr och kör vårt forna kära Sverige på katastrofkurs. Reinfeldt, Billström, Ullenhag. Lööf och många fler hämtar sina nationella förrädarbeslut från ett multikultidrömmarnas paradis som inte existerar och ALDRIG någonsin kan lyckas existera. De säljer ut ett Sveriges sedan av generationer uppbyggda goda ekonomi till en… Read more »

Steinadler
Steinadler
10 years ago

I folkhemmet fanns fantastiska, kunniga, entusiastiska lärare, hängivna sitt yrke och besjälade av att få lära ut allt vi behövde veta om ackusativ och konjugativa verb, trettioåriga kriget, latinsk hexameter hos Ovidius och Vergilius, puniska krigen, strukturerna i 400 miljoner år gamla fossiler och olika ödlearters liv under kritaperioden. Generöst delade de med sig av sina kunskapers rikedom. Disse lærerne ble fostret i et utdanningssystem grunnlagt av kirke og adel, og videreutviklet av det øvre borgerskap som dominerte samfunnet før sosialdemokratenes tid. Disse klassenes innstillng preget også viljen til å “skille klinten fra hveten” – bedømme folk etter en vertikal,… Read more »

christina wegel
christina wegel
10 years ago

Amen!

Info
Info
10 years ago

PETTER LARSSONS MONOMANA FÖRFÖLJELSE AV SVERIGEDEMOKRATERNA Aftonbladet-journalisten och Expo-skribenten Petter Larssons hatiska besatthet av Sverigedemokraterna går långt tillbaks och blommade ut för fullt redan under hans medarbetarskap i Sd-foba Sydsvenskan. ”SD växer inte ifrån sina bruna rötter” var till exempel rubriken på hans kulturartikel där den 16. Mars 2009, i vilken han försöker leda i bevis, att Sd har sina ”rötter i nazismen”. Vill ni höra något avskyvärt? Helt gratis, utan att lägga ut pengar på en smaskig seriemordsdeckare? Läs då här, hur Petter Larsson sammanfattar det mest avskyvärda som han har stött på under sin korta levnad: ”I centrum… Read more »

Rune
Rune
10 years ago
Reply to  Info

Petter Larsson?
Är det hans rätta namn?
Har för mig att jag har läst om en journalist för några år sedan som framträder under namnet Petter Larsson
och som egentligen heter något annat.
Någon som vet?

Info
Info
10 years ago
Reply to  Rune

TILL RUNE: FRÅGA ANG. PSEUDONYM

Nej, den pseudonym du har i tankarna är Aftonbladets ”Peter Karlsson”:

”Larssons medbrottsling Anders Carlqvist, som numera bytt namn till Peter Carlqvist, varvar sitt engagemang i våldsvänstern med sitt arbete som ´nazistexpert´ på tidningen Aftonbladet under pseudonymen Peter Karlsson tillsammans med sin sambo Anna-Lena Dunger som använder pseudonymen Katarina Larsson – hon har numera bytt namn till Katarina Dunger. Både Carlqvist och Jens Larsson har medverkat i redaktionen för den anarkistiska tidningen Brand. Även Aftonbladetprofilen Mats Deland, som också misstänktes för våld mot tjänsteman under Göteborgskravallerna, misstänktes för delaktighet i misshandeln av poliserna.”

http://www.info14.com/2009-05-06-antifascistisk_sexualforbrytare_i_hovratten.html

Tony
Tony
10 years ago
Reply to  Info

Finns det någon på den tidningen som inte har ett kriminellt förflutet? Den verkar bestå av mest hel och halvkriminella typer
Kanske inte så konstigt då att Den patetiska Jan Helin står och kramar om original gangsters ledare. Slödder brukar dras till
varandra!

Rune
Rune
10 years ago
Reply to  Info

Tack för klargörandet!
Men sedan har jag kommit att fundera på om inte denne Petter Larsson har samröre med hon som var påtänkt som partiledare hos Vänsterpartiet med ett namn som Dinamarca eller liknande?

Info
Info
10 years ago
Reply to  Info

Den av patienterna omtyckta läkaren och naturvännen EVA BERGQVIST nämndes ovan. MODERATERNA UTESLUTER EVA BERGQVIST Så löd P4-Ekots rubrik den 29/11 2002. Radions hemsida fortsatte: ”Den kontroversiella kolbäcksbon Eva Bergkvist blir nu utesluten ur moderata samlingspartiet. Det bestämde moderaternas partistyrelse på fredagseftermiddagen. Orsaken till att Eva Bergkvist blir utesluten är att hon som ansvarig utgivare för tidningen Fri information har uppmanat väljarna att rösta på sverigedemokraterna. Detta trots att hon stod med som kandidat på moderaternas valsedel inför kommunfullmäktigevalet. Hon stod sist på valsedeln, men fick ändå så många personvalskryss att hon kom in i Hallstahammars kommunfullmäktige. – – –… Read more »

Emma
Emma
10 years ago

Hej Julia! Bra skrivet. Min framlidne pappa var född 1914. Han sa att 60-talet var den bästa tid som någonsin funnits i Sverige. En arbetare kunde köpa en Volvo PV kontant. Men så hade jag en mamma som blev psykiskt sjuk av att vara hemmafru, hon var inte typen utan borde fått studera, hon var så intelligent. Men hennes far hade sagt att det inte nyttade något med studier för henne. Frans G Bengtsson skriver i sina essäer om hur han fick brev från en nioåring som hade en fråga angående det som stod i Röde Orm. Det var väl… Read more »

Mats Edvardsson
10 years ago

Ett folk som känner sina rötter och sitt ursprung kan inte manipuleras av historieförfalskare. Vi kommer av ett folk av torpare, bönder och dragoner, ett stolt, dugligt och egensinnigt folk som med hårt arbete byggde det land som våra politiker nu är i full färd med att förstöra. Vi förvaltar deras arv, vi är skyldiga att hedra dem..

Nu stal jag delar den text du så vackert formulerat. Efter att ha tagit del av vår släktforskning, vi trodde vi var av Vallonsläkt men rötterna fanns i bönder från Bergslagen, tillbaks till 1500-talet. Det är jag stolt över.

Bondeavkomma och Norrlandsdragon

Info
Info
10 years ago

NORRLANDSDRAGONEN MATS: TIDNINGEN NORRAN HÅLLER INTE MED! Ledare i Norran 4/7 2012: ”DÅLIGA NYHETER, ÅKESSON Allt fler tycker att Sverige tagit emot lagom många eller för få invandrare. Vad hade Sverige varit utan sina invandrare?” http://norran.se/2012/07/ledare/daliga-nyheter-akesson/ Ledare i Norran 9/7 2012 om nätkommentatorers ondska och intellektuella undermålighet: ”NÄR MAN TALAR OM TROLLEN… Det anonyma hatet i kommentarsfälten har blivit ett problem för det offentliga samtalet. Det finns få saker som är så svåra att föra en seriös och saklig debatt om som invandringen och Sverigedemokraterna, inte nödvändigtvis förvandlat till ett ämne, utan lika svåra var för sig. Fortfarande finns det… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago

Journalisten i Almedalen som inte stod ut med flosklerna ringde dej. Han hade väl läst vad du skrivit och tyckte lika.
Mats Dagerlind i Avpixlat skriver om Lisa Bjurwalds önskan att inskränka yttrandefriheten.
Jag (“Bernt”) skrev en kommentar att våra demokratiska “rättigheter” måste komma att begränsas ytterligare i ett mångkulturellt samhälle. (Som i exemplet tennisexperten.) Min kommentar blev borttagen.

Vi segregerar oss mer och mer i likar och Folkhemmet blir inte verklighet, blott ett minne.

Peter
Peter
10 years ago

När kommunisterna tog över i Öststatsländerna så gjorde man allt för att sudda ut historien. Traditioner var värdelöst; nationalism, även i dess mest positiva form, skulle bort; religionen var värdelös, familjen behövdes inte, etc. Visst, jag har kanske spetsat beskrivningarna men det var sensmoralen. Samma indoktrinering pågår i Sverige – den enda skillnaden är att det sker utan våld. Eller gör det verkligen det? Jag tänker på hur SD behandlas. Allt ska upplösas och jag ger mig tusan på att denna utveckling (“krossa kärnfamiljen” etc) delvis förklarar den gigantiska ökningen av unga människor som mår dåligt. Utvecklingen kan inte enbart… Read more »

Info
Info
10 years ago
Reply to  Peter

PETER: APROPÅ RELIGION VÄRDELÖS Det du beskriver som karakteristiskt för de gamla sovjetstaterna – ”allt ska upplösas” – passar, som du säger, exakt in på de postmodernistiskt legitimerade strömningarna i Sverige idag. Hur många teaterpjäser, nätverk, böcker, konstverk, aktioner, festivaler och andra ”event” höjs inte till skyarna just nu enbart och uteslutande för att de ”raserar”! Men vad gäller ”religionen”, som du nämner, så är saken inte så entydig. De religioner, som du avser, när du talar om ”värdelös”, är troligen de båda abrahamitiska religionerna kristendom eller judendom. Dock brukar inte den tredje, förmedeltida ökenreligionen – islam – förkastas på… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago

I Sverige kan man åbenbart miste (förlora) jobbet for at sige selv (även) de mest åbenlyse sandheder, hvis de omhandler de “forkerte” sarte personer 😀 Men hvori, det nedsættende og racistiske består, kan nu godt være lidt svært for en dansker at få øje på 😉 http://www.expressen.se/sport/tennis/svts-tennisexpert-kan-sparkas-infor-os/ SVT:s tennisexpert kan sparkas inför OS ( = OL på dansk ) Annons: SVT:s tennisexpert Janne Gunnarsson uttalade sig nedsättande mot somalier. SVT ser mycket allvarligt på uttalandet – och nu kan han få sparken. …. Regeringen tänker inte göra några satsningar för få hit påkostade internationella mästerskap, meddelade kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth… Read more »

Cavatus
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Läs Merit Wagers bloggpost om just denna incident: meritwager.wordpress.com. Mycket intressanta iakttagelser om infantiliseringen av människors utsagor och övertrampet mot yttrandefriheten. Måste läsas!

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Cavatus

Tack så mycket 😉

Lasseigatan
Lasseigatan
10 years ago

Usch vad jag känner igen mig i ilskan och bedrövelsen att inte ha ställt fler frågor till föräldrarna. Man trodde alltid man hade gott om tid och upptäcker plötsligt att tiden tagit slut och bägge är borta med några veckors mellanrum. Dock kommer man ihåg många av berättelserna om deras egna liv och om deras föräldrars, hur de slet på bruken och varven och hur farsan var tvungen att sticka till sin mamma några kronor då och då när inte pengarna räckte. Detta var slutet 40-tal och början 50-tal och folkhemmet började sprida sig även till arbetarkvarteren, Toalett inne i… Read more »

Peer Pedersen
Peer Pedersen
10 years ago

Tackar för denna härliga och tänkvärda berättelse där med stor generositet båda berör och engagerar.

XY
XY
10 years ago

Alltid en fröjd att läsa Julia Caesars genomarbetade krönikor. Det är inte utan att sting av sorg att läsa detta men det tar jag som bevis på angelägenheten i berättelserna och deras kvalitet.

89
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x