28
okt
Seneste opdatering: 28/10-12 kl. 0123
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Medan EU uppför sin dödsdans med gracen hos en berusad elefant väller tiotusentals icke asylberättigade personer från västra Balkan in i Sverige och ett fåtal andra EU-länder. Sedan viseringstvånget avskaffades för Serbien och Makedonien 2009 och Albanien, Bosnien och Montenegro 2010 har sammanlagt 17 691 personer från västra Balkan sökt asyl enbart i Sverige. Serberna utgör 60 procent, och de allra flesta är romer. Inför vintern ökar nu anstormningen kraftigt. Sedan början av oktober kommer ungefär hundra personer i veckan från västra Balkan. De flyr från kyla, fattigdom och misär, men det utgör inga asylskäl, och nästan ingen får heller asyl. Det som pågår är ett omfattande missbruk av asylrätten, en plundring av de svenska välfärdssystemen.

I Serbien görs informationskampanjer om att alla asylsökande skickas hem igen. Men inga informationskampanjer biter på de chartrade busstransporterna och de ogrundade asylansökningarna. De romer som söker sig till EU vet numera att de inte kommer att få asyl. De reser ändå.

”Enligt rapporter från asylanläggningarna anser många av dem att det ändå är värt besväret på grund av de villkor de lever under. Bussresan till Sverige eller Tyskland gör att de får bo varmt under några veckor och får lite fickpengar när de skickas tillbaka” skriver Dagens Nyheters EU-korrespondent Henrik Brors.

Få betald semester och fixa garnityret

Att söka asyl i Sverige har blivit ett sätt att med EU:s goda minne få betald semester på svenska skattebetalares bekostnad. Människorna från västra Balkan kommer med chartrade bussar som researrangörerna tjänar stora pengar på. Som asylsökande har bussresenärerna från Balkan rätt att bli bjudna på kost, logi och övriga kostnader under den tid det tar att behandla deras ansökan. De kan också passa på att laga tänderna och anlita sjukvården för 50 kronor. Våldsbrott och egendomsbrott kan också kopplas till den fria rörligheten från västra Balkan.

De här konsekvenserna av att upphäva viseringstvånget för länderna på västra Balkan kunde vem som helst med normal intelligens ha förutsett. Bara en ideologiskt förblindad maktelit kan komma på den stupida idén att tillåta fri rörlighet mellan underutvecklade länder på Balkan och utvecklade välfärdsstater i norra Europa. Starka politiska intressen inom EU drev fram besluten om viseringsfrihet 2009 och 2010. I Europa ska vi ju vara som en enda stor familj.

”På det sättet hoppades EU-länderna knyta medborgarna i dessa länder närmare övriga Europa. För Serbiens regering var det ett viktigt steg i ambitionen att öppna landet för utländska investeringar” skriver Henrik Brors i DN.

Romer och albaner 90 procent av de asylsökande

Resultatet lät inte vänta på sig. I ständigt växande rader av chartrade bussar väller icke asylberättigade människor in i Sverige, Tyskland, Frankrike och Belgien. Sverige är extra utsatt för asylmissbruk på grund av de signaler våra politiker ger till omvärlden. Romer och albaner utgör 90 procent av de asylsökande från västra Balkan. På ett år har antalet ökat med 73 procent. Henrik Brors igen:

”Men nu verkar flera EU-regeringar ångra beslutet. De hade inte räknat med att öppnandet av gränserna skulle leda till busslaster med asylsökande från Balkanländerna.”

”Hade inte räknat med…” Man tror inte sina ögon. Naiviteten är hjärtskärande. Romer är utpräglade överlevare. Om det öppnas en dörr till fri försörjning – om än bara för några veckor eller månader – och möjligheter att fixa dyra operationer och ett nytt garnityr, varför skulle de och andra tacka nej?

Expressen försöker sig på en snyftare

Expressen försöker sig på en snyftare när visumfrihetens konsekvenser börjar visa sig 2010 och busslasterna med romer börjar välla in i Sverige.

”Vi vill stanna här. Vi har det mycket svårt i Serbien och Kosovo och där finns inget arbete” berättar romer som GT/Expressen talar med på Tjörnbro Park camping.

”De tillhör den allt större gruppen asylsökande från Balkan. De flesta av dem kommer från Serbien, Bosnien, Kosovo och Makedonien. Och många av dem saknar de skyddsskäl som krävs av asylsökande för att få uppehållstillstånd i Sverige. Det tyder på att de flesta av dem inte kommer att få stanna i Sverige. Men under tiden deras ansökningar behandlas måste de få drägliga bostäder” skriver tidningen.

Nästan ingen får asyl

De utländska investeringar som Serbien hoppades på genom visumfriheten får landet spana i stjärnorna efter. Vid sidan av Fiat är det få utländska företag som har satsat i Serbien. Landets ekonomiska kris har övergått i recession, och arbetslösheten ligger på drygt 26 procent. Den statliga industrin som var det kommunistiska Jugoslaviens ryggrad har rasat samman men inte ersatts av privata företag. Den offentliga sektorn är överdimensionerad och ineffektiv, som i alla gamla kommunistländer.

Av de tiotusental som ”flyr från fattigdom och misär” – men egendomligt nog lyckas skaka fram pengar till de organiserade bussresorna – beviljas nästan ingen asyl i Sverige. Under årets första nio månader jämfört med samma tid i fjol ökade enligt migrationsverkets statistik antalet asylansökningar från personer hemmahörande i Bosnien-Hercegovina med 352 procent. Ingen enda fick asyl. Från Albanien var ökningen 651 procent, tre procent beviljades asyl. Från Serbien ökade antalet ansökningar från en redan hög nivå med 41 procent. En procent beviljades asyl.

Politikerna tvingas medge att det finns en gräns

Samtidigt dränks Sverige i asylsökande från Syrien, som samtliga beviljas tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) i tre år. Under årets första nio månader har 4 297 syrier sökt asyl, en ökning med 928 procent jämfört med samma tid i fjol. Tumskruvarna dras åt allt hårdare på det humanitära solidariska Sverige där vi fokuserar på medmänsklighet för alla. Pressade från alla håll tvingas nu till och med svenska politiker medge att det finns en gräns för medmänskligheten. Sverige, Tyskland och fyra andra länder har i veckan krävt akuta åtgärder mot ogrundade asylansökningar från västra Balkan. Tysklands inrikesminister Hans-Peter Friedrich har krävt att visumkravet återinförs för Serbien och Makedonien.

”Vi kan inte ha en situation där platser som är avsedda för människor som flyr undan krigshärdar, framför allt Syrien nu, fylls av personer som per definition inte har där att göra för att de inte uppfyller några kriterier för att vara asylsökande, sa Sveriges migrationsminister Tobias Billström (m) inför mötet med EU:s migrations- och justitieministrar i Luxemburg i torsdags.

”Att ta bort visumtvånget var ett misstag”

I SR Studio Ett säger Tobias Billström:

”Det var ett misstag att ta bort visumtvånget. EU insåg inte vidden av de minoritetsproblem (läs: problem med romer) som finns på Balkan. Varken EU eller de här staterna hade gjort sin hemläxa. Det borde ha ställts helt andra krav på de här länderna innan visumtvånget avvecklades. Nu är det för sent, vi kan ju inte sitta här och gråta över spilld mjölk. Det brev som Sverige och fem andra länder har skrivit till EU-kommissionen är en viktig signal till de här länderna att vi inte accepterar uppenbart ogrundade asylansökningar.”

Tobias Billström och de andra migrationsministrarna vill skynda på en suspensionsklausul som gör det möjligt att tillfälligt återinföra visumtvånget för västra Balkan. Det måste dock godkännas av EU-parlamentet. Frågan ska diskuteras i ett möte med Balkanländerna i Albanien den 5 november. Frågan är om det blir en lösning under det här århundradet.

”Ökad rörlighet skapar kontakter människor emellan”

Den framstående humanisten och Europakommissionären Cecilia Malmström (fp) ger på sin blogg en fantastisk uppvisning i konsten att dansa på slak lina:

”En annan mycket komplicerad fråga handlar om visumfrihet för medborgare i länder på Västra Balkan. Att successivt lyfta visumtvånget för våra grannländer och partners är en viktig målsättning för mig. Ökad rörlighet skapar kontakter människor emellan, något som är oerhört positivt. Alla länder på Balkan, utom Kosovo, har visumfrihet med EU. Detta fungerar alldeles utmärkt i de flesta fall, men har också lett till en omfattande våg av asylsökande till bland annat Frankrike, Tyskland och Sverige från framför allt Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Detta är ett stort problem eftersom färre än 1 % av de som söker får asyl. Antalet asylsökande har ökat med 73 % jämfört med förra året. Flera länder uttryckte stor oro för utvecklingen som riskerar hela visumprocessen. Det är viktigt att länderna på Balkan gör mer för att vända trenden. Ytterst handlar det om att förbättra villkoren för romer. Den 5/11 är det ett stort ministermöte i Albanien med samtliga länder från Balkan närvarande. Då ska frågan diskuteras vidare.”

Det går alltså utmärkt att ”ställa grupp mot grupp”

Dagens Nyheter skriver i en ledare med rubriken ”Grundproblemet är misären”:

”Det kan tyckas cyniskt att resa hinder för till exempel romer att söka asyl i Sverige. Men klart är att något måste göras för att komma bort från dagens situation, där tusentals människor söker asyl, utreds och prompt skickas hem. Alternativ till visumtvång är på kort sikt att ändra asyllagarna eller att ge betydligt mer pengar till Migrationsverket. Nuvarande mottagningssystem klarar inte både flyktingströmmen från krigshärdarna och trycket från västra Balkan. Det måste trots allt prioriteras högre att erbjuda skydd åt de människor som flyr från blodbadet i Syrien och krigets Afghanistan. Sverige och EU kan inte ta emot alla människor som behandlas illa. Men vi kan ställa hårda krav på att alla människor behandlas väl.”

Det finns alltså en gräns för medmänskligheten och Sveriges ansvar. Detta är sensationellt för oss som har följt invandringsdebatten de senaste åren.

Och det går tydligen alldeles utmärkt att ”ställa grupp mot grupp”. Syrier och afghaner – mot serbiska romer. Även detta måste sägas vara sensationellt nydanande i svensk invandringsdebatt.

Ingen nackdel för Serbien att romer söker sig bort

Brevet från de sex EU-länderna har lett till starka reaktioner från länderna på Balkan. Regeringen i Serbien har haft krismöte, och premiärminister Ivica Dadic har till och med erbjudit sig att betala ersättning för de extra kostnader som de asylsökande från Serbien medför. Om visumkravet återinförs får det politiska konsekvenser för Serbien och landets politiker. Den ekonomiska krisen kommer att förvärras, och missnöjet med regeringen kommer att öka. Serbiens politiker driver naturligtvis sina egna och det egna landets intressen, och för dem är det alls ingen nackdel att några tiotusental romer söker sig ut ur landet och får sin försörjning på annat håll – tvärtom. Rätten att röra sig fritt har setts som ett steg mot medlemskap i EU, som flera av länderna på västra Balkan aspirerar på. Serbien är sedan 1 mars i år officiellt ett EU-kandidatland. Rumänien och Bulgarien stampar otåligt i kön för inträde i Schengen.

Olust i ett Europa som mår allt sämre

Vad har svenskar gemensamt med serbiska romer, förutom att de flesta av oss går på två ben? (Jag bortser här tillfälligt från det enbenta somaliska 34-åriga flyktingbarnet Hibo Abduallhi som var folkpartiledaren Jan Björklunds paradnummer i partiledardebatten för några veckor sedan.) Inte mycket, mer än att vi anförtros uppdraget att försörja några tiotusen av dem medan det överansträngda migrationsverket maler igenom deras missbruk av asylrätten.

Journalisten Richard Swartz läser en EU-rapport och noterar olusten inför en utvidgning österut i ett Europa som mår allt sämre.  Han ser ett Europa som inte längre vill sig självt. Som för första gången sedan andra världskriget tog slut tvivlar på sig som mål och handlingsprogram.

”Dagens kris handlar om Europas existens”

”Ty alla vet – eller borde veta – att dagens kris inte handlar enbart om euron utom om just Europas existens som gemenskap och något för resten av världen att ta på allvar. EU har i dagarna satt betyg på hur mogna för ett medlemskap Turkiet, Island och några stater på Balkan är. Särskilt det balkanska kapitlet är ganska dyster läsning. Mellan raderna i detta byråkratiska skriftstycke framskymtar bekymmer och just olust. Kroatien – som lovats bli medlem till juli nästa år – får bakläxa på en lång rad viktiga områden, Bosnien beskrivs indirekt som en dysfunktionell (läs: icke fungerande) stat, Serbien, Makedonien och Kosovo som stater som fortfarande låst in sig själva i nationella konflikter och sedan kastat bort nyckeln” skriver Richard Swartz.

”De sitter på läktaren och äter varm korv”

Inför EU-utvidgningen intar Sverige en särställning, menar han:

”Östutvidgningens sista anhängare tycks vara EU:s gamla Efta-flygel, alltså stater som Storbritannien eller Sverige, isolerade eller distanserade EU-medlemmar som betraktar utvidgningen som ett slags välgörande, förtunnande medicin mot varje fördjupning av gemenskapen. Den ena staten är som Hamlet i ständigt gräl med sig själv om att vara eller inte vara (medlem), den andra sitter alltsedan Erlander och Palme helst på läktaren och äter varm korv medan den som en bokhållare kommenterar matchen.”

De länder som står och stampar och väntar på att bli medlemmar ger Swartz heller inte mycket för. Vad har de att komma med? Vad har de att erbjuda?

”Hittills har östutvidgningen ägt rum mest av politiskt-ideologiska skäl och utan större hänsyn till verklig substans eller de nya medlemmarnas realistiska förutsättningar att leva upp till ett medlemskaps krav. Ingen ny medlem har behövt svara på frågan vad den skulle kunna tillföra EU. Ingen skulle heller ha kunnat göra det med så mycket mer än fraser om nya marknader och billig arbetskraft; möjligen med undantag för Polen som åtminstone kraftfullt pustat nytt liv i den europeiska retoriken.”

”EU ska lösa deras ekonomiska problem”

Och vad väntar sig de köande länderna av ett EU-medlemskap? Deras förväntningar är överdrivna, skriver Richard Swartz:

”EU ska lösa deras problem, i allt väsentligt definierade som ekonomiska. Materiella, handfasta intressen dominerar helt över idéer, kultur eller historia. Följaktligen har retoriken om gemensamma europeiska värden tonats ner – på sin höjd talas vagt om att stärka demokratin och om säkerhetspolitiska intressen. Min generation och de som är ännu äldre brukar påminna om att EU är långt mer än ekonomi: egentligen ett fredsprojekt och som sådant framgångsrikt. Men hur det på lite längre sikt ska kunna fortsätta att vara det utan gemensam försvars- och utrikespolitik är svårt att se.”

Och hur framgångsrikt har det europeiska fredsprojektet egentligen varit? Richard Swartz svarar:

”När kriget bröt ut i Jugoslavien återställdes freden först efter att USA bombade Serbien. Och vårt Europa? Europa fick nöja sig med att betala notan för den fred man inte på egen hand klarade av.”

Även som fredsprojekt är alltså EU misslyckat. Frågan är vad vi ska ha EU till, mer än som terapi för ett antal groteskt överbetalda byråkrater. Någon som har ett förlösande förslag?

Af Julia Cesar
Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

29 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
3 years ago

Børnetøj udsalg

Söndagskrönika: Medmänsklighetens gräns « Snaphanen.dk

trackback

[…]     Här följer några länkar till skattesvinnet vi i Sverige inte får tala om: Fakta ur  boken Invandring och mörkläggning.   http://janmilld.wordpress.com/2013/04/01/en-obehaglig-bok/   Ett kapitel ur boken:   http://morklaggning.wordpress.com/las-kapitel/   För att kunna skratta, inte bara gråta åt styret – skrolla ner för att se vår svenska polis i en hundrasbefriad framtid:   http://janmilld.wordpress.com/2013/03/23/pudlar/   http://janmilld.wordpress.com/2013/04/04/grundlaggande-om-invandring/   Vidare ur Jan Millds blogg:   Av Julia Caesar: […]

trackback

[…] En ny läsvärd krönika av Julia Caesar från bloggen Snaphanen. By Señor H, on 31 oktober, 2012 at , under Okategoriserade. Inga kommentarer Post a comment or leave a trackback: Trackback URL. « Verkligen störande! […]

Ellenbågen
10 years ago

Ja, globalt sett är originalnordbor en minoritet. Vi kan kräva att vår ras och kultur bör bevaras. På längre sikt är vi utrotningshotade.
Naturligt blonda utgör 2% av jordens befolkning.

invandrare1957
invandrare1957
10 years ago

Tror inte riktigt någon har pejl eller kontroll på invandringen i Sverige längre. Säger bara ryssar o ryssar eller något åt det hållet. Men det gör inget säger många dom arbetar dom som är här. Är det någon som tänker på att dom sänker lönerna för hela byggsektorn. svenskar som har jobbat inom byggsektorn dom har haft väldigt bra inkomster men den tiden är nog förbi. Men det ligger nog i politikernas linje att göra Sverige till ett låglöneland det konstiga är att alla 7 vänsterpartierna verkar ligga i samma linje att sänka lönerna genom att göra Sverige till ett… Read more »

Ellenbågen
10 years ago
Reply to  invandrare1957
trackback

[…] Caesar granskar i sin söndagskrönika missbruket av asylrätten. Allt fler politiker kräver nu att EU återinför visumtvånget. Medan […]

Carl Ericsson
Carl Ericsson
10 years ago

Vore underbart med ett slut på EU. Gå tillbaks till en nykter inrikes politik samt en större hjälp till utsatta på plats ,inte här i Sverige.
Ett stort steg vore om SD kan starta en ny BANK i Sverige med humana lån och även ett ansvar för att följa ränteläget reproräntan. Tänk vad SEB , HB, Swedebank skulle blöda om väldigt många flyttade sina lån samt löne konton till denna nya som även kunde hålla en bättre ränta för sparkapital och även bättre kostnader för tjänste pensioner mm… listan är lång.

tant45
tant45
10 years ago

“Medan EU uppför sin dödsdans med gracen hos en berusad elefant……..” Strålande beskrivning, man behöver bara se hur de övriga EU-parlamentarikerna uppför sig när NIGEL FARAGE talar, de ignorerar honom, gäspar, knapprar på sin mobil och visar NOLL RESPEKT-ändå har han haft rätt på varenda punkt. Varför skall vi då betala för dessa oduglingar? Varför skall vi fortsätta och betala för dessa inkompetenta bluffmakare som inte åstadkommit något bra för Europa-tvärtom har de FÖRSTÖRT Europa. FÖRSTÖRT!!!! Det Europa jag minns, var ett stolt Europa med vackra trädgårdar, underbar konst och arkitektur. Pittoreska gränder och mysiga caféer, det fanns liv, det… Read more »

Bergfast
Bergfast
10 years ago
Reply to  tant45

Stefan K, (och även Tant45): …”Vad vill de egentligen med Europa? Ser de inte alla problem som uppstått i skuggan av deras politik?” MAJORITETSBEFOLKNINGARNA I EUROPAS NATIONALSTATER PRESSAS FRÅN TVÅ HÅLL? Att tillhöra en MAJORITETS – befolkning, (i Europa), medför tydligen en slags automatisk RISK? En risk för att STÄMPLAS som potentiell – hatare-, (- rasist-, – diskriminerare -, -främlingsfientlig -, et cetera), mot alla slags MINORITETER, (om dessa ursprungsmedborgare har kritiska åsikter, dvs. tveksamheter och kritiska synpunkter kring den förda invandringspolitiken)? Att tillhöra en MINORITETS – grupp inom dessa nationalstater, även om man samtidigt tillhör en världsomspännande religion, t… Read more »

Bergfast
Bergfast
10 years ago
Reply to  Bergfast

Ps. Kanske borde danskarna, norrmännen, svenskarna, och flera andra av de europeiska ursprungsfolken, deklarera sig själva för att vara MINORITETSFOLK med MINORITETSSTATUS, dvs. med status SOM VÄRDA att FÖRSVARAS? (Vilket dessa förhållandevis små – folkstammar – faktiskt också är, i jämförelse t ex med kineser, eller araber, eller spansktalande sydamerikaner, eller andra betydligt större – folkstammar -, som innehar just minoritetsstatus i respektive europeisk nation, med en …majoritetsbefolkning, (som utsätts för….Hets?)?…. Då skulle alltså de – nordiska folken – och deras respektive språk, traditioner och kulturer, som just MINORITETSFOLK kunna anses vara SKYDDSVÄRDA och därmed också ingå under lagen om… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Bergfast

Om europeisk identitet och white man´s burden: (Replik till Bergfast var meningen) Jag tolkar Niinistö så att vi i Europa uppfattar oss som överlägsna de andra sex miljarderna. Och därmed tar vi på oss denna White Man´s Burden: vi måste hjälpa de andra att bli lika bra som vi. Och det blir också ett moraliskt krav att tillåta dem att flytta till oss. (Det säger han inte, men så är det väl?) Och inte uppfattade vi Kinas frammarsch att det inte bara berodde på billig arbetskraft utan gällde på alla fronter. Han påstår till och med att det här tänkandet,… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Bergfast

Viljor: “Invandringspolitiken är understödd av internationella viljor”, skriver du. Visst är det så, materiella vinstintressen. Till det kommer idealismen, “det goda”, som du skriver. Materialism och idealism samverkar alltså. Svår sits. Det framkommer bland annat i länken till Sutherlands och Malmströms artikel hur de blandar det där. Men idag har svenska yle rapporterat att Niinistö, presidenten, sagt att han inte ser behov av ökad arbetskraftinvandring till Finland, och han är ju inte den första, det sa även Hollande inför valet och Cameron, så det argumentet sviktar nu. Svårare verkar det vara att bemöta “det goda”, men där är också Niinistö… Read more »

Bergfast
Bergfast
10 years ago
Reply to  Bernt

Bernt sa:….”Svårare verkar det vara att bemöta “det goda”, men där är också Niinistö på rätt spår: om Europas uppfattning om sin överlägsna identitet.”…. Jag läste Niinistös artikel, och fundar kring hans beskrivning kring begreppet ”The white man´s burden ”, som Niinistö menade,……skulle handla om ….Europas, och de europeiska folkens uppfattning om sig själva som bärare av en …. – överlägsen identitetsuppfattning – …..…?… Överlägsen vem, eller vilka, och på vilket sätt, kan man undra…. Nej. Alla olika slags folk hyser nog gärna och gladeligen så goda uppfattningar om sig själva som de kan? Som en ren överlevnadsinstinkt? Det är… Read more »

Bergfast
Bergfast
10 years ago
Reply to  Bernt

Replik till Bernt Posted: 29 October 2012 – 17:09 – Bernt sa: …”Jag tolkar Niinistö så att vi i Europa uppfattar oss som överlägsna de andra sex miljarderna. Och därmed tar vi på oss denna White Man´s Burden: vi måste hjälpa de andra att bli lika bra som vi.”…. Den föreställningen, som kanske Niinistö ger uttryck för, eller som kanske Bernt tolkar att han uttrycker, kanske finns…..hos Niinistö, vem vet…. (och kanske hos Bernt också?)…… Men denna – föreställning – om The White Man´s Burden: ..- ”Vi måste hjälpa de andra att bli lika bra som vi”…., den behöver kanske… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago

Tack Julia, för en som vanligt utmärkt söndagskrönika! —– A propos EUs östutvidgning. Richard Swartz skriver: “Hittills har östutvidgningen ägt rum mest av politiskt-ideologiska skäl” och han fördjupar sig inte närmare i vilka dessa politiskt-ideologiska skäl är. Men somliga förespråkare för en utvidgning av EU förespråkar detta av en anledning, som det sällan talas om, nämligen förhoppningen om att ett geografiskt större EU skall utgöra en bromskloss mot skapandet av en federal superstat i den omfattning som främst Frankrike och Benelux eftersträvar. Richard Swartz framför detta lite inlindat när han skriver, att utvidgningen ses av vissa länder som “ett slags… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago

I en intervju i dagens Hbl är nog presidenten Niinistö på rätt spår med begreppet “en felaktig uppfattning om en överlägsen europeisk identitet”. Artikeln är avkortad på nätet: hbl.fi/nyheter/2012-10-28/presidenten-manar-till-europeisk-odmjokhet

Robin Shadowes
10 years ago

Att TUT gäller i hela 3 år är inget mindre en ren skär galenskap. På 3 år hinner man lätt med att både gifta sig och få barn. Därmed har man fått “anknytning till Sverige” som det heter på kansli-svenska. Följdaktligen finns det ingenting som heter TUT mer än på papperet, eftersom detta automatiskt kommer omvandlas till PUT i säkert minst 90% av fallen.

Tant_Karin
Tant_Karin
10 years ago

Läste ett mycket intressant inlägg i euroobserver
http://euobserver.com/opinion/117978
Bl a nämns här att deklarera länder som ”Safe countries of origin” för att möjliggöra en mycket snabb process när man söker asyl. Det sägs också att Österrike deklarerat alla Balkanstater som safe countries of origin och avgör sådana ärenden inom en vecka. Om Österrike kan och även Nederländerna varför kan inte Sverige?

Rune
Rune
10 years ago
Reply to  Tant_Karin

”Safe countries of origin”
Vad betyder denna fras? Och vad innebär den?

Rita
Rita
10 years ago
Reply to  Rune

“Safe countries of origin” innebär att de länderna räknas som “säkra zoner”, inte i krig, personer som söker asyl från sådana länder har i de flesta fall inga asylskäl. I tex Holland och Österrike processas deras ärenden så snabbt som på en vecka.

Från artikeln:
“Under EU asylum legislation, claims from citizens originating in safe countries of origin can be prioritised and dealt with under an accelerated procedure, as is the case in Austria today.
In 1997, EU member states negotiated a protocol to the Amsterdam Treaty under which they agreed to treat each other as safe countries of origin.”

Rune
Rune
10 years ago
Reply to  Rita

Tack för klargörandet! Engelska är ju inte mitt språk.

Stefan K
10 years ago

” EU insåg inte vidden av de minoritetsproblem som finns på Balkan. Varken EU eller de här staterna hade gjort sin hemläxa”, säger Tobias Billström. Jag minns när man avskaffade visumtvånget från Balkanländerna. På bloggar skrev vanligt folk att Västeuropa och inte minst Sverige skulle översvämmas av zigenare, men naiva politiker bara skakade på huvudet åt dessa “främlingsfientliga” uttalanden. Vilka är då dessa politiker som med sina höga löner tar det ena märkliga beslutet efter det andra? Vilka är det som rycker i deras trådar? Vad vill de egentligen med Europa? Ser de inte alla problem som uppstått i skuggan… Read more »

Ellenbågen
10 years ago
Reply to  Stefan K

Instämmer i det du skrev, men vi måste inse att Sveriges regering endast är marionetter.

Angående EU´s invandringspolitik; studera Peter Sutherland, vilka motiv har han?

http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=648419&epslanguage=s

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Ellenbågen

Ja, Peter Sutherland & co. lever forstås själva i otroligt lyx, medan de konstant ställer sina vansinniga krav om fri invandring til EU – uten krav och gränser för beteende och oavsett dom mycket alvarliga konsekvenserna och massiva konflikterna för dom ursprungliga europäiska folken och deres kultur och värderinger, som detta oundvikligen leder till. Sachs of gold: Six months after bailout costing billions, greedy bankers reward themselves with a NEW round of huge bonuses http://www.dailymail.co.uk/news/article-1169863/Sachs-gold-Six-months-bailout-costing-billions-greedy-bankers-reward-NEW-round-bonuses.html [ Han verkar ju inte direkt vara nötlidande själv – så fet och krävande som har är, skulla man troligen kunna hålla en hel neger-by… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago
Reply to  Stefan K

Stefan K: …”Vad vill de egentligen med Europa? Ser de inte alla problem som uppstått i skuggan av deras politik?” MAJORITETSBEFOLKNINGARNA I EUROPAS NATIONALSTATER PRESSAS FRÅN TVÅ HÅLL? Att tillhöra en MAJORITETS – befolkning, (i Europa), medför tydligen en slags automatisk RISK? En risk för att STÄMPLAS som potentiell – hatare-, (- rasist-, – diskriminerare -, -främlingsfientlig -, et cetera), mot alla slags MINORITETER, (om dessa ursprungsmedborgare har kritiska åsikter, dvs. tveksamheter och kritiska synpunkter kring den förda invandringspolitiken)? Att tillhöra en MINORITETS – grupp inom dessa nationalstater, även om man samtidigt tillhör en världsomspännande religion, t ex islam, men… Read more »

Bergfast
Bergfast
10 years ago
Reply to  Anonym

Oavsiktlig dubbel postning nedan, (då denna text ej registrerades).

PO Smith
PO Smith
10 years ago
Reply to  Anonym

Till anonym! Mycket bra skrivet, men jag kan ju inte veta om det var Julia själv som skrev 🙂 Hur som helst, om det nu inte var så, så är du en Julia nr.2. De här tankarna/misstankarna har jag under några, år burit på själv, men inte kommit mig för att sätta på pränt. Nu har du gjort det och jag tackar dig för det. Egentligen så skulle den här texten sättas ut i DN och SVD mm. dvs. om de skulle ta in den. Det vore ju, i alla fall, inte fel med ett försök. Det kan ju inte… Read more »

Marit
Marit
10 years ago
Reply to  Stefan K

Takk Julia for enda en strålende krønika ! Og det hele blir desto mere groteskt når Nobels Fredspris blir tildelt konkursboet EU !
Og Norge er ikke engang medlem. Nobels Fredspris blir misbrukt. Og man skjems av å være norsk !

29
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x