13
feb
Seneste opdatering: 13/2-13 kl. 1638
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!

I Borlänge bor i dag runt 2000 somalier och nu väntas ytterligare runt 800 somalier anhöriginvandra. En tillgång för kommunen, menar arbetsförmedlingen här, som är i topp i landet på att få just somalier i arbete. Av de 511 somalier som var inskrivna hos arbetsförmedlingen 2012, fick drygt 30 procent jobb.Cirka 800 anhöriginvandrare från Somalia väntas till Borlänge inom kort och arbetsförmedlingen gör sig nu redo att möta de nya svenskarna. SR

Borlänge – 41.000 mennesker – er mindre end Helsingør – 46.000 mennesker. I 2011 modtog hele Danmark 3.396 familiesammenførte.

175 job forsvinder i Borlänge

I Kvarnsveden i Borlänge försvinner 175 jobb, i Hylte Bruk 100 jobb. Resterande 25 jobb försvinner från anläggningar i Nymölla, Ala och Gruvön. Tillsammans med andra effektiviseringsåtgärder ska de årliga kostnaderna minskas med 54 miljoner euro. Stora Enso lägger ner pappersbruk 175 jobb bort i Borlänge

Mænd med indvandrerbaggrund bag hadforbrydelser mod homofile

Borgmester Allerslev (R): Jeg ved bare, at det er unge men­nes­ker i biler.«

Tegning: I er nødt til at få tæv af nogle andre.

Tal­s­per­son for den danske Lands­for­enin­gen for Bøs­ser og Les­biske (LBL), Ken­neth Eng­berg, opp­ly­ser at det hoved­sa­ke­lig er menn med inn­vand­rer­bak­grunn som over­fal­ler homo­file uten­for homse­ba­rer i Indre Køben­havn. Det har i det siste vært flere til­fel­ler hvor unge menn har kom­met kjø­rende i biler og tra­kas­sert eller over­falt homo­file på vei inn eller ut fra barer i området.

»Det er for­trins­vis ind­vand­rer­drenge. Vi har ikke sta­ti­stik på det, men det er, hvad folk for­tæ­l­ler os, og jeg har også selv ople­vet at blive råbt ad af fem-seks indvandrer-drenge,« siger Ken­neth Eng­berg, der er tal­s­per­son mod had­for­bry­del­ser i Lands­for­enin­gen for Bøs­ser og Lesbiske.

Etter over­fal­let på radio­ver­ten Mar­cel Juul Øster­gaard i januar, lan­serte inte­gra­sjons­mi­nis­ter i Køben­havn, Anna Mee Aller­s­lev fra Det radi­kale venstre, flere for­slag for å komme pro­ble­met til livs. Et av for­sla­gene er å stenge gatene for bil­tra­fikk natt til tors­dag, fre­dag og lør­dag i de aktu­elle områdene. Aller­s­lev mener imid­ler­tid at LBLs opp­lys­nin­ger om hvem som begår over­fal­lene, er irrelevante:

»Det er under­ord­net, om det er ind­vand­rere eller etniske dans­kere, der begår had­for­bry­del­serne. Det vig­tigste for mig er at løse pro­ble­met. Så vidt jeg ved, må man ikke regist­rere hver­ken reli­giø­si­tet eller etni­ci­tet, og der­for ved jeg ikke, om det er bestemte grup­pe­rin­ger. Jeg ved bare, at det er unge men­nes­ker i biler.«

Går du så i krig mod had­for­bry­del­ser uden at vide, hvem der står bag, så I kan tale med dem?

»Vi vil have stop­pet pro­ble­met, og vi ved, at det er unge, der crui­ser rundt i biler og laver bal­lade og over­fal­der folk. Der­for skal vi også se på, om det giver mening at øge gade­be­lys­nin­gen, eller at poli­tiet ændrer deres patrul­je­rings­ru­ter. Hvis poli­tiet og kom­mu­nens eks­per­ter siger, at det er bestemte grup­pe­rin­ger, der skal sæt­tes ind over for, skal man selv­føl­ge­lig også gøre det.«

Er det ikke rele­vant for dig at vide, hvem der begår de for­bry­del­ser, du vil stoppe?

»Selv­føl­ge­lig er det rele­vant, men had­for­bry­del­ser har ikke kun ét ansigt. De homo­sek­su­elle for­tæ­l­ler, at det både er den pæne dame på Øster­bro, der ryn­ker på næsen af dem, og den hårde kerne på Nørre­bro, der måske er into­le­rant. Det spæn­der meget bredt, hvem der ikke tole­re­rer homo­sek­su­elle i Dan­mark,« siger Anna Mee Allerslev.

Lands­for­enin­gen for Bøs­ser og Les­biske er deri­mot ikke enig, og mener at det helt klart ikke er under­ord­net hvem som over­fal­ler homofile:

»Det er helt klart rele­vant at vide, hvem der står bag, for det nyt­ter jo ikke noget at sætte ind blandt de unge i Nord­sjæl­land, hvis vi i vir­ke­lig­he­den burde sætte ind over for unge i Ting­bjerg. Jeg vil ikke stig­ma­ti­sere mus­li­mer, for en stor gruppe kunne ald­rig finde på at begå had­for­bry­del­ser. Vi har ikke had mod nogen grup­per, og det skal ikke blive en dem-og-os-diskussion. Vores pro­blem er, at ind­vand­rer­drenge fyl­der for meget i det nega­tive,« siger Ken­neth Engberg.

Jyllands-Posten: Homo­sek­su­elle: Ind­vand­rere står bag hadforbrydelser

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Lightmann
Lightmann
8 years ago

# Per, Det er muligt det skyldes konventioner vi har fået presset ned over hovedet. Men, det forklarer jo ikke hvorfor alle de politiske partier tager muslimernes side hver gang, med undtagelse af et enkelt parti, så er det jo det de gør. Muslimerne bliver altid taget i forsvar fra folketingets side, danskerne, svenskerne, nordmændene, finnerne, og i lande som tyskland, england, frankrig og holland er deres respektive folketing jo ikke anderledes. På en eller anden måde, som jeg ikke forstår, så er det som om de villigt begår kulturalt selvmord. Hvorfor? De der såkaldte konventioner, er der nogen her… Read more »

per
per
8 years ago
Reply to  Lightmann

Det har du nok rett i. Konventionene er bare et redskap. Hvem som står bak vet jeg ikke helt. Men det dreier seg vel om ambisiøse menneskser og organisasjoner som er ute etter makt og som har noe å tjene på at de europeiske nasjonastatene ødelegges. Store kapitalister vil kanskje se en gevinst i en grenseløs verden hvor arbeidstakerne er splittet i intern mistro og stridigheter. Sosialister ser muligens ødeleggelsen av nasjonalstatenen som et skritt mot en slags kommunistisk utopi. Jeg vet ikke helt hvordan de tenker. Politikere tror jeg tenker mest på sin egen karierre. De et nok mer… Read more »

Lightmann
Lightmann
8 years ago

# Morten – Jeg er enig med dig, men det er jo en underlig sindsændring vi alle oplever i disse år, som de foregående tyve år har ledt op til. Vi bruger jo alle vores livserfaring, vores opdragelse, eller hvordan landets befolkningsgrundlag så ud, da man selv voksede op til at danne vores verdensbillede. Dem af os født i 60’erne, har jo en helt anden baggrund at dømme ud fra da vi voksede op i 70’erne og 80’erne. Da jeg gik i folkeskolen, var en racist en person der tænkte anderledes om en anden p.g.a hudfarve. Alle kan blive enige… Read more »

per
per
8 years ago
Reply to  Lightmann

Nei vi har ikke stemt på dette. Denne innvandringen skyldes konvensjoner vi har fått tredd nedover ørenene av organisasjoner som FN og EU. Den nasjonale selvråderett er sterkt begrenset i disse spørsmålene. Norge har feks hatt “innvandringsstopp” i mange år, men denne stoppen uthules av flyktningkonvensjonen og EU sin fri flyt av EU-borgere. Hadde det vært folkeavstemning ville vi vært kvitt både rom-folk og islamister.

pk
pk
8 years ago

“Dalarna behøver en påfyldning af befolkning”.
Ja der kan man bare se.
Det vil altså sige, at områder som Afrika, Mellemøsten Pakistan, Afghanistan og andre steder
behøver tønming af befolkning.
Her er det så at Sverige kommer ind i billedet;” den klarer vi,” siger de svenske politikere.

Bare et spørgsmål til de politikere vi har her i Norden. Ejer de de nordiske lande?

Polka Charlie
Polka Charlie
8 years ago

“Dalarna behøver en påfyldning af befolkning”

Hvis Sverige ikke var vores naboland og Øresundsbroen aldrig var bygget, så ville det jo være meget sjovt.

falkeøje
falkeøje
8 years ago

Når svenskernes tålmodighed brister, så får de væbnet borgerkrig,
ligesom vi gør i Danmark.

falkeøje

Morten - - -
Morten - - -
8 years ago
Reply to  falkeøje

Kære Falkeøje Der var engang, hvor du beskrev din beundring for modstandskampen i Danmark. Det var bedre og mere nyttig læsning, end din selvtilfredsstillelse ved de ideligt gentagne – bevares: som trusler betragtet aldeles harmløse – hvæserier. Vi andre har vænnet os til dig. Den, der bor som nabo til Niagara hører det som bekendt ikke. Men man kan godt sige sig selv, hvor skadelige dine monotone indlæg er. De skæmmer snart ethvert kommentarspor og gør det helt umuligt for “nye læsere” at tilnærme sig vores synspunkter, endsige fatte interesse for vores beskrivelse af, hvordan tingene forholder sig i modsætning… Read more »

LarsS
LarsS
8 years ago
Reply to  Morten - - -

Helt enig med dig, Morten.

Det er uudholdeligt med fanatikere, uanset hvilke politiske agendaer eller budskaber der er tale om.

Og ja, der skal siges fra mod disse sabotører af en god sags tjeneste.

Selv har jeg altid bare scrollet videre og ikke gidet læse disse idiot-kommentarer, men jeg vil give dig helt ret, lad os få et sanseligt og sagligt argumenterende debatforum i stedet for disse skrigende halse.

document.no er et eksempel til efterlevelse.

Prudentius
8 years ago
Reply to  Morten - - -

Mon ikke nærmere falkeøje er lidt af et fænomen!? En slags multikulti-kritikkens et-øjede, en-armede ,en-strengede banjospiller, der spiller med en finger?

Desuden er socialt-økonomisk sammenbrud og deraf følgende “borgerkrig”, velsagtens en af de mest truende konsekvenser af multikulturen for de vestlige samfund.

Det er et kistesøm falkeøje ikke er blevet træt af at slå på, og vel ikke helt uden god grund?

Allan Hansen
8 years ago
Reply to  Prudentius

Allah Yalla **

falkeøje
falkeøje
8 years ago
Reply to  Morten - - -

Vi er nogen, der er danskere og patrioter.
Jeg føler mig fremmed med sådan nogen som jer.
Har man oplevet modstandskampen, så kan man i dag ikke andet end længes
tilbage til dengang, der heldigvis var modstandsvilje til.

falkeøje

Erling
Erling
8 years ago

Nyt fra det arabiske forår:

Libya has disintegrated, and Tunisia, the poster-child for moderate Islamism, looks ugly after the murder earlier this month of opposition leader Chokri Belaid.

(…)

Egypt’s Islamist government has nothing to offer its people but hunger – not belt-tightening, but malnutrition. The country’s Minister of Supply, Bassem Auda, told a press conference February 10 that the bread subsidy would be cut to three pita loaves per capita (perhaps 400 calories), the Egypt Daily News reported.

http://atimes.com/atimes/Middle_East/MID-01-130213.html

Prudentius
8 years ago
Reply to  Erling

Egypten kan næppe andet end at forsvinde ned i en afgrund af vold og hungersnød. En af konsekvenserne bliver givetvis, at man bogstaveligt talt giver sig til at æde kopterne. Og derefter hinanden. Fra arabisk “forår” til egyptisk “cannibal holocaust”. Bon appetit! (Og meget apropos “påfyldningen” af befolkninger i Sverige, så skal svenskerne nok hurtigst muligt gøre sig klar til at blive et egyptisk majoritets samfund. Men hvad fanden, man er vel en “nybygger-nation” allerede!? Det bliver det vilde Vesten om igen, nu bare med pyramider…og måske Mursi får lov til at følge med og blive Sveriges nye sharia-farao? Men… Read more »

Frank P
Frank P
8 years ago

inte­gra­sjons­mi­nis­ter ??

oh skræk

15
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x