9
mar
Seneste opdatering: 9/3-13 kl. 1941
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

mufti_hitler

(Jerusalem-muftin Amin al-Husseini i samtal med Adolf Hitler)

Af Thomas Nydahl

Eftersom jag publicerat mig under pseudonymen Nils Andersson i Dispatch International har jag inte velat visa texterna här i bloggen. Eftersom jag nu bestämt mig för att också i Dispatch skriva under eget namn kommer här en artikel om rasism och fascism publicerad i DI torsdagen den 7 februari:

Det finns en anti-islamistisk rörelse i Europa idag, den är ett faktum. I olika publikationer, hemsidor och bloggar på nätet men också tryckta på papper som Dispatch International, formulerar den sig. Få av dessa, seriösa publikationer använder ett upphetsat eller grovt språk. Läser man norska Document.no finner man en lågmäld, nästan sober, framtoning. Detsamma gäller Sappho.dk i Danmark (och till jag tillägga: Snaphanen.dk som blivit ett forum också för svenska skribenter).

Ändå vet vi att såväl liberala som extremvänsterpublikationer i Sverige kallar dem för ”rasister” och ”fascister”. Det är därför på sin plats att reda ut begreppen.

Vad är en rasist? Historiskt sett finns det ett tydligt och skarpt avgränsat sätt att beskriva rasisten: det är en människa som (negativt) särbehandlar en annan människa utifrån hennes hudfärg eller nationalitet. Rasismen kom inte minst till uttryck under den koloniala epoken. Men rasismen skulle förskjutas åt ett annat håll, både som fenomen och begrepp. I Sverige talade vi om ”omvänd rasism” när till exempel Zimbabwes diktator Mugabe lät fiendeförklara, bränna ner deras gårdar och slutligen fördriva landets vita farmare. I mindre skala använde vi begreppet för att reagera mot (positiv) särbehandling, som när en invandrare fick en tjänst enbart utifrån det faktum att han eller hon var invandrare.

Vilken är poängen med att anklaga en anti-islamist för att vara rasist? Islam är en religion, inte en ras. Islamismen är en politisk kraft som fötts inom islam och har Koranen som sin stridsskrift. Om jag kritiserar kristen fundamentalism för att vara fientlig mot homosexuella eller för att på sekters vis skada människor – kallas jag rasist då? Nej, då är jag alldeles självklart en religionskritiker. Det kallas jag även om jag särskilt kritiserar metodistkyrkor i Afrika, som är kända för att vara slutna och fundamentalistiska. Trots att kritiken drabbar svarta människor kallas den inte rasistisk. Tvärtom applåderas den som en del av upplysningen och det moderna projektet.

Varför blir kritiken av islam och islamism då rasistisk? Jag menar att det hänger samman med den djupt irrationella föreställningen att människor som kommit till Sverige från andra länder per definition går fria från kritik. Att kritisera islam och islamism blir rasism just för att kritiken drabbar en invandrare eller flykting. Men kritiken av kristendomen drabbade ju många enskilda människor. Många bland dem kunde känna sig kränkta. Det spelade ingen roll, de fick ”ta kritiken” som det hette. Varför kan inte en muslim ”ta kritiken” om han eller hon föreställer sig ett liv i Sverige. Är det rentav så att rasist-anklagelsen är avsedd att sätta munkavle på en kritisk diskussion? I så fall används ordet på ett sätt som är såväl språkligt som socialt felaktigt. När Uppdrag granskning i SVT på nytt reser runt i svenska moskéer skildrar de en värld som är så inskränkt och så föråldrad att den håller individer kvar i okunskap och förtryck.

När samma fenomen beskrivs av anti-islamistiska medier borde det vara lika självklart att lyssna till dem – utan att låta rasist-kortet komma upp som ett hinder. Det är inte rasism att kritisera islam och islamism. Det är i själva verket raka motsatsen eftersom kritiken inte riktas mot någon specifik nationalitet som tillhör islam. Kritiken riktas mot en religion och en ideologi, inte mot en nationalitet, en hudfärg eller en språklig tillhörighet.

Fascismen då, hur är det med den? Fascism är idag och sedan lång tid ett skällsord som används mot de människor man tycker allmänt illa om. Att få etiketten ”fascist” stämplad i pannan innebär förstås att man för all framtid har förpassats in i mörkret och tystnaden. Ingen diskuterar med en fascist. Vad är en fascist, är det en människa som är kritisk mot den stora invandringen eller mot islam och islamism? Naturligtvis inte.

Fascismen definieras historiskt utifrån några centrala faktorer:

Den bygger på en samhälls- och ekonomiordning som har korporativa lösningar, det vill säga organisatoriskt samarbete mellan ägare och medarbetare i företag, och mellan samhällets olika sektorer. Detta ska ske i en strikt hierarkisk ordning under en stark ledare. Militarismen är intimt förknippad med dess nationalism. En kultur som dyrkar den fysiska styrkan, ”skönheten” i den manliga styrkan och det moderliga föredömet i familjen är väsentliga delar av dess estetik. Likriktningen i kultur och medier som styrs av en censurmyndighet är påtaglig.

Ungefär så skulle jag vilja definiera fascismen. Vi såg den praktiseras i Italien under Mussolini. Men man kan också säga att många av kommunismens tillämpningar under 1900-talet hade starka fascistiska inslag. Det är därför inte fel att tala om vänster-fascism. Vem hade kunnat skilja Italiens korporationer från Sovjetunionens femårsplan-styrda ekonomi? I grund och botten besjälades de av samma totalitära utopi.

Att kallas fascist för att man är islam- och islamismkritiker är, liksom rasist-anklagelsen, fullständigt missvisande. Dessa kritiker står i opposition till fascismen. Den totalitära traditionen inom islam står föga förvånansvärt i själva verket närmare fascismen än demokratin. Historiskt har den också lierat sig med fascismen, som när Jerusalems stormufti Haj Amin el-Husseini inledde sitt samarbete med Hitler och de tyska nationalsocialisterna, eller som när våra dagars islamister knutit kontakter och samarbetat med Italiens ny-fascister under Alessandra Mussolini. Det som ofta förenar dessa politiska och religiösa krafter är en gemensam fiende: det judiska folket.

Den anti-islamistiska rörelsen i Europa är också en kraft mot antisemitismen. Judehatet som frodas i många nationalistiska smågrupper, inte minst i Sverige, har ingen som helst plats i publikationer som Dispatch International, rakt tvärtom.

Sammanfattningsvis kan man säga att de anklagelser som riktas mot olika publikationer och individer som argumenterar mot islam och islamism utgår ifrån ett vulgärpolitiskt missförstånd.

Skälet till det står antagligen att finna i det faktum att Sverige under hela efterkrigstiden präglats av en offentlighet som enbart diskuterat och tagit avstånd ifrån fascismen och nazismen som de såg ut i Italien och Tyskland, men som ofta tigit eller bortförklarat när det gällt kommunismens brott, både i det väldiga Sovjetimperiet och i länder som Kina, Vietnam och Kambodja. Att vara ”anti-fascist” i Sverige är lika självklart som att solen går upp om morgonen. Att vara ”anti-kommunist” är däremot inte lika fint. Det kan till och med vara ett problem och innebära social stigmatisering. Vi har en mängd svenska intellektuella som stämplats av det skälet. Minns Sven Stolpe. Eller för den delen Per Ahlmark. Att vara ”anti-islamist” blir i den svenska offentligheten uppenbarligen problematiskt, och eftersom offentligheten en gång för alla, och särskilt efter 11-septemberattackerna, bestämt sig för att sådan aktivitet ska stämplas som ”rasism” och/eller ”fascism”. Som ni märker har jag här mot slutet satt samtliga ideologiska strömningar inom citattecken. Skälet till det är att jag tror, att de framför allt är ägnade att förvirra. Hade de varit klargörande hade vi inte behövt diskutera saken.

Rasismen har sin plats i historien. Fascismen och kommunismen sina. Att använda begreppen som skällsord innebär att man tömmer dem på sitt verkliga och livsfarliga innehåll.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Thomas Nydahl
Thomas Nydahl
9 years ago

Tack för era kritiska synpunkter. Jag är enig i att man skulle trycka på frågan om hudfärg i en historisk kontext. Jag har ju vid flera tillfällen själv hävdat att “rasism”-kortet idag är oanvändbart eftersom nationell bakgrund inte är det avgörande för de europeiska problemen. Det handlar som A Lukas skriver om en kultur och en mentalitet som inte låter sig förenas med ett öppet samhälle. Diskussionen i dessa frågor är oerhört viktig, så tack igen!

A. Lukas
A. Lukas
9 years ago

Tack för en utmärkt krönika Thomas! Jag är tveksam till en sak du säger, nämligen “Vad är en rasist? Historiskt sett … särbehandlar en annan människa utifrån hennes hudfärg eller nationalitet.“. För mig har rasist endast med ras att göra. Terminologin är svår att förädla eftersom ämnet är så laddat och därför inte kan diskuteras i en vuxen ton. Jag har ibland försökt sätta ord på mitt förhålllande till underutvecklade kulturer, men inte kommit fram till något bra ord. De har kanske sitt berättigande i sina ursprungsländer, jag bryr mig inte om dem, men här hos oss vill jag varken… Read more »

PFEP
PFEP
9 years ago

Tack skal du ha Thomas Nydahl för en mycket insiktsfull och upplysande artikel där berör Islams vurmande för Nationalsocialismen.
Fascismen har många ansikten och Islam är ett av dem.

Anonymous
Anonymous
9 years ago

Historiskt sett finns det ett tydligt och skarpt avgränsat sätt att beskriva rasisten: det är en människa som (negativt) särbehandlar en annan människa utifrån hennes hudfärg eller nationalitet. Jeg vet ikke hvor denne definisjonen av ‘rasisme’ og ‘nasjonalisme’ kommer fra. Men den stemmer ihvertfall ikke overens med det inntrykk jeg har. Og noe historisk kunnskap har jeg tross alt. Selve nasjonalismen innebærer selvsagt en form for positiv særbehandling av mennesker som har tilhørighet til et visst territorium hvor man taler et felles språk og har mer eller mindre felles skikker og virkelighetsforståelse. Mennesker som kommer utenfra særbehandles i en viss… Read more »

Sune
Sune
9 years ago
Reply to  Anonymous

Nu er den britiske indenrigsminister ude med et forslag om at UK skal overveje at afskaffe flere konventioner i forbindelse med den lovede folkeafstemning i 2015 om tilknytningen til EU.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-21727969

Forhåbentlig kan det sætte skred i debatten i hele EU/Europa.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
9 years ago

Vad gäller fascism är det knappast kontroversiellt att påstå att det helt enkelt var det samhällssystem som Mussolini etablerade i Italien. Under 20- och 30talet hade detta samhälle, och även Mussolini själv, många framstående beundrare runt om i världen. En av de mest entusiastiska var Per Albin Hansson, som under många år flitigt brevväxlade med il Duce. Hela folkhemstanken är direkt inspirerad av fascismen, Det är absolut historiskt korrekt att påpeka det mycket nära sammarbetet och inbördes beundran som fanns, och i högsta grad fortfarande finns, mellan Islam och Nazism. Pamela Geller har gjort mycket för att lyfta fram den… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Nu skal man ikke glemme muslimernes samarbejde med nazisterne før og efter anden verdens krig. Hassan al-Banna(1906-1949) blev født ind i en fattig urmagerfamilie i det sydlige Egypten. Som barn blev han tiltrukket af ekstremistiske og fremmedfjendske aspekter af islam, de dele, der var fjendtlige overfor vestlig sekularisme og hele systemet af rettigheder – og specielt kvinders rettigheder. Allerede som teenager mødtes den unge al-Banna og hans venner (der kaldte hinanden `brødre) regelmæssigt for at diskutere situationen i Mellemøsten, det arabiske samfunds dårligdomme og islams sørgelige tilbagegang. Deres angst var for en stor del reaktioner på det Osmanniskes Imperiums sammenbrud,… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Patos er til bage på parnasset! I sidste uge skulle verdens dummeste mand Uffe E. Jensen gøre sig klog på en krig, som han ikke ved en skid om! Måske vi lige skulle møde en af Hr. Jensen´s nazi venner. På dette video klip ser vi Alija Izetbegovic, der var SS officer på Balkan “dem vi svigtede den gang” skriver Jensen. http://www.youtube.com/watch?v=-HQP_az3v6Q&feature=related&skipcontrinter=1 Det var sådan en mand Jensen og hans håndlanger var med til, at bringe til magten. Han blev præsident – altså ikke Jensen men Izetbegovic. Må jeg forslå, at man genindføre hofnarene her kunne Jensen måske gøre lidt… Read more »

Anonymous
Anonymous
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Tak for den oplysning Allan Hansen. Det er umådelig interessant, at Izetbegovic var SS officer på Balkan under 2. verdenskrig. Han var altså en af Amin al-Husseinis drenge dengang – senere president i Bosnien og Herzegovina og forfatter af Den islamiske Deklaration, som Uffe Elleman Jensen sikkert ikke har læst. Igen et bevis på at islam og nazisme går hånd i hånd. Vigtigt!

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Hitler and the Mufti.

http://www.youtube.com/results?search_query=Hitler+and+the+Mufti&oq=Hitler+and+the+Mufti&gs_l=youtube.12…443144.462801.0.466785.20.20.0.0.0.0.256.2057.18j1j1.20.0…0.0…1ac.1.SffIeW9Hyug

10
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x