12
maj
Seneste opdatering: 12/5-13 kl. 0832
75 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

muppet-show

Tänk på ett politiskt parti. Tänk på en samling illusionister, inbegripna i ett kroniskt pubertetsuppror mot alla auktoriteter och bestående värden. Ett ansvarsbefriat, i alla bemärkelser grönt gäng som företer alla tecken på att hata sitt fosterland och vill känna sig riktigt supergoda genom att öppna Sveriges gränser för hela världen – samtidigt som de säger sig vilja värna miljön. Det är Miljöpartiet Illusionisterna i ett nötskal.

Konkurrensen är stenhård – ändå utnämner jag miljöpartiet till Sveriges samhällsskadligaste parti. Det är ett parti av luftslottsbyggare med sagor och vackra lögner som sitt signum. Tyvärr tror många på miljöpartiets sagor. Men petar man lite på luftslotten rasar de ihop till ynkliga små högar. Varken miljöpartiets miljöpolitik eller deras gränslösa invandringspolitik är politiskt trovärdig.

I den pågående snabba nedmonteringen av det svenska välfärdssamhället spelar miljöpartiet en avgörande roll. Den oheliga alliansen mellan miljöpartiet och den sittande alliansregeringen har på kort tid drivit invandringspolitiken ännu längre ut i extremismens yttersta träskmarker och satt demokrati och sunt förnuft ur spel. Regeringen gör vad som helst för att utan egen majoritet klänga sig fast vid makten, medan miljöpartiet fnaskar med vilka partier som helst som ger dem fritt spelrum för deras invandringsextremism.

När extremister får makt blir de farliga

De här utgångspunkterna har resulterat i ett ramavtal och samarbete kring invandringspolitiken där miljöpartiet leker politik och den rena dårskapen har släppts loss. När extremister får makt blir de farliga. Miljöpartiets utpressningstaktik har drivit fram en rad ansvarslösa regeringsbeslut som äventyrar den svenska välfärdsstaten. Det är desto allvarligare som miljöpartiet åtnjuter frisedel från kritisk granskning i media – eftersom nästan halva journalistkåren sympatiserar med mp:s politik.

Gratis vård och skola för illegala invandrare

Vi kan tacka mp och alliansregeringen för inflödet av tiotusentals somaliska analfabeter som måste försörjas av skattebetalarna och som kör kommunernas bostadsmarknad, skolväsende och socialbudgetar i botten. Vi kan tacka samma konstellation för att illegala invandrare (utlänningar som aldrig har sökt asyl eller stannat kvar olagligt i landet trots avvisningsbeslut) från 1 juli får fri utbildning till och med gymnasienivå samt sjukvård, tandvård och mediciner för det facila priset av 50 kronor. Svenska skattebetalare får dels finansiera alltihop och ovanpå det betala tusentals kronor för sin egen vård och mediciner. Den osannolika regeringspropositionen finns att läsa här.

Tvinga kommunerna att ta emot ensamkommande

Det senaste i raden av brott mot demokratin är att köra över den kommunala självbestämmanderätten och tvinga samtliga svenska kommuner att ta emot så kallade “ensamkommande flyktingbarn” – i praktiken oftast vuxna män utan asylskäl som väljer den bekvämaste genvägen till uppehållstillstånd. Fyrahundra asylsökande ungdomar per år har på bara några år ökat till 4 000 per år – mest i hela Europa. Varför just Sverige ska ha ständigt invandringsrekord är ett faktum som aldrig ifrågasätts, vare sig av politiker eller journalister. I stort sett bara SKL, Sveriges kommuner och landsting, motsätter sig en tvångslag.

milld

Miljöpartiet vill öka asylströmmarna till Sverige

Miljöpartiet har också pressat fram ett beslut att ändra definitionen “synnerligen ömmande omständigheter” till det generösare “särskilt ömmande omständigheter”. Det kommer givetvis att öka asylströmmarna till Sverige ännu mer. Vilket är precis vad miljöpartiet vill. Alltid mer, aldrig nog.

Regeringspartierna är knappast omedvetna om vilka risker de tar gentemot väljare och oliktänkande partikamrater när de driver igenom så vansinniga och impopulära beslut året före ett valår. Frågan är hur mycket moderaternas väljare och politiker tänker tåla innan de gör uppror mot statsminister Fredrik Reinfeldts diktatur. Med dödsföraktet hos japanska kamikazepiloter spelar alliansen högt, kör för fulla segel och låter det pubertala miljöpartiet styra.

De utnyttjar stryptaget till sista millimetern

Miljöpartiet Illusionisterna kan – än så länge – känna sig nöjt i sin verklighetsfrånvändhet. Till sista millimetern utnyttjar de det stryptag de har på regeringen, stampar som bortskämda barn i golvet och skriker och SKA HA. Annars går de minsann från bordet! Och smäller i dörren!  Och regeringen har inte stake nog att stå pall utan ger med sig, som gränslösa curlingföräldrar. Resultatet är att Sverige i raketfart är på väg bort från en reglerad invandring i riktning mot miljöpartiets våta globala dröm om fri invandring och upphävda nationsgränser.

“Alla har rättigheter. Öppna fler dörrar till Sverige. Det ska vara lättare att komma hit. Den som behöver ska få stanna. Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly”

lyder några av deras floskulösa propagandaformuleringar. Att illusionerna leder till välfärdsstatens sammanbrott talar de inte om.

Varför har Sverige så korkade politiker?

Hur har miljöpartiet tänkt sig fixa att “ingen tvingas fly”? Hur ska de lyckas få slut på flyktorsaken krig – till största delen religiösa/politiska krig i muslimska länder? Har miljöpartiet särskilda förmågor att klara det som inga andra har klarat på 1 400 år?

Vad beror det på att Sverige har så korkade politiker? En viktig förklaring tror jag är att vi väljare i hög grad låter oss styras av våra drömmar. Vi röstar på våra drömmar, inte på verkligheten. Verkligheten är för jobbig att ta in. Det gäller särskilt Miljöpartiet Illusionisterna och deras väljare. Många svenskar bär på en dröm om gröna ängar och röda stugor som en rest av vårt agrara ursprung. En röst på mp är en tribut till den gröna drömmen. Miljöpartiet Illusionisterna bygger sin politik just på drömmar. Deras politik är inte grön – den svävar rakt ut i det blå. Med verklighetsförankringen är det mycket illa ställt, både vad gäller invandringspolitiken och miljön.

Miljöpartiet seglar under falsk flagg

peterhitchensMiljöpartiet seglar under falsk flagg. De är inget miljöparti, de är ett invandringsextremistiskt parti som vill avskaffa Sverige i dess nuvarande form och fylla landet med ett obegränsat antal utomeuropeiska invandrare från främmande och med Sverige inkompatibla kulturer. De har ännu inte drabbats av den skam som slår emot författaren Peter Hitchens när han återvänder till ett totalt förändrat Boston, Lincolnshire i hjärtat av England – och frågan är om de någonsin kommer att göra det. Hitchens skriver i Dispatch International:

“När jag var revolutionär marxist var vi alla anhängare av största möjliga invandring. Inte för att vi tyckte om invandrare, utan för att vi inte tyckte om Storbritannien. Vi betraktade invandrarna – oavsett var de kom ifrån – som allierade mot det stillsamma, välordnade konservativa samhälle som vårt land ännu var i slutet av 1960-talet. Och så gillade vi verkligen att känna oss överlägsna de förvirrade människor – vanligtvis från de fattigaste delarna av Storbritannien – som plötsligt upptäckte att deras omgivning hade förvandlats till ett förment ”livligt samhälle”. Om de vågade yttra ens de mildaste invändningar, kallade vi dem fördomsfulla.”

I miljöpartiet ska alla vara lika

När man betraktar miljöpartister kan man lägga märke till vissa karaktäristika:

• De är i grunden anarkister och på grund av ett aldrig utlevt föräldrauppror allergiska mot alla former av auktoriteter. Sedan partiet bildats 1981 tog det flera år innan man insåg att det behövdes en partistyrelse. Det tog tre år av svåra inre strider innan de första språkrören utsågs, före detta folkpartisten Per Gahrton och sexbarnsmamman Ragnhild Pohanka.

“Auktoriteter skulle bannlysas. Partiledare var att betrakta som ett fult ord” skriver före detta språkröret Birger Schlaug i en tillbakablick.

I miljöpartiet ska alla vara lika. Ingen får framstå som bättre eller kunnigare än någon annan. Det är symtomatiskt att de blir det första svenska parti som vill utplåna könsskillnaderna och skriver “hen” i sitt partiprogram:

“Människan är fantastisk. Hen är medkännande, skapande och kreativ. Hen kan drömma och har viljan att försöka omsätta sina drömmar i verklighet. “

birger_schlaug1Det handlar som sagt om drömmar. Likhetstvånget kan ta sig sådana absurda uttryck som när Åsa Domeij erbjöd sig att jobba heltid för en låg lön motsvarande kvartstid fram till valet 1988.

“Kanon tyckte jag. Men några kvinnliga ledamöter pläderade emot detta med motivet att Åsa då skulle bli mer insatt än dem själva i sakfrågorna. Åsa valde att då ta tillbaka sitt erbjudande” berättar Birger Schlaug på sin blogg.

Moraliskt högtstående bedragare

• De är moralister. Genom sin inriktning på miljöfrågor och obegränsad invandring anser sig miljöpartister vara mer moraliskt högtstående än andra. I själva verket låtsas de omsorg om invandrare som medel för att framstå som de överlägsna moralfantomer de själva anser sig vara. I botten finns en skuld över att finnas till och ha det bra. Denna existentiella skuld emanerar vanligtvis från den anala utvecklingsfasen (“trotsåldern”) och kan inte lindras hur mycket man än höjer bensinpriset och hur många analfabeter man än släpper in i Sverige.

• De är bedragare. På 1980-talets valaffischer stod det: “Vi lovar inte guld… Men gröna skogar och ett människovänligt samhälle”. Nu trollar Miljöpartiet Illusionisterna på löpande band fram kaniner ur hatten, förlåt toppluvan, genom att driva krav på fri invandring och öppna gränser samt bättre miljö – samtidigt. Det går inte ihop. I partiets Motion 2012/13:MP1001 står inte ett enda ord om hur de högtflygande drömmarna och den storskaliga migrationen ska finansieras.

Miljöpartiet formulerar sin politik utifrån vad de kallar “en trefaldig solidaritet med det ekologiska kretsloppet, kommande generationer och världens alla människor”. Det är meningslöst ordgodis. Här ligger konflikterna i öppen dag. Man kan inte gynna kommande generationer och världens alla människor samtidigt. Om man som mp vill öppna Sveriges gränser för alla jordens befolkningar förstör man effektivt både det ekologiska kretsloppet och livsmöjligheterna för landets egna kommande generationer. Man måste vara illusionist för att inte begripa denna enkla matematik.

Hycklare som skriker högst om Reva-projektet

• De är hycklare. I ramavtalet mellan miljöpartiet och regeringen från den 3 mars 2011 står om utvisning av illegala invandrare: “Arbetet med att öka effektiviteten i såväl det självmanda som det tvångsvisa återvändandet ska fortsätta.”

Det är alltså ordalydelsen i det avtal som mp har undertecknat. Men vilka är det som tillsammans med vänstern skriker högst när polisen helt i enlighet med sina direktiv genomför ID-kontroller av misstänkt illegala invandrare, i media kallade “papperslösa”, i det så kallade Revaprojektet? Jo, miljöpartiet. Med sin vanliga stampa-i-golvet-taktik hotade de i mars att bryta den migrationspolitiska överenskommelsen med regeringen.

“Orsaken är polisens jakt på papperslösa i Stockholms tunnelbana och regeringens nej till att ändra innebörden i begreppet ”särskilt ömmande omständigheter” för att få stanna i Sverige” rapporterade Dagens Nyheter den 14 mars. Givetvis fick Miljöpartiet Illusionisterna sin vilja igenom. Bortskämda barn brukar få det.

Läppstift och b-h absolut kontraindicerat för “hen”

• Utåt iakttar miljöpartister gärna en asketisk könsneutral skogsmullelook med toppluva, vandrarkängor och ryggsäck. Som amortering på den existentiella skulden är det en dygd att se så ovårdad ut som möjligt i illasittande kläder i dystra färger, och för den rätta mupp-imagen gärna uppvisa tecken på långvarig fiendskap med frisörer. Innehav av kam ses med oblida ögon. Titta till exempel på förra språkröret Maria Wetterstrands slarvigt ihopsnodda hårtjofs och skrynkliga elefantgrå kavaj slängd över en svart blus, som här i hennes sista riksdagsanförande i januari 2011 där hon framställer Danmarks invandringspolitik som ett skräckexempel. Eller den personifierade hen-muppen Åsa Romson – ännu ett exempel på att läppstift, mascara och b-h av ideologiska och psykologiska skäl är absolut kontraindicerade för kvinnliga miljöpartister.

Asa-Romson-och-Gustav-Fridolin-2

Manliga “hen” får gärna ha skägg, bara det inte antar islamistiska dimensioner. Mp:s egen husislamist Mehmet Kaplan balanserar på gränsen. Det nuvarande språkröret Gustav Fridolin och reservspråkröret Anders Wallner, som rycker in när båda språkrören Romson och Fridolin vältajmat passar på att vara föräldralediga samtidigt, avviker från den lurviga mp-trenden men ser i gengäld ut som ängsligt überprydliga skolgossar. Missa inte Anders Wallners jultal i SVT 2012 – det är underhållning av högsta klass, en totalt gripande upplevelse av äkta miljöpartistiskt hyckleri.

Före detta kokainist migrationspolitisk tales-hen

Migrationspolitisk tales-hen i Miljöpartiet Illusionisterna är den före detta kokainmissbrukaren Maria Ferm med sitt lilla förstelnade ansikte.  Så vad kan vi vänta oss? Den 25 maj förra året skrev Maria Ferm i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

“Sverige måste ta strid för öppenhet och mänskliga rättigheter på EU-nivå. Sverige är i många avseenden ett föregångsland och kan som sådant ha stort inflytande genom att visa att rädslor för migranters effekter på ekonomi, stabilitet och välfärd endast är hjärnspöken. När andra EU-länder vill bygga murar och anpassar sig till främlingsfientliga partier ska vi i Sverige göra det motsatta.”

“Hjärnspöken” var ordet. Det är verklighetsflykt på hög nivå. En koppling mellan flyktingmottagande och brottslighet, med andra ord sanningen, gör Maria Ferm “oerhört illa berörd”.

ferm

“Maria Ferm har gått från att missbruka kokain till att missbruka skattebetalarnas pengar. Hur? Jo, hon arbetar aktivt för fri invandring och för en ny amnesti för de invandrare som inte har uppvisat några skäl för att få stanna i Sverige och som nu håller sig undan rättvisan” skriver signaturen Knute i en kommentar på bloggen Vår stund i Sverige.

De komposterar och kör bensinslukande stadsjeepar

• Mp-anhängare bor med förkärlek i ekohus, komposterar, äter KRAV-märkt och känner sig som riktiga eko-överdängare. Egendomligt nog kör de ofta omkring i stora bensinslukande stadsjeepar, till synes utan minsta samvetsnöd. På fredagskvällarna korkar de upp vinboxen som alla andra, men deras rus är ädlare och mer moraliskt än andras ty vinet är ekologiskt producerat av något socialistiskt vinkooperativ i en otroligt fattig bergsby. Eftersom puritanismen är ett kännetecken för rättrogna miljöpartister följer dubbelmoralen liksom med på köpet.

Birger Schlaug skriver:

“Under åttiotalets MP-kongresser var alla plötsligt vegetarianer. Bönor och groddar härskade. Ovana magar kunde få taket att lyfta. Sista kvällen innan hemresa var det kö till närmaste korvkiosk. Till slut stod jag också där. Tragiskt men sant.”

De kom in i riksdagen för att sälungar är söta

sälungeHur kunde ett så pubertetsmässigt parti komma in i riksdagen? Orsaken är att sälungar är söta. De ser nästan ut som mänskliga bebisar med sina stora vädjande ögon. Få saker engagerar svenska folket som gulliga djur som lider. Vi kan tacka, alternativt förbanna sälungarna (de sades vara hotade av miljögifter) för att miljöpartiet kom in i Sveriges riksdag 1988, som det första nya partiet på 70 år. Miljö låg i tiden, partiet omsusades av ungdomlig fräschör och uppror mot allt förlegat. Tillägget “De Gröna” låter bra. Det är liksom oantastligt. Vem som helst utan något intresse för eller kunskap om politik kan attraheras av ett parti som kallar sig grönt.

En typisk mp-väljare, en kvinna i 35-årsåldern boende i storstad, sa nyligen i något sammanhang: “Jag röstar på miljöpartiet, för jag vet ingenting om politik.” I valet 2010 fick Miljöpartiet Illusionisterna 7,34 procent, deras bästa valresultat någonsin. Alla vill ju ha en bra miljö, särskilt storstädernas resursslösare. Ett grönskande parti som lever i det blå är extra lockande för högavlönade akademiker som bor i dyra bostadsrättslägenheter i storstädernas stenöknar och borde veta bättre men styrs av sin längtan till något – grönare.

Miljöpartiet har en gräddfil i media

En mycket stor del av miljöpartiets ställning förklaras av deras gräddfil i media. Bland journalister har partiet ett överväldigande starkt stöd. Nästan hälften, 41 procent av journalistkåren, sympatiserar med mp. I public service är det ännu värre: 54 procent av journalisterna på Sveriges Radio och 52 procent på SVT sympatiserar med miljöpartiet. Totalt sympatiserar mer än 80 procent av journalisterna i public service med de rödgröna partierna. Bättre propagandister än journalistkåren kan miljöpartiet inte ha. Deras illusionistiska politik går fri från granskning.

Professor Kent Asp, som sedan 1989 gör de regelbundet återkommande undersökningarna vid JMG, institutionen för kommunikation, medier och journalistik vid Göteborgs universitet, säger:

“Den slutsats jag drar efter alla dessa studier är att miljöpartiet får en mer gynnsam behandling än de andra partierna. Normalt sett är jag väldigt försiktig i sådana här sammanhang, och jag skulle aldrig påstå något sådant om jag inte vore säker.”

“Ekologiskt sett är Sverige överbefolkat”

invandring-morklaggning1-660x330Kallar man sig Miljöpartiet De Gröna bör man ha en trovärdig miljöpolitik. Det har inte mp. Karl-Olov Arnstberg, professor i etnologi vid Stockholms universitet, punkterar i en artikel på Newsmill effektivt miljöpartiets illusioner genom att ta upp bland annat den omfattande invandringens ekologiska konsekvenser för Sverige. Artikeln är skriven tillsammans med ett ”miljöproffs” som på grund av risken för repressalier i media och på sin arbetsplats önskar förbli anonym.

“I synnerhet miljöpartiet borde ha prövat denna fråga. Så har emellertid mig veterligt inte skett. Mycket allvarliga ekologiska följdverkningar kan påvisas, så allvarliga att miljöpartiets partibeckning måste ses som en vilseledande och falsk varubeteckning. Ekologiskt sett är Sverige överbefolkat” skriver Karl-Olov Arnstberg. Han fortsätter:

“Det är avsevärt mer påfrestande för naturen med människor som bor på vår breddgrad, än om de bor i varmare länder. Det handlar inte bara om energiåtgången i vårt kalla klimat utan också om jordbrukskapacitet och konsumtion. Skulle miljöpartiet sätta miljön i första rummet så skulle det korrekta budskapet till omvärlden vara: Vi hjälper er gärna där ni bor. Kom inte hit, vi är redan nu för många!”

Bangladesh har bättre livsmedelsförsörjning än Sverige

Sverige ligger illa till när det gäller livsmedelsförsörjning. Vi producerar i dag bara hälften av den mat som behövs för landets befolkning. På grund av invandringen och i takt med att jordbruken har lagts ned har självförsörjningsgraden minskat och är i dag lägre än på 1930-talet. Det placerar oss i det absoluta bottenskiktet av Europas, ja till och med världens, länder. Också mycket fattiga länder, som det extremt tättbefolkade Bangladesh, överträffar Sverige med bred marginal. De får ut ojämförligt mycket mer per hektar och är självförsörjande med livsmedel.

“Om oroligheter i omvärlden skulle leda till att importen av livsmedel stryps blir det svält i Sverige” skriver Karl-Olov Arnstberg.

“Sveriges befolkning redan för stor för ekologisk balans

Jordbruksarealen i Sverige är cirka tre miljoner hektar. Med den areal som odlas idag kan Sverige teoretiskt föda 6,5 – 9,5 miljoner invånare. Om ytterligare en miljon människor ska försörjas med inhemska livsmedel så behöver 400 000 hektar skogsmark omvandlas till jordbruksmark, vilket motsvarar cirka två procent av den totala skogsarealen i Sverige, eller hela 13 procent ökning av vår idag befintliga jordbruksmark.

“Redan i dag är Sveriges befolkning således för stor för att ekologisk balans ska utgöra ett realistiskt mål, med avseende på livsmedelsförsörjningen” skriver Karl-Olov Arnstberg.

Större utsläpp av växthusgaser av religiösa skäl

Invandringen påverkar inte bara mängden livsmedel utan också vad vi äter. Konsumtionen av griskött (“haram” = förbjudet för muslimer) har bara ökat marginellt, medan konsumtionen av fågelkött har ökat från ca 80 000 till 110 000 ton. Den muslimska invandringen har bidragit till att konsumtionen av lammkött mer än fördubblats sedan Sveriges EU-inträde. Idag konsumeras cirka 14 000 ton lammkött varje år. Under samma tid har konsumtionen av nötkött ökat från cirka 180 000 till cirka 220 000 ton. Kor och lamm är idisslare som släpper ut växthusgaser.

“Utsläppet av växthusgaser kan omöjligt minska med ökad befolkning. Eftersom kött från idisslare genererar minst 15 mer koldioxidekvivalenter per kilo kött än gris och fågel så kan utsläppen av växthusgaser bedömas ha ökat med 750 000 ton, huvudsakligen av religiösa skäl” påpekar Karl-Olov Arnstberg. Han bedömer att det teoretiska taket för Sveriges maximala befolkning vid 100 procent självförsörjningsgrad ligger kring10 miljoner invånare. Vi har redan passerat 9,5 miljoner. Dessa tunga fakta säger mp inte ett ord om på sin hemsida.

Högre energiförbrukning – och nedlagd kärnkraft

Energin då? Det är väl mp:s paradgren? Miljöpartiet vill precis som vänsterpartiet lägga ned kärnkraften. De gillar inte heller vattenkraft, och den kan hur som helst bara öka marginellt om man inte bygger ut skyddade älvar. Fossila bränslen är tabu,  även om Miljöpartiet Illusionisterna förefaller hellre underkasta sig muslimska oljeschejkers nycker än accepterar inhemsk kärnkraft. Samtidigt vill de kraftigt öka elförbrukningen genom bland annat eldrivna bilar och en utbyggd, mer elintensiv järnväg. Med den massinvandring som mp vill ha stiger naturligtvis energiförbrukningen för bland annat uppvärmning av bostäder i vårt kalla klimat och produktion av livsmedel dramatiskt. Miljöpartiet Illusionisterna själva tror att Sverige går mot ett stort elöverskott. “Om tio år kommer Sverige att producera 24 Twh (terrawattimmar) mer el än vad vi använder” skriver de på sin hemsida.

Inte ens 42 000 vindkraftverk räcker

Så hur ska all denna energi produceras?

“Kanske kan vi utnyttja all tillgänglig areal för odling av energiskog? Med tanke på att Sverige redan nu har en av Europas lägsta självförsörjningsgrader på livsmedel känns det inte särskilt attraktivt” skriver Karl-Olov Arnstberg.

Återstår alltså vindkraft. Idag förbrukar Sverige ungefär 150 TWh per år. Kärnkraften svarar för 60 TWh, medan landets 1 400 vindkraftverk levererar 7 TWh.

“Om Sveriges energibehov med den gröna satsningen fördubblas under en tioårsperiod måste antalet vindkraftverk teoretiskt sett trettiodubblas, vilket leder till siffran 42 000 vindkraftverk. Men elförsörjningen är inte tryggad med det. Vindkraftens verkningsgrad är på årsbasis relativt låg. Den verkliga elproduktionen från vindkraft är bara 20 procent av den teoretiska. Bara för att täcka bortfallet av dagens kärnkraft med vindkraft krävs därmed ca 300 TWh utbyggd vindkraft. Tyvärr räcker det ändå inte under kalla perioder, utan då måste diverse koleldade kraftverk köras igång. Alternativet är att Sverige ger upp ambitionen att vara självförsörjande på energi och istället förlitar sig på elimport” skriver Karl-Olov Arnstberg. Hans slutsats: “Nedlagd kärnkraft, ett grönt samhälle och fortsatt massinvandring är en omöjlig kombination.”

Af Julia Caesar

Tidligere rkonikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

75 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Mentat
Mentat
11 years ago

(mp) är dessutom bevisligen okunniga. Ordet “människa” är femininum i svenska språket. Det skall alltså heta “Människan är fantastisk. Hon är medkännande…” eftersom man talar om en individ vilken som helst av arten människa.

trackback

[…] slumpartat som att frågan om ”Hur mycket manlighet tål Sverige?” självklart kommer från Illusionisterna och manshatarna […]

Peace n Love
Peace n Love
10 years ago

Wow, vad bra skriven krönika.. snubblade över denna genom en slump.
Behövs fler sanningar ute i media, för det Media håller på med idag skapar bara klyftor mellan folket och ett stort undertryckt missnöje med motorn. Det är väl bara en tidsfråga innan dem lyckats sätta igång ett inbördeskrig.

Naymlap
Naymlap
11 years ago

En fantastisk bra artikel Julia! Peters inlägg om demokratin a la Suede, var också bra. Han har rätt. Är svensk demokrati något att ha?
Är det absolut nödvändigt för svenskarna att, dagligen och stundligen? Visa och bevisa att, de är ett av jordens dummaste folk ja, kanske det dummaste. De misslyckas i stort sett med all vad de företar sig. Dessutom upprepar de sina misstag gång på gång i all oändlighet. Enligt Albert Eienstein är det bara idioter, som gör så.

trackback

[…] every imported illiterate muslim to satisfy our political elite. Julia Haesar has as usual written a good article loaded with this kind of facts – I have translated several of her articles to this site. Her […]

trackback

[…] muslim för att tillfredsställa vår politiska elit. Julia Caesar har som vanligt skrivit en faktaspäckad artikel om eländet. Du kan se en artikel om henne med artikellänkar […]

trackback

[…] muslim för att tillfredsställa vår politiska elit. Julia Caesar har som vanligt skrivit en faktaspäckad artikel om eländet. Du kan se en artikel om henne med artikellänkar […]

Cavatus
11 years ago

Just hemkommen från andra sidan Atlanten vill jag tacka för denna skarpa text om MP. Kritiska granskningar, särskilt av MP, är vi ju inte bortskämda med i Sverige. Det är alltid intressant att komma hem till mellanmjölkens land eftersom man alltid upplever samma självgoda instängdhet i nyhetsrapporteringar, samma enkelspårighet och samma oförmåga att rapportera nyanserat och mer djuplodande. Ja, det är helt enkelt beklämmande och jag tror att PM Martinson skrev något om just detta i en ledare i SvD förra veckan, då han numera bor i USA men åker till Sverige med jämna mellanrum. Efter denna upplevelse är det… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
11 years ago
Reply to  Cavatus

Välkommen hem! Här är en artikel med Nordkorea-stuk

http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6628969

Cavatus
11 years ago
Reply to  Arvid Falk

Tack för den länken, Arvid. Kommentarsfältet säger mycket om stämningen bland folk. Skrämmande från början till slut med alla dessa godhetskampanjer där vi inte får diskutera de underliggande sakfrågorna. Typiskt det svenska lull-lull-samhället, som lika snabbt kan slå över till hätskhet mot den eller dem, som inte vill lulla med i flosklerna.

joffe
joffe
11 years ago

Som alltid en ny svensk politisk sannsaga från JC´s avslöjande penna och väljarkåren sover bara vidare!

En undring off topics…
Jag är inte svensk medborgare längre.
Kan jag då dyka upp i Sverige och få fri tandvård och laga några tänder utan kostnad?
Jag kommer papperslös och utan indentitet och snackar då bara swahili…
Jag måste vara kvalificerad eller hur ?

elwee
elwee
11 years ago

The traffic lights…

They call themselves Green because they are too Yellow to admit that they are really Red!

trackback

[…] Ännu en lysande söndagskrönika av Julia Caesar. Denna gången handlar det om Miljöpartiet, ”Sveriges samhällsskadligaste parti”. Läs krönikan här. […]

Nils (chainmail)
Nils (chainmail)
11 years ago

Utmärkt analys av Miljöpartiet, Julia. Den ger en klar bild av hur Sverigedemokraterna bör avväpna miljöpartiet genom att tvinga dem välja mellan att vara gröna eller att vara för öppna gränser, både och går nämligen inte. Hoppas de tar denna analys till sig!

Tony
Tony
11 years ago

En fin avrättning av Miljömupparna Julia, Ett mer passande namn än Illusionisterna på dessa luftslottsbyggare står nog inte att finna. Synd bara att inte dina krönikor når ut till varje Svensk. För om denna dårskap får fortsätta efter valet 2014, så står nog detta landet bortom all räddning, då har totalt verklighets frånvända idioter lyckats att föra ett land som det tog generationer av arbetssamma och målmedvetna Svenskar att bygga upp, lyckats att föra landet tillbaka till ett land av Menastandard, styrd av en trångsynt och bakåtsträvande Religion . Tänk på detta Svensson,när du slår upp din Dagstidning, att denna… Read more »

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
11 years ago

Steen: “Intressant” utveckling i Tyskland nu, food for “konspirationsteorier”: Det kommer slag i slag nu, information om ledande västpolitikers dubiösa förflutna och andra märkliga kopplingar som kan förklara varför politiken verkar så obegriplig. Vad som i förstone verkar så oförklarligt i den förda politiken kan nämligen vara helt logiskt om målen egentligen är helt andra än vad som förespeglas. Exempel på sådana aktuella frågor är Benghazi-gate i USA, Euro-“räddningen” i Europa, Utöya i Norge, samt Miljöpartiet, centerns partiprogram och kuppförsöket nyligen i SAP:s partistyrelse i Sverige. Angela Merkels östtyska förflutna har granskats av två journalister från Die Welt och Bild.… Read more »

Janne
Janne
11 years ago

Att journalister i stor utsträckning röstar på miljöpartiet har säkert flera orsaker. Men en av dem tror jag är att MPs huvudfråga alltid verkar vara det som det för tillfället skrivs mest om i dagspressen. När miljöfrågorna slog igenom på bred front i rapporteringen på 70- och 80-talen skapades partiet för att driva just de frågorna. Nu är invandring det hetaste ämnet och alla som får lov att uttala sig i media är för att Sverige skall fortsätta ha världens i särklass högsta invandring per capita – alternativt ännu högre. Och MP hänger naturligtvis på. Miljön verkar inte längre så… Read more »

trackback

[…] Julia Caesars söndagskrönika […]

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Wille B
Wille B
11 years ago

När man läser denna kria från Snapphanen inser man tydligt att det är olika skribenter som ligger bakom synonymen. Alla är inte direkt briljanta…………… Oavsett sakinnehållet kunde denna krönika varit tagen ur die sturmer, byt ut MP mot jude så förstår Ni vad jag menar. Varför skall man i en seriös krönika diskutera folks utseende och klädsel samt tidigare missbruk? Är det inte deras politik som skall nagelfaras? Att vädra fördomar och hörsägen ger inget till sakfrågan utan gör att många missar det väsentliga.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago
Reply to  Wille B

@ Wille B

Du kanske skulle pröva att plocka lite artiklar ur svensk media, t.ex Aftonbladet, Expressen eller DN kultur, och där byta ut SD mot jude……

Hur tror du att svensk media hade reagerat om det visade sig att en SD riksdagsman hade gått på kokain i två år?

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  Wille B

@ Wille B. Tagit del men inte förstått? Läs krönikan en gång till! Du har missat att den är just en granskning av miljöpartiets politik, främst invandrings- och energipolitiken. Jag förstår att det känns ovant att miljöpartiet utsätts för kritisk granskning. Mina kolleger i gammelmedia sysslar ju inte med sådant. Men att det skulle vara samma sak att granska ett politiskt partis politik som att bedriva hets mot judar är så löjeväckande att det inte förtjänar att bemötas. Om du med “synonym” menar pseudonym är du ute och cyklar igen. Bakom pseudonymen Julia Caesar står en person, nämligen jag. Och… Read more »

Anonymous
Anonymous
11 years ago

Vi kan tacka samma konstellation för att illegala invandrare (utlänningar som aldrig har sökt asyl eller stannat kvar olagligt i landet trots avvisningsbeslut) från 1 juli får fri utbildning till och med gymnasienivå samt sjukvård, tandvård och mediciner för det facila priset av 50 kronor.

Hvor kan man ansøge om at blive illegal indvandrer i Sverige? Det kunne være ret fedt at få sit gebis restaureret for 50 kr.

trackback

[…] Så här skriver Julia Caesar i ämnet idag: […]

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago

Ferm och kokain. Egentligen är jag emot att inte folk ska få en andra chans och se kokainmissbruket som en livserfarenhet och arbeta emot knark den chansen borde hon få. Men sen är det att som politiker arbeta emot sin egen befolkning svenskarna och tro att man slipper bli påmind om kokain tiden det är en omöjlighet. Samma som vänsterpolitikern som blev hotad förra veckan när hon svara på ett rasistmejl eller vad hon sa och då plingade det till i mobilen och hon blev hotad. Det kanske är helt naturligt som politiker att arbetar man emot sitt eget folk… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
11 years ago
Reply to  Invandrare1957

…vänsterpolitikern som blev hotad förra veckan när hon svara på ett rasistmejl eller vad hon sa och då plingade det till i mobilen och hon blev hotad. Hon blev förmodligen inte alls hotad. SvD skriver: “En kväll sitter Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson, på sitt rum i riksdagen och jobbar. Hon svarar på ett rasistiskt mejl. Strax efteråt kommer det ett mms i mobilen, från samma avsändare. – När jag öppnade filmen var det en avrättning där de skar halsen av en man, så att blodet rann ut. Sedan höll en grupp män upp honom som en trofé. ”Så här… Read more »

rksmrgs
rksmrgs
11 years ago
Reply to  Arvid Falk

Jag drog samma slutsats. Sannolikt var det någon som ville stödja sin sak genom att illustrera med ett Youtube-klipp. Bäst att påpeka att det var inte heller jag som skickade vare sig mailet eller MMS’et!

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago
Reply to  Arvid Falk

Det skulle jag alldrig tro. Känns som vi är dom sista normala som kommeterar på dom här sidorna.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago
Reply to  Invandrare1957

@ Invandrare1957

Tydligen var det inga problem att i dag delta i “ordbajsandet”…………………….

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago
Reply to  Utlandssvensk

HAHA. Det blir för mycket för en halvt ordblind stolle som en annan. Ha det.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago
Reply to  Invandrare1957

@ Invandrare1957,

Om man lever i ett galet land är det väl endast positivt om man är en stolle!

För övrigt “blir det för mycket” för mig också ibland. Faktum är att jag många gånger har försökt att helt sluta både läsa och skriva om Sverige. Men det går inte! Troligen är kopplingen för stark för att helt klippa alla band, trots att det kanske vore bäst. Men jag har lyckats att dra ner kraftigt och skriver numera nästan bara på Snaphanen. Söndagskrönikorna är starkt beroendeframkallande………

Ha det!

Kjetil
Kjetil
11 years ago

For mange er miljø blitt den nye religionen. Dersom man stemmer dette partiet er man helt sikkert på den riktige siden og kan slippe unna den evige fortapelse. Her i Norge ser vi dette tyrelig hos en del næringslivstopper som har blitt aktive medlemmer av mijøkirken, samtidig florerer dobelltmoralen i form av flotte biler, hus og et ekstragavant levesett ellers. En av de verste eksemplene er hotelleier Petter Stordalen og hans hoff. Nylig hadde vi et annet eksempel i Petter Olsen som når hanhadde solgt tidenes dyreste Munch-maleri satte i gang en forvirrret tirade om miljø o.l..

Morten - - -
Morten - - -
11 years ago

En i Danmark meget afholdt, nu afdød, børnebogsforfatter, Thomas Winding, sagde engang i et portrætprogram omtrent sådan her: – Det er mærkeligt. Det er som om, at når det endelig begynder at gå godt for et land, så opfinder man nogle trusler mod det, man har opnået, i stedet for bare at glæde sig over det. Man begynder at forestille sig, at andre mennesker vil tage det fra een, som man har erhvervet. At andre vil tage ens land fra een. Det er virkelig mærkeligt. Thomas Winding boede selv i et lille, idyllisk bindingsværkshus ude på en lige så idyllisk… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
11 years ago
Reply to  steen

Nå, det var Ærø – jeg havde fået den fikse idé, at det var Samsø. Derfor “Kattegat”, som således er forkert. Men Carsten Jensen bor ganske rigtigt på Ærø, eller har gjort.

– – –

Peter Andersen
11 years ago
Reply to  Morten - - -

Ja det er ligesom hvis man har vundet i Lotto.

Først inviterer man venner og bekendte til fest. Alle skal jo ha’ det godt. Derefter begynder man at tænke på sin egen velfærd og holde på det man har.

Hvis ikke man gør det, ender man jo med at sidde tilbage som en fattig mand – igen…

Lotta
Lotta
11 years ago

Jag har länge undrat vad det är som gjort Maria Ferm som hon är, nu fick jag svaret: Kokain, det förklarar ju allt.

Skåning
Skåning
11 years ago

Jag minns också Yvonne Ruwaida, som inte hade egen bil, bodde centralt i Stockholm, och som med lätthet hade kunnat cykla till Riksdagen eller använda kollektiva färdmedel. Istället hade hon på ett halvår skramlat på sig taxinotor på 200 000 kr för resor till och från jobbet. Hon hade också, trots en ganska saftig lön som riksdagsledamot, en massa obetalda räkningar som hon bortförklarade med att hon får “ångest av räkningar” (vem fan får inte det?). Någon sammanställde dessutom hennes gärning i form av motioner i riksdagen (kan ha varit 2008), och allting handlade om hur Sverige borde pressa Israel… Read more »

r
r
11 years ago
Reply to  steen

Ett annat liknande exempel är Anna Lindh, som medan hon var miljöminister troget cyklade till jobbet från bostaden i Vasastan iförd hjälm och ryggsäck varje dag. Men efter “upphöjelsen” till utrikesminister och excellens åkte hon istället limousin med chaufför. Utan hjälm och kånk.

Skåning
Skåning
11 years ago

Varifrån kommer uppgiften att Maria Ferm har varit kokainist? Inte för att jag misstror uppgiften. Det skulle klargöra ett och annat. Hon är ju här nere från mina nejder och lyckades genom en protest mot att Vellinge kommun inte ville ta emot några “flyktingar”, säkra sig en plats runt köttgrytorna i Riksdagen. Jag ska inte förneka att hon är ganska söt, men jag har aldrig hört henne föra ett koherent resonemang. En genuin PK-it ut i fingerspetsarna med andra ord.

Stefan K
11 years ago
Reply to  Skåning
rksmrgs
rksmrgs
11 years ago
Reply to  steen

Har du någonsin hört talas om en kokainist som varit ärlig om sitt kokainmissbruk?

Magnus J
Magnus J
11 years ago
Reply to  steen

Jag köper personligen inte den relativismen, så länge det är en illegal substans. Jag kan inte ha större förtroende för någon, om hon “brukat” en gång i veckan vs. ha “missbrukat” en gång per dag. Om det varit en legal substans, t.ex. alkohol, hade situationen varit en annan. Det hade då kretsat mer kring den personliga hälsan och förmågan att utföra ett gott arbete. Men illegala substanser är förknippade med en särskild ekonomi och ett särskilt förhållande till hur man fungerar som samhällsmedborgare – och den trovärdighet man sedan kan få som ev. offentlig person.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago
Reply to  steen
Arvid Falk
Arvid Falk
11 years ago
Reply to  steen

Tack för länken, Robin! Sketchen fångar den surrealistiska upplevelsen av Sverige.

rksmrgs
rksmrgs
11 years ago
Reply to  Skåning

Googla, enkelt att hitta! Hon har själv tillstått i intervjuer att hon varit kokainist.

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  Skåning

@ Skåning.

De blå avsnitten i texten är källor (tidningsartiklar, utredningar, tv-inslag, böcker) som jag länkar till. Om du hade klickat på Maria Ferms namn i texten hade du alltså hittat den artikel i Expressen om hennes kokainmissbruk som Stefan K länkar till här nedanför.

Hälsningar
Julia Caesar.

trackback

[…] Så här skriver Julia Caesar i ämnet idag: […]

DanneSwede
DanneSwede
11 years ago

Stort tack för ditt outtröttliga arbete med dessa söndagskrönikor. När det gäller miljöpartister måste jag bara ge ytterligare ett exempel på en tillsynes märklig sådan. Personen ifråga representerar partiet i sin kommun Nacka där han också bor, tydligen i en stor villa. Han har tidigare varit högt uppsatt inom näringslivet och arbetat högt uppsatt inom flera företag, men innan han gick i pension har han undervisat på KTH. Han har två bilar och har flygcertifikat då han flyger på en hobbynivå. Personen ifråga verkar visserligen intresserad av miljöfrågor, men att aktivt leva som en miljöpartist och åka kollektivt osv. är… Read more »

Stefan K
11 years ago

Tack Julia Detta är en artikel som vi hoppas gammelmedia nappar på. Jo, jag är vaken och hoppas att Mp:s tid som okritiserat parti och tv-soffornas gunstlingar är förbi. Tyvärr lär Mp hamna i regeringsställning efter nästa val. Vi har lärt oss av svenska politiker att de hellre värnar sina roller som politiker än Sveriges och svenska skattebetalares bästa. Moderaterna och Socialdemokraterna kommer bägge att slåss om Mp för att vinna nästa års val och då mina vänner…Då har vi bara sett början mot något som bara kan dra Sverige ännu djupare ner i skiten. Om Maria Ferm får posten… Read more »

robin
robin
11 years ago

Tack Julia, mkt välskrivet och bra.

Peter
Peter
11 years ago

Nedanstående citat kommer från Birger Schlaugs bok ”Svarta oliver och gröna drömmar”. Birger hade tydligen vissa stunder av självinsikt:

”LÖGNEN kan få dystra politiska konsekvenser. Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället Vi – jodå, jag tillhörde lögnarna – förnekade problemen, fast vi alla såg dem. Vi satt i teve och förnekade att det […] fanns svårigheter och problem. Människor utanför den lilla svenska tyckareliten kände naturligtvis inte igen sig. Politiker ansågs leva långt borta från verkligheten.”

Frans Olsson
Frans Olsson
11 years ago
Reply to  Peter

Galenskap är att göra samma sak om och om igen utan att förstå varför det blir galet!

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
11 years ago
Reply to  Frans Olsson

..möjligen även att flera gånger posta samma förvanskade citat och tro att det blir rättare nästa gång? 😀

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Einstein

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago

Tack sanningen och mycket välskrivet. Jag får inte ihop hur man ska kunna vara 20-30 milj människor i Sverige och ha kvar våra gröna skogar. Stockholm bygger en ny panna i Värtan på över 300 MW. Det blir närmare 5 långtradare i timmen för att försörja den pannan med skogsflis. 11 månader om året. Miljövänligt säger man. Jag ser ingenting miljövänligt i det moderna Sverige med betongpartier som miljöpartiet. Vad säger våra bönder om centerpartiet nästa extremparti. Dom vill ju också ha invandringen fri och vissa droger fria. Felet med Sverige är att dom som blir politiker är så pass… Read more »

Peter Bärnsten
Peter Bärnsten
11 years ago
Reply to  Invandrare1957

Du har helt rätt.

Peter
Peter
11 years ago

Julia Caesar: “En typisk mp-väljare, en kvinna i 35-årsåldern boende i storstad, sa nyligen i något sammanhang: “Jag röstar på miljöpartiet, för jag vet ingenting om politik.” En annan kvinna, 28 år och studerande, sade i en gallupundersökning: “Jag är helt ointresserad av politik, jag röstar alltid på Miljöpartiet.” Ibland undrar jag om demokrati verkligen är något att ha … Man kommer också ihåg när Peter Eriksson i en radiointervju inför valet 2010 sade att han ville införa månggifte. Till och med intervjuaren, Monica Saarinen, verkade chockad. Lär mer om Miljöpartiet och dess galna politik i denna utmärkta artikel, vars… Read more »

Siona Hoffman Edwards
Siona Hoffman Edwards
11 years ago
Reply to  Peter

‘Presentera en vi sion om världsmedborgarskap.’
Miljöpartiet Illu sionisterna.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Peter
Arvid Falk
Arvid Falk
11 years ago

Applåder för en välskriven text! —– Alla makthungriga, hänsynslösa personer – som hävdar att de har goda avsikter – har emellertid inte någon “existentiell skuld över att finnas till och ha det bra”. För de flesta makthungriga personer är det MAKTEN (att förändra och styra), som ger dem ett intensivt välbehag. Den svenska journalistkåren gör det möjligt för (i synnerhet) miljöpartiet att utöva makt utan någon accountability eller något ansvar. Miljöpartiet blir en lekstuga för obeskrivligt självgoda och makthungriga människor, som – i symbios med den svenska journalistkåren – i praktiken har fria händer att utforma en totalt ansvarslös politik,… Read more »

Frans Olsson
Frans Olsson
11 years ago
Reply to  Arvid Falk

Galenskap är att göra samma sak om och om igen utan att förstå varför det blir galet!

Rune
Rune
11 years ago

” Har miljöpartiet särskilda förmågor att klara det som inga andra har klarat på 1 400 år?”
———————————
Det är väl den gamla drömmen om världsherravälde som går igen hos dem?

Angela
Angela
11 years ago

Miljöpartiet är så långt man kan komma ifrån ett landsbygdsparti och “miljöparti” man kan komma. MP är ett typiskt storstadsparti med ringa kunskaper om miljö och natur. Mp har starka kopplingar till miljörörelsen. Och är ansvarig för att 4 miljarder årligen pumpas ut i en skandalös rovdjurspolitik i stället för en förnuftig naturpolitik. Jag hoppas att miljöaktivisterna som straff får pollinera alla blommor för hand utan lön när bina tagit slut. “I Idag, på Europadagen och snart ett år innan valet till Europaparlamentet, inrättar vi i Miljöpartiet vår utlandsavdelning i London. MP London blir en del av partiets arbete för… Read more »

Angela
Angela
11 years ago
Reply to  Angela

Rättelse tre miljarder. Inte fyra. Summan är lika förskräckande ändå. “Slutsumman för kostnaderna för både landbaserade och de havsbaserade rovdjur landar på otroliga 3 miljarder svenska kronor per år. Att detta resursslöseri får fortgå år efter år utan att våra ansvariga myndigheter reagerar är makalöst. Ett värre slöseri av jordens resurser har väl aldrig tidigare skådats. Där kunde man vänta sig att våra militanta miljöorganisationer skulle reagera. Men icke! Tvärt om? Istället överklagar man vargjakt, man vill inplantera mera varg. Man motsätta sig säl-och skarvjakt. Rovdjurens väl och ve verkar vara viktigare än allt annat vilket går ut över alla… Read more »

Angela
Angela
11 years ago
Reply to  Angela

Lägg märke till deras inkonsekventa resonemang: “Detta gör London till Sveriges största utländska stad.” Med öppna gränser och nationers död finns vare sig Sverige eller Storbritannien. Så VEMS London är blir inte lätt att veta. 🙂 Resonemanget är också utmärkande för globalisterna. Kolonisation är mottot eller land-grabbing. Sno en stad eller ett land och gör den till din. Vad folk som bor i landet eller staden tycker om att bli våldtagen av andra folk är inte så noga bara vi får vad vi vill. Land-grabbing är nya ordet för krig. Kolonisation har alltid varit krig – erövringskrig. På 1900-talet fördömdes… Read more »

Jörgen
Jörgen
11 years ago
Reply to  Angela

Du skriver “skrupulös” lika med full av samvetsbetänkligheter, men avser kanske “skrupellös” lika med utan samvetsbetänkligheter? En liten undran!

Angela
Angela
11 years ago
Reply to  Jörgen

Tack för det! 🙂 Naturligtvis skall det stå “skrupellös”.

Arvid Falk
Arvid Falk
11 years ago
Reply to  Angela

Angela skriver: “Statskassan är en köttgryta för skrupulösa människor som vill förse sig själva.” —– SKRUPULÖS betyder “ytterst l. utomordentligt l. minutiöst noggrann l. nogräknad l. samvetsgrann; om egenskap l. handling o. d. dels: ägnad att väcka skrupler l. betänkligheter”/SAOB. Det ord, som Angela söker, är skrupelfri. “Skrupellös” (observera stavningen med ett E och två stycken L) används (tyvärr) ibland som en synonym för “skrupelfri”. Här är en utmärkt genomgång: “Skrupulös och skrupelfri Kan man använda ordet skrupellös i samma betydelse som skrupelfri undrar en läsare som har stött på ordet skrupellös i tidningstext ett par gånger under julhelgen. Och… Read more »

Angela
Angela
11 years ago
Reply to  Arvid Falk

Tack för en noggrann genomgång. 🙂 Faktum var att jag skrev “människor utan skrupler”från början och skulle korta texten och då blev det olyckligtvis skrupulös i stället för skrupelfri. Skrupellös känns lite fel för mig.

Angela
Angela
11 years ago

Äntligen! Äntligen har vi en chans att få kritisera MP. 🙂 Det har varit omöjligt att ens ge den ringaste kritik i svenska medier. Trots självcensur och försiktigt tassande har det inte gått att knysta om något utan att kommentaren tagits bort även på politikerbloggen.se (TV 4). Värst var det inför förra valet. Nu hoppas jag att få se massor av kommentarer fyllda av kritik mot MP som en resursbank att hämta fakta ur. MP var från början ett EU-kritiskt parti och fick många EU-motståndare att rösta. Det har de numera övergivit totalt och öppnat en byrå i London för… Read more »

75
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x