9
jun
Seneste opdatering: 10/6-13 kl. 0717
120 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Indspilning i fuld skærm 16-04-2013 080723

Det här är hemligheten du aldrig kommer att få höra talas om i gammelmedia. Varje utomeuropeisk invandrare i Sverige kostar under loppet av sin livstid i genomsnitt minst 4 635 000 kronor i 2012 års penningvärde. Om han eller hon aldrig arbetar under sitt vuxna liv (som cirka 80 procent av somalier och romer) blir kostnaden tre gånger högre, 14 miljoner kronor per individ. Politikernas och medias mångåriga propaganda om att invandringen är ett vinstprojekt är en storskalig lögn.

Europas och i synnerhet Sveriges regering bedrar sitt eget folk. I ekonomisk mening utgör utomeuropeiska invandrare ingen tillgång för något land i Väst utan är istället en enorm belastning. Det som i decennier har utmålats som ett oumbärligt bidrag till svensk ekonomi är i själva verket det största förlustprojekt som någonsin har genomförts. Och det är du som betalar.

Under förra året fick 111 090 utlänningar uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige. Ett nytt rekord. Migrationsverkets statistik är snårig och svåröverskådlig, och att beräkna den exakta andelen utomeuropeiska invandrare år för år är en omöjlig uppgift. Jag har därför gjort en schablonberäkning som utgår från att hälften av dem som fått uppehållstillstånd kommer från utomeuropeiska länder. Det är en rimlig uppskattning och snarast i underkant vad gäller invandringen efter millennieskiftet då Sverige har tagit emot mycket stora grupper asylsökande från bland annat Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien. Enligt den här beräkningsmodellen kom alltså 55 545 av de 111 090 utlänningar som under förra året fick rätt att stanna i Sverige från länder utanför Europa.

Varje icke-västlig invandrare kostar 4,1 miljoner NOK

Beräkningen av kostnaderna för utomeuropeiska invandrare utgår från uppgifter i Finansavisen som chockade Norge när de publicerades i mitten av april. Tidningen har utifrån statistik från SSB, Statistisk Sentralbyrå, beräknat kostnaden för varje icke-västlig invandrare under hans/hennes livstid till i genomsnitt 4,1 miljoner norska kronor, NOK.

“Siffrorna eliminerar därmed myten om att invandring är lönsam” skrev Finansavisen.

Enligt SSB:s seniorforskare Erling Holmøy innehåller siffran 4,1 miljoner NOK alla skatteintäkter från invandrarna med avdrag för de offentliga utgifterna. De cirka 15 400 utomeuropeiska invandrare som kom till Norge under förra året belastar under sin livstid de norska skattebetalarna med en kostnad på 63 miljarder NOK. Det är lika mycket som hälften av intäkterna på den norska oljan.

Arbetskraftsinvandring ingen lösning

Beräkningen visar att den lönsamma invandringen från västliga länder knappast alls förändrar det totala utfallet. Vinsten av den västliga invandringen (plus 800 000 NOK per invandrare) äts upp av den olönsamma östeuropeiska invandringen (minus 800 000 NOK per invandrare). Kostnaderna för invandringen i stort blir därför en ren förlust.

“Kostnaderna kommer att bäras av genomsnittsnorrmannen över skattsedeln, eller i form av mindre kapacitet eller kvalitet på välfärden” säger Erling Holmøy.

Inte heller arbetskraftsinvandring är en lösning på ekvationen, skriver den norska nätsajten HRS, Human Rights Service. Det är lätt att glömma att varje invandrare ökar behovet av realkapital. De ska ha hus att bo i, barnomsorg och skolor till barnen, sjukvård och tandvård. En tumregel är att för varje procentenhet som invandrare ökar BNP (brutonationalprodukten) ökar de behovet av realkapital med tre procentenheter. Innan en arbetskraftsinvandrare kan börja bidra till det allmänna måste han eller hon arbeta i tre år för att betala byggandet av skolor, bostäder och vägar till sig själv. Först därefter bidrar han/hon till samhället.

Kostnaderna äter upp oljeförmögenheten

Redan betalda och framtida nettokostnader för de icke-västliga invandrare och deras barn som redan befinner sig i Norge beräknas av Finansavisen till 1 200 miljarder NOK. Om den icke-västliga invandringen fortsätter på samma nivå som de senaste fem åren kommer de totala kostnaderna att bli 4 100 miljarder kronor netto. Därmed är värdet av oljefonden och norska statens Statoilaktier på 4 000 miljarder NOK utplånat, enligt Finansavisen.

Det är värt att notera att beräkningen utgår från en perfekt fungerande integration. Den förutsätter att invandrarnas barn – alla som föds i Norge – presterar samma ekonomiska resultat som befolkningen i övrigt. Om integrationen misslyckas blir kostnaderna väsentligt högre.Erling Holmøy säger:

“Jag studsar ofta över att en kvarts procents ränteändring får så mycket uppmärksamhet i media jämfört med de ekonomiska konsekvenserna av invandring.”

Norska media försökte tiga ihjäl nyheten

Hege_StorhaugUppgifterna om kostnaderna för den utomeuropeiska invandringen har slagit ned som en bomb i Norge. Dock inte i norska gammelmedia. I mer än en månad försökte de tiga ihjäl Finansavisens undersökning.

Hege Storhaug, journalist på nätsajten Human Rights Service, ilsknade till över tystnaden. HRS har ända sedan 2009 i rapporter visat att invandringen inte är någon vinstaffär utan tvärtom går med enorm förlust. Den 19 maj skrev Hege Storhaug en debattartikel i Aftenposten.  Då brakade en läsarstorm loss. Mer än 2 000 kommentarer inflöt på mindre än två dagar – tills tidningen stängde kommentarsfältet.

“Varför fungerar media som en omvänd vakthund när det handlar om invandringen? Varför synar man inte makten kritiskt i sömmarna?” frågade Hege Storhaug.

I Sverige är frågan ett absolut tabu

En exakt beräkning av Sveriges kostnader för utomeuropeisk invandring motsvarande den norska kommer aldrig att gå att få till stånd. Dels för att frågan är ett absolut tabu i Sverige. Dels för att politiker och myndigheter hjälps åt med att mörklägga fakta med hjälp av statistik. Locket ligger tungt och tättslutande över den största statshemligheten av alla. Åtskilliga personer har fått sin karriär spolierad efter att bara ha ställt en enkel fråga om vad invandringen kostar.

Ständiga ändringar av begrepp och definitioner i befolkningsstatistiken är ägnade att sprida förvirring och göra det omöjligt att avläsa trender och göra jämförelser. Ett exempel är att Statistiska Centralbyrån, SCB, bokför invandrare som “svenskar” när de har fått svenskt medborgarskap efter fem år. För några år sedan beslöt samma myndighet att begränsa definitionen “utländsk bakgrund” till inrikes födda barn med två utrikes födda föräldrar. Tidigare hade definitionen gällt även barn födda i Sverige med en utrikes född förälder. I och med förändringen räknas den senare kategorin som svenskar.

Syftet med sådana förändringar är naturligtvis att sanningen om ekonomiska och andra följder av en ansvarslös invandringspolitik ska döljas för allmänheten. Media stöder mörkläggningen helhjärtat genom att kalla alla invandrare för “svenskar”, i synnerhet om de har begått brott.

“Det finns inte vi och dom, det finns bara vi”

Så här brukar det låta när propagandaryttarna rycker ut för att lura i allmänheten att invandringen går med vinst och är absolut nödvändig för Sveriges överlevnad:

• “Utan invandrare stannar Sverige.”

• “Man ska inte ställa grupp mot grupp.” (Trots att det är exakt det som görs hela tiden.)

• “Vi ska inte sätta prislapp på människor.”

• “Konjunkturer kommer och går men humaniteten består.” (Birgit Friggebo, invandringsminister (fp) 1991-94.)

• “Det finns inte vi och dom, det finns bara vi.” (Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.)

Nyligen försäkrade tio hycklande kommunalråd i lika många svårt invandringstyngda kommuner i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

“Tillskottet av människor är rent oumbärligt för att Sverige ska klara sitt framtida behov av arbetskraft för att säkerställa tillväxt och utveckling.”  Samtidigt skriker de på hjälp med kostnaderna för det “rent oumbärliga tillskottet”:

“Våra kommuners ekonomiska båge är spänd till det yttersta. Låt oss slippa höra strängen brista.”

Trots alla floskler om “allas lika värde” ska notan ändå betalas av någon. Den skickas till Sveriges drygt 4,5 miljoner förvärvsarbetande och drygt två miljoner pensionärer som med sina skatter får bära kostnaderna för den utomeuropeiska invandringen.

Astronomiska kostnader för utomeuropeiska invandrare

Om vi översätter den norska beräkningen till svenska förhållanden blir siffrorna minst sagt alarmerande. Kostnaden 4,1 miljoner i genomsnitt per utomeuropeisk invandrare i norsk valuta har räknats om till svenska kronor och blir då 4 635 000 SEK. Mycket talar för att det är en underskattning, eftersom sociala förmåner för i synnerhet invandrare är ännu mer omfattande i Sverige än i Norge. Detsamma gäller omfattningen av den politiska korrektheten och svenska befattningshavares oförmåga att säga nej till oberättigade krav från invandrarna. Ingen vill ju bli kallad “rasist”.

Utifrån uppskattningen att 55 545 utomeuropeiska invandrare fick PUT (permanent uppehållstillstånd) förra året blir kostnaden under deras livstid 257 miljarder 451 miljoner 75 000 SEK (257 451 075 000). En astronomisk siffra. En miljard är 1 000 miljoner. Som jämförelse uppgick hela Sveriges BNP till 3 biljoner 562 miljarder ( 3 562 000 000 000 kronor) under 2012. Biståndet kostar 38 miljarder per år. Sjukvården 247 miljarder. Ändå gäller beloppet 257 451 075 000 SEK kostnaderna på livstid bara för de utomeuropeiska invandrare som beviljades permanenta uppehållstillstånd under förra året.

Drygt en miljon PUT sedan millennieskiftet

Sedan millennieskiftet till och med 2012 har Sverige beviljat PUT till drygt en miljon utlänningar, 1 006 697 personer.  Andelen utomeuropeiska invandrare har ökat kraftigt under den här perioden, men vi håller oss fortfarande till antagandet att de utgör hälften av samtliga invandrare, det vill säga 503 348 personer. Kostnaden för dem under deras livstid blir 2 biljoner 333 miljarder 17 miljoner 980 000 SEK ( 2 333 017 980 000).

Det är en siffra som är så svindlande att den är svår att förstå. Här är ytterligare ett par referenspunkter: försvaret kostar omkring 40 miljarder per år. Den samlade omsorgen om funktionshindrade, som i sig är uppseendeväckande dyr, kostar 66 miljarder per år.

“Det finns inga starka argument för invandring”

Jan Ekberg, professor emeritus i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö, har ända sedan 1980-talet undersökt invandringens ekonomiska konsekvenser och varit regeringens särskilde utredare. I en rapport till regeringen i oktober 2009 (som blev hans sista) skriver han:

“Det finns inga starka offentligt finansiella argument för invandring. Argument finns för invandring av specialister, och det finns skyddsargument för flyktinginvandring. Men effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärdssystemet att försörja en åldrande befolkning är små. En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn.”

Förutsättningen för att invandring ska vara lönsam är att invandrarna kommer ut på arbetsmarknaden. Det gör de i förfärande liten utsträckning. Dessutom glömmer mångkulturellt extatiska politiker bort att även invandrare åldras och behöver sjukvård, äldreomsorg och pension. De ekonomiska slutsatserna för Sveriges del är med andra ord i allt väsentligt desamma som i Norge.

Staten har själv levererat katastrofala fakta

Den svenska staten har själv levererat nedslående, för att inte säga katastrofala fakta om invandring och ekonomi. Dessvärre har insikterna inte omsatts i några politiska beslut som har stoppat det pågående raset mot välfärdssamhällets avgrund.

En statlig utredning avslöjade 2008 att hälften av invandrarna, inklusive de europeiska, saknar eller har bristfällig utbildning. Ytterligare en fjärdedel har någon form av hantverksutbildning som inte givet efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. I den gruppen ingår också invandrare med utbildning på gymnasienivå. Bara en fjärdedel antas ha eftergymnasial utbildning.

Den dyra och kravlösa anhöriginvandringen

Den största och dyraste delen av invandringen är den totalt kravlösa anhöriginvandringen. Sedan migrationsverket började föra statistik 1980 har cirka 700 000 anhöriginvandrare fått PUT i Sverige. Det handlar bara till en mindre del om familjeåterförening. De senaste tre åren har 70 procent av anhöriginvandringen utgjorts av nyetablerade relationer, det vill säga brudimport från de gamla hemländerna. Försörjningskrav för den som tar hit anhöriga gäller bara i ett fåtal fall. En tredjedel av anhöriginvandringen sker till hushåll som är beroende av försörjningsstöd, där den importerade partnern sannolikt också kommer att försörjas av skattebetalarna.

Arbetsförmedlingens statistik från hösten 2012 visar att mer än 60 procent av nyanlända flyktingar och deras anhöriga har högst förgymnasial utbildning. I praktiken kan det innebära något års koranskola i hemlandet. Under 2000-talet har stora grupper analfabeter från tredje världen invandrat till Sverige. Särskilt hög är analfabetismen hos kvinnor från Irak, Somalia och Afghanistan som ofta helt saknar skolgång. När Borlänge undersökte analfabetismen hos nyanlända somalier för några år sedan visade det sig att 53 procent var analfabeter.

Bara hälften av utomeuropeiska invandrare arbetar

mandag 026 (4)

Skillnaden mellan svenskfödda och utrikes födda personers deltagande på arbetsmarknaden är enorm. Av infödda svenskar arbetar 85 procent. Totalt sett arbetar 57 procent av utrikes födda i åldern 25-64 år. Men den siffran bärs till stor del upp av nordiska och övriga europeiska invandrare. Av utomeuropeiska invandrare arbetar bara hälften. Bland utrikes födda totalt sett med förgymnasial utbildning arbetar 51 procent av männen och 38 procent av kvinnorna. Lägst representation på arbetsmarknaden har somalier. Bara 20 procent av dem arbetar.

Inte oväntat går 60 procent av kostnaderna för försörjningsstöd (som tidigare kallades socialbidrag) till utrikes födda, som 2011 uppgick till drygt 15 procent av befolkningen. En överrepresentation med 860 procent. Försörjningsstödet till den här gruppen kostar 6,7 miljarder (6,9 miljarder om man räknar in etableringsersättning).

“Människor lever bekvämt även som arbetslösa”

“Den enda anledningen till att välfärdsstaten fortfarande fungerar är att häpnadsväckande 85 procent av infödda svenskar i arbetsför ålder arbetar och betalar skatt, vilket är långt över det europeiska genomsnittet på 70 procent”

skriver Tino Sanandaji, ekonom vid universitetet i Chicago och Institute for Industrial Economics, i en artikel med rubriken “Utopin i brand” i National Review.

Bland svenskfödda i åldern 25-64 år med lång eftergymnasial utbildning arbetar 91 procent, medan motsvarande siffra för utrikes födda är 66 procent. Tino Sanandaji skriver:

“I den svenska välfärdsstaten lever människor bekvämt även om de är arbetslösa. Detta innebär att få är villiga att acceptera lågbetalda eller obekväma arbetsuppgifter utan föredrar att leva på socialbidrag tills något bättre dyker upp. Men invandrare som aldrig kommer in på arbetsmarknaden kommer sällan ikapp vad gäller inföddas kompetens.”

“Mångkulturen hindrar integration”

Sanandaji menar att en viktig orsak till den misslyckade integrationen är den svenska villkorslösa toleransen. Integration är inte bara en fråga om arbete. Ekonomiska faktorer är bara halva sanningen. Mångkulturen i sig är ett ännu större hinder till integration, anser Tino Sanandaji. Det svenska etablissemanget har omfamnat mångkultur mer entusiastiskt än kanske något annat land.

I Sverige håller kulturrelativismen hos den härskande politiskt korrekta eliten befolkningen i ett strypgrepp. Denna elit lär ut att de infödda inte har moralisk rätt att tvinga sin kultur på invandrare. Istället uppmuntras invandrare att hålla fast vid sin kultur från hemlandet. Invandrare lär sig dessutom – och utnyttjar – budskapet att de är offer.

“Mångkultur kan vara välmenad, men den har katastrofala följder. Det är helt enkelt inte sant att afghansk kultur rustar en människa för framgång i Väst lika mycket som den svenska kulturen gör” skriver Tino Sanandaji.

Den underutvecklade arabvärlden

Lewis-BernardI det psykologiskt skuldtyngda Sverige skylls invandrarnas tillkortakommanden på arbetsmarknaden regelmässigt på “misslyckad integration”, “diskriminering” och “rasism”. Det är med andra ord svenskarnas fel att invandrarna gör så dåligt ifrån sig. Frågan är vilka föreställningar politikerna har om dem man försöker integrera? De kommer till stor del från länder som är gravt underutvecklade i nästan alla avseenden. Det är ju därför de kommer till Sverige och Europa.

I en artikel i i Foreign Affairs beskriver historikern Bernard Lewis hur oljetillgångarna i arabvärlden har satt nästan all övrig verksamhet på undantag. Arabländerna lever gott på oljan och behöver inte anstränga sig. Under det senaste kvartsseklet har reell BNP per capita genomgående fallit i arabvärlden och var 1999 sammanlagt 531,2 miljarder US dollar – mindre än Spaniens BNP. Om man räknar bort oljeinkomsterna är värdet av den sammanlagda exporten från hela arabvärlden (med cirka 300 miljoner invånare) mindre än Finlands (med cirka 5,4 miljoner invånare).

Islam förlamar utvecklingen

Läget för vetenskap och teknologi är undermåligt. Arabländerna har den högsta andelen analfabeter i världen. Bara subsahariska Afrika har en lägre levnadsstandard. Inte ett enda av arabvärldens mer än 200 universitet hör till världens 500 bästa. Islam förlamar utvecklingen, bland annat genom att förhindra halva mänskligheten, det vill säga kvinnorna, från att genom utbildning och arbete bidra till ekonomin.

Invandrarna landar med andra ord inte som oskrivna blad på svensk mark för att bums efter landningen automatiskt anamma svensk arbetsmoral och vilja att göra rätt för sig. Deras blad är skrivna med bläcket från de kraftigt underutvecklade länder som de kommer ifrån.

Inte ens hälften klarar grundskolan

Mot den här bakgrunden känns det lockande för politikerna att hoppas på ett mirakel bland andra och tredje generationens invandrare. Tyvärr tyder ingenting på något nära förestående mirakel. Enligt alliansregeringens budgetproposition för 2013 hade drygt 90 procent av inrikes födda elever gymnasiebehörighet efter grundskolan 2011, medan bara 44 procent av eleverna med utomeuropeisk bakgrund hade det.

Enligt den senast redovisade PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) från 2009  har hälften (48 procent) av första generationens utomeuropeiska invandrade elever svag läsförståelse. De klarar inte grundskolan med godkända betyg och är inte kvalificerade för att börja på en ungdomsutbildning. För andra generationen är siffran 30 procent.
Av etniska svenskar är det 14 procent som inte klarar grundskolan. Av somalierna misslyckas 75 procent. Under inflytande av invandringen har de svenska resultaten försämrats mellan 2006 och 2009, och Sverige ligger nu på plats 21 bland 34 OECD-länder på de tre kunskapsområden som PISA mäter bland 15-åriga skolelever; läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Resultaten av PISA från 2012 kommer att redovisas i december.

70 procent högre arbetslöshet bland invandrade unga

Att inte klara sig genom grundskolan med godkända betyg slår självklart igenom när det gäller chanserna på arbetsmarknaden. Bland unga15–24 år födda utomlands är arbetslösheten 70 procent högre än bland ungdomar i samma åldersgrupp födda i Sverige. Det finns knappt några enkla arbetsuppgifter för lågkvalificerad arbetskraft kvar i Sverige.

“ Ja, och hela tiden kommer nya ungdomar, många utan tillräckliga kunskaper för att komma in på en arbetsmarknad där de enkla jobben för lågutbildade är på väg bort”

säger Mats Hammarstedt, professor vid Linnéuniversitetet i Växjö, som forskat om invandring och arbetsmarknad, i Dagens Samhälle.

Han ser också hur barnen till flyktingar som kom hit på 1980-talet nu har vuxit upp och har svårt att få in en fot på en arbetsmarknad där inte heller deras föräldrar lyckats etablera sig.

“Det är en problematik som ärvs över generationerna och som kommer att förvärras när stora barngrupper nu är på väg ut i arbetslivet” säger Mats Hammarstedt.

Den icke-västliga invandringen gör länderna i Väst fattigare

I boken “Indvandringens pris” betecknar den danske historikern och författaren Morten Uhrskov Jensen de ekonomiska konsekvenserna av invandringen från icke-västliga länder till Sverige som av “en astronomisk storleksordning”. Han skriver:

“Den icke-västliga invandringen gör länderna i Väst fattigare. För att invandrare ska vara till gagn för mottagarlandet måste de klara sig bättre än landets ursprungsbefolkning vad gäller utbildning och arbetsmarknad. En invandring som efter maximalt en generation inte ligger över ursprungsbefolkningen i inkomst är inte en invandring som bidrar till samhällsekonomin. Om de bara klarar sig lika bra som ursprungsbefolkningen måste man ställa frågan om invandring är en god affär, eftersom all invandring utan undantag medför kulturella omkostnader.”

En rapport från USA visar att tredje generationen invandrare (hispanics) klarar sig till och med ännu sämre än andra generationen.  Är det den fjärde generationen invandrare vi ska hoppas på?

En gigantisk förlustaffär för Sverige

Så grattis, svenska politiker. Den här situationen har ni försatt er i alldeles själva, och inte bara er själva utan framför allt er befolkning som tvingas betala kalaset. Det går inte längre att mörklägga att massinvandringen från utomeuropeiska länder är en gigantisk förlustaffär för Sverige. Ni kan slänga era floskler på den soptipp där de hör hemma.

Förutsättningen för en fungerande demokrati är att medborgarna har tillgång till korrekt information om hur deras skattepengar används. I Sverige mörkläggs fakta om invandringens kostnader samtidigt som skattebetalarna tvingas betala notan. Det är inte demokrati.

Valet står mellan två alternativ: 1. sätta stopp för den utomeuropeiska invandringen som dränerar svensk ekonomi, eller 2. skrota välfärden. Fortsatt utomeuropeisk massinvandring och bevarad välfärd är oförenliga.

Litteratur:

Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin: Invandring och mörkläggning. En saklig rapport från en förryckt tid. (Debattförlaget).

Lars Jansson: Mångkultur eller välfärd? Vitsippan förlag 2002.

Bernard Lewis: Tro och makt: religion och politik i Mellanöstern.

Morten Uhrskov Jensen: Indvandringens pris. På vej mod et fattigere Danmark.

Länkar till artiklarna i Finansavisen:

FA 1, FA 2, FA 3, FA 4, FA 5..

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

Tillæg: Oslo risikerer at indvandre sig konkurs

Oslos gjeld har økt dramatisk grunnet innvandringen, særlig fordi ikke-vestlige innvandreres sysselsetting er lav og trygdeuttaket høyt. Konkret er situasjonen slik:

Oslos gjeld har økt fra 7 milliarder kroner i 2004 til 30 milliarder kroner i 2014.

Den sterke befolkningsveksten eksempelvis i alderen 1 -19 år, og som er innvandringsrelatert, er langt dyrere enn eldrebølgen. I årene 2015-2030 vil investeringsbehovet ligge mellom 27 og 52 milliarder kroner bare til nye barnehager og skoler.

Nye sykehjemsplasser vil kun koste en femtedel av dette, et sted mellom 4 og 10 milliarder kroner.Kun 55 prosent av ikke-vestlige i Oslo i alderen 25 – 61 år er sysselsatte, mot 84 prosent i den norske befolkningen.

Resultatet er at mens en norsk husholdnings skatte- og trygderegnskap går i pluss med nesten 4 000 kroner i året, går en ikke-vestlig husholdning i minus med over 100 000 kroner. Da er flyktningene holdt utenfor. Alle forstår at dette er alarmerende, ikke minst med tanke på SSBs forsiktige prognose som anslår at etniske nordmenn blir en minoritet i Oslo rundt år 2040, og at tre av fire innvandrere da vil ha ikke-vestlig bakgrunn.

Jeg understreker at dette er en forsiktig prognose. Dagens innvandring er så høy at veiskillet i Oslo kan skje allerede på 2020-tallet. Situasjonen for Oslo fremover er så dramatisk at hovedstaden kan bli satt under statlig økonomisk administrasjon.

Mediene ser en annen vei

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

120 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] hade rätt. Dels hade Finansavisen räknat ut vad utom-europeiska invandrare kostar, dels hade Oslopolisen gjort statistik på […]

trackback

[…] Söndagskrönika: Hemligheten  Julia Ceasar, krönika 2013-06-09 […]

trackback

[…] Söndagskrönika: Hemligheten  Julia Ceasar, krönika 2013-06-09 […]

Angela
Angela
10 years ago

Forskare kritiserar DN för bluff om kostnaden för invandringen med anledning av DN:s presentation av OECD-rapporten.

http://www.friatider.se/forskare-ger-ft-ratt-om-dn-bluff

Berit
Berit
10 years ago

Jag säger till alla fyrtiotalister /andra som röstade på 7-klövern vid valet 2010 rösta på SD 2014 annars går det illa för både er /alla etniska svenskar samt för Sverige.
Då är vi utan land,arbetslösa bostadslösa,utan pension,sjukvård,medicin och tandvård.
Hur ska vi då överleva?
Ingen av 7-klöverns politiker kommer att rädda den som är etnisk svensk!!!

Anonymous
Anonymous
10 years ago

Jag fattar inte vad det är för etniska svenskar som är födda på fyrtio-talet som är så fega och så falska så de måste rösta som alla andra gör för att ingen ska misstänka något annat. Ni vågar inte stå upp för en egen åsikt och det är onormalt om man är en vuxen människa. Man skäms verkligen för er ni kan emigrera till ett arab-och muslimland. Det är ert fel att Sverige invaderas av araber och muslimer som ingen normal människa vill ha i vårt land. Men ni fattar väl inte att rösta man på 7-klövern så säger man… Read more »

Angela
Angela
10 years ago

Commission welcomes new OECD report on international migration trends. 13/ 06/2013 En mycket läglig rapport för Cecilia Malmström som med sina floskler om en åldrande befolkning vill öka invandringen till EU och László Andor som vill tysta Storbritanniens och Tysklands kritik om “social turism”. EU knakar i fogarna. Det gäller att tysta kritik. “Det viktigaste buskapet vi har är att migranter har en positiv och som värst en neutral påverkan på ekonomin, sade Angel Gurría, generalsekreterare för OECD här han på torsdagen tillsammans med EU:s inrikeskommissionär Cecilia Malmström och sysselsättningskommissionär László Andor presenterade sin årliga rapport om migration.” Ja, precis… Read more »

Angela
Angela
10 years ago

Kingedward24
Posted: 13 June 2013 – 20:27 –

Svar: Nej du lär nog inte få många till att citera OECD:s beställningsjobb. Det förvånar mig att du som säger att du inte är nyliberal ändå använder deras lögnaktiga rapporter. De flesta begriper varför det kom just nu och är det någon som nämner rapporten är det väl som jag just nu gör som ett exempel på hur globalisterna använder sig av alla upptänkliga medel för att mörklägga och vilseleda folk.

Det pinsamma är hur de svenska medierna så glatt låter sig utnyttjas som nyttiga idioter. Aktuellt (SVT:2) förnekar sig aldrig.

Marit
Marit
10 years ago

Hei Johan !

Jeg kan berolige deg med at 70 000 svensker, mest ungdommer, jobber og bor i Norge. Vi er vel fornøyde med deres innsats. De er høflige, arbeidssomme og godt likt her.. En vinn-vinn-situasjon.

Johan
Johan
10 years ago

DET ÄR INGEN HEMLIGHET för svenska skattebetalare att landets invandrings o migrationspolitik totalhavererat. Hur det kan vara en “okänd kunskap” eller en “väl bevarad hemlighet” för de politiker som är ansvariga för detta övergår allt förstånd. När man lyssnar till deras skogstokiga argument så är det lätt att bli fundersam. “Sverige har brist på människor i arbetsför ålder” , “Sverige tjänar ekonomiskt på den förda politiken – varje dag!” , “Vi måste ha fler som bidrar med skattepengar o nås inte det målet så finns det ett egenvärde i den kulturella mångfalden” osv. Detta när verkligheten är att Vi har… Read more »

Mattias Stanton (@MattiasStanton)
Mattias Stanton (@MattiasStanton)
10 years ago

Jag gick in på Migrationsverket hämtade statestik för att se om dina antagande att hälften är utom Europeiska av de 111.090 som kom 2012.

Antalet utomeuropeiska blev efter en summering 70.277. Fler än hälften.

Plockar vi bort Amerikaner, Kanadensare och Sydamerikaner blev siffran 64.104.

Plockar vi bort Kina, Japan och Thailand från denna grupp får vi 50.557.

Dessa återstående 50.557 då av Afrikaner och Araber, flesta med mycket låg utbildning eller ingen alls.

Så din gissning om hälften är rätt nära.

Arvid Falk
10 years ago

Den här araben säger att 80% av de 50 miljonerna muslimerna i Europa lever på välgörenhet.
http://www.youtube.com/watch?v=2a45zobzuOo
Ladda gärna ned böckerna Lifting the veil och Prophet of doom som jag har översatt till Svenska.
http://sweden.hostzi.com/

Julia Caesar
Julia Caesar
10 years ago
Reply to  Arvid Falk
Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@Arvid,

Bra jobbat med översättningarna!

Får man fråga hur lång tid det tog? Jag har gjort några kortare översättningar, men funderar också på vissa böcker, t.ex Suicide of reason. Fast det är mycket jobb…

Swedish Dissident
10 years ago

DaCapo: Det blev någonting tokigt med länken där – men tack ändå. Här är den rätta:
http://swedishdissident.blogspot.se/2013/04/paul-gottfried-multiculturalism-and.html

Kan för övrigt passa på att tipsa om denna lista:
http://swedishdissident.blogspot.se/2012/10/mangkulturkritisk-laslista.html

trackback

[…] Läs mera här. […]

Magentan
Magentan
10 years ago

VÄLJARNA VET FORTFARANDE INGENTING! Är det någon som händelsevis undrar varför SD inte ökar mer efter alla de våldsamma kravallerna och bränderna i Husby och ett 20-tal andra invandrartäta förorter i Stockholm och däromkring för ett par veckor sedan? I så fall kanske följande samtal igår mellan mig och en ålderspensionär (A) i bekantskapskretsen (jag är ganska säker på att “A” röstar på MP) kan ge en förklaring: A: “Dom sa i de lokala TV-nyheterna ikväll att det har varit en massa bilbränder här också under helgen. Det är på grund av sommarlovet, sa dom”. Jag: “Jaså, det har börjat… Read more »

Spökskrivaren
Spökskrivaren
10 years ago
Reply to  Magentan
Anonymous
Anonymous
10 years ago

Företag rekryterar personal från skolor och länder med högt ansedde.
Politiker rekryterar lågutbildade från länder som inte är kända för en enda högteknologisk produkt men de anställer inga. Det vill de andra skall göra.

trackback
10 years ago

[…] Om sådant som du aldrig får höra eller läsa om i vår vanliga censurerade media. Läs Julias krönika här. […]

DaCapo
DaCapo
10 years ago

Man kan alltid försöka vidga sitt vetande!
Jag har förstås inte läst boken själv, än – bara om den.

Multiculturalism and the Politics of Guilt:
Toward a Secular Theocracy [Paperback]
av Paul E. Gottfried

http://www.amazon.com/gp/product/0826215203/ref=as_li_tf_tl?ie=
UTF8&tag=fritid-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&
creativeASIN=0826215203

http://swedishdissident.blogspot.se/2013/04/paul-gottfried-
multiculturalism-and.html
. . . . . . . . . . . . .
http://www.friatider.se/att-dansa-pa-gravar

trackback

[…] Snaphanens Julia Caesar skriver søndagskronik om indvandringens pris i Sverige: Hemligheten. […]

boeufhjerte
boeufhjerte
10 years ago

Julia, en kommentar til denne her:

“Migrationsverkets statistik är snårig och svåröverskådlig, och att beräkna den exakta andelen utomeuropeiska invandrare år för år är en omöjlig uppgift.”

Hvis man anvender den definition på “ikke-vestlig” som Danmarks Statistik anvender, så var hele 74,5 % af nettoindvandringen til Sverige 2007-2012 “ikke-vestlig”, ifølge hvad jeg kunne trække ud fra SCB. Samme tal for Danmark: 41%.

Det er inklusive ex-Jugoslavien, Rusland og Ukraine , samt alle lande som er indlysende ikke-vestlige.

boeufhjerte
boeufhjerte
10 years ago
Reply to  boeufhjerte

Hvis nogen selv vil kigge på den statistik, så kan det ses her:

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkH4pYp-Cs3tdHpuYThadmVJNjdnQy1rTTR6SFF0Snc#gid=1

Tallene er altså fra scb.se: Invandringar och utvandringar efter medborgarskap och kön. År 2000 – 2012

(Jeg tog kun fra 2007-2012 fordi dst.dk ikke har ældre tal for indvandring efter statsborgerskab. Til sammenligning mellem Sverige og Danmark.)

kim
kim
10 years ago

Tack för att någon säger sanninngen om det dödsdömda Sverige , I LOVE YOU ! Men… jag vet att dessa sköna invandrare som hatar Sverige , kommer att döda sig själva , som dom och deras Allah vill, Sverige är som vilken krigszon som helst i Arabvärlden. Vilket i slutändan innebär att alla Svenskar som fattar detta , flyr, och alla PK blir kvar. Sen är Sverige , precis som politiker och media vill ha det , en skön muslimsk krigsdrabbad zon, som dom flyende Svenska politikerna och journalisterna kan skänka pengar till……hmmm… Hur blev det nu? det var ju… Read more »

Stefan K
10 years ago

Jag skulle så gärna vilja höra Sveriges partiledare kommentera dessa uppgifter i direktsändning.
Det är så absurt att man baxnar.

Politikers rädsla och journalisters feghet är på väg att rasera Sverige och försök inte inbilla någon att svenska skattebetalare tjänar på denna hysteriska invandringspolitik.

Tänker mejla artikeln till alla i min bekantskapskrets…varenda en.

Crass Børsting
Crass Børsting
10 years ago

Tak til Julia for endnu en deprimerende, men velskrevet og nødvendig søndagsartikel.

Når hele butikken braser sammen, vil fortvivlede og desperate svenskere (og snart efter nordmænd og danskere) jamrende spørge: Hvordan kunne det gå så galt? Hvorfor forstod vi det ikke i tide?

Og svaret lyder: I læste de forkerte medier og troede på dem. I stemte på de forkerte politikere og må – utroligt nok – også have troet på dem. I fik til syvende og sidst, hvad I havde bedt om, mens demokratiet endnu eksisterede.

Swedish Dissident
10 years ago

Väldigt bra och välunderbyggd artikel. Massinvandring och mångkulturalism innebär en enorm förlustaffär.

Asdic
Asdic
10 years ago

Men kära vänner. Vi har varit felinförmerade alla i hopa. Cecilia Malmström berettar här hur det hänger i hop tilsammans osv.

http://www.youtube.com/watch?v=6nM1k2prwbs

H B
H B
10 years ago

Frågan är vem som vill ta ansvar och regera Sverige då Ebberöds Bank i regi Reinfeldt fått fullt genomslag och bankrutten och den till synes oundvikliga mångkulturella konflikten når inbördeskrigets dimensioner?
Starka onda krafter kör oss obönhörligen mot detta öde i rekordfart och det under demokratiska former. Man frågar sig ängsligt hur är detta möjligt i det som ska vara ett upplyst samhälle? Svaret är givet, utan lögn-/mörknings- och förföljelsemedia tillsammans med det alltmer inflytelserika kulturetablissemanget hade denna historiska omvandling från välfärdsstat mot kaos aldrig varit möjlig.

Asdic
Asdic
10 years ago

Reinfeldt om ersättningarna 1993.

Fedrik fikk rätt!

http://www.youtube.com/watch?v=0zFiNNeKkOA&NR=1

trackback

[…] Läs hela Julia Caesars krönika HÄR. […]

Asdic
Asdic
10 years ago

Utan att vara tillåten att knyta vänskapsband med den redan befintliga befolkningen i den land man själva väljer att flytta till, går det inte att bli integrerad. Koranen är klokklar: 5:51 O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your friends and protectors: They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily Allah guideth not a people unjust. Vem önskar vänskap med apor och svin? 5:60 Say: “Shall I point out to you something much worse than this, (as judged) by the… Read more »

Erik Andeman
Erik Andeman
10 years ago

Bra sammanfattat men verkligheten är antagligen mycket värre vad gäller kostnader eftersom bidragsbedrägerier och annan kriminalitet inte är inräknad. Sen så är ju redan välfärden skrotad. Vi har ju inget försvar att tala om trots att det kostar 40 miljarder om året. Sjukvården är numera ett enda stort lotteri som tillochmed SvD och Expressen rapporterat om i hela artikelserier. Skolan är en av de sämsta i hela Europa och även arbetslöshetsförsäkringen hamnar på jumboplats bland de 26 OECD-länderna. Pensionen kan man glömma för en svensk 27-åring kan idag räkna med att få 40% av lönen i pension. Polisen har sämst… Read more »

Asdic
Asdic
10 years ago

Det finns grunder til at det går som det går på arbetsmarknaden. Inte enbart i Norge och Sverige, men i hele Eurabia. Svaret är syskonbarnekeskap. Inbreeding, Incest and Cousin Marriage in Islam http://crombouke.blogspot.no/2010/01/inbreeding-incest-and-cousin-marriage.html Muslim Cousin Marriage 1 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G-OA6tYJoF4 Sitting in the family living room, I watched tensely as my mother and her older brother signed furiously at each other. Although almost completely without sound, their row was high-octane, even vicious. Three of my uncles were born deaf but they knew how to make themselves heard. Eventually, my uncle caved in and fondly put his arm around his sister. My mum… Read more »

Soffman
Soffman
10 years ago
Reply to  Asdic

Förlösningen av 600 000 genetisk defekta avkommor sätter oss i arbete varje dag.
(Samtliga i påståendet innegående delar framtagna med samma omsorg om verkligheten som Ullenhag visade när han tog fram sitt påståendes delar.)

Kingedward24
Kingedward24
10 years ago

När invandringskritiska personer ger sig till att räkna går det alltid galet. Anledningen brukar anges till att information inte finns tillgänglig eller är förvanskad av regeringen. Men i detta fall finns det ju statistik. Eftersom siffror inte är Julias starka sida kommer lite hjälp här: Antalet invandrare från MENA-länder, de som hon åsyftar, är ca 15000 per år, nar man har reducerat för de som har flyttat hem igen. Alltså inte 55000 som Julia hävdar. Kostnaden i Norge är sannolikt mycket högre än i Sverige per person pga mycket högre kostnader och därmed bidrag. Att “räkna upp” beloppet när man… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Antalet invandrare från MENA-länder, de som hon åsyftar, är ca 15000 per år, nar man har reducerat för de som har flyttat hem igen.

Kan man få en källa för den uppgiften?

Kingedward24
Kingedward24
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Inget problem, källan heter SCB.
Fråga istället Julia var 55000 kommer ifrån. “jag har gjort en schablonberäkning”…

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Du bör givetvis som källhänvisning lämna en relevant länk till SCB – jämf. med hur Erik Andeman har belagt sina uppgifter betr. utvandring till Irak 2012.

http://www.scb.se/Pages/Article____352445.aspx

Magnus A
Magnus A
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Invändning att JC skriver hon “gjort en schablonberäkning” håller jag delvis med om. En sådan kräver någon grund för antagandet. Den exakta siffra JC anger inte heller kompatibel med schablon. Men JC hamnar (tyvärr) rätt i storleksordning. (*Tyvärr*, anser “läraren i mig”, då “metod” suger. Kanske SD-nivå? Att SD är ett amatörmässigt parti med f d vikingarockare i ledningen är mitt intryck av de SD:are jag stött på, vilka bl a inte tål faktaargument, där SD-politiker i höga positioner både varit otrevliga och blockat vid påpekanden). Nåväl, men hur kan du klaga på påstådd schablonberäkning samtidigt som du använder en… Read more »

Nils-Erik Abrahamsson
Nils-Erik Abrahamsson
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Och även om det hade varit fler som flyttade hem så är det idiotiskt att ta med det i beräkningen. Med Kingedwards24 logik angående nettoinvandring så skulle en utvandring år 2012 av 1 000 iranska skattebetalande ingenjörer som kom hit 1980 och en invandring år 2012 av 1 000 iranska asylsökande inte få några konsekvenser alls för Sveriges del. Plus minus noll på kontot.

Kingedward24
Kingedward24
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Jag tog fram en tabell på SCB:s hemsida, som visar år för år antalet boende i Sverige per ursprungsland, med 212 olika länder. Lite jobbigt men möjligt.
I den framgår t ex att antalet somalier i Sverige har ökat från 14000 till 43000 på tio år, eller ca 3000 per år.

du hittar allt genom: Hitta statistik/Statistikdatabasen/Befolkning/Befolkningsstatistik/Utrikes födda efter födelseland

Magnus A
Magnus A
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Att du beräknar årlig somalisk invandring för år för något decennium sedan, då den var mycket låg, är inte hederligt för att beskriva nuvarande situation. Somalisk invandring ökade mellan 2007 och 2010 från under 22 000 till ca 38 000, över 5000 per år. Det avser endast invandrare, ej barn med två somaliska föräldrar. 31 december 2010 hade vi enligt SCB 49 007 antingen invandrare födda i Somalia eller de med två föräldrar som är invandrare från Somalia: http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2011M09/be0101_Fodelseland_och_ursprungsland.xls Vidare var 2011 och 2010 somalisk nettoinvandring avrundat 3 000 resp. 4 000, så nu har Sverige ungefär 60 000 somalier,… Read more »

Erik Andeman
Erik Andeman
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Jag kan ge en källa vad gäller utvandring från Sverige 2012 och där titeln är “Utvandring till Irak ökar”.
http://www.scb.se/Pages/Article____352445.aspx

Av de 51747 som utvandrade 2012 angav 1202 att utvandrat till Irak. Inga andra MENA-länder är med på listan och totalt är det långt ifrån de 35000 som du hävdar.

Du ljuger och en enkel Googling ser det på en gång. En sak jag undrar är hur en person som du resonerar. Julia skriver om fakta och du försöker genom patetiska lögner bortförklara det fruktansvärda som håller på att hända. Varför? Tror du att du är god?

Kingedward24
Kingedward24
10 years ago
Reply to  Erik Andeman

Tyvärr snurrar du till det fullständigt.
Redan siffran 55000 är helt fel, därför blir ditt räkneexempel helt galet.
Korrekt nettoinvandring från utanför Europa 2002-2012 är ca 20000 per år.
Om du anser att jag ljuger är du sannolikt religiös. Varför inte besöka SCB:s eminenta hemsida och titta sjâlv? Allting finns där
Som sagt tidigare, fråga istället Julia efter hennes “källor”, de finns inte.

Erik Andeman
Erik Andeman
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Så när jag enkelt visar att ditt argument att man måste räkna bort de som utvandrar är helt fel så ändrar du dig och hävdar du att Julias uppskattade siffra på 55000 är fel. Jag kan lätt visa att hennes siffra inte bara är rimlig utan antagligen även för låg. Ta t.ex. Boeufhjerte nedan. Han hävdar att 74.5% av invandringen till Sverige 2007-2012 skulle kunna vara utomeuropeisk. En siffra som antagligen är sann är att det var en invandring till Sverige 2012 på 103059 personer. 74.5% av det är 76779 personer. Sen att det utvandrade 51747 påverkar ju inte den… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Erik Andeman

Och vad är det fruktansvärda för dig? Är du själv god? Och för vem är du god? I vems ögon? Och de “patetiska lögnerna” är det bluffen om migrationens konsekvenser som undanhålls och som drabbar folken som utsätts för den? Invandring kan aldrig vara lönsam i sig. Det handlar bara om att flytta runt människor. Möjligtvis om någon kan tillhandahålla en kunskap som något land saknar för tillfället. Men det är ju också ett misslyckande för det mottagande landet som inte garderat sig, en brist på förutseende och långsiktighet likväl för det exporterande landet som dräneras på sin kunskap och… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Erik Andeman

Ursäkta Erik Andeman blandade delvis ihop din kommentar med Kingedward24.

Nils-Erik Abrahamsson
Nils-Erik Abrahamsson
10 years ago
Reply to  Kingedward24

“MENA-länder” är inte en bra kategorisering i sammanhanget. Dels finns det olika definitioner och dels exkluderas till exempel länder som Afghanistan. “Utomeuropeiska länder” är bättre, men även den kategoriseringen är förstås problematisk då länder som USA, Kanada etc. finns med. Att gå efter HDI är möjligen bättre, men även där vet man ju inte i detalj vilka personer som kommer. Det kan komma tärande människor från hög-HDI-länder och tvärtom. Oavsett hur man kategoriserar blir det problem, och det går att slå ned på det som Kingedward24 gör här. Julias uppskattning är möjligen lite i överkant, men även om man skulle… Read more »

Cavatus
10 years ago

Vad sägs om termen “tredje världenmedborgare”? Det utesluter Kanada och USA och anger att det främst är människor från mindre utvecklade och fattiga länder som det handlar om.

Tjalle
Tjalle
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Citat: “När man finner siffror som att invandrarna som kommer under ett år kostar samhället 250 miljarder under sin livstid, borde skribenten kunna göra ett överslag och inse att det är orimligt, men det kan man alltså inte förvänta sig. Jag gör ett överslag, step-by-step: 250 miljarder / 55.000 invandrare per år = 4,5 miljoner för var och en av de 55.000 under deras återstående livstid. Detta är ju egentligen inget riktigt överslag utan utgångssiffror från inläggets andra rad: “Varje utomeuropeisk invandrare i Sverige kostar under loppet av sin livstid i genomsnitt minst 4 635 000 kronor i 2012 års… Read more »

Kingedward24
Kingedward24
10 years ago
Reply to  Tjalle

Som sagt tidigare, siffrorna är fel rakt igenom, ditt överslag blir därefter.
SCB heter den vettiga statistikkällan i Sverige för dessa ämnen, inte Julia Caesar.

Julia Caesar
Julia Caesar
10 years ago
Reply to  Kingedward24

@ Kingedward24 Du efterlyser mina källor. De framgår tydligt i min text. Länkarna finns i den blå texten. I krönikan beskriver jag också hur jag har räknat, med utgångspunkt från Finansavisens redovisning av invandringens kostnader i Norge, byggd på SSB:s statistik. Siffran 55 545 utomeuropeiska invandrare som fick PUT under förra året är, som jag påpekar, en uppskattning som bygger på en halvering av det totala antalet beviljade PUT (111 090) enligt migrationsverkets statistik. http://www.migrationsverket.se/download/18.6b1545eb13e806e85c1ec0/tab1.pdf Det framgår också tydligt i min text. “Antalet invandrare från MENA-länder, de som hon åsyftar, är ca 15 000 per år, nar man har reducerat… Read more »

Kingedward24
Kingedward24
10 years ago
Reply to  Julia Caesar

Julia, Det finns ju ingen källa till att börja med gällande de 55000. Om du vill kan du ju använda de siffror som finns hos SCB, de går att ta ut i Excel. Vidare skriver du att 80% av somaliska invandrare antagligen kostar 14 miljoner under sin livstid. Med 50(?) års förväntad snittlevnadstid i Sverige blir det 300 000 per år och person. Jag tror att du inser att detta inte âr rätt. Men en hel del av dina läsare gör inte det. De kommer imorgon diskutera på arbetsplatsen att en somalier kostar 300000 per år under sin livstid. Norgejämförelsen… Read more »

Magnus A
Magnus A
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Kingedward24. Ja, 55 000 saknar källa, men som ett ej orimligt antagande är det inte heller ett oegentligt för ett grovt resonemang om kostnader. I SCB:s databas för 2012 anges 39 049 utomeuropeiska nettoinvandrare, men där är antal bruttoinvandrare 103 059, inte de 111 090 som SCB detta år anger fått uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Här 103 059 resp. 39 049: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoK52VbKGZbQdDJ6VVJtN2ROSTNoMzY3UGpJQV9aZkE#gid=0 Bruttoinv: 103059, Nettoinv: 49546, Netto ickeeuropeisk inv : 39049 Vad skillnad i definition för det som räknats i de två uppgifterna från SCB vet jag inte, men utifrån de 111 090 torde nettosiffra för utomeuropeisk nettoinvandring vara betydligt högre… Read more »

Jonny
Jonny
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Siffran 14 miljoner kommer från forskningen och avser den samhällsekonomiska kostnaden för ett “livslångt utanförskap”. Samma överslagsberäkningar som ovan, används för övrigt i offentliga utredningar. Olika modeller för beräkningar av samhällsekonomiska kostnader för utanförskap har arbetats fram, bland annat av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog i rapporten Individen i Centrum, framtagen 2008 för Skandias stiftelse Idéer för livet. I de olika beräkningar Nilsson/Wadeskog gör ligger den samhällsekonomiska kostnaden för ett livslångt utanförskap på mellan 13 och 15 miljoner kronor, inberäknat såväl direkta utgifter som transfereringar, bidrag och andra offentliga kostnader som bortfall av statliga och kommunala skatteintäkter. Om ett livslångt… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
10 years ago
Reply to  Kingedward24

@ Kingedward24 Antal utrikes födda i Sverige vid årsskiftet 2011-2012 var drygt 1,4 miljoner. Deras efterkommande födda i Sverige ej inräknade. http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2011A01C/Den%20utrikes%20f%C3%B6dda%20befolkningen%20%C3%B6kar.pdf Antal beviljade permanenta uppehållstillstånd och uppehållsrätter 1980-2012 var 1 640 978. http://www.migrationsverket.se/download/18.6b1545eb13e806e85c1ec0/tab1.pdf Återvandringen är alltså inte av imponerande omfattning om man ser till helheten. Ur ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv är det direkt vilseledande att tala om nettoinvandring, eftersom det inte är jämförbara kategorier som in- och utvandrar. De svenskar som utvandrar är ofta högutbildade och framgångsrika. Istället får vi analfabeter och andra lågutbildade från länder med för Sverige inkompatibla kulturer, kategorier som aldrig kommer att tillföra landet… Read more »

Anonymous
Anonymous
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Det du efterfrågar ur nämnda SCB-data (SCB-länk överst i excel-spredsheet):

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoK52VbKGZbQdERrOGtZUzdKVVhBcy1kOVhoVGpacXc#gid=0

Förhållande bruttoinvandring ickeeuropeiska länder vs. europeiska länder 48,54% vs. 51,46%. (53 180 vs. 49 879)

JC:s antagande 50,00% mot 50,00% ligger alltså ganska nära verkligheten.

Apropå kostnader lär 6 988 europeer från “f d Jugoslavien”, Rumänien, Bulgarien, Vitryssland och Ukraina ha relevans.

Noterar:

Brutto 56 867 utomeuropéer och från nämnda östländer. Brutto från övriga Europa 46 192.

Netto 44 904 utomeuropéer och från nämnda östländer. Netto från övriga Europa 6 408.

Kingedward24
Kingedward24
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Nettoinvandringen per land är ju i allra högsta grad relevant. Därför är det bra att se hur många personer med visst ursprungsland som bodde i Sverige exv 2002 och 2012. Där ser man hur snabbt eller sakta befolkningen förändras. En av de sista saker jag är, är nyliberal. Jag ogillar starkt raserandet av skolan, som numera är det ultimata beviset på de styrandes tillkortakommanden. Jag tycker inte det är särskilt relevant med kostnader per person heller. Men jämförelsen mellan svenskar gällande kostnader är ju faktiskt lika dum eller smart som din jämförelse av invandrares kostnader. Idag publicerades en OECD-rapport som… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Har inte följt med i debatten. Men jag såg nu att kommentarer tillkommit som inte bör stå oemotsagda. Jag vet inte vem du är “fans” till och inte bryr jag mig heller om vilken eller vilka som är dina idoler men eftersom du tar upp det förstår jag att du är i den åldern att man har idoler. Även om jag i tonåren hade en eller annan idol så var inte vi så barnsliga att vi ” försvarade våra idoler helhjärtat och oreserverat”. Hahaha…De som skriver här är högst kompetenta skribenter som vet vad de pratar om och kan bilda… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Somalias utrikesminister uppmanade för någon vecka sedan i SVT:s Nyhetssändningar somalier att flytta hem. “Somalia är ett extremt rikt land”, sa hon. Muslimer har en uppsjö av likasinnade rika länder att invandra till som gränsar till det egna landet. Varför väljer de inte de länderna som är lika deras eget? Varför så många väljer Sverige är en mystisk gåta. Kanske du kan svara på det? Ytterst få i Asien, Afrika eller Mellersta Östern har hört talas om Sverige. Analfabeter som inte har tidningar, böcker, talar svenska eller ens har samma alfabet kan veta något om Sverige. Inte ens de välutbildade… Read more »

Spökskrivaren
Spökskrivaren
10 years ago
Reply to  Angela

Undersök den av Olof Palme handplockade 1980, utan särskilda meriter, men en av det Utvalda Folket; Jan Eliasson!

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Spökskrivaren

Paideia är felstavat i din länk (som därför inte fungerar).

—–

Steen! Vi saknar editeringsfunktionen!

Kingedward24
Kingedward24
10 years ago
Reply to  Angela

Angela, du har helt klart en negativ upplevelse av situationen som den ser ut. Men om man ser på det lite större, är det svårt att se det på det sättet. De länder som har tagit emot många invandrare har inte en raserad ekonomi. Världens mäktigaste land råkar även vara ett av de västländer som i modern tid tagit emot absolut flest invandrare. I Frankrike där ekonomin nu börjar bli kärv p g a 35-timmarsveckan, 50% arbetsgivareavgift och inga som helst reformer gällande pensionerna, kommer nu liknande funderingar fram. Det är invandringen det beror på. Likadant var det i Sverige… Read more »

Magnus A
Magnus A
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Du gör ett fel när du kopplar USA:s goda ekonomi till deras mottagande av invandrare. Inga utredningar har vad jag sett visat att huvudparten av senare decenniers invandring till USA, den mexikanska, har gjort landet rikare. Den är kanske inte ekonomiskt lika negativ som den från fattigare länder till Europa, trots att delar av den ökat kriminalitet. Det är sant att dålig ekonomi kan leda till populism, där minoritetsgrupper beskylls för att vara skuld till problemen, men nu avser kritik mot invandringen mycket ofta (t ex FrP, Ayaan Hirsi Ali, Arnstberg, jag själv) en situation av migration vi tidigare inte… Read more »

Kingedward24
Kingedward24
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Magnus, Det finns absolut skäl att sakligt diskutera invandringen, ur ett praktiskt perspektiv. Och det gör glimtvis definitivt Julia också. Hit hör exv den kommunala problematiken, man bestâmmer centralt att vissa kommuner ska vara solidariska, men de saknar medel att genomföa en vettig integration. Dessa praktiska frågor är svåra att hantera idag, när alla politiker är rädda att uppfattas som motsträviga. Givetvis måste man även kunna debattera den framtida politiken vad gäller mottagande. Däremot är det oacceptabelt att diskutera rätten att vara här när det gäller personer som redan bor i Sverige, vilket flitigt görs. Även i denna blogg pekas… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Kingedward24

Om Japan haft en liten mer “negativ” upplevelse av situationen i Japan hade inte kärnkraftsolyckan inträffat för det var ingen naturkatastrof utan en katastrof skapad av människor. Människor som sätter hierarkier, lydnad och grupptänkande i system. Ett vanligt fenomen hos etablissemangen. Kritiskt granskande människor och obehagliga sanningar har aldrig varit populära hos etablissemangen. Kritiskt tänkande är grunden i kunskapsbildning, för nytänkande och nya värderingar. Avvikande åsikter är tummen i ögat på etablissemanget. “eliten” som brukar stå för grupptänkande som är ett mycket skört system. Samband och sammanhang är det som är det övergripande. Det är DET som är “det lite… Read more »

VoD
VoD
10 years ago

Det här är en av dina viktigaste krönikor, Julia. Jag vill dock säga följande med hänsyn till inlägg i kommentarsfältet angående argument för invandring: om inte den sociala delen fungerar, så är det över huvud taget inte någon idé att ens diskutera den ekonomiska aspekten. Missförstå mig inte. Självklart är det relevant att påvisa att invandringen ekonomiskt är ett gigantiskt fiasko, men när samhörighetskänslan saknas på grund av olika etnicitet och kultur, när människor självmant segregerar sig pga av etnicitet och kultur och det visat sig att motsättningar byggs upp mellan olika etniciteter och kulturer/religioner, ja då är det ingen… Read more »

Spökskrivaren
Spökskrivaren
10 years ago

Klockren argumentation:
https://www.flashback.org/sp43804455

VoD
VoD
10 years ago
Reply to  Spökskrivaren

Håller med! Detta är det enda hållbara argumentet som inte kan bortförklaras eller krossas. Detta därför att motståndarsidan då tvingas erkänna att de vill utplåna svenskarna som etnicitet. Alltså är det svenskhatarna, kulturmarxisterna och hätska invandrardebattörer som är de riktiga rasisterna.

Så fort man diskuterar ekonomin angående invandringen, och gör detta till enda argument så bemöts man av motargumentet:

– jaha, men om invandringen är lönsam för Sverige vill du då ha invandring?
– eeehh, nej,
– jaha, så du är rasist, i alla fall?
– ehh, nej, men…

Spökskrivaren
Spökskrivaren
10 years ago
Reply to  VoD

Skendebatten om invandringen i MSM har varit antingen lögnaktig eller på sandlådenivå i decennier.
Hur kunde ett fritt, välutbildat folk som det svenska, med högt självförtroende, låta sig duperas av en fräck grupp bolsjeviker och svenska landsförrädare?

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Spökskrivaren

“Skendebatten om invandringen i MSM har varit antingen lögnaktig eller på sandlådenivå i decennier. Hur kunde ett fritt, välutbildat folk som det svenska, med högt självförtroende, låta sig duperas av en fräck grupp bolsjeviker och svenska landsförrädare?” 1. Svenskarna är inte välutbildade (i betydelsen kunskapsrika) – socialdemokraterna krossade medvetet kunskapsförmedlingen i den svenska skolan. 2. Självfortroendet hos gemene svensk är inte högt – befolkningen är klientifierad, skuldsatt och jobbar hårt för att försörja det världsunika invandrarkollektivet. Utlandssvensk skrev följande, vilket förtjänar att citeras: “I de flesta totalitära stater, t.ex Hitler Tyskland eller gamla Sovjetunionen, har det funnits en hunsad och… Read more »

Tony
Tony
10 years ago
Reply to  Spökskrivaren

Jag tror att en del av förklaringen skrev Julia caesar i sin förra krönika
att vi är fredsskadade, vi tror gott om alla, men det är inte alla som vill väl!

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago

A propos Nostradamus länk ovan.. här är en annan läsvärd och ambitiös genomgång cum översikt ang. de beräkningar som gjorts av den världsunika, svenska invandringens katastrofala kostnader.

http://freedomofspeech2014.blogspot.co.uk/2013/06/faktabanken-invandringens-kostnader.html

joffe
joffe
10 years ago

Åter en ”pang i bygget” krönika av den skickliga grävande journalisten Julia Caesar. Elwee ovan at 09.52 framför det jag själv känner och tycker. Läs hennes text en gång till käre vän. Jag fortsätter att på ålderns höstkant drömma om det fina hederliga fosterlandet Sverige på 40 till sent 60 tal. Men vi gav upp att bo där för många många år sedan. Jag kommer att hänga upp min keps i mitt nya kära hemland där jag är stolt över att bo. Här skyfflas ingenting under mattan utan man diskuterar öppet och debatterar alla problem, d.v.s även invandringsrelaterade, som samfälligt… Read more »

Nostradamus_i_norr
Nostradamus_i_norr
10 years ago

http://petterssonsblogg.se/2013/05/12/invandringens-nettokostnader/ finns en beräkning som är gjord på basis av SSBs siffror men omräknat till svenska förhållanden.

Snowflinga
Snowflinga
10 years ago

Siffrorna om invandringens kostnader i Julia Caesars nya krönika är verkligen skrämmande. Men en fråga är fortfarande obesvarad : Varför gör makthavarna det? Är de verkligen så onda att de vill förstöra eget land och egen kultur? Har de aldrig lärt sig någonting från historien? Vill de förstöra alla nationer i Europa? Det är också underligt att det är endast i Europa som man gör det. Man hör inte japaner, kurder, iranier och palestinier och andra folkslag vara upptagna med existensiella identitetskriser, ännu mindre sjunger de lovord om massinvandring , mulikulturalismen och landets uppblandning. Europas politiker tycks använda massinvandring och… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Snowflinga

Snowflinga skriver: “..en fråga är fortfarande obesvarad : Varför gör makthavarna det? Är de verkligen så onda” I den förra krönikan citerade Julia: Eva Agnete Selsing: “Om dina gärningar medför våld, övergrepp, hot, förtryck och social kontroll av dina medborgare (som aldrig har efterfrågat den verklighet du har satt dem i), och du inte förhåller dig till det, så är du en ond människa” http://snaphanen.dk/2013/06/02/sondagskronika-sverige-ar-fredsskadat/ Med det perspektivet på ondska, så är makthavarna onda. —– Snowflinga skriver: “I England har man hunnit längre på denna fördärvade väg än vad Sverige har gjort..” Andelen av befolkningen som har utländsk bakgrund är… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

@Arvid & Snowflinga, “Andelen av befolkningen som har utländsk bakgrund är dubbelt så stor i Sverige jämfört med i Storbritannien – ca. 30% i Sverige jämfört med ca 15% i Storbritannien. Men du kanske avser något annat, när du skriver, att “man hunnit längre på denna fördärvade väg”?” Jag har bott flera år i England under 90-talet och reser fortfarande dit regelbundet samt följer brittisk press. Baserat på detta är det min bestämda uppfattning att läget i Sverige är betydligt värre än i UK. Dock är det mycket lätt att få motsatt intryck av den enkla anledningen att brittisk media… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Det tycks inte hjälpa att brittisk media rapporterat om läget. Och jag har tyckt mej märka att dailymailonline på sistone gett upp, ja, det är ju inte roligt att vare sig skriva eller läsa om det när det inte leder nån vart, så dom sysslar med skvaller och sensationer mest. (Vore lätt att undersöka med s k innehållsanalys.)

Snowflinga
Snowflinga
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Makthavarna som genomför dethär massiva sociala experimentet kan säkert betraktas som onda, Det är svårt att se dem som någonting annat men en del av dem är säkert mycket naiva och tänker inte längre än deras näsa är lång. Det har förekommit terrorattentat i England med många dödsoffer, det finns invandrargäng som använder etniska engelska flickor som sexslavar, det finns Sharia domstolar, koranskolor som indoktrinerar och misshandlar elever och muslimska no-go zones m.m. Kanske en del av dethär förekommer också i Sverige i samma omfattning som i UK men brittisk media är mera benägen att rapportera om det än svensk… Read more »

Spökskrivaren
Spökskrivaren
10 years ago

Tusen tack till Julia, Steen och alla andra som sprider sanningen.

Regimkritiker
Regimkritiker
10 years ago

Fråga: Om Sverige tar emot 100.000 invandrare per år men det bara byggs 12.000 bostäder, hur ska bostäderna räcka till?

Svar: Du är rasist.

—–

Det enda hållbara argumentet för att invandring är lönsam är om en färdigutbildad 20-åring kommer till Sverige och sen arbetar och betalar skatt hela livet i ett någotsånär välbetalt jobb. Det som gör det lönsamt är att Sverige då slipper betala för skolgång, barnhälsovård och barnbidrag. Så fort någon av dessa faktorer ändras går kalkylen från plus till minus. Kan vara bra att veta om man vill diskutera frågan med någon.

Tjalle
Tjalle
10 years ago
Reply to  Regimkritiker

Citat:
“Det som gör det lönsamt är att Sverige då slipper betala för skolgång, barnhälsovård och barnbidrag.”

Sverige har inte betalt för min skolgång, barnhälsovård och barnbidrag heller !
Utan det betalade mina föräldrar genom skattebetalningar innan jag anlände och under min uppväxt.
Med råge !
Så att det även räckte till sjuk-och äldrevård, skola, försvar, vägar och järnvägar. Med mera !

Eller var mina föräldrars skattebetalningar bara avsedda för andra ?

Tony
Tony
10 years ago
Reply to  Tjalle

Ja samma korkade resonemang används det mot när folk går i pension, då blir
dom helt plötsligt enligt en del korkskallar ” tärande”, detta trots att dom under hela
sin yrkeskarriär betalat skatt till landet. Ett i mitt tycke märkligt synsätt!

Marit
Marit
10 years ago
Reply to  Tony

I Norge maler og maler AP- statsminister Stoltenberg om at “eldrebølgen(vågen) ” koster så altfor mye. På den måten mobber han de eldre som har bygd opp landet etter WW2.

Det er en skam ! Det er en løgn ! Det er utrolig frekt !

For det er innvandringsbølgen som han selv står for som koster oss enorme summer. IKKE de eldre.

Lars
Lars
10 years ago
Reply to  Regimkritiker

Ja, men det bygger på att invandraren inte tar jobb från någon som redan bor i Sverige och då blir arbetslös. Om invandraren accepterar halva lönen så kommer han säkert att få jobbet, medan den skatt han betalar blir högst hälften så stor. Om han får högre lön är det inte osannolikt att han sänder “hem” en hel del pengar, vilket blir en typ av kapitalutflöde, med uteblivna momsintänkter för Sverige…

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Regimkritiker

!00.000 invandrare mot 12.000 bostäder per år? Tycks gå bra. Skanska har stått still på börsen, bara bostadsrätterna som stiger så länge som svenskarna i white-flight-rusningen får låna till låga räntan. En förklaring kunde vi läsa om igår? bl a i sydsvenskan, att 150 hyresrättsägare i Herrgården inte fanns där utan troligen i sina hemländer, också troligen utan att ha anmält flyttning förstås. Så kunde dom hyra ut i sin tur etc…Det kan nog bli många varv. Anledningen till att det här kom fram var att den nya fastighetsägaren kollade. Men när händer det? Verkar vara ambitiöst i överkant. Victoria… Read more »

elwee
elwee
10 years ago

Det är så beskrivande och matnyttigt med statistik, även om det kan bli lite torrt. Men dessa kostnader måste fram till den vanlige medborgaren så att han/hon har ett underlag när det ska tas ställning till vad man tycker är rätt eller fel. I Sverige har gammelmedia ett avgrundsdjupt ansvar för att allmänheten hålls i ovetskap om vad som pågått/pågår i landet. Journalisterna (och politiker) är därmed demokratins dödgrävare, ty demokrati kräver informerade väljare, och man kan bara spekulera i reaktionen när det går upp för folk att de i decennier blivit lurade. Jag vet att det är så, men… Read more »

Bergfast
Bergfast
10 years ago

Julia Caesar skriver:….”Islam förlamar utvecklingen, bland annat genom att förhindra halva mänskligheten, det vill säga kvinnorna, från att genom utbildning och arbete bidra till ekonomin.” Dock, om svenska kvinnor hade fött barn i den utsträckning som muslimska samhällens kvinnor föder barn, så hade kanske invandringen inte ansetts – behövas – i den utsträckning man då använder som argument till att invandringen anses– behövas – idag? Därmed skulle man ju kanske kunna säga att det är det muslimska samhällets – levnadsstil – som i förlängningen verkar vara – mer överlevnadskraftigt – än den – västerländska levnadsstilen – . Sverige och svenskar… Read more »

Bergfast
Bergfast
10 years ago
Reply to  Bergfast

Ps. Korrigering av stycke, (eftersom korrigeringsfunktionen inte längre fungerar?)… Änding av stycke: ….Det verkar vara vad man vill försöka åstadkomma också genom den ekonomiska – investeringen – i invandringen. Det är en ökad –konsumtion – , (hos t ex också handlare och företagare inom livsmedelsindustrin, samt klädindustrin, möbelindustrin, teknikindustri osv.), och ett ökat antal – subventionerade konsumenter – , som staten då anser sig – investera i – . Denna ökade skattesubventionerade konsumtion, (där konsumenterna, invandrarna, ges bidrag för att just kunna konsumera), som kortsiktigt då ökar – omsättningen – i nationens budget. genom den ökade omsättningen hos alla dessa… Read more »

Bergfast
Bergfast
10 years ago
Reply to  Bergfast

Ps. Komplettering av tidigare text: …”Man anser då att man som nation, och med hjälp då av skattemedel stimulerar s.k. – fri företagsamhet – inom dessa tjänsteproduktions- sektorer, (sjukvård, skola, omsorg)”… Och också, i detta sammanhang, kanske man inte skall glömma bort även alla andra tjänstesektorer såsom tolkföretag, juristbyråer, jobb-coacherföretag, rättsväsende osv. Och även bostadsuthyrningsföretag som då hyr ut till invandrare och får ersättningar från Migrationsverket per sängplats och kan göra sig mycket stora vinster. Samt naturligtvis att även bankindustri gör mycket stora vinster på alla bostadslån som människor tar i sin iver att skaffa sig själva attraktiva bostäder, i… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Bergfast

“…det muslimska samhällets – levnadsstil – som i förlängningen är mera överlevnadskraftigt än den västerländska”.

Tänk också på att vårt sätt att ordna samhället i form av nationalstater i modern tappning som välfärdsstater bara har 150 år på nacken (är det verkligen sant?), medan organisering av typ klan och maffia kanske tusentals år! Och nu har vi EU som ligger på och ska utplåna nationerna och här i landet har vi till exempel arbetskraftsinvandring som ger nysvenskarna rätt att ta in kompisar från sina klaner i hemländerna.

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago

Applåder och stående ovationer, Julia!

Du skriver: “Försörjningskrav för den som tar hit anhöriga gäller bara i ett fåtal fall.

Komplettera gärna med uppgiften, att det gäller i ca 1 % (!) av fallen – vilket Alliansen (även kallad för Allahiansen) brukar beskriva som, att Alliansen har infört försörjningskrav för anhöriginvandringen.

Katinka glahd
Katinka glahd
10 years ago

Ja,den makabra dansen går över stock och sten.Dennna galenskap som kallas “flyktingpolitik” går löst på 400 miljarder per år.Detta är ingen överdrift.Det är bara att räkna på 190.000 kr per arbetslösa invadörer och därtill tandvård,sjukvård skolor,mediciner,tolkar,bostäder,domstolar,fängelser osv,osv. Och inte blir vi tillfrågade om vi verkligen vill betala detta. Men schweizarna blir tillfrågade idag i en folkomröstning om uppstramning av invandringspolitiken och det med skärpta lagar. Lagar som skall dämma upp invällarfloden och skydda befolkningen och deras rättigheter!.Det är ett ja som gäller om man är för dessa nya lagar. Måtte svaret bli rungande. Har Ni för övrigt sett ett enda… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Katinka glahd

@ Katinka glahd, Kul att det är någon i Sverige som håller koll på vad som händer här i Schweiz! Dagens omröstning handlar om att bekräfta skärpningar som redan har genomförts och allt tyder på att det blir ett rungande bifall. Jag har bott i Schweiz i snart 10 år och immigration, framförallt från tredje världen, är en jättefråga här. Rent allmänt kan man säga att fokus nästan helt ligger på hur man ska minimera inflödet samt hur man ska avlägnsa de som tar sig hit trots allt. Vad gäller kvalificerad immigration från västländer är det dock ett annat läge.… Read more »

Hans K Nilsson
Hans K Nilsson
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

När det kommer till att utvisa icke önskvärda personer är det hög tid att få klara riktlinjer för många av deras hemländer vägrar redan idag att ta emot dem. Har man inga papper kvar från sitt hemland som styrker ens identitet är det kört då vägras man inresa.Det är enbart när man åker hem på semester som man är välkommen för då har man nya identitetshandlingar som styrker att man blir försörjd i ett annat land och har därmed pengar att spendera i landet. De är då guldkalvar som kommer hem och hyllas förståss därefter.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Hans K Nilsson

@ Hans K Nilsson

“När det kommer till att utvisa icke önskvärda personer är det hög tid att få klara riktlinjer för många av deras hemländer vägrar redan idag att ta emot dem. Har man inga papper kvar från sitt hemland som styrker ens identitet är det kört då vägras man inresa”

Schweiz har löst det problemet genom att direktavvisa alla som saknar pass. Även angående detta hade man en folkomröstning.

curt jansson
curt jansson
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Jag läste i en av alla tidningar i dag (9 juni -13, minns tyvärr inte vilken) där det redovisades en stor majoritet för begränsning, över 70%. Fast man framhöll mycket tydligt, för att påskina att detta inte rör sig om demokrati, att valdeltagandet bara var 39 %. Jag vet ej om detta sissta stämmer, vet någon annan?

Peter
Peter
10 years ago

Beträffande Norge så har en vän, som jobbar i en halvstor norsk stad, sagt att invandrarna i den staden behärskar norska mycket bättre än vad invandrarna i Sverige behärskar svenska. Så där har vi ytterligare ett problem – och en kostnad.

Invandrare1957
Invandrare1957
10 years ago

Är man som förälder analfabet. Så kommer man inte in i det svenska samhället. Man gör även barnen otjänsten att hålla på sin kultur som högre. Man blir hatisk mot svensken med tiden. Börjar se ner på dom. Det är som morsan sa på sextiotalet att dom kommer med glimten och hoppet i ögat från Finland sen ser man det dö mer o mer. Sen blir det sprit och skilsmässa. Personligen tror jag inte på en invandring kan man inte föda egna barn i ett samhälle så har man misslyckats totalt. Det är precis vad Sverige har gjort man saknar… Read more »

Soffman
Soffman
10 years ago

Till detta skall vi väl lägga, skall vi inte, att om flödena av bidrag och bidrag och bidrag och bidrag inte fortsätter att öka i samma omfattning som hittills
så är det positivt om dom bränner ner Sverige och ropar “Döda! Hata! Hata! Döda!”.

Breidablikk
Breidablikk
10 years ago

Det handler om å stoppe galskapen så raskt som mulig, og å finne en løsning på de som allerede er kommet til Sverige og Norge og aldri likevel vil bli integrert. Jo lengre man venter med å handle, jo flere fordeler får fienden, sa Macciavelli. Vi må slutte å anvende quasi religiøse termer som “verdier” og “idealer” i politikken, og begynne med Realpolitik. Det handler nå ikke om verdier, men om hvilket folk som regjerer over hvilket territorium. Groruddalen i Oslo, og forstedene utenfor Stockholm er i praksis tapte territorier. Se til Kosovo.

ExitSweden
ExitSweden
10 years ago
Reply to  Breidablikk

Galenskapen kommer inte att stoppas. Vem ska göra det i Norge? Erna Solberg från halal-Høyre kommer antagligen att bli Norges nästa statsminster. Hennes regering kommer inte att stoppa invandringen. Och Reinfeldt kör gasen i botten fram till 2014. Om Jimmie Åkesson blir statsminister kan det blir ändring, men det är osannolikt att han får 51 %. Svenskarna är så indoktrinerade att de inte ser, inte hör och inte säger något. Jag känner svenskar som inte ens vågar att rösta på Sverigedemokraterne (för vad ska grannarna säga?) även om de stödjer SDs politik. (Min egen svärmor är bland dem). Heller se… Read more »

Hans K Nilsson
Hans K Nilsson
10 years ago
Reply to  ExitSweden

Ja vad skall gannen säga trots att alla val i Sverige är anonyma. Detta säger väl allt om Svensken.

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Hans K Nilsson

Nja… ExitSwedens svärmor kanske anser, att hon måste ta valsedlarna utanför vallokalen… annars blir grannarna misstänksamma. Eller ExitSwedens svärmor kanske bor i ett mycket välbeställt område med mycket få SD-röstare och tänker, att hon skulle känna sig illa till mods, om (eller när?) grannarna spekulerar över, vilka SD-röstarna kan vara. Eller ExitSwedens svärmor kanske använder vad-skulle-grannarna-säga som ett svepskäl, då hon anser att hennes röstande utgör en konstruktion av hennes självupplevda identitet. (Det finns förmodligen fler möjliga förklaringar. 🙂 )

ExitSweden kanske kan kasta lite ljus över frågan?

Sansear
Sansear
10 years ago
Reply to  ExitSweden

Jag kommer inte rösta SD då jag anser de ute och cyklar i andra fårgor. Om jag väljer de punker som jag prioriterar främst; invandring, EU, miljö, kultur, ekonomi, brott & straff så får SD om jag är generös 1+0+0+1+0,5+1 dvs 3,5; Allians 0+1+0,5+0,5+0,5 dvs 2,5; Mp/V 0+0,5+0+0+0+0=0,5; S 0+1+0,5+0,5+0,5+0,5=3. Det finns för många frågor SD utmärker sig negativt. Jag upplever till och med deras hat mot EU större än avskyn mot den galna invandringen. Trots att EU har en del vettigt och jag ser dem som vår största chans, bara inte SD väljer 20 individer som vill gå ut… Read more »

san_ell
san_ell
10 years ago
Reply to  Sansear

Då är det nog dags att läsa på vad EU verkligen står för och vilka som står för makten i EUs korridorer.

Breidablikk
Breidablikk
10 years ago
Reply to  ExitSweden

Det gjelder å ikke miste motet. “La ikke hjertet bli grepet av angst”, sier Skriften. Historien lærer at mentalitetsendringer skjer langsomt, men kan manifestere seg raskt. Jeg vil tippe at det i Norge som i Sverige er nok folk som er lei av det uvesenet vi ser i dag. Jeg tror det er snakk om en taus majoritet. Om ikke altfor langt tid vil det framstå enkeltpersoner eller små grupper som er i stand til å stå fram politisk og organisere en endring. Inntil videre må bare Snaphanen, Julia Caesar og oss andre små ånder fortsette å tipse, kommentere, bidra… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Breidablikk

Ja, alla förändringar tar tid. Många intressanta problem som tas upp upp i de olika kommentarerna. Du har helt rätt i att alla skall fortsätta som tidigare med upplysning, kommentarer, tips, motargument och som här belysa med exempel, för att slå hål på rädslan – det gör man bara genom att visa att det inte finns något att vara rädd för. Att folk gör som de gör beror på många olika saker som någon nämnde på konformism, vaneröstning, lydnad, auktoritetstro m m – och har sin botten i rädsla, mindervärdeskomplex, konflikträdsla. Rädslan är det ord som oftast nämns av alla… Read more »

ExitSweden
ExitSweden
10 years ago
Reply to  ExitSweden

@Arvid Falk. Min svärmor är född i mitten av 40-talet och bor i Västerbotten. Jag vet inte riktigt hur hon tänker kring valfrågan. De flesta röstar på socialisterna där hon bor. Svärmor känner folk som är röstmottagare. Hon är väl rädd för att sticka ut, antar jag. Nästa år ska vi nog lyckas övertala henne att rösta rätt. Svårt med äldre. (Min mor har inte röstat alls på 20 år. Där har jag gett upp. Men hon bor i Spanien och bryr sig inte.)

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  ExitSweden

Ja, och det märkliga är att vi faktiskt har valhemlighet. Vilken granne ser vem du röstar på om inte du själv talar om det? Än så länge har Sverige världens säkraste valsystem. Den dag de lyckas införa digital omröstning är det kört. Eller det förskräckliga valsystem som bl a USA har med kort och med valarbetare som tränger sig på i hemmen medelst besök face-to-face eller telefon. Det är övergrepp mot människor. Det ingår under det odemokratiska begreppet tvång. Förut var det en självklarhet att ingen bedrev valpropaganda under valdagen. Folk skulle lämnas i fred för att kunna ta sina… Read more »

Sean
Sean
10 years ago
Reply to  Breidablikk

@Breidablikk “Det handler om å stoppe galskapen så raskt som mulig, (…)” Ja, det gjør det, men det vil ikke bli noen stans i galskapen (innvandringen), men det vil tvinge seg frem en løsning på sikt, og den vil måtte basere seg på territoriell kontroll; enten kontrolleres norske områder av nordmenn eller av fremmede. Vi snakker om to løsninger: 1. At en del av Norge blir et nytt “Kosovo”. 2. Et intakt Norge basert på felles norske (europeiske) verdier. Her kan vi bruke begrepet verdier. Realpolitikk, i motsetning til dagens idépolitiske og moralske rettighetstyranni, handler om det som lar seg… Read more »

Breidablikk
Breidablikk
10 years ago
Reply to  Sean

Man bør legge om hele diskursen. Deportasjon er et negativt ord. Vi må nå ta til ordre for en “ny frigjøring”, der de skandinaviske land hjelper de stakkars flyktninger til å vende hjem til sine hjemland. Vi bestemmer oss for å hjelpe hele befolkninger der de bor, og ikke bare enkeltindivider som får beriket seg enormt ved å få norsk borgerrettigheter. Disse må sendes hjem. Man kan jo drømme og bruke den villeste fantasi (og jeg understreker at dette er fantasi, for å ha friheten til tenke villt og stort): Det eneste jeg kan tenke meg er et felleseuropeisk “amnesti”,… Read more »

Leif Snare
Leif Snare
10 years ago
Reply to  Breidablikk

Norska riksdagsvalet i september 2013.
Där kan norskarna få bort den rödgröna sörjan i OSLO.
De som älskar Jihadkrigarna och samtidigt hatar Judarna, var de än finnes.
Massinvandringen av ALLAHA individerna är ett reelt hot mot den norska etniska befolknngen.
Välj Frp, Höger och De Kristne.
Det är första steget för att ta tillbaka Norge till norskarna.

Nostradamus_i_norr
Nostradamus_i_norr
10 years ago
Reply to  Breidablikk

@Breidablikk Det handlar mycket riktigt om att omedelbart och mycket kraftigt begränsa invandringen. Att kostnaderna i Sverige och också i Norge kommer att bli gigantiska med oförändrad politik framgår av det tredje diagrammet i denna artikel http://petterssonsblogg.se/2013/05/12/invandringens-nettokostnader/ Även om politiken omedelbart och radikalt läggs om så kommer stora kostnader att kvarstå eftersom invandrarna kommer att leva 40-60 år och dra kostnader. Skattetrycket i Sverige är 44,5% av BNP (nr 2 i världen) och i Norge är det 43,2% (nr 6 i världen) och torde inte kunna höjas mer än marginellt. Eftersom de allra flesta svenskar redan arbetar (85% enligt JC… Read more »

Breidablikk
Breidablikk
10 years ago

Takk for interessant svar. Dette er ren galskap og kan ikke fortsette. For mine refleksjoner og forslag, se mine to sv ar ovenfor.

Et historisk eksempel på at endring er mulig: Sovjetunionen kollapser. Det skjer en fullstending mentalitetsforandring, nesten helt umerkelig. Sannheten er at den skjedde over lang tid, helt til endringen var moden. Det samme kan skje hos oss.

Et mytologisk eksempel: etter 10 landeplager lot Farao Israelsfolket vende tilbake fra sin trelldom. Når vi i Skandinavia har hatt nok landeplager, da kan noe tilsvarede skje: innvandrerne vender hjem.

120
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x