5
jul
Seneste opdatering: 5/7-13 kl. 1403
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Nederländerna är en magnet för invandrare, medan den vita, utbildade medelklassen flyr landet.(Norska Dagens Näringsliv, ikke online, her i svensk oversættelse.)

Sarazzin-Document, 06.04.2013, II 014-001Forskarna Hendrik van Dalen och Kene Henknes fann i 2008 att för femte året i rad överskred utvandringen invandringen i Nederländerna, och nådde 123 000 emigranter, vilket motsvarar 7.5 utvandrande per 1000 invånare. Talen överraskade demograferna. Den senaste utvandringsvågen låg långt tillbaka i tid och Nederländerna var enda landet i Västeuropa som upplevde nettoutvandring.

Forskarna studerade orsakerna till utvandringen och fann det i ”de sociala spänningarna” som kom av stor invandring från långt bort liggande kulturer till ett tätt befolkat land där den fysiska närheten är tätare och svårare att flytta ifrån. Trenden har bara ökat sedan 2008, enligt tidningen ”Dagelijske Standaard”. Under de första fem månaderna 2010 utvandrade 44 000 holländare. I 2011 lämnade 47 000 holländare landet de första fem månaderna och i 2012 var talet 52 000.

Något av svaret ligger i historien. Nederländare har en tradition av att lämna landet när det blir för tätbefolkat i låglandet. Nya möjligheter är ”pull-faktorer” som drar holländarna ut ur landet. Forskarna Rene Curperus och Mark Elchardus skriver i boken ”After the third way” om ”push-faktorerna” som driver folk ur landet i form av försämrade levnadsvillkor: ”kombination av segregerad utbildning, stängd arbetsmarknad och öppen välfärdsstat har varit receptet på en social katastrof.”

Invandrarna utgör cirka en femtedel av landet befolkning men står för en mycket större andel av samhällets socialutgifter. I land efter land dras samma slutsats: Stor lågkvalificerad invandring från avlägsna kulturer till länder med generösa välfärdsordningar och milda integrationstilltag är ekonomisk dårskap.

Denna poäng understryks av Harvardprofessorn Niall Ferguson under sitt besök i Oslo nyligen:

”Stora välfärdsstater av den typen som kallas ’den nordiska modellen’ uppstod i etnisk homogena samhällen”.

Ferguson menar att mångkultur försvagar tilliten som gör att folk er villiga till att dela på kostnaderna för välfärd. Han hänvisar till sociologen Robert Putnam som har kommit fram till att folk i multietniska bostadsområden ”stänger sig inne” och är mindre benägna att spendera pengarna på gemensamma nyttigheter.

Ferguson påpekar att när generösa välfärdsstater öppnar för stor invandring uppstår ett problem:

”Invandrarna, som ofta kommer från lågtillitssamhällen, måste integreras för att ta till sig de gemensamma värdena som är premissen för välfärdsstaten.”

Arbetskraftsdeltagelse är ett mått på integration. Han visar till Norge som ett skräckexempel där särskilt invandrare med bakgrund i fattiga länder har betydligt lägre arbetskraftsdeltagelse än befolkningen i övrigt.

Ett annat problem gäller antagande att integrationen löser sig själv. Inflyttning orsakar sekundär flyttning. I forskningen kallas detta ”vit flykt”, i Norge för det mindre meningsbärande och mer dämpade ”bokoncentration”. Van Dalens och Henkens konkluderar i sin studie av orsakerna bakom Nederländarnas utvandringsvåg med: ” att kvalitén på den offentliga sfären är en viktig del av livskvalitén och de nederländska utflyttarna har implicit gett en misstroendeförklaring.”

För att förklara mekaniken bakom denna process stöttar sig forskarna på analysmodellen ”Exit. Voice. Loyalty” som utvecklades av den framstående ekonomen Albert O. Hirschman. Den grundläggande logiken är som följer: Medborgarna i en stat har, grundläggande sett, två möjliga handlingsalternativ när de upplever försämrade levnadsvillkor: De kan flytta i väg (exit) eller de kan försöka vända trenden genom att uttrycka sitt missnöje (voice).

Voice, som i vårt sammanhang är invandrings- och integrationsdebatten, är mer informativ eftersom den begrundar missnöjet. Hirschman menar att ju större möjligheten är för Exit, ju lägre är chansen att Voice används. Detta kan bidra till att förklara varför de nederländare som utvandrar genomgående är högkvalificerade, de som lätt kan finna ett jobb någon annanstans. I modellen kan Exit begränsas av loyalty – till exempel den lojalitet som kommer från kärleken till fäderneslandet. Men denna variabel är medvetet försvagad från myndigheternas sida i ett försök av att fostra en europeisk identitet, något som, enligt modellen, kan ha bidragit till att accelerera utvecklingen.

Den nederländska erfarenheten har tre lärdomar för länder som Norge. Ett, är att efterfrågad arbetskraft kan få för sig att ”rösta med fötterna”. Två, de mest lönsamma, mest skattebetalande delen av befolkningen bör inte ges intrycket att de är välfärdsstatens mjölkkor som skall prestera för att andra ska njuta. En tredje insikt är att vi kanske inte skall vara så rädda för kommentarsfälten. De som klagar är i alla fall här.

Asle Toje er forfatter til Rødt, hvitt og blått her anmeldt af Kai Sørlander. I Sverige anmeldte Merete Mazarella den i SvD: »Eliterne hensætter deres folk i undtagelsestilstand«

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Peter Buch
Peter Buch
8 years ago

Hirschmanns model forkommer mig noget begrænset i indsigt, der synes kun at være hævden man kan forlade stedet eller protestere. Hvor er erfaringen blevet af – at handlen ved små ændringer fra individers side, dækkende fra få individer til hele samfundsændringer ved mange individers medvirken giver store forandringer?

nobody
nobody
8 years ago

Sverigedemokraterna är den säkerhetsventil som behövs i Sverige motarbeta dem och det är som att – “Rulla in en boll och låt den rulla”: http://www.youtube.com/watch?v=NNnodbNWayU

P.S. Det finns exrema krafter som ligger och väntar på sin chans. Låt oss istället ta chansen att rätta till de fel som finns i sann demokratisk anda.

falkeøje
falkeøje
8 years ago

Super!!!
Sådan skal det være!!!

falkeøje

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
8 years ago

Tack för en intressant översättning!

Man bör kanske även överväga att ersätta “arbetskraftsdeltagelse” med det korrekta “arbetskraftsdeltagande”.

Pissenisse i Hökarängen
Pissenisse i Hökarängen
8 years ago

OK, fine. Hädanefter får bloggen behålla sina skräpöversättningar utan påpekanden från mig 🙂

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
8 years ago

OT:

Lästips om KGB:s inflytandeoperationer i Mellanöstern: KGB översatte och spred Sions Vises Protokoll i Mellanöstern för att underblåsa hatet mot Israel och USA.

http://www.rferl.org/content/soviet-islamist-terrorism-israel-america-disinformation-pacepa/25034290.html

Om Strategin för “folkligt motstånd”, som antagligen också ursprungligen är utvecklad i samarbete med KGB:

http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20515/E_015_13.pdf

Verkar det bekant från senaste årens “upplopp” i Paris, London och Stockholm?

6
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x