12
feb
Seneste opdatering: 12/2-14 kl. 1923
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!

En elementært fascinerende ARD-dokumentar DAS NEUTRALE GESCHLECHT Neue Erziehungsmethoden in Schweden fra et mentalt Pyongyang sendt den 7 februar 2014. Kan man både svensk og tysk, får man det hele med, men hvis man kun forstår et af sprogene, går det også. Den svenske utopi med børn i reagensglassene. Det er selvfølgelig ikke idéer de søde børnehavefrøkener – det hed det altså, da jeg gik i børnehave – har fundet på. Det kommer fra oven fra overbørnehavefrøkenerne på Helgeandsholmen i Stockholm – Riksdagens Läroplan för förskolan – Lpfö 98. Der falder ikke et figenblad til jorden i det kvasi-marxistiske matriarkat, uden at overfrøkenerne vil det:

Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Frankrig: Over 90 % vil begrænse indvandringen

Inspi­rert av folke­av­stem­min­gen i Sveits spurte franske Le Figaro sine lesere: “Inn­vand­ring: Støt­ter De ideen om å inn­føre kvo­ter i Frankrike?”

Resul­ta­tet: 92 pro­sent “Ja”, 8 pro­sent “Nei”. (49.724 svar)

Dette er en uof­fi­si­ell nett-måling blant Le Figa­ros lesere, og ikke en sta­tis­tisk hold­bar måling av folke­me­nin­gen. Men nær 50.000 svar er en ganske anse­elig mengde. Og 92 pro­sent er et over­vel­dende flertall.

Hva kan bak­grun­nen være? Hvor­for set­ter ikke fransk­menn mer pris på det multi­kul­tu­relle samfunnet?

“Inn­vand­ring ute av kontroll

For tre år siden fikk den franske stats­mi­nis­te­ren over­le­vert en rap­por­t med tit­te­len “Kan Frank­rike ennå inte­grere inn­vand­rerne?”. Rap­por­ten kom med en rekke for­slag til haste­til­tak for å bøte på hva den kal­te ”en inn­vand­ring som er kom­met ut av kontroll”.

Rap­por­ten var skre­vet av Haute Auto­rité de lutte con­tre les discri­mi­na­tions et pour l’égalité, en stat­lig myn­dig­het for kamp mot dis­kri­mi­ne­ring og for lik­het, for­kor­tet HALDE.

HALDE kon­sta­terte at det i Frank­rike var 11,5 mil­lio­ner inn­vand­rere, inklu­dert barn som har minst én for­el­der som er inn­vand­rer, i alt 19 % av folk­nin­gen. Nær­mere 70 % av alle inn­vand­rer­barn mel­lom 18 og 25 år kom­ fra Afrika. I til­legg anslo man at mel­lom 200.000 og 400.000 ille­gale inn­vand­rere opp­hol­dt seg i republikken. Og det var altså situa­sjo­nen for tre år siden. Le Figaro: Immi­gra­tion: êtes-vous favo­rable à l’idée d’instaurer des quo­tas en France? Document.no.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago

Om kromosomer. “Køn eller ikke køn eller bare intetkøn? Meget morsomt. Biologiens mosaik er en gåde. Mennesket består af milliarder af celler men det startede med én. ( et øje består af 25 millioner celler). Historien om menneskets biologiske udvikling er en historie om skiftende arvestof – om det medfødte. Det var den østrigske munk Gregor Mendel ( 1822-84), som for første gang underkastede arveligheden en videnskablig undersøgelse. Alle menneske består af 23 kromosomer, om du er sort eller hvid, høj eller lav gør ingen forskel. De 22 kromosomer er de såkaldte twin kromosomer, som du har arvet fra dine… Read more »

Angela
Angela
8 years ago

Frankrig: Over 90 % vil begrænse indvandringen. Om det vore så väl att 90% ville lämna EU i stället så löstes de flesta problemen i Europa ganska snart. Europas suveräna stater behöver ingen överrock för att kunna existera tillsammans med varandra.

Vilken lättnad för Europas folk. Och hela världen skulle ta ett skutt framåt om tvångströjan försvann och folk fick börja leva i stället för att bara försöka överleva fimbulvintern.

Santor
Santor
8 years ago

Ang : Svenske småbørns sociale intetkøn.

Om en 10 – 12 år når de første ægte kønskonstruerede børn løber ud i samfundet uden beskyttelse fra deres “skytsengle” så er der en flok unger der meget hurtigt skal lære at være mennesker blandt mennesker og det kommer til at koste syge, sårede og døde.

Marit
Marit
8 years ago
Reply to  Santor

Her går de svenske såkalte “genuspedagoger” aktivt inn for å gjøre småbarn kjønnsforvirrede og sinnssyke på sikt. Hvilket vanvittig eksperiment ! De MÅ stoppes !

Morani ya Simba
Morani ya Simba
8 years ago

“Frankrig: Over 90 % vil begrænse indvandringen” Et lignende tal må formodes at gælde blandt etniske danskere. Dvs at ubehagelige spørgsmål som politikere og embedsmænds “ret” til at agere mod landets interesser og et massivt flertals ønsker, drager det nuværende systems samlede legitimitet i tvivl. Som udgangspunkt anerkender jeg ikke legitimiteten af nogen ikke-demokratisk styreform. “Svenske småbørns sociale intetkøn” Og her er vi ovre i børnemisbrug i en stil der ikke lader noget tilbage i forhold til Sovjet når det gælder om at mase ulækker ideologi ned over børn. Der er så meget bullshit i Europa og den uansvarlige og… Read more »

Santor
Santor
8 years ago

Europa står overfor en skillevej. De politiske beslutninger, der vedrører indvandringen og indvandrerne, der laves inden for det næste 1-2 år bliver altafgørende for Europas fremtid.

Skal Europa være “multikulturel” og ligne balkans krigstilstande eller skal Europa være en fri zone i en tiltagende diktatorisk verden?

Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago

Pat Condell:

” Jeg er racist!

http://www.youtube.com/watch?v=H1ZLXbKeL2U

8
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x